[HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 9. 9. 2019, 12:34

Hiro,

nepříjemný tlak na tvou mysl polevil. 'Ty staré krámy a železné plíšky že přitahují do mého doupěte dobrodruhy? Vy smrtelníci máte tak pomíjivé touhy,' ucítíš skoro až výsměch. 'Vezmi si je tedy a odtáhni je z mého doupěte co nejdál. I s tím odporně chladivým kamenem, co vezeš na svém plavidle... a tím neposlušným vůdcem rybáků."

Abolet tě nechá věci odvézt, pokud opravdu nebudeš zkoušet nic víc, než dojet na ostrůvek, naložit je a zase zmizet. To se ale nejspíš nebude líbit Nůl-ga-lůpovi. Nejpozději v okamžik, kdy pochopí, co se děje, nejspíš provede něco neprozřetelného.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 9. 9. 2019, 13:52

"Rozumíš, arciknězi?" zašeptám rybákovi. "Klábova moc spočívá jistě v jeho prozřetelnosti! Než aby volil unáhlený boj s prastarým zlem, využívá chytře jeho slabostí a tvé víry. Hleď, svým chladivým šarmem obelstil nestvůru a získal nám to nejcennější - čas!"

Postrčím bidlem vor po netečné hladině směrem k ostrovu a než Nů:l-ga-lů:p stihne něco namítnout, pokračuji ve vysvětlování.

"Klába je mocný, protože má skvělé končetiny, zářivou hlavu a ostrou zbraň. Daroval jsi mu spolehlivý vor, který nás zavezl až sem. Zato obětiny, které jste dali Bulba Slopovi, vás před zlem neochránily. Slouží jen nestvůře, aby z nich čerpala svou moc. Nyní máme možnost mu tuto moc sebrat a bude trvat, než mu jeho klepetnatí služebníci opatří novou. A my zatím můžeme společnými silami Klábu ještě posílit! Jen si to představ, jaká bude jeho moc, pokud mu seženeme ještě lepší zbraně, mocnější tělo a zářivější ozdoby! A co teprve, až ho začnete skutečně uctívat, jako celý jednotný a silný kmen!

Nyní nám Klába dovolil poznat našeho nepřítele, oslabit jej a odejít bez újmy. Dal ti možnost Klábu ještě posílit, obdařit ho mocí, jakou Pokroucené tunely ještě nezažily. A poté mu již žádné zlo z hlubin nebude stát v cestě!"

Pokročilá magie mámení: Hiro:2D6+3 → 10(2 +5 + 3)#MAG
- Dosah DOTEK, Seslání OKAMŽIK, Trvání CHVÍLI, nebo dokud není postava ze své činnosti hrubě vyrušena.
- Poslání (DLOUHO, ve shodě s impulzem)
- Záměr: Aby měl Nů:l-ga-lů:p nutkání vylepšit Klábu o další části těla


"A mimochodem máme právě teď skvělou příležitost využít nepřítomnosti podlých drowů a posílit Klábu všemi poklady, které u nich najdeme!"

PJ, pokud arcikněz pochopí můj záměr a nebude dělat žádné neprozřetelnosti, pobereme z ostrůvku ty čtyři zajímavé věci, nějaké ty mince a odplujeme nejkratší cestou na jih z jeskyně. A až bude možnost si ty předměty prohlédnout, udělám to.
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 9. 9. 2019, 16:10

Hiro,

arciknězi úplně září oči, když mu vysvětluješ, čeho všeho by bylo možné dosáhnout, když by byl Klába postaven z lepších kusů a úkol sehnat je se stává jeho posláním.

Na ostrově se stavíte jen krátce, nabereš si do opasku pár hrstí převážně střírbných a zlatých mincí, elfí botu, váček, amulet a kožený náhrdelník.


'Už se nevracejte!' zaduní to v hlavě poslední aboletův vzkaz, než se jeho iluze rozplyne.

