Vtipy katolické i jiné náboženské

O nás, o lidech, o okolním světě. Všechna témata, která se netýkají her, patří do této sekce. Zapomeňme chvíli na RPG a pojďme předstírat, že jsme normální lidé.

Moderátor: Faskal

Odpovědět
Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Vtipy katolické i jiné náboženské

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:04

Než mě zase někdo z něčeho nařkne - tyhle vtipy jsou přímo z katolických stránek!!

Kdo by do nich, do pámbíčkářů, řek, že maj smysl pro nábožnskej humor. A docela dost dobrej, musim říct...

*********************************************

Datum: 14.11.2006
Z oznámení v kostelech:
Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst ...Poplatek zahrnuje stravování.

Basketbalový tým naší mládeže hraje ve středu ve 20 hod. v rekreační hale. Přijďte se podívat, jak to nandáme Kristu Králi.

Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.

Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění za klid a mír.

Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách."
Kázání zítra: "Jak najít Ježíše."

Barbara je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pastora Jacka.

Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže.

Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak skončilo jejich přátelství od školních let.

Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?" Přijďte dříve a poslechněte si zkoušku našeho sboru.

Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika nových členů a zchátralost některých starých.

Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský útulek.

Datum: 13.11.2006
Překlad části evangelia této neděle do brněnského Hantecu


Šéf vzal plac u kasy a házel čučku, jak ju maníci futrujó prachama. Fůra kolíků vyplázla těžký lováče. Naklusala taky nějaká koc, nic moc nóbl, a smékla tam dva drobáky, cirka tak búra.
Šéf hókl na mladý a hodil k nim řeč: „Šlus, garantuju vám: tadle koc vysolila větší balík než celá ta partija, co futrovala kasu. Všecky ty móky vyšpulily, co jim od chlebárny upadlo. Tadle koc to smékla na doraz.“

(Mk 12,41–44)

Datum: 31.3.2005
Na zahradě u františkánů rostla u zdi nádherná jabloň a nesla ty nejchutnější plody. Bratři se o ni pečlivě starali, ale k čemu všechna ta práce, když většina ovoce spadla za zídku, do zahrádky dominikánů… Když tak zase jednou přišli o všechnu úrodu, rozhodli se chudí bratři tomu udělat přítrž a stěžovali si u biskupa. Biskup se rozhodl záležitost vyšetřit a navrhl teologickou disputaci. Kdo v ní zvítězí, bude moci užívat plodů. Dominikáni si zamnuli ruce a vyslali bratra knihovníka, který znal Písmo zpaměti řecky i latinsky a suverénně se pohyboval ve všech teologických oborech. V klášteře františkánů nastalo pozdvižení. Věděli, že vše je ztraceno, oni nepěstovali moudrost, ale chudobu. Nakonec se nabídl nejodvážnější: kuchař, s kulatou, téměř holou hlavou a prostorově výrazným tělem. Po nóně se sešli u biskupa. Kuchař se hned bránil, že nedovede užívat učená slova, a tak biskup nařídil, aby se disputace konala beze slov.
Začal dominikán a ukázal jablko, o něž se přeli.
Františkán vytáhl z kapsy kousek tvrdého chleba.
Knihovník vytyčil ukazovák.
Kuchař se nenechal zahanbit a natáhl dva prsty.
Dominikán přidal třetí prst.
Františkán se ukazováčkem rychle dotkl čela.
Spocený knihovník rezignovaně vztáhl ruce vzhůru.
Kuchař široce rozpažil a spokojeně se usmál.
Bylo po všem a jablka připadla františkánům. Dominikáni to nedokázali pochopit a hned se vyptávali, co se stalo:
„Jsou to mystici, bratří,“ děl knihovník. „Začal jsem dogmatickým traktátem o prvotním hříchu a poukázal na jablko hříchu, které zapříčinilo pád celého lidstva.“
Dominikáni pokyvují, že to byl vynikající začátek.
„Ale dostal mě nejvyšší kristologií, ukázal mi kousek chleba… Chápete? Chléb poslední večeře, kdy se za nás obětoval náš Pán a kdy sejmul to jablko hříchu, které jsem tam tak vyzývavě třímal. Připadal jsem si hrozně.“
Bratři kazatelé jej chápavě poplácali po ramenou.
„Zkusil jsem se bránit a přešel do útoku v neochvějných základech víry. Vsadil jsem na jistotu a začal jedním prstem: je jeden Bůh! Apeloval jsem na jednotu, unanimitas!“
Dominikáni hltali každé slovo. Skvělý smeč!
„Stejně tvrdě mě odrazil, když jemně dvěma prsty upozornil: ale má dvě přirozenosti: Božskou a lidskou.“
Dominikáni stáli bez dechu.
„V poslední chvíli jsem se vzpamatoval a hodil v sebeobraně de Deo Trino: tři prsty… Bylo to zbytečné, jen se dotkl čela a jasně mi dal najevo, že předhazuji pro lidi nepochopitelné tajemství. Skoro jako bych viděl našeho svatého Otce Augustina na břehu moře, ano, tak jsem si připadal, pošetile rozjímající o podstatě Nejsvětější Trojice.“
Dominikáni se po sobě ani nedívali.
„Vzdával jsem se a jen jsem vztáhl ruce v oslavě Boží Moudrosti: Bůh je veliký… A víte, co udělal on? Na to nadosmrti nezapomenu. Jediným gestem rozpřáhl ruce, jakoby vydechl ten entitativní atribut Boží bytnosti: Nekonečný!“
Kuchař se přiřítil, hlasitě funě, a jásal:
„Máme to! Ale hulvát to byl, ten knihovník. Hned jak jsme se sešli, vytáh’ jabko a vytahoval se s ním, že nám je všechny sežrali. To mě naštvalo, tak jsem vytáh’ starej chleba, aby se živili tím. A von začal útočit, chtěl mi prstem vypíchnout voko! Tak jsem se nedal a pohrozil mu, že mu vypíchnu vobě voči! Už asi nevěděl, jak se bránit, když mi řek’, že mi vypíchne tři voči, tak jsem se dotknul hlavy: Seš blbej nebo co? A už to vzdával, eště se sice pokusil vyhrožovat, že na nás přijdou shora a namlátěj nám, tak jsem mu jasně naznačil, ať klidně přijdou, že je nás víc. A tak to vzdal!“

