Forgotten Realms klíč

Pro systém ADnD a DnD vyšla spousta oficiálních herních světů, které se staly častým a oblíbeným cílem překladatelů.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 11651
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Forgotten Realms klíč

Příspěvek od Markus » 19. 6. 2003, 19:57

No. Tak abych začal.
Rád bych, když už jsme v tom, vytvořil nějaký definitivní klíč pro svět Forgotten Realms. Definitivní znamená, ža jakmile se v něm název octne, už nepůjde změnit, ani kdybyste šli na konec světa. Jenom tak zabráníme tomu, abysme nemuseli pořád přepisovat překlady do aktuální podoby.

K tomu ovšem potřebuji nějaké vaše názory. Proto, máte-li zájem, nahlédněte na níže uvedený klíč a dejte vědět, k čemu máte výhrady a co byste přeložili líp.

Jenom vás prosím - snažte se řešit jenom ty podstatnější věci. Koneckonců nezáleží na tom, jestli budeme mít město Vysoký Hrad nebo Vysoký Zámek, nicméně jestli budou Údolí nebo Doliny - to už je rozdíl. jde totiž o to, že jakmile bude definitivní klíč "venku", budu muset přepsat celou Velkou pouť, takže bych byl vděčný, kdyby se toho změnilo co nejméně. :wink:

A aby se zamezilo dalším nedorozuměním. Tady vypíšu témata, která jsou považována za jednou provždy uzavřená, protože už se o nich bouřlivě diskutovalo a nikdo nemá chuť celou tu debatu prodělat znovu :wink: :

1.: Dalelands jsou Údolní země, častěji označované coby Údolí.
2.: Waterdeep je Hlubina.
Naposledy upravil(a) Markus dne 13. 2. 2006, 03:39, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 11651
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Markus » 19. 6. 2003, 19:59

Dodržujte velká písmena tak, jak jsou tady napsaná. Není tomu tak jenom pro srandu, takhle je to správně česky.

Abbey of the Golden Sheaf - Opatství zlaté otepi
Abbey of the Sword - Opatství meče
Aencar's manor - Enkarův zámeček
Aencar's Watch - Enkarova vyhlídka
Alamber Sea - Alamberské moře
Albottle quarry - Lahvinův přívoz
Arch pool - Arkhenská tůň
Arch Hold - Klenutá tvrz
Arch wood - Klenutý les
Archendale - Arkhenské údolí
Archtassel - Klenov
Arkhen Falls - Arkhenské vodopády
Arkhen Gorge - Arkhenská rokle
Arkhen Vale - Arkhenská dolina
Arkhenbridge - Arkhenský Most
Arrowmark - Terčina
Arrowpoint - Šipka
Ashabenford - Brod nad Ashabou
Azure Bonds - Blankytná Pouta
Baldur`s Gate - Baldurova Brána
Barrowfield - Mohylová pole
Battle Court - Bojový dvůr
Battledale - Bojové údolí
Battle of Bones - Bitva kostí
Beacon Tor - Signální skála
Beast Country - Země stvůr
Bell in the Depths - Zvony z hlubin
Belt - Pas
Blackfeather Bridge - Most Černých Perutí
Black Network - Černá síť
bloodstone - krvokam
Bloodstone Pass - Průsmyk Krvokamů
Bluesword - Modromeč
Bonepile - Kostivrch
Border forest - Hraniční hvozd
Border kingdoms - Pohraniční království
Bowshot Run - Divoký hon
Bridge of Fallen Men - Most padlých
Calanthar's Road - Calantharova cesta
Candlekeep - Svícmark
Castle Daggerdale - Hrad dýky
Castle Vultureroost - Hrad Supihřad
Chandlerscross - Hokynaří
Chondalwood - Chondalský hvozd
Circle of Stars - Hvězdný kruh
Circle of Stars country - Země Hvězdného kruhu
Citadel Felbarr - Citadela Felbarr
Citadel of Many Arrows - Citadela mnoha šípů
Citadel of the Raven - Havraní citadela
City of Sails - Město plachet
City of the Dead - Město mrtvých
Cloaks if Mulmaster - Mulmasterské pláště
Cloak Wood - Zahalený les
Cloud Peaks - Oblačné vrchy
CR - CL (Cormyrský letopočet)
Coast Way - Pobřežní cesta
Cold lands - Ledové země
Copper Gulp - Měďný lok
Court of the Crown - Dvůr Koruny
Crag - Skála
Cross Road - Křížová cesta
Cult of the dragon - Kult draka
Daggerdale - Údolí dýky
Dagger Falls (vodopády) - Dýkové vodopády
Dagger Falls (město) - Dýkopády
Daggerford - Brod Dýky
Dagger Hills - Jehlové kopce
Dagger River - Řeka dýky
Dalelands - Údolí (množné číslo)
Dales Council - Údolní sněm
Dancing place - Taneční místo
Dark Road - Temná cesta
Darkhold - Temná tvrz
Darkwatch - Šeřín
Darthan's Throat - Dartanův chřtán
Dawnpost (cesta) - Cesta úsvitu
Dead dale - Mrtvé údolí
Deep Realms - Hlubinné Říše
Deeping Stream - Hlubinný potok
Deepingdale - Hluboké údolí
Desertsmouth Mountains - Hory pouštní tlamy
Dire wood - Divý les
DR - DL (úDolní Letopočet)
Dragon Coast - Dračí pobřeží
Dragoneye Dealing - společnost Dračí oko
Dragon Falls (vodopády) - Dračí vodopády
Dragon Falls (město) - Dračí vodopády
Dragonisle - Dračí ostrov
Dragonmere (jezero) - Dračí jezero
Dragon Reach - Dračí záliv
Dragon Sea - Dračí moře
Dragon's Jaws - Dračí jícen
Dragonspear - Drakoštěp
Dragonspine Mountains - Hory dračího hřbetu
Dun Hills - Hnědavé vrchy
Dunstar's Hill - Dunstarův vrch
Dungeon of Swords - Kobka mečů
Durlag's Tower - Durlagova věž
Dusk Lord - Pán šera
Dusk Road - Šeravá cesta
Dwarf's Deep - Trpasličí Hloubě
DY - DR (Dračí Roky)
Eagle Peak - Orlí Štít
Eagle's Eyrie - Orlí hnízdo
Earthearth - Zemězrod
Eatrhfast Mountains - Hřmotné hory
Earthspur - Zeměhrot
Earthspur Mountains - Hory Zeměhrot
East Way - Východní cesta
Easting - Východík
Eastkeep - Východní tvrz
Elmwood - Jilmovice
Elvenwood pass - Průsmyk elfí krve
Elven Court - Elfí Dvůr
Elven Crossing - Elfí Přechod
Elventree - Elfistrom
Empires of the Sand - Císařství (množné číslo) písku
Endless Waste - Nekonečná pustina
Eveningstar - Večernice
Evermeet - Evermeet (považujme to za cizokrajný název)
Eyeless Mask - Bezoká maska
Falcon's Rest - Sokolův odpočinek
Fallen lands - Padlé země
Far hills - Daleké vrchy
Farsea Marches - Hluboké mokřady
Featherdale - Údolí perutí
Feather Falls (vodopády) - Vodopády perutí
Feather Falls (město) - Peruťopády
Fields of the Dead - Pole mrtvých
Firehands Group - Společnost Ohnivá ruka
Fire River - Ohnivá řeka
Flaming Fist - Planoucí pěst
Flaming Tower - Planoucí věž
Flint - Křemeny
Flooded forest - Zatopený les
Flying Auxsiliary - Létající záloha
Forest country - Lesní země
Forest of Tethyr - Tethyrský hvozd
Forest of Wyrms - Les plazů
Forgotten forest - Zapomenutý hvozd
Four Winds - Čtyřvětří
FR - FL (Freemanův letopočet)
Freedom Riders - Svobodní jezdci
Friendly Arm - Přátelská náruč
Galath's Roost - Galathův hřad
Ghost Holds - Panství duchů
Giantspire mountains - Špičaté hory
Glacier of the White worm - Ledovec bílého červa
Glaemril - Glamlir
Glaun Barrow - Glaunská mohyla
Glaun Bog - Glaunský močál
Glen - Strž
Gnoll Pass - Gnolí průsmyk
Goblin marches - Gobliní marka
Golden Road - Zlatá cesta
Grave Hollow - Hřbitovní díra
Grayclaws - Šedé spáry
Great dale - Velké údolí
Great Glacier - Velký ledovec
Greatshout - Burácil
Greypeaks - Šedé vrchy
Great Rift - Velká trhlina
Great Sand Sea of Anauroch - Velké písečné moře Anaurochu
Great Sea - Velké moře
Greycloak hills - Zastřené kopce
Grey Forest - Šedý hvozd
Grey Watcher - Šedý strážce
Grimmerfang - Hrůzospár
Grimwarrow - Chmurník
Gull rocks - Racčí skaliska
Gulthmare - Gultmar
Gulthmare forest - Gultmarský hvozd
Halfaxe Trail - Polosekova stezka
Halfcrag - Stolová
Halls of hammer - Síně kladiva
Hammer hall - Kladivová síň
Hap - Sev
Hap hills - Sevné vrchy
Haptooth - Rozsevzub
Harpers - Harfeníci
Harper's Hill - Harfenický vrch
Harrowdale (údolí) - Údolí brázdy
Harrowdale (město) - Brázdnodol
Haunted Halls - Síně strachu
Hearth of Mine - Srdce dolu
Heartwing - Peruťové Dvory
Hellgate Keep - Tvrz Předpeklí
Hell riders - Pekelní jezdci
Helmland - Helmovy země
Helmturtle Peak - Krunýřový hřbet
Herald'S Holdfast - Heroldovo sevření
Hermit's wood - Postevníkův les
Hidden Vale - Skrytá dolina
High Castle (s mezerou!!) - Vysoký hrad
High Dale - Vysoké údolí
High forets - Vysoký hvozd
High Haspur - Vysoký Haspur
Hign Horn - Vysoký roh
High horn pass - Vysokorožský průsmyk
High ice - Vysoký ledovec
High moor - Vysoké vřesoviště
High road - Vysoká cesta
High tower - Vysoká vež
Highcastle - Vyšehrad
Highmoon - Nadluní
Highmoon Hill - Kopec nad lunou
Hill of Lost Souls - Kopec ztracených duší
Hill's Edge - Kopce Lem
Hillsfar - Dálnovrch
Hlintar ride - Hlintarská silnice
Holy road - Svatá cesta
Hooknose crag - Křivonosá skála
Hordelands - Země (množné číslo) hordy
Howling hill - Vyjící vrch
Hullack forest - Hulacký les
Hunter's Down - Lovecký sráz
Ice mountains - Ledové hory
Icewind dale - Údolí ledového větru
Inner Sea - Vnitřní moře
Ironfang keep - Pevnost Nebetyč
Iron house - Železný Dům
Iron Throne - Železný trůn
King's Forest - Královský hvozd
King's Reach - Královská država
Knights of Myth Drannor - Rytíři Myth Drannoru
Lady's Belt - Dívčí Pas
Lake od Dragons - Jezero draků
Lake Icelace - Ledové jezero
Lake Icemelt - Jezero tajícího ledu
Lake of Steam - Jezero páry
Land of Fate - Země osudu
Land of Purple Dragon - Země purpurového draka
Landrise - Zemězdvih
Laughing hollow - Chechtavá jáma
Living bridge - Živý most
Living city - Žijící město
Lizard Marsh - Ještěří močál
Lonely Moor - Osamělé vřesoviště
Long Road - Dlouhá cesta
Lord's Men - Panští
Loudwater - Hromvody
Maiden's Tear Falls - Vodopády dívčích slz
Mantled king od Dales - Zahalený údolní král
Manymists Mountain - Velemlžná hora
Marching Mountains - Kráčné hory
Marsch of Chelimber - Chelimberský močál
Marsch of Tun - Bečevské bažiny
Maskyr's Eye - Maskyrovo Oko
Maztica - Maztika
MC - MK (Mulhorandský kalendář)
Men of the Basilisk - Baziliškovci
Mindulgulph Mercenary Company - Mundulgulfská žoldnéřská společnost
Mines of Tethyamar - Tethyamarské doly
Mistledale - Mlžné údolí
Mistle trail - Mlžná stezka
Mithrall Hall - Mithrilová síň
Mysty Forest - Mlžný les
Moander's Road - Moanderova silnice
Moonrise hill - Měsíční Vrch
Moonsea - Měsiční moře
Moonsea ride - Měsíční cesta
Moonshaes - Moonshaes (považujme to za cizokrajný název)
Moontasel - Měsíčnice
Moonwood - Měsíční les
Mount Thalagbror - Hora Thalagbror
Myth Drannor - Myth Drannor (byl jsem ukecán ;o)
Nairning - Nejrynk
Navy of the Queen - Královnina flotila
Neverwinter - Bezzimí
Night Knives - Nože noci
Night Masks - Masky noci
Northkeep - Severstav
North ride - Severní cesta
NR - SL (Severní letopočet)
Oak Hollow - Dubová úžlabina
Oakengrove Abbey - Duběnkové opatství
Old empires - Stará císařství
Old kingdoms - Stará království
Order of the Golden Way - Řád zlaté cesty
Overland City - Pozemní město
Overmaster - Nejvyšší
Overmoor trail - Slatinná stezka
Pegasus Archery Company - Lukostřelecká společnost Pegas
Peldan's Helm - Peldanova Přílba
Pirate Isles - Pirátské ostrovy
Pits of Mystra - Mystřiny jámy
Plains of Purple dust - Pláně nachového prachu
Plateaus of Thay - Plošiny Thay
Plow Creek - Orný potok
Pool of Yeven - Jevenská tůň
PR - NL (Nový letopočet)
Pride of Arabel - Pýcha Arabelu
Pruple dragon - Purpurový drak
Purple masks - Purpurové masky
Reaching woods - Širý hvozd
Ramblecoats - Suknoplachy
Ranger's Way - Hraničářská stezka
Ravens Bluff - Krkavčín
Rage of Dragons - Dračí hněv
Rauthauvyr's Road - Ruathauvyrova cesta
Rauvedon Hills - Rauvedonské vrchy
Realmspeak - Řeč Říší
Red Cloaks - Rudé pláště
Red Plumes - Rudé chocholy
Red Raven - Rudý havran
Redstone - Rudý kámen
Red Wizards of Thay - Rudí mágové z Thay
Ride - Jízda
Riders of Mistledale - Mlžnodolští jezdci
Riftlake - Trhlinové jezero
River lis - Řeka Lis
River reaching - Širá řeka
River shining - Zářící řeka
River Way - Řiční cesta
Roadkeep - Silniční tvrz
Rot Grubs - Rudí červi
Royal Court - Královský dvůr
Saerb - Sarb
Saerloon - Sadov
Savage frontier - Divoké pomezí
Scar - Jizva
Scardale (údolí) - Zjizvené údolí
Scardale (město) - Jizvodol
Scarsdeep - Jizveň
Sea Haven - Mořské útočiště
Sea of Fallen Stars - Moře padlých hvězd
Sea of Moving Ice - Ledovcové moře
Sea of Swords - Mečové moře
Searing -
Sembia - Sembie
Semberflow - Semberský potok
Serpent Hills - Hadí vrchy
Serpent's Tail Stream - Hadí potok
Serpentsbridge - Hadí most
Sessrendale - Sessrenské údolí
Shadow Gap - Stinný průsmyk
Shadow Thieves of Amn - Stínoví zloději z Amnu
Shadowcloaks - Stinné pláště
Shadowdale (údolí) - Stinné údolí
Shadowdale (město) - Stínodol
shadowtop (strom) - setmělec
Sharburg - Marštejn
Shield trading company - obchodní společnost Štít
Shind road - Shindská silnice
Shining plains - Zářící pláně
Shining sea - Zářící moře
Silent room - Tichá místnost
Silver Marches - Stříbrné mokřady
Silverymoon - Stříbroluní
Six Coffers - Šestero truhlic
Skull crag - Lebečná skála
Skull gorge - Roklina lebek
Skullport - Přístav Lebek
Snowfake moutains - Sněžné hory
Snowmantle - Sněhulice
Sparkling Stones - Čiré kameny
Spiderhaunt forest - Pavoučí lesy
Spine of the World - Páteř světa
Spur - Ostruha
Standing stone - Stojný kámen
Star mounts - Hvězdné hory
Starwater (řeka) - Hvězdná
Starwater road - Hvězdná cesta
Stonelands - Kameniny
Storm horns - Bouřlivé skály
Sunrise mountains - Hory úsvitu
Sunset mountains - Hory soumraku
Sword Coast - Mečové pobřezí
Swordpoint - Mečiště
Swords Creek - Mečový potok
Tangled Trees - Stromuzměť
Tasseldale - Střapcové údolí
Tasselheart - Střapečky
Tasselway - Střapcová cesta
Tears of Selune - Seluniny slzy
Teeth - Zuby
Tegal's Hill - Tegalův kopec
Tegal's Mark - Tegalův Znak
Temple Hill - Chrámový kopec
Temple in the Sky - Nebeský chrám
Ten Towns - Desetiměstí
Teshendale - Teshenské údolí
Tethyamar Trail - tethyamarská stezka
Thentia - Tentie
Three Rivers - Trojříčí
Three Trees Pass - Průsmyk tří stromů
Thunder Gap - Hromová průrva
Thunder Pass - Hromový průsmyk
Thunder peaks - Hromové vrchy
Thunder Way - Hromová cesta
Thunderstone - Hromskalí
Tilver's Gap - Tilverova soutěska
Time of Troubles - Doba nesnází
Tower of Ashaba - Ashabenská věž
Tower of the Rising moon - Věž vycházejícího měsíce
Trackless Sea - Bezestopé moře
Trader's Road - Kupecká cesta
Tradetongue - Obchodní jazyk
Trade way - Obchodní cesta
Treesedge - Příles
Trielta Hills - Trielské kopce
Trollbark - Trolištěk
Trollclaw Ford - Trolí brod
Troll hills - Trolí vrchy
Trueshield - Opravdový štít
Tuigan invasion - Tuiganská invaze
Tun - Bečka
Twisted tower - Zkroucená vež
Two Rocks - Dvě skály
Twoswords bridge - Dvojbřitný most
Uldoon Trail - Uldoonská stezka
Unapproachable East - Nedostupný východ
Underdark - Temná říše
Undermountain - Podhůří
Underhome - Podzemín
Vale of Lost Voices - Údolí ztracených hlasů
Vale of Volkumburgh - Volkumburghská dolina
Var the Golden - Zlatý var
Vast - Vast
Vast Swamp - Širý močál
Velrasburg - Velarův Hradec
Velarwood - Velarský les
Vilhon Reach - Vilhonská zátoka
Viperstongue ford - Zmijí brod
Walking tower - Kráčící věž
Wall - Stěna
Walls of night - Stěny noci
Watchfull Shield - Ostražitý štít
Way Inn - Hospoda u cesty
Waymoot - Újezd
Way of the Lion - Cesta lva
Way of the Mantikore - Cesta mantikóry
Weary knight - Utahaný rytíř
Weeping Rock - Plačící skála
Weeping Stream - Plačící potok
West Road - Západní cesta
Western Hearthlands - Západní vnitrozemí
Westgate - Západní Brána
Westkeep - Západní tvrz
Wheelon - Kolová
White Ford - Bílý Brod
White river - Bílá řeka
Wild gooze - U Divoké husy
Winding Water (řeka ) - Zátočiná
Wineflow - Vinná (řeka)
Wolfjaw Towers - Divurvalovy vežě
Wolfwall - Vlčí zeď
wood of Many Names - Les mnoha jmen
Wood of Sharp Teeth - Les ostrých zubů
Woods of Turlang - Turlangovy lesy
Wright's Querry - Meslníkův Přívoz
WY - HR (Hlubinské roky)
Wyvernfang - Vyverní tesák
Wyvernflow - Vyverní řeka
Wyvernspur - Vyverní jezero
Wyvernwater - Vyverní jezero (tohle hned napravím)
Yelow Snake Pass - Průsmyk žlutého hada
Yeven - Jeven
Yeven trail - Jevenská stezka
Yevenwood - Jevenský les
Zhentil Keep - Zhentilská Tvrz