Proplujete směrem na jihovýchod a když v jednom z tunelů narazíš na chodbu. Je plná černého slizu, hutnějšího a těžšího než ten, který jsi viděl u rybáků. "Zlo: z hlu:bin se takto: ro:ztahu:je i na sou:š." okomentuje sliz arcikněz.

Přirazíte ke břehu a zatímco Klába dál mrazí povrch vody kolem voru, vy projdete chodbou. Mírně stoupá a musíte postupovat opatrně, abyste na slizu neuklouzli a nesjeli zpátky do temné vody.

L04-018.jpg
Slizká plocha

Asi v půlce chodby narazíte na hromadu zapáchajících mrtvol, jsou tam přes sebe troglodyté i rybáci. "To:hle nám dělá. O:vládá naše du:še a nu:tí nás o:tro:čit. Bo:jo:vat za něj. Tro:glo:dy:ty: taky:." okomentuje mrtvoly smutně Nůl-ga-lůp. Poklekne si a navzdory smardu, který je zejména z troglodytích mrtvol naprsto nesnesitelný, začne dávat mrtvým rybákům jakési poslední pomazání.

Vy mezitím projdete dál do místosti. Sliz po ní ještě není úplně roztažen a tak si najdete suché místo u východní zdi a konečně rozložíte získané poklady.

Drobných mincí jsi pobral tolik, že tvůj opasek se začíná prohýbat. Máš další 4-CENNOSTI ve směsce mincí všech kovů a velikostí.

Ve váčku (MALÝ) jsi našel hromadu zvířecích a lidských, či alespoň lidským podobných zubů. Pro tebe to nemá valnou cenu, ale někomu by se to mohlo líbit.

Malý amulet poznáváš celkem okamžitě, jde o zaklínací amulet štítového strážce - zvláštního druhu konstruktu, který chrání nositele před zraněními. Je to DROBNÝ kouzelný předmět, pokud se s ním sladíš a potkáš Štítového strážce, který je amuletem svázán, přidá se k tobě a bude tě chránit podobně, jako bys měl alchymistický tah KONSTRUKTY a vytvořil si s jeho pomocí konstrukta s příkazem tě chránit. Pokud strážce nepotkáš, i tak vycítí, že amulet má nového majitele a časem tě sám vyhledá.

Náhrdelník se zubem je jednoduchý DROBNÝ šperk, ale kdybys našel vhodného kupce, mohl by ti za něj něco dát (1-CENNOST).

Nakonec elfí bota vypadá, že je pravá, jenže ji chybí druhá do páru. "Plo:valy: tehdy: po: řece dvě," okomentuje botu arcikněz, který mezitím skončil se svou pochmurnou povinností u mrtvých a došel za tebou do místnosti. "Jednu: jsme zachytili, ale dru:hou: o:dnesla vo:da kdo:ví kam hlou:běji: do po:dzemí."

Elfí boty jsou kouzlený předmět - máš-li je oblečené a jsi s nimi sladěný, můžeš používat tu část zlodějského tahu JAKO STÍN, která přidává jednu volbu do HLAVNĚ NENÁPADNĚ.

Co uděláte dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 10. 9. 2019, 09:52

Sednu si na zem a vytáhnu z torny lahev se zmrzlou vodou. Rozdělám na vařiči ohýnek a nechám vodu postupně tát. V mezičase si rozbalím pevně slepený mnohovrstvý balíček, ve kterém je uschována jediná lisovaná kostka dvacetiletého čaje. Promnu ji mezi prsty a přivoním k ní. Vůně těžkého dřeva mne v myšlenkách zanese zpátky do přístavů na východních ostrovech, kde se na rozložitých stromech tento vzácný čaj pěstuje. Je to místo, na které bych se ještě někdy velmi rád podíval. A jestli jsem teď přežil setkání s aboletem, mé šance razantně stouply.

