Forgotten Realms - finální klíč

Dnes nepříliš hraný systém, ke kterému ovšem existuje velká spousta příruček přeložených do češtiny.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 9861
Registrován: 18. 8. 2001, 23:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Forgotten Realms - finální klíč

Příspěvek od Markus » 22. 11. 2003, 20:36

Na žádost lidu tímto vypouštím prozatimní verzi překladového klíče pro Forgotteny. Není oficiální, takže zatím není třeba se jí řídit.

Pokud máte zájem, můžete si klíč prohlédnout a případně rozpoutat diskuzi nad nějakým výrazem, který je podle vás přeložen špatně , nebo by šel přeložit lépe.
Existují však některá témata, nad nimiž byla diskuze uzavřena, a to jsou:
Dalelands (Údolní země, Údolí)
Underdark (Temné říše)
Waterdeep (Hlubina)
drow (ještě neuzavřeno - viz. příslušné fórum)

a možná snad ještě něco...
Překladový klíč světa Forgotten Realms


Obecné pojmy:

Poznámka: jména jednotlivých měsíců byla změněna k nepoznání. Možná jsem barbar, ale prostě mi zní líp „chladen“ než „alturiak“, i když to není správný překlad. Přeci jenom, pokud obecnou řeč považujeme za češtinu – jaká je šance, že by prostí lidé (kteří měsíce pojmenovali) vymysleli „honosná jména“ stylu Eleasias, Eleint, atp…

Alturiak chladen (jeden měsíc v roce - únor)
bicenta bicent (mince)
birdpipe hvizdec (hudební nástroj, soustava píšťal)
blue eye modré oko (mince)
Celestial Bueraucracy Nebeský úřad
centarch centarch (mince) (čteno s C! – jako „cent“)
centaur centaur (mince) (čteno s C! – jako „cent“)
CR CL (cormyrský letopočet)
ches kesen (jeden měsíc v roce - březen)
Cormyr Reckoning Cormyrský letopočet
copper nim měděná špička (mince)
copper thumb měděný palec (mince)
coronal věnčený (podstatné jméno) ( = titul panovníka Elfího dvora)
coster koster (obchodní společnost)
dalereckoning údolní letopočet
dandan dandan (mince)
Deadwinter day den kruté zimy
decarch dekarch (mince)
decime decima (mince)
Dethek detek (písmo)
DR DL (údolního letopočtu)
dragon drak (mince)
Dragon Years dračí roky
drow
DY DR (dračích roků)
Eleasias zlaten (jeden měsíc v roce – srpen)
Eleint hnání (jeden měsíc v roce – září)
Espruar espruar (písmo)
fandar fandar (mince)
Feast of the moon svátek měsíce
FR FL (Frajmanova letopočtu)
Flamerule plamenec (jeden měsíc v roce – červenec)
Freeman’s Reckoning Frajmanův letopočet
Forgotten Realms 2 možnosti: název kampaně samotné je FORGOTTEN REALMS (kapitálky!)
z hlediska geografie Zapomenuté Říše
glaur glaur (faer?nský trombón)
gloon glon (glaur bez klapek)
golden lion zlatý lev (mince)
Greengrass den zelené trávy
Hammer kladiven (jeden měsíc v roce - leden)
hand drum ruční bubínek
harbor moon přístavní měsíc (mince)
High festival of winter Velký svátek zimy
Higharvestide svátek sklizně
Horde Horda
kilarch kilarch (mince)
Kythorn rozkvět (jeden měsíc v roce - červen)
Long Night Dlouhá noc
longhorn dlouhý roh (faer?nská flétna)
Lord of Waterdeep Lord z Hlubiny
Marpenoth listupad (jeden měsíc v roce, paradoxně zrovna říjen ;o))
MC MK (mulhorandského kalendáře)
Midsummer letní slunovrat
Midsummer Night noc letního slunovratu
Midwinter zimní slunovrat
Mirtul rozkvět (jeden měsíc v roce - květen)
moon měsíc (mince)
Mulhorand Calendar mulhorandský kalendář
Nightal dlouhonoc (jeden měsíc v roce - prosinec) (mužský rod! „stalo se to třináctého dlouhonoce“)
Northreckoning severní letopočet
NR SL (severního letopočtu)
PR NL (nového letopočtu)
pearl perla (mince)
Present Reckoning nový letopočet
Realms Říše
Retreat Ústup
roldon roldon (mince)
ruathlek ruathlek (písmo)
shard střípek (mince)
shawm šaum (faer?nský předchůdce hoboje)
shieldgong štítový gong (hudební nástroj, jinak válečný gong)
shieldmeet setkání štítů (svátek)
silver falcon stříbrný sokol (mince)
sonhgorn zpěvavý roh (faer?nská zobcová flétna)
sun slunce (mince)
tantan tantan (faer?nská tamburína)
taran taran (mince)
Tarsakh dešten (jeden měsíc v roce - duben)
thellar telár (prostá píšťala, jinak též pískle)
thorass toras (písmo)
Time of Troubles Doba nesnází
toal toál (mince)
tocken token (hudební nástroj, soustava zvonců)
tricrown tříkoruna (mince)
Tuigan Horde Tuiganská horda
Uktar pusten (jeden měsíc v roce – listopad)
unarch unarch (mince)
wargong válečný gong (hudební nástroj, jinak štítový gong)
whistlecane pískle (prostá píšťala, jinak též telár)
yarting jarting (faer?nská kytara)
zulkoon zulkon (faer?nské dudy)Zeměpisné názvy (města, moře, kuřata, stavení, řeky, hory…):

