Virtuální škatulky

Virtuální škatulky jsou speciální typ obsahu na úrovni hry, který potřebujeme ke kategorizaci produktů nad rámec toho, co nám umožňuje jejich řazení podle her. Například škatulka „Univerzální“ slouží k zařazení produktů, které nejsou určené pro konkrétní hru. Škatulky „Kompatibilní s...“ nám umožňují propojit vzájemně kompatibilní produkty určené pro různé hry.

Název Seřadit sestupně
Kompatibilní se starým D&D a retroklony

Pod tuto kategorii řadíme produkty kompatibilní se starými edicemi Dungeons & Dragons (původní D&D, Basic D&D a AD&D 1e) a jejich retroklony vzniklými v rámci „old school renesance“ (OSR). Tato množina sice obsahuje desítky samostatných her, ale jelikož ty používají víceméně totožné systémové jádro starého D&D, jsou mezi sebou vesměs kompatibilní a herní produkty určené pro některou z nich se dají s minimální nebo žádnou konverzí použít i v kterékoli jiné.

Univerzální (produkty nezávislé na hře)

Do této virtuální kategorie řadíme všechny produkty, knihy, příručky atd., které nejsou určené pro žádnou konkrétní hru, ale pojednávají spíš o RPG obecně, případně volně psané doplňky a dobrodružství bez jakékoli systémové aplikace.