[4e] GURPS Lite SK

Univerzální systém RPG, v němž odehrajete cokoliv a v jakémkoliv prostředí.
Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

[4e] GURPS Lite SK

Příspěvek od elder » 27. 7. 2005, 11:14

GURPS Lite je odľahčená, voľne šíriteľná verzia 4. edície pravidiel RPG systému GURPS. Originálnu anglickú verziu je možné stiahnuť z oficiálnej stránky GURPS http://www.sjgames.com/gurps/lite/.

Pár slov k slovenskému prekladu.
Iniciatíva preložiť GURPS Lite je logickým dôsledkom mojej terajšej spolupráce s autorom českého prekladu Burom na jeho dokončení, korektúrach a upresneniach. Pri svojej práci vychádzam práve z českého prekladu ale samozrejme sa ho snažím upraviť tak, aby čo najlepšie vystihol originálny text, jeho myšlienku, aj v slovenčine. Nepovažujem sa za dokonalého prekladateľa a preto predpokladám, že aj môj preklad má svoje nedostatky prípadne chyby (ach, tie čiarky :)). V záujme ich odhalenia a opravenia budem v tejto téme postupne poskytovať výsledky môjho prekladu. Svoje pripomienky a návrhy smerujte do diskusie k tomu určenej.

GURPS osobne považujem za jeden z najprepracovanejšich, ak aj nie najlepších RPG systémov. Cieľom mojej snahy je sprístupniť tento systém aj tým potenciálnym hráčom, ktorých odradzuje práve jazyková bariéra a rozšíriť tak hráčsku komunitu. Za obrovský úspech by som tiež považoval, ak by bol slovenský preklad GURPS Lite poskytovaný na stiahnutie na oficiálnej stránke GURPS, tak ako je momentálne možné stiahnuť aj Kórejskú verziu. :)

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

What is GURPS?

Příspěvek od elder » 27. 7. 2005, 11:23

Čo je to GURPS?

GURPS
je skratka anglického "Generic Universal RolePlaying System" (Modulárny Univerzálny Systém Hrania rolí), teda RPG, z ktorého sú vytvorené tieto zostručnené pravidlá. Prečo se tak nazýva? Teda...
"Generic." (Modulárny) GURPS možno začať hrať s niekoľkými jednoduchými pravidlami a postupne ich, podľa potreby, rozširovať o ľubovoľné množstvo nepovinných pravidiel. Táto skrátená verzia obsahuje to "jadro pravidiel", s ktorými začína väčšina GM.
"Universal." (Univerzálny) Základné pravidlá sú navrhnuté s dôrazom na reálnosť systému. Je nimi možné obsiahnuť akúkoľvek situáciu - fantastickú aj skutočnú; v minulosti, súčasnosti aj budúcnosti.
"RolePlaying." (Hranie rolí) Táto hra nie je typu "sekaj a rúb", nie je teda zameraná len na boj s potvorami a zbieranie pokladov. Pravidlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali skutočné hranie rolí postáv - a podporovali ho. GURPS vám umožňuje aspoň na chvíľu stať sa niekým iným.
"System." (Systém) Pre GURPS už bolo napísaných vyše 200 rôznych kníh v ôsmych jazykoch. Je to jeden zo svetovo uznávaných štandardov pre rolové hry.

Čo ku hre potrebujete

Aby ste mohli začať hrať, potrebujete tieto pravidlá, tri šesťstenné hracie kostky, ceruzky a papier.

O verzii GURPS Lite

Toto je výťah z pravidel GURPS: obsahuje všetky základné pravidlá, avšak nie všetky dodatky a okrasy, ktoré často mätú začínajúcich hráčov. Akonáhle zvládnete tieto pravidlá, môžete si zaobstarať GURPS Basic Set a skočiť priamo do hry. Veríme, že skúsení GM budú používať túto verziu ako cennú pomôcku pri uvádzaní nových hráčov do hry.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:23, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Glossary

Příspěvek od elder » 27. 7. 2005, 11:34

Slovník

GURPS
patrí mezi tzv. rolové hry (orig. Roleplaying Games - RPG) a ako každá záľuba majú aj tieto hry vlastný jazyk. Na začiatok uvádzame niekoľko definícií, ktoré vám pomôžu porozumieť pojmom a výrazom, použitým v tejto hre (ale aj iných RPG):

rolová hra: Hra, pri ktorej sa hráči vžívajú do úloh imaginárnych osôb, alebo postáv, umiestnených do fiktívneho, alebo historického prostredia a snažia se ako tieto postavy jednať (pozn. prekl.: používa sa tiež názov "hra na hrdinov").

Pán hry (orig. Game Master - GM): Rozhodca, ktorý vyberá dobrodružstvo, sprevádza ním hráčov, posudzuje výsledky a rozdeľuje bonusové body.

postava: Akákoľvek bytosť - osoba, zviera, robot, atď. - ktorú hrá GM, alebo hráč.

nehráčská postava (orig. nonplayer character - NPC): Ktorákoľvek postava hraná GM.

hráčská postava (orig. player character - PC): Postava vytvorená a hraná hráčom.

