[herní svět] Město Ravnburgh

Diskuze k českým a slovenským hrám, které nemají samostatnou sekci.
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

[herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Ravnburgh: Rozcestník

Obrázek

:arrow? Anotace herního světa Ravnburgh a dostupných materiálů v Databázi RPG
Ravnburgh je fantasy město, odpovídající zhruba rané renesanci (po vynálezu knihtisku, ale před vynálezem muškety, takže z planých zbraní jsou k dispozici píšťaly a hákovnice). Město samo je důležitým obchodním přístavem, který ovládá kupecká Hanza, která se sváří o moc s rodem Lochbearerů. Jejich rod ve městě vládl, ale o moc přišel a nyní by ji rád získal zpět. Hlavním obchodním konkurentem Ravnburghu je město Dayhaven na východě, které proti němu intrikuje a snaží se jej srazit na kolena.
Materiály ke stažení

Město Ravnburgh: Úvodní popis a hrozby
(původní kolektivní článek, který popisuje město + trojice hrozeb, které ohrožují stávající stav ve městě nebo jeho existenci jako takovou; jejich hlavní funkcí je tak vytváření zápletek pro postavy a zajímavého obsahu pro hráče)
:arrow? Článek "Město Ravnburgh" na webu
:arrow? Článek "Hrozby" na webu
:arrow? PDF verze - město a hrozby dohromady

Okolí města Ravnburghu: hexy
(kusy území v podobě hexů, které se nacházejí v okolí fantasy města Ravnburgh)
:arrow? Článek "Hexy: Okolí města Ravnburghu" na webu
:arrow? PDF verze

Domy Ravnburghu
(soubor domů, které se nacházejí v Ravnburghu; tyto domy můžete přidat prakticky libovolně či náhodně do probíhající kampaně; hráčské postavy je mohou navštívit a zažít v nich nějaké krátké dobrodružství nebo příhodu)
:arrow? Článek „Domy Ravnburghu“ na webu
:arrow? PDF verze

Doplňující články
- Ravnburgh: Národy (Popis národů a obyvatel, kteří sídlí v Ravnburghu a jeho okolí. Jsou to Arlatští (obyvatelé půlnočních království), Císařští (sujets de l’Empire – poddaní Lvího císařství), Jižané z Ligy, Purpuřané (Pōrphyrîoi), zlobři z ledových fjordů a horští skřeti z pohoří Vhre))

- Ravnburgh: Jména čtyř národů (Příklady jmen, která používají příslušníci čtyř hlavních národů světa Ravnburghu.)

- Ravnburgh: Války o dědictví dunfordské (Tento článek se věnuje sérii válek, které se vedou o vládu v dunfordském vévodství, ve kterém se nachází město Ravnburgh. Jde o několik občanských válek a bojů o nástupnictví v dunfordském panství po smrti starého lorda Gilberta Warda, která se táhne s přestávkami již téměř čtyři desetiletí. Jsou známé také jako „války lišek s kohouty“ podle přezdívek obou stran, které spolu bojují. Na pozadí nástupnického sporu je především mocenský boj mezi tradiční vládnoucí šlechtou a měšťany.)

- Ravnburgh: Střechy města (Při pohledu z některé vysoké věže nebo z pohledu ptáků je celé město jednou velkou rozlehlou plochou střech a střešních tašek jen občas přerušovaných úzkými průrvami a kaňony ulic a údolími náměstíček pod nimi. Pokud člověk dokáže přebíhat po trámech, arkýřích, přeskočit úzké uličky, přeběhnout prampouchy, které je spojují, dobře odhadnout váhu, kterou ještě unesou střešní tašky, šplhat po cihlových zdech a věžích, vyhýbat se komínům z krbů, sklouznout se po šikmých plochách a vyhnout se chrličům a gangům… může přeběhnout město z jednoho konce na druhý po střechách, aniž by z nich jedinkrát slezl dolů do ulic. Je to svět sám pro sebe, se svými vlastními problémy, obyvateli a životy, které jsou se světem dole na ulicích spojeny jen velmi volně.)

- Ravnburgh: Zbraně rytíře (Zbraně a jejich použití se s vývojem brnění na začátku rané renesance oproti středověku proměnily. Proti plné plátové zbroji je třeba nových zbraní a jiné nasazení těch starších. Rytíři a ti, kteří bojují jako gents d’armes, musí být všestranní válečníci schopní zručně ovládat více velice rozdílných druhů zbraní, které nasazují na bojišti podle situace.)

