[POSTAVA] Elric - člověk válečník

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 302
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

[POSTAVA] Elric - člověk válečník

Příspěvek od Elric » 14. 2. 2019, 00:08

037186a1adc8534c5520abffaf3d1caf.jpg
Jak vypadá: mladý muž, zdobená zbroj, tvář vznešených rysů, odhodlaný pohled, šlachovité tělo

VLASTNOSTI

Aktuální SIL +2, OBR 0, ODL +2, INT 0, CHA +1
1. úroveň Sil +2, Obr 0, Odo +1, Int 0, Cha 0

STAV
Lehká zranění □□□□□□□ Těžká zranění □□□ KO

Následky:
Jizvy
Únava
Trauma
Přetížení

Prospím příští TÁBOŘENÍ.

Držím 2 - Azrokovy archivy
* Až se ti to bude hodit, můžeš držení použít k tomu, aby sis vzpomněl na užitečnou informaci z Azrokových arhivů - zeptal ses na něco PJ - a odpověď, kterou dostaneš, ti dá +1STÁLE, obdobně jako při ODHADU SITUACE.


ZDROJE
Jídlo ■■■■■■□
Cennosti ■■■■■■

VYBAVENÍ

Těžká zbraň:
Si'krbaa'lova kůsa (SZ 3, DOTYK, 2 RUCE, MAGICKÁ, DLOUHÁ, ŠERM, těžká) - PLOŠNÝ útok proti početnějšímu protivníkovi v dosahu, v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko)

Střelecká zbraň / dvě běžné zbraně / běžná zbraň + štít:
Samostříl (SZ 2, HOD+DOSTŘEL, 2 RUCE, PRŮRAZ, běžná) - v útoku +1ZÁSAH nepříteli, který má zbroj

Záložní zbraň:
Dýka s dutou rukojetí (ZÁLOŽNÍ /SZ:1/DOTYK +HOD/1. ruč. ŠERM, DUTINA NA JED) - v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko, DUTINA je PRÁZDNÁ

Zbroj: KZ 2

Oblečení (praktické, kvalitní a zdobené)
+ sada náhradního, prostého cestovního oblečení

Magické předměty
■ Prsten Plavce (3-MAGů, SLADĚNO)

Speciální pouzdro se specifickým vybavením
■■■■■■ Cennosti (+■■ Cennosti co patří Sichartovi)

Pytel na kořist (kapacita 3 STŘEDNÍ předměty)
onyxová soška pavouka MALÁ (v ceně 2-CENNOSTÍ), osm rudých polodrahokamů Drobné (v celkové ceně 2-CENNOSTÍ)
NIC
NIC

Velký batoh (kapacita 7 STŘEDNÍCH předmětů)
NIC
Páčidlo (BĚŽNÁ zbraň) SZ:1/DOTYK/+PRŮRAZ/1ruč
Prázdná torna (kapacita 4-SLOTY)
Jídlo (6/7 DÁVEK)
Lano s kotvičkou
Něco
Zdroj světla (Malá bytelná kovová olejová lucernička na řetížku), doklady z Azrokovy državy


TAHY

rasový
Všestranný
Ať už ses narodil kdekoliv, tvé dětství tě naučilo všestrannosti. Při určování vlastností přeskoč kroky „Kde jsi se narodil?“ a „Jaké jsi měl děství?“ a s hodnotami: SIL: 0; OBR: 0; ODL: 0; INT: 0; CHA: 0
Pokračuj pouze kroky „Co tě potkalo v dospívání?“ a „Jak ses stal hrdinou?“.

1. úroveň
To je jen škrábnutí
Sneseš o tolik LZ více, kolik je tvoje ODL.

