Ars Magica (1e)

Vložil(a) Markus dne 06. 01. 2023, 08:34
0
Bez hodnocení
1987
První edice inovativní hry za středověké kouzelníky

Ars Magica je hra zasazená v „mýtické Evropě“ kolem roku 1200, ve které jsou lidové příběhy, pověry a pohádky pravdivé. Bůh existuje a jeho zástupci chodí po zemi, Ďábel se svádí lidi na zcestí, víly a elfové zneužívají lidi ke svým podivným účelům. Hráči hrají za postavy mágů nebo jejich společníků, ve hře je taky celá řada „grogů“ (rolníků, osobních strážců...), které může ovládat každý hráč.

První edice Ars Magicy přinesla hned několik vlivných mechanických inovací. Základem hry je propracovaný magický systém stojící na myšlence, že existuje 5 základních technik a 10 forem, jejichž kombinováním můžou hráči volně vytvářet kouzelné účinky – např. „Creo“ + „Ignem“ znamená „Stvoř oheň“. Hráči si takto můžou vymýšlet vlastní kouzla, a ta ani nemusejí být popsaná v pravidlech. Tento systém doplňují podrobná pravidla pro učení se kouzel, bádání, výrobu magických předmětů, učení učedníků nebo sestrojování konstruktů – tedy pro aktivity v mezidobí mezi sezeními. Klade taky důraz na domov postavy a dává pravidla pro jeho definování a rozvíjení.

Hra jako první RPG zavedla vyhodnocování založené na principu „hod kostkou + bonus“, kdy se hráč snaží hodit aspoň tolik, kolik je stanovená obtížnost.

První edice byla velmi rychle doplňována a rozvíjena články v časopise White Wolf Magazine, které zpřesňovaly některé její aspekty nebo přinášely nové. Rychle byla nahrazena druhou edicí Ars Magica (1989), která tyto změny začleňuje přímo do hry.

Rodina RPG her
Vydavatel