[4e] GURPS Lite SK

Univerzální systém RPG, v němž odehrajete cokoliv a v jakémkoliv prostředí.
Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Image and Looks

Příspěvek od elder » 14. 11. 2005, 10:55

Dojem a výzor

Dojem a výzor popisujú vrodené a osobné "sociálne" charakteristiky vašej postavy: vzhľad, spôsoby a vystupovanie. Charakteristiky s pozitívnou bodovou hodnotou (napr. nadpriemerný Vzhľad, Hlas) sa považujú za Výhody (str. 8) a teda sa na ne vzťahujú aj príslušné pravidlá. Iné (napr. podpriemerný Vzhľad, Nechutné zlozvyky) majú zápornú bodovú hodnotu a sú považované za nevýhody (str. 10). Zostávajúce (napr. výška a váha) postavu len dokresľujú.

Vzhľad
Vzhľad je prakticky len "zvláštny efekt" - môžete si zvoliť fyzický vzhľad aký len chcete.
Vzhľad sa udáva v úrovniach. Väčšina ľudí má "Priemerný" vzhľad za 0 bodov. Príjemný vzhľad poskytuje bonus k hodu reakcie; je to teda výhoda a ako taká vás body stojí. Nepekný vzhľad dáva k reakcii postih; je to nevýhoda a body vám pridáva.

Ohyzdný: Máte taký nechutný výzor, aký si len vymyslíte: nápadná kožná choroba, sklené oko... nejlepšie niekoľko takých vecí naraz. Postih k reakcii je -4. -16 bodov.
Škaredý: Ako v predchádzajúcom prípade, ale nie tak výrazne. Možno len mastné vlasy a pokazené zuby. Máte postih -2 k reakcii. -8 bodov.
Nepríťažlivý: Vyzeráte tak nejak nepekne, ale nie je to niečím, na čo sa dá priamo poukázať. Postih k reakcii je -1. -4 body.
Priemerný: Štandardná úroveň. Väčšina ľudí má priemerný vzhľad. 0 bodov.
Príťažlivý: Na súťaž krásy to síce nie je, ale rozhodne vyzeráte dobre. Vďaka tomu získavate bonus +1 k reakcii. 4 body.
Pekný: Môžete sa zúčastniť súťaže krásy. Získavate bonus +4 k reakcii tých, ktorých priťahuje vaše pohlavie a +2 u ostatných. 12 bodov.
Krásny: Môžete pravidelne vyhrávať súťaže krásy. Bonus je +6 k reakcii tých, ktorých priťahuje vaše pohlavie a +2 u ostatných. 16 bodov.

Charizma
5 bodov/úroveň
Máte prirodzenú schopnosť zapôsobiť na ostatných a viesť ich. Vďaka výzoru, spôsobom a inteligencii môže byť za charizmatického považovaný každý, ale skutočná charizma je na týchto veciach nezávislá. Každá úroveň vám pridáva bonus +1 k reakcii rozumných tvorov, s ktorými ste v aktívne inerakcii (konverzácia, vyučovanie, atď.), bonus +1 k Ovplyvňovacím hodom (viď str. 24) a taktiež bonus +1 k znalostiam Vedenie a Rečníctvo. GM môže rozhodnúť, že vaša Charizma nemá vplyv na zástupcov extrémne odlišných rás.

Nechutné zlozvyky
-5, -10, alebo -15 bodov
Často, alebo dokonca vždy svojim chovaním odpudzujete svoje okolie. Cena Nechutného zlozvyku je -5 bodov za každých -1 k reakcii tých, ktorí si toto chovanie všimnú. Pri tvorbe postavy si sami určite konkrétnu podobu zlozvyku a s GM se dohodnite, na jeho bodovej hodnote.
Príklady: Telesný zápach, neustále škrabanie, alebo nemelodické pohmkávanie spôsobujú postih -1 k reakcii a ich hodnota je -5 bodov za každý. Časté nadávky, či pľuvanie na zem dávajú postih -2, a majú hodnotu -10 bodov. Zlozvyky s postihom -3 a hodnotou -15 bodov ponechávame na predstavivosti tých natoľko zvrátených, ktorí si ich chcú zobrať!

Hlas
10 bodov
Máte prirodzene čistý, príťažlivý a výrazný hlas. Vďaka nemu máte bonus +2 ku všetkým znalostiam, závisiacim na reči, alebo speve (samozrejme so súhlasom GM) a taktiež bonus +2 k reakcii každého, kto počuje váš hlas.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 11:21, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Social Background

Příspěvek od elder » 14. 11. 2005, 11:04

Spoločenské pozadie

Byť technologicky pokročilý alebo jazykovo nadaný je nesporná výhoda. Zaostalosť v týchto oblastiach môže byť, naopak, obmedzujúca nevýhoda.

Technologická úroveň (TÚ)
"Technologická úroveň" (orig. Technological Level - TL) je číselná hodnota, udávajúca mieru technologického pokroku. Čím je spoločnosť rozvinutejšia, tým vyššia je TÚ. TÚ vášho herného sveta vám povie GM.
Postavy majú tiež TÚ, rovnakú, akú dosahuje spoločnosť, ktorá je im najbližšia. Ak nie ste výrazne zaostalejší alebo pokročilejší, vaša TÚ bude zhodná s TÚ sveta.
V niektorých herných svetoch sa môže vaša TÚ odlišovať od priemernej TÚ kampane. Svet môže mať v priemere TÚ8, ale príslušníci jedného vyspelého národa môžu mať TÚ9 a naopak, obyvatelia zaostalého regiónu môžu mať TÚ7.

Nízka TÚ
-5 bodov/TÚ pod TÚ kampane
Vaša osobná TÚ je nižšia ako priemerná TÚ herného sveta. Hru začínate bez vedomostí (či implicitných znalostí), súvisiacich s výstrojom na vyššej TÚ. Ak nájdete učiteľa, môžete sa v priebehu hry naučiť technologické znalosti založené na OB (týkajúce sa vozidiel, zbraní a pod.); zásadné odlišnosti v myslení vám však znemožňujú naučiť sa technologické znalosti založené na IQ.

Vysoká TÚ
5 bodov/TÚ nad TÚ kampane
Vaša osobná TÚ je vyššia ako priemerná TÚ herného sveta. Hru môžete začať so znalosťami týkajúcimi sa výstroja až do vašej TÚ. Obzvlášť užitočné je to v prípade, ak máte k dispozícii aj samotné modernejšie vybavenie, avšak vedomosti z vyspelejšej medícíny, či vedy možno výhodne využiť aj bez špecializovaného vybavenia!

Jazyky
V GURPS sa predpokladá, že väčšina postáv vie čítať a písať vo svojom rodnom jazyku. Táto schopnosť nič nestojí, ale je potrebné to poznamenať do osobného denníka postavy; napr. "Slovenčina (Rodná) [0].

Úroveň porozumenia
Bodová hodnota, ktorú musíte zaplatiť za naučenie sa inému jazyku, je odvodená od "úrovne porozumenia": je to ukazovateľ, ako dobre daný jazyk ovládate. Sú štyri úrovne porozumenia:
Vôbec: Tomuto jazyku ani trochu nerozumiete. 0 bodov.
Lámane: Viete toho akurát toľko, aby sa vám podarilo dohovoriť v bežných denných situáciách, ale ku všetkým znalostiam, ktoré súvisia s jazykom, máte postih -3. 1 bod hovorené slovo, 1 bod písané slovo.
S prízvukom: Viete plynulo komunikovať. Postih k znalostiam, súvisiacim s jazykom, je len -1. 2 body hovorené slovo, 2 body písané slovo.
Dokonale: Ovládáte jazyk rovnako dobre ako vzdelaný rodený rečník. Jeden taký jazyk viete zadarmo už od začiatku ("Rodný" jazyk). 3 body hovorené slovo, 3 body písané slovo.

Gramotnosť
Vaša úroveň porozumenia písanému slovu určuje stupeň gramotnosti v danom jazyku:
Negramotnosť: Ak písanému slovu "Vôbec" nerozumiete, v tomto jazyku nič neprečítate.
Pologramotnosť: Ak písanému slovu rozumiete na úrovni "Lámane", musíte čítať pomaly. Či ste pochopili aspoň základný význam, zistíte hodom proti IQ!
Gramotnosť: Úroveň porozumenia písanému "S prízvukom" a "Dokonale" znamená, že viete čítať a písať bez problémov.
Úroveň porozumenia "Dokonale" máte pre svoj rodný jazyk zadarmo. Byť menej gramotný je nevýhoda: -1 bod za úroveň "S prízvukom", -2 body za úroveň "Lámane" a -3 body za "Vôbec".

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Wealth and Influence

Příspěvek od elder » 18. 11. 2005, 09:36

Majetok a vplyv
Teraz musíte určiť vašu pozíciu v spoločnosti: Koľko máte peňazí, aké privilégiá požívate a ako na vás reagujú ostatní?

Majetok
Majetnosť je vec relatívna. Súčasný príslušník strednej triedy žije luxusnejšie než stredoveký kráľ, aj keď v pivnici asi nemá toľko zlata. Všetko je závislé na hernom svete.
Osobné bohatstvo sa vyjadruje v "stupňoch majetku". "Priemerný" stupeň nestojí žiadne body a umožňuje vám žiť priemerným životným štýlom vášho herného sveta.
Ostatné pravidlá sa vás týkajú, ak ste nezvyčajne chudobní alebo bohatí, alebo máte príjem aj bez práce.

Majetok
Rôzne
Nadpriemerný Majetok je výhoda; znamená to, že hru začínate s niekoľkonásobne vyšším bohatstvom, oproti priemeru vo vašom svete. Podpriemerný Majetok je nevýhoda; hru začínate iba so zlomkom priemerného majetku.
Na mizine: Nemáte žiadnu prácu, žiadny príjem, žiadne peniaze a nevlastníte nič okrem oblečenia na sebe. Buď ste nespôsobilí na prácu, alebo žiadne zamestanie nemôžete nájsť. -25 bodov.
Chudobný: Váš počiatočný majetok je len 1/5 spoločenského priemeru. Niektoré zamestania pre vás nie sú dostupné a zvyšné nie sú dobre platené. -15 bodov.
Nemajetný: Váš počiatočný majetok je 1/2 spoločenského priemeru. Môžete robiť akúkoľvek prácu (môžete byť aj Nemajetným doktorom či filmovým hercom), ale aj tak veľa nezarobíte. -10 bodov.
Priemerný: Štandardný stupeň majetku, tak ako je popísaný vyššie. 0 bodov.
Majetný: Stále si zarábate na živobytie, ale žijete si lepšie ako väčšina. Začínate s dvojnásobkom priemerného majetku. 10 bodov.
Bohatý: Váš počiatočný majetok je päťnásobkom priemeru; žijete si naozaj výborne. 20 bodov.
Veľmi bohatý: Váš počiatočný majetok je 20 krát vyšší než priemerný. 30 bodov.
Nechutne bohatý: Váš počiatočný majetok je 100 krát vyšší než priemerný. Môžete si kúpiť takmer všetko, čo si len zmyslíte, bez ohľadu na cenu. 50 bodov.

Reputácia
Môžete byť natoľko známi, že vaša reputácia sa stáva výhodou alebo nevýhodou. Tie potom ovplyňujú hody reakcie nehráčských postáv (viď str.3).
Podrobnosti vašej reputácie sú len a len na vás; môžete byť známi svojou statočnosťou, zúrivosťou, pojedaním zelených hadov, zkrátka, čím len chcete. V každom prípade ale musíte vymyslieť niečo konkrétne.
Stanovte aký modifikátor reakcie majú osoby, ktoré vás spoznajú. To určuje základnú cenu vášho Postavenia. Každý +1 bonus k reakcii (najviac +4) stojí 5 bodov. Cena za každý -1 postih k reakcii (najviac -4) je -5 bodov.

Významnosť
Pozícia, ktorú v spoločnosti oficiálne zastávate, je odlíšená od vašej osobnej slávy a bohatstva.

Postavenie
5 bodov/úroveň
Postavenie je meradlom vášho umiestnenia v spoločenskom rebríčku. Vo väčšine herných svetov sa Postavenie pohybuje od -2 (nevoľník, bezdomovec) po 8 (mocný cisár či božský panovník), pričom priemerný človek má Postavenie 0 (plnoprávny, bežný občan). Ak si žiadne špecifické Postavenie nekúpite, automaticky máte Postavenie 0. Cena Postavenia je 5 bodov za úroveň. Napríklad Postavenie 5 stojí 25 bodov, kým Postavenie -2 je za -10 bodov.
Postavenie vyššie ako 0 znamená, že patríte k vládnucej vrstve vašej kultúry. V dôsledku toho vás ostatní príslušníci vašej kultúry uznávajú a vy získavate bonus k ich reakcii. Postavenie nižšie ako 0 znamená, že ste nevoľník, otrok, alebo zkrátka veľmi chudobný.

Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 9861
Registrován: 18. 8. 2001, 23:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Markus » 6. 10. 2006, 12:21

Toto téma bylo převedeno z bývalého fóra na adrese forum.rpg.sk.

Zamčeno

Zpět na „Překlady GURPS“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host