Datum: 31.3.2005
Genesis HTML

1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
2. I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
3. Bůh řekl: "Budiž data."
4. Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo". A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
5. A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty".
Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru.
6. Softwaru tehdy ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy - velké a malé a řekl jim: "Jděte a množte se, naplňte celou paměť."
7. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: "Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům."
I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: "V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z WINDOWS nic nespouštěj, sic zemřeš."
8. Bůh řekl: "Není dobré, když je Programátor sám. Stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci."
Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku, a stvořil To, co bude obdivovat Programátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, která Bůh stvořil.
Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?"
A řekl Uživatel: "V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři WINDOWS ne, nebo zemřeme."
A řekl Bill Uživateli: "Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít."
I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows také nainstaloval."
10. A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: "Kam jdeš?"
A on řekl: "Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu."
A na to Bůh: "A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře WINDOWS?"
Programátor odpověděl: "Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows."
A řekl Bůh Uživateli: "Proč jsi to udělal?"
Uživatel odpověděl: "Bill mě navedl."
11. A řekl Bůh Billovi: "Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows."
12. A Uživateli řekl Bůh: "Windows tě velmi zklamou a zničí tvé rezervy systémových prostředků, budeš muset používat špatné programy, a bez Programátora neuděláš ani ránu."
13. Programátorovi zase: "Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu tváře budeš stále opravovat své dílo."
14. Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
15. Nakonec do temných zákoutí Počítačového Centra vypustil General protection fault.

Datum: 31.3.2005
Ptá se kudlanka nábožná jetele:
„Jeteli, proč se nemodlíš?“
Jetel smutně odpoví:
„Já nechci být spasen.“

Datum: 31.3.2005
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to dobré.
Stvořil moře a souš a na souši rostliny a viděl, že je to dobré.
Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že je to dobré.
Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a viděl, že je to dobré.
Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi dobré.
Nakonec stvořil ženu. Prohlíží si ji zepředu, zezadu, zprava, zleva, shora, zdola… „No, však ona se domaluje.“

Datum: 31.3.2005
– Pane doktore, jak dopadla moje operace? – Ale já nejsem doktor, já jsem svatý Petr!
Datum: 31.3.2005
Přišel jednou bojovník Islámského džíhádu k nebeské bráně.
Vyhlédl svatý Petr a řekl:
– Počkej, ale ty sem nesmíš, tebe sem nepustíme.
– Já dovnitř nechci, ale vy máte pět minut na to, abyste vypadli ven.