- Ravnburgh: Zbraně pěšáka (Zatímco minulý článek se věnoval zbraním elitních rytířů a gents d’armes , tento se věnuje výzbroji většiny bojujících na bojištích - pěchotě rané renesance (zhruba období 14.-15. století, po vynálezu střelného prachu, knihtisku, ale ještě před vynálezem muškety). Její význam za poslední století stále rostl, zatímco význam těžké jízdy upadal a nyní je už pěchota (v podobě formací pikenýrů, halberdníků a střelců) jednou z rozhodujících sil na bitevním poli.)

- Ravnburgh: Zbroj dobrodruha (Ve světě Ravnburghu dosáhl vývoj brnění svého vrcholu. Plné plátové zbroje poskytují bojujícím výbornou ochranu před útoky a většina válečníků je dobře opancéřovaná (viz článek o válečnictví v době rané renesance). Rytíři jsou chráněni plnou plátovou zbrojí od hlavy k patě, a i jejich oře kryjí pláty brnění. Všichni, kdo bojují zblízka nebo jsou vystaveni střelám nepřátel, mají nějakou formu zbroje (nebo ochrany jakou si mohou dovolit). Starší zbraně zastaraly a novým zbrojím se nedokážou vyrovnat (meče pláty neproseknou, šípy je neprostřelí) a vyvinuly se nové, které dokážou probít brnění (viz článek o zbraních rytíře).)

- Ravnburgh: Renesanční móda (Tento článek se věnuje tomu, co se běžně nosí v Ravnsburghu a arlatských lénech. Nejde o důsledný výčet všech možných kusů oblečení a druhů oblékání, na to by nám jeden článek rozhodně nestačil. Spíše jde o přehled víceméně typických věcí a oblečení, které by vaše postavy oblékaly.)

- Ravnburgh: Válečnictví rané renesance (tento článek obsahuje shrnutí válečnictví a druhů jednotek používaných v renesanci, už po vynálezu střelného prachu, ale ještě před vynálezem muškety a je aplikací na svět Ravnburghu)

- Ravnburgh: Lodě a námořnictvo (tento článek se věnuje tomu, jaké lodě se mohou používat v Ravnsburghu a okolí, tedy fantasy světě odpovídajícímu zhruba rané renesanci)

- Ravnburgh: Staré náboženství (kult Bezejmenné bohyně) (Popis původního náboženství, které bylo na kontinentu v Ravnburghu uctíváno. Dnes je na okraji společnosti a věřící jsou opovrhování a občas pronásledování.)

- Ravnburgh: Bohové Zrcadlového dvora (kult Zrcadlového dvora) (Je to nejrozšířenější náboženství ve známých zemích. Víru v mnoho bohů, kteří sídlí v Zrcadlovém dvoře, si s sebou přinesli lidé, kteří přišli z východu před několika staletími. Porazili zdejší obyvatele, kteří uctívali Bezejmennou bohyni a usadili se tu. Jejich bohové nahradili oltáře Bezejmenné bohyně, která se v jejich očích stala vládkyní věčné tmy a smrti. Proto uctívači bohů zrcadlového dvora opovrhují těmi, kdo stále přinášejí oběti podle Staré víry.)

- Ravnburgh: Wainfleetský most (Wainfleetský most, který spojuje Staré a Nové město ravnburské a vypíná se nad řekou Blythe, která vtéká do mořské zátoky mezi oběma městy.)

- Ravnburgh: Turnaj růží (Doplněk popisující Turnaj růží, jeden z pěti Velkých turnajů, který se koná každoročně v Ravnburghu.)

- Ravnburgh: Vojsko Purpurové říše (Popis armády zaniklé Purpurové říše, která se rozkládala na východě, a jejích nástupnických států.)

- Ravnburgh: Jezdci z východu (Popis kočovníků, kžeří přebývají v rozlehlých pláních daleko za branami Kani-kara a kteří rozvrátili Purpurovou říši.)

- Ravnburgh: Zaskapur (Za vodami Vnitřního moře se na pobřeží a v nekonečných píscích Žhnoucí pouště nachází tajemný Zaskapur. Zaskapurští korzáři pustoší dlouhá léta pobřeží Ligy i Císařství a pouštní klany sjednocené pod praporem vládnoucího maleka si podrobily státy daleko na poledni, kde svítí jiné hvězdy, a nyní se obrátily proti jižním lénům Císařství.)