Sice teď zpracovávám mou poslední vodu a s ohledem na stav řeky to možná není nejmoudřejší rozhodnutí, na druhou stranu ovšem těžko najdu lepší chvíli pro malou oslavu.

Meditace: Hiro:2D6+1 → 7(3 +3 + 1)#INT
- Mám 3 MAGy, nejsem UNAVENÝ.


Zhluboka se napiji výtečného nápoje a zbytek uschovám v chladícím vaku. Poté si srovnám zpět své věci do torny.

Nalezený amulet si prozatím pověsím pod košili na krk. Z mé zásoby jídla vylovím něco dobrého na zub a tím v torně udělám místo na všechny ty nalezené zuby. Kdo ví, třeba je ještě využiji, až můj vlastní chrup na stará kolena doslouží. Nalezenou elfí botu si nazuji. Pořád lepší jedna bota než žádná a alespoň tím zmatu případné stopaře.


Jakmile arcikněz dokončí svůj obřad zemřelým, pokynu mu a vydáme se volným opatrným krokem na sever. Zajímalo by mne, co za propast se zde nachází, že kartografům stálo za to ji sem zaznačit.

PJ, jdeme na sever západní chodbou, směrem k propasti. Jsme na pozoru před případnými drowy. Jak to tam vypadá?
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 11. 9. 2019, 17:05

.... skladiště vorů ....

Hiro,

projdete západní chodbou a vstoupíte do malé jeskyňky, která slouží jako skladiště vorů. Ještě nedávno jich tu určitě bylo víc, nejméně tři, ale teď je tu poslední. Má úplně stejnou konstrukci - trojice svázaných nohou dřevovek, jako vor, na kterém jsi přijel z Vrběnina hvozdu.

Na zemi vedle vorů leží dvě spálená těla temnoplášťů, dalších z mnoha podzemních nestvůr, které se tak rády maskují za krápníky a útočí na neopatrné obyvatele podzemí. Na první pohled je vidět, že je někdo spálil precizně zacílenými zášlehy silného ohně.

Pokračujete dál a vstoupíte do podlouhlé podzemní síně s vysokým stropem.

L04-019.jpg
Síň s propastí

Na severozápad od vás se podlaha síně stupňovitě zvedá až přibližně do jejího prostředka. Vidíte odsud chatrnou konstrukci mostku sestaveného z prken dřevovky a ozývají se odtamtud zvuky, jako kdyby tam někdo přehazoval a přehraboval kamení. Za mostkem podlaha síně opět klesá, mimo váš dohled.

Ze síně vedou dvě odbočky, jedna zjevně používaná, na sever a jedna méně používaná na východ.

Pod stropem síně poletují hejna drobných netopýrů, občas, když se nějaký zvuk z prostředka ozve hlasitěji, se chaoticky zvednou, chvíli víří pod stropem a potom zase přistanou.

Co uděláte dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 11. 9. 2019, 17:38

'Tys řek tomu rybákovi, že se rozdělíme?' zeptá se mě náhle Boo.
'Neřekl. Proč bych mu něco takového říkal?'
'No protože tu s námi není.'
'Vida,' uvědomím si konečně a rozhlédnu se. 'Inu, nemá se tu kde ztratit a rozptýlení to tu rychleji prohledáme.'
'Takže mám volnou ruku?'
'Jistě, máš. Jen na sebe prosím dávej pozor.'


Boo si jen povzdychne jako neprávem podceňované dítě a vyběhne do chodby na severozápad. Okamžik počká, dokud se opět nerozvíří netopýři a nastalého drobného zmatku využije k nenápadnému průzkumu záhadných zvuků.


Já se volným krokem vydám do severní, podle všeho používané chodby. Na základě dosavadních zkušeností se snažím řídit zejména sluchem, přičemž si vzpomenu na Šadah a pomyslím si, že ta musí mít díky svým výjimečným schopnostem průchod podzemím klidný až fádní.

PJ, jak to vypadá kolem mostku a jak za chodbou vedoucí na sever?
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 11. 9. 2019, 19:29

.... propast ....

Hiro,

Boo využije šustění křídel netopýrů a přesune se až na samotný okraj propasti. Pohlédne dolů. V díře je celkem osm bílých chundelatých quagotů, podobných těm, kteří tě u Řeky Sargauth uvedli k drowům.

L04-020.jpg
Propast

Přehrabávají hlínu, hrabou a kopou, jako by něco hledali.

Chce-li se Boo dozvědět něco víc, musí je chvíli pozorovat a vyhodnotit se tedy tah HLAVNĚ NENÁPADNĚ.

Za propastí pak podlaha jeskyně opět terasovitě klesá na úroveň řeky.

Co udělá Boo dál?


.... drowí tábořiště ....

Hiro,

projdeš chodbou až do podlouhlé místnosti, v polovině přepůlené vyvýšeným hřebenem. Na jižní straně hřebenu na jeho stěně rostou barelovky a kousek vedle na zdi masovky. Podél východní stěny je stěna pozvolnější, stupňovitá a dá se po ní na hřeben vylézt.

L04-021.jpg
Drowí tábořiště

Na hřebenu jsou vyskládané bedny a sudy, vypadá to na hromadu nástrojů a zásob, jako by zde tábořila expedice, nejspíš drowí, ale zatím vybalila jen část věcí, které sem dopravila.

Z místnosti vedou tři chodby - severní pokračuje do obtížně prostupné jeskyně, ve které už jsi byl, ze severovýchodní za hřebenem slyšíš tiché odříkávání jakýchsi manter a východní, na kterou se dá přejít z hřebenu, je úplně tichá.

Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 11. 9. 2019, 19:57

.... drowí tábořiště ....

Hm, tiché odříkávání manter v tuto denní dobu? To bude určitě nějaký drow právě meditovat v polobdělém stavu.

Nahlédnu krátce do tiché místnosti po mé pravici a poté se opatrně vydám ověřit si mou domněnku do místnosti severovýchodní. Doufám, že i Boo postupuje stejně obezřetně.

PJ, jak to v místnostech vypadá?

... propast ...

Ďáblík se přikrčí na hraně díry, sklopí uši, přivře oči a nehnutě sleduje, co se bude dít dále.

Hlavně nenápadně: Hiro:2D6-2 → 4(4 +2 - 2)#OBR

Předávám slovo PJ.
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 11. 9. 2019, 20:04

.... propsat ....

Hiro,

Boo nehnutě sedí na kameni, pozoruje quagoty, ale jeden z nich zrovna hrábnul svým obrovským pařátem přímo pod ním, země se uvolnila a malý ďáblík sklouznul přímo mezi ně.

Tři quagoti kolem něj přeruší práci a hledí na něj. "Co to být? Nebo ... co ty být? Co tu hledat?"

Co udělá Boo?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 11. 9. 2019, 20:40

.... drowí tábořiště ....

Hiro,

nejprve nahlédneš do východní chodby. Je v ní naskládáno osm polních lůžek, jedno vedle druhého, jako kdyby ten, kdo vymyslel, že se tady bude přespávat, nejprve nespočítal, kolik vlastně potřebuje uložit osob a oni se sem pak museli nějak nacpat.

Zajímavé ovšem je, že za lůžky, u východní stěny, stojí kamenný portál, jakých už jsi potkal několik. I na tomto je vyryt symbol, přičemž v malém kroužku v pravé horní části symbolu je vyhloubený otvor.

Gate_04_06.jpg
Rytina na portálu
Gate_04_06.jpg (81.33 KiB) Zobrazeno 99 x

Krom symbolu ovšem jsou ve sloupech portálu vytesané malé poličky a v nich je několik kamenných sošek. Drak, jednorožec, klepetnatec, sovdvěd, minotaurus a mantikora.