Datum: 31.3.2005
Hovoří spolu jednou tři duchovní – katolický kněz, imám a rabín – jaký největší zázrak ve svém životě zažili.
Katolický kněz:
– Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou se přihnala bouřka, ale opravdu strašná bouřka; lilo jak z konve, blesk za bleskem, vichr, no hrůza. Opravdu jsem měl strach, že nedojdu. A tak jsem se začal modlit: Ó Bože, ty víš, že konám službu Tobě, tak mi pomoz, ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou. A najednou – zázrak! Všude kolem mě zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha…
Imám:
– To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť, když se přižene písečná bouře, a to je na poušti naprostá katastrofa. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: Ó Alláhu, tvůj prorok Mohamed nám přikázal putovat do Mekky, a teď tu mám bídně zahynout? A najednou – zázrak! Všude kolem mě písečná bouře, a v dosahu mého velblouda se nehne ani zrnko písku…
Rabín:
– No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy, a najednou vidím, že na zemi leží pětistovka. Co teď? Je sabbat, já ji nesmím zvednout, ani se nesmím dotknout peněz, co teď? Tak se začnu modlit: Ó Bože, tys ustanovil sabbat pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat! A najednou – zázrak! Všude kolem mě sobota, a já mám čtvrtek…

Datum: 15.3.2005
– Jste věřící?
– Ne, jsem ateista.
– Opravdu?
– Jako že Bůh je nade mnou!

...to be continued...
Naposledy upravil(a) Sirien dne 19. 4. 2007, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:14

Datum: 15.3.2005
Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní subkultury. Kněz má ruku v sádře.
„Co se vám stalo, otče?“ zeptá se řeholnice.
„Uklouzl jsem ve vaně,“ odpoví kněz.
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na druhého:
„Hele, vole, co je to vana, vole?“
„Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?“

Datum: 15.3.2005
Zaznělo v jednom kostele při ohláškách:
„…v sobotu je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, ochránce Svaté rodiny a celé církve; a krom toho je svatý Josef také patronem dobré smrti. A při této příležitosti bych vám chtěl popřát…“

Datum: 1.3.2005
Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na faru:
„Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz.“
„Dobře… Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18.“
Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.)…

Datum: 19.11.2004
Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne vrátil, ptá se ho, co se naučil. Děcko vypráví:
„No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh vyslal Mojžíše za nepřátelské linie na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal na druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla splněna.“
„Počkej, tohle vám fakt říkala paní katechetka?“
„No, ne přesně. Ale kdybych ti to řekl tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi.“

Datum: 19.11.2004
Můj Pane,
myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu.
Jsem ti za to velice vděčný. Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu opravdu dost potřebovat tvou pomoc!

Datum: 19.11.2004
Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá:
„Mizerné jídlo!“
Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde.
Uplyne dalších deset let a audience se opakuje. Mnich tentokrát říká:
„Tvrdá postel!“
Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká:
„Odcházím odsud!“
A otec se jen tak mírně usměje a povídá:
„Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete.“

Datum: 19.11.2004
Kněz praví na mši svým věřícím:
„Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“
O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá:
„Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži…“

Datum: 19.11.2004
Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá:
„Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra, a to byl ohromný chirurgický výkon.“
Architekt zjevně nesouhlasí:
„Vezměte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt.“
Programátor, který dosud jen poslouchal, se ozývá:
„To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?!“

Datum: 19.11.2004
Jeden ateista takhle rybařil na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadla lochnesská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval:
„Ach, Bože, pomoz mi!“
Vtom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve vzduchu, a z nebe se ozve hromový hlas:
„Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“
„Ale no tak, Bože, nech toho. Před dvěma minutami jsem nevěřil ani na lochnesskou příšeru!“

Datum: 19.11.2004
Terorista z IRA umře a stojí před nebeskou branou. Svatý Petr otevře dveře, prohledá Knihu Života a rezolutně povídá:
– Ty sem nesmíš, ty jsi terorista!
Terorista odpoví:
– Já nechci dovnitř, ale vy máte tři minuty na to, abyste se dostali ven!

...to be continued...
Naposledy upravil(a) Sirien dne 19. 4. 2007, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Argonantus
.
Příspěvky: 16697
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 19. 4. 2007, 10:19

... ten františkán a dominikán je vynikající záležitost... zřejmě variace na kovboje a indiána...

Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:25

Datum: 19.11.2004
– Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?
– Chvilička.
– A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?
– Penízek.
– Pane, prosím tě, dej mi penízek.
– Jistě, počkej chviličku.

