Ars Magica (Revised, 2e)

Vložil(a) Markus dne 16. 03. 2023, 08:31
0
Bez hodnocení
1989
Druhá edice inovativní hry za středověké kouzelníky

Ars Magica je hra zasazená v „mýtické Evropě“ kolem roku 1200, ve které jsou lidové příběhy, pověry a pohádky pravdivé. Bůh existuje a jeho zástupci chodí po zemi, Ďábel se svádí lidi na zcestí, víly a elfové zneužívají lidi ke svým podivným účelům. Hráči hrají za postavy mágů nebo jejich společníků, ve hře je taky celá řada „grogů“ (rolníků, osobních strážců...), které může ovládat každý hráč.

Tato druhá neboli „revidovaná“ edice je revizí a zahlazením původní první edice Ars Magica (1987). Nepřináší radikální změny, spíš začištění pravidel (například svižnější boj) a taky profesionálnější sazbu. Vyšla potom, co první edice relativně rychle získala pozornost a byla rozvinuta články vycházejícími v časopise White Wolf Magazine, které bylo potřeba zpětně zakomponovat do základních pravidel.

Jádro hry zůstává stejné: základem je propracovaný magický systém stojící na myšlence, že existuje 5 základních technik a 10 forem, jejichž kombinováním můžou hráči volně vytvářet kouzelné účinky – např. „Creo“ + „Ignem“ znamená „Stvoř oheň“. Hráči si takto můžou vymýšlet vlastní kouzla, a ta ani nemusejí být popsaná v pravidlech. Tento systém doplňují podrobná pravidla pro učení se kouzel, bádání, výrobu magických předmětů, učení učedníků nebo sestrojování konstruktů – tedy pro aktivity v mezidobí mezi sezeními. Klade taky důraz na domov postavy a dává pravidla pro jeho definování a rozvíjení.

Druhá edice taky poprvé do hry začleňuje pravidla pro tzv. „troupe play“ neboli hraní za skupinu postav, kdy hráč má připraveno víc postav (například kouzelníka, ale taky jeho služebnictvo) a na jednotlivých sezeních hraje za různé z nich v závislosti na potřebách příběhu.

Původní nakladatel Lion Rampant se sloučil s časopisem White Wolf Magazine, čímž vzniklo nakladatelství White Wolf, které přišlo s třetí edicí Ars Magica (1992).

Rodina RPG her
Vydavatel