štatistiky (orig. statistics): Číselné hodnoty, ktoré popisujú postavu, výstroj, atď. Často se používa len "hodnoty".

družina (orig. party): Skupina PC, ktorá sa zúčastňuje rovnakého dobrodružstva.

herný svet (orig. game world): Prostredie, kde sa hra odohráva. "Svet" môže byť "planéta", ale takisto to môže byť len určitá geografická oblasť, historické obdobie... alebo aj celý vesmír.

dobrodružstvo (orig. adventure): Základná "jednotka" hrania rolovej hry. Zvyčajne predstavuje jednu zápletku, alebo úlohu. Na odohranie môže byť potrebných niekoľko sedení, alebo môže byť odohrané aj počas jedného sedenia.

stretnutie (orig. encounter): Jedna "scéna" dobrodružstva, zvyčajne stretnutie PC s jednou alebo niekoľkými NPC.

kampaň (orig. campaign): Nadväzujúci sled dobrodružstiev. Zvyčajne sa kampane zúčastňujú rovnaké hráčské postavy a rovnaký GM (prípadne skupina GM). Ak je to logicky zdôvodnené, jedna kampaň sa môže presúvať mezi rôznymi hernými svetmi.

rasa (orig. race): Biologický druh, ku ktorému postava patrí. Mimoľudské postavy (elfovia, trpaslíci, hobiti, marťania, atď.) sú v rolových hrách bežné.
Naposledy upravil(a) elder dne 15. 11. 2005, 09:46, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Basics

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:35

Základy

V GURPS sa používajú len šesťstenné kocky. Výška poškodenia v súboji (a niekoľko dalších vecí) sa vyjadruje ako "kocky+bonus". Ak zbraň spôsobuje "4k+2" poškodenia, je to skrátený zápis pre "hoďte štyrmi kockami a k súčtu pričítajte 2". Podobne "3k-3" znamená "hoďte tromi kockami a od súčtu odčítajte 3". Ak niekde uvidíte len "2k", znamená to "hoďte dvoma kockami" (pozn. prekl.: v originále je písmeno "k" - kocka, kocky, nahradené "d" - die, dice)
GURPS Lite má len tri základné "herné mechaniky": hod úspešnosti, hod reakcie a hod poškodenia.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:33, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Succes Roll - 1

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:37

Hody úspešnosti

"Hod úspešnosti" (orig. success roll) je hod kockami v prípade, keď potrebujete "otestovať" niektorú zo znalostí, alebo vlastností. V niektorých prípadoch hádžete vy, v iných za vás hádže GM. Môžete napríklad otestovať svoju Silu, teda hádzať proti svojej Sile, keď sa pokúšate zadržať ťažké dvere pred zatvorením.

Ako hádzať
Kedykoľvek sa postava pokúša niečo vykonať (napr. použiť znalosť), hoďte tromi kockami na stanovenie výsledku. Hovorí sa tomu hod úspešnosti. Akcia je úspešná, ak súčet hodených hodnôt je menší alebo rovný hodnote, ktorú preverujete - najčastejšie je to hodnota znalosti, či vlastnosti. V opačnom prípade je akcia neúspešná. Ak napríklad hádžete proti Sile a vaša SL je 12, potom hod 12 a menej znamená úspech. Z toho vyplýva, že čím vyššia je hodnota proti ktorej hádžete, tým ľahšie v hode uspejete.
Nehľadiac na hodnotu proti ktorej hádžete, hod 3, alebo 4 sa vždy považuje za úspech, zatiaľ čo hod 17, alebo 18 sa vždy považuje za neúspech.
Za postavu, vykonávajúcu nejakú činnost, hádže zvyčajne jej hráč. GM sa však môže rozhodnúť vykonať hod v tajnosti - viď nižšie Kedy hádže GM.

Kedy hádzať
Aby sa GM vyhol spomaľovaniu hry nekonečným hádzaním, mal by vyžadovať hody len ak...
· V ohrození je zdravie, majetok, priatelia, reputácia, alebo výstroj postavy. Zahàňa to naháňačky, súboje (aj v prípade streľby zblízka na nehybný cieľ), špionáž, krádeže a podobné "dobrodružné" činnosti.
· Postava môže získať spojencov, informácie, nové schopnosti, postavenie alebo majetok.
GM by nemal vyžadovať hody pre...
· Úplne triviálne úkony ako je prechod ulice, jazda do mesta, kàmenie psa, nájdenie obchodu, alebo zapnutie počítača.
· Každodenú prácu v obyčajnom, nedobrodružnom zamestnaní.

Kedy hádže GM
V dvoch prípadoch hádže namiesto hráča GM tak, aby hráč nevidel výsledok:
1. Ak si postava sama nie je istá, či uspela, alebo nie.
2. Keď by hráč nemal vedieť čo sa deje.