Datum: 19.11.2004
Na jaltskou konferenci přišel i Bůh. Usadili ho na nejlepší místo v sále. Postupně přicházeli další účastníci. Přišel Churchill. Bůh se postavil a podal mu ruku. Stejně přivítal i Roosevelta. Když však přišel Stalin, podal mu ruku vsedě. Stalin se urazil:
– Proč jste se nepostavil, Otče, když jste mě zdravil?
– Jožko můj, myslíš, že tě neznám? Ja se postavím a ty si hned sedneš na moje místo!

Datum: 19.11.2004
Hostující kazatel právě skončil sérii evangelizačních shromáždění v jedné misijní stanici. Posluchači byli tak chudí, že mu nemohli zaplatit jeho výdaje. A tak se jeden z domorodců rozhodl, že mu věnuje svého koně. Nebylo možné odmítnout, proto kazatel za darovaného koně srdečně poděkoval a chystal se na cestu.
Bývalý majitel koně si ho však zavolal a vysvětlil mu: „Toto je zvláštní kůň. Je vycvičen tak, že když řeknete »Chvála Bohu«, zrychlí, a uslyší-li »Haleluja«, zastaví.“
Hostující kazatel slíbil, že dá na koně pozor, rozloučil se, nasedl, řekl „Chvála Bohu!“ a kůň se rozjel. Všechno bylo v pořádku až do chvíle, kdy se blížili k hluboké rokli. Kazatel koni přikázal: „Chvála Bohu.“ Kůň zrychlil. Kazatel zakřičel: „Chvála Bohu!“ Kůň se dal do cvalu. Kazatel se chytil za hlavu: „Popletl jsem slova. Jak jen zněl ten příkaz k zastavení?“. Kůň se řítí k propasti a kazatel vykřikuje všechna slova, která ho napadají: „Amen“, „Hosana“, „Maranatha“… Nic nefunguje.
Náhle si vzpomene na kouzelné slůvko. Rázně přikáže: „Haleluja!“ a kůň se zastaví půl metru před okrajem hrozné hluboké propasti.
Zpocený, ale šťastný kazatel se zhluboka nadechne, vděčně pohledí k nebi a pronese: „Chvála Bohu!“

Datum: 18.11.2004
Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním kloubouku a župánku hrál s kyblíčkem a lopatkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská vlna, která zalila pláž, a když vtekla zpět do moře, vzala vnoučka s sebou. Babička padla na kolena a začala se modlit:
„Ó, Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné stvoření, tak sladký chlapec, tak báječné dítko.“
Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na původním místě, v župánku a s lopatičkou a kyblíčkem. Babička obrátila oči k nebesům, rozhodila rukama a řekla naštvaně:
„Měl klobouček…“

Datum: 2.11.2004
Obrázek
Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané… (1Sol 4,16)

Datum: 6.9.2004
I řekl Hospodin Noemovi:
„Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány.“
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ Zeptal se ho Bůh.
Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, ze opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se:
„Pane znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“
„Správně – úřady to už udělaly za mě.“

Datum: 21.6.2004
Víte, co by se stalo kdyby kněz onemocněl BSE s jeho ovečkami? ??? Museli by vybít celé stádo! :-(

Datum: 19.6.2004
Zemřel jeden technik a přišel před nebeskou bránu. Když uviděl svatého Petra, začal protestovat:
– Tak počkej, Petře, já jsem moc mladý na smrt, mně je teprve pětatřicet.
Svatý Petr se zamyslel, zahloubal do záznamů, pak se obrátil na technika a zavrtěl hlavou:
– Kdepak, chlapče, kdepak; podle toho, kolik sis nechal proplatit odpracovaných hodin, ti táhne na stodvacátý rok…

Datum: 19.6.2004
Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika:
– To je pěkné, že jste se zase včera ukázal v kostele.
– Ach jé, tak v kostele jsem byl taky?
Datum: 19.6.2004
Dva chlapci rozumují nad životem a dojdou až k tomu, jestli věří v Boha.
Jeden povídá:
– Já v Pána Boha věřím! A co ty?
Druhý na to hned dodá:
– Já ne… protože… nó, kdyby archeologové vykopali jeho kostru, tak to bych v něho uvěřil!
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:36

Datum: 19.6.2004
Manželský pár navštíví drážďanskou galerii. Zůstane stát před obrazem Lukáše Cranacha staršího, na němž je namalováno Kristovo narození.
– Podívej, Marie, to malé dítě nemá na sobě vubec nic, ani košilku!
– No jo, víš přece, že to byli chudí lidé, kteří nic neměli.
– Tady to zase máš. Nemají ani na košili, ale nechají se malovat od Cranacha!
Datum: 5.5.2004
Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řka:

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.
Blahoslavení plačící…
Blahoslavení tiší…
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti…
Blahoslavení milosrdní…
Blahoslavení čistého srdce…
Blahoslavení ti, kdo působí pokoj…
Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni…
Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.