- Ravnburgh: Lví císařství (Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Najdete zde popsané Lví císařství, zemi nacházející se na západ od Ravnburghu a arlatských lén. Je to země rytířů a rytířek, trubadúrů, kamenných hradů, rozlehlých polí, milostné i dvorské poezie. Zdejší kultura je ceněna daleko za hranicemi císařství a sama země je důležitou křižovatkou obchodu a kultur mezi Zaskapurem na poledni a arlatskými lény na východě. Ceněno je tu chutné jídlo a víno, dobrá hudba a zpěv. Lidé se tu klaní Sluneční panně jako přední z bohů. Zdejší rytíři, elita vojska a nejlepší těžká jízda na světě, chrání hranice a vyráží do boje na rozkaz lionnesse, císařovny lvice.)

- Ravnburgh: Hansa (Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Hansa je obchodní a obranná konfederace měst a obchodních cechů v severních arlatských lénech a kolem Dračích moří. Vznikla k ochraně obchodních zájmů jejích členů a diplomatických privilegií, která si vydobyli, stejně jako udržení monopolů na severní obchodní cesty.)

- Ravnburgh: Lid Mlh (Tento článek krátce pojednává o æs cæthach, v arlatšině známých jako „lid mlh“. Ti vytvořili největší známou říši a po několika tisících letech zmizeli beze stopy. Zůstaly po nich jen trosky jejich staveb, větrem a deštěm ohlazené sochy a tajemství bez odpovědí.)

- Ravnburgh: Knihtisk (Tento článek se věnuje technologii a rozšíření knihtisku ve světě města Ravnburgh.)

- Ravnburgh: Hrady a opevnění (Článek ukazuje, jak vypadají hrady a opevnění v okolí Ravnburghu v době rané renesance.)

- Ravnburgh: Výprava z poledne (Článek přidává zápletky pro hraní v Ravnburghu v podobě neočekávané flotily galér, které připluly z Maelské ligy a zakotvily v ravnburském přístavu. Jde o neočekávanou sílu, která připlula za neznámým cílem a může se stát zdrojem mnoha potíží ve městě.)

Minidungeony:
- Tajný oltář Starého boha

Zápisy z hraní:
- Dům u Stříbrných nůžek (Godric)
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: Ravnburgh: Rozcestník

Příspěvek od Ecthelion »

Jen jsem založil téma pro Ravnburgh, aby to bylo pohromadě. :wink:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: Ravnburgh: Rozcestník

Příspěvek od Ecthelion »

Trošku jsem pro sebe pracoval na tom, jak vypadá svět, kde se nachází Ravnburgh (mám nějakých třicet stránek poznámek). Nemusí to být váš Ravnsburgh (celý projekt byl úmyslně vytvořen tak, abyste si Ravnsburgh mohli zasadit kamkoli se vám hodí), ale svět ve kterém je ten můj tak vypadá. :wink:
Širý svět okolo Ravnburghu
Ravnsburgh je velké přístavní město v říši Arlat, která ovládá rozsáhlé centrální oblasti kontinentu. Je to mnohonárodnostní soubor několika různých království, knížectví a dalších menších státečků a svobodných měst, spojených osobou voleného velekrále. Moc velekrálů bývala větší, ale postupem času upadla a je nyní omezená. Přestože králové, knížata, velkovévodové a markrabata jsou vazalové, kteří jsou velekráli dle zákonů říše povinni poslušností, ve skutečnosti jim jejich privilegia zajišťují de facto nezávislost v rámci jejich lén. Nyní tak záleží na konkrétním panovníkovi, kolik moci a vlivu dokáže soustředit do svých rukou ze zdrojů říše skrze diplomacii nebo sílu.

Obrázek

V arlatském království Vertess, kde se Ravnburgh nachází, před několika desetiletími vymřel vládnoucí rod po meči a od té doby tu probíhá dlouhá občanská válka několika stran o korunu. Vládnoucí moc upadla, a zatímco různé strany vedou válku o korunu, kterou ani jeden z nich zatím nemá sílu vyhrát, zemí táhnou žoldnéři, loupeživí rytíři a drancíři. Města ponechaná napospas vytvořila místní svazy k vlastní obraně a udržení alespoň zdání nějakého práva, nebo se přidali k obchodní hanze tak jako Ravnsburgh. Zatímco zbytek vertesského království hoří a krvácí v nekončící válce o korunu, Ravnsburgh pod ochranou hanzy bohatne z dálkového obchodu.

Obrázek

Na západ od Arlatu se nachází Lví císařství (Empire du Lion) pod dědičnou vládou císařovny Lvice (Lionesse), proslavené svými rytíři a těžkou jízdou, která rozhoduje bitvy a drtí nepřátele pod svými kopyty. Známé je také pro počty žen a dívek v řadách svých armád, což se tam bere jako normální věc, zatímco v Arlatu to je spíše neobvyklé. V císařství totiž mohou dědit léna jak synové (tzv. absolutní primogenitura), tak dcery a okolo třetiny až polovinu rytířů na bojišti tvoří ženy.

Ve směru na poledne od říše se na březích Vnitřního moře rozkládají svářící se městské státy a republiky Maelské ligy, které bohatnou z námořního obchodu. Tváře zdejších obyvatelů jsou ukryté za maskami, které nosí od dvanácti let věku a na veřejnosti jen málokdy odkládají. Mnohé se dědí v rodinách po generace a šeptem se tvrdí, že některé jsou zahalené starými kouzly. Do boje nosí maelští rytíři bitevní masky, jejich brnění jsou okázalá a prapory pestrobarevné. Dál za vodami se v nekonečných píscích Žhnoucí pouště nachází tajemný Zaskapur. Zaskapurští korzáři pustoší dlouhá léta pobřeží Ligy i Císařství a nyní si pouštní klany sjednocené pod praporem vládnoucího maleka podrobily státy daleko na poledni, kde svítí jiné hvězdy, a nyní se obrátily proti jižním lénům Císařství.

Obrázek

Na východě od Arlatu rozvrátila za hraničními horami spojená síla stepních jezdců téměř před stoletím Purpurovou říši a přestože se velká horda po smrti velkého chána rozpadala, různé konfederace stepních kmenů se dál tlačí na západ. V cestě do Arlatu jim už stojí jen oslabené nástupnické státy Purpurové říše, které přežily její zkázu, ale jsou už jen chabým odleskem její původní moci.

Ve směru na půlnoc od Ravnsburghu se za Dračím mořem mezi ledovou tříští a v hlubokých fjordech chráněných vysokými věžemi rozkládájí královstvíčka a léna zlobrů. Ti si sami říkají hárlingjar (sing. hárlingi), jsou vytáhlí, okolo 2,60-2,80 metrů vysocí a překvapivě silní a houževnatí. Svá těla si pokrývají změtí složitých tetování, která vypráví příběhy o jejich dosavadním životě, slavných bitvách a bojích, kterých se zúčastnili a jmenuje korouhve, pod kterými bojovali. Zlobři se většinou drží ve svých zemích a ledových pustinách. V zemích lidí je jich málo a jsou to většinou žoldnéři, vyhnanci, obchodníci nebo vyslanci.
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: Ravnburgh: Rozcestník

Příspěvek od Ecthelion »

Doplnil jsem odkaz na oba články z posledního Drakkaru (Válečnictví rané renesance a Lodě a námořnictvo). :wink:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: Ravnburgh: Rozcestník

Příspěvek od Ecthelion »

Doplnil jsem v záhlaví odkaz na dvojici náboženství, k jejichž modlám a soškám bůžků se v Ravnburghu kladou obětiny a v jejichž chrámech se pálí kadidlo a svíce (kult Bezejmenné a bohové Zrcadlového dvora). Za zpětnou vazbu budu samozřejmě rád. :wink:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 21240
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Markus »

Založil jsem pro Ravnburgh coby „herní svět“ anotaci v databázi.

Potom jsem založil anotaci pro „příručku“ s prvním představením města (kolektivní článek s lokacemi) a jeho hrozbami (článek od Ecthelionů). Vyrval jsem to z Drakkaru a dal jsem to jako samostatné PDF ke stažení (připojené v úvodním příspěvku). Jelikož to obojí vyšlo ve stejném čísle Drakkaru, přišlo mi zbytečné oddělovat to na dva samostatné materiály, prostě jsem to pojal jako jednu věc. Snad je to tak v pořádku.

Chtěl bych postupně projít materiály pro Ravnburg, vytvořit z nich samostatně stažitelná PDF, dát to sem k dispozici a prolinkovat to z databáze. U těch, co ještě vyšly jako PDF, je to jednoduchá práce. U těch, co jsou dostupné jen v HTML, to bude trochu komplikovanější... ale fakt myslím, že mít to jako PDF je dost přidaná hodnota, protože webové články jsou pro použití ve hře trochu vopruz. Tak se to nějak pokusím vyexportovat.

Neslibuji termíny, takže klidně se toho ujměte i někdo další. :wink:

Jo a dovolil jsem si přesunout tuhle diskuzi z tvůrčí sekce sem, protože stejně není moc organizační... Tak ať slouží pro veřejnou diskuzi k vydaným sborníkům.
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 21240
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Markus »

Tož... jádro Ravnburghu mám vytažené do samostatných PDF (ke stažení v prvním příspěvku) a náležitě zaevidované v databázi. Tím asi končím. Samostatné články tam asi nemá smysl zadávat (kor když neexistují jako PDF), takže jsem trochu přeorganizoval první příspěvek a uvedl je v sekci "Doplňující články". Jestli se sem někdo prokliká s tím, že ho zaujaly setttingové materiály k Ravnburgu, tak už si tyhle doplňující informace snadno najde.

Ještě to bude chtít vyextrahovat ty minidungeony a propojit ten jeden z Ravnburghem, ale to je práce na jindy (a jinam).
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Markusi, moc díky. :clap: Mě si nevšímejte, já si jen v mezičase dělám nějaké poznámky. $D

Obrázek
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Obrázek

:arrow? Do záhlaví doplněn odkaz na Turnaj růží (doplněk popisující jeden z pěti Velkých turnajů, který se koná každoročně v Ravnburghu).
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Lorwyn
Příspěvky: 783
Registrován: 30. 8. 2011, 13:17
Bydliště: Krajina snů

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Lorwyn »

Hodně velká paráda :-)
Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Lorwyn píše: 26. 2. 2021, 17:56 Hodně velká paráda :-)
Moc díky! Jsem rád, že tě turnaj zaujal! :clap:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Pepa
Příspěvky: 3233
Registrován: 25. 5. 2013, 15:00

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Pepa »

Vstoupil jsem do Ravnburghu a...

Turnaj růží je to nejlepší, co jsem letos četl (a to jsem toho letos už četl hodně :-))

:clap: :clap: :clap:

Kdysi dávno jsme se svoji družinou odehráli právě takový turnaj a bylo to nejlepší dobrodružství vůbec. Je to jako kdybyste mi oživili vzpomínky z minulého života...

... asi se tu ještě nějakou chvíli zdržím... :wink:
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Pepa píše: 26. 2. 2021, 21:16Turnaj růží je to nejlepší, co jsem letos četl (a to jsem toho letos už četl hodně :-))
To je velká pochvala. Moc mě těší, že se líbílo. Moc díky! :clap:
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

Obrázek

:arrow? Do záhlaví přidán odkaz na článek Jména čtyř národů (doplněk obsahující seznamy a příklady jmen čtyř hlavních národů světa Ravnburghu).
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 12395
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Re: [herní svět] Město Ravnburgh

Příspěvek od Ecthelion »

V Drakkaru 81 vyšly další dva články, které odhalují kousek světa Ravnburghu - tentokrát exotický východ, padlou Purpurovou říši a obyvatele širých plání za branami Kani-kara, z východních zemí, ze kterých na západ dorazí jen málo zpráv.

- Ravnburgh: Vojsko Purpurové říše

ObrázekObrázek
Na východ od severních království Arlatu (kde leží Ravnburgh) se nacházela Basileía tōn Porphyríōn, známá v obecné řeči jako Purpurová říše. Byl to mocný a rozlehlý stát, který dlouho bohatl z kontroly dálkového obchodu s exotickými zeměmi daleko za branami Kani-​kara. Před 112 lety, v Roce padajících hvězd, bylo hlavní město Purpurové říše dobyto a poslední basileos zahynul v jeho troskách. Většinu území pro sebe uchvátili jezdci z Východu a vytvořili si zde vlastní státy.
- Ravnburgh: Jezdci z východu
‚Jezdci z Východu‘ je souhrnný název, který se používá na západě pro mnoho různých skupin, kmenů a kmenových svazů, které pochází z rozlehlých stepí a plání za východními hranicemi bývalé Purpurové říše.
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek
Odpovědět

Zpět na „České a slovenské hry“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host