[HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Cilapi Márameldon
Příspěvky: 548
Registrován: 28. 2. 2019, 20:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Cilapi Márameldon » 31. 7. 2019, 14:05

"Illithidé? Vy si držíte v osadě mozkožrouta?!" obrátím nevěřícně pohled k vojvodovi a jeho ženě, "Bohyně..."

Rychle se však vzpamatuji. Nejvíce se mi zamlouvá návrh toho poutníka Hira. Zdá se to být zkušený muž. Když se mi ukloní, úklonu mu po dvorském způsobu oplatím.

"Děkuji ti. Bude to jistě lepší než pít před bitvou víno," přikývnu vážně a zcela upřímným tón pokračuji,"Pokud by tě to příliš neobtěžovalo, mohl bys s při dohlížení na svého ďáblíka dát pozor i na goblinku Glom, která část mých věcí nese. Nerad bych, aby se jí něco stalo. Máš v plánu během bitvy zůstávat na území Legie s ženami a dětmi, nebo se raději přesuneš do relativního bezpečí Lebečného přístavu?"

Zatímco Azrok s Lurkanou přemýšlejí, pokračuji:

"Dál souhlasím se ctihodným Hirem, že by se Legie měla zbavit těch, které už rozumhlti dostali. Ostatně jsou to jen ovládané schránky, není třeba jim nabízet milosrdenství Měsíční bohyně... A k jejich rozpoznání můžeme využít jejich vlastní provokace. Až se sejde Legie před bitvou, určitě nastoupí do vyrovnaných šiků. Vojvoda jim může dát několik rozkazů, aby vyzkoušel jejich sehranost stran tvorby štítové hradby a podobně. A tím se rozumhlti prozradí, protože jimi ovládaná těla reagují pomalu a trhavými pohyby.

Jakmile budou známi všichni, Azrok je může nechat vystoupit z řady a popravit. A nechat pobít samotné rozumhlty, co jim vylezou z hlav, samozřejmě. Nejlepší na tom je, že tím lze vysvětlit celou chystanou bitvu jako zastírací manévr. Nakonec se do ní nemusí vůbec pochodovat!"

Široce se usměji na všechny přítomné, ale když se Azrok zamračí, spěšně pokračuji.

"Ne, že bych chtěl vzít svůj slib příteli zpět, vojvodo Azroku. Ale Měsíční bohyně, jíž jsem složil slib, se nerada dívá na krveprolití. A pokud zaútočíme teď, když to xanathárův cech chce, hrozí, že krve poteče více, než je nutné. Na obou stranách. Možná by bylo moudřejší vyčkat na … " Na co vlastně? slepý Azrok může zemřít buď v bitvě nebo na svém trůně na sešlost věkem. Lze se toho ale mezi hobgobliny vůbec dožít? Možná, že chce prostě jen odejít s důstojností... jako pravý rytíř.

"... na příhodnější čas," dokončím pak neobratně, "A co se týká toho... velvyslance... může se o něj během nástupu Legie postarat někdo z nás, případně všichni. Při nejhorším se celá diplomatická roztržka svede na příliš horlivé dobrodruhy, kteří nepochopili, co se po nich chtělo. Babička to tak dřív dělávala docela často..."

PJ? Případně Hiro s Elricem?
"Promiňte, ale vzdor tomu, že obecnou řečí vládnu dobře, neznám z ní ještě všechna slovíčka..."

Mladý elf s nevinnou tváří, optimistickým pohledem a srdcem stejně čistým, jako jeho spodní prádlo.
Je slabě cítit po konvalinkách.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 31. 7. 2019, 15:05

Cilapi, Elricu, Hiro,

Lurkana i Azrok pozorně vyslechnou všechny vaše zprávy i návrh možného dalšího postupu. Výrazy jejich tváří se proměňují v celé škále od souhlasného přikyvování až k nelibým šklebům, a to navíc u každého trochu jinak.

Azrokovi se, zdá se, nejvíc zamlouvá Elricem navržená možnost odhalit nejprve, co se děje v pokoutně pronajatém domě a následně buďto čekat na zbrklou reakci illithida nebo s důkazy otevřeně konfrontovat velvyslance. Vypadá, že jeho ješitnost byla touto intrikou hluboce raněna a je tedy odhodlaný se pomstít i za cenu případného konfliktu s Cechem.

Lurkana naopak více přikyvuje na Hirův návrh vyřešit velvyslance přednostně a diskrétně. A když pak Cilapi navrhne, že by se to celé mohlo zaonačit tak, aby to vypadalo jako práce příliš horlivých dobrodruhů, dokonce souhlas vyjádří slovy: "Ano, kdybyste na sebe jako skupina vzali břímě onoho činu a provedlo se to opravdu velmi diskrétně, Xantár by se mohl jen domýšlet, co se doopravdy stalo a bylo by pro něj mnohem těžší porušit naše křehké spojenectví. Obzvláště pokud bychom plán doprovodili nějakým vstřícným gestem - například nechali někoho z Cechu tuhle záležitost vyšetřit a všechny stopy by opravdu ukazovali na zbrklé rozhodnutí někoho z vás. Legie by tak nemusela bojovat na dvou frontách."

Azrok okamžitě namítne: "Jenže v takovém případě se nebudeme moct vypořádat s rozumhlty. Jednak bez důkazů bude těžší poštvat naše muže proti svým soukmenovcům. A potom, jakmile by se kdokoliv z Cechu dozvěděl o takové čistce, tvá snaha udržet Legii mimo podezření by vyšla vniveč a Xantárovi by bylo vše jasné. Takže rozhodnutí odstranit jen vyslance nutně povede k tomu, že útok na drowy povedeme se zrádci v našich řadách."

Lurkana se zamyslí a odpoví: "Pokud se Cechu provalí, že o jejich zrádném úmyslu víme, nebude mít žádný důvod udržovat své spojenectví. Okamžitě nás napadnou - a budeme nuceni vést válku na dvou frontách. Bez tvého nitrozraku s drowy prohráváme už teď - a čistka nás připraví o další muže i sníží morálku a budeme čelit útoku z obou stran. Takový boj Legie nemůže přežít. Zatímco když tady hrdinové odstraní Ulquesse rychle a bez zbytečného rozruchu, nestihne rozeslat svým rozumhltům zrádné rozkazy, které by tě bezprostředně ohrozily. Jistě, dál budou podrývat tvou autoritu a oslabovat morálku - ale bez přímého řízení illithidem zvládneme jejich nekoordinované činnosti čelit. A když se nám tu a tam podaří některého vytipovat, můžeme ho vždycky postavit do první řady v bitvě s drowy nebo ho poslat na nebezpečnou průzkumnou misi, ze které se nevrátí. To nám umožní očistit legii nenápadně, bez toho aby Cech pojal podezření."

Azrok se krátce zamyslí a pak položí poslední námitku. "Cech na to stejně jednou přijde. Prvních pár úmrtí mohou přisoudit náhodě, ale jakmile bude tichá čistka pokračovat, jistě si dají dohromady, co se tu děje. Obdobně vyšlou-li alespoň trochu schopného vyšetřovatele, nějakou stopu, která nás s horlivými dobrodruhy spojí."

"Jistě, tvé obavy jsou oprávněné," přikývne Lurkana, ale obratem dodá, "ale i tak jim to chvilku potrvá. Získáme tím čas. Čas, během kterého naši horliví dobrodruzi budou pokračovat v pátrání po ztracené dýce."

V tu chvíli se Azrokova tvář zkřiví nesouhlasem, když si uvědomí další souvislosti. "Pokud budeme chtít tuhle hru na horlivé dobrodruhy před Cechem hrát delší dobu, nemohou tu přeci zůstat a pátrat po dýce. Je v podstatě nutné, aby ti, co se do toho namočí, pokračovali hlouběji do podzemí. Jedině tak budeme moct před Xantárovci předstírat, že nás obelstili a utekli, až po nás budou chtít vydání Ulquessových vrahů. Je-li tedy stále možné, že je dýka někde tady, bude lepší jít rovnou s kartami na stůl, zbavit se všech rozumhltů a Ulquesse i Cech veřejně konfrontovat."

V tu chvíli se Lurkana otočí zpět na vás. "Zdá se, že o tom, co uděláme dál, rozhodne to, jak jste pokročili ve svém vyšetřování ztráty dýky. Zjistili jste něco? Je možné, že se nachází tady? Nebo ji někdo odnesl pryč a vy se budete moct za ní vydat a předstírat tak útěk po velvyslancově vyřazení?"

Elricu, Hiro, Cilapi,

pokud sdělíte Lurkaně a Azrokovi, že dýku ukradli duergaři z klanu Železného oka a odešli s ní do nižších pater, rozhodnou se pro Lurkanin plán:
- někteří z vás pokusíte zlikvidovat velvyslance způsobem, který jednoznačně ukáže na vás a naopak sejme podezření z Legie
- ti, kteří na sebe vezmou podezření, následně budou předstírat útěk do nižších pater
- zatímco tam budete pátrat po duergarech a dýce, Lurkana s Azrokem budou hrát na Cech komedii o horlivých dobrodruzích a nenápadně, po jednom, odstraňovat ruzumhltý
- chystaný útok na drowy proběhne s rizikem zrádců ve vlastních řadách
- a pokud se obě události odehrají souběžně, tak účast na útoku může sloužit jako alibi pro ty hrdiny, kteří ještě nechtějí do nižších pater

pokud naopak alepspoň pro teď zatajíte Lurkaně a Azrokovi, že už víte, kde je dýka a budete předstírat, že stále může být poblíž, pak se rozhodnou pro Azrokův plán:
- vypravíte se prozkoumat, co se děje v tajemném ilegálně pronajatém domě
- Legie mezitím obklíčí velvyslanectví a buďto počká na reakci Ulquesse, nebo jej konfrontujete se získanými důkazy
- následně proběhne čistka rozumhltů způsobem navrhovaným Cilapim - tedy předstíraný útok na drowy, sloužící jako zástěrka k jejich odhalení
- a pokud to ztráty vyplynuvší z míry infestace dovolí, pokusí se následně udeřit na drowy takovým způsobem, aby si uvolnili síly z východní fronty dřív, než přijde nevyhnutelná odveta Cechu.
- dá se očekávat, že pokud zvolíte tenhle přístup, dříve nebo později stejně budete muset Lurkaně a Azrokovi o duergarech říct, aby vás pustili hlouběji ... jinak budou chtít, abyste dál pátrali zde, když už kvůli tomu zvolili tenhle plán.


Oba dva plány jsou hrubé návrhy - až na základě vašich informací o dýce Azrok s Lurkanou jeden z nich zvolí, bude ještě možné je nějak dopilovat dle vašich návrhů.

Ale rámcově teď na vás záleží, pro kterou variantu se rozhodnou. Co jim řeknete?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 638
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 31. 7. 2019, 16:56

Promnu si bradu a přimhouřím oči, když promýšlím možnosti, které máme. Intrikářská cesta, kterou navrhuje Lurkana zní na první pohled pro Legii bezpečněji, ale má svá úskalí. Prvním z nich je, že útok Legie na rod Auvryndar proběhne s rozumhlty - a s Azrokem v čele. To je pro vojvodu velké nebezpečí, takový boj skýtá hodně příležitostí, aby se stala nějaká nehoda. A samozřejmě, útok v tak velkém počtu by nejspíš znamenal konec rodu Auvryndar na tomto patře...a nejspíš i smrt jedné konkrétní elfky. Krom toho, Legie bude oslabená a bude snadným cílem pro Xanatarův cech. Druhé úskalí tkví v tom, že se Lurkana chce pustit do souboje intrik s organizací, která se intrikami živí...a je vedená paranoidním Zřícím.

"Hmm...dýku jsem sice nenašel a mám svá podezření, ale vzato kolem a kolem...", začnu mlžit, "...nemůžeme vyloučit, že se stále nachází na tomto patře. Krom toho je vojvodův plán daleko...solidnější. Do hry intriky bych se s Cechem nepouštěl. A pokud mohu doporučit...kromě té příležitosti k čistce bych si skutečný útok na drowy raději rozmyslel, navzdory té hezké příležitosti, která se otevřela. Oni sice nejsou ve stavu, kdy by něco mohli podnikat, ale na druhou stranu mají pořád dostatečnou přítomnost, aby se bránili houževnatě...a také představují Cechu nepřátelsky naladěné síly. Nedávno měli roztržku s Cechovní jednotkou vedenou Naďou Neo-...nezdolnou a celou jí pobili. Myslím si, že bude výhodnější držet status quo, protože i když nepřítel vašeho nepřítele není přítel, může být výhodnější nechat ho tam, kde je..."

PJ? Ostatní?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 31. 7. 2019, 17:05

Elricu, Hiro, Cilapi,

když Elric připustí, že by se dýka stále mohla nacházet zde a je lepší, abyste zůstali a pokračovali k hledáním a přidá se k tomu argument, že intrikařit proti mistrům intrik není dobrý nápad, Lurkana ustoupí Azrokově plánu.

"Dobrá, plán je tedy jasný," zhodnotí situaci Azrok.

"Vy prozkoumáte, co se děje v podezřelém domě a já s Lurkanou mezitím shromáždíme několik věrných a pod záminkou krátkého výcviku před bitvou obklíčíme velvyslanectví. Ulquess buďto zareaguje sám, nebo shromáždíte důkazy proti němu."

"A potom," doplní ho Lurkana, "se pokusíme vypořádat s rozumhlty v řadách legionářů před útokem na drowy. A podle toho, kolik věrných přežije, se rozhodneme, cos hrozbou temných elfů dál."

"Ale celá akce podléhá přísnému utajení přinejmenším do chvíle, kdy objevíte v tom domě nějaký jasný důkaz operací Cechu," připomene Azrok.

"A hledání ztracené dýky zůstane utajenou operací i poté," zakončí poradu Lurkana.

Chcete projednat ještě něco dalšího nebo něco změnit?

Pokud ne, vojvoda i jeho žena vás propustí .... a co budete dělat dál?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 590
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Hiro » 31. 7. 2019, 17:59

Rodící se plán poslouchám pečlivě a s narůstající nervozitou. Poteče spousta krve, ovšem pořád je ještě pozitivní, že to tu alespoň nehodlají celé vypálit. Takové jsem taky zažil.

"Souhlasím s Elricovým a vojvodovým postupem," pravím potom. "Nejprve získejme důkazy v tajném velvyslancově domě a potom uvidíme, co dále. Podaří-li si provést celý záměr bez zbytečného krveprolití, ideálně i bez eskalace války s drowy, budu jen rád."

"Před chvílí jsi tu mluvil o házení zrádců přes palubu?" zaprotestuje nechápavě Lurkana. "Chceš tedy tu čistku, cizinče, nebo ne?"

"Inu, ani nevím, jak mne to napadlo," vymluvím se váhavě a podívám se přísně na Booa. Oba moc dobře víme, kde se tahle část plánu v mé hlavě vzala.

Boo reaguje jen drobným omluvným pokrčením ramínek. 'No co co, byla by aspoň legrace. Ale jestli se vám do toho nechce, můžete aspoň spáchat cechu nějakou prasárnu a hodit to na drowy, pak by tu měli klid na tu jejich nudnou civilizaci.'

Hluboce si povzdechnu. Už aby byl Boo mezi svými a já nemusel čas od času uznat, že ač jeho nápady nebývají mírumilovné, mají často smysl.

"Bylo by pochopitelně dobré," pokusím se Lurkaně i ostatním dovysvětlit, "kdybychom předešli zbytečnému násilí, které oslabí legii. To házení přes palubu je do značné míry eufemismus, ovšem bohužel pochybuji, že s rozumhlty nakaženými jedinci zvládneme provést něco konstruktivního. Ale třeba by jim šlo domluvit.

Každopádně, souhlasím s Elricem, že útoku na drowy by bylo lepší předejít. A ač nevěřím, že to říkám, možná by později bylo lepší provést Xantárovcům nějakou diverzní akci, nastražit stopy k drowům a přesměrovat tak energii cechu k nim. Tak by zůstala Legie tím příslovečným třetím, který se směje.

Tak či onak, tyto záležitosti můžeme prohovořit až poté, co zjistíme, jak se věci skutečně mají. Teď v tom nejvyšším utajení vyrazíme prozkoumat podezřelý dům."

Lehce se ukloním a v doprovodu mých tří společníků vyrazíme menší oklikou k velvyslanectví.


Cestou mineme předbitevní humbuk, ve kterém nám nikdo nevěnuje příliš pozornosti. Když se přiblížíme k domu, srovnám si své věci tak, aby mi nebránily ve vyjednávání ani ústupu. Při tom se trochu zdržím a spatřím tak zajímavý trojzubec, který nese Elric mezi svým vybavením.

"Zajímavá věcička," podotknu. "Podobný jsem zahlédl u mlíčáka v prvním patře, narazil jsi také na nějakého? Jsou to zvláštní tvorové, ale na zbraně mají dobrý vkus. S trojzubci se učí zacházet většina mladých námořníků, mají své osobité kouzlo. Já dal přednost hákovici, ale u tu jsem už bohužel přišel. Pokud bys pro tuto zbraň neměl využití, rád bych si ji vypůjčil. Určitě by mi pomohla udržet si jakékoliv mozečky dál od těla lépe, než to, co mám právě u sebe. A pokud bys měl zájem, nabídl bych ti tento kus železa. V rukou silného chlapa nenajdeš nic vhodnějšího k páčení, ovšem k silnému chlapovi mám už hodně daleko."

Dokončím úpravu vybavení, připravím si lucernu a otočím se na společníky.

"Půjdu první. Přeci jen jsem s Ulquessem přímo dohodnutý, že sem budu vodit kořist, takže ať je vevnitř cokoliv, nemuselo by mne to hned zabít."

Vezmu za kliku.

PJ, jak to vypadá v podezřelém domě?
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 31. 7. 2019, 18:46

Hiro,

otevřeš dveře a vidíš východní polovinu jakéhosi svíčkou osvětleného skladiště.

L03-073.jpg
Ulqessův tajný dům

Přímo proti dveřím je regál, který je hustě zaplněn věcmi a nutí tě obejít ho zleva. Skrz regál nevidíš, jako by někdo nastavil svíčku tak, aby házela ostré světlo do východní části skladiště a západní půlka se o to víc utápí ve tmě.

Po levé ruce máš zborcený jiný regál, plný starých beden a pytlů, ale kolem něj vede úzká ulička, klikatící se mezi bednami tam a zase zpět.

Po pravé ruce regály pokračují a jsou zakryté tapisérií vyobrazující zřícího hledícího na osamoceného, hluboce se klanícího člověka. Tapiserie opět zakrývá výhled do západní části skladiště, odsud ale vidíš, že pokud bys prošel celou uličku mezi bednami, dostal by ses k další mezeře a tou už by mohlo jít projít.

Vydáš se uličkou? Nebo uděláš něco jiného?

Co to bude?

A co ostatní? V jakém půjdou pořadí?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 638
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 31. 7. 2019, 19:07

Když Hiro projeví zájem o trojzubec, nejprve povytáhnu obočí, ale když začne vysvětlovat, jaké s ním má jako bývalý námořník zkušenosti, chápavě pokývu hlavou a zbraň mu milerád předám. Ono nosit dvě tyčové zbraně není moc praktické i když je jedna na popruhu přes záda a druhá v rukou.

"Jistě, vezmi si ho, mám víc zbraní, než dokážu v jednu chvíli použít.", pousměju se a když dostanu výměnou páčidlo, zkoumavě si ho prohlédnu, zkusmo s ním švihnu a pak jen pokrčím rameny. Hodit se to může, zastrčím si ho do batohu tak, abych kousek čouhal a já ho mohl snadno vytáhnout. "Nemám ho od 'mlíčňáka', ale od démona z prvního patra...a je očarovaný.", dodám ještě.

Jakmile jsme před domem, kousnu se do spodního rtu a zamračím se. Ale snažím se na sobě nedávat najevo nějaké znepokojení, koneckonců, do toho domu mě gobr lákal na odpočinek, tak není důvod k obavám, ne? Nicméně, poté, co Hiro otevře dveře, nevypadá to tam moc na noclehárnu.

"A tady, že se dá vyspat?", řeknu dost nahlas, "Vždyť je to plné krámů."

Na ta slova rozžehnu lucernu, ale zatím nechám všechny okenice zavřené. Vstoupím opatrně dovnitř jako první a když už jsem ve skrytu domu, napřáhnu svojí novou zbraň k bodnutí v pravé ruce a levou položím na okenice lucerny. Vědět o léčce je první krok k tomu, nenechat se překvapit. Postupuji dál a jakmile zaslechnu podezřelý šramot, nebo zahlédnu pohyb, odklopím okenici a chytím kůsu i druhou rukou, připravený zaútočit a nebo se bránit.

Jdu první.
PJ? Ostatní?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 31. 7. 2019, 22:22

Elricu,

postupuješ opatrně dál skladištěm, úzká chodbička v nepořádku tě vede těsně kolem tapisérie. Odbočíš doleva kolem dlouhé řady beden a už se ji chystáš obejít, když tu zaslechneš silný nádech a koutkem oka zahlédneš, jak se tapisérie zavlní, takže otevřeš nacvičeným pohybem okenice lucerny a ...


Hiro,

Elric se protáhl kolem tebe a postupuje vpřed. Je to tak vlastně o to věrohodnější - měl jsi sem sice přivést oběť, ale sám jsi neměl vstupovat, jen jsi ji měl omámit, aby vstoupila sama. Chystá-li se někdo zaútočit, budeš ho mít před sebou jako na dlani a on sám se nebude zdráhat před tebou ....

... přesně jak o tom přemýšlíš, tak se to i stane. Uslyšíš nádech, tapisérie se zavlní, Elric ti posvítí na okraj látky a ....

L03-074.jpg
Tajné Ulquessovo skladiště

Elricu, Hiro,

na okraji tapisérie se trhaným pohybem asi ve výši goblinní hlavy objevila hlaveň foukačky a míří na Elrica. Podle trhaného pohybu a výšky s ní chce střílet goblin a je ovládaný rozumhltem.

Co uděláte?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 590
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Hiro » 1. 8. 2019, 09:04

Jakmile mi dojde, že se Elric chystá použít trik s lucernou, schovám svou mušli rychle stranou, abych mu do jeho hry světel a stínů nehodil vidle. Místo toho reflexivně uchopím skleněnou hůlku a dobarvím tak zamýšlenou iluzi, že jsem skutečně kouzelník, který sem přivedl omámeného bojovníka.

Nechám Elrica obezřetně postupovat dopředu a přemýšlím, odkud přijde útok. Jak tak znám illithidy, tak nejspíš zbaběle do zad. A jakmile zahlédnu za tapisérií foukačku, jsem připraven.

'Já ti dám útok útok zezadu!' pomyslím si nahlas. 'Sám si koukej chránit záda. Bún Bó Nám Bó...'

Magie pohybu: Hiro:2D6+2 → 6(3 +1 + 2)#MAG
- Dosah DOTEK, Seslání OKAMŽITĚ, Vzdálenost, na kterou kouzlo vydrží, než zanikne: HOD
- Hyperprostor
- Záměr - teleportovat se goblinovi s foukačkou za záda


Svět se rozostří a v hlavě mi zarezonuje Booův tichý výkřik: 'Takhle to nefunguje! Nemůžeš tam, kam nevidíš!'

Pokusím se ještě po něm ohlédnout a nechat si to vysvětlit, ale spatřím jen našedivělý obláček kouře, který po něm zůstává.

Pomoc (magie pohybu): Hiro:2D6+1 → 6(4 +1 + 1)#MAG
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 1. 8. 2019, 10:01

Hiro,

závrať, která tě popadne, ti připomene kymácení se na vysokém stěžni vprostřed vichřice, následované pádem ...

... do sena. Ty i Boo jste dopadli do měkké kupky sena v tmavší části místnosti, ale i v přítomném šeru rozpoznáváte obrysy nějakého velkého stroje, jehož soukolí pohání velkou zavěšenou čepel, umístěnou nad koncem dřevěného stolu. Vnímáš také siluety celkem tří goblinů - jednoho s foukačkou za závěsem, druhého s obuchem u průchodu mezi regály a třetího mohutnějšího u soukolí onoho podivného stroje.

V šeru je ještě spousta dalších věcí, ale na jejich sledování nemáš čas, protože jak ležíš na seně, cítíš, že se ti na temeno tvé hlavy ze sena vyhrabal jakýsi čtyřnohý tvoreček, velký asi jako krysa, ale s mnohem více rozkročenýma nohama.
Hiro, rozumhlt se tě pokusí omráčit psychickým úderem, NAVZDORY NEBEZPEČÍ, hoď+INT.
10+ Psychický úder vydržíš, bez zranění.
7-9: Psychický úder ti způsobí LZ.
6-: Psychický úder tě omráčí a rozumhlt se ti začne pokoušet dostat do lebky.


Obrázek

Před Booem se ze sena vyhrabe druhý mozek na nožičkách, stojí proti sobě na seně jako dospělý člověk proti velkému praseti.
Rozumhlt se na Booa chce vrhnout svými drápky.

L03-075.jpg
Ulquessovo tajné skladiště

Elricu,

ač očima sleduješ hlavně zvedající se foukačku, všímáš si i toho, jak Hiro a Boo kamsi zmizeli a zbyl z nich jen šedivý obláček.


Co uděláte dál?

A co udělá Cilapi?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 1. 8. 2019, 12:25

Brandy přichází z Lebečného přístavu.

.... u předsunuté hlídky se závorou ....

Brandy,

stále mírně omámená alkoholem jsi prošla Lebečným přístavem do tunelů a prošla až k odbočce, kterou jste předtím s Martou minuli. Nahlédneš a u improvizované závory stále postává početná skupina hobgoblinů s kapitánem.

L03-076.jpg
Předsunutá hlídka

Odbočíš? Nebo budeš pokračovat tunely dál směrem k pokladu, podle Hirova popisu?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 638
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 1. 8. 2019, 12:40

... v tajném Ulquessově skladišti ...

Střelec s foukačkou! Tak na to jsem nepomyslel. Naštěstí mám ruku položenou na okenicích lucerny, takže je prudce rozevřu, chytím lucernu pevně do levé ruky a zasvítím střelci přímo do obličeje. Vzápětí se přikrčím za bednu, naznačím trhnutím pohyb do leva, ale smýknu sebou do prava a pak prudce vyrazím přímo proti střelci za závěsem...

ZTEČ netradičními prostředky: EIric:2D6+ → 7(3 +4 + 0)#OBR
- záměr: oslnit střelce a dostat se k němu tak, abych mohl udeřit
- dosáhl jsem úspěchu za cenu NEPŘÍJEMNOSTI
- v boji využívám krytu či manévruji – oponentův útok je slabší o -1ZÁSAH
- SZ 0 (světlo)
- KZ 2 (těžká zbroj)

PJ?

Uživatelský avatar
Hiro
Příspěvky: 590
Registrován: 12. 2. 2019, 15:38

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Hiro » 1. 8. 2019, 13:18

... v tajném Ulquessově skladišti ...

No jo, kdo s čím zachází, tím také schází. Co mě to vůbec napadlo, hrát si na asasína? Měl bych být rád, že jsem přistál zadkem napřed v seně a ne hubou na podlaze.

'Slez mi z hlavy, Boo!' pomyslím si a hmátnu rukou do mých vlasů. Když nahmátnu něco měkkého a nerohatého, zděsím se nejprve, že jsem chudáka rozmáčkl. Hned nato mi ale spadne mi kámen ze srdce, protože ucítím ostrý tlak v hlavě a dojde mi, že mám ve skutečnosti co dočinění s rozumhltem.

'Kušuj, potvoro!' zformuluji ostřejší myšlenku a soustředím se na něco příjemného.

Zhltnutí rozumu: Hiro:2D6+2 → 10(2 +6 + 2)#INT
- 10+ Psychický úder vydržíš, bez zranění.


Ohlédnu se za sebe a tam spatřím hned dva rozumhlty, kdy jeden zrovna skáče na Booa. Ďáblík odrazí výpad seknutím ručky a druhou se chytne regálu vedle nás. Rozumhlt po něm opět skočí a Boo ještě jednou kontruje, přičemž si mezi vyskládaným haraburdím popoleze o kousek výše. Na třetí útok už reaguje jen kopnutím nohou a rukama se vyhoupne na horní polici.

Zteč: Hiro:2D6+ → 8(6 +2 + 0)#SIL
- Dosáhl jsi plného úspěchu = Dostat se mimo dosah protivníků

Boo>Rozumhlt: SZ1 (drápy) - 1KZ (drobný tvoreček) => 0-ZÁSAH = OK
Rozumhlt>Boo: SZ1 (drápky) - 1KZ (drobný tvoreček) => 0-ZÁSAH = OK


Když se Boo dostane mimo bezprostřední nebezpečí, otočí se oba rozumhltové na mě. Ovšem já tu nehodlám ležet jako bábovka či jiný podobný zákusek.

"Huš, kšá, pryč s vámi!" okřiknu je, zatímco se ztěžka hrabu na nohy v nestabilním seně. "Ať už vás tu nevidím, hajzlíci jedni přidrzlí! To se dělá, lézt někomu do hlavy bez pozvání?"

Odvracení magických tvorů: Hiro:2D6+2 → 7(3 +2 + 2)#CHA
- Měli by ustoupit do západní části budovy, ale vybírá PJ


Vztyčím se na kupce sena a opřu se o vidle, tedy trojzubec, abych nabral lepší rovnováhu. Rozhlédnu se pečlivěji po stavení, zkontroluji Elrica a pokusím se připravit na další nepříjemnosti.

Odhad situace: Hiro:2D6+2 → 9(3 +4 + 2)#INT
- Který protivník je největším nebezpečím?
Hiro a Boo
Deník postavy

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 2026
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 1. 8. 2019, 13:37

Elric>Foukač: 0-ZÁSAH (zbroj) => 0ZÁSAH => OK
Foukač>Elric: 2-ZÁSAH (foukačka) -2ZÁSAH(zbroj) -1ZÁSAH(volba) => -1ZÁSAH => nic


Elircu,

světlo osvítí střelce a ty ve skulině mezi plachtami zahlédneš tupý výraz goblina ovládaného rozumhltem. Flusne.

Oslněný střelec vystřelí jen odhadem a místo tebe zasáhne lucernu, ta ti vypadne z rukou a ....


Hiro,

rozumhlti tě neposlechnou, ale tvá slova jako by je zcela přimrazila na místě. Najednou ztuhnou a ani se nehnou, jen ty svou citlivou myslí cítíš, že nejsou zcela mrtví, ale trpělivě vyčkávají, až se tvá silná mysl, na kterou narazili, někam vzdálí.

Jsou paralyzování respektem, dokud je z toho někdo nevytrhne (např. útokem) nebo nezmizíš v dohledu.

Pak uslyšíš flusnutí a cinkutí, následované prudkým zábleskem světla v průchodu mezi regály. Elricovi vypadla lucerna. Paprsek padajícího světla osvítí stroj a goblina u něj. Je to silnější velitel a nevypadá jako člen Legie, je podobný Xantárovým goblinům.

Bere do rukou kliku u stroje a chystá se jej roztočit. Stroj si můžeš v tom krátkém záblesku prohlédnout - jde o dřevěnou lavici s okovy a dřevěnou kládou, do které se vloží krk a ruce nešťastníka, který zabloudil do domu a nechal se omámit jedem z foukačky. Nad místem, kde by takový nešťastník měl mít hlavu, je velké železné kyvadlo, ojí napojené na stroj. Prkna lavice i krev všude pod ní jsou zborceny krví.

Pokud se kyvadlo začne kývat, bude to hodně nebezpečné a proto je největším nebezpečím goblin, který se snaží stroj uvést do pohybu.

Elricu,

.... světlo padající lucerny krátce osvítí průchod na západ, kde zahlédneš připraveného dalšího goblina s obuchem a také Hira. A pak dopadne na zem a ...

Goblin s foukačkou je oslněný. Ale tebe čeká NEPŘÍJEMNOST.
Vyber si 1 z:
- spadne na zem a zhasne. Ty zůstaneš ozářen svíčkou na bednách, ale okolí obklopí opět tma.
- spadne na zem, zakutálí se do severovýchodního rohu. Tam zapálí staré pytle, které osvítí pohodlně celou místnost. Ale pokud se oheň rozhoří ....

Co uděláte dál? A co Cilapi?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Brandy
Příspěvky: 467
Registrován: 14. 2. 2019, 17:29

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Brandy » 1. 8. 2019, 13:51

.... u předsunuté hlídky se závorou ....
Hmm to jsme se moc neposunula, nebo mam dejavu. Jak to ten Hiro říkal. Nahoru dolu, dovnitř ... ne to nebyl Hiro, to je zase jiná pohádka. Za devatero rohama, devatero místnostma... sakra mysli holka mysli. No k vojáčkům nejdu. Odbočuji snad směr podle plánu od Hira.
Jsem silná žena, co se nebojí rozplakat nad krásnou květinou, ale když mi sáhneš bez dovolení na zadek ruku ti klidně useknu. Život bez sladkého? Ani náhodou!
Deník postavy
SIL 2, OBR 2, ODL 2, INT -1, CHA -2

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host