Prekladové kľúče SK

Univerzální systém RPG, v němž odehrajete cokoliv a v jakémkoliv prostředí.
Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Prekladové kľúče SK

Příspěvek od elder » 1. 8. 2005, 08:11

Táto téma by mala slúžiť na dočasné umiestnenie prekladových kľúčov. K jednotlivým termínom sa môžete zatiaľ vyjadrovať v diskusii.
Naposledy upravil(a) elder dne 16. 9. 2005, 08:48, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Příspěvek od elder » 1. 8. 2005, 08:43

4E Basic Set - Glossary

Prekladový kľúč termínov definovaných vo veľkom slovníku, umiestnenom na konci pravidiel Basic Set Campaigns.
Uvádzam originálny výraz, slovenský preklad výrazu a alternatívny preklad/poznámku

alternatívny preklad - ďalší návrh ako originálny výraz preložiť, bol by som rád ak by sa k nim niekto vyjadril, či navrhol niečo lepšie.

? - s uvedeným prekladom si nie som úplne istý či spokojný a nenapadá mi nič vhodnejšie

?? - nedapadá mi nič, ako to vhodne preložiť

Preložené výrazy, ktoré nemajú uvedený ani alternatívny termín ani ?, považujem za viacmenej definitívne. Ale pokiaľ bude mať niekto lepší nápad...


---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
active defense : aktívna obrana :
advantage : výhoda :
adventure : dobrodružstvo :
Adversary : protivník : ?
affliction : afekcia : ?
armor divisor : deliteľ zbroje : redukcia zbroje
Associated NPC : sprievodná NPC :
attack roll : útočný hod : hod útoku
attributes : vlastnosti :
base skill : základná hodnota :
basic damage : záklané poškodenie :
Basic Lift (BL) : základný zdvih (ZZd) : ?
Basic Move : základná pohyblivosť : základný pohyb
Basic Speed : základná rýchlosť :
BL : ZZd : ?
block : blok :
bonus points : bonusové body : ?
build : telesná stavba :
buy off : odkúpiť : vykúpiť
campaign : kampaň : ťaženie
cinematic : teatrálny : nadsadený
close combat : boj telo na telo : ?
comprehension level : úroveň pochopenia : úroveň/stupeň/miera porozumenia
Contest : stret :
Control Rating (CR) : stupeň vládnej kontroly (?) : ?
controlling attribute : určujúca vlastnosť : ?
CR : : ?
critical failure : kritický neúspech : kritické zlyhanie
critical succes : kritický úspech :
d : k :
Damage Resistance (DR) : odolnost proti poškodeniu (OP) :
damage roll : hod poškodenia :
damage type : typ poškodenia :
default : implicitná hodnota : štandardná hodnota
Defence Bonus : obranný bonus :
defence roll : obranný hod : hod obrany
Dexterity (DX) : obratnosť (OB) :
disadvantage : nevýhoda :
disadvantage limit : obmedzenie nevýhod : ?
dodge : úhyb :
DR : OP : OpP
DX : OB :
earned points : body odmeny : získané body
effective skill : efektívna hodnota :
encounter : stretnutie :
encumbrance : záťaž : zaťaženie
enhancement : vylepšenie :
extra effort : zvýšené úsilie : ?
Fatigue Points (FP) : body výdrže (BV) :
feature : črta : rys
FP : BV :
Fright check : test úľaku : test zľaknutia, test vyľakania, test vydesenia
Game Master (GM) : pán hry (GM) :
game time : herný čas :
game world : herný svet :
GM : GM :
Health (HT) : Vitalita (VT) :
hex : hex :
Hit Points (HP) : body životnosti (BŽ) : ?
HP : BŽ :
HT : VT :
character : postavy :
character points : charakterové body :
character sheet : denník postavy : osobný denník postavy
character story : príbeh postavy :
character template : šablóna postavy :
Influence roll : hod ovplyvnenia : ovplyvňovací hod
Influence skill : ovplyvňovacie znalosti :
injury : zranenie : ujma
Intelligence (IQ) : inteligencia (IQ) :
IQ : IQ :
job roll : hod pracovných úspechov : ?
LC : : ??
Legality Class (LC) : trieda legálnosti (?) :
life history : životný príbeh :
limitation : obmedzenie :
major wound : vážne zranenie :
maneuver : manéver : akcia
margin of failure : miera neúspechu : miera zlyhania
margin of success : miera úspechu :
margin of victory : miera víťazstva :
melee combat : boj nablízko : ?
melee weapon : zbraň nablízko : chladná zbraň
mental trait : mentálna charakteristika : psychická charakteristika
meta-trait : meta-charakteristika : ?
modifier : modifikátor : úprava
Move : pohyblivosť :
nonplayer character (NPC) : nehráčska postava (NPC) :
NPC : NPC :
parry : kryt :
party : družina :
PC : PC :
penetrating damage : preniknuté poškodenie : ?
Perception (Per) : vnímanie (VN) :
perk : oživenie : ?
physical trait : fyzická charakteristika : telesná charakteristika
player : hráč :
player character (PC) : hráčska postava :
points : body :
posture : poloha : postoj
power level : úroveň moci : stupeň/miera schopnosti/spôsobilosti
prerequisite : predpoklad : nevyhnutná podmienka
quirk : zvláštnosť : podivnosť
racial template : rasová šablóna :
ranged weapon : zbrane na diaľku :
reaction modifier : modifikátor reakcie : úprava reakcie
reaction roll : hod reakcie : reakčný hod
real time : skutočný čas :
relative skill level : relatívna úroveň znalosti : relatívny stupeň znalosti
repeated attempt : opakovaný pokus :
resistance roll : odolnostný hod : hod odolnosti
roleplaying game : rolová hra :
sapient : rozumný : ?
scenario : scenár :
score : hodnota :
secondary characteristics : odvodené vlastnosti : druhotné vlastnosti
self-control roll : hod sebakontroly : ?
self-imposed mental disadvantage : dobrovoľne prijatá mentálna nevýhoda : ?
Sense roll : hod vnímania : hod všímania, vnímací/všímací hod
setting : umiestnenie :
Size Modifier (SM) : veľkostný modifikátor (?) : rozmerový modifikátor
skill : znalosť : ?
SM : : ??
social trait : sociálna charakteristika :
sourcebook : kniha pravidiel : ??
specialty : špecializácia :
ST : SL :
starting points : vstupné body : úvodné body
starting wealth : vstupný majetok : úvodný majetok
statistics : parametre : štatistiky
step : krok :
Strength (ST) : sila (SL) :
stun : omráčenie : ?
success roll : hod úspešnosti :
super : : ??
supplement : doplnok : doplnková kniha pravidiel
tactical combat : taktický súboj :
tech level : technostupeň : ?
technique : technika : ?
technological skill : technologická znalosť :
Technology Level (TL) : technologický stupeň (TS) :
template : šablóna :
TL : TS :
trait : charakteristika :
turn : ťah :
wealth level : stupeň majetnosti :
Will : vôľa :
Will roll : hod vôľe : ?
worldbook : : ??
wounding modifier : modifikátor zranenia :

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

4E Basic Set - Advantages A-F

Příspěvek od elder » 16. 9. 2005, 09:16

4E Basic Set - Advantages

Prekladový kľúč Výhod vrátane Predností (Perks). Okrem samotných výhod sú uvádzané aj ich jednotlivé úrovne, špeciálne vylepšenia, špeciálne obmedzenia a špeciálne výrazy - najčastejšie nadpisy odstavcov ktorých preklad je vhodné pevne stanoviť.

Položky sú rovnaké a majú rovnaký význam ako v predchádzajúcom kľúči.

Kľúč je rozdelený na 3 časti


A-F
---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
360° Vision : 360° videnie :
- špeciálne obmedzenia:
.....Easy to Hit : ¼ahko zasiahnuteľné : ?
Absolute Direction : Dokonalé vnímanie smeru :
- úrovne a špecializácie:
.....Absolute Direction : Dokonalé vnímanie smeru :
.....3D Spatial Sense : Dokonalé vnímanie priestoru :
- špeciálne obmedzenia:
.....Requires Signal : Vyžaduje signál :
Absolute Timing : Dokonalé vnímanie času :
- úrovne a špecializácie:
.....Absolute Timing : Dokonalé vnímanie času :
.....Chronolocation : Chronolokácia : ?
Accessory : Príslušenstvo :
Acute Senses : Ostré zmysly :
- úrovne a špecializácie:
.....Acute Hearing : Ostrý sluch :
.....Acute Taste and Smell : Ostrý čuch a chuť :
.....Acute Touch : Ostrý hmat :
.....Acute Vision : Ostrý zrak :
Affliction : Afekcia : ??
- špeciálne vylepšenia:
.....Advantage : Výhoda :
.....Attribute Penalty : Zníženie vlastnosti :
.....Coma : Kóma :
.....Cumulative : Kumulatívny :
.....Disadvantage : Nevýhoda :
.....Heart Attack : Srdcová príhoda :
.....Incapacitation : Zneschopnenie :
.....Irritant : Dráždidlo : ?
.....Negated Advantage : Zrušenie výhody :
.....Stunning : Omráčenie :
Alcohol Tolerance : Tolerancia voči alkoholu :
Allies : Spojenci :
- špeciálne vylepšenia:
.....Minion : Služobník :
.....Special Abilities : Špeciálne schopnosti :
.....Summonable : Vyvolateľný :
- špeciálne obmedzenia:
.....Sympathy : Spriaznený :
.....Unvilling : Nedobrovoľný :
- špeciálne výrazy:
.....Ally's Power : Spôsobilosť spojenca :
.....Ally Group : Skupina spojencov :
.....Familiars : : ?
Altered Time Rate : Zmenená rýchlosť času : ?
Alternate Indentity : Alternatívna identita :
- úrovne a špecializácie:
.....Legal : Legálna :
.....Illegal : Nelegálna :
Ambidexterity : Obojručnosť : ambidextria
Amphibious : Obojživelný :
Animal Empathy : Živočíšna empatia :
Appearance : Vzhľad : zjav, výzor, zovňajšok
- úrovne a špecializácie:
.....Attractive : Atraktívny : príťažlivý
.....Handsom (or Beautiful) : Pekný : pohľadný
.....Very Handsom (or Very Beautiful) : Krásny : nádherný
.....Transcendent : Oslnivý : transcendentný, nadzmyselný
.....Androgynous : Neutrálny : bezpohlavný
.....Impressive : Pôsobivý :
- špeciálne vylepšenia:
.....Universal : Univerzálny :
- špeciálne obmedzenia:
.....Off-the-Shelf Looks : Tuctový vzhľad :
Arm DX : OB ramena :
Arm ST : SL ramena :
Autotrance : Autotranz : ?
Binding : Pripútanie :
- špeciálne vylepšenia:
.....Engulfing : Pohlcujúce : ?
.....Only Damaged By X : Poškoditeľné len X : ?
.....Sticky : Lepkavé :
.....Unbreakable : Nezničiteľné :
Blessed : Požehnaný :
- úrovne a špecializácie:
.....Blessed : Požehnaný :
.....Very blessed : Blahoslavený : ?
.....Heroic Feats : Heroické výkony :
Brachiator : Tarzan : ?
Breath-Holding : Zadržanie dychu :
Catfall : Mačací dopad :
Chameleon : Chameleón :
- špeciálne vylepšenia:
.....Extended : Rozšírený :
- špeciálne obmedzenia:
.....Always On : Neustále :
Channeling : Prepojenie : ?
Charisma : Charizma :
Claim to Hospitality : Nárok na pohostinnosť : právo pohostinnosti
Clairsentience : Odpútanie zmyslov : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Clairaudience : Odpútanie sluchu :
.....Clairosmia : Odpútanie čuchu :
.....Clairvoyance : Odpútanie zraku :
.....ESP : MZV :
.....Visible : Zviditeľnené :
Claws : Pazúry :
- úrovne a špecializácie:
.....Blunt Claws : Tupé pazúry :
.....Hooves : Kopytá :
.....Sharp Claws : Ostré pazúry :
.....Talons : Veľké pazúry : pazúriská
.....Long Talons : Obrovské pazúry : dlhé pazúriská
Clerical Investment : Člen duchovenstva :
Clinging : Prísavky : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Specific : Špecializované :
Combat Reflexes : Bojové reflexy :
Comon Sense : Sedliacky rozum :
Compartmentalized Mind : Rozdelené myslenie : ?
- úrovne a špecializácie:
.....Controls : : ?
.....Dedicated Controls : : ?
Constriction Attack : Zvieravý útok : škrtiaci útok
Contact Group : Skupina kontaktov : skupinový kontakt
Contacts : Kontakty :
- špeciálne výrazy:
.....Reliability : Spoľahlivosť :
.....Money Talks : Reč peňazí :
Cultural Adaptability : Kultúrna prispôsobivosť :
- úrovne a špecializácie:
.....Cultural Adaptability : Kultúrna prispôsobivosť :
.....Xeno-Adaptability : Xenoadaptabilita : ?
Cultural Familiarity : Znalosť kultúr : ?
Cybernetics : Kybernetizovaný : ?
Damage Resistance : Odolnosť proti poškodeniu :
- špeciálne vylepšenia:
.....Absorption : Pohltenie :
.....Force Field : Silové pole :
.....Hardened : Tvrdená :
.....Reflection : Odrážanie :
- špeciálne obmedzenia:
.....Ablative : : ?
.....Can´t Wear Armor : Nemožno nosiť zbroj :
.....Directional : Smerová : smerovaná
.....Flexible : Ohybná :
.....Limited : Obmedzená :
.....Partial : Čiastočná :
.....Semi-Ablative : : ?
.....Tough Skin : Tvrdá koža :
- špeciálne výrazy:
....."Layered" Defense : "Vrstvenie" obrany :
Danger Sense : Tušenie nebezpečenstva :
- špeciálne obmedzenia:
.....ESP : MZV :
Daredevil : Pekelné šťastie : trúfalec, odvážlivec, trúfalosť
Dark Vision : Videnie v tme : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Color Vison : Farebné videnie :
Deep Sleeper : Pokojný spánok : hlboký spánok
Destiny : Osud :
- úrovne a špecializácie:
.....Great Advantage : Veľká výhoda : ?
.....Major Advantage : Väčšia výhoda : ?
.....Minor Advantage : Menšia výhoda : ?
Detect : Detekcia :
- úrovne a špecializácie:
.....Rare : Vzácne :
.....Occasional : Nezvyčajné :
.....Common : Bežné :
.....Very common : Veľmi bežné :
- špeciálne vylepšenia:
.....Precise : Presná :
.....Signal Detection : Detekcia signálu :
- špeciálne obmedzenia:
.....Vague : Neurčitá :
Digital Mind : Digitálna myseľ :
- úrovne a špecializácie:
.....Computing Powers : : ?
.....Copies : : ?
.....Uploading : : ?
Discriminatory Hearing : Determinačný sluch : ?
Discriminatory Smell : Determinačný čuch : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Emotion sense : Vycítenie emócií :
Discriminatory Taste : Determinačná chuť : ?
Doesn't Breath : Nezávislosť - dýchanie : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Gills : Žiabre :
.....Oxygen Absorption : Povrchový príjem kyslíka :
.....Oxygen Combustion : : ?
.....Oxygen Storage : Zásoby kyslíka :
Doesn't Eat or Drink : Nezávislosť - strava a tekutiny : ?
Doesn't Sleep : Nezávislosť - spánok : ?
Dominance : Podmanenie : ovládnutie, dominancia
Duplication : Duplikácia :
- špeciálne vylepšenia:
.....Duplicated Gear : : ?
.....No Sympathetic Injury : : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Digital : Digitálna :
.....Shared Resources : Zdieľanie zdrojov :
Eidetic Memory : Eidetická pamäť : ?
- úrovne a špecializácie:
.....Eidetic Memory : Eidetická pamäť :
.....Photographic Memory : Fotografická pamäť :
Elastic Skin : Elastická koža : ?
Empathy : Empatia :
- úrovne a špecializácie:
.....Sensitive : Senzitívnosť :
.....Empathy : Empatia :
Enhanced Defenses : Zvýšená obrana : zlepšená obrana
- úrovne a špecializácie:
.....Enhanced Block : Zlepšený blok :
.....Enhanced Dodge : Zlepšený úhyb :
.....Enhanced Parry : Zlepšený kryt :
Enhanced Move : Zvýšená pohyblivosť :
- špeciálne vylepšenia:
.....Handling Bonus : Zlepšenie ovládania :
- špeciálne obmedzenia:
.....Handling Penalty : Zníženie ovládania :
.....Newtonian : Newtonovská :
.....Road Bound : Obmedzená na vozovky :
Enhanced Time Sense : Rozšírené vnímanie času : zlepšené vnímanie času, podrobnejšie vnímanie času
Enhanced Tracking : Rozšírené zameriavanie : ?
Extended Lifespan : Predåžený životný cyklus :
Extra Arms : Ïalšie ramená :
- špeciálne vylepšenia:
.....Extra-Flexible : Ohybnejšie :
.....Long : Dlhé :
- špeciálne obmedzenia:
.....Foot Manipulators : : ?
.....No Physical Attack : Neschopné fyzického útoku :
.....Short : Krátke :
.....Weak : Slabé :
.....Weapon Mount : Lafeta : podstavec zbrane
Extra Attack : Ïalší útok :
Extra Head : Ïalšia hlava :
- špeciálne obmedzenia:
.....Extraneous : : ?
Extra Legs : Ïalšie nohy :
- špeciálne vylepšenia:
.....Long : Dlhé :
- špeciálne obmedzenia:
.....Cannot Kick : Neschopné kopu :
Extra Life : Ïalší život :
- špeciálne obmedzenia:
.....Copy : Kópia :
.....Requires body : Potrebné telo :
Extra Mouth : Ïalšie ústa :
Fashion Sense : Módny cit :
Favor : Láskavosť : ?
Fearlessness : Nebojácnosť :
Filter Lungs : Filtračné pľúca :
Fit : Dobrá kondícia : ?
- úrovne a špecializácie:
.....Fit : Dobrá kondícia : ?
.....Very Fit : Výborná kondícia : ?
Flexibility : Ohybnosť :
- úrovne a špecializácie:
.....Flexibility : Ohybnosť :
.....Double-Jointed : Ako z gumy : ?
Flight : Lietanie :
- špeciálne vylepšenia:
.....Newtonian Space Flight : Newtonovské vesmírne lietanie : ?
.....Space Flight : Vesmírne lietanie : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Cannot Hover : Neschopnosť vznášať sa : ?
.....Controlled Gliding : Kontrolované plachtenie :
.....Gliding : Plachtenie :
.....Lighter Than Air : ¼ahší než vzduch :
.....Low Ceiling : Malý dostup : ?
.....Small Wings : Malé krídla :
.....Space Flight Only : Len vesmírne lietanie : ?
.....Winged : Krídla :
Fur : Srsť :
Naposledy upravil(a) elder dne 2. 3. 2006, 17:29, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Příspěvek od elder » 18. 9. 2005, 17:55

4E Basic Set - Advantages

G-P
---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
Gadgeteer : Kutil :
- úrovne a špecializácie:
.....Gadgeteer : Kutil :
.....Quick Gadgeteer : Rýchly kutil :
G-Experience : G-skúsenosti : ?
Gizmos : Vecičky : ?
Growth : Zväčšovanie : nárast
- špeciálne obmedzenia:
.....Maximum Size Only : Len maximálna veľkosť :
Gunslinger : Pištolník :
Hard to Kill : ažko zabiť : obtiažne zabiť
Hard to Subdue : ažko omráčiť : obtiažne omráčiť
Healing : Liečba : liečenie
- špeciálne vylepšenia:
.....Faith healing : Liečba vierou : ?
.....Xenohealing : : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Disease Only : Len choroby :
.....Injuries Only : Len rany :
.....Psychic Healing : Psycholiečba : ?
- špeciálne výrazy:
.....Heal Injuries : Liečba rán :
.....Cure Disease : Liečba choroby :
Hermaphromorph : Hermatomorf :
High Manual Dexterity : Vysoká zručnosť : Vysoká šikovnosť
High Pain Threshold : Vysoký prah bolesti :
High TL : Vysoká TÚ :
Higher Purpose : Vyšší cieľ :
Honest Face : Poctivá tvár :
Hyperspectral Vision : Širokospektrálne videnie : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Extended Low-Band : Rozšírené krátkovlnné :
.....Extended High-Band : Rozšírené dlhovlnné :
Illuminated : Osvietený :
Improved G-Tolerance : Zvýšená G-tolerancia : ?
Independent Income : Nezávislý príjem :
Indomitable : Nepodmaniteľný : nepodmaniteľnosť
Infravision : Infravízia :
Injury Tolerance : Tolerancia poškodenia : tolerancia ujmy, tolerancia zranenia
- úrovne a špecializácie:
.....Diffuse : Rozptýlený : ?
.....Homogenous : Homogénny : ?
.....No Blood : Bez krvi : ?
.....No Brain : Bez mozgu : ?
.....No Eyes : Bez očí : ?
.....No Head : Bez hlavy : ?
.....No Neck : Bez krku : ?
.....No Vitals : Bez životne dôležitých orgánov :
.....Unliving : Neživý :
Innate Attack : Vrodený útok :
- úrovne a špecializácie:
.....Burning : Spaľujúci : ohnivý
.....Corrosion : Korozívny : ?
.....Crushing : Drvivý :
.....Cutting : Sečný :
.....Fatigue : Unavujúci : spôsobujúci vyčerpanie
.....Impaling : Bodný : ?
.....Piercing : Prierazný : priebojný
.....Toxic : Toxický :
- špeciálne výrazy:
.....Alternative Attacks : Alternatívne útoky :
.....Partial dice : Modifikátory poškodenia : ?
Insubstantiality : Nehmotnosť :
- špeciálne vylepšenia:
.....Affect Substantial : Schopnosť ovplyvňovať hmotu :
.....Can Carry Objects : Schopnosť prenášať objekty :
.....Partail Change : Čiastková zmena :
- špeciálne obmedzenia:
.....Always On : Neustála :
.....Usually On : Zvyčajne aktivovaná : ?
Intuition : Intuícia :
Invisibility : Neviditeľnosť :
- špeciálne vylepšenia:
.....Affects Machines : Vplyv aj na stroje :
.....Can Carry Objects : Schopnosť prenášať objekty :
.....Extended : Rozšírená : ?
.....Switchable : Prepínateľná : vypínateľná
.....Usually On : Obyčajne aktivovaná :
- špeciálne obmedzenia:
.....Machines Only : Vplyv len na stroje :
.....Substantial only : Vplyv len na hmotné bytosti : ?
.....Visible Reflection : Viditeľný odraz :
.....Visible Shadow : Viditeľný tieň :
Jumper : Skokan :
- úrovne a špecializácie:
.....Jumper (Time) : Skokan (V čase) : ?
.....Jumper (World) : Skokan (Medzi svetmi) : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Extra Carrying Capacity : Zvýšená nosnosť :
.....New Worlds : Nové svety :
.....Omni-Jump : Všeskok : ?
.....Tracking : Zameranie :
.....Tunnel : Tunel :
.....Warp Jump : : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Cannot Escort : Neschopnosť sprevádzať :
.....Cannot Follow : Neschopnosť nasledovať :
.....Drift : Rozptyl : posun
.....Limited Jump : Limitovaný skok :
.....Maximum Range : Maximálny dosah :
.....Naked : Nahý :
.....Stunning : Omráčenie :
- špeciálne výrazy:
.....Carrying Things : Prenos vecí : ?
Language Talent : Jazykový talent : jazykové nadanie
Legal Enforcement Power : Donucovacia právomoc : policajná právomoc, verejný činiteľ
Legal Imunity : Právna imunita : právna nedotknuteľnosť
- úrovne a špecializácie:
.....Bardic Immunity : Bardská imunita :
.....Diplomatic Immunity : Diplomatická imunita :
Less Sleep : Kratší spánok :
Lifting ST : Zdvihová SL : vztlaková SL
Lightning Calculator : Bleskový počtár :
- úrovne a špecializácie:
.....Lightning Calculator : Bleskový počtár :
.....Intuitive Mathematician : Intuitívny matematik :
Longevity : Dlhovekosť :
Luck : Šťastie :
- úrovne a špecializácie:
.....Luck : Šťastie :
.....Extraordinary Luck : Výnimočné šťastie :
.....Ridiculous Luck : Neuveriteľné šťastie :
- špeciálne obmedzenia:
.....Active : Aktivovateľné :
.....Aspected : Špecializované :
.....Defensive : Obranné : ?
Magery : Mágia : čaromoc, magická moc, magické schopnosti
- špeciálne obmedzenia:
.....Dance : Tanečná :
.....Dark-Aspected : Temnotná : ?
.....Day-Aspected : Denná :
.....Musical : Hudobná :
.....Night-Aspected : Nočná :
.....One College Only : Len jedna škola :
.....Solitary : Samotárska : ?
.....Song : Piesňová : spevácka
Magic Resistance : Magická odolnosť :
- špeciálne vylepšenia:
.....Improved : Vylepšená :
Mana Damper : Tlmič many : magický tlmič
- špeciálne vylepšenia:
.....Area Effect : Plošný účinok :
.....Switchable : Prepínateľný :
Mana Enhancer : Zdroj many : magický zdroj
- špeciálne vylepšenia:
.....Area Effect : Plošný účinok :
.....Switchable : Prepínateľný :
Medium : Médium :
Metabolism Control : Kontrola metabolizmu : kontrola životných procesov
- špeciálne obmedzenia:
.....Hibernation : Hibernácia :
Microscopic Vision : Mikroskopické videnie :
Mimicry : Mimikry :
Mind Control : Mentálne ovládnutie : mentálna kontrola
- špeciálne vylepšenia:
.....Conditioning : Úpravy : kondicionovanie, upravovanie
.....No Memory : Bez spomienok :
- špeciálne obmedzenia:
.....Conditioning : Len úpravy :
.....Puppet : Bábka :
.....Telepathic : Telepatické :
Mind Probe : Mentálna sonda : ?
Mind Reading : Čítanie myšlienok : čítanie mysle
- špeciálne vylepšenia:
.....Cybernetic : Kybernetické :
.....Sensory : Zmyslové :
.....Universal : Univerzálne :
- špeciálne obmedzenia:
.....Cybernetic Only : Len kybernetické :
.....Racial : Vnútrorasové :
.....Sensory Only : Len zmyslové :
.....Telecomunication : Telekomunikačné :
.....Telepathic : Telepatické :
Mind Shield : Mentálny štít : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Cybernetic : Kybernetický :
.....Telepathic : Telepatický :
Mindlink : Prepojenie myslí : ?
Modular Abilities : Modulárne schopnosti : ?
- úrovne a špecializácie:
.....Computer Brain : Počítačový mozog : ?
.....Chip Slots : Čipové sloty : ?
.....Super-Memorization : Supermemorizácia : ?
.....Cosmic Power : Vesmírna sila : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Physical : Fyzické :
- špeciálne obmedzenia:
.....Spells Only : Iba kúzla :
.....Virtual : Virtuálne :
Neutralize : Neutralizácia PSI : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Power Theft : Krádež sily : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....One Power : Len jedna sila : ?
Nictitating Membrane : Žmurka :
Night Vision : Nočné videnie :
No Hangover : : ?
Obscure : Zastretie : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Defensive : Obranné :
.....Extended : Rozšírené :
.....Ranged : Diaľkové :
.....Stealthy : : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Always on : Neustále :
Oracle : Prorok : oráculum, veštec
- špeciálne výrazy:
.....Discovery : Objavenie :
.....Interpretation : Výklad : interpretácia
Parabolic Hearing : Parabolický sluch : ?
Patrons : Patróni : mecenáši
- špeciálne vylepšenia:
.....Equipment : Výstroj :
.....Highly Accessible : Vysoká dostupnosť :
.....Special Abilities : Špeciálne schopnosti :
- špeciálne obmedzenia:
.....Minimal Intervention : Minimálne zasahovanie :
.....Secret : Utajení :
.....Unwilling : Nedobrovoľní :
- špeciálne výrazy:
.....Party Patrons : Skupinoví patróni :
.....Drawback of Patrons : Požiadavky patrónov :
.....Employers and Patrons : Zamestnávatelia a patróni :
Payload : Prepravný priestor :
- špeciálne obmedzenia:
.....Exposed : Nekrytý :
- špeciálne výrazy:
.....Cargo : Náklad :
.....Occupants : Cestujúci :
Penetrating Vision : Prenikavý zrak :
- špeciálne obmedzenia:
.....Blocable : Blokovateľný :
.....Specific : Špecializovaný :
Penetrating Voice : Prenikavý hlas :
Perfect Balance : Dokonalá rovnováha :
Peripheral Visions : Periférne videnie :
- špeciálne obmedzenia:
.....Easy to Hit : ¼ahko zasiahnuteľné : ?
Permeation : Prestupovanie : prenikanie
- špeciálne vylepšenia:
.....Can Carry Objects : Schopnosť prenášať objekty :
.....Tunnel : Tunel :
Pitiable : Poľutovaniahodný :
Plant Empathy : Rastlinná empatia : ?
Possession : Posadnutie :
- špeciálne vylepšenia:
.....Assimilation : Asimilácia :
.....Chronic : Chronické :
.....Mind Swap : Zámena myslí :
.....Telecontrol : Telekontrola : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Digital : Digitálne :
.....Magical : Magické :
.....Mindlink Required : : ?
.....No Memory Access : Bez prístupu do pamäte :
.....Parsitic : Parazitické :
.....Puppet Only : Len Bábky :
.....Spiritual : Spirituálne : ?
.....Telepathic : Telepatické :
Power Investiture : Udelená moc : prepožičaná moc
Precognition : Jasnovidectvo :
- špeciálne obmedzenia:
.....Can't See Own Death : Nie vlastnú smrť : ?
.....ESP : MZV :
.....One Event : Jeden typ udalostí :
Pressure Support : : ?
Protected Sense : Chránené zmysly :
Psi Static : : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Area Effect : Plošný účinok :
.....Switchable : Prepínateľný :
- špeciálne obmedzenia:
.....Resistible : Odolávanie :
Psychometry : Psychometria : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....ESP : MZV :
Puppet : Bábka : ?
Naposledy upravil(a) elder dne 2. 3. 2006, 16:45, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

4E Basic Set - Advantages R-Z

Příspěvek od elder » 18. 9. 2005, 18:01

4E Basic Set - Advantages

R-Z
---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
Racial Memory : Rasová pamäť :
- úrovne a špecializácie:
.....Racial Memory (Passive) : Rasová pamäť (Aktívna) :
.....Racial Memory (Active) : Rasová pamäť (Pasívna) :
Radiation Tolerance : Radiačná tolerancia :
Rank : Hodnosť :
- úrovne a špecializácie:
.....Administrative Rank : Administratívna hodnosť : administratívne postavenie
.....Merchant Rank : Obchodná hodnosť : obchodnícka hodnosť, obchodné postavenie
.....Military Rank : Vojenská hodnosť :
.....Police Rank : Policajná hodnosť :
.....Religious Rank : Náboženská hodnosť : cirkevná hodnosť
.....Courtesy Rank : Čestná hodnosť : čestný titul
.....Temporary Rank : Dočasná hodnosť :
- špeciálne výrazy:
.....Rank for Spies : Hodnosti špiónov : rozviedčícke hodnosti
Rapid Healing : Rýchle hojenie :
- úrovne a špecializácie:
.....Rapid Healing : Rýchle hojenie :
.....Very Rapid Healing : Veľmi rýchle hojenie :
Rapier Wit : Ostrovtip :
Reawakened : Prebudený : prebudenie
Recovery : Precitnutie : zotavenie
Reduced Consumption : Znížená spotreba :
- špeciálne obmedzenia:
.....Cast-Iron Stomach : Liatinový žalúdok :
.....Food only : Len potrava :
.....Water only : Len voda :
Regeneration : Regenerácia :
- úrovne a špecializácie:
.....Regeneration (Slow) : Regenerácia (Pomalá) :
.....Regeneration (Regular) : Regenerácia (Štandardná) :
.....Regeneration (Fast) : Regenerácia (Rýchla) :
.....Regeneration (Very Fast) : Regenerácia (Veľmi rýchla) :
.....Regeneration (Extreme) : Regenerácia (Extrémna) :
- špeciálne vylepšenia:
.....Heals Radiation : Liečenie ožiarenia :
- špeciálne obmedzenia:
.....Radiation Only : Len ožiarenie :
Regrowth : Dorastanie :
- špeciálne obmedzenia:
.....Minor : : ?
Reputation : Reputácia : povesť
- špeciálne výrazy:
.....Reaction Modifier : Modifikátor reakcie :
.....People Affected : Známosť : ?
.....Frequency of Recognition : Rozpoznateľnosť : pravdepodobnosť rozpoznania
.....Multiple Reputation : Viac reputácií naraz : ?
.....Multifaceted Reputations : Rozporuplné reputácie : ?
Resistant : Odolnosť :
- špeciálne výrazy:
.....Immunity : Imunita :
.....Resistant to Disease : Odolnosť voči chorobe :
.....Resistant to Poison : Odolnosť voči jedu :
.....Immunity to Metabolic Hazards : Imunita voči metabolickým rizikám :
.....Mental Resistance : Mentálna odolnosť :
Sanitized Metabolism : : ?
Scanning Sense : : ?
- úrovne a špecializácie:
.....Radar : Radar :
.....Imaging Radar : Zobrazovací radar : ?
.....Ladar : Ladar : ?
.....Para-Radar : Para-radar : ?
.....Sonar : Sonar :
- špeciálne vylepšenia:
.....Extended Arc : Zväčšený uhol :
.....Low-Probability Intercept (LPI) : Nízka pravdepodobnosť zachytenia : ?
.....Multi-Mode : Viac módov :
.....Penetrating : Prenikavý :
.....Targeting : Zameriavací : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Targeting Only : Len zameriavací :
Sealed : Zapečatenie : zapečatený
Security Clearance : Bezpečnostný prístup : prístupové práva
See Invisible : : ?
Sensitive Touch : Citlivý hmat :
Serendipity : : ?
Shadow Form : Tieňová forma : tieňová podoba
- špeciálne vylepšenia:
.....Can Carry Objects : Schopnosť prenášať objekty :
Shapeshifting : Tvarozmena :
- úrovne a špecializácie:
.....Alternate Form : Zmena formy : ?
.....Morph : Premena : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Unlimited : Neobmedzená :
- špeciálne obmedzenia:
.....Cosmetic : Kozmetická :
.....Mass Conservation : Zachovanie hmoty :
.....Retain Shape : Zachovanie hrubého tvaru : ?
- špeciálne výrazy:
.....Were-Creatures : Lykantropy : zverolaky
.....Shapeshifting Races : Rasy schopné tvarozmeny :
Shrinking : Zmenšovanie :
- špeciálne vylepšenia:
.....Affects Others : Vplyv aj na iných : ?
.....Can Carry Objects : Schopnosť prenášať predmety :
.....Full Damage : Celé poškodenie : ?
.....Full DR : Celá OB : ?
.....Full HP : Všetky HP (poz. upraviť) : ?
.....Full Move : Celá pohyblivosť : ?
Shtick : : ?
Signature Gear : : ?
Silence : Nehlučnosť :
Single-Minded : Sústredenosť : ?
Slippery : Klzký : šmykľavý
Snather : Lapač : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Permanent : Permanentnosť :
- špeciálne obmedzenia:
.....Less Weight : Nižšia hmotnosť :
.....Specialized : Špecializácia :
.....Stunning : Omráčenie :
.....Unpredictable : Nepredvídateľnosť :
- špeciálne výrazy:
.....Items Available : Dostupné predmety :
.....Repeated Attempts : Opakované pokusy :
.....Duration : Trvanie :
Social Chameleon : Sociálny chameleón :
Social Regard : Spoločenské uznanie :
- úrovne a špecializácie:
.....Feared : Obávaný :
.....Respected : Rešpektovaný :
.....Venerated : Uctievaný :
Speak Underwater : Podvodná hlasová komunikácia : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Interface Crossing : : ?
Speak With Animals : Reč zvierat :
- špeciálne obmedzenia:
.....Specialized : Špecializácia :
Speak With Plants : Reč rastlín :
Special Rapport : Zvláštne puto :
Spines : Ostne :
- úrovne a špecializácie:
.....Long Spines : Dlhé ostne :
.....Short Spines : Krátke ostne :
Spirit Empathy : Spirituálna empatia : duchovná empatia
- špeciálne obmedzenia:
.....Specialized : Špecializovaná :
Status : Postavenie : status
- špeciálne výrazy:
.....Recognizing Status : Rozpoznateľnosť postavenia : rozpoznanie postavenia
Stretching : Naťahovanie :
Striker : Bodec : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Long : Dlhý :
- špeciálne obmedzenia:
.....Cannot Parry : Neschopný krytu :
.....Clumsy : Neohrabaný :
.....Limited Arc : Obmedzený uhol :
.....Weak : Slabý :
Striking ST : SL úderu : úderná SL
Subsonic Hearing : Podzvukový sluch : ?
Subsonic Speech : Podzvukový hlas : ?
Super Climbing : Superlezec : super šplh
Super Jump : Superskokan : super skok
Super Luck : Super šťastie : ?
Supernatural Durability : Nadprirodzená odolnosť : neskutočná odolnosť
Talent : Nadanie : talent
- úrovne a špecializácie:
.....Animal Friend : Priateľ zvierat :
.....Artificier : Remeselník : ?
.....Business Acumen : Obchodný talent : ?
.....Gifted Artist : Umelecký talent :
.....Green Thumb : : ?
.....Healer : Liečiteľ :
.....Mathematical Ability : Matematické schopnosti :
.....Musical Ability : Hudobné nadanie : hudobný talent
.....Outdoorsman : Zálesák : ?
.....Smooth Operator : Jednateľ : ?
- špeciálne výrazy:
.....Custom Talents : Vlastné talenty :
Teeth : Zuby :
- úrovne a špecializácie:
.....Sharp Teeth : Ostré zuby :
.....Fangs : Tesáky :
.....Sharp Beak : Ostrý zobák :
Telecomunication : Telkomunikácia :
- úrovne a špecializácie:
.....Infrared Communication : IR komunikácia : ?
.....Laser Communication : Laserová komunikácia : ?
.....Radio : Rádiová komunikácia :
.....Telesend : : ?
- špeciálne vylepšenia:
.....Broadcast : Plošná : ?
.....Short wave : Krátkovlnná :
.....Universal : Univerzálna :
.....Video : Video :
- špeciálne obmedzenia:
.....Racial : Vnútrorasová :
.....Receive Only : Len príjem :
.....Send Only : Len vysielanie :
.....Telepathic : Telepatická :
.....Vague : Jednoduchá :
Telekinesis : Telekinéza :
- špeciálne obmedzenia:
.....Magnetic : Magnetická :
.....Psychokinetic : Psychokinetická :
.....Visible : Zviditeľnená :
- špeciálne výrazy:
.....Grappling and Striking : Hmaty a údery :
.....Levitation : Levitácia :
.....Throwing : Hádzanie :
Telescopic Vision : Teleskopické videnie :
- špeciálne obmedzenia:
.....No Targeting : Neschopnosť zamerania :
Temperature Control : Kontrola teploty : úprava teploty
- špeciálne obmedzenia:
.....Cold : Chlad :
.....Heat : Teplo :
.....Psychokinetic : Psychokinetická :
Temperature Tolerance : Tepelná tolerancia :
Temporal Inertia : Časová stálosť :
Tenure : Doživotná funkcia :
Terrain Adaptation : Terénna adaptabilita : prispôsobivosť terénu
Terror : Budenie hrôzy : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Always On : Neustále :
Trained By A Master : Vycvičený Majstrom : ?
True Faith : Pravá viera :
Tunneling : : ?
Ultrahearing : Ultrasluch :
Ultrasonic Speech : Nadzvukový hlas :
Ultravision : Ultravízia :
Unaging : Nestarnúci :
- špeciálne vylepšenia:
.....Age Control : Kontrolovaná zmena veku :
Unfazeable : Kľudný : stoik, stoický kľud
Universal Digestion : Univerzálne zažívanie : ?
Unkillable : Nezabiteľný : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Achilles' Heel : Achilova päta :
.....Hindrance : Prekážka : ?
.....Reincarnation : Reinkarnácia : znovuzrodenie
.....Trigger : Spúšťač :
Unusual Background : Neobvyklá minulosť : ?
Vacuum Support : : ?
Vampiric Bite : Upírsky hryz :
Versatile : Všestrannosť :
Vibration Sense : Vnímanie vibrácií : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Univeral : Univerzálne :
Visualisation : Vizualizácia :
Voice : Hlas :
Walk on Air : Chôdza vzduchom :
Walk on Liquid : Chôdza po tekutine :
Warp : : ??
- špeciálne vylepšenia:
.....Blind : Naslepo :
.....Extra Carrying Capcity : Zvýšená nosnosť :
.....Reliable : Spoľahlivé :
.....Warp Jump : : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Hyperjump : Hyperskok :
.....Naked : Nahý :
.....Psionic Teleportation : Psionická teleportácia :
.....Range Limit : Obmedzený dosah :
- špeciálne výrazy:
.....Removal : : ?
Wealth : Majetok :
- úrovne a špecializácie:
.....Comfortable : Majetný :
.....Wealthy : Bohatý :
.....Very Wealthy : Veľmi bohatý :
.....Filthy Rich : Nechutne bohatý :
.....Multimillionaire : Multimilionár :
Weapon Master : Majster zbrane :
Wild Talent : Divoký talent : neskrotený talent
- špeciálne vylepšenia:
.....Retention : Ponechanie : ?
- špeciálne obmedzenia:
.....Emergencies Only : Len v núdzi :
.....Focused : Zameraný :
Zeroed : Vynulovaný :

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Příspěvek od elder » 27. 2. 2006, 09:39

Na Markusovu žiadosť som povyberal pojmy, ktoré sa vyskytujú aj v LITE 4.ed. Tu je prekladový kľúč výhod, nevýhod a znalostí:

4E LITE Advantages

---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
Acute Senses : Ostré zmysly :
+ Acute Hearing : Ostrý sluch :
+ Acute Taste and Smell : Ostrý čuch a chuť :
+ Acute Touch : Ostrý hmat :
+ Acute Vision : Ostrý zrak :
Ambidexterity : Obojrukosť : ambidextria
Animal Empathy : Živočíšna empatia :
Appearance : Vzhľad : zjav, výzor, zovňajšok
+ Attractive : Atraktívny : príťažlivý
+ Handsom (or Beautiful) : Pekný : pohľadný
+ Very Handsom (or Very Beautiful) : Krásny : nádherný
Catfall : Mačací dopad :
Charisma : Charizma :
Combat Reflexes : Bojové reflexy :
Danger Sense : Tušenie nebezpečenstva :
Daredevil : Pekelné šťastie : trúfalec, odvážlivec, trúfalosť
Empathy : Empatia :
Enhanced Defenses : Zvýšená obrana : zlepšená obrana
+ Enhanced Block : Zlepšený blok :
+ Enhanced Dodge : Zlepšený úhyb :
+ Enhanced Parry : Zlepšený kryt :
Fearlessness : Nebojácnosť :
Flexibility : Ohybnosť :
+ Double-Jointed : Gumené kåby : ako z gumy
Hard to Kill : ažko zabiť : obtiažne zabiť
High Pain Threshold : Vysoký prah bolesti :
High TL : Vysoká TÚ :
Jumper : Skokan :
Language Talent : Jazykový talent : jazykové nadanie
Luck : Šťastie :
+ Extraordinary Luck : Výnimočné šťastie :
+ Ridiculous Luck : Neuveriteľné šťastie :
Night Vision : Nočné videnie :
Perfect Balance : Dokonalá rovnováha :
Reputation : Reputácia : povesť
Resistant : Odolnosť :
Status : Postavenie : status
Talent : Nadanie : talent
+ Artificier : Remeselník : ?
+ Outdoorsman : Zálesák : ?
+ Smooth Operator : Jednateľ : ?
Voice : Hlas :
Wealth : Majetok :
+ Comfortable : Majetný :
+ Wealthy : Bohatý :
+ Very Wealthy : Veľmi bohatý :
+ Filthy Rich : Nechutne bohatý :
---------------------------------------------------------------------------------


4E LITE Disadvantages
---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
Appearance : Vzhľad : zjav, výzor, zovňajšok
+ Unattractive : Nepríťažlivý :
+ Ugly : Škaredý :
+ Hideous : Ohyzdný :
Bad Sight : Slabý zrak :
Bad Temper : Mrzút : mrzutosť
Bloodlust : Krvilačnosť :
Code of Honor : Kódex cti :
+ Code of Honor (Pirate's) : Kódex cti (pirátsky) :
+ Code of Honor (Gentleman's) : Kódex cti (džentlmenský) :
Curious : Zvedavosť :
Delusions : Preludy : sebaklamy
Gluttony : Obžerstvo :
Greed : Nenásytnosť :
Hard of Hearing : Slabý sluch :
Honesty : Poctivosť :
Impulsiveness : Impulzívnosť :
Intolerance : Netolerancia : neznášanlivosť
Jealousy : Závisť : žiarlivosť
Leacherousness : Chlípnosť :
Low TL : Nízka TÚ :
Obsessions : Obsesia : posadnutosť
Odious Personal Habits : Nechutné zlozvyky :
Overconfidence : Prehnaná sebadôvera :
Pacifism : Pacifizmus : mierumilovnosť
+ Reluctant Killer : Odpor k zabíjaniu :
+ Cannot Harm Innocents : Neublíži nevinným : nemôže ublížiť nevinným
Phobias : Fóbie : chorobný strach
+ Blood (Hemophobia) : Krv (hemofóbia) :
+ Darkness (Scotophobia) : Tma (skotofóbia) :
+ Heights (Acrophobia) : Výšky (akrofóbia) :
+ Number 13 (Triskaidekaphobia) : Číslo 13 (triskaidekafópia) :
+ Spiders (Arachnophobia) : Pavúky (arachnofóbia) :
Reputation : Reputácia :
Sense of Duty : Zmysel pre povinnosť : Pocit povinnosti
+ Individual : Jednotlivec :
+ Small Group : Malá skupina :
+ Large Group : Veľká skupina :
+ Entire Race : Celá rasa :
+ Every Living Being : Všetky živé bytosti : všetko živé
Status : Postavenie :
Truthfulness : Pravdovravnosť :
Unluckiness : Smola :
Vow : Prísaha : sľub
+ Minor Vow : Malá prísaha :
+ Major Vow : Väčšia prísaha : významná prísaha
+ Great Vow : Veľká prísaha :
Wealth : Majetok :
+ Struggling : Nemajetný :
+ Poor : Chudobný :
+ Dead Broke : Na mizine :
---------------------------------------------------------------------------------


4E LITE Skills
---------------------------------------------------------------------------------
originálny výraz : slovenský výraz : alternatívny sl. výraz
---------------------------------------------------------------------------------
Acrobatics : Akrobacia :
Acting : Herectvo :
Animal Handling : Zaobchádzanie so zvieratami :
Area Knowledge : Znalosť územia : znalosť oblasti
Armoury : Zbrojárstvo :
Brawling : Bitkárstvo :
Camouflage : Maskovanie : kamufláž
Carousing : Hýrenie :
Climbing : Lezenie :
Computer Operation : Používanie počítača :
Computer Programming : Programovanie :
Crewman : Člen posádky :
Criminology : Kriminológia : kriminalistika
Diagnosis : Diagnostika :
Disguise : Prestrojenie :
Electronics Operation : Používanie elektroniky :
Electronics Repair : Opravovanie elektroniky : oprava elektroniky
Engineer : Inžinierstvo :
Environment Suit : Ochranné obleky :
+ Battlesuit : Bojové obleky :
+ Diving Suit : Potápačské obleky : potápací oblek
+ NBC Suit : NBC obleky : RBC obleky
+ Vacc Suit : Skafandre : vesmírne skafandre
Escape : Unikanie : úniky
Explosives : Výbušniny :
First Aid : Prvá pomoc :
Forgery : Falšovateľstvo :
Gambling : Hazardné hry : hráčstvo
Hiking : Pochod :
Holdout : Ukrývanie : prechovávanie
Humanities : Humanitné vedy :
+ History : História : dejepis
+ Literature : Literatúra :
+ Philosophy : Filozofia :
+ Theology : Teológia :
Influence Skills : Ovplyvňovacie znalosti :
+ Diplomacy : Diplomacia :
+ Fast-Talk : Výrečnosť :
+ Intimidation : Zastrašovanie :
+ Savoir-Faire : Etiketa :
+ Sex Appeal : Sex-apel : Sexuálna príťažlivosť
+ Streetwise : Reč ulice : jazyk ulice
Interrogation : Vypočúvanie : výsluch
Jumping : Skákanie :
Karate : Karate :
Law : Zákony : právo
Lockpicking : Otváranie zámkov : páčenie zámkov, vlamačstvo
Mathematics : Matematika :
Mechanic : Mechanika :
Melee Weapon : Zbrane na boj zblízka :
+ Fencing Weapons : Šermové zbrane : šermiarske zbrane
+ + Rapier : Kord : rapier
+ + Smallsword : Mečík : malý meč
+ Flails : Cepy :
+ + Flail : Cep :
+ Impact Weapons : Úderné zbrane :
+ + Axe/Mace : Sekera/Palcát : sekera/kyjak
+ Pole Weapons : Žrďové zbrane :
+ + Polearm : ? :
+ + Spear : Oštep : kopia (ale čo Lance?)
+ + Staff : Palica : tyč
+ Swords : Meče :
+ + Broadsword : Meč :
+ + Knife : Nôž :
+ + Two-Handed Sword : Obojručný meč :
Merchant : Obchodovanie :
+ Gunner : Strelecká obsluha : obslužný strelec
+ + Gunner (Beams) : Strelecká obsluha (lúčové zbrane) : strelecká obsluha (lúčomety)
+ + Gunner (Cannon) : Strelecká obsluha (kanóny) :
+ + Gunner (Machine Gun) : Strelecká obsluha (guľomety) :
+ Guns : Ručné palné zbrane (RPZ) : gvéry
+ + Guns (Light Anti-Armor Weapon (LAW)) : Ručné palné zbrane (bazuky) : rpz (ručné protipancierové granáty (RPG)), rpz (ľahké protipancierové granáty/zbrane/strely)
+ + Guns (Pistol) : Ručné palné zbrane (pištole) :
+ + Guns (Rifle) : Ručné palné zbrane (pušky) :
+ + Guns (Shotgun) : Ručné palné zbrane (brokovnice) :
+ + Guns (Sumachine Gun (SMG)) : Ručné palné zbrane (samopaly) :
+ + Liquid Projector (Flamethrower) : Kvapalinomet (plameňomet) :
Missile Weapon : Strelné zbrane :
+ Other Missile Weapon : Ostatné strelné zbrane :
+ + Blowpipe : Fúkačka :
+ + Bow : Luk :
+ + Crossbow : Kuša :
Natural Sciences : Prírodné vedy :
+ Astronomy : Astronómia : hvezdárstvo
+ Biology : Biológia :
+ Geology : Geológia :
+ Chemistry : Chémia :
+ Physics : Fyzika :
Naturalist : Prírodoveda :
Navigation : Navigácia :
+ Navigation (Sea) : Navigácia (námorná) :
+ Navigation (Air) : Navigácia (letecká) :
+ Navigation (Land) : Navigácia (pozemná) :
+ Navigation (Space) : Navigácia (vesmírna) : navigácia (kozmická)
+ Navigation (Hyperspace) : Navigácia (hyperpriestorová) :
Observation : Pozorovanie :
Occultism : Okultizmus :
Photography : Fotografovanie :
Physician : Lekárstvo : medicína
Pickpocket : Vreckárstvo :
Public Speaking : Rečníctvo : verejný prejav
Research : Výskum : bádanie
Riding : Jazdenie :
Scrounging : Zháňanie : haraburdárstvo, výmyselníctvo
Search : Prehľadávanie :
Shadowing : Sledovanie :
Shield : Štít :
Smuggling : Pašeráctvo :
Social Sciences : Sociálne vedy :
+ Anthropology : Atropológia :
+ Archaeology : Archeológia :
+ Psychology : Psychológia :
+ Sociology : Sociológia :
Stealth : Kradmosť : skrývanie, nenápadnosť
Survival : Prežitie :
Swimming : Plávanie :
Tactics : Taktika :
Throwing : Hádzanie : vrhanie
Thrown Weapon : Vrhacie zbrane :
Tracking : Stopovanie :
Traps : Pasce :
Vehicle Skills : Ovládanie vozidiel :
+ Bicycling : Bicyklovanie :
+ Boating : Člny :
+ Driving : Riadenie :
+ Piloting : Pilotáž : pilotovanie
+ Submarine : Ponorky :
Writing : Písanie :

edit1: doplnil som pár znalostí, ktoré mi predtým zo zoznamu unikli.

Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 9800
Registrován: 18. 8. 2001, 23:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Markus » 6. 10. 2006, 12:15

Toto téma bylo převedeno z bývalého fóra na adrese forum.rpg.sk.

Zamčeno

Zpět na „Překlady GURPS“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host