Burning Empires

Vložil(a) Conlai dne 24.10.2006, 12:45

Nová hra Luka Cranea založená na Železných říších (Iron Empires), scifi komiksu Christophera Moellera. V Moelerově barokní budoucnosti je lidstvo na pokraji vyhubení. Železné říše pokrývají rozlohu mnoha hvězdných systémů, ale ve skutečnosti se jedná jen o bývalé jádro mocné říše, která byla zničena občanskou válkou a nenasytností šlechty. A z Prázdnoty za hranicemi Říší přichází nenápadná hrozba Vaylenů, parazitů, kteří ve své honbě za nuancemi lidské mysli a výhodami lidského těla dobývají jeden svět za druhým. A lidstvo je mezitím pohrouženo do svých životů, příliš důležitých na to, aby mohlo uvěřit hrozbě konce, která je tentokrát skutečná. Jen nemnozí jsou schopni odhalit nákazu, uvěřit hrozbě Červa a postavit se jí.

1. Zpracování

První vlastností Burning Empires, která upoutá vaši pozornost je zpracování. Kniha má 650 barevných stran formátu A5. Ilustrace Chrise Moellera, které se nachází skoro na každé stránce, jsou prostě dokonalé. Design stránky se k ilustracím skvěle hodí a navíc obsahuje všechny potřebné "orientační" prvky - barevné proužky s názvy kapitol, obrázková označení sekce knihy, zvýrazňující obrázky rádců (viz dále) atd. Kniha je opravdu objemná a i přes obrovské množství ilustrací obsahuje veliké množství textu. Typickou hrozbou u podobně obsažné knihy je frustrace z množství informací. A to hlavně jedná-li se převýžně o popis pravdidel. Zde do hry vstupuje Luke Crane, jehož styl psaní je velmi čitelný, přehledný a snadný k pochopení. Navíc také používá hodně příkladů a tři "rádce", kteří vysvětlují jeho záměry, podávají varování atd (v podstatě se jedná o impy z Burning Wheel - kdo četl, ví).

2. Burn, baby, burn!

Tažení Burning Empires má vždy jediný námět - špionážní, politický a vojenský boj o planetu. Hráči do hry vstupují jako zástupci jedné ze dvou stran - lidí (obránců) nebo Vaylenů (dobyvatelů). Vypravěč zastupuje druhou stranu. Velmi zajímavé na Burning Empires je to, že se vlastně jedná o hru vypravěče proti hráčům a jednou z úloh pravidel je znemožnit vypravěči zneužívání jeho moci. Samotné hře předchází tvorba světa (world burning) a tvorba postav (character burning), které jsou plně pod kontolou hráčů. Při tvorbě světa hráči určí, jak má daný svět vypadat, jakou má mít atmosféru,technologickou úrovneň, politické zřízení, úroveň regulace ekonomiky, atd. Všechna tato rozhodnutí se odráží v následující hře a určují, jak náročná je obrana světa v každém dějství hry. Tvorba postav částečně závisí na vytvořeném světě. Podle toho, jaké volby hráři učinili při tvorbě světa, jim jsou dostupné životní cesty. Životní cesty vzdáleně připomínají povolání z DnD nebo DrD, nejsou však měřeny počtem úrovní, ale časem, který "zabírají". Navíc je běžné, že má postava za sebou více různých životních cest, které představují vývoj, kterým během svého života prošla. Životní cesty určují rysy a dovednosti, které jsou postavě dostupné (a které jsou povinnné). Věk postavy (součet trvání jejích životních cest) určuje základní body, které hráč může rozdělit mezi její mentální a fyzické vlastnosti. Postavy jsou kromě vlastností (stats), dovedností (skills) a rysů (traits), určovány názory (beliefs) a instinkty (instincts). Názory jsou prohlášení, která určují roli postavy ve hře, vyjadřují záměry a názory postav a hlavně do hry promítají priority samotných hráčů. Pokud se jimi hráči při hraní postav řídí, získávají body arthy, volné body, které je možné použít k vylepšování hodů a dalším skpoičinkám. Instinkty jsou v podstatě if/then výroky, které určují, co postavy vždy a automaticky udělá nastane-li určitá situace. Příkladem je jednoduché "Když jsem na hlídce, mám motory připravené k okamžitému zažehnutí". Mohou mýt také formu "vždy" (mám při sobě zbraň) a "nikdy" (nechodím ven bez ochranky). Instinkty jsou jakousi ochranou proti zlovůli vypravěče a navíc hráčům usnadňují život. Stačí doplnit zdroje (resources), které jsou v Burning Empires řešené formou vlastnosti, kruhy (circles), vyjadřující kontakty a informátory postavy, a vztahy (relationships) určující vztahy postavy s nehráčstými postavami ve hře. Zajímavé je, že postava musí mít jeden vtah s jinou postavou na světě, na kterém se hra odehrává, a jeden vztah s postavou stojící na druhé straně.

