Village of Hommlet, the

Vložil(a) Bajo dne 14.05.2020, 12:35
3
Průměr: 3 (1 hlas)
1979
Klasické fantasy dobrodužství odehrávající se ve vesnici a blízke tvrzi, obývané služebníky povstavajícího zla

Nad poklidným údolím se vznáší stín dávno zapomenuté hrozby a malou vesničku čekají velké změny a nebezpečí, pokud někdo nezasáhne včas. Služebnící zla se plíží skrytě na nočním obzoru a kují temné plány o návratu již jednou poraženého zla. Úroda je mizerná a dobytek z podivných důvodů hyne. Okolní lesy potemněly, cesty se staly nebezpečnějšími a banditi se vrátili zpět. A přesto, že nikdo neví přesně proč, dávné legendy až nápadně přitahují mysl většiny těch, kteří nevědí, ale tuší a přemýšlejí. Legendy jsou to však staré a nejasné. Kde tedy začít pátrat po příčinách těchto událostí? Nikdo neví…

T1: Village of Hommlet je klasický, 24 stránkový modul z roku 1979, designovaný pro postavy na 1.–3. úrovni. Jeho autorem je Gary Gygax. Toto slavné dobrodružství se dočkalo i následné revize roku 1981, kde původní, jednobarevnou obálku nahradila barevná obálka se zeleným okrajem.

Modul nesl označení byl původně zamýšlen jako úvodní z větší série. Měl sloužit jako úvod k rozsáhlejšímu modulu nazvanému The Temple of Elemental Evil, který Gygax nikdy nedokončil. Práci po něm převzal Frank Mentzer a ten nakonec až v roce vydal svoji (a jedinou) verzi Temple of Elemental Evil.

Existuje remake a rozšíření pro pátou edici D&D, které je součástí Temple of Elemental Evil (OAR).

Svět
Kategorie produktu
Autoři
Vydavatel

Externí recenze a shrnutí

Je obsaženo v těchto produktech

Průměrné hodnocení Název Vydáno Kategorie Jazyk
0
Temple of Elemental Evil, the (OAR) 2021 Dobrodružství Revize a rozšíření známého dungeonu v chrámu živelného zla
0
Temple of Elemental Evil, the 1985 Dobrodružství Legendární rozsáhlé dobrodružství o boji proti živelnému zlu

3

Celkově lze modul bezesporu považovat za nadprůměrný počin. Nabízí ve vyvážené míře všechny důležité prvky klasického fantasy dobrodružství. Od vesnice a interakce s cizími postavami, přes pátrání až po nepřátele a průzkum dungeonu. V tomto ohledu splňuje svůj cíl ukázat, jak by mělo hraní D&D vypadat. S dobrým vypravěčem a neošizenou přípravou je celkem pochopitelné, že pro spoustu hráčů může znamenat kultovní záležitost (zejména pokud jde o první zkušenost s podobnou hrou) a bezesporu nabízí prostor minimálně na tři klasická sezení.

Atmosférou nijak nevybočuje z klasického Gygaxova fantasy realismu/naturalismu a za velké plus lze považovat vysokou přehlednost a použitelnost, jako i důraz na ty správné detaily a informace. Největším úskalím je samozřejmě náročnost na prezentaci ze strany DMa. Platí to zejména pro vesnici se vší její komplexností a provázaností. Nevdechne-li vypravěč vesnici život, jak radí v úvodu Gygax a nevyužije-li některé načrtnuté detaily, stane se minimálně úvodní část mnohem více fádní a zkratkovitou, než jaký má potenciál.

Druhou nevýhodou je mírně generický dojem z atmosféry, který není nezbytnou nutností, ale může vzniknout po malém důrazu na texturu nebo přehlédnutí některých osobitých souvislostí, které z prostředí dělají něco více než jen tradiční fantasy vesnici s blízkým dungeonem. Nad vesnicí se opravdu musí vznášet atmosféra tajemného, zapomenutého chrámu, který opět ožívá a který kdysi stál za zlem, jež stihlo toto okolí. Velmi nejasným a děsivým zlem, které se projevovalo v konkrétních věcech (neúroda, nákaza, bezcitní hrdlořezové apod.). Proto vypravěč, pokud chce využít opravdovou atmosféru modulu, nesmí zapomenout tento závoj hrozby nad vesnicí postupnými náznaky uplétat. Tajemní cizinci na nočním horizontu, zachmuřelé tváře vesničanů, zneklidňující zprávy obchodníků v hostinci, tajemná nákaza, na kterou uhynulo několik kusů dobytka, či podivná plíseň která nakazila obilí apod. Tyto věci nejsou v modulu řečeny, ale z historických náznaků i logiky vyplývají a navozují skutečně autentickou atmosféru, která může z dobrodružství, v kombinaci s ostatními prvky, vytvořit unikátní zážitek. Tento model ukázkově reprezentuje požadavky staré školy, kdy modul nemá nahrazovat kvalitu vypravěče, ale spíše ji umocňovat, o to je však zrádnější a náročnější.

Druhá část za mě atmosféru pouští mnohem snázeji a z toho hledsika je na vedení urrčitě méně náročná a to i z toho hlediska, je že je ze své přirozenosti i mnohem akčnější. Dungeon je to spice v duchu retGygaxova realismu/naturalismu s atmosférou, než že by se jednalo o kreativní hádankový scénář nebo nebo medhouse.

Dávám tři hvězdičky, i když modul má větší potenciál. Ale v kntextu moderní doby již existují moduly, které svůj potenciál umí skrze design lépe naplnit, aniž by spoléhaly jen na zkušenost vypravěče. Navíc osobně nejsem fanouškem Gygaxova naturalistického realismu. Pokud vám něco z toho nevadí, přidejte jednu hvězdičku navíc.

Celá recenze na blogu metagame.

Pozn. pod čarou: Velku škoou zůstáva, že pokračování neblo Gygaxem nikdy zcela dokončeno (navazující Temple of Elemental Evil vytvřili již jiné autoři, trochu v jiném duchu, podle mě a jako vhodnější pokračovaní se mi možná jeví Gygaxův The Forgotten Temple of Tharizdun).