Třídit články podle tématu

Nejčastější témata:

1. číslo

Slovo úvodem

Vše začalo jedním nápadem, který byl tak smělý, že dlouho ležel ukryt kdesi v neprozkoumaných hlubinách lidského mozku. Jenže nic nemělo zůstat stejné a nápad se prokutal ven. Kdo ví, zda vlastní silou nebo pod tíhou událostí. Prostě a jednoduše, v plné síle vyšel na světlo a spustil vlnu mnoha dalších událostí.

Stolní RPG online

Dá se spolehlivě říci, že s nástupem osobního počítače – a tedy i her na něm – se pojem „RPG“ stal známým pro mnohem širší komunitu, než jak tomu bylo do té doby. Počítačová RPG (dále CRPG) však nesplňovala, nesplňují a nejspíše ještě dlouho nebudou splňovat představy hráčů starých dobrých „papírových“ her, tedy těch, kterým nebyl pojem RPG neznámý ani před příchodem počítačových her. Jak to ale dopadne, když i takoví hráči usednou před obrazovku monitoru s chutí zahrát si to, co doposud hráli?

Hraní v době bronzové

1. část – doba bronzová obecně

Většina fantasy prostředí se podobá středověku a když je nějaké RPG situované do minulosti, je středověk také častou volbou. Na druhou stranu může být zajímavé vyzkoušet nějaké starší období, třeba dobu bronzovou.

Na barikádě

Chtěl bych vám říct jen pár slov. Jen několik. Na světě existují systémy. Jsou různé, nejrůznější. Věřte mi, že jen jedna hra, jeden systém je ten nejlepší. Náš systém je, byl a bude nejlepší. Jeden systém, jedni hráči, jedna komunita!!!“ tak pravil systém H-.

Tak by pravil blbec s velkým B. Na trhu je k dostání spoustu herních systémů. Domácích i zahraničních. Komerčních i zdarma. Všechny jsou jiné a všechny jsou pro někoho dobré a pro jiného špatné.

Láska lesa

Kdo se bojí, ať nechodí do lesa.
– staré lidové přísloví.

Toto je dobrodružství pro jakýkoliv fantasy svět, svět, kde funguje magie a který obývají bájní tvorové. O jednom z nich to také bude. Je to dobrodružství o jedné malé lži, která málem zavinila katastrofu. A nebo ještě zaviní, ale to už bude záležet na Tvé družině.

Toto dobrodružství je určeno pro jakoukoliv družinu jakékoli síly, ale lépe by sedlo nějaké slabší, začínající družině, nebo už mírně protřelým dobrodruhům.

První pomoc

Dobrodruh Martin projíždí krajinou na svém věrném oři a ohlíží se po nějakém zájezdním hostinci. Žádný dům v okolí, ale co to leží támhle na mechu pod vzrostlou lípou? Martin přijíždí blíž. Ale ne, krásná dívka, celá bledá, jako by z ní vyprchal život. Co dělat? Vzpomíná, co ho učili ve vojenské škole.

Zbraně a zbroje doby bronzové

Nebudou zde popsány všechny zbraně doby bronzové, nýbrž jen ty, které se výrazněji liší od těch železných. Kopí, kyje, dýky, hroty běžných šípů nebo štíty byly se středověkými srovnatelné (ve hře při nejhorším dostanou drobný postih na průraznost/ochranu, pokud jsou nasazeny proti zbraním z kvalitní oceli). Třeba bronzové meče se však liší poměrně výrazně, a mezi bronzovým sekeromlatem a železnou sekerou či válečným kladivem je také podstatný rozdíl. Také zde popíšu dva nové typy šípů, vrhač oštěpů a jeden aztécký vynález – obsidiánový „meč“ maquahuitl.

 

Aplikace zbraní doby bronzové pro DrD+

Obecně by bronzové zbraně a zbroje v boji proti svým obdobám z kvalitního železa měly mít postih -1 na zranění (sečné či bodné) a kryt (meče). Bronzové zbroje mají o 2 nižší ochranu. Existovala i jakási obdoba plnoplátové zbroje – ta má ochranu jen 7. Bronzové helmy mají ochranu nižší jen o 1, přičemž neexistuje žádná bronzová obdoba kbelcové přilby. Z bronzu nelze vyrobit mečovité zbraně (meče, šavle a tesáky) s délkou větší než 1. Pokud ve hře není kvalitní železo, nemá smysl s těmito postihy počítat.

Našli jsme pro vás na webu

Než se pustíme do samotné první části našeho seriálu o některých zajímavých RPG zdrojích na internetu, chtěli bychom všechny čtenáře upozornit, že tato část je určena spíše pro začínající a méně pokročilé uživatele internetu, respektive pro méně pokročilé pátrače po internetových zdrojích, i když doufáme, že i ostřílení brouzdači v internetových vlnách zde rovněž něco najdou.

Syndikovat obsah