Manifest správného Pána

Vložil(a) Markus dne 02.10.2007, 22:35

Minulý týden jsme vydali překlad tématické hry Můj život s Pánem. Jak už zmiňuji jinde, ta hra je velmi podařená, ale trpí nedostatkem výukových textů, rad a vodítek pro začínající hráče. Když jsem s ní začínal, velmi mi pomohl článek „a Manifesto on Mastery“ od Michaela Millera. Před pár dny jsem autorovi napsal, domluvil se s ním a teď vám s jeho laskavým svolením představuji Manifest správného Pána, soubor rad pro Pány hry v Mém životě s Pánem.

Proč a jak činit život služebníků nešťastným

napsal Michael S. Miller
z anglického originálu A Manifesto on Mastery: The Why and How of Making Minions Miserable

Můj život s Pánem je jedinečná hra vyžadující jedinečný přístup ze strany Pána hry. Klíč k mistrovskému vedení hry spočívá v tom, jak uchopíte svou hlavní úlohu: a sice roli Pána. O Pánu nesmíte uvažovat jako o osobě, dokonce ani jako o postavě ne. Uvažujte o Pánu jako o palici. Tuto palici vykovali samotní hráči a díky tomu se v ní skrývají rozličné metody k provokování jejich emocí. Vaším úkolem na postu Pána hry je tuto palici používat proti hráčům – abyste je emocionálně ubili do takové míry, že už to déle nevydrží a budou se soustředit jen na jedinou věc: snahu vyrvat vám palici s rukou. Jakmile si tuto techniku osvojíte, zbytek hry dosedne na své místo samospádem a výsledkem bude děsivý, tragický a silně poutavý herní zážitek.

Proč se musíte ozbrojit palicí?

Celá situace je až k uzoufání konfliktní. (..) Pán sedí na nejistém trůně mezi svou vlastní tuhou a totální nesamostatností, a právě z tohoto konfliktu pramení do hry strach a hrůza.

— Paul Czege, Můj život s Pánem

Tragédie je pak napodobení vážného a úplného děje určité velikosti lahodnou řečí rozdílných tvarů v jednotlivých částech, osobami děj předvádějícími a ne pouhým vypravováním, soucitem a bázní utvářející očištění takových duševních hnutí.

—Aristotelés, Poetika

Jako od Pána hry se od vás bude žádat, abyste popisovali zrůdné a ohavné činy plné zlotřilosti, abyste ponižovali své hráče a jejich postavy. Proč byste vlastně měli takové věci činit a přitom je nazývat „hrou“? Váš důvod je shodný s odůvodněním všech velkých tragédií: katarze, duševní uvolnění.

Jednoduše řečeno, jste obětním beránkem pro své spoluhráče. Podobně jako starověcí kněží uložili hříchy celé komunity na kůzle, jež poté vypustili do divočiny, při tvorbě Pána hráči vkládají své hříchy a obavy na vaše bedra. Vy pak toto padoušství musíte vyždímat až do sucha. Použijte každičkou píď své energie a představivosti, abyste se chopili jejich návrhů a ztělesnili je, umocnili je. Musíte se stát tím, čeho se děsí, aby poté mohli zažít uvolnění emocí, až nasbírají dostatek sil a vzepřou se svému strachu. Pro vás je to veliká zodpovědnost, vysoký cíl a nápor jako žádný jiný.

Jak nejlépe udeřit palicí?

Zaútočte na jejich smysly

Ačkoliv neoplýváte masivním rozpočtem na speciální efekty, kteroužto podívanou byste ohromovali své publikum, a nemáte to štěstí, aby vás podporoval řecký chór, s velkorozpočtovým filmem či klasickou tragédií máte společný cíl – vyvolat katarzi. Nenechte se zastavit omezeními a využijte vlastní výhodu: svou fyzickou přítomnost u herního stolu. V průběhu hry musíte zaútočit na co nejvíce smyslů vašich hráčů. Představte si to jako správný postoj, precizní nápřah a úder při používání palice.

Při ztvárňování Pána používejte rekvizitu, například zvláštní klobouk, šálu, hůlku či vestu. Nikdy ji však nezapomeňte odložit, až vystoupíte z role Pána. Toto se velmi rychle stane mocným neverbálním způsobem, jak upozornit na Pánovu přítomnost. Občas se i na začátku scény, v níž Pána nehrajete, zastavte a prohlédněte si rekvizitu. Možná ji i zvedněte. Sledujte, jak vaši hráči lapají po dechu, jak se svíjejí.

  • Každému hráči okopírujte stránku s formulkami, aby vždy viděl, čím má házet. Pán se v průběhu hry neradí s pravidly.
  • Pán si nikdy nic neudělá sám, s čestnou výjimkou kárání služebníků. Nesnižujte se před nimi, jen ať se oni ponižují před vámi! S tímto na mysli přestaňte dokonce i házet kostkami. Hrajete-li Zvíře, jednu po druhé je předejte některému z nezúčastněných hráčů. Hrajete-li Rozvahu, oslovte hráče vlastním jménem a stroze mu přikažte, aby hodil určitým počtem kostek.
  • Pozměňte své pohyby tak, aby odpovídaly Pánovu aspektu. Rozumoví Pánové budou často sedět či pomalu kráčet. Ti zvířecí budou rozvášněně pobíhat po místnosti. V obou případech narušujte „osobní prostor“ svých hráčů. Buďte jim blízko. Sedí-li ve křeslech, naklánějte se přes ně.
  • Hlas je vaším nejsilnějším nástrojem, proto jej používejte moudře. Každý Pán by měl mít osobitý způsob řeči. Pamatujte, že Pán nikdy nemůže získat kostku za upřímnost, takže se svého hlasu vypusťte veškerou citovou vřelost. Dokonce i když budete chválit služebníka, váš hlas by měl předávat Pánovu chladnou manipulativnost. A nepoužívejte žádný smyšlený přízvuk – ten bývá často prvním krůčkem při postupné přeměně hororu a patosu na vtipnost a parodii.

Rozdrťte jejich radost

Na 46. straně knihy se píše: „Není třeba nijak ospravedlňovat ani vysvětlovat, jak se pán o tajné Známosti dozvěděl. Prostě to ví.“ Tento fakt je klíčový pro plné využití role Pána. Vaše oči a uši jsou oči a uši Pánovy. Sledujte své hráče a naslouchejte jim. V různých okamžicích hry za postavu budou vzdychat, usmívat se či špitat „paráda“. To jsou známky toho, že si užívají svou postavu. Pán existuje proto, aby zadupal tyto šťastné chvilky. Říkám tomu Drcení hráčovy radosti z hraní postavy. Cílem v Dostizích a sázkách je být posledním hráčem s penězi. Cílem šachů je dát šach mat soupeřovu králi. Cílem Pána hry v Mém životě s Pánem je co nejčastěji a nejzlomyslněji Drtit.

Přesné metody Drcení jsou tolik rozličné a různorodé, kolik je osobitých hráčů této hry. Každé Drcení však sestává ze dvou částí: z něčeho cenného a ze zničení této věci. To „něco cenné“ považujte za cíl pro vaši palici – musíte se rozhodnout, kam nejlépe udeřit. „Zničení cenné věci“ chápejte jako samotný úder – je ostrý, silný a pravděpodobně po sobě zanechá jizvy.

Níže uvádím některé příklady Drcení, k nimž při hraní Mého života s Pánem dochází celkem často.

Drcení známostí

Něco cenné: Nejběžnější věcí, jíž si hráči při hře cení, jsou Známosti. Je-li Pán palicí, vesničané jsou mrkvičkou. Krom své funkce poskytovatele Lásky hráčům se však musí Známosti dotýkat hráčských citů. Půlku práce za vás odvedou hráči tím, že si své Známosti vymyslí sami. Stačí, když je posléze uvidí ve hře, a jejich emoce začínají pracovat.

Učinit nové Známosti chytlavými je poněkud složitější. Pakliže se s tím kterým hráčem dobře znáte a víte, že často příznivě reaguje na nehráčské postavy prezentované určitým způsobem (např. dámy v nesnázích, zatvrzelé samotáře, atd.), využijte tuto znalost ke ztvárnění potenciálních nových Známostí. Používejte jména milovaných postav z jiných her. Rovněž se snažte vypěstovat co nejvíce sympatie k vesničanům. Čím víc budou hráči sžiti s vesničany, tím lahodnější bude následné Drcení. Klaďte důraz na to, aby vesničané reagovali na služebníka příznivě i v těch nejméně očekávaných situacích. Například kdykoliv služebník uspěje ve Zlotřilosti, vesničané by mu měli zbaštit návnadu i s navijákem. Zahrajte naprostou důvěru ve služebníka a ztvárněte, jak se s nevinnou tváří snaží vyhovět předkládané žádosti.

Utvořte si seznam všech Známostí ve hře. Udržujte si záznamy o tom, kolik k nim mají služebníci přiřazeno Lásky. Tento seznam se pak stane Pánovým soupisem toho, co je třeba udělat. Až služebník dokončí příkaz a vrátí se za svým Pánem, podívejte se na seznam. Známost, která v tuto chvíli nese nejvíce Lásky (a s níž zrovna nejedná jiný služebník) se najednou stává středobodem Pánova příštího plánu. Projeďte si seznam Potřeb, které vám hráči během tvorby Pána vyjmenovali, vymyslete, jak by se dala zvolená Známost využít ke splnění jedné z těchto potřeb, a poté přikažte služebníkovi, ať se o to postará.
Zničení cenné věci: Jednoduše ohrožujte Známost. Doporučuji co nejdéle protahovat hrozbu. Nejprve některému služebníkovi přikažte, aby vám Známost dovedl. Poté poručte, aby byla Známost „připravena“ k jistému nespecifikovanému, hrozivému úkonu. Pak nakažte služebníkovi, ať vám přinese nějaký nástroj potřebný k této proceduře. Každý z těchto příkazů vygraduje napjaté očekávání úderu a navíc poskytne služebníkovi další možnosti, jak si vyžádat Sblížení s touto Známostí, čímž zvýší její cenu a jenom tím dále umocní blížící se hrozbu.

Je vskutku lákavé Zdrtit každičký prostředek Lásky. Uděláte-li to však, zničíte celou hru. Může se zdát rozumným, že Pán se pokusí zničit všechny zdroje, které dávají služebníkům sílu mu vzdorovat. Tento názor pramení z toho, že o Pánu uvažujete jako o postavě, nikoliv jako o palici. Pamatujte, že palici používáte k jedinému účelu: abyste hráčům umožnili prožít katarzi. Jediným způsobem, jak mohou hráči dosáhnout tohoto citového uvolnění a odebrat vám palici, je nahromadění dostatku bodů Lásky. Budete-li je systematicky okrádat o všechny body Lásky, přestáváte být obětním beránkem a stáváte se neurvalcem.

Drcení spanilé jízdy

Něco cenného: Občas si hráč začne užívat své síly a vychutnávat si pozici mocného vyhnance ze společnosti. Toto je zapotřebí okamžitě Zdrtit.
Zničení cenné věci: Jediný, kdo by si v Mém životě s Pánem měl vychutnávat opojení mocí, je Pán hry. Každé Více než člověk má nějakou výjimku. Nechejte Pána, ať tuto výjimku pravidelně, cíleně a bezcitně vyvolává.

Drcení potěšení z páchání zla

Něco cenného: Pakliže si hráč služebníka užívá vykonávání Pánových podlých příkazů, pak jeho radost musíte Zdrtit.
Zničení cenné věci: Takovýto služebník nesmí okusit jedinou špetku vděku od svého Pána, ani kdyby jeho příkazy vykonával doslova a do písmene. Jen ať pán vyhubuje služebníkovi za nesplnění nějakého požadavku, který nebyl při zadávání příkazu vůbec vyřčen. Až se služebník začne vykrucovat, že o daném požadavku nevěděl, zesměšněte jej za to, jak je hloupý, když nedokáže samostatně uvažovat a musí všechno dostat příkazem. Po zbytek scény s ním mluvte jako s malým dítětem.

Drcení třídního šaška

Něco cenného: Pokud si hráč služebníka vychutnává kňourání a svíjení se u Pánových nohou, jeho požitek musí být Zdrcen.
Zničení cenné věci: Možná ho baví ztvárňovat bídné padouchy a uctivé otroky, jenomže zábava smí existovat jen tehdy, kdy to povolíte vy. Nechejte Pána, ať danému služebníku zakáže mluvení a pohyb, dokud nebude propuštěn. Jindy zahrajte Pána, jak jej nějakou dobu poučuje a kárá.

Abyste mohli cokoliv využít pro svůj maximální prospěch, musíte vědět, proč to děláte, mít dobrou techniku a přesvědčivé provedení. Ve hře Můj život s Pánem stačí naučit se chápat Pána jako palici, odhodlat se použít tuto palici k umocnění katarze, zaútočit na smysly hráčů a ovládnout techniku Drcení. To je vše, co potřebujete v odhalení potenciálu této hry a hovění si v její temné kráse.

Šťastné Pánování!

Publikováno se souhlasem autora