3. Mechaniky

Základní mechanika Burning Empires je "poolová". Hráč háže tolik kostek, kolik je exponent (hodnocení) jeho dovednosti či vlastnosti. Každá kostka, na které padne 4, 5 a 6 se počítají jako úspěch. Pokud se počet úspěchů rovná překážce, nebo je vyšší, postavě se podařil její záměr. Důležitou částí testů je právě stanovení záměru (intent) a akce (task), způsobu dosáhnutí záměru. Pokud například postava vtrhne do ložnice své matky, a začne se s ní hádat a vyzvídat na ní, kde je její bratr, je záměr (v tomto případě): "Chci svou matku přesvědčit, aby mi pomohla najít a zabít mého bratra." Akcí je potom samotný test dovednosti přesvědčování, nebo souboj důvtipů. Souboj důvtipů (Duel of Wits) je mechanikou pro diskusi, handrkování, smlouvání či přesvědčováná - zkrátka sociální konflikt. Na začátku musí obě strany stanovit svůj záměr, například "dokázat, že můj bratr je vrah". Dále je souboj řešen podobně jako boj, až na to, že namísto útoků a krytů jsou hráčům k dispozici manévry: odvádění tématu, mlžení, urážka... Hráči si připravují vždy tajně tři "dávky" manévrů dopředu. Posléze je odhalena první dávka a jsou vyhodnoceny všechny akce v ní, poté druhá... Vítězná strana dosáhne svého záměru, ačkoli pouze pokud během souboje neutrpěla žádné "ztráty" - pokud ano, je třeba kompromisu. Boj v Burning Empires má podobný základ jako souboj důvtipů, tj. "skriptování" akcí dopředu. Ve své základní formě je určen pro souboje armád a flotil, pravidla pro boj mezi postavami (I corner him and stab him in the face) jsou velmi jednoduchá a "rychlá". Při boji velkých armád stojí za zmínku to, že vypravěč s hráči společně načrtnou mapu bojiště a určí výhodnost pozic a krytí. Celý boj se opět točí okolo záměrů (Intents), které obě strany na začátku stanoví. "Chci je všechny zabít" se nepočítá, hráči musí být kreativní, záměry jako "chci zajmout vévodu", "chci Vaylenům znemožnit další postup v této oblasti" nebo "chci obsadit pevnost" jsou dobré. Zničení druhé strany je spíše možným prostředkem (task).

4. Struktura hry

Jak už jsem naznačil, celá hra se točí okolo Vaylenské nákazy, respektive obrany proti ní. Hra je také navržena pro tažení, jednorázová hra je sice možná, ale většina pravidel při ní ztrácí smysl. Tažení je rozvržené do tří dějství (phases) - infiltrace (infiltration), behem které se Vayleni snaží proniknout na daný svět a upevnit zde své pozice, uzurpace (usurpation), během které se Vayleni snaží získat na svou stranu (nakazit) klíčové postavy světa, a invaze (invasion), skutečný vojenský útok s cílem obsazení planety. Každé dějství se potom skládá z manévrů (maneuvers), které představují globální strategická rozhodnutí obou stran a které obsahují jednotlivé scény a konflikty, které se na pozadí těchto velkých událostí odehrávají (příběhy samotných postav). Samotná hra probíhá takto: Obě strany vybrou manévr, který chcou provést. Poté se přejde k hraní scén, které se na pozadí tohoto manévru odehrávají. Hráči si postupně, podle pořadí, říkajé o scény, které by chtěli odehrát (konflikt, vývoj, barva, komunikace, viz dále) a její hrubý obsah, mohou také do "svých" scén přizvat ostatní hráče. Po odehrání určitého počtu scén je určeno, jak scény ovlivnily "velký obraz" a jsou vyhodnoceny manévry. Následuje další manévr... Po vyhodnocení určitého počtu manévrů je uzavřeno dané dějství a je určeno, kdo je vyhrál (tj. může odvyprávět výsledek tohoto dějství). Zpět ke scénám. V Burning Empires jsou rozlišovány celkem čtyři typy scén: konflikt (conflict scene), vývoj (build scene), barva (color scene) a komunikace (interstitial scene).

  • Konfliktní scéna obsahuje, jak už její název napovídá, nějaký konflikt, souboj důvtipů, boj armád atd. Situace se v ní řeší pomocí pravidel pro boj či souboj důvtipů.
  • Vývojová scéna obsahuje vývoj hlavní postavy (postavy hráče, který si scénu vybral) - může to být stavění pevností, učení se dovednostem, nebo prostě získávání výhody do budoucna (třeba sabotáží soupeřova bezpečnostního systému). Tento typ scény vyžaduje jeden hod.
  • Barevná (barvová?) scéna nějak vykresluje postavu. Nevyžaduje žádný hod, jedná se čistě o roleplaying. Důležité na ní je, že i když může osahovat něco, co by normálně bylo součástí vývojové scény (stavbu pevnosti, sabotáž) tím, že hráč určí danou část vyprávění jako "barvu", nemá tato žádný mechanický vliv na hru (bonus při obraně, výhoda při infiltraci).
  • Komunikační scéna má podobný účel jako color scéna, ale týká se vztahu dvou postav. Kdykoli, kdy se postavy baví mezi sebou a nejde o souboj důvtipů (ano, souboj důvtipů se používá i mezi hráčskými postavami), je to komunikační scéna.

5. Celkový pohled

Burning Empires vypadají opravdu grandiózně. Celkové zpracování, zajímavé prostředí a inteligentně navržená pravidla slibují dobrou zábavu s touto hrou. Struktura hry a její zaměření na určitý průběh tažení a soupeření mezi hráči a vypravěčem nemusí vyhovovat každému. Pokud však jste ochotní zkoušet nové věci, myslím, že Burning Empires stojí za hřích (respektive za 27 liber či 45 dolarů). Bohužel jsem ještě neměl šanci tuto hru vyzkoušet, ale hned jak ji dostanu, budu vás informovat.

www.burningempires.com: stránka hry s ukázkami ilustrací a dokonce i ukázkami kapitol ke ztáhnutí. Nachází se zde i fórum, s odpovědmi na otázky ohledně pravidel a záznamy her.
Související hry a produkty