Jinak je místnost prázdná.

Když nahlédneš opatrně do severní jeskyně, uvidíš, že je zařízená jako skromná ložnice velitele, či spíše velitelky této výpravy ... a také její souložnice.

L04-022.jpg
Ložnice drowího tábořiště

V severní části jeskyně je na dřevěné bedně postavený rám, do kterého je vpletena pavučina - malá svatyně bohyně Lloth. Před ní sedí na koberečku a modlí se drowí kněžka. Vpravo od ní je zavřená truhlice a u jižní stěny je dvojice polních lůžek leží drowí mágyně, začtená do knihy kouzel.

Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 12. 9. 2019, 07:15

.... drowí tábořiště ....

Tiše vstoupím do chodby na vzdálenost pár kroků od mágyně, zastavím se a polohlasem si odkašlám. Jakmile se na mne překvapená drowka obrátí, zeširoka se usměji, zamávám na pozdrav a omluvně pokrčím rameny, neboť vím, že jdu nevhod. Ačkoliv... pořád jsem mohl přijít v ještě horší chvíli.

"Dobrý den," zašeptám tak tiše, abych neurvale nevtrhl kněžku z jejich modliteb, "jmenuji se Hiro. Mrzí mne, že vás obtěžuji, ale mám pro vás důležitou zprávu. Máte chvíli čas promluvit si o bohu?"

Jsem dost zcestovalý na to, abych věděl, že draka je rozhodně lepší nebudit. Ovšem u drowích kněžek si tím nejsem zdaleka tak jistý. Přinejmenším se dnes naučím něco nového.

PJ, jak drowka zareaguje? Budou si (obě) chtít se mnou popovídat?

... propsat ...

Boo několikrát naprázdno otevře svá ústa. Zašermuje ručkami ve vzduchu a snaživě cosi zagestikuluje. Poté to ovšem vzdá, povzdechne si a v jeho očích se objeví tři rudooranžové plamínky, kterými si přeměří tři nejbližší quagoty.

Magie mámení: Hiro:2D6+ → 9(4 +5 + 0)#MAG
- Dosah DOTEK, Seslání OKAMŽIK, Trvání CHVÍLI, nebo dokud není postava ze své činnosti hrubě vyrušena.
- Cíl: Nejbližší tři quagoti.
- Šílenství: Začnou se chaoticky až zběsile hrabat v zemi a stěnách, u toho překáží ostatním, víří prach a podobně

Předávám slovo PJ.
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 12. 9. 2019, 07:32

.... propast ....

Hiro,

propast se v mžiku zaplní oblaky zvířeného prachu a hlíny. Zasažení quagoti máchají prackami kolem sebe, ostatní kašlou, nepřehledným šerem se ozývají výkřiky: "Přestat!" "Nehrabat!" "Takhle nic nenajít!"

Boovi najednou nikdo nevěnuje pozornost.

Co udělá Boo dál?


.... drowí tábořiště ....

Hiro,

i když hovoříš šeptem, drowka ponořená do meditace tě slyší, protože přestane odříkávat své mantry a otočí se. "O bohu?!? Nechtěl jsi říct o bohyni?!?" Snaží se vypadat zachmuřeně a hrozivě, ale nemůžeš si nevšimnout, že je to jen maska, pod kterou se jí cukají koutky, tvé antré ji upřímně pobavilo.

Mágyně ležící na lůžku na břiše zvedne hlavu od knihy. S pobaveným úsměvem vás sleduje, při tom začne nedbale komíhat nohama do vzduchu.

"Mé jméno je Melith a jsem kněžkou Lloth. Vedu drowy na expedici v pokroucených tunelech. Toto," ukáže na ležící temnou elfku, "je má souložnice Thirza, velmi dobrá kouzelnice." Mágyně si na důkaz těhto slov zformuje mezi dlaněmi malý výboj a zase ho nechá s prsakáním vytratit, aby ukázala, že je připravená zasáhnout, kdyby se věci zvrtly, ale jinak nic neříká a dál vás zvědavě sleduje.

"Kdo jsi ty a záležitosti jakého boha jsou natolik důležité, že mne vytrhly z hlubokých modliteb?" zeptá se a opět vidíš, že má co dělat, aby udržela vážnou tvář.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 12. 9. 2019, 12:08

... drowí tábořiště ...

"Těší mne, Melith, že tě poznávám. I tebe Thirzo," povím kouzelnici a prsty jedním ladným pohybem stočím pramen mých vlasů do ruličky, načež ji pustím a nechám ji pohupovat se před mou tváří, abych ukázal, že se mě nemusí bát.

"Jmenuji se Hiro a jsem cestovatel, chvílemi i snad dobrodruh. Mířím hlouběji do podzemí, ale náhoda tomu chtěla, že jsem měl možnost poznat zajímavá zákoutí Pokroucených tunelů. A rád bych v tomto místě dodal, že nepřestávám vycházet z údivu," dodám s úsměvem.

Myslím si, že kdyby se muž mého věku takto usmíval na lidskou dívku ve věku Melith či Thrizy, skončí brzy v šatlavě či přímo zavěšen na větvi. Mám štěstí, že vzhledem k tempu stárnutí elfů je vždy prostor pro ospravedlnitelnou omluvu.

"Ten bůh, kterého jsem prve zmínil, se jmenuje Klába a je to čerstvé božstvo uctívané teprve chvíli místními rybáky. Někde se tu se mnou dokonce toulá jejich arcikněz, tedy alespoň z fuknčního hlediska osoba na tvé úrovni Melith. Tito rybáci jsou v zoufalé situaci způsobené místní ekologickou katastrofou, která bezesporu začíná zasahovat i do vašeho území. Inu, a jak sama jistě uznáš, osoby silné víry v zoufalé situaci dokáží být jak nevyzpytatelní tak nebezpeční. Momentálně arcikněz ze všech sil shání prostředky na posílení svého boha. Není-li vám jejich kultura známá, spokojí se v podstatě s jakýmikoliv trochu zajímavými věcmi, na které zde či jinde narazí. A protože považuji za nešťastné, aby se zde přímo kradlo, dovolil jsem si přijít slušně pozdravit a vysvětlit vám situaci.

Nerad bych předbíhal ve svých závěrech či návrzích dříve, než se trochu poznáme a vybudujeme si vzájemnou důvěru, ovšem mým zkušeným okem, která mi jako jedna z mála věcí v mém věku ještě dobře slouží, si dovoluji domnívat se, že ona zmíněná katastrofa, ve skutečnosti abolet, časem stráví celé Pokroucené tunely. Ostatně sám mi i přiznal svůj záměr. A aniž bych chtěl nějak urazit moc Lloth, obávám se, že ani vy, ani rybáci či jiní obyvatelé tunelů nedokáží aboleta zastavit. Ale možná bychom společnými silami přišli na to, jak tuto situaci zvládnout je spokojenosti všech zúčastněných. Co říkáš, stojí ti toto téma za krátkou diskuzi?

Odhad postavy: Hiro:2D6+3 → 11(5 +3 + 3)#CHA
- Co postava opravdu cítí? Držím ještě 2.


... propast ...

Boo nechá quagoty dovádět, proplétá se mezi nimi a upírá svá tři očka do rozvířené zeminy. Dnes už podobně našel ohňometnou hůlku, ačkoliv u ní byla její pozice očividná. Ovšem má svůj den, o tom není pochyb, a ať už tady quagoti hledají cokoliv, on se svou hlavou to určitě najde rychleji.

Odhad situace: Hiro:2D6+1 → 9(4 +4 + 1)#INT
- Co je tu pro mě zajímavé nebo užitečné?
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2065
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 12. 9. 2019, 12:48

..... v drowím tábořišti ...

Hiro,

Melith poslouchá se zájmem a usilovně o přemýšlí o tom, co jí říkáš. "Takže, kdyby si tady ten .... arcikněz ... mohl nabrat nějaké vybavení, tak by ten jeho .... bůh ... byl silnější a on by se pak pustil do zápolení s aboletem?"

"Když se dva perou, třetí se ...... hň hň hň," nedořekne Thirza ani staré úsloví do konce a rozhihňá se.

"V tom případě nevidím vůbec žádného důvodu, proč by si ten rybáčí ... arcikněz ... nemohl vybrat co potřebuje. Ovšem ... co se týká jeho, nech ho prosím v přesvědčení, že krade. Ať si myslí, že většina mých drowů si .... odskočila a on jen využívá příležitosti. A pokud možno ať to udělají bez toho, abychom se setkali."

"Oni, rybáci jsou dost hloupí, hň hň hň, takže když jsme dorazili na patro, nebyl zas až tak velký problém jim něco naslibovat a pak je prostě podrazit, hň hň hň," doplňuje zase informaci mladičká mágyně, "ostatně díky tomu jsme získali tohle pěkné tábořiště a nemusíme se o něj dělit."

"A oni od té doby ... no řekněme, že naše společná setkání špatně snáší a reagují unáhleně, když nás vidí," přejde zase do vážného tónu Thriza a jako kdyby to nebylo jasné, dodá, "zkrátka útočí na nás od pohledu. Což je škoda. My nechceme aby hloupí rybáci zbytečně umírali v bojích s námi."

"Ano, mnohem lepší je, když umřou v boji s aboletem, hň hň hň," neudrží se opět Thirza.

Obě drowky mají radost z toho, že se objevil způsob, jakým by mohly poštvat rybáky a aboleta proti sobě.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 597
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 4. patro - Pokroucené jeskyně

Příspěvek od Hiro » 12. 9. 2019, 13:49

... v drowím tábořišti ...

"Inu, děkuji tedy za svolení udělat rybáckému arciknězi radost. A nevidím důvod, proč bych ho měl informovat o vaší přítomnosti, pokud naopak samy nebudete mít zájem využít poněkud klidnější chvíle a setkat se s ním. Je-li mezi vámi nějaká nevraživost, není lepší příležitosti kdy odložit vzájemné spory stranou a pokusit se vystavět spolehlivější formu vzájemného soužití.

Až se rybáci postaví aboletovi, schlamstne je jako ústřice. A sotva vytráví, vrhne se na cokoliv dalšího, co mu bude stát v Pokroucených tunelech v cestě. Rybáci vám možná zajistí čas, ale ne spásu. Stejně jako rod Auvryndar momentálně už asi zuřivě bojuje s Azrokovou legií, čeká Xantárův cech za rohem a zlikviduje oslabeného vítěze, ať už to bude kdokoliv. Tak to holt bývá, když se do vztahu namontuje někdo třetí," usměji se na děvčata.

"V tuto chvíli nevím, jaké jsou vaše úmysly v těchto nehostinných tunelech a s úctyhodnou hrozbou za dveřmi. Rád si o tom poslechnu, budeš-li Melith sdílná. Ovšem ať zde již máte jakékoliv plány, možná by bylo vhodné zvážit jejich realizaci pragmatickou optikou. Neříkám, že se máte s rybáky kamarádit a sdílet své zážitky po večerech u táboráku. Ale v současné situaci prostě možná získáte více díky spolupráci s rybáky, než jejich likvidací. Zvaž, nemohlo by-li to být pro vás výhodnější."

Co by přimělo Melith k tomu, aby se s rybáky domluvila na alespoň krátkodobém pragmatickém spojenectví?
Hiro a Boo
Deník postavy

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů