GURPS Alternate Earths 2

Vložil(a) Passingby dne
0
Bez hodnocení
1999
Dalších šest alternativních časových linií pro GURPS Time Travel

GURPS Alternate Earths 2 je (podobně jako GURPS Alternate Earths, 1996) 128stránkový sborník pěti alternativních historií Země, určených buď pro samostatné uzavřené hraní třetí edice GURPS, nebo pro zapojení do kampaní GURPS Time Travel. Pětici světů doplňuje samostatná kapitola o společnosti Centrum, ze které se později ve čtvrté edici GURPS stane hlavní antagonista multivesmíru GURPS Infinite Worlds (2004).

Pro každý svět popisuje kniha důvody jeho oddělení od referenční časové linie, jeho politické uspořádání, každodenní život, typické postavy, úpravy pravidel pro výhody, nevýhody a dovednosti, dostupné zbraně a další vybavení. Popis většinou doplňují další poznámky k technologiím a návrhy na zápletky, dobrodružství a kampaně situované do této alternativní reality.

  • Cornwallis – Aristokraticko-dieselpunkový svět roku 1984, ve kterém díky včasným reformám francouzských králů nedošlo k Francouzské revoluci, evropské monarchie si zachovaly své postavení a moc a území USA mají stále z větší části díky dohodám s britskou Korunou pod kontrolou kmenové svazy původních obyvatel.
  • Ming-3 – Svět roku 1859, kde se dominantní koloniální a zámořskou mocností stala Čínská říše. Té se sice podařilo přímo nebo nepřímo ovládnout Evropu i americký kontinent, ale s dostupnými technologiemi není snadné tak obrovské území udržet, a tak se její vliv pomalu vytrácí.
  • Midgard – Pozdně středověký svět roku 1412, ve kterém křesťanskou Evropu rozdrtili vikinští nájezdníci s vydatnou pomocí Bulharů a Maďarů, podařilo se jim i ovládnout velkou část Eurasie a Severní Ameriky a ohrožují i další části světa.
  • Caliph – Orientální sci-fi svět roku 1683, kde vynález knihtisku během Zlatého věku Islámu vedl k neuvěřitelnému technologickému pokroku a muslimské kalifáty nejenže se staly nejmocnější silou na Zemi, ale expandovaly i do dalších částí Sluneční soustavy, díky nadsvětelným branám i k nejbližším hvězdám a podařilo se jim vytvořit umělou inteligenci.
  • Aeolus – „Starosvětská“ alternativní linie v roce 1941, kde neproběhly napoleonské války ani žádné jiné velké konflikty, Velká Británie byla rekatolizována a Rakousko-Uherské monarchii se podařilo rozšířit svůj vliv přes území Ruska až na Dálný východ. Narušily to až rebelie ve slovanských zemích střední Evropy, kde se díky překvapivé technické převaze získané pomocí nově vynalezeného letectva podařilo vytvořit křehké republiky, které si musí silou vydobýt a udržet nezávislost.
  • Centrum – Popis světa roku 2015 z paralelní časové linie, ve které vznikla organizace Centrum, jejíž mocenská a technologická převaha vychází ze schopnosti navštěvovat paralelní a alternativní světy a časové linie a která představuje „standardního“ protivníka a strůjce potíží pro kampaně podle příručky GURPS Time Travel.
Určeno po hru
Kategorie produktu