Uživatelský avatar
Markus
Vrchní krutovládce; Administrátor
Příspěvky: 11651
Registrován: 19. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Mnohovesmír! Brno!
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Markus » 19. 6. 2003, 20:00

Dlouhý, co? :wink:
Dovolím si tu vypíchnout pát témat na debatu:

Co Skullport?
Co drowové? Počeštit nebo ne?
Co Underdark? Vyhovuje vám Temná říše?

Uživatelský avatar
xeno2
Příspěvky: 27
Registrován: 21. 5. 2003, 21:33
Bydliště: Košice, SR - inak planet Arrakis
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od xeno2 » 19. 6. 2003, 20:37

Treba dat ten kluc do interaktivnej podoby
Keď začali lietať američania do vesmíru, zistili, že v beztiažovom stave nefunguje guličkové pero. Investovali mnoho miliónov do výskumu a vyrobili pero, ktoré funguje aj vo vesmíre. Rusi píšu ceruzkou. :)

Uživatelský avatar
Lidožrout
Příspěvky: 503
Registrován: 9. 3. 2002, 00:00
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lidožrout » 19. 6. 2003, 23:36

bloodstone = heliotrop (což se asi použít nedá) neboli krevel, jestli to teda ve forgotnech neni ňák jinak..
Bloodstone Pass -- Krevelový průsmyk / Průsmyk Krevelů
Cloak Wood -- Zastřený les
Cormyr -- o tom se snad taky vedly spory, ale nevidim důvod proč nepsat Kormyr, pokud to ovšem nečteš s C. Jestli to ale čteš s C tak to čteš blbě $D
Dagger Falls -- tohle mi rozhodně nesedí, vůbec to s tou dýkou, ale co s tim nevim... snad u toho města to zkrátit na jedn. číslo -- Dýkopád (sem z Dýkopádu oproti sem z Dýkopádů -- tam je moc dlouhejch samohl.)
Dark Road -- road = silnice myslim
Dusk Lord -- tohle je jedna z těch prkotin, ale dal bych Pán Soumraku
Evermeet -- to bych nepovažoval, zní to blbě.. jednou mě na to něco napadlo, tak se to snad vrátí...
Evereska -- tu tam vůbec nemáš, ale následně bych jí opravil podle překladu Evermeetu

Zatim stačí, to je fakt dlouhý jako prase...

Skullport: už si nepamatuju kde leží, ale celkem hezky cizokrajně zní Port Lebek
Drow: jaxe to čte? drů nebo drou? má to smysl nechávat i v češtině? podle mě ne... e e $roll$ dal bych tam Drójové, ale to se někomu nelíbí..
Underdark: mě je to jedno, ale spíš mi vyhovuje Potemno nebo Příšeří.

Uživatelský avatar
xeno2
Příspěvky: 27
Registrován: 21. 5. 2003, 21:33
Bydliště: Košice, SR - inak planet Arrakis
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od xeno2 » 20. 6. 2003, 00:24

Ja by som nazov Drow neprekladal
za 1. je to meno rasy
a za 2. je to velmi melodicke a evokuje nieco

Drow by sa nemal vobec prekladat - Drow znie stokrat lepsie ako Droj - neviem preco ale slovo Droj vo mne evokuje sojove mlieko ;o)
Keď začali lietať američania do vesmíru, zistili, že v beztiažovom stave nefunguje guličkové pero. Investovali mnoho miliónov do výskumu a vyrobili pero, ktoré funguje aj vo vesmíre. Rusi píšu ceruzkou. :)

Uživatelský avatar
Drizzt
Series Freak
Příspěvky: 1347
Registrován: 8. 7. 2002, 08:44
Bydliště: Somewhere around...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Drizzt » 20. 6. 2003, 08:08

Ten kdo přeloží jméno rasy Drow do nějakého patvaru bude mít co dělat se mnou... vždit hobitům se taky nechává český ekvivalent hobitui, tak proč mněnit drowy???
Jinak s ostatními názvy souhalsím a nechal bych hezky čeksy Temná říše... proč to měnit??
Obrázek

Uživatelský avatar
svist
Příspěvky: 90
Registrován: 4. 2. 2003, 10:01
Bydliště: Praha

Příspěvek od svist » 20. 6. 2003, 09:22

Takže nejdřív drow ať se to Drizztovi líbí nebo ne s tím slovem se musí něco udělat drow je úděsně nečeské a nedá se v češtině pořádně vyslovit navrhuji drov. Ne, že bych z toho byl nějak odvázaný, ale dá se na to zvyknout.

Skullport - Lebkov
Underdark je jako Temná říše v pohodě, i když bych spíš dal Temné říše aby bylo jasné, že nejde o jednotný státní útvar

Wyvernspur je přeložen nějak divně
Time of troubles - Doba strastí zní podle mně určitě líp
Shadowtop - setmělec ??? ale jak je potom Duskwood
Znate nejaky zvire, co vydrzi vic nez svist?

