[HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Saaga » 4. 3. 2020, 04:10

Lidské vztahy jsou komplikované. Elfové žijí déle, jejich vztahy jsou o to komplikovanější. Cilapi a Vrběna, oba elfové, dosáhli složitosti mimo známé kategorie. Jejich řeč je dlouhá a komplexní, slova nekonkrétní, vyjádření nepřímá. Mluví spolu v odkazech a příbězích, interpretace je vysoce nespolehlivá. Splňují všechny znaky Zerthů. Díky nim poznávám, že mi Limbo vlastně příliš nechybí.


Cilapiho požadavek mne zaskočí. Připravovala jsem se na chvíli, kdy budu nucena hnout matérií této sféry. A kdy pravděpodobně selžu. Formování živých struktur je mimo mé schopnosti. Vždy bylo. V Limbu jsem nikdy nedokázala utvářet život, ani jednou, žádná výjimka.

Mé vířící myšlenky splynou v jednu, novou, překvapivou. Jsem v jiné sféře. Ještě ji plně neznám. A neznám tedy ani mé vlastní síly.

"Vytvořím tvou konvalinku, Cilapi," kývnu nakonec na souhlas. "Má mysl se odevzdá tomuto cíli."

Cilapi, sladím se s konvalinkovým konstruktem, jen nemám JÍDLO na Táboření, tak si s dovolením popíšu, že mi nějaké věnuješ.

Usadíme se v sále se sochami elfů. Posadím se do meditační pozice. Jde více o starý zvyk než potřebu. Nádobu s hlínou a semenem postavím před sebe. Zaměřím na ni svou mysl.

Cilapi mne vyruší s nabídkou jídla. Naruší tím mou koncentraci. Nic na to nepovím a jídlo od něj vezmu. Jen z energie světla a vzduchu žít nedokážu.

Pokračuji v soustředění. Má mysl hledá ve vzpomínkách obraz konvalinky. Nepamatuji si, že bych ji dříve viděla. Cilapi je z řádu konvalinkových rytířů. Podoba musí být značná.

Základ rostliny bude pevný, vstřícný, podpůrný. Listy chránící. Přístup ke květům otevřený, zranitelný. Samotný květ... drobný, velmi světlý a bílý, jako Cilapiho hlava. A květů bude několik, stejně jako rozpolcených myšlenek v Cilapiho hlavě. Bude jich mnoho, květy vzešlé z víry, výchovy, nekontrolovaných emocí.

Tábořím, slaďuji se s květináčem.

"Věz, že tato Cesta je u konce," oslovím Cilapiho o něco později. Postavím nádobu s mladou rostlinou vedle Žrůta. "Tato konvalinka se jmenuje Sue."

Cilapi?

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 4. 3. 2020, 13:22

Podívám se na Martu.

"Zda ráno neuspěji," opravím ji s unaveným úsměvem, "Tobě však přeji, ať se tvá cesta zdaří. Také si přeji, abychom se ještě setkali. Uvidíme, co pro nás chystá Paní bran, zda to bude v té univerzitě - musím přiznat, že zní velice zajímavě - nebo i dříve. Ostatně Kobky šíleného mága jsou... spletité.

To mi připomíná, dej prosím pozor na ztracenou úroveň. Pán Elric říkal, že ji teď obývají duergaři a samozvaná královna Skella. Pro někoho z povrchu - zvláště světlého elfa - by možná bylo nejlépe se jí úplně vyhnout. Ostatně je to jen zdržení..."

Ještě jednou Martě popřeji šťastnou cestu a přízeň bohů a pak již rozložím vlastní houni. Poděkuji Saaze, že převezme můj úkol a později se s ní rozdělím o jídlo - ostatně to své dala rybákovi a pomohla nám tak do Lebečné pevnosti.

Posadím se na zkřížené nohy, do podobné pozice jako Saaga. Chvíli ji pozoruji a obdivuji její soustředění.

"Kdy narazíme?" zeptá se ještě Glom, než se stočí do klubíčka za sudem piva. Žrůt ji kryje z boku.
"Až najdeme Hadešadah," odpovím.
"Myslela jsem si to," zívne Goblinka a začne cosi žvýkat, "Já jen, že tímhle tempem dost možná na to pivo budeme muset přizvat rovnou i Čerňopláště..."

Znovu se unaveně usměji nad tou absurdní představou a pak už má mysl začne pomalu odplouvat a já se pohroužím napolo do spánku, napolo do klidné uzdravující meditace.

TÁBOŘÍM (sníme celkem čtyři příděly, protože Glom stále chroustá za dva).

"Děkuji ti, Saago," prohlédnu si květinu, co jí vyrostla, zatímco jsem odpočíval. Pojmenovat rostlinu - není-li to zároveň služebník jako třeba Žrůt - mi připadá trochu zvláštní, i když hezké. Takové... elfské.
"Krásné jméno," podotknu, "Vskutku jest ta květina nyní jedinečná a nenahraditelná v celém světě. Znovu ti děkuji."

Prsty vyloupnu konvalinku z hlíny i s oddenkem a přičichnu k ní. Má zvláštní vůni. Zdá se mi to nebo v ní krom konvalinek cítím i cosi... elfího.

Zamířím do počasnického sálu, ale před tajným průchodem se zastavím. Položím ruku na chladný kámen a snažím se překonat úzkost, kterou náhle cítím. Odříkám modlitbu k Měsíční bohyni. Nakonec spočinu chvíli v tichém rozjímání.

Cilapi:2D6+2 → 4(1 +1 + 2)#INT(Rozjímání)
6-: Získal jsem 1 MAG a cítím závazek.


Myšlenky mám nesoustředěné a krom naděje cítím i úzkost. Snad se Měsíční paní zlobí, že nechávám Vrběnu příliš dlouho trpět v pochybách. Vydám se tedy za ní.

"Má paní?" otevřu průchod a snažím se o tentýž klidný a sebevědomý hlas jako před tím, ale příliš mi to nejde, "Smím vstoupit?"

Chvíli počkám a vejdu.

Vrběna stále stojí u počasnického kamene. Tvář strnulou a promodralou, oči přivřené. Bílé magické linie propletené jako chapadla na jením těle pokročila. Plazí se teď shora přes její rameno a klíční kosta zdola zase přes lopatku a spodní žebra, obkličujíc tak její srdce.

"Má paní!" zopakuji a Vrběna ke mně otočí hlavu. Otevře oči, v nichž se mísí zloba se strachem a touha po pomstě s nadějí.

"Má paní," zopakuji po třetí a pokleknu na jedno koleno. Natáhnu k ní dlaně v nichž svírám dvojici zelených listů a hrozen bílých květů - konvalinku, "Stejně jako láska, ani naděje nikdy neumírá, lze na ni možná na čas zapomenout, nikdy ji však nelze zcela ztratit.
Prosím přijmi lásku a milost Měsíční paní, vydej se cestou odpuštění a nalezni klid a mír pro svoji duši."

PJ?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 4. 3. 2020, 14:03

Cilapi,

Vrběna se podívá na květinu a oči se jí opět zalesknou: "Vy ... jste ... přeci jen ... konvalinka ..."

Napětí na moment povolí a jedno z chapadel se posune k jejím srdci. Vrběna se vzepře volnou rukou, ve tváři se jí objeví urputný výraz. "NE! Já ještě NECHCI odejít. Vám na mě OPRAVDU záleží!" a sevře volnou ruku v pěst.

Sál se naplní magickým sršením, jak se Vrběnina vůle a naděje pustí do boje s kouzlem, které již bylo uvolněno ze svých řetězů. Na malý moment to vypadá, že elfka bude přeci jen poražena, pak se v sále prudce zableskne a světlo jasnější slunce tě oslní.

Když se konečně rozkoukáš, počasnická zaklínadla jsou opět zapletena ve své původní podobě a kámen je nastaven na začínající jaro.

Vrběna leží pod kamenem, bezvládná, zavřené oči a něco tiše šeptá.

Vrběna utržila KO.

Skloníš se nad ní a uslyšíš její tichá slova. Nejspíš nevnímá tvou přítomnost, protože o tobě šeptá ve třetí osobě:

"Zachránil mne. Nezklamal mne. Je ten pravý. Nesmím zklamat jeho - odpustím Krisanovi i všem ostatním. Nepotřebuji zášť, když teď cítím .... lásku."

Poslední slovo vydechne, jako by si právě uvědomila, že se do tebe zamilovala. Pak zcela ztratí vědomí.

Splatil jsi svůj závazek Paní měsíce.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 4. 3. 2020, 16:43

'...'

Skláním se nad Vrběnou, hledím na její nyní již nehybnou tvář a v hlavě mám prázdno.

'To jsi to teda pěkně vymňoukl!' Už chci okřiknout Glom, ale pak si uvědomím, že jsou to jen mé vlastní myšlenky.
'A můžu snad za to, že se do mně zamilovala? Nikdy před tím se mi nic podobného nestalo... To je ale malér!'

Něžně pohladím hřbetem ruky Vrběninu skráň. Ne že by Vrběna nebyla pěkná žena - ostatně je to elfka. Ale já jsem oproti ní úplný mladíček. Někdo by možná řekl zajíc. U dlouhověkých bytostí, jakými elfové samozřejmě jsou, se na nějakých těch pár desetiletí nehledí, ale právě jako elfka by si přeci měla uvědomovat, že na elfa jsem sotva dospělý.

'Nechoval ses tak, chvíli jsi i docela válel. Chladný, rozhodný elf, co ví kam udeřit...' Hmm, od kdy začalo moje svědomí přebírat slovník mé goblinní společnice?

Pohlédnu na počasnický kámen a magické kruhy. Jaro... Jeho symbolika je krásná a jsem rád, že se Vrběniny myšlenky nakonec vydaly tímto směrem. Ostatně jaro je i mé nejoblíbenější období, symbol naděje, nového začátku a ...

Hmm... snad by nevadilo, kdybychom se prozatím vrátili k podzimu. Hvozdu by jistě prospělo nepřeskakovat klidný podzim, aby se řádně připravil na zimu, která by alespoň na krátko přijít měla. Jistě, hvozd především! A vůbec neuškodí, že to snad pomůže nesvádět Vrběniny myšlenky k... přehnané romantice. A abych byl zcela upřímný, vůbec bude dobré, když nepodlehnu mámení jara ani já sám. Jaro je pro elfí duši vůbec náročné období, jeden by stále jen skládal básně, skotačil po rozkvetlých loukách, zpíval a tančil... ach! Zavrtím hlavou. S Vrběnou teď budu muset být na podobné věci velmi, velmi opatrný...

Vztáhnu ruce ke kameni. Jsem ostatně hraničář, měl bych být schopen posunout kruhy tak, abych změnil roční období i počasí a zachoval při tom rovnováhu...

Cilapi:2D6+2 → 5(1 +2 + 2)#INT(Počasnický kámen)
-6: Potíže. Záměr byl:
* roční období - podzim
* denní doba - soumrak
* druh počasí - jasno (aby byly vidět hvězdy)
* síla počasí - něžná


Kruhy divoce zavíří a roztočí se v divoké spirále. 'I-íík!'

...

Z počasnické místnosti vyjdu s mírně rozpačitým výrazem a s Vrběnou v náručí. Otevřeným průchodem za mnou vyklouzne její klamopard. Bezpochyby cítí Vrbětiny emoce, protože na mě sice neútočí, ale tváří se docela žárlivě.

"Půjdu najít Vrběninu ložnici," oznámím ostatním.
Glom spadne brada.
"Abych ji uložil do jejího lože," doplním.
Goblinčin výraz zůstane nezměněn.
"A bez prodlení se za vámi vrátil, než vyrazíme dál," vzdychnu.
Glom mě obdaří širokým úsměvem a vědoucně přikývne.

Sejdu schodiště a po té, co z balkonu přelétnu pohledem galerii i trůnní sál, usoudím, že Vrběnina ložnice by mohla být za dveřmi na jihu, které nemají kliku. Opatrně Vrběnu složím do sedu a... zaváhám.

Chvíli uklidňuji své roztřesené ruce a pak ji opatrně prohledám.

PJ? Jak jsem to vymňoukl s počasnickým kamenem? Zkusí to nějak zachránit Saaga? A najdu u Vrběny něco zajímavého? Respektive budu mít kliku?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Saaga » 4. 3. 2020, 19:46

Cilapi byl připraven Vrběnu zabít. Promluvil s ní. Ona se rozhodla zabít sama sebe. Dal jí květinu a tím jí zachránil život. Ona za to cítí vděk.

Věděla jsem, že láska je komplikovaná. Poznala jsem její zhoubný vliv na soustředěnou mysl. Pod jejím vlivem jsem nekontrolovaně prostoupila skrz několik sfér a skončila tady. Myslela jsem, že už jí rozumím. Ale tohle je zcela mimo mé chápání.


Ustoupím stranou a nechám Cilapiho odejít. Šelma je následuje. Svět kolem mne rázem ztichne a uklidní se. Žrůt stojí. Glom žvýká. Ve vedlejším sále něco tiše praská. Nahlédnu tam.

Z kamene vzhůru tryská jemný proud jisker. Čtyři kruhy vibrují, třou se o sebe a z jejich průniků vychází ostrá záře. Dříve viděné symboly nikde nenacházím.

Přistoupím ke kameni a přejedu kruhy dlaněmi. Vzpomenu si na Zerthimonův nerozřešený kruh. Na čas, který jsem strávila jeho laděním a pečlivým sestavováním. I zde cítím drobné odchylky, nesoulad mezi záměrem a provedením. Hmota se vzpouzí, žádá si rovnováhu. Zabořím mezi kruhy prsty a lehce vydechnu. Proud jisker zeslábne.

Pomoc: Hiro:2D6+2+1 → 11(4 +4 + 2 + 1)#INT
- Cilapi má 7.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 4. 3. 2020, 21:11

... u kalendářního kamene....

Saago,
s ohledem na popis tvé pomoci v zásadě můžeš volbu učinit i ty. Nebo nám Cilapi může říct, co tam po něm vlastně zbylo.

Cilapi měl následující záměr:
* roční období - podzim
* denní doba - soumrak
* druh počasí - jasno (aby byly vidět hvězdy)
* síla počasí - něžná

7-9: Vyber si 1 z:
* Nastavila jsi správně dva ze čtyř parametrů, další dva budou určeny náhodně (vyber si které), a změna bude pozvolná a příjemná.
* Nastavila jsi správně všechny parametry, ale změna bude prudká a nepříjemná.
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 4. 3. 2020, 22:46

Cilapi si přál hlavně vrátit čas - zpátky k podzimu, kdy bylo všechno ještě v pořádku. (A také ví jak hraničáři - a obzvláště druidi - citlivě vnímají roční období).

Zbylé volby jsou už na Saaze - to ona s kamenem ve skutečnosti umí.
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Saaga
Příspěvky: 146
Registrován: 10. 1. 2020, 16:32

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Saaga » 5. 3. 2020, 02:42

Všechno je nastavené správně, jak chtěl Cilapi, změna je prudká a nepříjemná.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 5. 3. 2020, 10:01

... v sále s ohnivými vozy ...

Cilapi,

klamopart tě ostražitě sleduje, když prohledáváš jeho paní a dává šviháním ocasu najevo svou nelibost.

Vrběna má na krku malý zlatý klíček.

Na dveřích, které sis vybral, ale není žádný zámek. Nejspíš je drží zavřené nějaké kouzlo.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 5. 3. 2020, 10:47

Povzdechnu si. Zamykat ložnici kouzlem dává smysl. Ovšem jen do doby, kdy usnete nebo jste v bezvědomí mimo ni...

Prohlédnu si zlatý klíček. Hmm... možná že je Vrběnina ložnice ve skutečnosti jinde. Přejdu na balkon a zahledím se k trůnu. Schodiště, kterým jsem sestoupil do tohoto poschodí i sál s reliéfy ohnivých vozů jsou za trůnem. Jenže o patro níže je tam jen zeď... Ano, věž se opírá - někdo by možná řekl vrůstá - z části do skály, takže ta mohla být použita jako přirozená podpora horních pater. Ale na druhé straně mít za trůnem tajnou místnost se docela nabízí.

Vrátím se k Vrběně, skloním se a znovu ji opatrně vezmu do náruče. Pak mě napadne ještě jedna věc. Jemně vezmu její ruku do své a položím její dlaň na magicky zapečetěné dveře. Pokud se otevřou, vstoupím.

V opačném případě se vydám i s Vrběnou do trůnního sálu a budu doufat, že krom klamoparda tam nebude další pár očí.

PJ?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 5. 3. 2020, 11:06

Cilapi,

když se Vrběnina ruka dotkne dveří, ozve se tiché cvaknutí, jak se magický zámek deaktivuje. Nahlédneš do malé komůrky.

L05-066.jpg

Uprostřed stojí dřevěný stůl s deskou plnou alchymistický run a magických kruhů. Uprostřed stolu leží dřevěná hůlka. Za ním na zemi pak spousta dalších, popraskaných.

Pohlédneš na hůlku, jsou na ní vidět drobné motivy květin.

Jde o Hůlku květin. Pokud se s ní SLADÍŠ, můžeš zamířit na libovolný kus půdy, pomyslet na libovolnou květinu a z hůlky vystřelí množství barevných jisker, která se po dopadu promění na semínka, zaklíčí a vyrostou.

Kouzlo nemá jiného, než fikčního projevu, ale kdybys někdy vymyslel, jak jí využít v obecném tahu, sesílá kouzlo se sílou 2 MAGy.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 5. 3. 2020, 12:03

Očividně moje prostorová představivost zdaleka nedosahuje pověstné trpasličí úrovně, jinak bych vytušil, že tato místnost bude pro potřeby ložnice malá. Nicméně i tak mě nález hůlky potěší. Zdali Vrběnu napadlo, když mi zadávala konvalinkový úkol, že bych jej mohl splnit pomocí její vlastní hůlky. Bylo by to sympaticky nápadité...

Vlastně už to, že vyrobila hůlku k vyčarování rostoucích květin je na ní velice milé. Zahledím se na ženu ve svém náručí. Skýtá její nitro více takovýchto příjemných překvapení?

Zavrtím hlavou a přinutím se soustředit na to, co je teď nejdůležitější. Dostat Vrběnu na lože.

...

Když Vrběnu opatrně složím na její trůn, ztěžka vydechnu a protáhnu si tuhnoucí záda. Jen díky její elfí lehkosti jsem nebyl nucen vzít ji ke konci na rameno - nedůstojně jako pytel brambor. Proč se v této věži vůbec chodí kolem dokola? Je to snad obranný prvek?

Zatímco se druidin klamopard stočí u jejích nohou, prohlédnu opěrky trůnu. Hledám nějaké tlačítko či - vědom si malého klíčku - klíčovou dírku. Pokud nenajdu nic u trůnu, obhlédnu nejprve západní a severozápadní stěnu za trůnem, případně i severozápadní kout trůnního sálu.

PJ?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 5. 3. 2020, 13:12

Cilapi,

když víš, kde hledat, je snadné na severozápadní stěně najít ornament, který po stisknutí otevře tajné dveře. Vedou do větší místnosti se třemi mramorovými podstavci.

L05-067.jpg
Zbrojnice

Stěny místnosti jsou vyzdobené freskami, zorbazujícími hrdinskou válku elfů proti drowům.

Na každém podstavci je silná vrstva prachu, která zakrývá nějaký předmět, musíš ho trochu setřít, abys poznal, co se tam vlastně skrývá. Na jednom se nachází zbroj, na druhém luk a toulec stříbrných šípů, na třetím pak hůl z hruškového dřeva.

Luk je hraničářský dlouhý luk (SZ 3; HOD+DOSTŘEL). Stříbrných šípů je tucet.
Hůl je hraničářská hůl z hruškového dřeva (SZ 3; DOTYK; 2-RUCE; DLOUHÁ).
Zbroj je kožená, se stříbrným vyšíváním (KZ:1) a pokud se s ní navíc SLADÍŠ získáš možnost používat hraničářský tah MAGICKÉ ZRCADLO.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 568
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 5. 3. 2020, 14:15

Neubráním se, abych nepřejel obdivně prsty po stříbrném vyšívání kožené zbroje. Jak rád bych si ji vyzkoušel. Nejen, že by tolik netlačila, jako má šupinová, ale také by mi mnohem více slušela. Také cítím magii do ní vetkanou. S něčím takovým bych byl skoro jako pán Elric!

Smutně zavrtím hlavou. Teď si ji nemohu vypůjčit. Vrběna si nesmí myslet, že jsem zneužil - či dokonce zradil - její důvěru. Ale třeba časem naleznu nějaký zajímavý předmět a přesvědčím ji, že by ji za něj mohla směnit. Ostatně se nezdá, že by ji používala, a naopak věnovat takovýto ochranný předmět dobrodruhovi by se jistě dalo považovat za dobrý skutek. A Bohyně ví, že by jich Vrběna měla pár udělat...

Ovšem stále jsem nenašel, co doopravdy hledám! Ze zoufalství prohlédnu jižní zeď zbrojnice, nejsou-li tu další tajné dveře. Ostatně dávalo by smysl uspokojit případné zloděje kořistí v podobě kouzelných zbraní a další cenné věci schovat dál. Zdá se, že si Vrběna dost cenní svého soukromí...

PJ?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2106
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 5. patro - Vrběnin hvozd

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 5. 3. 2020, 14:30

Cilapi,

při poklepání si potvrdíš, že za jižní zdí není skála, ale další dutý prostor. Tudy ale cesta do něj nevede.

* můžeš oldschoolově dál hledat a zkoušet různé možnosti
* nebo si vyhodnoť ODHAD SITUACE a polož otázku, kudy je nejlepší cesta dovnitř.

Co uděláš dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host