Predstavenie RPG d20 Warheart

Vložil(a) Corvus dne 16.02.2006, 11:04

Server RPG.sk sa rozrástol o ďalší projekt, a to d20 Warheart, ktorého autorom je Corvus Corax. Nechajme autora, nech predstaví svoj systém.

d20 Warheart – Roleplaying in a grim way

Chcel by som vás zoznámiť so svojím voľným d20 kompatibilným herným systémom d20 Warheart – Roleplaying in a grim way . Môžete ho nájsť na http://warheart.rpg.sk. Aktuálna verzia má číslo 0.91. d20Warheart je napísaný v angličtine,tak prosím ospravedlňte množstvo anglických výrazov použitých v článku.

d20Warheart som napísal, pretože som potreboval d20 systém, ktorý by bol vhodný na hranie v drsnom low magic/low fantasy svete. Tento systém NIE JE vhodný pre wannabe hrdinov, ktorí okolo seba mávajú magickými mečmi, strieľajú firebally a myslia si, že dokážu zabiť draka. Tu nie sú žiadni takí hrdinovia. Všetci sú mŕtvi. Okrem chuti do hrania by mal mať aspoň Gamemaster nejaké znalosti bežného d20 systému či DnD, pretože môj systém na nich stavia.

Stručný sumár pravidiel:

 • Races: Všetky rasy sú trochu upravené. Podrobnosti sú v kapitole 2 – Races.
 • Alignment: Pravidla presvedčenia sú zrušené, pretože ich zjednodušený mechanizmus nie je vhodný do drsného sveta. Každý hráč hrá tak , ako to cíti.
 • Classes: Väčšina povolaní je zľahka alebo viac modifikovaná. Viď kapitolu 3 – Classes.
 • Skills: Niektoré skilly sú modifikované a pár nových skillov aj pribudlo v kapitole 4 - Skills.
 • Feats: Mnoho high-fantasy featov je zakázaných, ale miesto nich pribudlo niekoľko nových a par featov je upravených.
 • Equipment: V kapitole 7 – Equipment je nová tabuľka zbraní a brnení.
 • Fate points: Fate pointy sa používajú ako posledná záchrana postavy pred smrťou. Sú popísané v kapitole 6 – Campaign.
 • Insanity: Pravidla insanity simulujú účinky traumatických zážitkov, ktoré postavy zažijú. Insanity je popísaná v kapitole 6 – Campaign.
 • Combat: Pravidlá boja sú dosť rozšírené. Boj je smrteľnejší a nebezpečnejší a hráči majú viac taktických možností. Postavy majú menej hitpointov a brnenie funguje ako damage reduction. Viď kapitolu 8 – Combat.
 • Magic: Systém kúzlenia je úplné nový. Kúzelníci nemusia kúzla memorovať, ale kúzlia ich tak, ako chcú pomocou skillu Spellcraft. Clerici aj wizardi používajú rovnaký systém a aj rovnakú základnú vlastnosť (Int). Mágia je veľmi nebezpečná a kúzelníkovi sa môžu prihodiť zlé veci. Viac v kapitole 9 – Magic a v kapitole 10 – Spells.

d20Warheart je systém nezávislý od settingu, ja osobne ho používam vo svete Warhammeru. Teraz trochu podrobnejšie k jednotlivým kapitolám:

Races

Preskočme kapitolu jeden, ktorá slúži ako úvod a vrhnime sa na kapitolu 2 – Races . Rasy vo d20Warheart nemajú žiadne supernaturálne schopnosti. GM sa ich, samozrejme ,nemusí vôbec držať a používať svoje vlastné rasy. Na systém to nemá takmer žiaden vplyv.

Classes

Kapitola 3 – Classes je už zaujímavejšia. Rozmýšľal som aj nad classless/skill based systémom, ale nakoniec zvíťazili normálne povolania s úrovňami. Nájdete tu väčšinu známych povolaní z DnD. Chýba ale paladin, pretože táto postava sa mi do low magic/low fantasy svetov veľmi nehodí, sorcerer, ktorý v mojom magickom systéme nemá zmysel a bard, ktorý sa presunul do prestížnych povolaní. Všimnite si, že tabuľka povolania má dva nové stĺpce: Def, v ktorom je zobrazené zvyšovanie Defense a HP, kde je zobrazený rast hitpointov. Pribudla aj položka Weapon groups (podrobnejšie sa tomu budem venovať v kapitole 8 Combat)

Pristúpme k jednotlivým povolaniam:

 • Barbarian: nie je veľmi zmenený, má ale odstránenú schopnosť trap sense, trochu zníženú damage reduction a tireless a mighty rage sú k dispozícií na nižších leveloch.
 • Cleric: toto povolanie sa u mňa delí na veľa špeciálnych priestov jednotlivých náboženstiev...zďaleka nie všetci kňazi vedia odvracať nemŕtvych. Je ale na GM, aký setting používa a týchto priestov si upraví podľa seba. V tabuľke je vidieť, že cleric dokáže kúzliť. V stĺpci Known spells je maximálny počet kúzel, ktoré sa môže naučiť. V stĺpci Bonus spells sú bonusové kúzla, ktoré dostane len ak má dostatočne veľký Int modifikátor. Tu treba poznamenať, že kúzliace postavy sa nemôžu multiclassovať. Podrobnejšie o mágií neskôr. Ako voliteľné pravidlo je tu pridané rollovanie na náladu boha pri prechode na vyšší level.
 • Druid: dosť zmien postihlo aj druida. Stratil niektoré svoje schopnosti, wild shape je trochu zmenený a nedá sa meniť na elementála. Familiar je úplne iný než v DnD. Fighter: toto povolanie je prakticky rovnaké ako v DnD. Necítil som potrebu ho meniť.
 • Monk: toto je trochu problematické povolanie. Pôvodne som ho ani nechcel zaraďovať, ale nakoniec som sa rozhodol, že zostane. Stratilo mnoho svojich supernaturálnych schopností, flurry of blows je o dačo slabší, ale na druhej strane sa môže monk naučiť niekoľko kúzel. Monka chápem (rovnako ako druida) ako špeciálnu verziu clerica.
 • Ranger: toto povolanie stratilo schopnosť kúzliť a animal companiona. Miesto Combat style má bonus featy. Favored enemy je zľahka upravený.
 • Rogue: ďalšie povolanie, ktoré je dobrá tak, ako je v DnD. Jediný rozdiel vidím v sneak attacku ktorý funguje inak.
 • Wizard: ani wizard nebol veľmi zmenený, až na dva pridané skillpointy a nové bonus featy.

Skills

V kapitole 4 – Skills som sa venoval updatu niektorých skillov z PHB. Taká najdôležitejšia zmena je v Knowlegde (arcana) a Spellcraft (magic school) a Move silently/Hide sú rozdelené na urban a rural, čiže mestské a prírodné. Druhá dôležitá zmena je v tom, že keď skill rank prekročí hodnotu ability, ktorá ju ovplyvňuje, cena za rank sa zdvojnásobuje.

Feats

V kapitole 5 – Feats je niekoľko upravených featov a pár nových. Zmena nastala napr. pri Power attacku, ktorý je podobný skôr verzií z DnD 3 než 3.5 a Combat expertise stratilo podmienku Int 13. Je aj zakázaných pár featov, ktoré buď nemajú v systéme zmysel,alebo sú moc high-fantasy. Body osudu a pravidlá pre šialencov tvoria základ

Campaign

kapitoly 6 - Campaign . Fate pointy sú body, ktoré môže postava použiť na opakovanie nepodareného hodu. GM by nimi mal šetriť a dávať ich len na konci väčších dobrodružstiev, prípadne za individuálny roleplay výkon. Insanity funguje tak, že keď postavy, ktoré zažijú niečo strašidelné alebo znepokojujúce, si musia hádzať Will save proti určitým DC. Ak neuspejú, dostanú insanity body a keď ich majú viac než je ich hodnota Charismy, tak zístavajú nejakú mentálnu chorobu ako napr. amnéziu, depresiu, či strach z tmy.

Equipment 

Kapitola 7 – Equipment je veľmi stručná a obsahuje len novú tabuľku zbraní a brnení. Môžete si všimnúť, že niektoré zbrane majú položku Penetration, ktorá hovorí o tom, ako sú tieto zbrane účinné voči brneniu. Tabuľka brnení sa skladá z častí brnení. Postava si tak môže nakombinovať vlastné brnenie. Rozhodne sa, čo bude mať na hlave, trupe, rukách a nohách. Toto pravidlo sa dá ale aj ignorovať a používať len sady brnení, ktoré sú tiež v tabuľke.

Combat

Kapitola 8 – Combat je asi najdôležitejšia kapitola. Obsahuje podstatu celého systému d20 Warheart. Odporúčam dôkladne si ju prečítať a pochopiť. Pokúsim sa zhrnúť hlavné body:

 • Hitpointy: postavy majú omnoho menej hitpointov ako v DnD. Vystihuje to filozofiu systému, že HPs sú len životná sila a odolnosť postavy. Nie je preto logické, aby sa postava tým ako trénuje, stávala „betónovejšia“, preto rastú hitpointy len veľmi pomaly.
 • Defense: je to charakte ris tika postavy, ktorá hovorí o tom, ako je postava schopná odvracať rany. Zvyšuje sa levelom. Hráči si na obranu hádžu kockou podobne ako na útok.
 • Armor: brnenie na rozdiel od DnD neslúži na to, aby bola postava ťažšie zasiahnuteľná, ale keď ju zasiahne rana, tak zmenší utrpené zranenie. Funguje to ako damage reduction. Toto je omnoho „realistickejší! a menej abstraktný systém než bežné DnD. Nosenie brnenia znižuje Defense o armor check penalty, takže postava sa musí rozhodnúť, či bude chodiť bez brnenia a dostávať menej rán, alebo ich bude dostávať viac, ale brnenie bude ich časť absorbovať. Pravidlo maximálnej Dexterity sa pri brneniach nepoužíva.
 • Penetration: niektoré zbrane (napr. palcát, bojové kladivo alebo kuša) prerážajú brnenie ľahšie než iné. Tieto zbrane majú penetration. Toto číslo sa odčíta od hodnoty protection brnenia.
 • Called shots: Called shots sa používajú vtedy, keď chce útočník zasiahnuť určitú časť tela protivníka, alebo mu chce spôsobiť určité zranenie a pod. Pri robení called shotov dostáva útočník penaltu na attack aj defense.
 • Death chart: toto je tabuľka, na ktorej sa hádže, keď sa má postava odporúčať do večných lovíšť. Často z toho môže vyviaznuť len zo zlomenou rukou alebo vypichnutým okom.
 • Weapon groups: toto sú sku piny zbraní (meče, sekery, luky), ktoré sa môže postava naučiť ovládať. Nahradzujú simple a martial weapon proficiency.
 • Critical hits: keďže majú postavy omnoho menej HPs ako bežne, je upravený systém criticalov. Násobia sa len kocky a nie modifikátory, tzn. keď dáva postava mečom zranenie 1d8+3 tak pri criticale dá 2d8+3. Pridané je aj nepovinné pravidlo, podľa ktorého môže critical hit zasiahnuť určitú časť tela a spôsobiť podobný efekt ako called shot. Šanca na critical threat sa zvyšuje spolu s base attackom.
 • Critical misses: keď hráč hodí čistú 1, tak musí urobiť reflex save, a ak neuspeje, prihodí sa mu kritické zlyhanie. Čo presne sa mu stane, sa dá zistiť z tabuľky.
 • Sneak attack: mechanizmus sneak attackovania je upravený, rogue miesto xd6 k damage dostava bonus k attacku, threatu a damage. Okrem toho, keď pri sneak attacku urobí called shot, nedostane penaltu k defense.
 • Two-weapon fighting: penalty za boj s dvoma zbraňami sú znížené, pretože z podstaty tohto systému vyplýva, že je lepšie udrieť raz veľmi silno, než viackrát slabo.

Magic

V kapitole 9 – Magic je popísaný môj nový systém kúzlenia. Wizard aj cleric si nemusia kúzla memorovať. Na kúzlenie používajú skill Spellcraft(magic shool). Kúzla patria do magických škôl. Aby mohol wizard kúzliť kúzla z jednotlivých škôl, musí si zobrať feat Spellcasting (magic school) a investovať skillpointy do súvisiaceho Spellcraft (magic school). Cleric nemusí na svoje školy použiť feat, ale nemá možnosť sa žiadne ďalšie školy naučiť. Kúzla nemajú levely, len DC, ktoré musí kúzelník prehodiť. Často má kúzlo viacero použití a úrovní sily.

Kúzelník sa môže slobodne rozhodnúť, akým spôsobom kúzlo použije. Save DC pre kúzelníkove kúzla sa počíta ako 10+(caster level/2) + Int mod. Kúzlenie má ale aj svoju tienistú stránku. Keď sa pritrafí čistá 1 alebo celkový hod na Spellcraft je nižší než DC-10, môžu sa pritrafiť zlé veci...

Spells

V kapitole 10 – Spells je zoznam kúziel pre jednotlivé školy. Dá sa tam nájsť aj mnoho kúziel známych z DnD, ktoré sú ale často upravené alebo je viac kúzel zlúčených do jedného. Toto je v skratke základ môjho systému. Ak sa vám to pozdáva, skúste si prečítať pravidlá a zahrať pokusnú hru. A ak sa vám to bude páčiť alebo budete mať nejaké pripomienky, napíšte mi mail na corvus69(at)gmail.com. Momentálne mám rozpracovaný nový dodatok s pracovným názvom GM's companion. Bude sa v ňom nachádzať asi 30 vhodných prestížnych povolaní , stručný skonvertovaný beštiár, pravidlá pre runovú mágiu, nejaké špeciálne vybavenie a podobné veci, ktoré uľahčia gamemastrovanie d20Warheart.

Související hry a produkty