Uživatelský avatar
Drizzt
Series Freak
Příspěvky: 1347
Registrován: 8. 7. 2002, 08:44
Bydliště: Somewhere around...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Drizzt » 20. 6. 2003, 10:07

[quote="svist"]Takže nejdřív drow ať se to Drizztovi líbí nebo ne s tím slovem se musí něco udělat drow je úděsně nečeské a nedá se v češtině pořádně vyslovit navrhuji drov. Ne, že bych z toho byl nějak odvázaný, ale dá se na to zvyknout.

hele, vyslovovat, to si může každý enchat jak chce, ale proč měnit název?? Tady jde o to, že to je název rasy... tak proč ji měnit...
Obrázek

Uživatelský avatar
Lidožrout
Příspěvky: 503
Registrován: 9. 3. 2002, 00:00
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lidožrout » 20. 6. 2003, 10:38

duergar je taky název rasy, ale výslovností je spjatej s výslovností dwarf. taky by měl bejt počeštěnej, aby se zachovala souvislost.

pakliže by se zachoval drow, bylo by potřeba neopomenout, že čeština nemá w. pak ale taky záleží, jestli to kdo čte [drou] nebo [drof]. já osobně to první a pak bych neviděl důvod to tak nepsat, páč v češtině, jak sme si možná na základce fšimli, se fšechno píše tak, jak se to čte (až na výjimky jako je výjimka, tvrdý měkký iy a tak dál...) a dálepak by drou musel bejt nesklonnej. vyděl sem drou, támhle je drou, pět drou, ona je drou, neni možno dělat shodnej přívlastek... spousta nevýhod. ale jak je libo.

Uživatelský avatar
Quasit
Vysloužilý démon
Příspěvky: 1452
Registrován: 28. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Praha, Vršovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Quasit » 20. 6. 2003, 10:44

dwarf je taky nazev rasy, ale prece jen se myslim do prekladu hodi lip trpaslici $;)
problem se slovem drow je a) kazdy to bude vyslovovat jinak, b) sklonovani zni priserne
Do prekladu core 3e jsme dali Drój, Drójové. Nic lepsiho jsem zatim neslysel. Slovo Drój má v češtině stejný smysl jako drow v angličtině (žádný). Takže jde čistě o zvukomalebnost.

Uživatelský avatar
Drizzt
Series Freak
Příspěvky: 1347
Registrován: 8. 7. 2002, 08:44
Bydliště: Somewhere around...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Drizzt » 20. 6. 2003, 10:45

[quote="Lidozrout"]duergar je taky název rasy, ale výslovností je spjatej s výslovností dwarf. taky by měl bejt počeštěnej, aby se zachovala souvislost.

není náhodou duergar temný trpaslík, ted něco trošku jiného než obyčejný trpaslík??

já si prostě za tím droWem stát budu a nikdo mě neukecá...
Obrázek

Uživatelský avatar
Quasit
Vysloužilý démon
Příspěvky: 1452
Registrován: 28. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Praha, Vršovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Quasit » 20. 6. 2003, 10:47

Drizzt: a proc si nestojis taky za dwarf, gnome, halfling, giant etc etc etc ???

Uživatelský avatar
Drizzt
Series Freak
Příspěvky: 1347
Registrován: 8. 7. 2002, 08:44
Bydliště: Somewhere around...
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Drizzt » 20. 6. 2003, 10:49

Quasit píše:Drizzt: a proc si nestojis taky za dwarf, gnome, halfling, giant etc etc etc ???
A proč bych měl, já jsem drow a jsem na to náležitě hrdej, tak nechci abych se tady v týhle zemí jmenoval jakkoliv jinak...
A navíc ty rasy, který jsi přeložil mají již oficiálně uznanný český překld, ale najdi mi alespoň jeden překlad pro slovo drow... :lol: 8)
Obrázek

Uživatelský avatar
Quasit
Vysloužilý démon
Příspěvky: 1452
Registrován: 28. 8. 2001, 00:00
Bydliště: Praha, Vršovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Quasit » 20. 6. 2003, 10:58

oficialne uznany preklad? Co to prosim te je? Ja nevedel, ze je nejaka instituce, nejaky Urad oficialniho uznavani prekladu...
Napred je slovo v cizim jace. Pak ho nekdo poprve prelozi a pokud se to chytne, vznikne tvuj "oficialni" preklad. Drow neni preklad, ba ani transkripce. Drou je transkripce, o tom uz by snad slo uvazovat, muselo by to byt asi nesklonne.
Ovsem rekni mi jediny duvod, proc to nenahradit cesky tvaroslovne? To slovo nema zadny vyznam, jde (opakuju se, prominte) jen o zvukomalebnost. To IMHO slovo Drój naprosto splnuje, zachovává i podobnost s originalem. Jde ciste o nezvyk a zvyk.

Zamčeno

Zpět na „Překlady světů pro (A)DnD“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host