Pak Šimon Petr řekl: „Máme si dělat poznámky?“
A Ondřej řekl: „A to se máme učit nazpaměť?“
A Jakub řekl: „Bude se z toho psát písemka?“
A Filip se přidal: „Co z toho můžeme zapomenout?“
A Jan navrhl, že stačí, aby se to naučil jen jeden z nich.
A Matouš se ozval: „A jak to všechno souvisí s reálným životem?“
A Jidáš to uzavřel: „Kdy už zas půjdeme dál?“
Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány, a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš zaplakal…

Datum: 5.5.2004

Život po porodu...
Rozhovor dvou dětí (neznámý autor)
V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo:
- Věříš v život po porodu?
- Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak.
- Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?
- To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla, než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.
- No to je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou, to je úplně směšné! Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu: Život po porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.
- Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí.
- Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není nic, než vleklá stísněnost v temnu.
- No, já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.
- Máma? Ty věříš na mámu? A kde má jako podle tebe být?
- No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli.
- Tomu nevěřím! Žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není.
- No ale někdy, když jsme zticha, můžeš zaslechnout jak zpívá, nebo cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom...

Datum: 5.5.2004
Tři teologové – konzervativní, liberální a charismatik – sedí na loďce uprostřed rybníka a disputují. Pochvíli jim dojde víno. Nu což, konzervativec pokrčí rameny, vezme džbánek a vydá se po hladině na souš. Za chvíli se stejnou cestou vrací s plným džbánkem.
Teologové disputují, disputují, a opět jim dojde víno. Charismatik tedy vztáhné ruce k nebesům, zahlaholí modlitbu, vstoupí na hladinu a přejde na souš. Za chvíli se opět stejnou cestou vrátí s vínem.
Po další disputaci opět dojde víno. Liberál odevzdaně uchopí džbánek a vstoupí na hladinu. Okamžitě jde pod vodu.
Kolegové jej vytáhnou a křísí. Konzervativec se podívá na charismatika a zeptá se: „Tys mu neřekl, kde jsou ve vodě ty kůly?“
Charismatik se podiví: „Kůly?“

Datum: 5.5.2004

Ukázka části Janova evangelia přeložena do Hantecu:

Jan 8
3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
4 a hlásí: „Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?“
6 Splichtili na něj flignu, aby ho mohli nabonzovat.
Šéf si čupl a čmrdlikal do písku.
7 Když do něj furt vandrovali, hókl na ně:
„Kdo seš čisté, migni ju grimlem!“
8 A zase si čupl a čmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
10 Šéf nasísl na koc: „Kde só všeci, kocóre? Žádné tě neodemlel?“
11 „Ani rana, Šéfe,“ hlásí koc.
A Šéf na to: „Ani já tě neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!“

Datum: 5.5.2004
Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: „Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!“
„A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?“ odseknul malíř.

Datum: 5.5.2004
Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil pokladnu:
„Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat.“
„Moc děkuji za nabídku, důstojnosti,“ povídá vězeň. „Ale na to musí být odborník.“

Datum: 5.5.2004
Jde misionář Grónskem a potká dva Eskymáky, ani táhnou uloveného tuleně od moře. Dívá se, jak se s ním pachtí, pak mu to nedá a zeptá se jich:
„Poslyšte, proč toho tuleně táhnete za nohy? Vždyť vám to jde proti srsti strašně špatně. Zkuste ho vzít za hlavu, po srsti vám to půjde lépe.“
Eskymáci ho poslechnou a vezmou tuleně za hlavu. Táhnou, táhnou, po chvíli se jeden z nich otočí na druhého a říká:
„Poslyš, ten misionář asi vážně bude chytrej člověk. Ono nám to jde opravdu mnohem líp.“
„Líp?!“ vyprskne druhý. „Vždyť se podívej – vracíme se k moři!“

Datum: 4.5.2004
Obrázek

Datum: 29.3.2004
Apokryf ze zasedání Velerady
Jeruzalém, Velký pátek 30(?) po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!
Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!

