Dying Earth

4
Průměr: 4 (1 vote)
Situační fantasy RPG na motivy díla Jacka Vance.
Robin D. Laws, John Snead, Peter Freeman
2001

Hra vytvořená na motivy díla Jacka Vance, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti, kdy slunce už dohořívá. Vláda vědy už dávno skončila, země je pokrytá ruinami a nastoupila magie. Hra je situační fantasy s důrazem na danou scénu, nikoliv epické tažení. Postavy se zabývají tím, jak se pomstít tomu, kdo je naposledy urazil, snaží se vylhat z účtů v hostinci, které si nemohou dovolit, svádí chrámové panny nebo prchají před davem zuřivých nespokojených zákazníků, které podfoukli. Design hry se proto soustředí na navození odpovídajícího žánru a zejména interakci mezi hráči a protivníky ať už v boji nebo v nejrůznějším přesvědčování.

Jacka Vance neznám, ale skoro jakobych znal...

4

Je těžké hodnotit hru, která je na motivy něčeho, aniž by člověk znal předlohu. O Jacku Vancovi vím zhruba tolik, že jeho dílo bylo jedním z inspiračních zdrojů původního DnD a že je autorem konceptu "zapomínání kouzel", které ovšem v jeho světě mělo dobrý důvod (narozdíl od DnD).

Dying Earth má nepopiratelnou atmosféru a líbezné kouzlo. Nevím, nakolik zodpovědně to kopíruje předlohu, ale rozhodně ve mne zanechala hluboké pocity. Systém pro přesvědčování je hodně inspirativní. Řekl bych téměř povinnost přečíst pro budoucí designéry.