Modifikátory
Pravidlá často určujú modifikátory (orig. modifiers) určitého hodu úspešnosti. Sú to bonusy a postihy, ktoré upravujú hodnotu, proti ktorej hádžete - "cieľovú hodnotu" - nie súčet hodu kockami. Bonusy vždy zvyšujú šancu, postihy ju znižujú.
Ak napríklad chcete v tme použiť znalosť Otváranie zámkov, GM vám, pri tomto pokuse, môže nariadiť hod s postihom -5. Ak má vaša znalosť Otváranie zámkov hodnotu 9, hádžete v tme proti 9 mínus 5, teda proti 4.
Niektoré scenáre dobrodružstiev môžu stanovovať modifikátory, buď na relatívne uľahčenie, alebo skomplikovanie konkrétnej situácie. Napríklad, v popise dobrodružstva môže byť uvedené, že zámok je možné otvárať s bonusom +10, pretože je primitívny a neumelý. Ak máte Otváranie zámkov 9, hádzali by ste proti 9 + 10, teda 19. Keďže najvyšší možný hod 3k je 18, mohlo by se zdať, že úspech je samozrejmý. Ale nie je to tak - viď nižšie Kritický úspech a neúspech.
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky modifikátory sa sčítajú. Teda, ak by ste sa pokúšali otvárať primitívny zámok v tme, použili by sa oba modifikátory a hádzali by ste proti 9 - 5 + 10, teda 14.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:47, celkem upraveno 4 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Basic Skill and Efective Skill

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
V tejto kapitole som si dovolil preklad trochu posunúť. Slovo Skill, v originálnom spojení Basic Skill resp. Effective Skill, som preložil ako Hodnota, pretože to lepšie vyjadruje podstatu toho čo je tým definované. Základná a efektívna nemusí byť len znalosť (skill) ale aj základná vlastnosť (attribute). Okrem toho si myslím, že v praxi sa skôr uchytí a aj bude používať termín základná/efektívna hodnota (znalosti/vlastnosti) ako základná/efektívna znalosť/vlastnosť.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná hodnota a efektívna hodnota
Vaša základná hodnota je skutočná hodnota testovanej znalosti alebo vlastnosti, tak ako je uvedená vo vašom osobnom denníku postavy. Efektívna hodnota danej znalosti či vlastnosti v konkrétnej situácii, je rovná vašej základnej hodnote, zníženej alebo zvýšenej o všetky modifikátory vzťahujúce sa k tejto situácii. V predchádzajúcich príkladoch s Otváraním zámkov je základná hodnota tejto znalosti vždy 9, avšak efektívna hodnota je podľa okolností 4, 19, alebo 14.
Nemôžete vykonať hod úspešnosti ak je vaša efektívna hodnota nižšia ako 3, s výnimkou ak ide o obranný hod (str. 28).
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 10:58, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Succes Roll 2

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:49

Stupeň úspechu a neúspechu
Potom, ako vypočítate svoju efektívnu hodnotu, aplikovaním príslušných modifikátorov na základnú hodnotu, určte hodom 3k výsledok. Ak je súčet bodov na hodených kockách menší alebo rovný efektívnej hodnote, uspeli ste a rozdiel mezi efektívnou hodnotou a hodom je vaša miera úspechu.
Príklad: Ak je vaša efektívna hodnota 18 a hodíte 12, uspeli ste a vaša miera úspechu je 6.
Pokiaľ hodíte viac, ako je vaša efektívna hodnota, neuspeli ste a rozdiel medzi efektívnou hodnotou a hodom je miera neúspechu.
Príklad: Ak je vaša efektívna hodnota 9 a hodíte 12, neuspeli ste a vaša miera neúspechu je 3.
Mnoho pravidel využíva mieru úspechu a neúspechu na určenie ďalších, v hre dôležitých následkov, preto si ich po hode nazabudnite poznamenať.

Kritický úspech a neúspech
Kritický úspech
je výnimočne dobrý výsledok.
· Hod 3, alebo 4 je vždy kritický úspěch.
· Hod 5 je kritický úspech ak je vaša efektívna hodnota 15+.
· Hod 6 je kritický úspech ak vaša efektívna hodnota 16+.
Keď sa vám podarí hodiť kritický úspech, GM rozhodne čo sa stane. Vždy je to niečo dobré! Čím je hod nižší, tým lepší "bonus" obdržíte.

Kritický neúspech je výnimočne zlý výsledok.
· Hod 18 je vždy kritický neúspech.
· Hod 17 je kritický neúspech ak je vaša efektívna hodnota 15 a menej; inak je to len obyčajný neúspech.
· Každý hod o 10 a viac väčší, ako vaša efektívna hodnota je kritický neúspech: hod 16 pri hodnote 6, 15 pri hodnote 5, atď.
Keď hodíte kritický neúspech, GM rozhodne čo se stane. Vždy je to niečo zlé - čím vyšší hod, tým horšie následky.

Opakované pokusy
Niekedy máte na vykonanie určitej veci len jeden pokus (zneškodniť bombu, preskočiť priepasť, odstrániť zapálené slepé črevo, potešiť kráľa piesňou). Inokedy môžete veci opakovane skúšať až kým neuspejete (otvoriť zámok, chytiť rybu, analyzovať jed). A inokedy zas nezistíte či ste uspeli alebo nie, až kým nie je neskoro (preložiť text na starej mape, objednať si vo francúzskej reštaurácii, postaviť loď). Nakoniec, existujú prípady, kedy vám neúspech spôsobí nejakú ujmu (napr. zranenie), ale pár krát si neúspech môžete dovoliť (zliezť múr, urobiť dojem na barbarského náčelníka).
Pomocou zdravého rozumu by mal GM rozoznať, do ktorého z týchto prípadov možno zaradiť situáciu, v ktorej sa dobrodruhovia nachádzajú.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:44, celkem upraveno 4 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Contest

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:52

Stret
Niekedy nastane situácia, v ktorej si dve postavy, aby určili výsledok vzájomného zápasu, musia porovnať vlastnosti, znalosti alebo iné charakteristiky. Nemusí vždy zvíťaziť tá s vyššou hodnotou, ale je to pravdepodobnejšie. "Stret " (orig. contest) je rýchly spôsob ako takéto "súťažné" situácie riešiť, bez nutnosti detailne ich zahrať. Počas Stretu každý zúčastnený vykoná hod úspešnosti proti hodnote testovanej schopnosti - upravenej príslušnými modifikátormi - a porovná svoj výsledok s výsledkom protivníka. Sú dva spôsoby ako možno vykonať toto porovnanie.

Rýchly stret
"Rýchly stret" je zápas, ktorý sa rozhodne vo veľmi krátkom čase, zvyčajne v jednej sekunde, či dokonca okamžite. Príkladom môžu byť dvaja nepriatelia vrhajúci sa po tej istej zbrani alebo dvaja vrhači nožov snažiaci sa zasiahnuť stred terča.
Každý účastník vykoná hod úspešnosti. Ak jeden uspeje a druhý zlyhá, je víťaz jasný. Ak uspejú obaja, víťazí ten s vyššou mierou úspechu. Ak obaja zlyhajú, víťazom je ten s nižšou mierou neúspechu. Zhoda znamená, že nezvíťazil nikto (v predchádzajúcich príkladoch by obaja uchopili zbraň súčasne alebo by sa nože zapichli v rovnakej vzdialenosti od stredu).

Miera víťazstva
Často je dôležité vedieť, s akou prevahou víťaz porazil svojho súpera - úspech o 5 proti neúspechu o 5 je zvyčajne významnejší, než úspech o 2 proti úspechu o 1. "Miera víťazstva" je rozdiel medzi mierou úspechu víťaza a mierou úspechu porazeného v prípade ak obaja uspeli. Ak víťaz uspel a porazený nie, je to súčet miery úspechu víťaza a miery neúspechu porazeného. Pokiaľ obaja neuspeli, vypočíta sa ako rozdiel medzi mierou neúspechu porazeného a mierou neúspechu víťaza.

Normálny stret
"Normálny stret" je pomalý súboj, ktorého výsledok môže byť dlhší čas nerozhodný - napríklad pretláčanie rukami.
Každá postava vykoná hod úspešnosti. Ak jeden uspeje a druhý nie, je víťaz jasný. Ak obaja uspejú alebo zlyhajú, ich vzájomná situácia sa nemení a hádžu znova až kým bude jeden z nich úspešný a druhý nie. V tom okamihu sa ten čo uspel stáva víťazom.
Herný čas strávený každým pokusom závisí na konkrétnej aktivite a rozhodne o ňom GM. V boji trvá každý pokus jednu sekundu... ale v situácii, keď súperi hľadajú v knižnici istý záhadný odkaz, ktorý vloží osud sveta do rúk toho, kto ho nájde prv, môže každý pokus stretu trvať aj celé dni.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:51, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Reaction Rolls