...to be continued...
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:46

Datum: 22.3.2004
Stáli jednou v jakési frontě dva pánové. Když už to trvalo delší dobu, otočil se jeden na druhého a začal:
– Víte, ta doba dneska je dost hrozná, pořád nějaké zločiny, teď ten terorismus, katastrofy... Nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
– Nechtěl.
Chvíle ticha, pak druhý pokus:
– A ta dnešní mládež, to je strašné, morálku to žádnou nemá, pořád jen ty diskotéky, alkohol, drogy, sex – nechtěl byste se dozvědět, proč to tak je a co s tím?
– Nechtěl.
Opět ticho.
– A jestlipak víte, že existuje jedna stará kniha, která se jmenuje Bible, a tam je úplně všechno, co potřebujete pro život, jak přežít tuhle dobu, jak se zachránit; nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
– Nechtěl.
Po rozpačitém tichu se první muž vzchopil k poslednímu pokusu:
– A víte, že Hospodin slíbil, že nás zachrání a že nás nenechá padnout, že se o nás postará? Nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
– Nechtěl.
Ale to už se dostali na řadu. Když pak odcházeli, zavolal druhý muž na prvního:
– A teď vy, pane. Nechtěl byste se dozvědět, jak zní jedenácté přikázání?
– No chtěl!
– Mě neoblafneš!

Datum: 24.11.2003
Potkali se Roubíček s Karpelesem.
- Tak co, Roubíček, jak se jim daří?
- Ale, ani se, Karpeles, neptají.
- Ale copak? Zdraví? Obchody? Žena?
- Ale ne. Syn se chce stát křesťanem, chce opustit víru svých otců a dát se pokřtít. No řeknou mi - co mám dělat?
- To je komické, že s tím jdou zrovna za mnou. Já mám doma to samý. Ale vědí co? Zeptáme se rabína, je moudrý, zbožný, studovaný, snad nám poradí.
A tak šli za rabínem.
- Poslyš, rabbi, máme problém. Naši synové se chtějí stát křesťany, chtějí opustit víru svých otců a dát se pokřtít. Poraď nám. Co máme dělat?
- To je komické, že s tím jdete zrovna za mnou. Já mám doma totéž. Ale víte co? Já budu v noci rozjímat, pomodlím se, poradím se s Hospodinem, třeba nám řekne, co dělat.
Tak dobrá, s tím se rozešli. Druhý den přišli opět Karpeles a Roubíček za rabínem.
- Tak co, rabbi, modlil ses, rozjímal?
- Inu modlil, rozjímal.
- A mluvil jsi s Hospodinem?
- I mluvil, mluvil.
- A co?
- No, říkám mu: Ó Hospodine, Bože Izraele, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, máme potíže. Naši synové se chtějí stát křesťany, chtějí opustit víru svých otců a dát se pokřtít. Poraď nám. Co máme dělat?
- A co Hospodin?
- No že s tím chodíme zrovna za ním...

Datum: 5.11.2003
Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!"
Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: "Starejte se o sebe, pámbíčkáři mizerní!"
Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňknutí.
Rabín se otočí na kněze a praví: "Já jsem vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v rekonstrukci'!"

Datum: 27.10.2003
Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, krémy s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!"

Datum: 11.9.2003
Na faru přišla rázná dáma a hned: "Pane faráři, musíte nás rozvést!"
"Cože?" nechápal kněz.
"No rozvést, my už to spolu nevydržíme!" vysvětlovala rázná dáma.
"Aha," chytal půdu pod nohama kněz, "ale to přece nejde, manželství je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, dokud vás smrt nerozdělí."
"Jaképak slíbili neslíbili, když jste nás sezdal, musíte nás i rozvést. A vůbec, my si to klidně zaplatíme!" trvala na svém dáma.
"Hm..." zamyslel se kněz, "no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, na svatbu jste se přece také připravovali, pěkně se oblečte, nějak to zkusíme."
Dáma spokojeně odešla domů a druhého dne připlula na faru v róbě a v doprovodu okravatovaného manžela. Kněz je přivítal, vzal kropáč, rozmáchl se... a bim dámu po hlavě! A bim pána! A znova dámu, a znova pána...
"Co to děláte?!" vzpamatovala se po chvíli ze šoku dáma.
"No vždyť jsem říkal - dokud vás smrt nerozdělí..."

Datum: 11.9.2003
"Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No, profesor v černém, já v černém, profesor položil otázku, já se pokřižoval, za chvili jsem odpověděl a on se pokřižoval."
Datum: 11.9.2003
Vite, proc Petr Jezise zaprel? Protože mu vzkřísil tchýni...

Datum: 11.9.2003
Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když jednou viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal mamince do ucha: "Až umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď."

Datum: 11.9.2003
Vysoce vážený pane prezidente,

Obracím se na Vás s prosbou o zproštění povinné vojenské služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám:
Mám 24 let a oženil jsem se s vdovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let; shodou okolností se stalo, že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec, čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal mou dceru. V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou.
Mé manželce a mně se v lednu narodil syn; toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň, jakožto bratr mé macechy, je i mým strýcem, to znamená, že můj syn je mým strýcem.
Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým bratrem, neboť je synem mého otce, a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé manželky.
Jsem tudíž bratrem svého vnuka, a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchyně otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem tedy sám sobě dědečkem.
Z těchto důvodů Vás, vážený pane prezidente, prosím o zproštění vojenské služby, neboť, jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné rodiny.

Věřím, pane prezidente, že projevíte pochopení pro mou situaci.

Datum: 11.9.2003
Svatý Petr třídí frontu lidí před nebeskou branou. Přijde řada na černocha:
"Jméno?"
"Leonardo DiCaprio."
Svatý Petr se zarazí a pak sáhne po telefonu:
"Haló, šéfe, mně to není jasný - Titanic se potopil, nebo shořel?"
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Uživatelský avatar
Sirien
Pragmatik
Příspěvky: 7299
Registrován: 6. 6. 2004, 18:10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Sirien » 19. 4. 2007, 10:58

pozn. - skončil jsem na 41-50 včetně.

...to be continued...

ten s těma židama a jejich synama je fakt drsnej :D
Kostka, http://www.d20.cz
- stovky článků (tipy k hraní, recenze, design a teorie, ...) a diskusí, skupinové sekce s rozsáhlou podporou, ...a mnohé další.

Překlady Fate: ONLINE, PDF v grafice; všechny základní knihy, autorské blogy a další; vlastní Star Wars
Překlady Dungeon's & Dragons 5e: ONLINE, PDFka v grafice (všechna pravidla, 10+ kampaní a dobrodružství)
Překlady Shadowrunu: 6. edice v PDF, překlad 5. edice,
Překlady Sawage Worlds: PDF v grafice
Překlad Apocalypse World: ONLINE, PDF v grafice

Argonantus
.
Příspěvky: 16697
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 19. 4. 2007, 11:29

Sirien:

Koukám, že k vytvoření debaty netřeba ani sparringpartnera.
Jinak ten o těch dvou embryích už dodal někde LZJ (a je moc pěkný), irský terorista opakuje myšlenku toho arabského (a je moc pěkná).

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 18452
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Jerson » 19. 4. 2007, 14:25

Onu disputaci bezeslov jsem četl jinak, ale takhle je možná lepší :-)

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 14836
Registrován: 18. 6. 2003, 21:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 19. 4. 2007, 19:56

údajně z výuky na KTF:

Drazí bratři a sestry, právě probíhá celorepublikové satelitní sčítání lidu charizmatického společenství. Prosím všechny věřící, kteří se k tomuto hnutí nehlásí, aby na okamžik nechali obě ruce dole a do hodiny se hlásili u inkviziční komise. Díky Bohu i Vám
P.Aleš Oparný.

Já se v pátek vždycky postím: Suchý chleba, suchý salám...

A co doma? Máte doma olář? Spíte ve zpovědnici? Pijete svěcenou vodu?
(častý dotaz P.Janka Ihnáta S.D.B.)

vtipy:
Zpovídá se šestiletý klučina:
"Požádal jsem manželku bližního svého."
"Cože?"
"No, roztrhl jsem si kalhoty a bál jsem se, že dostanu, tak jsem požádal manželku našeho souseda, aby mi to zašila."

Ekumenismus...