Pro jistotu uvádím všechny názvy, včetně těch, které se překladem nemění.
Pokud narazíte na název, který zde není zahrnut, znamená to, že o jeho překladu zatím nebylo rozhodnuto. Dejte mi prosím vědět, ať ho do klíče zahrnu.
Názvy, které zůstávají stejné jako v originále, jsou pro přehlednost zvýrazněny modře.

Abbey of the Sword Opatství meče
Abeir-Toril Abeir-Toril
Aglarond Aglarond
Amn Amn
Anauroch Anauroch
Achenbridge Arkhenský Most
Archendale Arkhenské údolí
Arkhen Arkhen
Ashaba Ašaba
Ashabensford Brod nad Ašabou
Askavar Askavar
Baldur’s Gate Baldurova Brána
Battledale Bojové údolí
Beregost Beregost
Bhaerynden Bhaerynden
Border forest Hraniční hvozd
Burning World Žhnoucí svět
Calimport Calimport
Calimshan Calimshan
Candlekeep Svícmark
Chancelgaunt Chancelgaunt
Chondalwood Chondalský les
Chondath Chondal
Chondathan Chondalan
Chult Chult
Citadel of the Raven Havraní citadela
City of Splendors Město divů
Cold Lands Ledové země
Cormanthor Cormanthor
Cormyr Cormyr
Daggerdale Údolí dýky
Dalelands Údolní země, zkráceně Údolí (množné číslo)
Damara Damara
Dawnpost Cesta úsvitu
Deepingdale Hluboké údolí
Delimbiyr Delimbyr
Desertsmouth mountain Hory pouštní tlamy
Dragon Coast Dračí pobřeží
Dragon Reach Dračí záliv
Dragonmere Jezero draků (v češtině jen jeden název)
Eartheart Zemězrod
East Way Východní cesta
Eastern Hearthlands Východní vnitrozemí
Easting Východík
Elven Court Elfí dvůr
Empires of the Sands Písečná císařství
Endless Waste Nekonečná pustina
Eryndlyn Eryndlyn
Essembra Esembra
Evereska Evereska
Evermeet
Faer?n Faer?n
Far Hills Dálné vrchy
Featherdale Údolí perutí
Fields of the Dead Pole mrtvých
Golden Var Zlatý Vár
Great Dale Velké údolí
Great Glacier Velký ledovec
Great Rift Velká trhlina
Great Sand Sea Velké písečné moře
Great Sea Velké moře
Greycloak Hills Zastřené vrchy
Gulthmere Gultmar
Gulthmere forest Gultmarský hvozd
Halruaa Halruaa
Haptooth Hill (kopec) Rozsevzub
Harrowdale Údolí brázdy
Hearthlands Vnitrozemí
High Dale Vysoké údolí
High Forest Vysoký hvozd
High Moor Vysoké vřesoviště
Highmoon Nadluní
Hillsfar Dálnovrch
Hordelands Země Hordy
Icewind Dale Údolí severáků
Illefarn Illefarn
Impiltur Impiltur
Inner Sea Vnitřní moře
