Designers & Dragons: The 70s

Vložil(a) Markus dne
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2014
Historie RPG průmyslu, jedno nakladatelství za druhým: 70. léta

Designers & Dragons je historické zmapování RPG průmyslu: jaké hry vycházely, jací vydavatelé a autoři za nimi stojí, jaké měly význam pro další směřování RPG her. Zatímco okrajové tituly jsou zmíněny často jen pár slovy, těm významnějším jsou věnovány celé kapitoly.

Kniha je součástí série Designers & Dragons, rozdělené primárně do čtyř svazků, které se věnují jednotlivým dekádám a končí zhruba rokem 2010. Text je organizovaný podle vydavatelů, přičemž celá historie každého vydavatele je uvedená ve svazku odpovídajícím dekádě, ve které vydavatel začal působit.

Tento svazek je věnovaný 70. létům. Věnuje se začátkům RPG v 70. letech, obsahuje velmi obsáhlou kapitolu o TSR, dalšími popsanými nakladatelstvími jsou Flying Buffalo, Games WorkshopGame Designers' Workshop (GDW)Judges GuildMetagaming ConceptsFantasy Games UnlimitedChaosiumGamescienceHeritage ModelsGrimoire GamesDayStar West Media a Midkemia Press.

Texty z této knihy se původně objevily ve 450stránkové knize Designers & Dragons (2011). Představují její revidovanou verzi, po rozšíření a rozdělení na dílčí svazky.

Kategorie produktu

5

Série Designers & Dragons je nenahraditelná v tom smyslu, že nic podobného prostě neexistuje. Autor popisuje „historii průmyslu“ zaměřenou na jednotlivá nakladatelství – prošel dobové dokumenty, všechny dostupné rozhovory, internetové diskuze, oslovil pamětníky... a sestavil dějiny toho, jak ten který vydavatel začal působit na RPG trhu, jakými nesnázemi si prošel, co stálo za jednotlivými rozhodnutími, co se setkalo s ohlasem a ne.

V jádru je to velmi poctivý výčet toho, kdo co vydal, kdy a v jakém pořadí (což je ohromně cenný materiál!), ale z knihy se díkybohu nestává suchý seznam. Autor se nebojí hledat paralely, věnovat větší rozsah dílům, které měly velký vliv na vývoj RPG scény, nebo jen pár slovy přejít ty, které se ničím nezapsaly.

Je to, uznávám, četba pro blázny, které fakt zajímají ediční historie, souvislosti a přesné datace a návaznosti – není to žádný strhující příběh jako jiné, úžeji zaměřené knihy o dějinách RPG. (Byť teda kapitola o TSR, která tvoří asi čtvrtku knihy – a je mimochodem volně dostupná – je strhující sama o sobě a doporučil bych ji každému.) A tím, že kniha skutečně vyjmenovává všechny hry, včetně těch nepodstatných, vás může trochu zavalit informacemi a nemá jasné zaměření na nějakou ucelenou linku vyprávění. Ale čte se to příjemně a dozvíte se leccos. Obrovská hodnota je především v tom, že někdo skutečně poctivě prošel a sestavil historie nakladatelů ze 70. let, o kterých byste se jinak dočetli jen útržkovitě a bez kontextu někde na tom či onom blogu.

Konečně jsem slovo po slovu přečetl komplet celý svazek o 70. letech, tak hodnotím ten. Další někdy v budoucnosti.

Na svém blogu píšu sérii článků o Historii RPG, které z téhle knihy vycházejí.