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:55

Hody reakcie

Keď hráčske postavy stretnú NPC, ktorej reakcia nie je dopredu určená (viď nižšie), GM vykoná 3k "hod reakcie" (orig. reaction roll). Čím vyšší hod, tým je reakcia prívetivějšia. Správanie NPC voči postavám potom GM zahrá podľa pomôcok uvedených v Tabuľke reakcií. Výsledok hodu by mal GM uchovať v tajnosti. Hráči by nemali vedieť, či im, napríklad, ten starý priateľský roľník dáva dobrú radu alebo ich posiela do pasce.
Hod reakcie nie je hod úspešnosti. Sú tu tri dôležité rozdiely:
1. Nie je tu žiadna obtiažnosť, cieľová hodnota, proti ktorej by sa hádzalo.
2. Vysoký výsledok je dobrý, nie zlý.
3. Modifikátory reakcie se uplatňujú priamo na hodenú hodnotu. Všetko, čo spôsobuje, že NPC bude priateľskejšia, dáva bonus k reakcii, kým postih k reakcii dáva všetko, kvôli čomu je NPC voči postavám zaujatá.
Zopár bežných faktorov ovplyvňujúcich reakciu:
Vzhľad a správanie. Obzvlášť platia pre postavy, ktore s NPC priamo jednajú! Nadpriemerný vzhľad dáva bonus, podobne aj niektoré Výhody (viď str. 8). Podpriemerný vzhľad a mnoho Nevýhod dávajú postih.
Rasové alebo národné predsudky. Elfovia nemajú radi trpaslíkov, Francúzi neobľubujú Nemcov, a podobne. Obyčajne ide o postihy, ktoré sú rovnaké ako v prípade, keby mala NPC nevýhodu "Neznášanlivosť".
Primerané správanie sa postáv. Tu je možnosť odmeniť dobré hranie postáv. Primeraný prístup si zaslúži bonus +1 alebo aj viac! Úplne napatričné správanie, ktoré v NPC budí antipatie, by malo družine dávať postih -1 alebo -2. Ale nehovorte hráčom "To ste pokašľali!" - radšej zahrajte urazenú postavu, nech sa to sami dovtípia.
Na náhode založené hody reakcie obohacujú hru o nádych nepredvídateľnosti - a to je zábavné aj pre GM! Ale nikdy nedávajte prednosť hodu kockami pred rozumom a logikou.

Tabuľka reakcií
Hoďte tromi kostkami a uplatnite prípadné modifikátory.
0 alebo menej: Zničujúca. NPC nenávidí postavy a zachová se tak, aby to pre ne malo čo najhoršie následky. Všetko je možné: útok, zrada, verejné zosmiešnenie či nevšímavosť k prosbám o pomoc v otázke života a smrti.
1 až 3: Veľmi zlá. NPC nemá postavy rada a ak je to možné, zachová se v ich neprospech: zaútočí, pri obchodovaní bude požadovat nehorázne vysoké ceny, atď.
4 až 6: Zlá. NPC na postavách nezáleží a bude konať v ich neprospech (ako v predchádzajúcom prípade), ak z toho bude mať nejaký úžitok.
7 až 9: Slabá. Postavy neurobili zvlášť dobrý dojem. NPC sa môže vyhrážať, žiadať za požadovanú pomoc vysoký úplatok, alebo niečo podobné.
10 až 12: Neutrálna. Kým je to možné NPC si postavy vôbec nevšíma. Obchodovanie prebehne hladko za predpokladu, že sú dodržané všetky náležitosti.
13 až 15: Dobrá. NPC si postavy obľúbila a v bežných otázkach im bude ochotná pomôcť. Rozumným požiadavkám bude vyhovené.
16 až 18: Veľmi dobrá. NPC má o postavách vysokú mienku. Bude čo najpriateľskejšia, bude im pomáhať ako môže, sama ponúkať pomoc a výhodné podmienky či ceny.
19 a viac: Vynikajúca. Postavy urobily extrémne dobrý dojem. NPC bude, v rámci svojich schopností, vždy konať v ich maximálny prospech - možno bude riskovať aj vlastný život, majetok či česť.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 09:57, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Damge Rolls

Příspěvek od elder » 28. 7. 2005, 08:56

Hody poškodenia

"Hod poškodenia" sa vykonáva počas boja, aby ste zistili, ako veľmi ste zranili či poškodili svojho súpera. Tieto hody používaju zápis "kocky+bonus" (viď strana 2).
Konečné poškodenie, ktoré váš útok spôsobí, závisí na mnohých veciach. Brnenie znižuje poškodenie, ktoré obdrží jeho nositeľ. Niektoré útoky spôsobujú extra zranenie ak brnením preniknú. Toto všetko je objasnené v pravidlách súboja na strane 29.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 10:00, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Charakters

Příspěvek od elder » 16. 8. 2005, 15:57

Postavy

V rolovej hre sa vžívate do úlohy inej osoby - "postavy", ktorú si vytvoríte. GURPS vám umožňuje presne určiť akým hrdinom sa chcte stať. Zberač asteroidov? Čarodej? Profesionálny cestovateľ časom? Môžete sa inšpirovať hrdinom či hrdinkou z knihy, či filmu alebo si svoje nové "ja" vytvoriť od základu podľa svojich predstáv. Akonáhle budete vedieť, akú postavu chcete hrať nastáva čas priviesť ju k životu!
GM (Game Master, Pán hry - ten, kto hru riadi) vám poskytne určitý počet charakterových bodov, za ktoré si môžete "nakúpiť" svoje schopnosti. Napríklad, čím väčšiu silu chcete mať, tým viac bodov vás to bude stáť. Kúpiť si môžete aj výhodné sociálne charakteristiky, ako je napríklad bohatstvo a špeciálne schopnosti nazývané výhody (viď str. 8).
Ak chcete mať viac schopností, než si môžete dovoliť za body, ktoré vám GM pridelil, môžete ďalšie body získať, ak prijmete podpriemerné hodnty sily, vzhľadu, majetku, sociálneho postavenia a pod., alebo ak si vezmete nevýhody - špeciálne postihnutia, ako napríklad slabý zrak, či strach z výšok (viď str. 10).
Dve najdôležitejšie veci, ktoré musíte o svojej postave vedieť, sú: čo je zač a akú úlohu má v dobrodružstvách hrať. Zistite aký typ hry GM pripravuje a s akými postavami v hre počíta. Potom začnite pracovať na detailoch. Je niekoľko spôsobov ako pri tom postupovať.
Môžete si vybrať schopnosti, ktoré chcete mať, minúť za ne body a potom vymyslieť koncept, ktorý sa k týmto schopnostiam hodí. Dobrá postava je síce omonoho viac, ako len zhluk schopností, ale ich "nakupovanie" môže byť výborná inšpirácia.
Iný spôsob je, keď si najskôr stanovíte hlavné kvality postavy - zopár vecí ktoré ju popisujú, napríklad jej minulosť, vzhľad, správanie, vlohy a znalosti. Porozmýšľajte, ako postava k týmto kvalitám prišla a potom investujte body do charakteristík, ktoré im zodpovedajú.

Charakterové body

Charakterové body sú "platidlom" tvorby postavy. Všetko, čo schopnosti postavy zlepšuje, vás charakterové body stojí: predtým, ako danú schopnosť pridáte do osobného denníka postavy a následne použijete v hre, musíte zaplatiť jej stanovenú cenu. Všetko, čo schopnosti postavy znižuje, má zápornú hodnotu - to znamená, že za to získte nejaké body naviac.
Ak, napríklad, začnete so 125 bodmi, kúpite si výhody za 75 bodov a získate -15 bodov za nevýhody, zostáva vám 125 - 75 + 15 = 65 bodov.

Počiatočné body
O tom, koľko charakterových bodov postavy - hrdinovia - dostanú na úvod hry, rozhoduje GM. Záleží nakoľko chce, aby boli postavy schopné. Tu je zopár vzorových stupňov spôsobilosti spolu s odporúčanými počiatočnými bodmi:
Slabé (pod 25 bodov): Malé deti, nemysliaci otroci, zombie, atď.
Priemerné (25-50 bodov): Obyčajní ľudia, ako napríklad účtovníci alebo taxikári.
Schopné (50-75 bodov): Atléti, policisti, bohatá šľachta... skrátka každý, kto má v dobrodružstve jednoznačne "navrch" nad priemernými ľuďmi.
Výnimočné (75-100 bodov): Vrcholoví športovci, ostrieľaní policajti, atď.
Heroické (100-200 bodov): ¼udia dosahujúci reálny vrchol fyzických, duševných alebo sociálnych možností; napríklad vojaci špeciálnych jednotiek, špičkoví vedci svetového formátu či milionári.
Nadľudské (200-300 bodov): Hlavné postavy kung-fu filmov, fantasy románov, atď.
Legendárne (300-500 bodů): Hrdinovia epických básní a povestí.
Táto počiatočná bodová úroveň sa občas označuje ako stupeň spôsobilosti kampane.

Obmedzenie nevýhod
Nevýhoda
je čokoľvek so zápornou cenou - nízke vlastnosti, znížené sociálne postavenie a všetky špeciálne postihnutia a slabosti uvedené v kapitole Nevýhody (str. 10). Teoreticky si môžete popridávať toľko nevýhod, až získate body na všetky výhody a znalosti, ktoré chcete. Prakticky však väčšina GM obmedzí počet bodov, ktoré možno za nevýhody získať. Dobrým nepísaným pravidlom je udržať nevýhody v 50% počiatočných bodov - v 150 bodovej hre je to -75 bodov.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 10:10, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Basic Attributes

Příspěvek od elder » 22. 8. 2005, 08:50

Základné vlastnosti

Vaše základné schopnosti sú určené štyrmi hodnotami, nazývanými "vlastnosti": Sila (SL), Obratnosť (OB), Inteligencia (IQ) a Vitalita (VT).
Hodnota 10 je zadarmo a zodpovedá ľudskému priemeru. Vyššie hodnoty už treba zaplatiť bodmi: 10 bodov za zvýšenie SL, alebo VT o jednu úroveň, 20 bodov za zvýšenie OB, alebo IQ o jednu úroveň. Podobne, hodnoty pod 10 majú zápornú cenu: -10 bodov za sníženie ST, nebo VT o jednu úroveň, -20 bodov za zníženie OB, nebo IQ o jednu úroveň. (Nazabudnite, že záporné bodové hodnoty znamenajú, že tieto body získate a môžete ich potom minúť na niečo iné!).
Väčšina postáv má vlastnosti v rozsahu 1-20 a väčšina bežných ľudí v rozsahu 8-12. Hodnoty nad 20 sú možné, ale obyčajne sú vyhradené božským bytostiam - prv než si tak vysokú hodnotu vlastnosti kúpite, spýtajte sa na to svojho GM. Na opačnej strane stupnice je pre človeka najnižšia možná hodnota 1.
Hodnoty základných vlastností, ktoré si vyberiete, vymedzujú vaše schopnosti - silné a slabé stránky - v priebehu celej hry. Vyberajte ich preto s rozmyslom:
6 a menej: Postihnutie. Vlastnosť s tak biednymi hodnotami závažne obmedzuje život postavy.
7: Úbohá. Obmedzenie postavy je každému hneď zrejmé. Je to najnižšia hodnota, s ktorou je ešte považovaná za "zdravého jedinca".
8 a 9: Podpriemerná. Takéto hodnoty sú síce obmedzujúce ale v rámci ľudských noriem. GM sa môže rozhodnúť aktívnym dobrodruhom zakázať hodnoty pod 8.
10: Priemerná. S hodnotou 10 si bez problémov vystačí väčšina ľudí!
11 a 12: Nadpriemerná. Mimoriadne dobré hodnoty ale stále v rámci ľudkých noriem.
13 a 14: Výnimočná. Takto vyvinutá vlastnosť je na prvý pohľad zjavná, či už v podobe nadúvajúcich sa svalov, mačacej elegancie, duchaplného prejavu alebo skvelého zdravia.
15 a viac: Úžasná. Vlastnosť tak vysokých hodnôt neustále vyvoláva pozornosť a pravdepodobne smeruje životnú dráhu postavy.

Sila (SL)
±10 bodov/úroveň
Sila (orig. Strength - ST) udává fyzickú výkonnosť a robustnosť. Je rozhodujúcou pre bojovníkov primitívneho sveta, pretože vysoká sila im v boji nablízko umožňuje rozdávať aj znášať, absorbovať väčšie rany. Pre každého dobrodruha je sila dôležitá pri zdvíhaní a hádzaní predmetov, rýchlom pohybe so záťažou, atď.
Sila nemá tak "výrazne obmedzenú" hornú hranicu ako ostatné vlastnosti; hodnoty nad 20 sú bežné u veľkých zvierat, fantastických netvorov a robotov.

Obratnosť (OB)
±20 bodov/úroveň
Obratnosť (orig. Dexterity - DX) vyjadruje kombináciu mrštnosti, koordinácie a jemnej motoriky. Určuje vašu základnú zdatnosť vo väčšine atletických, bojových a vodičských znalostí a remeslách vyžadujúcich vysokú zručnosť a citlivosť. Taktiež ovplyvňuje Základnú rýchlosť (rýchlosť reakcíí, str. 6) a Základnú pohyblivosť (rýchlosť behu, str. 6).

Inteligencia (IQ)
±20 bodov/úroveň
Inteligencia (orig. Intelligence) vyjadruje všeobecnú mieru rozumových schopností, vrátane tvorivosti, intuície, pamäti, vnímavosti, úsudku, príčetnosti a sily vôle. Určuje vašu základnú spôsobilosť vo všetkých "mentálnych" znalostiach - vedeckých disciplínach, spoločenskej interakcii, mágii, atď. Každý čarodej, vedec a vynálezca potrebuje predovšetkým vysokú IQ. Z inteligencie sa taktiež odvodzujú druhotné vlastnosti Vôľa a Vnímavosť (obe viď str. 6).

Vitalita (VT)
±10 bodov/úroveň
Vitalita (orig. Health - HT) vyjadruje energiu a životaschopnosť postavy. Predstavuje výdrž, odolnosť (proti jedom, chorobám, radiácii, atď.) a celkovú "čipernosť". Vysoká VT je užitočná pre každého, ale životne dôležitá pre bojovníkov v primitívnych časoch. Z VT sa odvodzujú Body výdrže a čiastočne ovplyvňuje Základnú rýchlosť (str. 6) a Základnú pohyblivosť (str. 6).
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 10:21, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Basic Lift, Handedness

Příspěvek od elder » 22. 8. 2005, 08:52

Základný zdvih
Základný zdvih (skrátene ZZ; orig. Basic Lift - BL) vyjadruje maximálnu váhu, ktorú je postava schopná zdvihnúť jednou rukou nad hlavu za jednu sekundu. Táto hodnota je rovná (SLxSL)/10 kilogramov. Ak je ZZ 5 a viac, zaokrúhľuje sa k najbližšiemu celému číslu, teda 8.1 bude 8 kilogramov. Priemerný človek má SL 10 a ZZ 10 kilogramov.

Dominantná ruka
Rozhodnite sa či je vaša postava ľavák alebo pravák. Kedykoľvek sa bude pokúšať urobiť niečo dôležité inou rukou, má na to postih -4. To sa nevzťahuje na činnosti, ktoré prirodzene vykonáva svojou "vedľajšou" rukou, ako je napríklad používanie štítu.
GURPS nerozlišuje ľavákov a pravákov; oba typy sú za 0 bodov. Avšak, Obojrukosť je výhoda, ktorú si treba kúpiť - viď str. 8.
Naposledy upravil(a) elder dne 14. 11. 2005, 10:28, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Secondary Characteristics

Příspěvek od elder » 22. 8. 2005, 08:54

Odvodené vlastnosti

"Odvodené vlastnosti" sú veličiny priamo závislé na základných vlastnostiach postavy. Zvýšiť alebo znížiť ich môžete príslušnými zmenami vlastností.
Body životnosti (BŽ; orig. Hit Points - HP) vyjadrujú schopnosť vašeho tela odolávať zraneniam. Počet bodov životnosti je rovný SL, teda SL 10 dáva 10 BŽ.
Vôľa (orig. Will) určuje vašu schopnosť znášať psychickú záťaž (vymývanie mozgu, strach, hypnózu, výsluch, zvádzanie, mučenie atď.). Hodnota Vôle je rovná IQ. Vôľa nevyjadruje odolnosť voči fyzickej námahe - tú vyjadruje VT!
Vnímavosť (Vn; orig. Perception - Per) predstavuje vašu celkovú ostražitosť, pozornosť. GM vykoná "Zmyslový hod" proti vašej VN, či ste niečo postrehli. Hodnota Vn je rovná IQ.
Body výdrže (BV; orig. Fatigue Points - FP) vyjadrujú telesnú "zásobu energie". Vaše BV sú rovné VT, teda VT 10 vám dáva 10 BV.
Základná rýchlosť (orig. Basic Speed) vyjadruje vaše reflexy a celkovú fyzickú rýchlosť. Určuje vašu rýchlosť pri behu, schopnosť vyhnúť sa útoku a poradie, v ktorom môžete jednať pri súboji (vysoká Základná rýchlosť vám umožňuje reagovať skôr ako protivníkom).
Základnú rýchlosť vypočítate tak, že súčet VT a OB sa vydelíte štyrmi. Výsledok nezaokrúhľujte. Rýchlosť 5,25 je lepšia ako 5!
Úhyb (orig. Dodge): Obranný manéver Úhyb (viď str. 28) je rovný Základnej rýchlosti + 3, zaokrúhlené nadol. Ak je napríklad vaša Základná rýchlosť 5,25, váš Úhyb je 8. Aby sa vám podarilo vyhnúť útoku alebo pred ním uskočiť, musíte na 3k hodiť menej alebo rovno hodnote Úhybu.
Základná pohyblivosť (orig. Basic Move) je vaša pozemná rýchlosť v metroch za sekundu. Tak rýchlo môžete utekať (hoci, pokiaľ "šprintujte" po priamej trati, môžete bežať aj rýchlejšie, viď str. 23).
Základná pohyblivosť je rovná Základnej rýchlosti, zaokrouhlené nadol; Základná rýchlosť 5,75 teda dáva Základnú pohyblivosť 5. To je priemerná hodnota pre človeka a znamená, že bez záťaže môže bežať rýchlosťou asi 5 metrov za sekundu (asi 16,5 km/h - pozn. prekl.).
Naposledy upravil(a) elder dne 15. 11. 2005, 09:51, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
elder
Příspěvky: 226
Registrován: 8. 6. 2005, 07:48
Bydliště: Banská Bystrica

Damage

Příspěvek od elder » 22. 8. 2005, 09:03

Poškodenie
Vaša SL určuje aké poškodenie spôsobíte v neozbrojenom alebo ozbrojenom súboji nablízko. Takéto poškodenie možno viesť dvoma základnými spôsobmi:
Poškodenie Výpadom (skrátene "výpad"; orig. "thrust" alebo "thr") je základné poškodenie, ktoré spôsobíte úderom päsťou, kopom, uhryznutím, alebo bodnou zbraňou ako je kopia alebo kord.
Poškodenie Švihom (skrátene "švih"; orig. "swing" alebo "sw") je základné poškodenie, ktoré spôsobíte úderom z náprahu, napr. sekerou, kyjakom, alebo mečom - teda všetkým čo pôsobí ako páka a tým násobí vašu silu.
V naledujúcej tabuľke nájdete, aké hodnoty základného poškodenia prislúchajú vašej SL. Sú uvedené vo formáte "kocky+bonus".

Tabuľka Poškodenia
Sila...Výpad...Švih
1.......1k-6.......1k-5
2.......1k-6.......1k-5
3.......1k-5.......1k-4
4.......1k-5.......1k-4
5.......1k-4.......1k-3
6.......1k-4.......1k-3
7.......1k-3.......1k-2
8.......1k-3.......1k-2
9.......1k-2.......1k-1
10.....1k-2.......1k
11.....1k-1.......1k+1
12.....1k-1.......1k+2
13.....1k..........2k-1
14.....1k..........2k
15.....1k+1......2k+1
16.....1k+1......2k+2
17.....1k+2......3k-1
18.....1k+2......3k
19.....2k-1.......3k+1
20.....2k-1.......3k+2

Poškodenie se niekedy skracuje ako "Dmg" (z orig. Damage). Do osobného denníka postavy zapíšte jednotlivé hodnoty poškodenia oddelené lomítkom. Ak máte Silu napríklad 13, zapíšte "Poškodenie 1k/2k-1".

Zamčeno

Zpět na „Překlady GURPS“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host