Šel jsem takhle jednou po mostě a naa zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukonči svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám:
"Hej, stůjte, nedělejte to!"
"A proč ne?"
"Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!"
"Co třeba?"
"Třeba...jste věřící nebo ateista?"
"Věřící."
"Já taky! Jste křesťan nebo Žid?"
"Křesťan."
"Já taky! Jste katolík nebo protestant?"
"Protestant."
"Já taky! Jste episkopál nebo baptista?"
"Baptista."
"Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve
Hospodina?"
"Z Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?"
"Z Reformované Církve Páně."
"Bezva! Já taky! Jste z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1879 nebo z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1915?"
"Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!"
Na to jsem řekl: "Chcípni, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.

První kázání
Kaplan se třese strachy před prvním kázáním. Starý farář jej v sakristii povzbuzuje:
"Dej si frťana na kuráž a uvidíš, že to půjde samo!" - a jde si sednout do kostela.
Po Mši Svaté již zase čeká v sakristii, kam vpadne rozjařený kaplan:
"Tak jaké to bylo?"
"No, napoprvé to nebylo nejhorší, ale několik výhrad bych měl:
Za prvé: říkal jsem frťana a ne celou flašku!
Za druhé: na kazatelnu se chodí po dvou a ne po čtyřech.
Za třetí: Pána Ježíše neukřižovala Sociální Demokracie, ale židi.
Za čtvrté: Otec, Syn a Duch Svatý nejsou tata, junior a strašidlo!
Za páté: na konci kázání se neříká: Ahoj! ale: Amen.
A konečně dolů z kazatelny se chodí po schodech a nejezdí se po zábradlí!"
DIE FOR THE DOW!
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

Argonantus
.
Příspěvky: 16697
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 19. 4. 2007, 20:07

Ten poslední je fakt dobrej...

maYda
Příspěvky: 2398
Registrován: 19. 4. 2007, 21:15

Sláva, umím. Ahoj vespolek,

Příspěvek od maYda » 19. 4. 2007, 21:44

zejména starým známým, že jo, Argonante?

Ten poslední vtip je velice inspirativní, připravuju si zrovna prezentaci pro kolegy a vystupovaní před lidmi není mojí silnou stránkou.
Opravdu velice inspirativní, kolega z Moravy mívá docela kvalitní hruškovici.

Uživatelský avatar
ilgir
pěšák
Příspěvky: 8974
Registrován: 22. 1. 2007, 13:48
Bydliště: nejkrásnější město světa

Příspěvek od ilgir » 19. 4. 2007, 21:51

Fakt jsem se pobavil. Většinu jsem ale bohužel znal už předtím.

"Kdo z vás je bez viny, ať hodí kamenem"
Sotva to Ježíš dořekl, přiletěl oblázek a klepl ho do čela.
"No tak, mami..."

Ráno po svatbě v Káně. Jeden z hostů se probere z alkoholických mrákot a zasténá:
"Vodu..."
Jediný jakž takž střízlivý je Ježíš. Ochotně se zvedne a jde.
"Ne, ty ne!"
Nepoužívat nebo vrátit!
DrD II: Hry Mocných

Argonantus
.
Příspěvky: 16697
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 19. 4. 2007, 21:52

maYdo, ježišmarjá... kde ty se tady bereš, v otřesném pařanském doupěti...

P.S. Mají tu dost přísná pravidla na spamování, OT a podobné špatnosti (čehož je můj post ukázkou), a háže se to do nekonečného topicu nedaleko jménem "rozličný pokec", kde lze říci cokoli o čemkoli.

Pak tu taky mají nahoře soukromé zprávy... takový zajímavý email.
Pokusně ti napíšu.

maYda
Příspěvky: 2398
Registrován: 19. 4. 2007, 21:15

Argo, jednoduše.

Příspěvek od maYda » 19. 4. 2007, 22:26

hledala jsem něco ve starých mailech a našla jsem jeden od Tebe, s odkazem sem.
Jsem zvědavá ženská, tak jsem nakoukla. A k tématu jeden pravoslavný:

Jde mnich a potká skupinu mnišek.
Cudně sklopí zrak.
"kdybys byl opravdu mnich:, povídá jejich matka představená" , tak bys oči sklopit nemusel. Vůbec bys nepoznal, že jsme ženy"

A jeden katolický, ať jsme ekumenický :

přikázal opat novicovi zasázet ředkvičky do záhonu - natí dolů.
" co je to za pitomost" pomyslel si novic a zasázel je tak, jak rostou do země.A opat, když šel zkontrolovat práci, mu vytkl:
"Synu, nejsi dosti poslušný a nevěříš ve Všemohoucnost Boží"

Odpovědět

Zpět na „Rozličný pokec“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti