[HRA] 10. patro - Muiralův revír

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 13:28

Hiro,

západní i východní stěna jsou na poklep duté. Nejspíš stačí zatlačit a otevřou se.

Na kterou stranu se vydáš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 569
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 26. 3. 2020, 14:05

.... Vhaeraunova svatyně ...

"To je pravda, a já osobně jsem špatný lhář i na poměry světlých elfů," zalžu Xarannovi a zatvářím se mírně posmutněle, "Jsem Cilapi... Cilapi Márameldon a mám-li hovořit pravdu, žel bohyně nemohu říci, že by mě nějak zvlášť těšilo. Má společnice je známa jako Saaga.. tedy její živelnější půlka. Mudrc Hiro dal na chvíli přednost prohlížení místních... pamětihodností před pro něj zřejmě nudnými hovory o politice a vraždách. I když moudrý, je to pořád jen člověk a ti mají zřídka kdy trpělivost na dlouhé tance slov..."

Pohlédnu krátce na posmutnělého Sorna a nedá mi to, abych se na něj alespoň trochu povzbudivě neusmál.

"Myslím, že bys neměl litovat prokázaného milosrdenství, Xarane. Ostatně Měsíční bohyně ti za něj poslala mne a se mnou přišla i Saaga a mudrc Hiro. Bez něj bys neměl nic, nyní máš nás a tedy vetší možnosti... Ostatně si myslím, že jsi tak mrzutý, protože jsi tady Sorna špatně odhadl. Dokázal přivést dobrodruhy a tedy splnit první půli úkolu, o kterém sis myslel, že je nemožný. Podcenil jsi ho, a to by se špic- pardon - vrahům, stávat nemělo."

I mě se na moment zablýsknou bílé zuby, ale raději pokračuji.

"Co se nás týká, jsme dobrodruzi a netoužíme po ničem větším, než se jen bez zbytečných komplikací dostat hlouběji do Podhoří. Jenže v cestě nám stojí hned dva drowí rody a ty světlého elfa nejspíš nenechají jen tak projít - a k ostatním zřejmě nebudou o moc přátelštější. A než se postavit oběma, je prostě lepší uškodit jen jednomu z nich s tím, že ten druhý nás z vděčnosti nechá projít. Bude ho to tak stát nanejvýše možná jisté sebezapření...
A nebýt zde výmluvného Sorna, už bych stál před Vlonwelv a nabízel jí pomoc proti jejím nepřátelům. Protože mě ale Sorn přesvědčil, že Vlonwelv není dobrý spojenec, raději bych nabídl naši službu rodu Freth. Jestli přímo tobě, záleží na několika podmínkách."

Neodolám a začnu vypočítávat na prstech.

"Zaprvé na tom, co po nás budeš žádat. Zadruhé zda-li nám dokážeš, až uděláme, co bude třeba, pomoci dostat se v pořádku ke tvému rodu. Za třetí jestli nás tento nechá projít dále a za čtvrté-" znovu se podívám do vrahových očí a pocítím příjemný příval adrenalinu "-jestli Sornovi poděkuješ za to, co pro tebe vykonal."

Cilapi:2D6+1 → 8(3 +4 + 1)#CHA (Odhad osoby)
Držím 1, pálit budu až podle toho, co Xaran odpoví.

PJ? Případně Saaga.
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 608
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Hiro » 26. 3. 2020, 14:12

... v ďuře ...

Zkusím po čichu odhadnout, ze které strany jde troglodytí zápach a vydám se na tu druhou. Pokud to určit nejde, půjdu na západ.
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Saaga » 26. 3. 2020, 15:32

... Východní spojovací chodba ...

Saaga se přeskupí k podlaze a rozprostře se do maximální šířky. Od okrajů se postupně nahrne ke středu a v podobě husté kuličky vyletí ke stropu. Po malých kapkách stéká doků a formuje tak mlhovinový obraz mladé ženy. Ta si prohlédne své obě ruce, otočí se kolem dokola, rozběhne se kupředu a rozfoukne se do těžko postřehnutelné řídké mlhy.

Propluje chodbou do Llothina chrámu. Vznese se prostředkem sálu do úrovně balkónu, chvíli poletuje na dohled od kamenné sochy Lloth a poté se rychle v úzkém proudu mlhy protáhne dříve zamčenými dveřmi na jih.

PJ, pokud v tom Saaze nikdo a nic nebrání, dostane se až za dveře, které nedávno odemykala. Jak to tam vypadá?

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Saaga » 26. 3. 2020, 15:41

... Vhaeraunova svatyně ...

"Já bych..." pokusí se Saaga představit, ale rozhodne se Cilapimu neskákat do řeči.

"My to ale ne..." načne myšlenku o chvíli později. Zůstane ale zaseknutá v půlce slova a zbytek jen tiše vydechne, když svůj rafinovaný výklad spustí assassín Xaran.

"Jestli mohu..." zkusí to do třetice, ale jen pokrčí rameny a nechá iniciativu Cilapimu.

"Mám z toho špatný pocit", špitne nakonec mezi řečí ostatních a vstoupí do chrámu. Temné siluety drowů na jen nepatrně světlejších závěsech ji nepřestávají fascinovat. Zkusí poskládat své ruce do stejných gest a při tom přemýšlí, odkud jí jsou povědomé.

Odhad situace: Hiro:2D6+2 → 5(1 +2 + 2)#INT
- Co je tu jinačí, než vypadá?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 20:19

.... mezi ďurou a pavučinami ....

Hiro,

smrad rozhodně přichází škvírami v západní zdi, takže odtlačíš tu východní. Světlo meče osvítí klikatou širokou chodbu, podobnou všem ostatním, co jsi zatím na tomhle patře viděl.

L10-038.jpg
Chodba mezi pavučinami a ďurou

Na severu končí dvoukřídlými dveřmi. Směrem na jih je slepá a těsně před jejím koncem je odbočka na východ, ve které vidíš hustě natkané pavučiny.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 20:39

... Vhaeraunova svatyně ...

Cilapi, Saago,

Xaran si vyposlechne Cilapiho podmínky a opět se usměje zářivým úsměvem.

"Dobrá, pojďme od zadu. Poslední podmínka je nejsnazší, žádnému drowovi nedělá problém lhát, takže, ..." otočí se k Sornovi, "... upřímně ti děkuji."

Pak se otočí zpátky k Cilapimu: "To bychom měli z krku. Co se týká druhé a třetí otázky .... to nejmenší, co pro tebe můžu udělat je, že ti ukážu cestu skrze území rodu Auvryndar hlouběji do nitra hory. Samozřejmě, můžu ti slíbit víc, jestli ti to pomůže v rozhodování, třeba i cestu do pevnosti mého rodu, nebo jeho spojenectví, nebo dokonce i cestu k samotnému Halasterovi Černoplášťovi.

Můžu taky tady té gith slíbit třeba jízdu na rudém drakovi, nebo vám všem slíbit, že každý dostanete osobního ochočeného mozkožrouta. Víš jak. Slibem nezarmoutíš. Obzvlášť, pokud jsi drow. Spokojený?"

V ten okamžik si všimne, že Saaga zkouší napodobit gesta ze závěsů a přemýšlí o nich. "Znamená to oloth elgg ssussum - temnota zničí světlo - a bývalo to heslo k tajným dveřím za oltářem," ukáže na jižní zeď. "Už jsem ho změnil, snažíš se zbytečně," dodá k tomu. "Jen šílená mysl, která CHCE, aby mu po jeho území pobíhali nezvaní hosté, nechává hesla k tajným dveřím jako hádanku k vyřešení."

Vrátí se k Cilapimu. "Zbývá tedy poslední bod. Co po vás chci. No, postavme to takhle - není to mnoho. Mám tu svoji misi a v jejím splnění mi brání přesila. Chystal jsem se požádat o spirituální pomoc tady svého patrona," kývne hlavou k oltáři, "ale pokud jste odhodlaní mi pomoct, znamená to, že mě vyslyšel už předtím, než jsem se vůbec začal modlit a dodal mi pomoc materiální. Věc se má takhle ....

.... potřebuji osvobodit jednoho z nás. Nebudu předstírat, že je to přítel, je to prostě člen našeho rodu ... a opravdový špión v řadách rodu Auvryndar. Vlonwelv ho odhalila a teď ho nejspíš někde mučí."

Upře na Cilapiho velmi pronikavý pohled. "Vidíš Cilapi? Někoho mučí. Měl bys zabránit utrpení, to vy na povrchu děláváte, ne?" rýpne si.

"Od vás bych potřeboval, abyste rozpoutali trochu zmatku a dovolili mi tak proniknout do místa, kde ho vězní. Pokud budeš souhlasit, povíme si víc o tom, co a jak...

A co bude dál? To bude záležet na tom, jak budete schopní. Třeba u toho umřete. Nebo neumřete a pomůžete mi. Nebo neumřete, pomůžete mi a ještě nám bude přát štěstí a zabijeme u toho tu prokletou Vlonwelv. Nebo ona zabije nás. Zkrátka ... bude se něco dít. Mám zase začít slibovat, nebo to stačí takhle?"

Pak se ještě zamyslí: "Taky je tu varianta, že se prostě rozejdeme, vy mi nepomůžete ... a cestu dál do podzemí si budete hledat sami. Nebo se můžeme vzájemně zabít rovnou."

Co uděláte dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 21:09

.... za škvírou v poškozených magických dveřích ....

Saago,

protáhneš se, až skoro protečeš skrze skulinu v magických dveřích do krátké chodby, která končí schodištěm. Pata schodiště je už v hrubé hlíně nějaké rozlehlé jeskyně.

Dostat se sem nahoru trvalo pár OKAMŽIKŮ - máš poslední možnost proměnit se zpět s hod+1.

Jeskyně je slabě osvícena několika poletujícími magickými světly a vidíš, že schody ústí na římsu v její severovýchodní části.

L10-039.jpg
Římsa v jeskyni

Na římse postává malá skupinka drowů a jen o něco menší skupinka troglodytů. Obě skupiny se drží dál od sebe - není se co divit s ohledem na pach, který troglodyty provází, a vypadají, že se každá laxně věnuje nějaké své zábavě.

Drowové - muži - očumují dvě drovky, které drží hlídku na okraji římsy a tiše je komentují. Drowky samotné hledí do prostoru na jihozápadě, odkud se ozývá šumění a šplouchání vody. Troglodyti hrají nějakou neznámou, ale nejspíš nepříliš složitou hru, která zahrnuje házení ohlodanou kostí a sledování, jak bude natočená, když dopadne na zem.

Vůdcové obou skupin - drowí čarodějka a mohutnější troglodyt, vedou rozhovor mezi oběma skupinami.

Není vidět žádných schodů či rampy, po které by se dalo bez problémů dostat z římsy do jihozápadní části jeskyně či naopak.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 569
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 26. 3. 2020, 21:35

... Vhaeraunova svatyně ...

"Taky mě to už napadlo," pokrčím rameny na možností, že bychom se s vrahem vzájemně zkusili zabít, "Navíc kdybys to přežil - a já díky milosti své Bohyně umím nepřátele udržet naživu - mohl bych tě předhodit Vlonwelv. Ta by z tebe jistě dostala přiznání, pro koho opravdu pracuješ, a možná i nějaké to tajemství tvého rodu. Třeba by mi za to nakonec pomohla s postupem dále lépe než ty - a tady Sorna by za tvé odhalení povýšila."

Vteřinku nechám zmíněného Sorna vzpamatovat, aby přestal tak divoce mrkat a zavrtím hlavou.

"Ale ne, jestliže někoho mučí, máš drahý Xarane pravdu v tom, že bych tomu rád zabránil. Dokonce bych nejspíš ani nic nežádal na oplátku. Mám tedy opravdu veliké štěstí, že jsi již souhlasil s tím, že mi prozradíš cestu dále - nejlépe nejen o patro níže ale i skrze území tvého rodu. A protože jsi mě varoval, že tvým slibům - na rozdíl od těch mých, protože já přeci neumím lhát - nelze věřit, musíš tuhle část dohody splnit jako první. Pak ti pomohu vyvolat zmatek. Ostatně znám na to ideální osobu," usměji se směrem k Saaze.

Cilapi:2D6+1 → 9(3 +5 + 1)#CHA(Něco za něco)
7-9: Vzhledem k tomu, že peníze nedávají moc smysl, nechám na něm, aby navrhl záruku.


"Co se týká matriarchy rodu Freth. Zkus mi upřímně říci - jsi-li toho schopen - mohu-li doufat v její vděčnost za pomoc se záchranou jejího špeha. Má pro ni on nebo informace, které zná, takovou cenu? A patří k těm, kteří dovedou být vděční, i když v daný moment nemusí? Nemusíš se bát, že by na tvé odpovědi záviselo naše krátkodobé spojenectví - chápu, že za svůj rod mluvit nemůžeš. Prostě mě to zajímá, ber tu informaci jako součást dohody, kterou jsme právě uzavřeli..."

Pálím své držení z odhadu na to Co postava opravdu cítí (jak smýšlí o matriarše svého rodu)? Případně mluví-li pravdu, bude-li to dávat větší smysl.

PJ?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 608
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Hiro » 26. 3. 2020, 22:19

... mezi ďurou a pavučinami ...

Ze všech sil zadržuji smích, abych jim to tady nepoprskal. Slepá chodba... u drowů... jistě. Zakroutím hlavou, spokojeně vydechnu a jdu proklepat ten kousek stěny, za kterým to určitě pokračuje dále.

Je to vlastně zajímavé - mohl bych jít na druhou stranu a podívat se jednoduše, co je za dveřmi s klikou. Já ale místo toho radši budu zkoušet otevírat zeď. Tajemství je mocné lákadlo.

PJ, pokusím se najít tajné dveře ve slepé chodbě na jihu. Jsou tam nějaké? A když už jdu kolem té chodby s pavučinami - jak to v ní vypadá?
Naposledy upravil(a) Hiro dne 26. 3. 2020, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Saaga » 26. 3. 2020, 22:35

... Vhaeraunova svatyně ...

"Jestli se bavíme o vzájemném zabíjení," prohodí očividně nakvašená Saaga Cilapimu, "je to jedna jedna. Jak znám Glom, přidá se ke mně a Halastrom se určitě zdrží hlasování. Víš, že se necítím úplně svá a nejsem si jistá, jestli s mou druhou půlkou neodešlo i míření. Potřebovala bych si to vyzkoušet. Na něčem kňučícím, cukajícím se."

Poslední dvě věty i jedovatý pohled teď už míří přímo na Xarana.

"Ale nebudeme si kazit karmu, že?" změní náhle tón a prudce rozhodí ruce od sebe v širokém náznaku objetí. "Já ti milý Xarne za sebe mohu slíbit, že se budu zcela soustředit na rozpoutání té trochy potřebného zmatku. Aspoň u toho na chvíli zapomenu, jaký blbeček nás do toho namočil."

Saaga svěsí ruce prudce k pasu a tasí obě své zbraně.

"Dodělejte si dohodu sami. Já se musím připravit, abych si pak nenacákala do vlasů," zavrčí ke všem zúčastněným a začne brousit meč o boxer.

PJ, Cilapi?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 22:41

.... v širší chodbě ....

Hiro,

udělá ti nesmírnou radost, když se zeď na jihu po zatlačení odsune přesně tak, jak jsi očekával. Tajné dveře ústí do širší chodby.

L10-040.jpg
Širší chodba

Na východě je chodba zavalená.

Na jih je otevřený průchod, který se dělí na dvě strany.

Malý kousek od tajného průchodu jsou i normální dveře na sever, z těch se line troglodytí zápach.

Nakonec úplně na západě se široká chodba otevírá do ještě širšího prostoru, ze kterého se ozývá příjemná a veselá hudba.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Saaga » 26. 3. 2020, 22:48

... římsa v jeskyni ...

Obláček dýmu vylétne až ke stropu, co nejvýše to jde. Scenérii má jako na dlani, nebo jako na obrázku. Nadhled jí pomáhá v orientaci. Nemaje očí, skvěle vnímá situaci pod sebou.

Hledá cestu na římsu. Drowové létat neumí. Na šplhání po skále jsou příliš namyšlení. Vchod, kterým přišla... by přece nechtěli stále dokola magicky zamykat. Měli by v chrámu rozsvíceno. A nepustili by tam troglodyty. Saaga se zaměří na skalní stěnu. Tajnými vchody a teleportačními zařízeními je toto patro přeplněné.

Krom prostředí si prohlédne i pohyb pod sebou. Pozoruje drowy i troglodyty. Vlonwelv není pravděpodobně nikdo. Významní jsou dva. O něčem jednají. Nemaje uši, Saaga slyší. Když se bude soustředit, bude i rozumět. Když pozná své nepřátele, zvládne je i eliminovat.

Odhad situace: Hiro:2D6+2 → 10(4 +4 + 2)#INT
- Jaká je nejlepší cesta z římsy?
- Co je tu pro mě zajímavé nebo užitečné?
- Kdo to tu vede/velí?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2109
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 26. 3. 2020, 23:16

... Vhaeraunova svatyně ...

Cilapi, Saago,

Xaran chvíli přemýšlí a pak odpoví. "Dohodněme se takto - i drow jako já dokáže projevit vděčnost. Společně teď vyrazíme na místo, kde potřebuji být a vy uděláte potřebný zmatek. Pokud to přežijete, prozradím vám cestu dál. A pak už bude na vás, jestli se naše cesty okamžitě rozloučí, nebo budeme pokračovat bok po boku až do okamžiku, kdy jeden druhého zradí..."

NĚCO ZA NĚCO je 7-9 a tohohle drowa CENNOSTI nezajímají. Musíte tedy alespoň to, co nutně potřebuje, udělat jako první, abyste dostali, co chcete.

Když se zeptáš na matriarchu, drowí asasín odpoví: "Za matriarchu Erelal opravdu mluvit nemohu. Ale řeknu ti o ní jedno - s ohledem na svou zálibu v plození dětí nemá čas na nějaké příliš velké politikaření a je velmi pragramatická. Budete pro ni užiteční? Pak vás použije a budete žít. Budete ji překážet? Pak vás nechá smést."

Z Xaranova hlasu je cítit respekt s příměsí nesouhlasu. Jako by svou matriarchu obdivoval za to, co dokáže a zároveň nesouhlasil s tím, co dělá.

Potom už se obrátí k Saaze: "Nabroušená? Můžeme?"

"Ty můžeš taky, třeba nejsi úplně marný," kývne i na Sorna a otočí se k jižní stěně a něco zašeptá. Když je k vám zády, jeho temný plášť téměř splývá se stěnou před ním i závěsem.

Ve stěně se otevře úzký průchod do chodby vedoucí od západu k východu. V pravidelných intervalech má v severní stěně výklenky navlas stejné, jako ten, kterým prolézáte.

L10-041.jpg
Tajná chodba za svatyněmi

Na západě je slepá, na východě se otevírá do prostoru, ze kterého se ozývá občasné cinknutí zbraně o zbraň, doprovázené povzbuzováním a pochvalnými výkřiky mladických hlasů.

Asasín proklouzne do chodby a když se chystáte prolézt za ním, náhle se od stropu ve svatyni i na chodbě ozve několik praskavých zvuků. Hlasy na východě utichnou. Ženský hlas, který jste již slyšeli dříve monotóně, jako by zněl z kovové trubky oddeklamuje:

MarkyParky:1D4 → 4(4)#Hlášení

"Nedbejte na falešné zprávy o útoku na naše opevněné pozice ve vyšších patrech. Naše síly pod velením hrdinné T'rissy Auvryndar vyrvaly ze spárů Azrokovy Legie prastaré trpasličí město Stromkuhldur. Lebečný přístav bude následovat. Chvalte Lolth!"

Mladé hlasy na východě uvítají zprávu jásavými výkřiky, až je jediný starší ženský musí uklidňovat. "Jistě, jistě, jsem ráda, že vám tahle ... zpráva ... udělala radost, ale teď zpátky k tréninku."

Xaran se na vás otočí: "Na co čekáte? Vlítněte na ně. Jsou to jen děcka. Stačí zabít dvě nebo tři a zbytek se ve zmatku rozprchne. Já se postarám o Drinrith."

Co uděláte dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 608
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 10. patro - Muiralův revír

Příspěvek od Hiro » 26. 3. 2020, 23:20

... v širší chodbě ..

'Inu,' pomyslím si. Hudbu jsme dříve neslyšeli, tím směrem Saaga a ostatní nebudou. Troglodyty jsme ostatně také necítili. Takže tím směrem je pravděpodobně nenajdu. Sice bych tam jistě našel někoho, kdo by mi poradil se směrem, ale když jsme teď ti atentátníci, bude možná lepší postupovat společně.

Podrbu se ve vousech. Je to už podruhé, co jsem se na tomto patře ocitl kdoví kde.

Otočím se a prohlédnu si tajné dveře z druhé strany. Zde jsou uprostřed chodby, sotva postřehnutelné. Jako by snad drowové přímo čekali, že vetřelci přijdou z této strany. Je tedy možné, že chodba vede kolem té ďoury směrem k chrámu? Nebo je chrám místem, ze kterého se ozývá ta hudba? A kde by vlastně mohl ležet celkem rozlehlý prostor se všemi těmi lebkami a svatyněmi? Může Cilapi přijít z jedné z těch dvou chodeb, které mám před sebou?

Kdybych aspoň měl kompas, mohl bych se snáze zorientovat. Ale nesmím ztrácet naději. Sice nemám kompas, ale mám přeci vše, co bych mohl potřebovat k jeho výrobě, že?

Spokojeně si protáhnu záda. Co vlastně na takový kompas potřebuji? Nějakou střelku či podobný plochý váleček. Na jedné straně by měl být kovový a magnetický. A měl by být v prostředí, které mu dovolí volně se otáčet kolem své osy. Mám tu něco magnetického? Ne, ale mám tu Maddgothovu helmu a krátký trojzubec, tedy kovové předměty a zároveň magické. Magické a magnetické sice není to samé, ale je to těsně. Střelka... jsem vlastně já, že. A volný pohyb v prostoru mám přece také perfektně zvládnutý!

Lehnu si na zem na záda. Do rukou uchopím trojzubec a ukážu s ním za sebe nad hlavu, aby představovalo prodlouženou část mého těla. Potom zašeptám ta správná slova a vznesu se lehce nad zem. Pomalinku se začnu otáčet. Je sice pravda, že tuto problematiku jsem se kdysi dávno učil během mimořádného volna doma s otcem, ale jestli jsme všechno pochopili správně, během chvíle by má hlava i trojzubec měly směřovat k severu.

Odhad situace: Hiro:2D6+2 → 5(1 +2 + 2)#INT
- Kde se ve skutečnosti nachází sever?
Hiro a Boo
Deník postavy

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Cilapi Márameldon, Sarsaparillos a 1 host