Island Kingdoms Ostrovní království (množné číslo)
King’s Forest Králův hvozd
Lake of Dragons Jezero draků (v češtině jen jeden název)
Land of Fate Země osudu
Lantan Lantan
Llurth Dreier Llurth Dreier
Luiren Lujren
Maztica Maztika
Menzoberranzan Menzoberranzan
Mistledale Mlžné údolí
Moondale Měsíční údolí
Moonsea Měsíční moře
Moonsea Ride Měsíční cesta
Moonshaes Měsíčniny
Mulhorand Mulhorand
Mulmaster Mulmaster
Myth Drannor Myth Drannor (jde o elfské jméno – Myth je bráno jako elfské slovo, nikoliv anglické)
Nimbral Nimbral
North Sever
Old Empires Stará císařství
Pirate Isles Pirátské ostrovy
Pool of Yeven Jevenská tůň
Rauthauvyr’s Road Rautauvyrova silnice
Ravensbluff Krkavčín
River Arhken řeka Arkhen
River Delimbiyr řeka Delimbyr
River Tesh řeka Tešná
Saerloon Sadov
Savage Frontier Divoké pomezí
Scardale Zjizvené údolí
Sea of Fallen Stars Moře padlých hvězd
Sea of Swords Mečové moře
Selgaunt Selgaunt
Sessrendale Sesrenské údolí
Shadowdale Stinné údolí
Shining Sea Zářící moře
Shining South Zářící Jih
Silverymoon Stříbroluní
Skuld Skuld
Sossal Sossal
South Jih
Spine of the World Páteř světa
Ssamath Ssamath
Standing Stone Stojný kámen
Storm Horns Bouřné rohy (mužský rod, vzor hrad)
Sunrise Mountains Hory úsvitu
Suzail Suzail
Sword Coast Mečové pobřeží
Tasseldale Střapcové údolí
Tears of Sel?ne Sel?niny slzy
Tesh Tešná
Teshendale Tešenské údolí
Tethyamar Tethyamar
Tethyr Tethyr
Thar Thar
Thay Thay (mužský rod, vzor stroj)
Thunder Gap Hromová průrva
Thunder peaks Hromové skály
Tilver’s Gap Tilverova soutěska
Tilverton Tilverton
Toril Toril
Trackless Sea Bezestopé moře
Troll Hills Trolí vrchy
Trollbark Forest les Trolištěk
True World Pravý svět
Unaproachable East Nedostupný východ
Underdark Temné říše (množné číslo!)
Underhome Podzemín
Unther Unther
Vaasa Vaasa (nebojte se využít krásné dvojsmyslnosti ;o))
Var the Golden Zlatý vár
Vast Vast
Vilhon Reach Vilhonský záliv
Voonlar Vonlar
Wall Stěna
Waterdeep Hlubina
Western Hearthlands Západní vnitrozemí
Westgate Západní Brána
Wood of Sharp Teeth Les ostrých zubů
Zhentil Keep Zhentilská TvrzMístní názvy (chrámy, hospody, obchody…)

Bounty of the Godess Bohinina štědrost
Watchfull Eye U Bystrého oka


Vlastní jména, přízviska, tituly:

Aencar Enkar
Ahghairon Agairon
Alaundo Alaundo
Alustriel Alustriel
Ambrose Ambrozil
Arunsun Arunsun
Augathra the Mad Augater Šílený
Battle Chaplain Bitevní kaplan
Beechwood Bučina (Bučinová)
Brightaxe Bystrosek
Brightmantle Bystrohal
Brightstar Hvězdotřpytný (-á)
Burgher Měšťan
Cloakshadow Zastřiplášť
Daker Dekr
Danali Danali
Earthcaller Zemězval
Elder Stařešina
Elizzaria Elizárie
Elminster Elminster
Freeman Frajman
Glittergold Zlatatřpyt
Gordon Gordon
Grand Mairshar Nejvyšší maršál
Gulmarin Gulmarín
Haresk Harešek
Harptos Harptos
Hasicor Hasikor
High Councilor Vrchní radní
Hulhurn Hulhár
Ilmeth Ilmeš
Iron House Železný dům (jde o název rodu)
Ironhand Železruk
Irrepf Jírev
Jaothe Janoš
Jendalar Jendalar
Khahan Chán
Khelben Khelben
Kirshoff Kyršof (ová)
Lashan Lašan
Learned Father Učený otec
Lord High Smith and Artificer Lord Vrchní kovář a Tvůrce
Malorn Malorn
Mantled King král v plášti
Maximar Maximar
Mindogar Mindógr
Mirksha Mikša
Mourngrym Truchlimír
Mulmarr Mulmarský
Myriam Mirna
Obarskyr Obarskyr
Peaksmaker Skalotvůrce
Priest General Kněz Generál
Rauthauvyr Rautauvyr
Reindorf Rejndolf
Reldecap Ryldočep
Rowanmantle Jeřábek (Jeřábková)
Sandbeard Pískovous
Scotti Skotík
Shaerl Šíra
Silverbeard Stříbrovous
Spendler Tratil
Stakaria Stakarný
Steelskin Ocelkož
Stelaga Stelaga
Sword Meč
Sworpoint Mečiště
Teshendale Tešenské údolí
Thaliach Teliáš
Theremen Tudíž
Truesilver Stříbřil
Ulath Ulath
Vangerdahast Vangerdahast
Yamun Khahan Yamun Chán
War Chancellor Válečný kancléř
Windstorm Bouřlivec
Windwanderer Větrošlap
Wonderbringer DivotvůrceSpolečnosti, skupiny, kulty, vládní organizace:

Black Network Černá síť
Bright Sword Zářivý meč
Council of Six Rada šesti
Cult of the Blue Bear Kult Modrého medvěda
Cult of the Bright Sword Kult zářícího meče
Cult of the Dragon Kult draka
Cult of the Singing Skull Kult zpívající lebky
Dales Council Údolní sněm
Darkwater Brand Cejch kalné vody
Harpers Harfeníci
Iron Throne Železný trůn
Jendalar’s Fine Fruits Jendalarovy vybrané plody
Lords of Waterdeep Lordi z Hlubiny
Mirksha, Mirksha and Mirksha Mikša, Mikša a Mikša
Red Wizards Rudí mágové
Red Tiger Rudý tygr
Riders Jezdci
Seven Burgers Sedm Měšťanů
Stone Crab Coster Koster kamenného kraba
Three Swords Tři Meče
Tree Ghost Stromový duch
Zhentarim ZhentarimMocnosti
Náboženské Kulty viz. pasáž Společnosti, skupiny, kult.y

Protože u mocností je z kontextu mnohdy těžké pochopit původ jména – a tím pádem rozhodnout, zda překládat či ne – sepsal jsem tady všechny mocnosti, které jsem dokázal dát dohromady.
Kdykoliv narazíte na jméno mocnosti, poraďte se s tímto seznamem – jsou tu uvedeny i ty, jejichž jméno se nijak nemění.
Pokud svou mocnost nenaleznete v seznamu, znamená to, že o jejím jméně zatím nebylo rozhodnuto. Dejte mi prosím vědět, ať ji zahrnu do klíče.
Názvy, které zůstávají stejné jako v originále, jsou pro přehlednost zvýrazněny modře.


Abbathor Abathor
Aerdrie Faenya Aerdrie Faenya
Akadia Akádie
Annam Annam
Ao Ao
Arvoreen the Defender Arvorín Obránce
Asgorath Asgorath
Astilabor Hoardmistress Astilabra, paní pokladů
At’ar At’ar
Auril Auril
Azuth Azuth
Baelros Balros
Baervan Windwanderer Barvan Větrošlap
Baghtru Baghtru
Bane Zmar
Baravar Cloakshadow Baravar Zastřiplášť
Berronar Truesilver Beronar Stříbřil
Beshaba Bešaba
Bhaal Bhaal
Blue Bear Modrý medvěd
Boss of the Earth Šéf země
Brandobaris Velebral
Celestial Bueraucracy Nebeský úřad
Chauntea Šántí
Clangeddin Silverbeard Klangedin Stříbrovous
Corellon Larethian Corellon Larethian
Cyric Cyrik
Cyrrollalee Čirola
Deep Sashelas Hlubinný Sashelas
Deneir Deneir
Dugmaren Brightmantle Dugmaren Bystrohal
Dumanthoin Dumanthoin
Earthmother Matka Země
Eilistraee Eilistraee
Eldath Eldath
Elevan Ilesere Elevan Ileser
Elrem, the Wise Great Worm Elrem, moudrý velečerv
Entropy Entropie (mužský rod)
Faceless Lord Pán bez tváře
Fenmalir Mestarine Fenmarel Mestarin
Firelord Ohnivý pán
Flandal Steelskin Flandal Ocelkož
Gaerdal Ironhand Garlad Železruk
Garagos Garagos
Gargauth the Outcast Gargauth Vyhnanec
Garl Glittergold Garl Zlatatřpyt
Ghaunadaur Ghaunadaur
Gilgeam Gilgeam
Gnarly One Sukovec
God-King of Undines Boží král rusalek
Gond Gond
Gond Wonderbringer Gond Divotvůrce
Gorm Gultyn Gorm Gultyn
Grond Peaksmaker Grond Skalotvůrce
Grumbar Grumbar
Gruumsh Grumš
Gwaeron Windstorm Gwaron Bouřlivec
Haela Brightaxe Haela Bystrosečná
Hanali Celanil Hanali Celanil
Helm Helm
Hlal the Jester Kašpar Hlal
Hoar Hoár (mužský rod)
Horus-Re Horus-Re
Hruggek Hrugek
Ilmater Ilmater
Ilneval Ilneval
Ilsensine Ilsensin
Istishia Istiš
Iyachtu Xvim Iyachtu Xvim
Jergal Jergal
Juiblex Juiblex
Kazgoroth Kazgoroth
Khurgorbaeyag Khurgorbaeyag
King of the Land below the Roots Král země pod kořeny
Kossuth Kossuth
Kurtulmak Kurtulmak
Labelas Enoreth Labelas Enoreth
Lady of the Winds Paní větrů
Lathander Lathander
Leira Leira
Lliira Lira
Lloth Lloth
Lolth Lolth
Loviatar Loviatar
Lurue Lurua
Luthic Lutyk
Maglubiyet Maglubiyet
Malar Malar
Marthammor Dhuin Marthamor Dhuin
Mask Maska (mužský rod)
Mielliki Mieliki
Milil Milil
Moander Moander
Moradin Moradin
Myrkul Myrkul
Mystra Mystra
Nobanion Nobanion
Oghma Oghma (mužský rod)
Queen of the Air Královna vzduchu
Red Knight Rudý Rytíř
Rilliphane Rallathil Rilliphan Rallathil
Savras the All-Seeing Vševidoucí Savras
Segojan Eartcaller Segojan Zemězval
Sehanine Sehanine (ženský rod)
Sel?ne Sel?na
Shar Šar
Sharess Šáres
Shargaas Šargáz
Sharindlar Sharindlar
Shaundakul Shaundakul
Sheela Peryroyl Šára Pomoštná
Shiallie Šialie
Siamorphe Siamorf
Silvanus Silvanus
Solonor Thelandira Solonor Thelandir
Sune Suna
Talona Talona
Talos Talos
Tchazzar Tchazzar
Tempus Tempus (2. pád Tempa, nikoliv Tempuse!)
Torm Torm
Tymora Tymora
Tyr Tyr
Tyrant among Fire Tyran mezi plameny
Ubtao Ubtao
Umberlee Amberlí
Urdlen Urdlen
Urogalan Jurgalán
Uthgar Uthgar
Valkur Valkur
Vaprak Vaprak
Vergadain Vergadain
Vhaeraun Vhaeraun
Water Lord Vodní pán
Waukeen Vaukén
Xyrnor Xyrnor
Yeenoghu Yeenoghu
Yondalla Jondala
Yurtrus Jurtuš
Zorquan Zorquan
[/b]

