[HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 12. 6. 2019, 17:04

.... na křižovatce s pavučinami ....

Ostře se nadechnu a zamračím se. Tak tohle opravdu nezní jako Hiro, kterého znám. Navíc to zadrhávání...je nad slunce jasné, že si drow vymýšlí a snaží se mlžit. Ale v jednom nelže - drží Hira jako zajatce a to nemohu připustit.

"Opravdu? Můj společník, který by goblinovi neublížil a k násilí se leckdy neuchýlí ani když je napadený...přijde k vám a jen tak rozpoutá krveprolití? To se mi věru nezdá. Navíc jsem viděl, zranění na tělech těch mrtvých...a ty nezpůsobila Hirova hůl. A nikdy jsem ho neviděl kouzlit.", zamračím se nedůvěřivě, "Spíše mám takový pocit, milý Ilnore, že tady někdo zneužil jeho důvěřivosti. A nebo ho do problémů dostala jeho...hm...jeho styl komunikace. To by tak mohlo být. A nebo...možná obojí naráz. To zní vůbec nejpravděpodobněji."

Pozdechnu si a protáhnu si krk na jednu a pak na druhou stranu, trochu to zakřupe. Meč mám stále opřený o rameno a chvilku jen tak mlčky stojím a dívám se drowovi do očí.

"Ale dobrá. Dejme tomu. Nebudu zpochybňovat tvůj výklad. Jsem nakloněný vyjednávání. Ale než za svého společníka zaplatím, chci důkaz, že je naživu. Nejlépe ho vidět, nebo s ním mluvit. Chci vidět, jak se na něm podepsala péče té tvé Sylkress. Jistě chápeš, že nebudu tak říkajíc...kupovat zajíce v pytli. Jestli ho přivedeš sem a nebo mě vezmeš za ním, to ponechám na tobě...ale pokud mám jít dál, předem upozorňuji, že nebudu odkládat své zbraně. Jistě chápeš."

NĚCO ZA NĚCO: EIric:2D6+1 → 12(6 +5 + 1)#CHA

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 12. 6. 2019, 18:11

Elricu,

drow se opravdu chvíli zamýšlí a pak pronese: "Dobrá tedy. Jak jsem už zmínil, Hiro je momentálně ..... v péči .... Sylkress .... a proto bychom za ní měli zajít a požádat ji, aby jej přivedla. Ještě před malou chvíli jsem ji v .... chrámu ... viděl něco probírat s T'rissou a když si pospíšíme, zastihneme ji tam."

Podívá se na velkou přesilu quagotů a tvůj jediný meč a dodá: "Své zbraně si samozřejmě můžeš ponechat. Přišel jsi za obchodem a jsi tedy náš ... host."

Jedním gestem nakáže quagotům, aby ustoupili a sám udělá pár kroků k jihu - vykročí napřed ke dvěma velkým kokonům u dveří, drží si přiměřený odstup.

Budeš ho následovat?

Pokud ano, dovede tě do chrámu kolem troglodytů a obřího pavouka. Už jsou tam jen dva, ale ten puch je pořád strašlivý. Čtyři quagoti vás doprovodí ke dveřím, ale tam se zataví, zbytek zůstane zde.

Vyhodnoť si tedy cestou, prosím, jejich tah, ať víme, jak na tebe zapůsobí.

Nebo uděláš něco jiného?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 12. 6. 2019, 18:36

Přimhouřím oči a zatnu zuby. Dobře, tohle už mi trochu...smrdí. Do čeho jsem se to, zatraceně, dostal. Couvnout znamená ponechat Hira napospas a ztratit tak momentum, které mám při jednání s drowy. Ale jen hlupák by si myslel, že mě nevedou do pasti, nebo alespoň někam, kde budou ve výhodě. Jak se ale říká, vědět o pasti je prvním předpokladem pro to, aby se jí jden vyhnul...

Zhluboka se nadechnu a vyrazím. Držím se Ilnorovi přesně ve stopách, čemu on se vyhýbá, tomu se také vyhnu. Co by se asi tak stalo, kdyby ten kokon praskl? Zatímco jdeme, opatrně zavřu lucerně zástěny a zároveň nenápadně povytáhnu knot. Obyvatelé podzemí nemají rádi jasné světlo...tak bude dobré mít nějaké po ruce. Jen tak pro jistotu.

Když procházíme kolem troglodytů, nakrčím nos, ale snažím se na sobě nedat nic příliš znát. U ghastího smradu se mi moc dobře ovládnout nepodařilo, ale tady by něco podobného bylo ještě nepříjemnější a pokazilo by mi to zatím dokonale sebevědomé vystupování.

NAVZDORY SMRADU: EIric:2D6+1 → 9(4 +4 + 1)#ODL
- Přiotrávil ses. Máš -1STÁLE, dokud jsem blízko, pak to přejde. Příště si házej znovu.


Navzdory železnému sebeovládání mírně zezelenám. Ale naštěstí se tam nezdržujeme a drow mě vede skrze dveře do bývalého chrámu. Mám oči na šťopkách a snažím se co nejrychleji si místo prohlédnout, aby mi neunikl nějaký důležitý detail...nebo zrada.

ODHAD SITUACE: EIric:2D6+ → 10(5 +5 + 0)#INT
- Kdo to tu vede/velí?
- Co tu je jinačí, než vypadá? (soustředím se na past léčku, zradu)
- Který protivník je největším nebezpečím?

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 12. 6. 2019, 20:04

Elricu,

vstoupíte s Ilnorem do bývalého Důmathoinova, nyní Llothina chrámu v okamžiku, kdy probíhá úklid po zakončení jednoho rituálu a zdá se, že začíná příprava dalšího.

L03-021.jpg
Důmathoinův chrám

Ve světle zapálených svícnů vidíš rozpoznáš vůdčí osobu celého dění okamžitě. Stojí nad schodištěm a diriguje ostatní krátkými, ale rozhodnými povely. Je to kněžka bohyně Lloth.

T'rissa to tu celé vede.

Obrázek

Zrovna nařídila dvojici drowů, aby snesli velikánský kokon ze schodiště v západní části chrámu. Není možné si nevšimnout humanoidní obrysů obsahu kokonu. Nesou jej ke sloupům u severní strany chrámu, kde již několik podobných kokonů visí mezi pavučinami a nahoru a dolů po nich lezou drobná, nedávno narozená mláďata obřích pavouků.

Podobné kokony jsou i u jižní strany chrámu, přesto je patrné, že se trochu liší. Ty severní jsou větší, mají vesměs obrysy humanoidů a malí pavoučci po nich lezou tam a zpět bez většího zájmu o ně. U jižní strany jsou kokony o něco menší, mají rozličné tvary a na některých jsou malí pavoučci přisátí, jako by se jimi krmili. Je tam i jeden nový a ve světle nejbližšího svícnu jasně rozpoznáváš, že se ještě trochu škube a má rohy.

Kokony na severu jsou líhně - humanoidi s nakladenými pavoučími vajíčky do těla. Kokony na jihu se vesměs zdají být mrtvou potravou pro pavouky, ale jeden z nich je ve skutečnosti jinačí - je v něm stále ještě živá koza Méh.

Ještě zajímavější je dění na oltáři chrámu. Dvě drowky tam podpírají omámenou elfku, mladou dívku se zlatavými vlasy.

Obrázek

Zrovna jí svlékají ohnivě zbarvené roucho, zatímco se nad trojici pomalu nasouvá jeden z obřích pavouků, kteří dlí ve vysokých sítích v západní části chrámu. Kněžka proces tu a tam zkontroluje a upřesní instrukce oběma temným elfkám.

V prostřed sálu je ještě jedna elfka. Bojovnice s vyzývavým, velmi pěkným brněním, která doposud s kněžkou něco řešila. Jedina vypadá, že si jí kněžka nevodolí zaměstnat.

Obrázek

Když vás uvidí, okamžitě se otočí a vyrazí vám naproti. "To je Sylkress," vysvětlí ti Ilnor a s mírnou úklonou drowku pozdraví. "Tak jsem zpět i s tím novým vetř ... cizincem a měla jsi pravdu. Patří k tomu staříkovi, Hirovi. Už jsem mu vysvětlil, jaké problémy nám tu jeho družiník napáchal," neopomene upozornit drowku na to, že ti už něco nalhal. "Tady pan Elric," představí tě, "je ochotný svého přítele ..... vykoupit a nahradit .... způsobené škody ..." vysvětluje dál podstatu vaší dohody, "nejprve by se ale rád přesvědčil, že Hiro .... peči tvých ..... svěřenkyň .... přežil bez .... větší úhony, než si sám způsobil svou ..... umanutostí," pokračuje v hledání slov a opět se začne zadrhávat, když se snaží zakrýt pravdu.

"Však může klidně jít se mnou, T'riss si nebude přát být rušena, když okolnosti vedly k tomu, že musí vést dva obřady bezprostředně po ...", než ale větu dokončí, dveře chrámu se znovu otevřou.

Vstoupí tři dívky. "Sylkress, můžeš na okamžik, jedná se o toho ....," zavolají na drowku, ale ta jediným gestem naznačí, že mají ztišit své hlasy. Přistoupí k nim a teprve potom je pobídne k tomu, aby mluvily. Když našpicuješ uši, zalechneš pár slov.

"Balwíra...."
".... do parády...."
".... něco opravdu velkého ...."
".... prý si budeš vědět ...."
".... si dát na čas."

S poslední větou se všechny začaly trochu škodolibě culit.

Sylkress se k tobě otočí a oznámí ti poměrně autoritativním hlasem, jako by byla zvyklá, že o jejích rozhodnutích muži nepochybují: "Budeš tu muset počkat, pane Elricu, musím ještě něco vyřídit. Ale vrátím se co nejdříve i s tím Hirem, na kterém ti tak záleží. Připrav si pro něj nějaké hojivé masti."

Situace se ti moc nelíbí a tak rychle zvážíš taktické možnosti. Když necháš Sylkress odejít, bude tu o tři drowky a jednu bojovnici méně, což není špatné. Když ale všude kolem vidíš to množství pavouků, stále si přijdeš přečíslen. Pohlédneš zpět na pódium, plavovlasá elfka už je, až na malý hadřík kolem pasu, v podstatě nahá a dvě drowky ji pokládají nastojato do pavučiny, která je vypletená před zadní stěnou chrámu. Obří pavouk nad ní ji sleduje všema očima.

Zkontroluješ pohledem kněžku a vidíš, že už si tě konečně všimla a upírá svůj pohled na tebe. A ty si vzpomeneš na to, že se o kněžkách Lloth traduje, jak umí ovládat pavouky. Kdyby došlo k boji, všichni ti malí a velcí pavouci všude kolem budou její zbraní. To je proklatě nebezpečné.

Největším nebezpečím je T'rissina schopnost ovládat pavouky.

Necháš Sylkress odejít a ještě Hirovi něco provést, než ti ho přivede? Uděláš něco pro omámenou Martu, do které se chystají začíst klást vajíčka? Zachráníš Méh před osudem krmení pro pavouky?

Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 12. 6. 2019, 22:32

Srdce mi sevře ledová pěst, když přede mnou vyvstane ten hrůzný obraz. Už jsme se s Cilapim bavili o tom, že to, co kněžka Lolth dělá je natolik ohavné, že to nelze přehlížet. Ale netušil jsem, že už tak záhy budu postavený před tak těžkou zkoušku. Jsem sám, bez opory spojenců, přečíslený mostry dvounohýbi i osminohými. V přítomnosti mocné kněžky cizího, zlého božstva. Nemožné. Je NEMOŽNÉ tu elfku zachránit, křičí na mě chladný rozum. Ale něco ve mně ho prostě nedokáže poslechnout. Mám tady přeci jasný úkol, poslání, které musím vykonat. Je tady dohoda o neútočení, kterou jsem uzavřel. Já jí prostě MUSÍM NECHAT BÝT napospas jejímu strašlivému osudu. Ale zároveň nemůžu. Nedokážu. Nejde to. Možná je to má zkouška od Helma Strážce. A nebo jsem se definitivně zbláznil. Ale roste ve mě chladné odhodlání...

Pro to, co se chystám udělat, je potřeba, aby co nejvíce drowů odešlo. Tolik, kolik jen je možné. Proto se bojovnici Sylkress, jen uctivě ukoním a klidím se jí z cesty - tím, že přijdu blíž doprostřed sálu, tak daleko, jak jen to ještě nevzbudí pozornost. Ale to pořád ještě není dost blízko.

"Ilnore...", oslovím temného elfa ustaraným tónem, a zároveň, jako kdybych si zrovna něco uvědomil, "...zdálo se mi to a nebo vypadala na to, že si na něm chce ještě zchladit zlost? Měl by ses ujistit, že mi ho přivede živého a pokud možno co nejméně zraněného...jinak nevím, nevím, jak skončí naše dohoda..."

NĚCO ZA NĚCO:EIric:2D6+1 → 9(5 +3 + 1)#CHA

Když vidím, jak se ošívá, zavrátím oči v sloup, sáhnu k opasku a hodím mu váček s mincemi.

"Dobře, tohle je část celkové platby. Ale teď DOHLÉDNEŠ na to, aby byl živý a aby mu neublížila...a bez něj se radši nevracej."

Dávám mu zálohu 1-CENNOST

Když odchází, otočím se opět směrem k oltáři a s obavami pohlédnu na elfku. Nemám moc času, musím jednat teď a nebo nikdy. Ale abych mohl udělat to, k čemu se chystám, musím překonat ještě nějakou vzdálenost. Možná mě mají za hlupáka - a nejspíš mají pravdu - ale toho se dá i využít.

"Moment, moment...ty kokony...v nich jsou...", otevřu pusu a hraju hlupáka, za jakého by mě opravdu mohli mít, "Jak si mohu být jistý, že Hiro není už dávno v jednom z nich?"

Otázka je ale vyřčená jen tak, řečnicky a ani se při ní nedívám na kněžku. Místo toho si začnu kokony zvědavě prohlížet, vědmý si toho, že pavouci jsou pod kontrolou kněžky...takže se spoléhám na to, že nezaútočí sami od sebe. Chvilku se na mě přezíravě a výsměšně dívají, ale po chvilce je snad začnu nudit a tak si snad nevšimnou, že se takhle nenápadně přibližuji blíž a blíž a zároveň si pohrávám s lucernou. Dost blízko. Až příliš blízko.

HLAVNĚ NENÁPADNĚ:EIric:2D6++1 → 8(1 +6 + 0 + 1)#OBR + ODHAD
- okamžik po provedení si mě všimnou
- poznají, že to jsem já


V momentě, kdy jsem u schodů a jeden z drowů s výrazem náhlého poznání natahuje ruku, aby mě zastavil, už je pozdě. Jedním trhutím vytáhnu okenice lucerny, pustím jí na zem a zatímco jsou drowové na okamžik oslnění, dvěma mocnými skoky vybíhám na schody, napřáhnu se a udeřím!
Kněžka je ztělesněné zlo. A zároveň je nejnebezpečnějším protivníkem a tím, kdo to tady celé řídí. Pokud chci zabít hada, musím utnout hlavu...a nejlépe jedinou ranou.

ZTEČ/ZÁKEŘNOST: EIric:2D6+2+1+1 → 8(1 +3 + 2 + 1 + 1)#SIL + ODHAD + BROUSEK
- útočím jako HOUF
- SZ 3 DLOUHÁ ŠERM
- pokud by to byla ZTEČ, volím +1 ZÁSAH výměnou za NEPŘÍJEMNOST

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 12. 6. 2019, 23:52

Elric>T'rissa: +3ZÁSAH(meč) -2ZÁSAH(zbroj) +1ZÁSAH(volba) => TZ, Elric útočí jako HOUF, takže KO.
T'rissa>Elric: +4ZÁSAH(bič) -2ZÁSAH(zbroj) -1ZÁSAH (šerm) => LZ


Elricu,
kdyby nebyly mezi tebou a T'rissou ty schody, byl by sis v podstatě jistý, že bys jí utnul hlavu dřív, než by vytáhla svůj bič. Ale takhle - přestože oslněná, stihla ti seknout po ruce a hadí hlavy na konci jejího biče se svezly po tvém předloktí. Nejprve sis oddechl, když jsi uslyšel, jak kovové zuby hadích hlaviček marně škrábou po pancíři ... a pak tě prudce zapálilo, když se kapka kyseliny, kterou bič vypustil, dostala mezi pláty a pak se propálila skrz rukáv až na tvou holou kůži.

A tahle drobná bolest stačila na to, aby se dráha tvého meče vychýlila a místo krku zasáhla rameno.

Rána přesto měla obrovskou razanci a odhodila kněžku na jeden ze sloupů po tvé levici. Tvou hruď ostříkl proud krve, nepochybně jsi sekl hluboko a zasáhl tepnu. Hadí hlava sice není setnuta, ale je přinejmenším vyřazena. Naneštěstí předtím, než knežka ztratí vědomí, stihne zašeptat několik slov ke svým pavoukům.

Elricu,
vyber si, co zašeptala obřím pavoukům jako poslední rozkaz, předtím, než omdlela kvůli ztrátě krve:
* "Zabte ho!" - v tom případě se obří pavouci pokusí uplést sítě, které na tebe vrhnou, aby tě chytili a Martu zatím nechají zatím být.
* "Zabte ji!" - v tom případě se obří pavouci primárně vrhnou na Martu a začnou jí trhat kusadly a tebe zatím nechají být.


Zacvakání kuší a zadrnčení tětiv prozradilo, že oba dva drowové pod schody už si také uvědomili, co se děje a vystřelili po tobě své otrávené šipky.
Hrozí ti:
Drow>Elric: +1ZÁSAH (kuše) -2ZÁSAH(zbroj) +1ZÁSAH(průraz) => OK

Vyhodnoť si NAVZDORY NEBEZPEČÍ, hoď+OBR.
10+: Šipky se neškodně odrazily od tvého plátu.
7-9: Šipky prorazí zbroj, škrábnou tě za OK, vyhodnoť si drowí jed, ale máš na to +1PŘÍŠTÍ, protože je to opravdu jen pár kapek.
6-: Šipky prorazí zbroj, škrábnou tě za OK, vyhodnoť si drowí jed.


Obě temné elfky na pódiu také zaváhaly, když se lucerna prudce rozsvítila, ale jakmile tělo jejich kněžky narazilo na sloup, vytáhly od pasu své krátké meče a postavily se mezi tebe a svou paní.

Pokud na ně zaútočíš, pokusí se tě odzbrojit.
Pokud je necháš být, pokusí se zastavit krvácení a začnou paní dostávat do bezpečí.


L03-022.jpg
Důmathoinův chrám

Kód: Vybrat vše

Stav na bojišti:

T'rissa: LZ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] TZ [ ] [ ] KO [X]
Marta: LZ [X] [ ] TZ [ ] KO [X]

Drowky: 2x OK
Drowové: 2x OK

Obří pavouci: 3x OK
Obří pavoučátka: 20x OK (ale vydají "jen" za HOUF)

Drow v kokonu: KO
Méh v kokonu: LZ

Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 13. 6. 2019, 00:16

NAZVDORY ŠIPKÁM: EIric:2D6+ → 10(6 +4 + 0)#OBR

Šipky drowích střelců jen neškodně zacinkají o mou zbroj. Nemám čas si jich všímat. Jsou až na posledním místě v dlouhém žebříčku priorit. Vidím, že svým útokem jsem odvrátil pozornost pavouků od nebohé elfky a místo toho se pavouci zaměřili na mě. Snad je kněžka předtím, než padla, poštvla proti mě. Ale ani pavouky nemám čas řešit. Ne teď. Trissa stále dýchá a její služebné a strážkyně se jí pokusí dostat do bezpečí, pokud polevím.

Proto se na ně vrhnu dál s toutéž vervou s jakou jsem se vrhnul na kněžku samotnou. Nesmím jim dovolit, aby jí dostaly do bezpečí, nebo jí dokonce zachránily...

ZTEČ: EIric:2D6+2 → 4(1 +1 + 2)
- uh oh
- záměrem bylo zabránit jim v jejich úmyslech a dorazit Trissu

MarkyParky
Příspěvky: 8245
Registrován: 11. 8. 2011, 01:37

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od MarkyParky » 13. 6. 2019, 00:33

Elricu,

mrštnost a hlavně sehranost dvou drowek tě překvapila. Jedna nastavila svůj krátký meč do rány a stočila jej stranou, druhá tě prudce shora sekla přes obě zápěstí. Rukavice samozřejmě nepustily ostří na tvou kůži, ale rána byla prudká a ruce trochu poklesly. V tu chvíli první drowka zakroužila čepelí a tvá zápěstí se dostala do bolestivého úhlu. Tak bolestivého, že svaly instinktivně cukly zpět a tvůj meč se zazvoněním dopadl na zem. Druhá drowka jej okamžitým kopancem srazila pod schody.

Oba drowé zakleli, když zjistili, že jejich šipky nemají šanci prorazit tvou zbroj. Jeden z nich se proto vrhnul k meči, který zazvonil na podlaze nedaleko od něj, zatímco ten druhý se rozeběhl k východu, pro posily.

Dojde-li na boj s drowem, co si sebere tvůj meč, budeš proti němu mít +1STÁLE, protože není zvyklý s tak těžkou zbraní bojovat.

A pak kolem tebe začaly létat vlákna pavučin, narychlo spřádaná trojicí velkých pavouků. Létají ze všech stran.

L03-023.jpg
Důmathoinův chrám

Vyhodnoť si tah pavučiny. Vyber si:
- Kličkuješ-li, aby tě nezasáhly, utvoří na pódiu pavučinu, ale ty se můžeš dostat mimo ní. Nemůžeš si ale při 7-9 vybrat volbu "Tvůj dotek upozornil pavouky", protože o tobě už vědí a jdou po tobě.
- Snažíš-li se pavučiny protrhat a přesekat, může se ti podařit prostor vyčistit tak, že tam žádná pavučina nebude (nebo bude nalepená jen na tobě a mírně tě omezovat v pohybu).

Co budeš dělat dál?

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 13. 6. 2019, 01:18

Zatraceně! Kdy už se sakra poučím? Dvakrát mě odzbrojili goblini a teď elfky. Nštěstí mám po ruce další zbraň, takže na nic nečekám, uhnu jednomu výpadu, sáhnu na popruh a přehodím si ze zad do rukou krátký démonův trojzubec. Vyrazím proti elfkám znovu, ale všude kolem mě začnou létat vlákna pavučin, brání mi ve výhledu a lepí se mi na zbroj a na hlavu. Pokusím se je zkrátka ignorovat a prorvat se jimi....

NAVZDORY PAVUČINĚ: EIric:2D6+2 → 10(6 +2 + 2)#SIL
- vlákna se trhají jako nic


...což se mi daří a mám tak možnost pokračovat v boji s těmi proklatě rychlými elfkami.Není to zrovna má oblíbená zbraň, ale vsadím boty, že ani elfky nejsou zvyklé proti něčemu takovému bojovat a oproti jejich krátkým mečům mám stále výhodu dosahu. Zachytím meč první elfky mezi vidlice, trhnutím pootočím trojzubcem a kroutím jí tak ruku do nepříjemného úhlu, pokud zbraň neupustí. Druhá se napřahuje k silnému úderu, takže jí uhodím tupým koncem ratiště do břicha a tím samým pohybem zároveň táhnu první elfku stranou. Přehmátnu ruce na ratišti a švihnu s trojzubcem okamžitě zpátky, čímž první elfce definitivně vytrhnu z ruky zbraň, a ihned vyrazím vpřed proti druhé a tři ostré htroty démonické zbraně se zaryjí elfce do těla. To už přibíhá drow, ozbrojený mým vlastním mečem, jen tak tak se byhnu jeho neohrabané ráně. Opět přehmátnu a vytrhávám zbraň, přičemž zároveň tupým koncem ratiště zasáhnu první elfku do hrudníku. Zapotácí se, protože se dostala na kraj schodů a já švihnu trojzubcem v krátkém oblouku. Ostré zuby se jí zaboří do masa a vystříkne temná krev. V tu chvíli ucítím bolest, jak mě do boku zasáhl drow, kterého jsem na chvilku pustil ze zřetele. Neohrabaně se napřahuje k dalšímu úderu. Vykročím vpřed a chytím ho levou za jílec, který má stále nad hlavou a tlačím ho dozadu. Zároveň trhnu trojzubcem, který držím jednoruč, a zarazím drowovi prostřední bodec pod bradu. Vypoulí oči a z úst se mu vyřine krev. Chytím zbraň oběma rukama, nechám tělo dopadnout na zem a vyškubnu jí z něj.

ZTEČ: EIric:2D6+2+1 → 15(6 +6 + 2 + 1)#SIL + BROUSEK
- záměr: dorazit T'rissu
- způsobím o 1 větší zásah
- bojuji v útoku jako HOUF

Elric>dvě drowky+ drow: +3ZÁSAH(trojzubec) -1ZÁSAH(zbroj) +1ZÁSAH(volba) -1ZÁSAH (šerm)=> TZ, Elric útočí jako HOUF proti HRSTCE, takže KO.
dvě drowky>Elric: +1ZÁSAH(meč) -2ZÁSAH(zbroj) => NIC
drow>Elric: +3ZÁSAH(obouruční meč) -2ZÁSAH(zbroj) => LZ


Stojím sám nad nehybnou T'rissou. Kolem mě se stále snášejí pavoučí vlákna. Protočím trojzubec a bodnu s ním shora, jako kdybych zabodával do země kopí s vlajkou. Zakroutím s trojzubcem v ráně, vytrhnu ho a nepřáhnu před sebe.

Rozhlédnu se.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 13. 6. 2019, 01:42

Elricu,

pohled k zavírajícím se dveřím ti prozradí, že poslední drow, kterého jsi nechal uprchnout, už v sále není.

Pohled na podlahu sálu a schodiště ovšem není moc příjemný ... přes zamotaný kokon i vyřazeného chroptícího drowa se k tobě blíží spousta mláďat obřích pavouků.

A také si uvědomíš, že už nějakou chvíli nepřibývá kolem tebe pavučin. Tak akorád včas, aby ses pokusil vyhnout útoku tří obřích pavouků, kteří se na tebe spustili shora.

L03-024.jpg
Důmathoinův chrám

Zatímco jsi bojoval s drowy a dorážel T'rissu, pavouci přestali házet pavučiny a zaútočili společně s mladými.
- tři obří pavouci jsou HRSTKA
- dvacítka mláďátek vydá za HOUF

Vyhodnoť si s jedněmi ZTEČ, s druhými NAVZDORY NEBEZPEČÍ.
- budeš-li se snažit dostat spíš k Martě, bude ZTEČ s obřími a NAVZDORY s mláďátky,
- budeš-li se snažit dostat spíš ze schodů, bude ZTEČ s mláďátky a NAVDORY s obrími,
zůstaneš-li na místě nebo zkusíš něco jiného, urči si sám, s kým bude ZTEČ a s kým NAVZDORY, podle toho, o co se pokusíš. Čeho ty sám chceš při jejich útoku dosáhnout?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Brandy
Příspěvky: 332
Registrován: 14. 2. 2019, 17:29

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Brandy » 13. 6. 2019, 07:35

... Opuštěné ruiny s dočasným tábořištěm...
Tak co teď. Mám jen chviličku, než se sem někdo přihrčí a začne vyrvál. No možná ještě se stihnu přemýstit do lepší pozice a pozorovat cvrkot. Aspoň takto říkal velitel. Střel, seber šipky, přesuň se dál a čekej na další cíl. Je fakt, že se svojí schránkou jsem vždy spotřebovala víc větví, ale zase co nemám jinde mám v hlavě.

V podřepu vystupuju ven, připravena střílet. Ti dva jsou ko. No ale mluvit by jako ještě mohli. Teď už nebudou. Rychlý tah dýky jim ukončil život. Rychle vytrhnu šipky zpět. Maj při zběžném ohledání něco důležitého či zajímavého?

No tak honem, napravo od ústí je malá zídka, za ní bych mohla zkusit mít lepší pozici. A zamaskovat se.

PJ - maj něco u sebe? Na maskování hodit hlavně nennápadně ?
Jsem silná žena, co se nebojí rozplakat nad krásnou květinou, ale když mi sáhneš bez dovolení na zadek ruku ti klidně useknu. Život bez sladkého? Ani náhodou!
Deník postavy
SIL 2, OBR 1, ODL 2, INT -1, CHA -2

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 13. 6. 2019, 09:09

Brandy,

zpoza zbytků velkého domu, kde jsi předtím viděla oheň, vidíš svým infrazrakem přibíhat skupinu humanoidů.

V předu se žene sedm gobrů, celkem nepatrně míří rovnou k mrtvolám.

Za nimi již o něco obezřetněji trojice bijců s kušemi a mezi nimi Naďa.

Obrázek

"Opatrně, může to být past," velí, ale vzteklí gobři na to moc nedbají. Alespoň tedy využívá jejich neopatrnosti k tomu, aby jí a střelcům vytvářeli živý kryt. Podle stylu pohybu odhaduješ, že je v plné síle, Cilapiho léčení s trochou odpočinku zcela smazalo stopy předchozího souboje s Elricem.

Gobři dobíhají k mrtvolám. "Průstřel hrudi. Břicha. Podříznuté krky. Grrrr. Drowové!" Vykřikne jeden z nich.

"Žádné unáhlené závěry a akce. Nejdříve to tu prohlédněte a prohlédněte. Pak chlapy donese k ohni, podíváme se na ně pořádně. "

Chceš-li využít příležitosti, můžeš vypálit na někoho z nich z úkrytu, to bude ZÁKEŘNOST.

Chceš-li zůstat skrytá a vyhnout se odhalení, dokud neodtáhnou mrtvoly, je to HLAVNĚ NENÁPADNĚ.

Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Uživatelský avatar
Brandy
Příspěvky: 332
Registrován: 14. 2. 2019, 17:29

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Brandy » 13. 6. 2019, 09:35

Ne nebudu střílet. Tady je moc nepřátel, víc než je zdrávo. Já bych sama nemusela být schopna. Rychle se přikrčím než se zdekují i s kumpánama. Ten stín je naprosto vyhovující. Jsme tenká malá a splývám s okolím. Naďa vypadá hodně nasraně. Jo drowové. To jsou fakt svině. Bylo by třeba jít a rozseknout jim prdel mečem.

Hlavně nenápadně - brandy:2D6+1 → 12(5 +6 + 1)#hlavně nenápadně
* Čin je odhalen nejdříve CHVÍLI poté, co jsi bezpečně pryč


Rychle se rozhlídnu, kam se můžu přesunout. Jak to vypadá okolo a kudy případně ze šlamastiky vypadnout ven. Moc času není. Musím to brát rychle.
Odhad situace - brandy:2D6-1 → 9(5 +5 - 1)#int odhad situace
* Jaká je nejlepší cesta k úniku ven v případě komplikací
Jsem silná žena, co se nebojí rozplakat nad krásnou květinou, ale když mi sáhneš bez dovolení na zadek ruku ti klidně useknu. Život bez sladkého? Ani náhodou!
Deník postavy
SIL 2, OBR 1, ODL 2, INT -1, CHA -2

Uživatelský avatar
Elric
Příspěvky: 341
Registrován: 13. 2. 2019, 23:48

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Elric » 13. 6. 2019, 09:47

.... v bývalém Dúmathoinově chrámu ....

Na nic nečekám a začnu na velké pavouky dotírat trojzubcem, abych je donutil couvnout, trochu tak zvětšil vzdálenost a mohl se pak probít k Martě - a dál od těch malých potvor, co se valí po schodech nahoru. Budu brzo přečíslený, takže je na čase začít se hýbat defensivně. Ti velcí jsou sice tři, ale mám výhodu většího dosahu...a navíc jsem se s nimi už setkal ve druhém patře. Vím, jak se budou hýbat, takže vím, jak se vyhnout jejihc útokům. Stačí se rozehnat a vím, že zacouvají, předstíraný výpad, pavouk se přikrčí - a pak přijde skutečný úer, který ho přišpendlí k zemi. Na nic nečekám a máchnu s trojzubcem i s napíchnutým pavoukem na špici a udeřím druhého, jako kdyby to bylo kladivo. Přišlápnu nohou oba pavouky pod sebou, vytrhnu trojzubec a otočím ho - právě včas, abych odrazil ratištěm naskakujího třetího pavouka.

ZTEČ:EIric:2D6+2 → 11(5 +4 + 2)#SIL
- bojuji v OBRANĚ jako HOUF
- záměr: probít se k Martě
- počínám si rázně a tvrdě, udělím +1 ZÁSAH

Elric>obří pavouci: +3ZÁSAH(trojzubec) -1ZÁSAH(chitinový pancíř) +1ZÁSAH(volba) => KO
obří pavouci>Elric: +2ZÁSAH(kusadly) -2ZÁSAH(zbroj) => OK, , Elric se brání jako HOUF proti HRSTCE, takže NIC


To už se mi ale pod nohy pletou malí pavoučci a je jich požehnaně. Nevím, kam dřív. Pokusím se mezi nimi trochu kličkovat, setřáste je tak a získat trochu prostoru...

NAZVDORY MIKROPAVOUKŮM: EIric:2D6+ → 4(2 +2 + 0)#OBR

...ale moc se mi to nedaří.

Uživatelský avatar
Halaster Černoplášť
Příspěvky: 1103
Registrován: 3. 2. 2019, 19:36

Re: [HRA] 3. patro - Řeka Sargauth

Příspěvek od Halaster Černoplášť » 13. 6. 2019, 10:39

Elricu,

tři obří pavouci konečně přestanou dotírat, ale ti malí po tobě lezou. Jejich nožičky škrábou a klapou po tvé zbroji, jejich chloupky cítíš na těch pár místech, kde máš odkrytou holou kůži. Jeden ti dokonce vylezl až na obličej, další nalezl skulinu mezi pláty a dere se ti pod zbroj.

Jejich lezení v tobě vyvolalo arachnofobii -1STÁLE v přítomnosti pavouků až do TÁBOŘENÍ.

Podařilo se ti ale dostat se k omámené elfce. V tom modrofialovém světle, mezi všemi pavučinami, chlupatý i pavouky, drowí temnotou a smrtí všude kolem je jsou její zlatavé vlasy i růžová ňadra jasným sluncem dávajícím tvému konání smysl.


Uvolnit jí z pavučiny se ti zcela jistě podaří, otázka je jen jak rychle a to vyhodnotíme s pomocí tahu NAVZDORY NEBEZPEČÍ, hoď +SIL.

Co se týká malých pavoučků, budou se ti snažit dostat pod zbroj a prokousat je - LZ.

Trojzubec ti v případě obou akcí není nic moc platný. Co uděláš?
Postup Kobkami: Obrázek

Odpovědět

Zpět na „[SvětDračáku] {PbP} Kobky Šíleného mága“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host