[AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci-fi

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Odpovědět
Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

[AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci-fi

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 4. 2. 2017, 15:45

55 l.p.k. (2071 starého letopočtu) - v nedaleké budoucnosti se schyluje k další válce...
Žánr - postapokalyptická sci-fi by Česlav
Globální jaderná válka sežehla Zemi na popel a uvrhla jí na dlouhá léta do nukleární zimy. Z původního geopolitického uspořádání nezbylo téměř nic. Nenaplnila se ani slova předválečných myslitelů o tom, že taková apokalypsa vrátí lidstvo do pravěku. Když se na povrch zvolna začal vracet život a první komunity přeživších začaly prozkoumávat nový svět, povstala náhle nová světová mocnost, Dominion. Nezastavitelná síla dobře vybavených a připravených vojáků ve futuristických energozbrojích se přehnala Pustinou, obsadila klíčová místa a vznesla nárok na vládu nad mrtvým světem.
Ve jménu Božského protektora Země.
Obrázek
Když se Dominion ukázal poprvé, přinášel s sebou supermoderní technologie a jasný plamen civilizace. Pod dohledem obrněných vojáků vznikaly přístřešky, agro-dómy, čističky a elektrárny. Do mnoha míst mezi ruinami Prahy se vrátil život, když vznikla enkláva Nova Praga. Dominion sice přinesl i tvrdý vojenský totalitní režim, ale na tom pramálo záleželo. Nebyl nikdo, kdo by jim mohl doopravdy vzdorovat. Ti, kteří se o to pokusili byli smeteni. Dominion držel všechny trumfy v rukou - a tím největším byla flotila vesmírných lodí na oběžné dráze. Flotila schopná nasadit tak ničivé zbraně, že proti nim předchozí jaderná apokalypsa působila jako dětská hra.

Lidstvo v prvních desetiletích po katastrofě zažívalo nečekaný rozkvět a poválečný rozmach, navzdory tvrdé diktatuře. Dominion byl na vzestupu a na celém světě proudily k jeho enklávám zdroje z celé Pustiny. Značná část infrastruktury byla obnovena, do mnoha místech v Pustině se vrátil život a přestože hustota osídlení byla pouhým zlomkem toho, co kdysi, některá místa začala připomínat svou podobu před katastrofou. Pak ale přišla Invaze Retikuliánů, podle historiků již druhá. Mimozmská rasa, která se pokusila vyhladit lidstvo již krátce před katastrofou, ale byla odražena Protektorem, se vrátila, aby dokonala své dílo. Invaze byla však odražena i podruhé, byť za obrovskou materiální i lidskou cenu.

Tisíce Retikuliánských uprchlíků po nezdařené Invazi zaplavili Zemi. Byli přijati velmi rozporuplně, ve většině komunit jsou braní jako něco méně než lidé, podobně jako mutanti, nemrtví nebo myslící stroje. V komunitách pod vládou dominionu platí za občany druhé kategorie, jinde mohou být i vyháněni nebo zabíjeni. Najdou se ale i vzácné komunity, které je přijímají bez předsudků. Někteří mimozemšťané ale dávají přednosti životu v Pustině, kde vedou dál válku se silami Dominionu.
Obrázek
Roky po odražení Invaze byly ve znamení stagnace a postupného úpadku. Mnoho z obnovené infrastruktury bylo během války opět zničeno. Moc a síla Dominionu značně utrpěla. Vojenské síly nedokázaly udržet všechno zabrané území a mnohde ani udržet pořádek. Dominion přitvrdil ve svých protiopatřeních útisk zesílil.
Mezi přehlíženými a utlačovanými masami se začaly šířit myšlenky rebelů a reformátorů, požadující uvolnění poměrů, spravedlivější distribuci zdrojů, návrat vlády lidu, tak jako před katastrofou. Také se proslýchá, že ve válce s Retikuliány ztratil Dominion své vesmírné lodě. Tyto myšlenky nejsou jediné, co ohrožuje stabilitu. Uvnitř Dominionu samotného zuří tajná válka mezi nejrůznějšími frakcemi a institucemi a Archoni, jejich zastupitelé, mají mnohdy protichůdné plány. Navíc i Božský protektor Země, kdysi dávno symbol naděje a nyní nenáviděný Tyran, odvrátil svou tvář od prostého lidu, objevuje se na veřejnosti čím dál méně a nezáleží mu na příkořích, která jsou páchána.
To vše postupně podrývá samotné základy Dominionu a je jen otázkou, kdy se kolos na hliněných nohou zřítí...
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 4. 2. 2017, 15:46

Politika: by Česlav
Český stát už neexistuje. Jeho vláda ani, na rozdíl od USA nebo Ruska, nepřetrvala katastrofu. Dominion tvrdí, že národní státy jsou věcí minulosti a už nikdy se nevrátí. Oficiálně existuje jediná státní entita a to jsou enklávy Domonionu pod osvíceným vedením Božského Protektora Země. Největší enkláva je Nova Praga, která se rozkládá na východním břehu Vltavy, zejména v okolí Pevnosti, megastruktury, stojící v místech bývalého Vítkova. Ti znalejší ale ví, že existují i nezávislé komunity, Domonionu navzdory. Nejzajímavějším, ale nikoliv jedinou, je Skryté království Keltů, kterému vládne královna Sidheag. Mezi ní a Božským Protektorem panuje prý jakási úmluva a spolupráce.

Samotný Dominion není tak monolitní struktura, jak by se mohlo zdát, ale v současnosti vnitřně velmi nejednotná organizace. Nejrůznější frakce a instituce, jejichž pravomoci a působnosti se vzájemně překrývají, soupeří den co den o vliv nad celkem za pomoci nejrůznějších nástrojů. Od propagandy, dezinformace, špionáže až po nájemné vraždy, náhlé převraty a gesta síly. Váleční štváči by nejraději vytáhli do války s Kelty a použili zbraně hromadného ničení k tomu, aby donutili k poslušnosti je i jiné odbojné komunity. Sílící humanofašisté obhajují nutnost exterminace mutantů, mimozemšťanů a nemrtvých. Autoritáři touží po absolutní kontrole, přísnějších zákonech a vynuceném dohledu nad obyvatelstvem i za cenu očipování a sledování každého občana. Náboženští fanatici vyzávají k pokání a lidským obětem ve jménu Bohů a zejména Prvního, Božského protektora, aby lidstvo spasil. A uvnitř toho všeho existují i reformátoři a idealisté, kteří se jen snaží udržet pohromadě fungující civilizaci a rádi by jí navrátili lidskou tvář.

Božský protektor je, podle Dominionu, ochráncem Země a jejím jediným a svrchovaným vládcem. Před desítkami let, když Dominion zažíval rozmach a vracel civilizaci do Pustiny, byl symbolem naděje, ale teď, v době úpadku a všeobecného útlaku se stal nenáviděným Tyranem. Nikdy nepoužívá jméno, jen titul, ale podle historiků zní celé jeho jméno Alexander Bertram I. Česlavský. Propaganda rozdmýchává řeči, že je božskou bytostí, která ochránila lidstvo před apokalypsou, že dokáže létat, zabít člověka myšlenkou a nebo, že flotila válečných lodí na oběžné dráze poslouchá každý jeho povel. Co je na tom ale pravdy ví jen málokdo. Faktem je, že i přes mnoho pokusů o atentát nikdo neuspěl v tom, aby mu ublížil. V posledních letech se ale zřídkakdy ukazuje na veřejnosti, místo toho tráví čas ve svém paláci na vrcholu Pevnosti.
Obrázek
Kvůli vývoji v poslední dekádě se zostřují bezpečnostní opatření a sílí kontrola a spolu s ní i útlak Dominionu. Přebujelá byrokracie zatěžuje státní aparát a zatímco se frakce hašteří o vliv, všeprostupující korupce si vybírá svou daň i na fungování Dominionu. Mnozí mají za to, že Dominion je na pokraji pádu. Sílí hlasy, volající po reformě, ale není jisté, pod čí taktovkou reformy proběhnou. A zdali se dá vůbec Dominion zachránit.

Víra: Fiona
V zákopech není nevěřících, říkalo se, a nukleární holokaust, konec civilizace jak ji člověk znal, objevení mimozemšťanů, vynoření prastarých keltů s jejich magií a nadvláda nesmrtelného Tyrana udělala s tradičním odporem k náboženství v České kotlině krátký proces. V dříve hrdé baště ateismu zůstává pravých neznabohů naprosté minimum.

Hlavním, polooficiálním náboženstvím je víra v Božského protektora, která - ač oficiálně nepodporovaná Dominionem - nahradila většinu zavedených církví. Na začátku své vlády samotný Protektor (tento výraz v myslích zubožených lidí nabral širší význam) šířil důkazy svého božství a důležitou součástí politického postupu bylo studium prastarých legend, které byly předobrazem Protektorova příchodu, případně záznamy o jeho dávných skutcích. Samotný Protektor se k těmto otázkám nikdy nevyjádřil, což v kombinaci s jeho činy jenom rozdmýchávalo zájem o jeho božství.

Při pádu Dominionu se objevily neshody i v církvi a náboženský rozkol značně přispěl fragmentaci Dominionu. Někteří začali vidět (spolu s lidmi z Pustiny) v Protektorovi Tyrana, velká část se ale o to víc utvrdila ve víře, a čím méně se Protektor ukazoval mezi lidem, tím více sílila v něj a tím víc se jeho následovníci fanatizovali. I když neexistuje žádná oficiální církev, elitní Protektorovy jednotky sestávají výhradně z těch největších fanatiků. Ve svém volném čase bojují s odpadlíky od víry a s jakousi obtížně definovatelnou "herezí".
Obrázek

V Pustinách není Protektor zdaleka tak populární, a když se o něm mluví, tak typicky jako o Tyranovi. Zde přežívají zbytky původních církví a celá řada nových sekt. Za zmínku stojí především dvě: retikulánská víra a víra starých keltů, které se obě rozšířily i mimo původní uctívače.

Víra Keltů je těžko uchopitelná kombinace mezi technokracií uctívající myslící stroje a primitivistickou panteistickou vírou. Přináší myšlenku, že apokalypsa je ve skutečnosti nový začátek a očistné záření připravilo svět na novou zlatou éru. Hlavní roli v šíření těchto myšlenek nesl kult Jákobů, který ve svých myslích uchoval vzpomínky na předapokalyptickou dobu i obsáhlé keltské znalosti uložené původně do keltské mohyly ležící kdesi pod Prahou. Svatým místem Keltů je Trója, kde sídlí většina Keltů včetně jejich vůdkyně, která si nechává říkat Sidheag, ale existují legendy o dalších místech, které byly od nepaměti ukryty zrakům a čekají na probuzení.

Retikulánci na zemi přinesli svou filozofii, která byla přetransformována na víru, které do sebe absorbovala řadu esoterických směrů a buď pohltila některá rozšířená náboženství (budhismus) nebo je alespoň výrazně ovlivnila (hinduismus). Retikulánci věří v rozvoj osobních duševních schopností, které vedou v metamorfózu těla a přechod do vyšších sfér bytí. Lidští následovníci bohatě experimentují s psychotropními drogami, které pomáhají otevřít mysl a naslouchat tak hlasu vesmíru a připojit se do všeobjímající vesmírné mysli. Samotní retikulánci ale hlavně "chtějí domů".
Obrázek

Jak bylo řečeno, málokdo nemá nějaký druh víry, i kdyby to měla být jenom jakási nábožná úcta před Vírem. Kromě majoritních náboženství ale existují nepřeberné množství mutací různých dogmat a s jistou mírou nadsázky se dá říct, že i ten nejposlednější kanibalský kmen má svou vlastní víru, která je ta jediná pravá.

Právo: by Česlav
Po katastrofě a zhroucení civilizace zavládl stav anomie, bezpráví. Neexistovaly instituce, které by zákony vynucovaly - a i kdyby, většina jich pozbyla smyslu. Jediné právo, které platilo, bylo právo silnějšího a jediný způsob, jak ho prosadit bylo násilí. Do tohoto stavu vstoupil Dominion a nastolil nový řád.
Obrázek
Právo v enklávách Dominionu může připomínat právo ve středověku - zdrojem spravedlnosti je Božský protektor Země a skrze jeho pověření je vykonávána ozbrojenými složkami Dominionu. Nejrůznější instituce Dominionu vydávají zákony a předpisy, jejichž dodržování je tvrdě vynucováno. Někdy mohou být i protichůdné a lidé se tak často dostávají do vpravdě Kafkovské pasti. Právo ale neplatí pro všechny stejně a kvůli všudypřítomné korupci tak mnozí unikají trestům, nebo je jejich porušování zákonů tolerováno. Záleží tak často zcela na libovůli úředníků či přímo vojáků, kdo a jak bude trestán za jaký prohřešek a zda-li vůbec. Obvykle platí precedens viny a důkazní břemeno je na straně obviněného. V komunitách, které nejsou pod přímým vlivem nebývá situace o mnoho rozdílnější, byť to není vyloučené.

K soudu se prostý člověk obvykle ani nedostane, natož občan druhé kategorie. Většina ani nechce, ale pokud se tak stane, paradoxně může být soud opravdu spravedlivější, než úřednická zvůle. Do soudního procesu totiž vstupují Hledači Pravdy, speciálně vycvičení a vybavení psychikové. Soud je brán jako posvátný akt nalézání skutečné pravdy. A tomu nesmí stát nic v cestě. Všichni svědkové jsou proto podrobeni výslechu pomocí psychických schopností, pravda je doslova vytažena z jejich mozků na světlo. Hluboký mozkový sken není ničím neobvyklá praktika. Hledači pravdy odhalí každou nesrovnalost, každou lež a přetvářku a doberou se pravdy, ať to stojí co to stojí. Kdo jim vzdoruje, jako kdyby byl vinen. Není tedy potřeba zdlouhavého vyšetřování a dokazování, Trestní řád je zcela překonanou věcí a soud se stává zkrátka okamžikem, kdy pravda vypluje na povrch a je rozhodnuto o trestu.

Orpůrci těchto praktik namítají, že stejně snadno, jako můhou psychici přečíst pravdu a donutit souzeného či svědka promluvit pravdu, mohou mu podsunout falešné vzpomínky a nebo ho donutit k falešnému doznání. Bohatí a vlivní si, přirozeně, mohou dovolit svého vlastního psychika, který činnost Hledačů pravdy během procesu kontroluje. Proto nebývá tak snadné provádět zmanipulované procesy s někým, kdo má stále ještě nějaký moc a vliv. Jakmile o ní ale přijde, stává se bezbranným a je rozdrcen v soukolí Dominionské spravedlnosti. Osud, který potkal už nejednoho reformátora a idealistu.

Každý případ je souzen zcela individuálně a rozsudek je vydáván bez ohledu na precedenty. Neexistuje zákoník, podle kterého by soudci museli postupovat a třímají tak v rukou nesmírnou moc. Prakticky se ale většina alespoň trochu drží rámce starodávných zákonů, které platily před katastrofou, protože přílišná arbitrárnost upoutává pozornost a mohla by mít za následek odvetné kroky ze strany jiné soupeřící frakce či výbuch nespokojenosti lidu a zažehnutí povstání.
Vězení není uznáváno jako efektivní trest a je vyhrazeno jen několika málo důležitým politickým vězňům, jejichž smrt by byla příliš nepohodlná. Rozsudek smrti nebývá vynášen často, ale z jistého pohledu existují horší tresty - převýchova a reprogramování osobnosti a nebo dokonce psychická lobotomizace a uvržení do věčného otroctví patří mezi jedny z nich.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 2. 2017, 00:47

Život, bydlení, domácnost by Grgur

V prvních letech po apokalypse se vůbec nedalo o nějakém živobytí či bydlení hovořit. Bylo to jen přežívání na nouzových zásobách ve stísněných prostorách krytů a skrýší. Každý byl rád za svých několik metrů čtverečních, na kterých musel několik dlouhých let vyžít a odlišnosti byly jen v tom, jak moc byl váš osobní prostor k přežití špinavý a jaké v něm panovaly podmínky.

Po vzestupu Dominionu a ústupu té nejhorší radiace se situace, značně zlepšila. Dominion začal s rekonstrukcí a expanzí zpět do pustiny a i mimo enklávy lidé začali vystrkovat nosy a vyrvávat pustině zpět. A i mimo enklávy se nacházeli první dobrovolníci - sběrači, pionýři a prospektoři, kteří vyráželi do pustiny buďto proto, aby odtamtud přivezli zpět cennosti, které pomohou zvýšit mizernou životní úroveň nebo proto, aby našli vhodná místa, kde bude možné založit nové osady. V jejich řadách vynikali zejména nemrtví a mutanti první generace a zároveň právě z řad vznikali mutanti generace druhé.

Dominiom si byl vědom toho, že vyčistit rozsáhlé území pustiny nebude snadné a proto enklávy rostly spíše do výšky než do šířky a spíše se zahušťovaly, než prostíraly.V Dominionu se životním standardem stala kóje 1+kk a 3x denně miska "amarounů" - vydatné želatinové umělé stravy. Mimo jeho prostory naopak prospektoři a pionýři využívali získané svobody a v budovatelském nadšení stavěli a vyznačovali rozsáhlá panství a široká sídla, stavěná na troskách velkolepých staveb minulosti. Na první pohled zdánlivý paradox - lesk a sláva Dominionu spočívá v naleštěných minipříbitcích a špinavé venku buduje či obrazuje obrovské paláce.

Obrázek

Jenže se ukázalo, že není v lidských silách tato obrovská a rozhazovačná sídla udržet čistá a bezpečná. Mnoho z těchto prvotních velkolepých pokusů o obnovu venkova bylo vzápětí opuštěno a jejich obyvatelé se také obrátili zpět k enklávám a jejich skromným, ale zdravým a čistým podmínkám. Lidé zkrátka opouštěli špinavý luxus, tolik ohrožovaný radiací, nemocemi a nájezdníky a dávali přednost skromnému bezpečí unifikovaných buňek pod křídly Protektora.

Od pádu Dominionu však brány enkláv už zdaleka nejsou tak otevřené jako dřív. Zatímco propagandistické holo-filmy na všudypřítomných obrazovkách stále zobrazují enklávy jako místo, kde každý dostane do základu stejnou šanci, praxe je tomu nahony vzdálená. Bohatí si už dávno ve vyšších patrech enkláv nechávají stavět monumentální dekadentní sídla. Robotika a automatizace je od předapokalyptických událostí tabu a proto se to v těchto sídlech hemží služebnictvem, kteří jsou ke svým zaměstnavatelům občas vázáni až otrockými svazky. Nepotřebujete k ničemu autonomní vysavač či inteligentní mixér, když víte, že na jejich místo stojí fronty desítky lidí, kteří hledají jakýkoliv způsob jak svůj život obohatit o víc, než pravidelnou sociální dávku tří misek s amarouny. A v nejspodnějších patrech komplexů se často naopak dvě až tři rodiny střídají o jedinou kóji.

Stejně tak venku se objevují první větší osady, které jsou tentokrát vybudovány postupně, své velikosti dosáhly přirozenou cestou a tedy jsou schopné přežít. A zde, v místech kde nehrozí vzpoury strojů díky jejich malé koncentraci, nedosáhne sem tvrdá pěst Dominionu a obyvatelé potřebují k životu pomocníky, kterým nevadí radiace, paradoxně přežívají a pomáhají s životem zbytky umělé inteligence, která si kdysi brousila zuby na nadvládu nad světem. Tito droidi, jak se jim začalo říkat, vypomáhají se vším, od práce na polích, přes umývání nádobí a úklid všudepřítomného prachu až po služby velmi osobní. Jsou navíc nedostatkové zboží a jejich provozní hodiny jsou velmi drahé a tak nezřídka stejný droid přes dopoledne hlídá a učí děti přeživších, odpoledne vyráží sbírat do pustiny a večer před návratem domů se ještě zastaví o několik zhroucených bloků dál od svého domova, aby vydělal další peníze na svou údržbu jako sexbot, přičemž své pohlaví a sexuální preferenci krátkou výměnou hardware a přepnutím modelu chování aktualizuje podle potřeby.

Jedna věc je ovšem přeci jen jak v enklávách tak mimo ně lepší, než před apokalypsou. Invaze mimozemšťanů i technologický vývoj Dominionu přinesl do všech domácností konečně čistou energii. Eleriové reaktory dodávají světlo a teplo kdekoliv a zatím se zdá, že není třeba si dělat hlavu s nějakým znečištěním či s tím, že elerium jednou dojde.

Vzhled, oblečení, hygiena by Potomek

Ve vzhledu nejde absolutně najít žádný sjednotící prvek. Lidé, mutanti, mimozemšťani, nemrtví, všichni si chodí oblečení, jak je napadne. Snad jen mezi obyvateli Dominionu se dá mluvit o nějaké módě. V poslední době ustupuje drsný styl připomínající odívání lidí z Pustin a rozmáhá se opět móda nosit oblečení připomínající předapokaliptickou éru. Takže pevné, nepříliš pohodlné a záměrně ošuntělé oblečení vyrobené z imitace kůže, disponující hromadou kapes a falešných průstřelů je v Dominionu vidět čím dál méně. Místo toho lidé volí neutrální oděvy v retro stylu a vyhýbají se veškerým prvkům, které by mohly připomínat rebely, mimozemšťany, kelty, prostě cokoli.

Obrázek

V minulých letech byla hodně populární obzvláště u mladých lidí úprava barvy očí na slabě fosforeskující ocelově šedou. Když začal Protektor být opravdu nepopulární, spousta z nich začla té prodělané úpravy vzhledu litovat.

Obrázek

V Pustině, kde je nedostatek zdrojů, se už o nějakém stylu v oblékání a vzhledu moc nedá mluvit. Za zmínku stojí pouze zvyk nosit venku zahalenou hlavu a někdy také tvář, často lze z obličeje zahlédnout jen oči. Další zajímavostí je snaha obyvatel pustiny vypadat tak, že k někomu patří a že pokud se jim něco stane, někomu mocnému se to nebude líbit. Proto lidé venku často nosí oblečení více či méně úspěšně imitující oděvy keltů, nemrtvých, Dominionu či jiných mocných frakcí a gangů. Zatímco ale někde takové oblečení zajišťuje bezpečí, jinde může být příčinou kulky mezi oči.

Obrázek

A co se týče hygieny: Nikdo nikdy neviděl retikuliány se mýt.

Jídlo, pití, zábava by Potomek

V Dominionu je jediným běžným pokrmem na první pohled želatinová homogenní kostka, u které se ujalo označení amaroun. Výživově je dostatečně hodnotná - pro průměrného člověka. Všechny složky amarounu vznikají výhradně v enklávách Dominionu. V podzemí jsou obrovské komplexy, kde se pěstuje umělé maso (nebo chová?), řasy a hydroponicky některé druhy rostlin. Velká část obyvatel Dominionu si na svou kostku zvyklo natolik, že by nic jiného nevzali do úst. Přijde jim už nechutné a barbarské jíst cokoli jiného, obzvláště třeba maso zvířat žijících v pustině. Jiným pestrá strava chybí a shání nějaká přilepšení k fádnímu jídelníčku dovezená z Pustiny. Jen vysoce postavení a boháči si mohou dovolit skutečné maso z nezmutovaných zvířat nebo čerstvou zeleninu. Velká část toho je dovážená vlaky z jiných enkláv, ale celkově je to natolik drahé a nesehnatelné, že prostě běžný člověk nemá šanci. Žádné alkoholické nápoje nejsou oficiálně v Dominionu vyráběny. Lidé to řeší buď dovozem z Pustiny a nebo podnikavci vyrábí kvašením amarounů nakyslý alkoholický nápoj, říká se tomu víno. Z nostalgie, ne že by to chutnalo podobně.
Obrázek
obyčejný prostý oběd

Obrázek
sváteční oběd
V Pustině se naopak jí prakticky cokoli, co jde požvýkat a strávit, v horším případě co jde namlet a strávit. Díky řídkému lidskému osídlení, žijí v Pustině poměrně hojně divoká zvířata, takže není až takový problém si nějaké ulovit. A pokud jste mutant, tak není ani problém je ani ve zdraví strávit. Obyčejní lidé dávají přednost konzumaci domácích zvířat a plodin pěstovaných na místech s malou radioaktivitou. Kvůli nájezdům divokých zvířat a zlodějů mívají ale problém si úrodu uhájit. Retikuliáni jsou na stravu ještě náročnější než obyčejní lidé, mohou přijímat jen kašovitou nebo tekutou stravu.

Obrázek

V Pustině je celá řada hospod, kam můžou její obyvatelé vyrazit za zábavou. Často ale není povolen vstup každému. Někde nepovolují mimozemšťanům, jinde mutantům nebo třeba lidem. Zatímco při posezení u kořalky jsou všichni celkem xenofobní, u další záliby každý jen oplývá tolerancí k jiným druhům a rasám: jde o zápasy a sázení na ně. Střetávají se při nich nejbizarnější kombinace protivníků a zbraní. Lidi, droidi, mimozemšťani, mutanti, nemrtví, divoká zvířata. Kdokoli s kýmkoli, rozdíly v síle jsou případně kompenzovány zbraní. Zápasníci se toho účastní v drtivé většině případů dobrovolně kvůli penězům (pochopitelně s výjimkou těch divokých zvířat) a k zabití protivníka dochází spíše ojediněle (pochopitelně opět s výjimkou těch divokých zvířat).

Obrázek

Co se týče zábavy v Dominionu, tak každá kóje tam má obrazovku, před kterou mohou její obyvatelé odpočívat a bavit se.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 2. 2017, 00:48

Zbraně a válčení by Grgur

Jaderná válka se opravdu stala poslední pozemskou válkou v pravém slova smyslu. Pokus o mimozemskou invazi byl válkou meziplanetární. A celosvětová nadvláda Dominionu eliminovaly zcela klasické rozsáhle konflikty, vedené s pomocí těžkých zbraní. Pokud někde dochází k odporu či konfliktům, jsou vedeny vesměs ve stylu guerillové války a asymetrické lokální boje.

Díky nepříjemným událostem se stroji, které těsně předcházely apokalypsu, všichni válčící, včetně Dominionu, ustoupili od autonomních technologií a robotiky. Každá zbraň, každý bojový stroj, každé rozhodnutí je vyhodnocováno lidským nebo nelidským, ale biologickým mozkem. Neznamená to ale v žádném případě, že by se snad technologie zastavila. Naopak.

Zejména díky adaptaci mimozemské technologie na pozemské prostředí nastupuje na bojiště nová generace zbraní. Zpočátku s ní disponoval pouze Dominion, ale s tím, jak retikuláni nacházeli zastání mezi podlidmi a předávali jim své znalosti výměnou za ochranu a přístřeší, došlo k jejich dalšímu rozšíření.

Kulky a projektily sice ještě nevymizely, ale jakmile se na Zemi podařilo zvládnout výrobu kompaktní eleriové článků, nadlidem, lidem, nemrtvým, mutantům, mimozemšťanům a dokonce i keltům se dostávají do rukou nejrůznější energetické zbraně.

Retikuláni zůstávají věrní své oblíbené technologii, zbraním střílejícím horké plazma. To je zároveň nejčastější výběr těžkých zbraní, pokud jsou nasazovány. V laboratořích Dominionu vznikly a masové produkce se dostaly jednoduché laserové pušky a pistole. V amatérských podmínkách dílen ve slumech, ghůlích táborech a pod rukami neohrabaných mutantů pak vznikají nejrůznější další improvizované zbraně - sonické pušky, elektromagnetické praky, ruční emitory rázových a tlakových vln. A keltové jsou pověstní svými vortexovými vrhači, které využívají manipulace se samotným Vírem.

Stejně jako pokročily zbraně, pokročily i zbroje. Mezi guerilovými bojovníky jsou oblíbené zejména lehké energetické opasky, odvozené z keltských vírových technologií. Ochrana proti fyzickému kontaktu není sice o moc lepší, než obyčejná kožená bunda a generované energetické pole při zásahu jasně září, ale zvýšená ochrana proti energetickým zbraním a skladnost spolu s nenápadností za běžných okolností, za tyto nevýhody jednoznačně stojí.

Supervojáka dominionu však na dálku poznáte. Jejich silové zbroje jsou ve své podstatě komplexní exoskelety, schopné odrazit kulku, prudkou ránu basebalovou pálkou a utlumit značnou část energie vystřelenou z jakékoliv novodobé energetické zbraně. Některé lepší modely používané elitními pořádkovými jednotkami Dominionu jsou dokonce vybaveny dvojicí antigravitačních jednotek, které více ze snahy vyvolat v obyvatelích bázeň z Božského Protektora mají tvar dvojice krátkých, dozadu a do strany vystupujících křídel.

Jejich jedinou nevýhodou je, že opravdu nejsou nenápadné a když náhodou se podaří útočníkovi nějakým způsobem vyřadit eleriovou baterii, která zbroj napájí, supervoják je najednou uzavřen uvnitř nehybné konzervy ze superpevných slitin.

Obrázek

Hospodářství a obchod by Zlatuše

Ekonomika si od katastrofy prošla řadou brutálních výkyvů, než se ustálila. Nejprve prakticky žádná nebyla, pak se začal pomalu znovuobjevovat směnný obchod, ale pak se vrátila civilizace pod dohledem Dominionu a začalo období prudkého růstu životní úrovně, který byl ukončen Invazí Retikuliánů. Od té doby jde všechno od desíti k pěti a životní úroveň klesá a nůžky mezi mocnými a chudinou se stále více rozevírají.

Oficiálně platí jediná měna, Dominionské kredity. Dominion krátce po sévm nástupu zkonfiskoval peníze uložené v bankách a prohlásil je za neplatné, jako součást své snahy ovládnout zcela ekonomiku. Kredity jsou měnou zcela virtuální a kdo jí chce používat, musí mít voperovaný čip. Díky tomu má Finanční Institut naprostý přehled o tom, kde, kdo za co a kolik platí, zda-li kupující i prodávající správně odvádějí daně a podobně. Nicméně, přehled je to velmi zkreslený, protože kredity skutečně fungují jen v lepší společnosti. Ve stínu zchátralých ulic, v Pustině a ve slumech funguje čile výměnný obchod a protože vyvstala přirozená nutnost nějakého média, začala se používat víčka od piva...

1-OBCHOD je roven:
* 10 000 DK = (velmi přibližně) 100 - 200 víček od piva
* 1 víčko od piva = (velmi přibližně) 50-100 DK

Obrázek
Neoficiálně a na černých tržištích se dají sehnat produkty, které by jinak za kredity vůbec nebyly dostupné, zejména pro lidi z nižších vrstev společnosti. Dostává se na ně i nikým nekontrolované zboží z Pustiny a svobodných osad mimo Dominion, ale i zboží z jiných enkláv Domonionu. Převážení zboží přes Pustinu a pašování je velmi výnosný podnik. Ozbrojené složky Dominionu, podléhající Finančnímu Institutu by měly tyto pašeráky odhalovat a zboží konfiskovat a případně i vyhledávat a zavírat ilegální tržiště. Ale realita je taková, že většina těchto ozbrojených složek se naopak za úplatu stará o to, aby tato místa mohla dál fungovat. Když ruka ruku myje, je to koneckonců nejvýhodnější pro všechny.

Enklávy Dominionu jsou rozesety po celém světě, byť poměrně řídce. Zdá se, že jejich rozmístění má co dočinění s nalezišti vzácných surovin a nebo strategickými lokacemi. Každá Enkláva je proto poměrně bohatým zdrojem určité suroviny či zpracovaného produktu a tento následně exportuje do ostatních Enkláv. O transport zboží i lidí mezi jednotlivými Enklávami se starají Megatrailery, gigantické rychlovlaky, které využívají některé mimozemské technologie a tak nepotřebují koleje, protože levitují několik metrů nad povrchem. Megatrajlery bývají často osazené vojenskou posádkou, protože nezřídkakdy v některých částech Pustiny dochází k pokusům o přepadení a loupež.
Obrázek
Letecká přeprava mezi Enklávami je vyhrazena jedině vojenským složkám a nejvyšším představitelům Dominionu, stejně tak stále méně četné cesty na oběžnou dráhu.
Pak je tady ještě jedna speciální věc - v Pražské kotlině existuje jakási síť portálů, které umožňují pohyb zakřiveným prostorem, instatní přesun z jednoho místa na druhé. Nicméně, dvě z míst mají pod naprostou kontrolou Keltové a další dvě Dominion. A obě frakce si žárlivě střeží své uzly a nedovolí nikomu jinému, aby je využíval.

Většina lidí v Enklávě ke svému každodenímu životu nepotřebuje vozidlo. Ti kteří se potřebují přepravit na delší vzdálenosti po Enklávě a nebo ke svému podnikání potřebují něco převážet, si obvykle vystačí s bicykly, rikšami nebo různými ručními vozíky. Po Enklávě fungují i taxikáři s rikšami, kteří vás za úplatu odvezou z Kanálcity až k Pevnosti.
Vozidel je celkově velmi málo, zejména při srovnání s minulým věkem, kdy měl skoro každý své vlastní, ale zato jsou velice rozmanitá, ať už, co se týče počtu kol, vzhledu a úpravy karoserie a nebo co se týče pohonu. Dá se narazit na supermoderní antigravitační kluzáky, všelijak upravaná staromódní vozidla na fosilní paliva či biopalivo, parní vozítka na uhlí a nebo zkrátka na vůz tažený zmutovanými trojrohými voly (neboli triceraoxy) či jinými zvířaty.
Lidé, kteří žijí v Pustině a nebo tam často vyrážejí, přirozeně nejrůznější vozidla, schopná rychlého pohybu v terénu potřebují, ale často je skrývají na hranicích či úplně mimo Enklávu. Mít takové nápadné vozidlo totiž přitahuje pozornost Dominionu.

Vzdělanost a věda by Dalibor

Apokalypsa byla z vědeckého pohledu značným zklamáním. Nepodařilo se potvrdit nebo vyvrátit, jestli při dosažení dostatečné komplexity sítě k informační singularitě dojde nebo ne, mimozemský život se širokou vědeckou komunitou nenechal zkoumat a z hrozící zombie apokalypsy se vyklubal poměrně nezajímavý virus, který byl dodatečně popsán, katalogizován a uložen mezi ostatní biologické agens jako potenciální, ale poměrně nepraktická biologická zbraň. Samotné zamoření země radioaktivitou i nukleární zima probíhala podle předpovědí v rámci tolerovatelné odchylky.

Navzdory událostem, které snadno mohly změnit vědu, jako příletu mimozemské civilizace a objevení se magie, a především štědrých grantů od mecenášů z Dominionu, vývoj nových technologií poněkud stagnoval. Dominion ve své velkorysosti financoval školy, zakládal výzkumná centra, rozbíhal odvážné projekty, ale dopad na společnost se stále snižoval, někteří odvážní komentátoři dokonce vyslovili myšlenku, že celková vzdělanost populace upadá. Podle některých komentátorů můžeme vystopovat dva základní důvody:

1) pocit, že vše už bylo objeveno - nad hlavami lidí přelétávaly mimozemské lodě, Keltové používali podivnou technologii, sám Protektor ovládal netušenou moc. Přitom mimozemskou technologii nebylo povoleno studovat ze zákazu Dominionu, Keltové se o své poznatky nedělili a Protektor byl nejméně sdílný ze všech. Je nutné tedy zaznamenat absenci rozšíření těchto technologií mimo nejbližší okruh Protektora.

2) Dominion násilným způsobem shromažďoval veškerou moc pevně ve svých rukou a všichni schopní jedinci byli vyhledáni, indoktrinováni a izolováni. Stalo se nebezpečným projevovat nezávislé přemýšlení, protože to bylo vždy v očích Dominionu podezřelé.

Od těchto myšlenek se ovšem musíme důrazně distancovat!

Po technologické stránce sice většina světa zamrzla na úrovni před apokalypsou nebo se propadla ještě mnohem hlouběji, Dominion ovšem získal technologickou výhodu nad zbytkem světa, díky které může štědře rozdávat své plody z vůle Protektora. Mezi největší objevy Dominionu můžeme považovat výkonné fúzní reaktory, pokročilé metody genetické manipulace a nespočetné další. Někteří heretici prohlašují, že tyto postupy byly vyvinuty ještě před apokalypsou a už byly z části zapomenuty i samotným dominiem, jedná se ovšem o lživou propagandu.

Navzdory obecnému trendu je ovšem nutno poznamenat, že mezi populací se může skrývat značné množství schopných jedinců, kteří ovšem velkou část svého potenciálu využívají ke skrývání se před Dominionem, což je jednak trestuhodné, jednak neefektivní. Tito jedinci pro sebe vykrádají prastaré výzkumné projekty a staví se do role jakýchsi "šílených vědců", spasitelů a dobrodruhů. Nezbývá nám než apelovat na jejich svědomí, aby se připojili k výzkumným silám Dominionu dříve, než bude pozdě.

Obrázek
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 10. 2. 2017, 19:51

Je poledne 17. listopadu 2071. Počasí je pošmourné, na obloze se válí těžká mračna a lidé, nadlidé, retiukláni i nemrtví žijící v pustině vždy na podzim bývají zmítáni rozporuplnými pocity. Černé mraky jsou znamením naděje i zkázy zároveň. Jestliže obsahují životodárnou vodu, mohl by vydatný déšť omýt další kus pustiny, dodat vláhu rostlinám, povzbudit pomalou obrodu radiací zničené přírody. Ale to není jisté. Šedá mračna stejně tak mohou být plná prudce kyselého deště, který spálí úrodu nebo radioaktivního spadu, který naopak zamoří již pracně vyčištěné plochy.

Dnešního dne ale nikdo k obloze nehledí, protože obyvatelé mají větší starosti. V enklávě Nova Praga a jejím okolí to od dnešního dne vře. Na všech audiovizuálních kanálech, které mohou všichni přežívající v pražské kotlině naladit na svých přijímačích od rána probíhá jakési pirátské vysílání. V nekonečné a přitom neustále mírně obměňované smyčce se střídají dva obrazy. Černobílé záběry vojáků v helmách, jak nahání mladé lidi do vlaků, poprav a dokumentů, doprovázené nekvalitním a zkresleným audiozáznamem v českém a německém jazyce, který dává na vědomí, že všechny vysoké školy v protektorátu Čechy a Morava se až do odvolání uzavírají. A nekvalitní barevné záběry jiných mladých lidí, jak jsou mláceni pořádkovými silami v zelených uniformách s bílými helmami. Zatímco o těch prvních mají i dlouhověcí nadlidé a nemrtví jen velmi mlhavé vzpomínky, ty druhé si starší z nich spojují se svými dětstvím.

Obě dvě tyto skupiny záznamů jsou pak čas od času prostřídávané ostrými digitálními záběry na minulé zásahy pořádkových sil Dominionu, ke kterým docházelo kdykoliv se mezi obyvateli objevil jen náznak nesouhlasu s nastavenými pořádky. Občas jsou to záběry oficiální, zobrazující nositele pevných superzbrojí jako jedinou hráz, která brání enklávu před vyvrhely vrhajícími zápalné lahve, kusy nábytku a útočící improvizovanými zbraněmi. Nezřídka to ale jsou záběry neoficiální, pořízené pokoutně pomocí ilegálních dronů, ukradené z nezveřejněných archivů kamerového systému strážícího enklávu nebo pořízené pokoutně některým z uvědomělých obyvatel pomocí přenosného komunikátoru. A na těch obyvatelé vidí jiné obrazy - zbytečnou surovost, tvrdé postihy byť jen náznaku nesouhlasu, rozhánění velmi pokojných protestů kvůli drobnostem nemilosrdnou hrubou silou.

Čas od času pak je celá smyčka přerušena, na obrazovce se objeví muž v béžovo-bílé maska s knírem a bradkou na černém pozadí. Můž zvedne ruku s bílou rukavicí a zazvoní svazkem klíčů, které v ní drží. Syntetický hlas pronese k posluchačům jednoduché poselství. "Protektor je mrtev. Kdy jindy, než dnes."

Teď je poledne a na mnoha kanálech se již podařilo obnovit původní zábavní kanály. Jenže zatímco v ranních hodinách lidé spíše remcali a nadávali neznámému vysílacímu pirátovi, že je odstřihl od jejich oblíbené kratochvíle, teď, kolem poledního, je již v enklávě i za jejími hranicemi cítit ve vzduchu napětí. Obyvatelé tak nějak očekávali, že se Dominion nebo dokonce sám Protektor k podivné události vyjádří. Jenže nejen, že se to nestalo, ale lidé si dokonce začali uvědomovat, že i nabízená porce zábavy se napříč různými enterteinmentovými kanály dosti podobá, zdaleka nedosahuje obvyklé šíře a hlavně - naprosto neobvykle vynechává jakékoliv živé vzstupy a obsahuje pouze samé reprízy a záznamy. A zároveň většina běžných komunikačních prostředků, jako elektronická pošta, zprávy a sociální sítě, jsou blokovány nebo zpožďovány.

Lidé se tím pádem začínají trousit do chodeb, tunelů a ulic a ať už jsou v enklávě nebo za jejími zdmi, snaží se zjistit, co se vlastně děje, co se stalo s uctívaným i nenáviděným Protektorem. Zkrátka Nova Praga a její okolí se mění v sud prachu a stačí malá jiskřička ....
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 10. 2. 2017, 20:34

.... v jedné z mnoha odlehlých komnat Protektorova paláce v enklávě Nova Praga ...

Česlave, stojíš u malého okýnka své komnaty a hledíš ven na těžká černá mračna a přes líně se valící řeku na torza budov a prázdné ulice dřívějších Holešovic. Od severu se k nim jako mohutný červ blíží vyčištěným koridorem po vyvýšený trati bývalé železnice megatrailer, a ty vlastně ani nevíš, co přiváží a proč. Spíš ze starého zvyku než z opravdové ostražitosti prohlédneš jeho trasu a jakýsi nezvyklý objekt v prostoru dřívějšího nádraží Bubny připoutá tvou pozornost.

Zaostříš své superoko a uvidíš skupinu nějakých raiderů či banditů, kteří s pomocí nějakého hybridu bagru a parního válece táhnou do cesty megatraileru návěs od kamionu naložený stavební sutí. Obrovského vozidlo tahle překážka nemůže zastavit, jeho setrvačnost je příliš velká. Ale mohla by ho odklonit z vyčištěného koridoru. Směrem doleva je velká plocha nádraží, tam si s vykolejením repulzorové nadnašeče pradí. Ale kdyby se megatrajler vychýlil doprava, zavede ho to přímo mezi trosky činžovních domů. A to už je příliš velká masa i na tohoto giganta.

Pohlédneš na oblohu, je z podivem, že pořádkové síly enklávy ještě nezasáhly, zvlášť když malé průzkumné drony hlídající trať megatraileru visí na svém místě.

Pak se ozve nesmělé zaklepání na tvé dveře. Zprvu ten zvuk téměř vytěsníš, už to jsou desítky let, co se někdo dovolil obtěžovat tě a rušit tě z tvého klidu. Ale když se ozve podruhé, potřetí a získává určitou naléhavost, konečně si uvědomíš, že je určeno tobě.

Ucítíš, jak Vír sílí a před očima ti běží v různých variantách ta samá scéna. Kolikrát už jsi na počátku noci či dne Víru přijímal ve své kanceláři nečekaného hosta s nepříjemnou zprávou. Proč by to zrovna dnes mělo být jinak?

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 10. 2. 2017, 20:47

... na Opyši, nedaleko Daliborova hostince ....

Potomku2.0,

dnes ses přistihla, že se opět poflakuješ nedaleko Daliborova hostince. Jsi na sebe trochu rozlobená, protože je to opravdu iracionalní a kdesi uvnitř tě pořád straší Veřiny vzpomínky, zejména ta intenzivní, zahrnující hřbitov, návštěvu Víru a růže. Jestli tě někdy štamgasti vyhmátnou a předvedou před Dalibora, čeká tě rozhovor, kterého se obáváš.

Teď to naštěstí moc nehrozí. Štamgasti jsou rozrušení nedostupnosti komunikačních signálů a opakovaným vysíláním smyček, které se podobají vzpomínkám. A při svých debatách, které běží už několik hodin a postupně se k nim slezlo celé osazenstvo malé osady, zcela ignorují okolí. Nevšímají si ani tebe, ani bzučícího roje tvých malých ochránců, který se vznáší opodál.

A pak tě přepadne podivný pocit. Matka tě učila otevírat mysl Víru, vedla tvoje první kroky tím směrem. Vždy ti sloužila jako prostředník, který ti poskytoval a překládal vše, co pro tebe ve Víru bylo představeno. Jen jednou, jedenkrát se od tvého nového narození stalo, že ses spojila s Vírem přímo, bez Matky. A byl to podivný pocit, který zasel semínko nedůvěry, nikdy se ti už znovu přímé spojení navázat nepodařilo, Matka byla vždy po ruce, aby ti >>pomohla<< s navázáním spojení.

Jenže teď se něco změnilo. Cítíš, jak všude kolem roste pomalu síla, kterou znáš z útrob Matky. Cítíš, že Vír je připraven na to, aby ses ho zeptala. Kdybys měla vhodné médium, vhodnou anténu, možná by tě mohl i poslouchat. Stejně jako to bývalo v Matce. Ale bez Matky. Ona tu není. Vír tu je.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 10. 2. 2017, 21:24

... v Doupěti v Grgopoli ...

Zlatuše,

odskočila sis jen na moment. Na cestě zpět do Doupěte jsi pocítila, jak Vír sílí. Než sis ale stihla rozmyslet, co to znamená, vrazily do tebe v jedné z chodeb v Grgopoli dvě spoře oděné tanečnice. Zcela jistě utíkaly z tvého baru a jedna měla ošklivý monokl. Proběhla jsi chodbami a když jsi vrazila do dveří, přes kravál a atmosféru, která by se dala krájet, si tě nikdo ani nevšiml.

Na baru a několika kulečníkových stolech stojí tvoji ochránci, nabité brokovnice a útočné pušky a míří do davu rozeřvaných hostů. Ti vykřikují hesla jako "Pryč s Tyranem! Zničit Dominion! Dnes je den svobody! Zlatuše nás povede do dálky! Nechte nás bojovat vy srabi!" Na obrazovkách všech herních automatů běží ona podivná smyčka s historickými událostmi a mužem v šedobílé masce, totéž je vidět i na velkoplošné projekci ve >>sportovním<< koutku, kde se běžně promítají přenosy zápasů z pustiny. Vždy, když strojový hlas pronese svou výzvu, několik sklenic a korbelů či nějaká ta židle opustí ruce hosta roztřískne se o stěnu, bar či něčí zádá.

Poprvé se hosté uklidnili, když je ochranka okřikla. Podruhé se uklidnili až když ochranka okázale natáhla závěry zbraní a odjistila pojistky. Potřetí je uklidnil až výstřel jedné z brokovnic do stropu.

Jenže teď se z rozdivočeného davu ozvalo "Tihle bouchači snad sloužej Dominionu nebo co? Buď jdete s náma nebo proti nám. A jestli proti nám, tak ty kvéry si od vás vezmeme, i kdyby těch pár z nás, co to nepřežije, měl pak dostat šerif Grgur."

Židle a půlitry se znovu zvedají. Pokud ochranka nezačne střílet do tvých hostů, nejspíš je už nezastaví. A pokud nezačne, pak jí seberou zbraně a začnou ve svém nadšení demolovat vybavení baru na znamení prvního >>vítězství nad Dominionem<<.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 10. 2. 2017, 21:43

... v Daliborce ....

Dalibore, ve tvém podniku začíná být čím dál víc rušno. Podivné vysílání, které běží ve smyčkách pořád dokola, zvedlo tvé maskované hosty ze židlí. Mimozemšťané debatují uvnitř, slezli se všichni v jednom z koutů. Ač se za ta léta naučili obstojně česky, teď přešli do neslyšné telepatické mluvy, takže ti není jasné, o čem vlastně klábosí. Jen když se objeví maska, ukazují svými dlouhými šedivými pařáty, či Jaromír svým exoskeletem střídavě na obrazovku a ven před dveře. Pokud by tvá vědecká mysl dokázala nějak měřit index spiklenectví, na škále od jedné do deseti by ukazoval hodnotu 11.

Tam postávají lidé, nadlidé, mutanti a několik nemrtvých. Většina z nich má na hlavách masky, jak je u tebe zvykem, ale někteří je odložili. I ti zuřivě debatují a ze slov, která k tobě zalétnou, je cítit zmatek a strach. Co to znamená? Začala vzpoura proti Dominionu? Nebo jde o nějaký nejapný žert? Či dokonce test spolehlivosti, připravený chorou myslí některého z Archonů nebo samotného Tyrana? Jak se to vysílání vůbec dostalo do enterteinmennetu? A proč ho Dominion nedokázal už po několik hodin zastavit? To všechno jsou otázky, na které ti lidé čekají odpověď.

Lidé jsou tak zaujatí, že si ani nevšimli, že z jednoho z těžkých černých mraků začalo krápat. Jindy by okamžitě utíkali se ukrýt a vyčkávali, než měřící přístroje ukážou, zda krátká přeháňka přináší život nebo smrt. Dnes jsou ale příliš zaujatí podivným vysíláním, příliš nepozorní. A když se rudé světlo nad barem, varující před radioaktivní sprškou, rozzáří, aby všechny přítomné svolalo do bezpečí Daliborky, ani mimozemšťané, ani ostatní hosté shromáždění před hospodou mu nevěnují pozornost. Přeháňka přejde v mžiku, nezaznamenána.

Až když se lidé začnou drbat a škrábat na mokré kůži, napadne jednoho z nich spojit si nedávné události s nepříjemným kousavým teplem na kůži. A přesně v ten moment se do tvých žil vlije dvojí síla. Cítíš, jak Vír sílí. A také cítíš, jak tvé já posiluje utrpení právě ozářených hostů. Jestli jim neposkytneš co nejrychleji nějakou pomoc, tvá snaha připravit tuto osadu k přežití přijde vniveč.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 11. 2. 2017, 00:21

... v Ilionu ....

Fiono,

jako královna Sidheag ses vrátila k některým prastarým tradicím. Ne úplně ke všem, jako Sidheag hledáš správnou cestu, která přinese to nejlepší ze Starého světa ve kterém jsi žila před příchodem Vlků, Mezisvěta ve kterém jsi byla svědkem opětnovného Vlčího vzestupu a pádu, abys co nejlépe vedla svůj lid ve světě Novém.

Některé tradice ale držet musíš. Například řešení sporů. Někdy jsou to malichernosti, jindy významné a důležité věci, každý den máš ale vyhrazený čas, ve kterém za tebou přichází lidé ve sváru a žádají od tebe rozhodnutí.

Tvým právem je ordál, zároveň jsi ale jediná, kdo má podle zvyku právo rozhodnout o tom, jak ordál proběhne. Ty určuješ, jaká zkouška rozhodne o tom, zda je stěžovatel v právu, ty nastavuješ pravidla soubojů, které rozhodnou o tom, která z protistran je v právu.

Nejinak je tomu i dnes. Čekáš v hlavní síni, cítíš, že Vír sílí, když tu rázným krokem vstupují dvě početné skupiny obyvatel Ilionu. Na levé straně keltové, s rukama naznačují směrem k druhé skupině gesta plná opovržení a despektu. Na pravé straně Jákobové, napůl sklonění nad svými příručními přístroji, avšak oči obracejí v sloup či si dávají ruce na čelo způsobem, který jako by odkoukali od Jeana Lucka Pickarda z předapokalyptického startreku.

Když konečně obě skupiny dorazí k tobě, z každé předstoupí jeden z představitelů a přednese svůj pohled sporu.

Jako první předstoupí vrchní Jákob. "Fiono, moudrá. Zcela jistě jsi pocítila totéž co já a co naše přístroje." Jákobové za ním horlivě přikyvují. "Vortexové pole sílí. Je potřeba toho využít k dalšímu výzkumu. Poznání. Je čas opustit klid Illionu a najít nové Dítě. Odchytit ho, přivést sem a v laboratorních podmínkách zkoumat jeho vztah k matici Vortexu. Jedině tak dokážeme zjistit, jak završit úkol, který jsme v dobách, kdy Bohové a Vlci válčili o tento svět, dostali. Žádáme tě tímto, abys rozhodla, že ordál vyhraje ten, kdo je moudřejší a jeho vůli pak vyhlaš za naši budoucnost."

Jako druhý předstoupí Rónan, mluvící za kelty. "Sidheag, vznešená. Tvým stejně jako naším cílem je pozvednout tento Nový svět aby dosáhl slávy toho starého. Bezpečí Illionu je jediným místem, kde mohou keltové nabírat síly a růst. Postupné rozšiřování našich hranic, den po dni, co dovolí pozvolné posilování Zdroje, to je cesta, kterou se máme vydat. Tys byla trpělivá a podstoupila zkoušku trvajíce víc jak tisíc let, než si dokázala probudit nás. My teď máme probudit celý svět. Budeme potřebovat desetitisíce let, ne statisíce let klidu, míru a trpělivosti. Sidheag, nenech se zlákat krátkým poblouzdněním Víru. Žádáme tě tímto, abys rozhodla, že ordál vyhraje ten, kdo ve zkoušce prokáže vetší trpělivost. Jeho vůli pak vyhlaš za naši budoucnost."

Oba dva čekají, jakou zkoušku či souboj jim zvolíš.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 11. 2. 2017, 21:13

... na povrchu Grgopolis, u výkopu ...

Stojíš na vyvýšeném pahorku, pod kterým se skrývá jedna z dávných hrobek, a vyhlížíš do kraje. Kabát ti povlává v ostrém větru, který s sebou přináší i drobná zrnka radioaktivního prachu. Šimrají tě na tvých propadlých tvářích a přinášejí vůni ozónu. Od západu se blíží bouřka. Těžko určit, podle těch mraků, jestli to bude jenom přeháňka nebo silná nuklebouřka.

Shlédneš dolů ze svého vyvýšeného místa a zkontroluješ, jak jdou výkopové práce. Rostoucí vozový park si žádá přístavby a vyhloubení nových prostor blízko povrchu. Práce zatím postupují nevyrovnaně. Nemrtví pracují pomalu a těžkopádně, ale zase stále a naúnavně. Lidé pracují o něco rychleji a svižněji, jenže jim musíš pořád dávat nějaké přestávky a kdyby přišel radioaktivní deštík, tak budou muset zalézt. Mutanti jsou dobří pracanti - makají za dva a z radiace si nic nedělají. Ale zase toho hrozně moc sežerou Je to zkrátka těžké vybalancovat.

Ozve se pípnutí vysílačky a pak to v ní zapraská.

"Šérýýýfééé, tááádýýý průůůzkůůůmnááá čééétááá. Hlááásííímééé, žééé náá Ďááblýýýckéééj vrrrch se zéééé sééévééérůůů šplháááj ňáááákýýý póóstááávýýý. Nééévýýýpááádááá tóóó nááá žýýývýýýý ááááníííí néééémrrrtvýýý. Výýýpáááádááájýýý jááákóó stróóójééé. Dróóídíííí."

No to to trvalo. Z těch nemrtvých to někdy leze jako z chlupatý deky. Někdy si říkáš, že bys měl vyhradit komunikaci jen těm, co mají dost zachovalé hlasivky, jazyk a rty. Nebo jim pořídit nějaké kyberimplantáty, co by mohly...ale to je zase námět do budoucna, teď je potřeba vyřešit palčivější otázky. Co ta bouře, co se blíží ze západu? A co výskyt podivných droidů na severu? Když vylezou na Ďáblický vrch, budou mít povrch Grgopolis jako na dlani a bezpochyby uvidí tvé dělníky. Ke komu vlastně patří a co chtějí? Takové i jiné otázky se ti teď honí hlavou.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 11. 2. 2017, 21:14

... v Pustině, někde za hranicemi enklávy Nova Praga ...

Tibore, ta práce na výkopu se protahuje a trvá to o dost déle, než sis myslel. Když vás na vaší raní výpravě zaskočila desetičlená patrola Dominionu s MECHem, zdálo se jako dobrý nápad předstírat, že jste pracovní četa dělníků na cestě ke svému úkolu. Jenže když vám velitel patroly oznámil, že vaše cesta skončila, protože právě oni si zažádali o pracovní četu, začalo se to komplikovat. Vzali vás o kus dál k jedné ruině a nakázali vám odklidit vstup do podzemních prostor. Nechtělo se ti riskovat boj v nevýhodném postavení a upoutávat pozornosti Domonionu, tak sis řekl, že budete hrát habaďůru a odklidíte jim to. Ale práce se nějak protahuje, asi proto, že nejste opravdoví kopáči a nemáte dost nástrojů. S polními lopatkami to jde pomalu. A tví následovníci začínají být pěkně nasraní. Dal sis pauzičku a cigárko, aby sis to celé nějak urovnal v hlavě, ale tvoje myšlenky neustále ruší vědomí sílícího Víru...

"Beztak je to všechno jeho vina.", cedí skrze zuby naštvaně Kar-El, dobře stavěný a pohledný chlapík, ke kterému umazané šaty a lopata prostě moc nesedí. Vztekle zaboří lopatu do hlíny a pokračuje jak v úmorné práci, tak v nadávání.
"Prej 'budeme hrát po dobrým, vykopeme jim tu blbou jámu a bude to v pohodě'...jo to sotva! Makáme tady od rána pro zasranej Dominion jako opravdoví otroci."
"Buď ticho Karle neb-"
"Neříkej mi Karel, jsem Kar-El!"
"Sorry, Kar-Ele. Ale prostě rači drž hubu a kopej, ať nás ta Dominionská hlídka neslyší takhle blbě mlít hubou."
"Je mi u Červa, co uslyší nebo ne, měli jsme se vykašlat na tu habaďůru a radši tu hlídku postřílet."
"Nojo, jenže i kdyby se to povedlo, tak bychom upozornili Dominion, že je v týhle oblasti něco podezřelýho a mohli by najít naše doupě..."
"Srát na to, tak ať přijdou, tohle je naše území, známe ho líp, než oni."
"Kar-El má pravdu, Dominion jde stejně do hajzlu, jen ať přijdou."
"Jo a my tady šaškujeme a předstíráme, že jsme pracovní četa. To tu jako budeme celej den vykopávat nějakej posranej sklep nebo co? Já říkám srát na to, pobijeme je a narafičíme to jako útok mimáků."
"Hmm...to by šlo, ale Mstitel..."
"Co Mstitel? Čum, voe, hraje si na předáka a už hodinu támhle vysedává na šutru, pokuřuje a čumí na plebs, jak maká."
"Hele, až se spustí bitka, tak bude bitka a řešit kdo nebo co, už bude pozdě. A pak už to bude jedno, no ne?"

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od Česlav » 11. 2. 2017, 21:22

... v jedné z mnoha odlehlých komnat Protektorova paláce v enklávě Nova Praga ...

Proč by to zrovna dnes mělo být jinak? Protože Protektor je mrtev. Kdy jindy, než dnes. Příliš dlouho jsem zápolil s předivem osudu, ať už silou a mocí určoval budoucnost a nebo jen tahal za nitky a jemně usměrňoval vývoj. Stal jsem se Protektorem, protože to lidstvo potřebovalo, ne proto, že by si to zasloužilo. Ale teď už mě nepotřebuje.

MOTHER'S HEARTBEAT: Ceslav:2D6+3 → 7 (1 +3 + 3)#WEIRD
- objevím se jinde


Ať už je za těmi dveřmi kdokoliv, Protektora v komnatách nenajde. Ani v trůním sále, kde leží kladivo na prázdném křesle.
Možná šlo jen o další z požadavků Archonů, aby se Protektor ukázal na veřejnosti či přednesl proslov? Tak použijí dvojníka, tak jako už tolikrát, když skutečný Protektor nebyl k zastižení. Nebo se opravdu stalo něco vážného, co přimělo někoho z Archonů, aby hledal pomoc a radu u Protektora? Pak zbývá jen jediná možnost - pokusit se kontaktovat Kruh, záhadné maskované psychiky, kteří údajně dovedou s Protektorem navázat telepatické spojení.

... v pustině, nedaleko Daliborovy komunity ...

Oděný v hadrech a cárech pytlovité látky, špinavý a shrbený pod dlouhým plášťěm. Oči zakryté tmavými svářečskými brýlemi, tvář zahalenou šálem. Opírám se o hůl a pomalu vystoupám na "dunu", tvořenou sutí a troskami. Rozhlédnu se po Pustině a přemítám, jak nejlépe proniknout mezi Daliborovými hlídkami a ve skrytu se vmísit mezi obyvatele komunity...

READ A SITCH: Ceslav:2D6+3 → 8 (3 +1 + 4)#SHARP
• Where’s my best way past them?


Ukrytí jsou dobře. Ale tepelné záření svého těla neskryjí. Ani stopy, které přecijen zanechávají v radioaktivním prachu.
Pokusím se vyhnout hlídkám a využít terénu i nenápadnosti svého oblečení. Ano, vystoupat po hřebeni, přesně na tomto místě. Pak se přitisknout k zemi a vydržet, než přejde hlídka nahoře. Přesunout se podél a vystoupat, zatímco hlídka pokračuje opačným směrem. Přehoupnout se přes hřeben a pak už se jen vydat dolů ze svahu a dát si pozor, abych našlapoval opatrně a nezpůsobil sesuv, který by mě mohl prozradit. Pak už budu u budov a vmísím se do rušného davu...

ADSTUF: Ceslav:2D6+3+2 → 13(4 +4 + 3 + 2)#COOL

..zcela nepozorován. Vyčkávám, co se bude dít dál.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Zlatuše
Příspěvky: 135
Registrován: 21. 11. 2016, 14:11

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od Zlatuše » 11. 2. 2017, 21:22

... v Doupěti v Grgopoli ...

No to si ze mě dělaj prdel...
Hospodu mi žádná banda hovad likvidovat nebude!
Vytáhnu Mírotvůrce a vlítnu do Doupěte jako velká voda.

"Co je to tady kurva za bordel?! Co ste to za bandu vymaštěnejch kreténů, že místo Domonionu demolujete MOJÍ hospodu?! To máte už tak vyhnilý nebo vychlastaný mozky nebo vás omrzel život!? Kterej kripl to tady mele o sloužení Dominionu, he? Řekni mi to do očí, ty sráči a budu to poslední, co v životě uvidíš! Jste jak zkurvený stádo triceraoxů! Tak se kurva začtěne chovat civilizovaně, jinak vás vlastnoručně stáhnu z kůže a naaranžuju jako novou dekoraci!"

GO AGGRO: Zlatuse:2D6+2 → 9(3 +4 + 2)#HARD
- jestli se nezklidní, nepřestanou mi demolovat hospodu a nepřejdou z vyhrožovacího namachrovanýho blbnutí k rozumnýmu chování, tak je prostě postřílíme jako zasraný lumíky, páč se s nikým srát nebudu a Grgur bude rád za nový nemrtvorekruty

Kdyby fakt chtěli chcípnout, tak Zlatuše dává 3-HARM, ochranka je SMALL GANG 3-HARM.
Extravagantní "umělkyně", která už má plné zuby Bohů, Vlků intrik a soupeření mezi Nesmrtelnými.

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 14:12

Re: [AW-Epocha] 70. léta 21. století - Postapokalyptická sci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 11. 2. 2017, 21:30

Zlatuše, tvůj proslov tedy zapůsobil.

"Má pravdu, holka!"
"Na Dominióóón!"
"Kdy jindy, než dnes!"
"Zlato, slibujeme, že až vyhrajem, přinesem ti Tyranovu hlavu nabodnutou na bajonetu a společně to oslavíme!"

Zákazníci tvého baru se ozbrojují pulitry, židlemi, kulečníkovými tágy. Ti, co mají, vytahují nože, pistole, pušky a celé osazenstvo hospody se jako jeden muž hrnou dveřmi ven.

Je celkem jisté, že Doupěti se nic nestane.
Otázka je, co se stane tvým následovníkům a hostům, pokud se takhle improvizovaně vyzbrojení bezhlavě vrhnout proti zdem a palpostům enklávy Nova Praga.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host