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 13986
Registrován: 18. 6. 2003, 20:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 23. 11. 2003, 21:04

zatím mám přečtenou jen první část klíče a připomínky jsou tyto:
Kythorn - rozkvět
Mirtul - rozkvět
shoda jmen dvou měsíců by asi nebylo to pravé, že?

Lord of Waterdeep bych místo lord Hlubiny překládal jako pán Hlubiny, v češtině má slovo lord více nádech šlechtice někomu podřízeného než suveréna
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 13986
Registrován: 18. 6. 2003, 20:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 23. 11. 2003, 21:20

ještě jsem si všiml:
tyrant among flames - tyran mezi plameny

chtělo by to spíše něco jako vládce či tak, přecejen slovo tyrant má původní smysl jako jediný vládce (ach to Řecko...) a myslím, že v angličtině je to taky spíše tak bráno. Nejsem si jist, jak je brána tato mocnost, ale myslím, že se jedná o nějakého knížete elementálů (prince of elementals, nemyslím, že má smysl to překládat jako princ, když neexistuje král, viz. Prince of Wales, to je taky špatně překládáno jako princ z Walesu, prince je prostě u nás syn krále a tady je to důvod omylu, je to prostě vládce knížectví Walesu, tedy kníže, ne princ, ale to jen tak naokraj) - tudíž by měl být asi neutrální, takže by ani tyran nebylo namístě. Ono i když je zlý, kdo si nechá jen tak říkat tyran?
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

nekroTyrael

Re: Forgotten Realms - finální klíč

Příspěvek od nekroTyrael » 24. 11. 2003, 15:12

Markus píše:Na žádost lidu tímto vypouštím prozatimní verzi překladového klíče pro Forgotteny. Není oficiální, takže zatím není třeba se jí řídit.
[/b]
hmm, jen co jsem se dival, libila se mi spis posledni postovana verze nazvu mesicu.

Uživatelský avatar
Lidožrout
Příspěvky: 503
Registrován: 9. 3. 2002, 00:00
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lidožrout » 24. 11. 2003, 15:53

k těm měsícům a argumentu prostého lidu -- i prostý lid by obstojně zvládl názvy měsíců přejmout od jinejch národů-ras... podivej se třeba na gregoriánskej kalendář tak, jak je na západě --- co ty ména měsíců? to nejsou lidový názvy, kdepak.
a když už to teda uplně přeložit, tak důsledně, a když už se ohánět pravděpodobností realističnosti, tak taky důsledně.

(nevzpomínám si přesně, ale já měl měsíce zhruba takto:
například hammer se u mě menoval Kladiv, mirtul byl Mirtol a flamerule byl Plamen, eleasias byl elesias, ale jinak víceméně beze změn.)

