N.O.S. jako Nový Originální Setting

Napsal uživatel Ecthelion dne 29.09.2007, 19:28

Projekt NOSu vzniká v rámci RPG Fóra jako otevřený pokus o tvorbu nového settingu. Tento setting by neměl být jedním z tuctových prostředí, na které narazíte na každém rohu, měl by být originální, pokud možno inovativní a hlavně atraktivní pro hráče. Nosnou myšlenkou projektu je nevytvářet mapy a popisy světa, ale naopak jej popsat pouze obecně a poskytnout hráčům prostředky, aby si vytvořili v našem svět vlastní.

Náš svět je světem Pustiny, která pohltila svět starý a navždy jej změnila. Lidé trvale přežívají pouze v omezených stabilních oblastech, kde vznikly nezávislé městské státy. Jsou uzavřeni v těchto oblastech a málo z nich kdy vyjde z bran města ven do Pustiny. Jedni z těch, kteří se na tu cestu vydají, jsou Poutníci. Jsou to průvodci, ochránci a vyvrženci, kteří se denně rvou o holý život v nebezpečích a anomáliích Pustiny...

V některých oblastech Pustiny se nacházejí bažiny s jedovatou vodou a toxickými výpary, může se tu rozkládat i rtuťové jezero, jehož hladinu nečeří žádný vánek nebo kyselina zalévající drobné průrvy. Čím hlouběji do Pustiny člověk jde, mění se mu krajina před očima. Bouře intenzivní a nebe se barví do pastelových barev dle zvířeného prachu. Obloha krvavě rudá, jedovatě zelená, žlučově žlutá nebo temně modrá se zde střídají s udivující rychlostí a často se prolínají do různých odstínů a směsicí barev. Čím hlouběji se do Pustiny noříte, ztrácejí slova jako den a noc význam – světlo a jeho intenzita i barevnost se mění dle šíleného řádu, který je lidem nepochopitelný. Vypráví se o mrtvých městech dávno ztracených v Hluboké Pustině, střežících poklady a dávné artefakty minulosti.
V Hluboké Pustině zuří skoro stále prašné bouře a duje tady ostrý vichr. Skály vymleté větrem jsou ostré jako nůž a jsou tu celé lesy kamene, kdy se kamenné pilíře vzpínají v podivných úhlech od země a vytvářejí neprostupný labyrint mezi kterým skučí a vyje vítr. Nad zemí visí kameny, které již nemají spojení se zemí, ale stále levitují na původním místě. Kameny erozí roztrhané na ostré desky ne tlustší než paže zde se zde přemisťují dle jakési nepochopitelné logiky. Nežije zde ani jediná rostlina, ani stéblo suchomilné trávy a země je zničená, rozrytá a zbrázděná krátery. Je tu nestabilní podloží a země se často otřásá a chvěje, přičemž se půda trhá a k nebi vyhřezávají celé drůzy krystalů, které jinde ani nemohou existovat a okamžitě se rozpadají a mění v pestrobarevný prach. Takový výron dokáže vymrštit krystaly obrovským tlakem do výše až několika desítek metrů a zabít toho, kdo se bude nacházet v místě exploze. Z roztrhané půdy vyvěrá se syčením plyn, který je často toxický a dokáže zabít i na jedno vdechnutí...

Stabilní oblasti, které v Pustině existují a jsou tudíž obyvatelné, ovládají městské státy. Jejich dějiny se sestávají z nekonečného řetězce vražedných občanských válek, spiknutí a povstání. Mezi státy navzájem existují tradiční nepřátelství a všechny jsou prakticky ve stavu nevyhlášené a neustálé války všech proti všem. Zrada je zvykem, surovost pravidlem. Jejich vzájemné vztahy jsou zakalené řadou krvavých válek o kontrolu nad jednotlivými městy, významnými koridory a stabilními oblastmi. Na denním pořádku jsou krátkodobě uzavírané aliance proti jednomu ze států, zrada spojenců i krvavé bitvy v Pustině, kde musí jednotlivé oddíly provázet Poutníci.

Pokud vás zaujal rychlý popis settingu, můžete se na něj podrobněji podívat tady v pdf souboru, do kterého jsme zatím shrnuli některé texty, které máme a které by vám mohly přiblížit o co se snažíme. Pokud byste měli chuť k vývoji tohoto settingu přispět (ať již dlouhodoběji nebo jen třeba radou nebo komentářem), budeme jen rádi, pokud se k nám připojíte tady. Tým tvůrců není nijak pevný a každý kolemjdoucí může přispět. Na jakékoli otázky vám rádi odpovíme a těšíme se na vaše podněty.

Za tým NOSu,
Fritzs & Ecthelion