Sehranost
Na počátku boje bok po boku se spolubojovníky, se kterými jsi již alespoň jednou bok po boku bojoval hoď+SIL
(bojoval jsem bok po boku s Brandy a Hadešadah)
TREFA
- 10+: Drž 3
- 7-9: Drž 2
- 6-: Drž 1
-- Pokud během boje některý ze spolubojovníků hraje bojový tah, můžeš držení vyměnit za:
--- Kryješ spolubojovníka (sniž jeho obdržený zásah o -1ZÁSAH)
--- Nadháníš svému spolubojovníkovi (+1 k hodu v jeho bojovém tahu)
--- Využiješ příležitosti k úderu (uděl jeho soupeři běžný zásah snížený o -1ZÁSAH)


2. úroveň - objevení cesty do Tajemných komnat
Mlýnek na maso
Při boji na blízko vydáš za víc jak jednoho hrdinu, můžeš vybrat 1 z:
- V útoku vydáš za HOUF místo HRSTKY
- V obraně vydáš za HOUF místo HRSTKY
Pokud tohoto tahu využiješ k boji proti HRSTCE, získáš z toho dokonce odpovídající bonus
(např. zvýšení způsobeného zranění HRSTCE o 1 stupeň v útoku).


3. úroveň - objevení cesty k Řece Sargauth
Třeste se hrůzou
Pokud používáš HROZBU a hodíš 12+, vypadáš u toho tak hrozivě, že PJ si nemůže vybrat možnost, že se NPC nebojí a ty musíš udeřit.
Dále si vyber mezi:
- Sniž si CHA o 1.
- Zvedni si CHA o 1.
Odteď, pokud používáš Hrozbu a využiješ svého respektu, jména a pověsti, hoď+CHA místo hoď-CHA.


4. úroveň - objevení cesty do Pokroucených tunelů
Řeč boje
Pokud si zkoušíš či zkoumáš nějakou zbraň, zbroj, štít, artefakt, místo boje, mrtvolu apod…, záleží na tom, kolik času tomu věnuješ:
hoď+
0, zkoušíš-li to zjistit během okamžiku při intenzivní akci, například během boje
1, zkoušíš-li to zjistit během okamžiku, ale věnuješ se pouze tomu
2, dáš-li tomu CHVÍLI
3, věnuješ-li tomu dobu během TÁBOŘENÍ (a nedržíš tedy hlídku)

TREFA
- 10+: Dozvíš se 3 z:
- 7-9: Dozvíš se 1 z:
- 6-: PJ na tahu
-- Kdo s tím/tu naposledy bojoval?
-- Kdo to vyrobil/se tu opevnil?
-- Jaká byla poslední silná emoce v okolí zkoumaného?
-- Jaká silná slova byla naposledy vyslovena v souvislosti se zkoumaným?
-- Jaký důležitý čin byl naposledy proveden se zkoumaným?
-- Je s tím něco v nepořádku? A pokud ano, jak to napravit?


5. úroveň - objevení cesty do Lebečného přístavu
Hroší kůže

Zvedni si ODL o 1 (Max.3).

O POSTAVĚ

Kde ses narodil?
Narodil jsem se v jedné z nejmocnějších říší známého světa, v Cormyru, Zemi purpurového draka, jako druhorozený syn vévody Rolanda z rodu Vaylan. Nicméně, narozdíl od mého staršího bratra Duncana, já se nenarodil vévodově manželce, ale prosté komorné. Kdyby se vévoda zachoval tak, jak je běžné, své otcovství popřel a poslal mě i mou matku pryč, nejspíš by z toho tehdy nebyl takový skandál. Ale vévoda se zachoval jako čestný muž a uznal mě jako svého syna. O mě i o matku tak bylo dobře postaráno.

Zatímco můj starší bratr Duncan byl už od malička připravován k tomu, aby zaujal otcovo místo, já, jako bastard z nemanželského lože, stojím mimo nástupnické pořadí, snad až jen v případě, že by rod Vaylan vymřel po meči bych mohl být uznán za právoplatného nástupce. Ale po tom jsem nikdy netoužil. Přestože jsem nebyl následníkem, počítalo se s mým dalším pobytem u dvora a budoucnost jsem měl mít zajištěnou ve službách vévody. Můj otec a pán se ke mě byl laskavý a postaral se, aby se mi dostalo kvalitního a všestranného vzdělání.

Elric má rasový tah Všestranný.

Jaké jsi měl dětství?
Mé dětství bylo podřízené tomu, jaká měla být má budoucnost u dvora. Byl jsem vzdělávám a vychováván k tomu, abych zaujal místo po boku svého otce a bratra - jako věrný strážce a pobočník. Mým božským patronem se tak stal Helm Strážce.

Otec, vévoda Roland Vaylan, byl přísný, ale spravedlivý vládce, zásadový, čestný a vznešený. Mezi lidmi byl velmi oblíbený, přestože si od prostého lidu zachovával značný odstup a lpěl na dávných tradicích. Jen zřídka kdy mi dával najevo nějaké city nebo náklonost, byl pro mě vzdáleným a nedostižným ideálem Cormyrského šlechtice. Z celého srdce jsem si nepřál nic jiného, než získat jeho náklonost a respekt.

Matka, Elaine, byla jen prostou služkou a přestože se neměla špatně, nikdy se nestala ničím víc. Ani poté, co po dlouhé nemoci zemřela otcova zákonná manželka, nebyla má matka ničím víc, než jen dobře zajištěnou konkubínou. Snad byla příliš skromná na to, aby na vévodu naléhala, snad byl vévoda příliš tvrdý a neoblomný, než aby se znovu oženil, snad nechtěl poškodit svou prestiž sňatkem s prostou ženou. Má matka mi byla útěchou v těch horších chvílích a snad právě její laskavá a mírná povaha mě naučila trpělivosti, soucitu a skromnosti.

Bratr, Duncan Vaylan, byl vždycky trochu...zvláštní případ. Dokud jsem byl malý kluk, často mě z pozice staršího a silnějšího trápil a zneužíval svého privilegovaného postavení. Ale to už tak děti dělávají. Jak jsme oba rostli, já díky výcviku se zbraní zesílil a už jsem pro znuděného mladíka nebyl snadným cílem.

Elric má rasový tah Všestranný.

Co tě potkalo v dospívání?
Tvrdá dřina a první pocty. Můj výcvik a vzdělávání vedlo k tomu, abych ve svém životě našel poslání - sloužit rodu Vaylan jako strážce a ochránce. V patnáctém roce svého života jsem se stal členem Šarlatové gardy, osobní stráže vévody Rolanda.

Zpočátku se na mě zkušení veterání dívali skrze prsty a dostával jsem podřadné a úmorné úkoly, kterými se nechtěli zabývat jiní. Přijímal jsem to se stoickým klidem a odhodláním prokázat svou cenu skrze trpělivost, věrnost a pokoru. Poctivě jsem plnil své úkoly a do úmoru cvičil, abych se zdokonalil v umění válečném. Brzy jsem si získal i přes své mládí respekt a uznání starších gardistů. Dostával jsem tak stále prestižnější úkoly a umístění.

Od té doby jsem byl svému otci (a občas bratrovi) stále po boku, cestoval s nimi, účastnil se audiencí a držel nad nimi stráž.

Elric si prošel důkladným výcvikem, aby mohl sloužit v gardě – SIL +1.

Jak ses stal hrdinou?

Jako důvěrník vévody a člen Šarlatové gardy jsem netrávil čas jen postáváním před komnatou a hlídáním. Existují úkoly, kde nezáleží ani tolik na dovednosti a zkušenosti, ale na spolehlivosti a loayalitě. Často jsem tedy cestoval jako vévodův osobní kurýr a doručoval přísně tajné depeše, zdržoval se celé týdny v hostincích a verboval dobrodruhy do služeb rodu Vaylan, občas se i s nimi vydával se na výpravy jako oči, uši a hlas vévody, nebo velel posádce odlehlé pevnůstky, kde bylo potřeba dát najevo okolním šlechticům naší přítomnost. Měl jsem tak nespočet příležitostí zúročit v praxi dovednosti nabyté cvičením a studiem.

Poprvé jsem zabil už v patnácti letech, ale to byl jen mizerný kobold - a ano, i tak se mi jako nezkušenému mladíkovi třásla ruka s mečem. Ale na opravdový první boj na život a na smrt nezapomenu nikdy. Já a tři další gardisté jsme doprovázeli syna vévody (a mého bratra) Duncana, když nás přepadli žoldnéři, najatí jedním z vévodových rivalů. Byli jsme přečíslení a nebyla naděje na únik, ale protivníci podcenili naše odhodlání a sehranost, získanou léty společného výcviku. Dva gardisté toho dne položili oběť nejvyšší, já sám skončil jen s lehkým zraněním. Vlastním mečem jsem proklál posledního z nepřátel, který se probil přes mé padlé druhy a nechybělo málo, aby zasadil ránu i Duncanovi. Zhroutil jsem se pak na kolena a děkoval Helmovi za to, že nám dal sílu vydržet a obstát v tak náročné zkoušce...

Elric je válečník a tak toho snese více, než jiní a dokáže v boji efektivně koordinovat své pohyby se spolubojovníky.

Zívající jáma

A co dělám vlastně tady, v téhle (doslova) díře? Jsem tady s důležitým úkolem, můj pán a bratr na mě spoléhá. Žel bohům, vévoda Roland Vaylan zemřel před necelým půl rokema vládu nad rodovými državami tak převzal můj bratr, Duncan Vaylan. Nebo jí alespoň převzít měl. Jenže jeho vlastní strýc Wymond Vaylan se před Duncanem odmítl poklonit a namísto toho se rozhodl rozporovat jeho nárok. Léno rodu Vaylan je tak rozdělené a nerozhodní vazalové se přiklání tu na jednu, tu na druhou stranu. Wymond zašel tak daleko, že se opovážil tvrdit, že Duncan není Rolandův skutečný syn, že zesnulému vévodovi manželka nasadila parohy. Za takové nactiutrhání jsem ho chtěl vyzvat na souboj, ale bratr pro mě měl jiný, důležitější úkol...

Byl jsem vyslán, abych se pokusil vypátrat dávno ztracený artefakt rodu Vaylan - Ostří Úsvitu. Ze starých textů a kreseb jsem vyrozuměl, že jde o velmi neobvyklou zbraň - mírně zahnutou a jednostraně broušenou čepel na dlouhé násadě, snad ratišti. Ostří Úsvitu před čtyřmi staletími získal Randel Vaylan ze své cesty na daleký východ, do Kara-tur. Stala se pak symbolem pro následující generace a doprovázela vévody rodu Vaylan do bitev i ke královskému dvoru. Stala se tak populárním symbolem, že byly i pokusy tvar zbraně replikovat a vyzbrojit jimi Šarlatovou gardu, naneštěstí bez znalosti umění kovářů z Kara-tur byly repliky těžkopádné a čepeli chyběla její typická průraznost a pevnost. Byla ztracena přes sto padesáti lety a podle indicií, které se mi podařilo získat, by se mohla nacházet právě hluboko v Halasterových sklepeních. Podle jedné verze jí získal do své sbírky od překupníků sám Halaster, podle jiné jí našel jakýsi dobrodruh, který se s ní následně do Zívající jámy vypravil...a už se nevrátil.
Naposledy upravil(a) Elric dne 21. 8. 2019, 14:25, celkem upraveno 51 x.

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 302
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [POSTAVA] Elric - člověk válečník

Příspěvek od Elric » 12. 3. 2019, 11:28

Ztráty a nálezy
- přímo na dně Jámy jsem našel nějaké cetky a zlatý prsten (+1-CENNOST)
- ve výklencích v chodbě s kamennými rámy jsem vzal bronzovou masku
- tu samou masku jsem ale odevzdal v magické místnosti za sohou tlusťocha s harfou
- v jámě, kde byl předtím nemrtvý Halat, jsem našel použitelnou prázdnou tornu
- v laboratoři s Loutkou jsem našel alchymistické suroviny, ale nechal jsem je v místnosti s pumpou
- během nepodařené akce u Jekova klanu goblini ukradli zbraně, co jsem nechal u dvěří a nikdo je nehlídal
(Krátký meč (SZ 1, DOTYK, 1 RUKA, ŠERM, záložní) - v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko
Samostříl (SZ 2, HOD+DOSTŘEL, 2 RUCE, PRŮRAZ, běžná) - v útoku +1ZÁSAH nepříteli, který má zbroj
Obouruční meč (SZ 3, DOTYK, 2 RUCE, DLOUHÁ, ŠERM, těžká) - PLOŠNÝ útok proti početnějšímu protivníkovi v dosahu, v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko)
- následně jsem se dozbrojil tím, co nabízelo opuštěné tržitě a Jekova komnata
(Jekův tesák (SZ 1, DOTYK, 1 RUKA, ŠERM, záložní) - v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko
Krátký oštěp (SZ 1, DOTYK+HOD, 1 RUKA, záložní) - v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko
Gobří kropáč (SZ 2, DOTYK, 1 RUKA, PRŮRAZ, běžná) - v útoku +1ZÁSAH nepříteli, který má zbroj
Štít (SZ 1, DOTYK, 1 RUKA, OBRANA, běžná) - v obraně -1ZÁSAH od početnějšího nepřítele)
- oštěp jsem použil v boji a už se ho neobtěžoval sebrat
- sebral jsem druhý kropáč mrtvému gobrovi
- Štít a oba kropáče jsem zahodil po boji s dravoukem Šun Šuretem
- vzal jsem si Šun Šuretův drowí meč a nějaké jeho cennosti (1-CENNOST)
- získal jsem zpátky své původní zbraně (Krátký meč, Samostříl, Obouruční meč)
- vybrali jsme pokladnici (6-CENNOSTí - podělím rovným dílem mezi sebe, Brandy a Sicharta - tomu to ztím nesu já)
- v kovárně se mi během boje rozsypal batoh, bylo v něm:
Jídlo (5 dávek)
Zdroj světla (Malá bytelná kovová olejová lucernička na řetížku)
Něco
Něco
Hromádka symbolů Xanatarovy gildy (jeden odznak, zbytek je nna kůži vyleptané)
Truhlička alchymistických surovin (3-MAGy)
Torna (kapacita 4 sloty)
- po boji jsem ze země a z kovárny posbíral:
Hromádka oznaků Xanatharova cechu
Truhlička s alchymistickými surovinami (hodnota 2-MAGy)
Pytel s mincemi (hodnota 2-CENNOSTi)
Pytlíky s kořením (hodnota 1-CENNOST)
Prázdná torna (kapacita 4-SLOTY)
- u Gryčí sváči jsem znovu našel gobliny, co měli moje věci, po chvilce přesvědčování jsem je dostal zpátky:
Jídlo (jen 3 dávky)
Zdroj světla (Malá bytelná kovová olejová lucernička na řetížku)
Něco
Něco
- dal jsem Hadešadah truhličku alchymistických surovin, ona mi dala lektvar (2-MAGy), půlku jsem vypil, půlka zbývá
- 1 dávku JÍDLA spotřebuju na TÁBOŘENÍ v Severní noclehárně
- u pavouků na 2. patře jsem spotřeboval lektvar (1-MAG), ale našel 1-CENNOST a stříbrnou dýku
- dal jsem Cilapimu 3-CENNOSTI výměnou za prsten plavce
- dal jsem Sadah 1-CENNOST jako platbu za dovedení golema k Jekovi a jeho "instalaci"
- sebral jsem poraženému mezzolothovi Malý trojzubec (BĚŽNÁ zbraň):
* SZ:2/MAGICKÝ/DOTYK+HOD/1ruč, nebo
* SZ:3/DLOUHÝ+MAGICKÝ/DOTYK/2ruč.
- prodal jsem Pytel s mincemi (hodnota 2-CENNOSTi), Pytlíky s kořením (hodnota 1-CENNOST) a Krátký meč (hodnota 1-CENNOST)
- koupil jsem si jídlo a nějaké základní potřeby (stálo 1-CENNOST)
- dal jsem drowovi Ilnorovi 1-CENNOST jako zálohu za to, že mi přivede Hira živého
- sebral jsem mrtvé T'risse její svatý symbol Lolth, bič (BĚŽNÁ zbraň, SZ 1) a svazek klíčů s jedním zvláštním
- klíče mi během boje s dravoukem vypadly a vzala si je Sylkres, nechtěl jsem je zpátky
- Sylkres mě umluvila, abych jí dal T'rissin symbol
- v T'rissině domě jsem vypáčil zamčenou truhlu, byl tam Léčivý lektvar, který jsem ihned vypil, hedvábné roucho, které jsem tam nechal a poté malá zlatavá hůlka se symbolem slunce (ohnisko), Martin deník, onyxová soška pavouka MALÁ (v ceně 2-CENNOSTÍ), osm rudých polodrahokamů Drobné (v celkové ceně 2-CENNOSTÍ)
- jako důkaz respektu jsem Azrokovi daroval Stříbrnou dýku (SZ 1, DOTYK, 1 RUKA, ŠERM, záložní, CENNÁ, STŘÍBRNÁ) - v obraně -1ZÁSAH od nepřítele, který bojuje zbraní na blízko, NABROUŠENÁ MAGICKÝM BROUSKEM - +1 PŘÍŠTÍ tah ZTEČ nebo ZÁKEŘNOST
- Martě jsem vrátil její deník a malou zlatavou hůlku se symbolem slunce (ohnisko)
- u Skrbly jsem vyměnil T'rissin bič za panenku pro Mazlbruk
- po důrazném přesvědčování jsem vyměnil obouruční meč za Si'krbaa'lovu kůsu (SZ 3, DOTYK, 2 RUCE, MAGICKÁ, DLOUHÁ, ŠERM, těžká)
- goblin Solinos ode mě dostal 1-JÍDLO za to, že mi povypráví něco o Azrokově državě
- dal jsem Hirovi Malý trojzubec (BĚŽNÁ zbraň) SZ:2/MAGICKÝ/DOTYK+HOD/1ruč, nebo / SZ:3/DLOUHÝ+MAGICKÝ/DOTYK/2ruč. výměnou z páčidlo (BĚŽNÁ zbraň) SZ:1/DOTYK/+PRŮRAZ/1ruč
- po zabití Ulquesse jsme si rozdělili poklad, můj podíl byl 2-CENNOSTi
Naposledy upravil(a) Elric dne 18. 8. 2019, 16:42, celkem upraveno 23 x.

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 302
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [POSTAVA] Elric - člověk válečník

Příspěvek od Elric » 22. 3. 2019, 11:35

Při setkání s kostěným čembalem ve 2. patře bylo potřeba určit, jak jsem na tom se vztahem k hudbě...
Elric píše:Hudební výchova
6- Co to je?
7-9 jen základní hudební vzdělání
10+ umím hrát na hudební nástroj
12+ ...a je to čembalo!
EIric:2D6 → 4(1 +3)

Je to tak, pro samé cvičení se zbraní je pro mě hraní na hudební nástroje krollí vesnice...

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host