[překlad] VtM Starter set

Tvůrčí sekce zabývající se designem, rozborem RPG her, ale i jejich samotnou tvorbou. Zamyšleními nad pravidly a jejich vlivem na hru, způsobem psaní knih, tvorbou ilustrací, atd. V neposlední řadě naše rozpracované projekty.
Uživatelský avatar
smrq
Příspěvky: 2067
Registrován: 6. 2. 2006, 10:16
Bydliště: Vsetín

[překlad] VtM Starter set

Příspěvek od smrq »

Dostal se mi do ruky Starter set hry Vampire: the Masquerade 5E a začal jsem si ho překládat. Potřeboval bych ale pomoci s glosářem. Většinu termínů jsem přeložil tak, jak bylo zvykem ve starých edicích, je zde ale pár nových termínů, jejichž cz termíny neznám (pokud takové vůbec jsou).
A taky bych moc moc poprosil o zpětnou vazbu ohledně velkých a malách písmen. I v tomto případě jsem použil překladový klíč, co jsme dávali dohromady tady na foru před cca 15 lety, ale doba a zvyky se mění... :)

Aggravated Damage: vážné zranění
Anarchs: Anarchové
Attribute: atribut
Baron: baron
Beast: Bestie
Bestial Failure: bestiální selhání
Blood Surge: Krevní příliv
Brujah: Brujah
Caine: Kain
Camarilla: Camarilla
Check: kontrolní hod
Childe: potomek
Choleric: Cholerická
Clan: klan
Conflict: konflikt
Contest: střet
Dice Pool: bank kostek
Difficulty: obtížnost
Discipline: disciplína
Domain: doména
Elder: starší
Embrace: přijetí
Gangrel: Gangrel
Health: Zdraví
Humanity: Lidskost
Hunger: Hlad
Hunger Dice: hladová kostka
Kindred: rodný
Malkavian: Malkavian
Margin: rozdíl
Masquerade: Maškaráda
Melancholy: Melancholická
Messy Critical: špinavý kritický úspěch
Nosferatu: Nosferatu
Phlegmatic: Flegmatická
Remorse Check: hod na Lidskost
Resonance: rezonance
Rouse Check: hod na Hlad
Sanguine: Sangvinická
Second Inquisition: Druhá inkvizice
Simple Test: jednoduchá zkouška
Sire: předek
Skill: dovednosti
SPC: NPC
Stain: skvrna
Storyteller: Vypravěč
Take Half: Ber půlku

A kdyby někdo potřeboval vědět, co který termín znamená:

Anarchové: Frakce Camarilly, která se odštěpila ve snaze získat vlastní svobodu.
atributy: Devět rysů určujících vrozené talenty postavy.
bank kostek: Množství kostek, kterými hráč hází, aby uspěl ve zkoušce. Ze kterých dvou rysů se bank kostek skládá, určuje Vypravěč. Zpravidla jde o atribut a dovednost nebo disciplínu.
Baron: Vůdce anarchské domény.
Ber půlku: V zájmu plynulejší hry se může Vypravěč ve střetu vzdát svých hodů a rozdělit bank kostek NPC na polovinu a tím určit obtížnost pro hráčskou postavu.
bestiální selhání: Když je zkouška neúspěšná a na hladových kostkách padne alespoň jedna 1, jde o obrovský neúspěch s tragickými následky.
Bestie: Metafyzické ztělesnění upírské kletby žijící v postavách.
Brujah: Jeden ze sedmi hlavních klanů a dvou nejdůležitějších klanů mezi Anarchy. Známý také jako Učený klan nebo Gauneři.
Camarilla: Staletí existující organizace rodných, oddaně dodržující Tradice a pravidla starších.
disciplína: Nadpřirozené schopnosti, které rodní získali spolu s upířím prokletím.
doména: loviště konkrétního rodného, které většina ostatních rodných, převážně z Camarilly, považuje za nedotknutelné.
dovednost: Rysy představující všechny naučené a natrénované talenty postavy.
Druhá inkvizice: Společný název pro tajné skupiny působících v rámci různých zpravodajských agentur po celém světě a Leopoldovi společnosti.
Flegmatická: Rezonance obětí, které jsou líné, apatické nebo sentimentální.
Gangrel: Jeden ze sedmi hlavních klanů a dvou nejdůležitějších klanů mezi Anarchy. Známý také jako Klan šelem nebo Zvířata.
Hlad: Neuhasitelná žízeň po krvi, kterou neustále trpí všichni rodní.
hladová kostka: Červená kostka používaná ve hře Upíři znázorňující Bestii sílící spolu s rostoucím Hladem.
hod na Hlad: Kontrolní hod, který postava provede po použití jakéhokoliv schopnosti krve.
hod na Lidskost: Na konci sezení provádějí hráči se skvrnami kontrolní hod na Lidskost.
Cholerická: Rezonance obětí, které jsou rozzlobené, vášnivé nebo násilnické.
jednoduchá zkouška: Jakákoliv zkouška, při které hráč hází proti běžným překážkám.
Kain: Podle pověstí byl prvním rodným, prokletý Bohem za vraždu svého bratra.
klan: Třináct rodů rodných.
konflikt: Situace, kdy se dvě nebo více postav aktivně snaží fyzicky, nebo psychicky navzájem poškodit.
kontrolní hod: Systém, který se používá k určení, zda se během herního sezení nebo na jeho konci sníží Hlad (hod na Hlad) nebo Lidskost (hod na Lidskost).
Krevní příliv: Schopnost zlepšit jeden atribut Rozprouděním krve. (pozn. - stále si nejsem jistý, zda nepoužít obyčejné spálení krve.)
Leopoldova společnost: Tajná skupina lovců čarodějnic z Vatikánu významně zapojená do Druhé inkvizice.
Lidskost: Hodnota vyjadřující míru kontroly Bestie nad rodným.
Malkavian: Jeden ze sedmi hlavních klanů. Známý také jako Klan měsíce nebo Věštci.
Maškaráda: Tradice přikazující rodným za každou cenu neprozradit smrtelníkům svou pravou podstatu.
Melancholická: Rezonance obětí, které jsou smutné, vystrašené nebo v depresi.
Nosferatu: Jeden ze sedmi hlavních klanů. Známý také jako Klan skrytých nebo Kanálové krysy.
NPC: Nehráčská postava (angl. Non-player Character). Jakákoli postava, která se objeví ve hře a hraje za ni Vypravěč.
obtížnost: Náročnost zkoušky. Její výši určuje vypravěč na základě složitosti akce a případných okolností a vybavení, které ji mohou usnadnit nebo ztížit.
potomek: Potomek upíra. Vztahuje se k předek.
předek: Rodný, který přijme smrtelníka a tím z něj udělá upíra. Vztahuje se k potomek.
přijetí: Přeměna smrtelníka v upíra.
rezonance: Specifická příchuť a vlastnost krve oběti.
rodný: Upír.
rozdíl: Rozdíl mezi počtem hozených úspěchů a obtížností určenou Vypravěčem při úspěšném hodu.
Rys: Jakákoliv hodnota na kartě postavy měřitelná pomocí teček.
Sangvinická: Rezonance obětí, které jsou šťastné, nadržené nebo vzrušené.
Síla vůle: Míra psychického zranění, které postava dokáže vydržet a také její schopnost odolat nátlaku.
skvrna: Křížek v jednom z prázdných políček na měřítku Lidskosti, představující nemorální čin, jenž se podepsal na duši postavy.
starší: Starobylý rodný držící moc nad určitou doménou. Vůdci Camarilly.
střet: Jakákoli zkouška, při které hráč hází proti aktivnímu protivníkovi.
Svět temnoty: Svět, ve kterém se odehrávají příběhy hry Upíři.
špinavý kritický úspěch: Když padne kritický úspěch a alespoň jedna 10 z páru je na hladové kostce, překoná úspěch všechna očekávání, ale bohužel za použití nepřiměřené síly. Následky bývají tragické.
Toreador: Jeden ze sedmi hlavních klanů. Známý také jako Klan růže nebo Divy.
Tremere: Jeden ze sedmi hlavních klanů. Známý také jako Zlomený klan nebo Čarodějové.
vážné zranění: Poškození způsobené slunečním zářením, ohněm, nadpřirozenými prostředky nebo nadměrným použitím síly, a to buď fyzické (poškození zdraví), nebo psychické (poškození síly vůle).
Ventrue: Jeden ze sedmi hlavních klanů a de facto vůdcové Camarilly. Známý také jako Klan králů nebo Modrá krev.
Vypravěč: Hráč, který se ujímá vedení příběhu.
Zdraví: Množství fyzického zranění, které postava vydrží.
zkouška: Systém používaný k řešení akcí postav, sestavení banku kostek a následnému hodu.
Radim "Smrk" Trčálek
Dnes aktivně hrající Zapovězené země. Hotové a rozpracované dobrodružství:
Vražedné světlo Strach nad Kelpenem Kdo seje vítr
Překlady:
VtM 5V startovací sada
Uživatelský avatar
Selhan
Moderátor
Příspěvky: 2613
Registrován: 2. 3. 2016, 13:33
Bydliště: Pankrác
Kontaktovat uživatele:

Re: VtM Starter set

Příspěvek od Selhan »

Přijde mi to dobré, ale když se na ta velká písmena přímo ptáš, tak přehnané psaní velkých písmen je anglicismus, který mě neskutečně irituje. Čeština velkými písmeny dost šetří. Tady to není tak hrozné, ale stejně moc nevidím důvod, proč psát velkým například Hlad nebo Sangivinická rezonance. Nejsem si jistý ani u těch Anarchů, to přece není oficiální název organizace.

A mně vždy přišel jako lepší překlad pro "sire" patron - přesný překlad to bohužel nemá, ale patron je vztah dvou, zatímco předků může být spousta (teda, u upírů jen tak patnáct, ale i tak). Obávám se však, že jsem jediný, kdo to tak používá, a že už se to nezažije.


(Mimochodem doplnil jsem ti do názvu vlákna tag, že jde o překlad, ať si to někdo nesplete s obecnou diskuzí.)
Za tento příspěvek děkují uživateli Selhan:
smrq
Toto všechno jsou jen nějaké mé naprosto subjektivní dojmy.
Uživatelský avatar
smrq
Příspěvky: 2067
Registrován: 6. 2. 2006, 10:16
Bydliště: Vsetín

Re: VtM Starter set

Příspěvek od smrq »

Selhan píše: 31. 7. 2022, 11:28 Přijde mi to dobré, ale když se na ta velká písmena přímo ptáš, tak přehnané psaní velkých písmen je anglicismus, který mě neskutečně irituje. Čeština velkými písmeny dost šetří. Tady to není tak hrozné, ale stejně moc nevidím důvod, proč psát velkým například Hlad nebo Sangivinická rezonance. Nejsem si jistý ani u těch Anarchů, to přece není oficiální název organizace.

A mně vždy přišel jako lepší překlad pro "sire" patron - přesný překlad to bohužel nemá, ale patron je vztah dvou, zatímco předků může být spousta (teda, u upírů jen tak patnáct, ale i tak). Obávám se však, že jsem jediný, kdo to tak používá, a že už se to nezažije.
Já mám pocit, že toho patrona jsme kdysi dávno zvažovali, ale již tehdy se od něj upustilo právě proto, že předek byl zažitý termín. A to se tenkrát používal i termín Otec a my kacíři jsme od něj upustili.

S těmi Rezonancemi (Melancholická, Cholerická...) máš pravdu. Já se ale díval na nějaký sirienův článek a mám pocit, že to tam používal s velkým písmenem, tak jsem to chtěl sjednotit. Ale taky se mi to zdá podivné (vlastně i samotná Rezonance).

S Hladem je to komplikovanější. Je to měřitelná hodnota, nejenom stav postavy. Jde o věc podobnou Zdraví nebo Lidskosti.

S anarchy máš pravdu. Tam by určitě mělo být malé písmeno. I když... Ve starém WoD to byla jen názorově spřízněná tlupa, v novém jsou již jakýmsi hnutím. To velké písmeno je asi potřeba používat citlivě, dle situace.
Naposledy upravil(a) smrq dne 31. 7. 2022, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Radim "Smrk" Trčálek
Dnes aktivně hrající Zapovězené země. Hotové a rozpracované dobrodružství:
Vražedné světlo Strach nad Kelpenem Kdo seje vítr
Překlady:
VtM 5V startovací sada
Uživatelský avatar
Selhan
Moderátor
Příspěvky: 2613
Registrován: 2. 3. 2016, 13:33
Bydliště: Pankrác
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Selhan »

Sirien naopak velká písmena v překladech používá velmi rád, no. Například pro Body Výdrže, Úrovně a podobně. Mě se to nelíbí. Chápu ještě, když je pro to nějaký praktický důvod, například že chceš v textu předejít záměně mezi mechanickým termínem a obecným slovem, ale kdy se ve hře o upírech řeší, kdo má hlad na burger?

Nicméně byť si myslím, že za mnou stojí pravidla českého pravopisu, nutit ti to nehodlám, jestli se ti to nezdá.
Toto všechno jsou jen nějaké mé naprosto subjektivní dojmy.
Uživatelský avatar
smrq
Příspěvky: 2067
Registrován: 6. 2. 2006, 10:16
Bydliště: Vsetín

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od smrq »

Ne, to je Selhane v pohodě, nenutíš, diskutujeme. Jsem rád za tvůj názor. Počkám ještě, jestli zareaguje i někdo jiný. Nemám problém to změnit, pokud se to ukáže opodstatněné.
Radim "Smrk" Trčálek
Dnes aktivně hrající Zapovězené země. Hotové a rozpracované dobrodružství:
Vražedné světlo Strach nad Kelpenem Kdo seje vítr
Překlady:
VtM 5V startovací sada
.

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od . »

Anarchové byli už v původním WoD "organizované" hnutí, ne jenom "názorově spřízněná tlupa".
Uživatelský avatar
Selhan
Moderátor
Příspěvky: 2613
Registrován: 2. 3. 2016, 13:33
Bydliště: Pankrác
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Selhan »

Ja popravde nejsem WoD expert, ale opravdu jde vstoupit nebo byt vyloucen z anarchu? Chapu, ze existuje (existuji) anarchske organizace, ale vzdy jsem to chapal na roven treba se syndikalisty. Proste politicke hnuti v sirsim smyslu nez politicka strana.
Toto všechno jsou jen nějaké mé naprosto subjektivní dojmy.
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 17750
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Markus »

Já Vampire absolutně neznám, tak se můžu vyjádřit jen k velkým písmenům, a to sice v tom smyslu, že psaní pravidlových termínů velkými písmeny považuju za nebetyčnou prasárnu (zní to jako czenglish nebo jako právničtina). Česky s velkými písmeny jedině vlastní názvy, nic jiného. Pochopím to ještě u termínů jako Bestie nebo Hlad, kde tím velkým písmenem vyjadřuješ jakousi až mytologickou důležitost (srovnej bůh vs. Bůh), ale to je asi tak všechno. Všechno ostatní nemilosrdně s malým.

Konkrétně mi na první pohled přijdou velká písmena podezřelá tady:

Ber půlku (asi překlep, že?)
Flegmatická
Cholerická
Krevní příliv (taky mimochodem divný překlad, nějak to nezní...)
Melancholická
NPC - není česky. Já tuhle zkratku vždy eliminuju a píšu prostě „nehráčská postava“, nikdy ne zkratkou, protože NHP nebo CP mi přijde spíš matoucí
Rys (proč???)
Sangvinická
Síla vůle
Zdraví
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 17750
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Markus »

Kindred: rodný
Tohle mi přijde divné, významově je to jinde. Ale překlad mě teď nenapadá, jen to chci vypíchnout.
Hunger Dice: hladová kostka
spíš kostka hladu?
Remorse Check: hod na Lidskost
Remorse je lidskost? Ne třeba lítost nebo svědomí?

(Mimochodem, zrovna Lidskost nebo třeba Svědomí bych pochopil i s velkým písmenem, právě kvůli té až mytologické důležitosti v téhle hře.)
Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 16026
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od York »

Velká písmena jinde, než kde mají bejt podle pravidel pravopisu, nejsou otázkou překladovýho klíče, ale sazby a částečně i designu. Typicky se používaj u herních pojmů a veličin, například u názvů vlastností. A je to vždycky jen jedna z možností, jak to typograficky zařídit. Můžeš psát například Síla, síla, síla, síla, nebo síla, a všechno ti bude fungovat jako označení toho, že jde o jeden z atributů. Potíž je, že v pravidlech obvykle potřebuješ odlišovat víc věcí, takže se může stát, že kurzíva ani bold už nejou k dispozici. A odlišovat čistě barvou není moc dobrý, protože ne všichni vnímaj barvy stejně.

TLDR: V překladovym klíči se rozhodně drž pravidel pravopisu.
Uživatelský avatar
Iwas Passingby
Příspěvky: 900
Registrován: 13. 10. 2021, 16:41

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Iwas Passingby »

Pro mně jsou třeba velký písmena u základních termínů v pravidlech docela varování, že pravidla budou hrozně komplikovaný a nebudou moc hratelný... Jestli se jedná o pravidlovej termín nebo o "normální" slovo by mělo být jasný z kontextu a ze znalosti slovně popsané základní struktury hry (kterou musí jít shrnout na 1/2 stránky, max stránku) a to i u termínů, který v té základní struktuře zmíněný nejsou. Pro číselný hodnoty a vlastnosti preferuju zkratky, který je sice potřeba se naučit, ale v textu jsou přirozeně výrazný a jasně odlišený od normálních slov.

Výjimkou jsou první výskyty těch termínů nebo shrnující odstavce a i tam radši vidím zvýraznění tučným písmem, než velký počáteční písmeno.

Něco jinýho jsou schopnosti, dovednosti, kouzla atd. ze seznamů, tam je velký počáteční písmeno ok.

+ Jak podotknul Markus, je rozdíl mezi termínama z pravidel, a termínama z lore (kde ty velký písmena dávají smysl)...

(I když to je jenom taková obecná poznámka, nebo možná spíš povzdech, a VtM se to zas tak moc netýká...)
Flim, flam, funkel, Licht komm aus dem Dunkel!
Uživatelský avatar
Pan Bača
Příspěvky: 205
Registrován: 7. 12. 2005, 14:45
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Pan Bača »

York píše: 31. 7. 2022, 14:22
TLDR: V překladovym klíči se rozhodně drž pravidel pravopisu.
Právě že ne. Pokud velká písmena v klíči neodpovídají pravidlům používání v textu, dělá to pak jeden velký bo... nepořádek.
.

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od . »

Selhan píše: 31. 7. 2022, 13:41 Ja popravde nejsem WoD expert, ale opravdu jde vstoupit nebo byt vyloucen z anarchu? Chapu, ze existuje (existuji) anarchske organizace, ale vzdy jsem to chapal na roven treba se syndikalisty. Proste politicke hnuti v sirsim smyslu nez politicka strana.
Upíři neumí fungovat bez nějakých struktur. Tam kde má slonovinová věž knížata, tam má svobodný stát anarchů barony. Když se někdo příliš hlásí k hodnotám Camarilly, pak na něj ostatní anarchové pohlíží jako na člena Camarilly a tak se k němu chovají.

Není to o tom, že by ti baron roztrhal členskou kartičku, ale o tom, že tě vnímají jako nepřítele.
Markus píše: 31. 7. 2022, 13:55
Kindred: rodný
Tohle mi přijde divné, významově je to jinde. Ale překlad mě teď nenapadá, jen to chci vypíchnout.
Nevím, třeba Jason Carl poměrně běžně používá rodinou terminologii (upíři o dalších upírech ze stejného klanu mluví jako o bratrancích ...)
Markus píše: 31. 7. 2022, 13:48 Ber půlku (asi překlep, že?)
"Take half" je semi-pravidlový termín, kdy Vypravěč místo hodu vezme polovinu dicepoolu jako počet úspěchů.
Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 16026
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od York »

Pan Bača píše: 31. 7. 2022, 15:01Právě že ne. Pokud velká písmena v klíči neodpovídají pravidlům používání v textu, dělá to pak jeden velký bo... nepořádek.
Takhle mi bořit moji krásnou teorii, ts ;-)


(Když si ta klíčová slova ostyluješ, tak je pak můžeš měnit všechna najednou a bordel v tom mít nebudeš ;-))
Uživatelský avatar
Pan Bača
Příspěvky: 205
Registrován: 7. 12. 2005, 14:45
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: [překlad] VtM Starter set

Příspěvek od Pan Bača »

York píše: 31. 7. 2022, 16:15 Takhle mi bořit moji krásnou teorii, ts ;-)

(Když si ta klíčová slova ostyluješ, tak je pak můžeš měnit všechna najednou a bordel v tom mít nebudeš ;-))
8)
No ono jde hlavně o navazující práce (kontrolu, další překlady atd.), kde když máš rozdíl mezi klíčem a textem, tak je to na palici (otestováno).
Zamčeno

Zpět na „RPG tvorba a design (aneb Kreslicí prkno)“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host