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 13986
Registrován: 18. 6. 2003, 20:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 24. 11. 2003, 21:37

Lidozrout píše:k těm měsícům a argumentu prostého lidu -- i prostý lid by obstojně zvládl názvy měsíců přejmout od jinejch národů-ras... podivej se třeba na gregoriánskej kalendář tak, jak je na západě --- co ty ména měsíců? to nejsou lidový názvy, kdepak.
a když už to teda uplně přeložit, tak důsledně, a když už se ohánět pravděpodobností realističnosti, tak taky důsledně.

(nevzpomínám si přesně, ale já měl měsíce zhruba takto:
například hammer se u mě menoval Kladiv, mirtul byl Mirtol a flamerule byl Plamen, eleasias byl elesias, ale jinak víceméně beze změn.)
v podstatě taky souhlasím, určitě ty, kde je základ patrný (výše zmíněné hammer a flamerule,...) bych přeložil, ale měsíce typu eleasias bych nechal napokoji. Možná by stálo za to dopátrat se po čem je to pojmenováno, když máš měsíce od července seřazené podle čísla, míním v původním prejuliánském kalendáři, v němž nebyly šestý a sedmý pojmenovány po silných mužích Říma. Popřípadě najít nějakou analogii s dny v týdnu, které jsou pojmenovány po římských bozích.
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

Uživatelský avatar
Alnag
Příspěvky: 3324
Registrován: 21. 10. 2001, 23:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Alnag » 25. 11. 2003, 12:21

Eleshar_Vermillion píše:
Lidozrout píše:k těm měsícům a argumentu prostého lidu -- i prostý lid by obstojně zvládl názvy měsíců přejmout od jinejch národů-ras... podivej se třeba na gregoriánskej kalendář tak, jak je na západě --- co ty ména měsíců? to nejsou lidový názvy, kdepak.
a když už to teda uplně přeložit, tak důsledně, a když už se ohánět pravděpodobností realističnosti, tak taky důsledně.

(nevzpomínám si přesně, ale já měl měsíce zhruba takto:
například hammer se u mě menoval Kladiv, mirtul byl Mirtol a flamerule byl Plamen, eleasias byl elesias, ale jinak víceméně beze změn.)
v podstatě taky souhlasím, určitě ty, kde je základ patrný (výše zmíněné hammer a flamerule,...) bych přeložil, ale měsíce typu eleasias bych nechal napokoji. Možná by stálo za to dopátrat se po čem je to pojmenováno, když máš měsíce od července seřazené podle čísla, míním v původním prejuliánském kalendáři, v němž nebyly šestý a sedmý pojmenovány po silných mužích Říma. Popřípadě najít nějakou analogii s dny v týdnu, které jsou pojmenovány po římských bozích.
Jen poznamka na okraj, puvodne se sesty a sedmy rimsky mesic take jmenovaly podle cisla, ale prejmenovali je...
In nomine Ordinis! & La vérité vaincra!

Tohle byl kdysi taky můj domov. R.I.P.

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 16331
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Jerson » 25. 11. 2003, 12:27

Eleshar_Vermillion píše:... Popřípadě najít nějakou analogii s dny v týdnu, které jsou pojmenovány po římských bozích.
Abych se trochu přidal, ne všechny dny, protože třeba neděle je Sun day, tedy den slunce, protože vládce první hodiny toho dne bylo Slunce, Monday neboli Moon Day - vládce měsíc. Názvy jsou hezky smíchané ze všeho možného.

nekroTyrael

Příspěvek od nekroTyrael » 26. 11. 2003, 11:24

Jerson píše:
Eleshar_Vermillion píše:... Popřípadě najít nějakou analogii s dny v týdnu, které jsou pojmenovány po římských bozích.
Abych se trochu přidal, ne všechny dny, protože třeba neděle je Sun day, tedy den slunce, protože vládce první hodiny toho dne bylo Slunce, Monday neboli Moon Day - vládce měsíc. Názvy jsou hezky smíchané ze všeho možného.
abych se taky pridal, wednesday je podle staroseverskeho pridomku odina, coz bylo wednas, nebo nejak podobne :)

nekroTyrael

Příspěvek od nekroTyrael » 26. 11. 2003, 11:34

napadl me preklad Evermeetu - Blažení :D

Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 9861
Registrován: 18. 8. 2001, 23:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Markus » 26. 11. 2003, 18:52

Ohledně měsíců jsem otevřel diskuzi v jiném tématu, takže prosím tam. Právě z toho důvodu také berte jména s rezervou - stále je o nich debatuje.
Oledně shody dvou názvů - vím o ní, je to chyba, zatím to nechci přepisovat, dokud nebude známa finální verze :wink:


Evermeet - Blažení...
Zní to dobře.
A krom toho je to zatím jediný navrhovaný ekvivalent, takže pokud nikdo nenevrhne nic lepšího, bude přijat :wink:

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 13986
Registrován: 18. 6. 2003, 20:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 26. 11. 2003, 21:50

nekroTyrael píše:
Jerson píše: Abych se trochu přidal, ne všechny dny, protože třeba neděle je Sun day, tedy den slunce, protože vládce první hodiny toho dne bylo Slunce, Monday neboli Moon Day - vládce měsíc. Názvy jsou hezky smíchané ze všeho možného.
abych se taky pridal, wednesday je podle staroseverskeho pridomku odina, coz bylo wednas, nebo nejak podobne :)
neděle, pondělí... sunday po slunci, OK, ale monday z fr. lundi... měsíc, taky OK, ale Luna byla bohyně měsíce, myslím, že i se sluncem by se dalo něco takového vyvodit

wednesday - myslel jsem, že je taky přejato z francouzského vendredi a nějak se prohodili dny, znamená to den Venuše...
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

nekroTyrael

Příspěvek od nekroTyrael » 27. 11. 2003, 14:39

Eleshar_Vermillion píše:
nekroTyrael píše: abych se taky pridal, wednesday je podle staroseverskeho pridomku odina, coz bylo wednas, nebo nejak podobne :)
neděle, pondělí... sunday po slunci, OK, ale monday z fr. lundi... měsíc, taky OK, ale Luna byla bohyně měsíce, myslím, že i se sluncem by se dalo něco takového vyvodit

wednesday - myslel jsem, že je taky přejato z francouzského vendredi a nějak se prohodili dny, znamená to den Venuše...
ja jsem cetl verzi s odinem, bylo to mam dojem v zivotopise J.R.R. Tolkiena :)

nekroTyrael

Příspěvek od nekroTyrael » 27. 11. 2003, 14:41

Markus píše:Ohledně měsíců jsem otevřel diskuzi v jiném tématu, takže prosím tam. Právě z toho důvodu také berte jména s rezervou - stále je o nich debatuje.
Oledně shody dvou názvů - vím o ní, je to chyba, zatím to nechci přepisovat, dokud nebude známa finální verze :wink:


Evermeet - Blažení...
Zní to dobře.
A krom toho je to zatím jediný navrhovaný ekvivalent, takže pokud nikdo nenevrhne nic lepšího, bude přijat :wink:
diky :D

Uživatelský avatar
Darben z Thay
Příspěvky: 48
Registrován: 26. 11. 2003, 21:05
Bydliště: Selgaunt,Sembia
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Darben z Thay » 27. 11. 2003, 21:08

K tomu ICEWIND DALE....
Já bych spíš nechal ten překlad jaký byl ve hrách na komp.
To jest Údolí ledového větru,nebo Planina ledového větru.
And naught will be left save shattered thrones with no rulers. But the dead dragons shall rule the world entire and.....

-Sammaster First speaker,founder of The Cult of the Dragon-

Zamčeno

Zpět na „Překlady ADnD 2e“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů