[AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fantasy

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Odpovědět
Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

[AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 21. 11. 2016, 11:12

1972 n.l. - Esenbáci, pionýři a svazáci, hokejové mistrovství a všichni se mají stejně (blbě)
Žánr - Dystopická orwellovská urban fantasy
V Československé socialistické republice probíhá poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti. S bratrskou pomocí hned pěti států Varšavské smlouvy se na poslední chvíli podařilo zastavit rozvracení socialismu a předejít kontrarevoluci, připravované na jaře a v létě roku 1868 imperialistickými agenty.

Obrázek

Jako protiopatření byla zavedena tuhá cenzura. Statisíce lidí přišly o práci nebo byly vyloučeny z komunistické strany. Desetitisíce emigrují, buďto dobrovolně nebo jsou k tomu přinucení. Případné pokusy o odpor ze stany obyvatelstva jsou potlačovány všemi možnými prostředky, včetně aktivního šikany obyvatelstva ze strany Sboru národní bezpečnosti. Hlavní roli hraje Státní bezpečnost, nechvalně známá Estébé, ale příslušníci Veřejné bezpečnosti, uniformovaná složka policie, jí v tom často zdatně sekunduje. Trestány jsou jakékoliv odchylky od společenských norem, pověstné je například obnovení pronásledování mániček neboli vlasatců, známé z první poloviny let šedesátých.

Obrázek

Dnes jsou policejní složky v pohotovosti neboť v Praze má probíhat rozhodující zápas světového šampionátu v hokeji. S ohledem na to, jaké nepokoje provázely utkání Československo - Sovětský svaz v předcházejících letech, je bezpečnost připravená brutálně potlačit jakýkoliv projev občanské nespokojenosti. I když ale nejste zrovna příznivec undergroundu nebo protistátní živel, život stále stojí za starou bačkoru. Plánované hospodářství nefunguje, všude bují korupce, podpultový prodej, černý trh, pomocí kterého si lidé zajišťují jakš takš životní úroveň. Je naprosto běžné, že občané žijí dvojí život - jeden veřejný, vzorně socialistický, a jeden soukromý, normální.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 23. 11. 2016, 16:40

Politka
Krátké období pokusu o socialismus s lidskou tváří bylo rázně zakončeno vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V prvních měsících po invazi se Československý prezident Ludvík Svoboda stále ještě aktivně snažil o reformní a umírněnou politiku. Když byl v roce 1969 byl odvolán Alexandr Dubček a na místo prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa byl dosazen Gustáv Husák, prezident v něm viděl jistou naději pro pokračování reformního procesu, byť pod dohledem sovětů, zejména díky Husákově vlastní politické minulosti.

Obrázek

Ukázalo se, že se mýlil. Gustáv Husák svým soustavným působením učinil z úřadu prezidenta republiky druhořadý post. V roce 1970 rozpustil jeho poradní sbor a nastartoval ve straně čistky. Přibližně 400 000 lidí bylo vyloučeno ze strany, obdobné počty přišly o práci, jejich děti o možnost studovat. Byla zavedena tvrdá cenzura, zrušen jakýkoliv náznak plurality. Přestože intenzita represe nedosáhla takových rozměrů a hlavně síly jako v padesátých letech, bylo zřejmé, že jakýkoliv pokus o demokratizaci poměrů v Československu je v nejbližších letech odsouzen k nezdaru.

Samotná Československá socialistická republika byla před dvěma lety proměněna ve federaci dvou zemí - České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Praha zůstala hlavním městem společného státu a zároveň byla ustanovena hlavním městem ČSR. Již více jak deset let je Praha také samostatným Krajem. Je uspořádána do deseti obvodů, spravovaných Obvodními národními výbory a jejich působnost je srovnatelná s působností mimopražských okresů. Ve stejné době byli k Praze připojeny Čimice, část Lysolají (na mapě), Ruzyně a části obcí Dolní Chabry, Ďáblice, Háje, Petrovice, Kunratice, Řeporyje, Přední Kopanina, Nebušice, Holyně (mimo mapu). V roce 1968 pak byly připojeny zbytky zmiňovaných obcí a dále obce Suchdol (na mapě), Čakovice, Chabry, Chodov, Velká Chuchle, Kbely, Kunratice, Kyje, Hostavice, Lahovice, Letňany, Libuš, Dolní a Horní Měcholupy, Miškovice, město Modřany, Řepy, Štěrboholy, Třeboradice a část Holyně (mimo mapu).

Krom formálních změn město zažívá i bouřlivý růst. Buduje se severojižní magistrála, nové železniční spoje a první velká, panelová sídliště, která mají řešit katastrofální bytovou situaci v socialistickém hospodářství.

Víra
Pokud někdo čekal, že po nacistickém běsnění si budou moct představitelé církví svobodně vydechnout, šeredně se spletl. Materialisticky založená ideologie marxismu-leninismu byla ideově v přímém rozporu s vírou. Byly zrušeny církevní školy, nemocnice, později i řeholní řády. Věřícím a zejména představitelům církve zbyla v podstatě dvě východiska, jak se s nastalou situací vypořádat. Buďto se stanou členy některé ze státem kontrolovaných organizací, které je formálně označována za církev, avšak prakticky je jen dalším kanálem, kterým komunistická strana chce ovládat společnost. Anebo přejdou do ilegality.

Po krátkém období uvolnění v době pražského jara udeřila normalizace církve znovu tvrdou ránu. Část církve se zcela podřídila státu v rámci Sdružení katolických duchovních Pacem i terris, zbytek své činnosti zanechal, emigroval nebo přešel do ilegality. Striktně státem kontrolované školství v podstatě zamezilo mladým lidem v kontaktu s Vírou a společnost jako celek uráží další mírové kroky na již za Rakousko-Uherska nastoupené cestě k tomu stát se jednou z nejateističtějších zemí ve světě.

Kostely, kláštery a další církevní stavby zabavené církvi státem vesměs chátrají ještě rychleji, než zbytek státního majetku, nezřídka slouží jako skladiště, kasárna nebo průmyslovým podnikům a zemědělským družstvům. Jen několik málo významných staveb je udržováno v režimu kulturních památek.

Obrázek

Právo
Jedno bezpráví vystřídalo druhé. Po válce přišlo znárodňování, vyvlasťňování, zabavování majetku. Politické procesy. Právo bylo navenek budováno a prezentované jako demokratické. Nový občanský zákoník z padesátých let sice papírově přinesl i pozitivní změny, například nahrazení zločinu trestným činem, u kterého musí být naplněna nejen formální, ale i materiální podstata činu, ale většinu právního řádu zcela zdeformoval.

Soukromé vlastnictví bylo zcela zrušeno, nahrazeno bylo vlastnictvím státní, družstevním a osobním, přičemž poslední jmenované se mohlo týkat pouze majetku malé hodnoty. I to je ale považováno za dočasný stav socialistické společnosti, který bude s nástupem skutečného komunismu jako poslední relikt odstraněn.

Nová socialistická ústava následovala o deset let později. Součástí ústavního pořádku je vedoucí úloha Komunistické strany Československa. Stát je prohlášen za socialistický, založený na pevném svazku dělníků, rolníků a pracující inteligence. Zájmy společnosti jsou postaveny nad zájmy jednotlivce. Obsahuje rovnost občanů bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví či zaměstnání, prakticky však je tato rovnost pokřivena kádrováním. Formálně deklaruje svobodu vyznání, projevu, slova a shromažďování, současně je však upravuje, protože všechny tyto svobody smí být využívány pouze tak, aby to nebylo v rozporu se zájmy pracujícího lidu, státu, ochrany socialistického vlastnictví. Je zrušena zásada, že občanovi lze uložit povinnosti jen na základě zákona a tím je dosaženo toho, že život téměř každého občana je podřízen neveřejným a tedy i nekontrolovatelnými předpisy. Tím se vytváří podhoubí pro korupci, která dosahuje nevídaného rozmachu.

Mezi některé speciality socialistického práva patřil trestný čin rozkrádání majetku a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, trestní postih pro osoby, které setrvaly u kočovného života, ačkoliv jim byla poskytnuta pomoc k trvalému usídlení, výkon trestu v táborech nucených prací, rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol po dobu 3 let- tzv. umístěnky, institut pracovní povinnosti a trestný čin příživnictví.
Obrázek
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 23. 11. 2016, 22:17

Život, bydlení, domácnost
Po zastavení rozvoje způsobeném válkou následovalo krátké období socialistického realismu, který přinesl návrat k tradičním městským prvkům - uzavřené bloky domů, ulice náměstí - spojený s budovatelskou tématikou ve výzdobě.

Násilně kolektivizované hospodářství však není schopno udržet tempo, které by zajistilo válečnou obnovu a odliv lidí z venkova do měst. Desítky let stagnace způsobují v Československu bytovou krizi. Odpovědí na ní se stává nový typ bydlení - vynález panelového domu a s ním myšlenka sídliště.

Základní myšlenka zdá se býti dobrá - otevřené bloky domů, proložené zelení, s dostatkem dostupných služeb, efektivním uspořádáním škol a dobrou dopravní obslužností. Variabilita bytů není vysoká, kvalitu není možné srovnávat ani v nejmenším s tím nejlepší z předválečné funckionalistické a modernistické výstavby, ale zároveň poskytuje každému obyvateli elektřinu, teplou vodu, vlastní toaletu, zkrátka vymoženosti, které v pavlačových domech pražských chudinských čtvrtí zdaleka nebyly samozřejmostí. Praktické provedení už je slabší.

Obrázek

Unifikace nezasahuje pouze výstavbu, obdobným způsobem je unifikován i nábytek, spotřebiče a další vybavení. Lidé jsou však tvorové individuální a tak dochází k velkém rozvoji kutilství a domácích úprav. Jak jsou lidé v průběhu let konfrontování s nízkou kvalitou výstavby samotné i služeb spojených s udržováním domů, stává se domácí kutilství nutností. A ačkoliv se na více či méně pravidelných sjezdech ÚV KSČ mluví o předhánění západu a pětilety jsou plněny na více než sto procent, v běžném životě začíná být také patrné zaostávání za západem.

Vzhled, oblečení, hygiena
Oficiální propaganda razí představu pracující ženy, která je ctnostná, nelíčí se zbytečně výrazně, její oděv je spíše praktický. Mezi ženami a dívkami v Čechách v módě ale stále ještě přeznívají šedesátá léta, tedy krátké sukně nad kolena, veselé geometrické nebo květované vzory.
Obrázek

Tak jak v domácnostech nahrazuje nedostatky na trhu kutilství, v módě je normální, že se ženy stávají sami sobě švadlenkami a nedostatky v konfekci dostupné v obchodech snadno dohání. Obdobně je to s makeupem, který se opravdu stává minimalistickým, ale není to ani tak moc kvůli tomu, že by se ženy nechaly ovládat ideologií, jako spíš tím, že šminky jsou nedostatkové zboží. V účesech je stále v módě velký objem, dosahovaný s pomocí velkých železných natáček.

U mužů konečně polevuje tlak na oblek za každou cenu a objevuje se neformální oblečení pro neformální příležitosti. Také pokrývka hlavy ustupuje. Velký důraz je však kladen na spořádaně ostříhané vlasy, stejně jako v počátku let šedesátých jsou máničky pronásledování a mít dlouhé vlasy může být důvodem k tomu, že vás hlídka Veřejné bezpečnosti bez dalšího důvodu zatkne, odveze daleko za město a tam po pár ranách pendrekem nechá kdesi v lese. Mezi muži vstupují opět do obliby kníry.

Symbolem doby jsou dva materiály, jeden oficiální a jeden neoficiální. Povoleným moderním materiálem je pověstný dederon, lidové označení pro syntetickou tkaninu dováženou z Německé demokratické republiky. Paradoxní postavení mají ve společnosti džíny. Jeden by očekával, že tento starý materiál na pracovní oděvy amerických zlatokopů a dělníků bude vnímám komunistickou propagandou pozitivně, jenže americká kinematografie jej v padesátých letech v myslích lidí spojila se svobodou a rebelstvím. Období aktivního potírání tohoto materiálu už má československo za sebou, stále je však nepřijatelné mít džíny oblečené při formálních příležitostech. Jsou však dostupné za bony v prodejnách Tuzex a tak se stávají mezi mládeží stávají podivným symbolem společenského postavení a prestiže.

Státní ideologie lidem vštěpuje od mala pozitivní vztah k hygieně, sportu a - s ohledem na tehdejší znalosti a ekonomické možnosti - zdravou výživu a tak se celkově zdravotní stav obyvatelstva zvedá, k tomu také notně přispívá státem hrazené zdravotnictví a školství.

Jídlo, pití, zábava
Po hubených válečných a poválečných letech je současná nabídka na trhu s jídlem prezentována státem jako blahobyt. Propaganda klade velký důraz na úspěchy v zemědělství a na to, že v zemi s řízeným hospodářstvím, regulovanými cenami potravin a povinností pracovat v podstatě vymýtila chudobu a sociální nerovnost. Všichni vědí, že to není pravda a peníze či postavení stále hrají velkou roli v tom, zda se dostanete k potravinám, které před válkou byly naprostou samozřejmostí. To se týká hlavně masa či tropického ovoce.

Nedostatek masa kombinovaný s relativním dostatkem ostatních surovin přiměje obyvatelstvo vymýšlet nebo alespoň znovuobjevit velké množství bezmasých jídel. Brambory na loupačku, škubánky z máslem i opékané, bramborové šišky s mákem, tvarohové a ovocné knedlíky, palačinky, koprová omáčka s vajíčkem, rajská omáčka s paprikovým luskem a hlavně pověstný český smažák, zkrátka velká paleta jídel zcela bezmasých nebo se masa jen tak dotýkajících.

Když už dvakrát do týdne na stůl maso seženete, je to drůbež, vepřové nebo překvapivě zvěřina. Hovězí je asi nejméně dostupné, když už tak kližka. A pověstnou svíčkovou omáčku jedině z falešné svíčkové a mnohem častěji místo ní obyčejné kuře na paprice. Pokud na venkově má někdo to štěstí a udržel si pašíka v osobním vlastnictví, zabijačka z něj dělá magnáta a produkty z ní jsou cenným artiklem v neustálém koloběhu úplatků a korupce.

Na český trh také poprvé proráží zahraniční kuchyně - před deseti lety se otevřela první čínská restaurace v Praze a objevují se i další ojedinělé experimenty tohoto typu. A když ne v restauraci, češi experimentují alespoň doma a zahraniční kuchyni neuměle napodobují. Na české stoly si tak nachází cestu například slaný koláč z listového těsta, nadívaný zeleninou, salámy a kečupem, familiérně nazývaný pizza, který má jen pramálo společného se stejnojmennou italskou pochutinou.

Na pole nealkoholických nápojů dlouho útočily zahraniční kolové limonády, což bylo ideologicky naprosto nepřijatelné. Proto dostal zvláštní výzkumný tým doc. RNDr. PfMr. Zdeňka Blažka, CSc. z Galena Opava, podniku zaměřeného na výrobu léčiv, zvláštní úkol - vynalézt vlastní domácí kolový nápoj. To se po pár letech podaří a světlo světa spatří Kofola, která se vzápětí stane nejúspěšnějším českým nealkoholickým nápojem.

Alkohol je v čechách levný a dostupný. Pivo trhu kraluje, na jižní Moravě se vyrábí obstojné víno a srdce pijanů si získávají jak kvalitní tradiční likéry, jako Karlovarská Becherovka, tak nejrůznější náhražky, které suplují nedostatek surovin dovážených ze zahraničí, například tuzemský rum, vyráběný z brambor namísto třtiny.

Umění je opět posuzováno podle původu a po krátkém uvolnění z roku 1968 jsou opět cenzurovány myšlenky, které předává. V literatuře na normalizaci velmi rychle zareagují někteří představitelé disentu a rozjíždí se samizdat. Narozdíl od let padesátých a počátku let šedesátých, kdy registraci podléhal každý psací stroj či cyklostyl, na počátku sedmdesátých letu už je jediným problémem získat větší množství papíru či zařídit případně vazbu.

Protože režimu je jasné, že hudbu, zejména pak zahraniční pop-music nezastaví, oficiální státem podporovanou linií se stává přezpívávání. Chytlavé melodie západního popu jsou otextovány českým textem, který zpravidla napodobuje zvuk původního textu, aniž by přenesl jeho význam. Touto cestou se vydává většina oficiálních hvězd. V krátkém oteplení pražského jara však mělo širší posluchačstvo šanci dostat se i k závadnější hudbě. Jednak undergroundové kapely, jako The Plastic People of the Universe, a potom autoři, kteří také přezpívávali americkou tvorbu, avšak kladli důraz na zachování či přenesení významu, jako například Spirituál kvintet.

Novinkou na poli hudby je však proniknutí magnetofonových pásek a v posledních letech i kazet a kazetových magnetofonů do Československa. Ty totiž umožňovaly šířit mezi lidmi neoficiální kopie reprodukované zahraniční hudby. Do Čech tak doráží mimo jiné disco, byť první diskotékový pořad uváděný v Praze budil spíše rozpaky a lidé teprve zjišťovali, co ses s novou rytmickou hudbou dá vlastně dělat. Navíc i režim samotný teprve zjišťuje, zda tuhle novou zábavu, která rychle nabývá obliby u mladých, podporovat domácí tvorbou nebo naopak zakázat.

Stálicí české zábavy zůstává tanec a taneční kurzy. Jistou dobu byl sice potlačován jako buržoazní zábava, ale oblíbené taneční přežily toto krátké období pod záminkou společenské výchovy a nyní už na tanečních zábavách není nic špatného. Tedy pokud se na nich nehraje rock'n'roll. Nebo disco. Naopak venkovské taneční zábavy dostávají svérázný venkovský ráz, na hony vzdálený čemukoliv buržoaznímu.

Obrázek

Divadlo je také cenzurováno, přesto mnohá divadla balancují na hraně, schovávají kritku režimu za sofistikované narážky a leckdy dochází i narážkám nechtěným, kdy si diváci, kteří hledají nesouhlas s režimem i tam kde není, sami doplňují nevyřčené. Jedním z těchto divadel neustále balancujících na hraně zákazu je i nově vzniklé Divadlo Járy Cimrmana, působící v pražské Redutě.

Pokud lidé zůstávají doma, o zábavu se jim stará státní televize. Obsah je samozřejmě poplatný době, ale diváci mohou sledovat televizních seriály, filmy, oficální zpravodajství a také dva nové televizní formáty - vědomostní televizní soutěže a pak velký zábavní pořad Televarieté, který přinesl relativně vysokou úroveň nezávadné televizní zábavy opravdu pro každého.

Kde nebyla televize, bylo možné poslouchat některou z rozhlasových stanic a to buďto oficiálních, státem schválených a nebo také zahraniční vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Obě tyto stanice jsou v současnosti průběžně rušeny, přesto je mnoho Čechů poslouchá a slouží jako alternativní zdroj nezkreslených a necenzurovaných informací. Zvláštním rozhlasovým kanálem pak byl Rozhlas po drátě, komunikační kanál, který byl zřízen na území české republiky pro případ masivního rušení běžného rozhlasu ze strany imperialistického agresora.

Češi i nadále s oblibou holdují sportu a komunistická strana zřizuje za tímto účelem velké množství sportovních svazů a organizací, které mají sportovce sdružovat, podporovat a zároveň řídit a sledovat. Pro mládež jsou klíčové zejména organizace Socialistického Svazu Mládeže, která nahradila zakázané skautské a jiné mládežnické organizace. Pro mladší členy pak byla vyvořena Pionýrská organizace SSM, která měla děti již od útlého věku zavazovat a vychovávat k socializmu a komunizmu. Strategické sporty spojené se službou v armádě, například střelbu, radioamatérství nebo letectví pak zaštiťovala zvláštní organizace Svazarm, čímž byla kontrola těchto "nebezpečných" koníčků zajištěna.

Protože v této neklidné době nebylo možné vést svobodný organizovaný život ve městě, mnoho lidí utíká do rekreace v soukromí, za městem. Odvážnější oživují tramping, ostatní pak objevují kouzlo chat a chalup. S tím, jak se venkov vyprazdňuje, původní chalupníky a domkáře nahrazují chalupáři a chataři, anebo - jak se jim posměšně říká mezi venkovskými - lufťáci.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 24. 11. 2016, 09:10

Zbraně a válčení
Nedávná fascinace až adorace síly atomové energie zvolna přechází ve nepříjemné vystřízlivění. Je tomu přibližně deset let, co svět málem přestal existovat a lidé na obou stranách železné opony si začínají uvědomovat, že lidstvo dosáhlo bodu, ve kterém je schopno stisknutím jednoho červeného tlačítka způsobit apokalypsu. Pokrok v několika posledních letech a vynález mezikontinentální balistické střely pak vytváří dojem jistotu vzájemného totálního zničení. Tato nová doktrína se má stát na příštích několik desítek let garantem světového míru, nebo alespoň toho, že lokální války nepřerostou ve světové.

Po prudkém rozvoji tanků během druhé světové války začíná na tomto poli stagnace. Střední tanky T-54 a T-55, které tvoří páteř československé lidové armády jsou v podstatě pozdně druhoválečná koncepce. Moderní tanky T-62 CŠLA, které již mají automatické nabíjení, naše armáda výbavě nemá a výroba T-72 se teprve rozjíždí.

Letectví oproti tomu prožívá velký rozmach. Nahrazení pístových motorů proudovými vedlo k růstu výkonů. Proudové stroje MiG-15 ještě byly uzpůsobeny na klasický letecký boj, ale momentálně zavádí ČSLA do výzbroje stíhací letouny MiG-21, který je mimo jiné vyzbrojen i řízenými střelami s radarovým naváděním K-13. Zcela novým dopravním prostředkem a zároveň zbraní je vrtulník. Ruské stroje jsou těžké a bytelné létající obludy, ať už se jedná o spíše transportní a výsadkvý Mi-8, anebo čerstvě zkonstruovaný bitvevní Mi-24.

Raketová technika se začíná prosazovat i v dělostřelectvu, do výzbroje se dostávají samohybné raketomety RM-70 neboť druhoválečné samohybné houfnice SD-100 již nestačí moderním potřebám.

Co se týká pěchotní výbavy, tak automatické zbraně ve výzbroji zcela převládají. Útočné pušky se staly standardem, světovou jedničkou se stala zbraň Автомат Калашникова 1947, pověstná AK-47. A samopaly se naopak zmenšují a zbraně jako vzor 61, přezdívaný Škorpion či pověstný izraelský UZI umožňují vést automatickou palbu ze zbraní srovnatelných skladností s většími pistolemi. U lepších jednotek se staly standardem neprůstřelné vesty.

Samozřejmostí je vysoká mobilita pěchoty a zároveň její ochrana proti palbě běžných zbraní používáním Bojových vozidel pěchoty a Obrněných transportérů.
Obrázek

Začíná také výzkum nelethálních zbraní. Vodní děla se běžně používají k rozhánění demonstrací, policie má ve výzbroji obušky a zakázanou, avšak existující novinkou pro osobní ochranu, je obušek teleskopický. Obrněné transportéry používané policií mají demontované těžké zbraně, avšak mají na čele tzv. mobilní ploty, sloužící k vymezení prostoru či dokonce k vytlačování demonstrantů pomocí velké síly a váhy troje.

Hospodářství a obchod
Ekonomika se ještě nevzpamatovala z válečných strastí a už dostala další ránu v podobě znárodňování a kolektivizace. Ve snaze ukončit přídělový systém, devalvovat měnu, zastavit černý trh a snížit obrovskou poptávku provedla komunistická vláda v padesátých letech měnovou reformu, která znehodnotila úspory velké části obyvatel. Koruna československá byla od tohoto okamžiku >>kryta prací československého lidu<< (tzn. vůbec).

Měnová reforma situaci na čas stabilizovala, byť za vysokou cenu. V centrálně řízené ekonomice s regulovanými silami ale totálně selhával základní tržní princip nabídky a poptávky a centrální plánování ho nikdy nedokázalo suplovat. Díky tomu byly některé regály plné jedněch nepotřebných komodit, zatímco jiné nedostatkové zboží chybělo či bylo dostupné pouze >>pod pultem<<. Navíc díky měnovým dotacím a izolaci přestala být koruna československá volně směnitelná. V běžných obchodech je dostupné pouze zboží produkované v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci - obchodního svazku zemí východního bloku.

Pokud chce nějaký český občan vycestovat do zahraničí a potřebuje valuty, může podat oficiální žádost státu a ten mu po vyhodnocení jeho požadavku určí, jak velké množství korun s mí směnit v oficiálním kurzu. Zboží ze západu, které je považováno za luxusní, je možné koupit pouze ve zvláštním řetězci prodejen Tuzex. Tam je možné platit valutami či zvláštními poukázkami, lidově nazývanými >>bony<<. Tento systém je vynikajícím podhoubím pro takzvaným vexláky, ilegální pouliční překupníky, u kterých je možné jinak nesměnitelnou měnu vyměnit za kurz skutečný, samozřejmě několikanásobně vyšší.
Obrázek

1-OBCHOD je roven:
* 2 000 Kčs = 500 Bonů
* 4 Kčs = 1 Bon


Automobilismus je na vzestupu a kombinace nízkých cen ropy a flexibility nahrazuje masově kolejovou dopravu. Nikdo zatím neřeší, jaký vliv to má na životní prostředí a už vůbec nikdo netuší, že za rohem je ropná krize. Nicméně do centra Prahy už se nevejdou ani tramvaje, ani autobusy a tak se buduje podzemní dráha. Původní plány na podpovrchovou tramvaj vzaly za své a staví se plnohodnotné "těžké" metro podle sovětského vzoru. Už mělo být otevřeno. Není. Snad příští rok? Nebo za dva? Tři?

Dobové vedení MHD v Praze (věnováno Potomkovi a Pepovi):

Metro:
Rozestavěný, zatím nefunkční úsek:
* C * Od Sokolovské a dále mimo mapu do Kačerova

Tramvaje:
* 1 * Z Petřin a dále po mapě přes Vozovnu Střešovice, Letnou, Strossmayerovo náměstí, kolem Dopravních podniků, rušeného nádraží Těšnov, nádraží Střed a dále mimo mapu přes Nové město do Vršovic
* 2 * Z Břevnova kolem Královského hradu na Klárov, přes Náměstí Krasnoarmějců k Národnímu divadlu a dále mimo mapu přes Nové město na Žižkov
* 3 * Od Parku Kultury a oddechu Julia Fučíka, Strossmayerovo náměstí, kolem Státní plánovací komise, přes Dlouhou na Naměstí republiky a dále mimo mapu přes Nové město do Krče
* 4 * Mimo mapu z Hlubočep přes Nové město do Hostivaře
* 5 * Z Hloubětína a dále po mapě přes Palmovku, Na poříčí, Náměstí republiky a dále mimo mapu přes Nové město a Smíchov na Zlíchov
* 6 * Z Žižkova a dále po mapě přes Bulhara, Nádraží střed a dále mimo mapu přes Nové město do Hlubočep
* 7 * Z Hrdlořez na Žižkov a dále po mapě přes Bulhara na Hlavní nádraží a dále mimo mapu přes Nové město na Smíchov
* 8 *Z Břevnova a dále po mapě přes Vozovnu Střešovice, Letnou, Strossmayerovo náměstí, kolem Dopravních podniků, rušeného nádraží Těšnov, Karlín, Palmovku a dále mimo mapu do Vysočan
* 9 * Z Hrdlořez přes Žižkov a dále po mapě přes Bulhara, Nádraží střed, Náměstí Republiky a dále mimo mapu přes Nové mésto do Motola
* 10 * Ze sídliště Ďáblice do Kobylis, kolem Vychovatelny, Bulovky, přes Liběňský most k Dopravním podnikům, kolem rušeného nádraží Těšnov, Florenc, nádraží Střed a dále mimo mapu přes Nové město do Hostivaře
* 11 * Ze Strašnic přes Nové město a dále po mapě na Náměstí republiky, kolem Státní plánovací komise na Strossmayerovo náměstí, Letnou, Prašný most, Náměstí říjnové revoluce, Bořislavku a dále mimo mapu na Divokou Šárku
* 12 * Z Vozovny Kobylisy, kolem Vychovatelny a Bulovky, na Dělnickoum k Dopravním podnikům, kolem Státní plánovací komise na Klárov, Malostranské náměstí a dále mimo mapu na Smíchov
* 13 * Z Krče přes Nové město a dále po mapě kolem nádraží Střed, Poříčí, Palmovku a dále mimo mapu do Hloubětína
* 14 * Od Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, kolem nádraží Bubny, Dopravních podniků, rušeného nádraží Těšnov, nádraží Střed a dále mimo mapu přes Nové město na Zlíchov
* 15 * Z Hloubětína a dále po mapě přes Palmovku, Poříčí, nádraží Střed a dále mimo mapu přes Nové město do Košíř
* 16 * Mimo mapu z Vinohrad přes Nové město na Smíchov
* 17 * Ze sídliště Ďáblice kolem Vychovatelny na Pelc-Tyrolku, kolem Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, Strossmayerovo náměstí, Státní plánovací komisi, Náměstí republiky a dále mimo mapu přes Nové město do Braníka
* 18 * Od hotelu Internacionál, přes náměstí Říjnové revoluce, Letnou, Strossmayerovo náměstí, kolem Dopravních podniků a rušeného nádraží Těšnov, nádraží Střed a dále mimo mapu přes Nové město do Krče
* 19 * Z Hloubětína a dále po mapě přes Palmovku, Poříčí, Náměstí republiky a dále mimo mapu přes Nové město na Spořilov
* 20 * Z Petřin a dále po mapě kolem Vozovny Střešovice, Špejchar, Klárov, náměstí Krasnoarmějců, Národní divadlo a dále mimo mapu přes Nové město na Žižkov
* 21 * Z Hrdlořez přes Žižkov a dále po mapě přes Bulhara a dále mimo mapu přes Nové město do Braníka
* 22 * Z Bílé hory a dále po mapě kolem Vozovny Střešovice, Špejchar, Klárov, Malostranské náměstí a dále mimo mapu přes Smíchov, Nové město do Hostivaře
* 23 * Od hotelu Internacionál, přes náměstí Říjnové revoluce, Špejchar, Klárov, náměstí Krasnoarmějců, Národní divadlo a a dále mimo mapu přes Nové město na Spořilov
* 24 * Ze Zahradního města, přes Nové město a dále po mapě kolem nádraží Střed, Florenc, Dopravní podniky, Libeňský most, kolem Bulovky k Vychovatelně
* 25 * Z Divoké Šárky dále po mapě skrze Bořislavku, Náměstí říjnové revoluce, Prašný most, Letnou, Strossmayerovo náměstí, Dopravní podniky, kolem rušeného nádraží Těšnov, Karlínem na Palmovku a dále mimo mapu do Nového Hloubětína
* 26 * Z Pelc-Tyrolky, Dělnickou, kolem Dopravních podniků, Státní plánovací komise, Náměstí republiky, kolem nádraží Střed a Bulhara a dále mimo mapu přes Žižkov do Strašnic
* 27 * Mimo mapu ze Smíchova, Nuslemi do Hostivaře
* 29 * Z Vozovny Kobylisy, kolem Vychovatelny, na Pelc-Tyrolku, kolem Parku kultury a oddechu Julia Fučíka na Strossmayerovo náměstí, náměstí Republiky a dále mimo mapu přes Nové město do Hostivaře
* 30 * Z Vokovic a dále po mapě kolem Bořislavky, Náměstí říjnové revoluce, Prašný most, Špejchar, Klárov, Náměstí rudoarmějců, Národní divadlo a dále mimo mapu přes Nové město do Braníka
* 31 * Z Břevnova a dále po mapě kolem vozovny Střešovice na Letnou, Strossmayerovo náměstí, k Dopravním podnikům, přes Libeňský most na Bulovku a k Vychovatelně
* 32 * Mimo mapu z Kotlářky, přes Nusle do Hostivaře

Trolejbusy:
* 51 * Mimo mapu ze Strahova přes Nové město do Vršovic

Autobusy Z důvodu úspory prostoru pouze linky, které jezdí po mapě, Pepa promine, Potomek odpustí:
* 102 * Z Kobylis k Ubikacím, do Bohnic a Čimic
* 103 * Ze sídliště Ďáblice a dále mimo mpau do Čakovic
* 107 * Od hotelu Internacionál do Suchdola
* 112 * Z Dimitrovova náměstí přes Pelc-Tyrolku, kolem ZOO do Podhoře
* 116 * Od hotelu Internacionál přes Bořislavku k Jenerálce
* 131 * Ze Špejcharu přes nádraží Bubeneč, kolem hotelu Intenacionál, k Matěji a na Bořislavku
* 143 * Ze Zikovy, přes Náměstí říjnové revoluce, kolem Vozovny strašnice a dále mimo mapu ke stadionu Strahov
* 147 * Od hotelu Internacionál k Vysoké škole zemědělské a na Výhledy
* 151* Z Vysočan, přes Prosek a dále po mapě na Bulovku
* 161 * Z Bořislavky, přes Jenerálku a dále mimo mapu do Nebušic
* 162 * Od Vozovny Kobylis dále mimo mapu do Dolních Chaber
* 219 * Z Revoluční přes Náměstí říjnové revoluce a dále mimo mapu na Ruzyni, Nové letiště
* 225 * Z Revoluční na Letenské náměstí, do Zelené, k Matěji a na Bořislavku
* 232 * Z Bořislavky, kolem Ořechovky, vozovny Střešovice a dále mimo mapu přes Smíchov na Pankrác
* 233 * Z Náměstí Krasnoarmějců kolem rušeného nádraží Těšnov, přes Florenc a dále mimo mapu do Malešic
* 234 * Z Petřin a dále po mapě přes Prašný most, Letnou, Revoluční, Náměstí Krasnoarmějců, Národní divadlo a dále mimo mapu přes Nové město do Krče
* 235 * Z Veleslavína na Náměstí říjnové revoluce, Letnou, kolem Dopravních podniků, rušeného nádraží Těšnov, Florenc a dále přes Vinohrady na Spořilov
* 236 * Z Vozovny Kobylisy, kolem Vyhovatelny, do Dělnické, na Florenc a dále přes Žižkov do Hostivaře
* 249 * Z Náměstí říjnové revoluce kolem Vozovny Střešovice a dále mimo mapu do Jinonic
* 256 * Z Revoluční k Dopravním podnikům, Dělnickou, kolem Vychovatelny a dále mimo mapu na Prosek
* 275 * Ze ZOO na Pelc-Tyrolku, Dělnickou k Dopravním podnikům na Florenc a dále mimo mapu přes Vinohrady na Zahradní město

Na železnici motorové vlaky pomalu začínají nahrazovat parní trakci. Lehké osobní vlaky a rychlíky začínají odbavovat motorové vozy řady M262.0 případné novější a výkonější M286.
Obrázek
Lehčí nákladní vlaky pak tahají motorové lokomotivy řady T435.0, přezdívané pro úcyhodný výkon Herkules. Elektrifikace českých železnic pokračuje rychle, ale nekoncepčně. Polovina sítě se elektrifikuje stejnosměrným proudem, druhá polovina střídavým a odborníci nejsou schopni se dohodnout, co je vlastně lepší. Výsledkem je nucené přepřahání elektrických lokomotiv na delších cestách. Kde není dostupná elektřina a nafta nestačí, pokračuje nasazení parních vlaků, na čelech lokomotiv se objevily známé rudé hvězdy.

Letecká doprava stále ještě není zasažena ropnou krizí. Československé aerolinie nakupují z ruska Tu-104 a díky problémům strojů DeHavilland Comet se tak stávají jsou druhou leteckou společností na světě, která nasazuje na pravidelné linky proudová letadla. První je ruský Aeroflot. Praha má také první transatlantické spojení, na trati do Havany létají Bristoly Britania. Zbytek letového parku ČSA tvoří Iljušiny Il-14 a Il-18, které zajišťují i hustou síť vnitrostátní dopravy. Pokud jste prominent a dostanete se k jinak vyprodaným letenkám, můžete se z Prahy dostat letecky třeba do Karlových Varů, Mariánských lázní, Brna, Uherského Hradiště, Gotwaldova, Ostravy, Bratislavy, Piešťan, Žiliny, Lučence, Sliače, Popradu nebo Košic.

Vzdělanost a věda
Ač jsou vysoké školy znovu otevřeny a nové se rojí jako houby po dešti, vzdělání na nich opět není samozřejmostí. Obzvláště v období normalizace je kádrování a původ zásadní pro získání jakéhokoliv vyššího vzdělání. Oproti tomu základní vzdělání a alespoň nějaká forma střední školy či učiliště je dostupná všem a povinně. Školáci jsou od počátku indoktrinováni ideologií a správným výkladem dějinných či společenských událostí a jen málo učitelů má odvahu v normalizační atmosféře tomuto trendu vzdorovat.

Na vědeckém poli pozvolna vyprchává nadšenecká nálada z let padesátých s šedesátých. Největší skoky na poli jaderného výzkumu a kosmonautiky už má lidstvo za sebou. První jaderné elektrárny stojí, dodávají energii a zjišťuje se, že to není úplně nenáročné a že fantastické představy atomového věku s neomezenými zdroji energie jsou na hony vzdáleny realitě.
Radiace spíš škodí, než pomáhá a přestože si hledá cestu třeba do medicínských oborů, je to cesta dlouhá a trnitá. V kosmonautice byla dobyta oběžná dráha, američané předběhli sověty cestou na měsíc - a všechna další kosmická tělesa už jsou najednou příliš daleko.

V medicíně a biologii jsou důvody k optimismu. Pokračuje rozvoj antibiotik a dochází k plošnému nasazování s vynikajícími výsledky. Jsou vynalézány nové vakcíny a daří se vymýtit nebo alespoň potlačit výskyty některých chorob v populaci. Byla objevena dvoušroubovice DNA, transplantována první srdce, ledviny a některých dalších orgánů. Občas se ale také narazí na limity. Masově se vyzkoušela aplikace některých syntetických insekticidů a defoliantů a zjišťuje se, že to je katastrofa. A některé vynálezy měly překapivý přesah - např. antikoncepční pilulka spustila ve světě a s drobným zpožděním i u nás sexuální revoluci.

Značné pokroky probíhají na poli výpočetní techniky. Tranzistory jsou sdružovány do integrovaných obvodů, objevují se magnetická záznamová média a místo obřích sálových strojů se staví mikropočítače. Svět poznal první elektronickou kalkulačku, vyšší programovací jazyky jako je BASIC a Pascal. A také první domácí počítačovou hru - PONG. Všechny tyto nástroje se s určitým zpožděním a za celu značného úsilí dostávají i do východního bloku. Na počátku sedmdesátých let jsou americe v provozu desetitisíce počítačů a v západní v evropě tisíce, v Československu jsou to desítky. O čem však vládci východního bloku nemají ani páru je fakt, že v americe se právě rodí vynález, který v budoucnu změní svět. Zatímco v Československu je síťová komunikace mezi více počítači předmětem horkých debat v anarchistických kruzích, resp. zatímco vědci východního bloku teprve diskutují problematiku takové komunikace, na americký ARPANET už je připojeno přes dvě desítky uzlů.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 01:28

Je ráno, 20.4.1972. V šedých a neveselých ulicích Prahy, ozdobených nejvýše zaprášenými rudými vlajkami a zlatými nápisy, vyzívajícími proletáře všech zemí, aby se spojili, tiše bloumají pochmurné stíny.

Průměrní obyvatelé průměrného města jdou do své průměrné práce průměrným krokem, tak, aby nebudili příliš pozornosti. Ukáznění, slušně oblečení, avšak ne příliš, kličkují po chodnících zakrytých dřevěnými lešeními. Kdo by si snad myslel, že lešení jsou znamením stavební činnosti, mýlí se. Lešení je nízké a vytváří dlouhé podchody, jejichž úkol je jediný. Chránit chodce před padajícími kusy omítek a cihel z fasád neudržovaných domů.

Ne, že by se nestavělo vůbec. Na okrajích tohoto zšedlého města naplno běží míchačky betonu a jeřáby tahají velké panelové bloky. Staví se sídliště. U těch nehrozí, že časem zšednou. Budou šedá od začátku.

Dnes je ale trochu zvláštní den. Jiný než ostatní. V hlavách všech těch šedých, šourajících se průměrných lidí svítí malá jiskřička naděje. Dnes v podvečer budou moct Pražané opět vytáhnout státní vlajky. Dnes v podvečer ozdobí ulice Prahy červená, modrá a bílá, vedle všudypřítomné rudozlaté. Dnes dnes po sedmnácté hodině se čechoslováci postaví sovětům, dnes po sedmnácté hodině bude tenhle národ na šedesát minut bojovat s okupanty.

A jak už to tak bývá, když se dějí vážné věci, probouzí se Vír.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 11:56

... kdesi ve Víru ...

Česlave, ve Víru plyne čas jinak a tak jen občasným nahlížením skrze závoj do skutečného světa sleduješ, jak ubíhají dny tam kdesi v tom, čemu ze zvyku říkáš Skutečný svět. Už ani tím si ale nejsi jistý.

V tuto chvíli je to ale jiné. Ve Skutečném světě se cosi děje, cosi tě na něj táhne. Jako by tě Vír chtěl vyvrhnout a nemohl se rozhodnout kam. Pohybuješ se kdesi velmi blízko závoje a cítíš, že okno, které se má otevřít, se otevírá kdesi v útrobách tvého komplexu. A pak, skrze Vír, ještě předtím, než se vynoříš, k tobě doletí vzdálená slova.

Je to hádka. Slovům úplně nerozumíš, jen občas poznáš některé výkřiky. Muž křičí: "... přístroje ukazují, jak Vír přichází a kde je on? ...", "... nehodlám dále čekat ..." Nějaká žena mu odpovídá: "... musíme vydržet ...", "... to ti nedovolím, jen jednoho Česlava ctíti budeš!...". A mužský hlas opět odpovídá: "... a čím mi v tom chceš bránit? ...", "... i poslední hrstka tvých nejvěrnějších mu nemůže přijít na jméno ..."

Rozpomínáš se na ty hlasy. Mužský patří Wilhelmovi. Ženský Magdě.

Pak uslyšíš poslední větu od Wilhelma: "... jsou ti věrní protože věří v TEBE, Magdo. Za TEBE jsou ochotní zemřít. Ne za nějakou legendu z příběhů. Mnoho z nich jsou přesvědčení komunisté. Vědecky založení lidé. Potřebují důkazy, ne příběhy. Jestli se Česlav neobjeví, měla bys, stejně jako já, vymyslet hodně rychle něco nového, za co se postaví. Nebo o ně přijdeš. A i pokud se objeví, nespoléhej na to, že pouhá jeho přítomnost dá vše do pořádku. Ti lidé ho budou vinit z kde čeho a budou chtít důkazy toho, že je opravdu tím, za koho ho mají legendy...."

Nejraději bys okamžitě vstoupil do rozhovoru a demonstroval, že Česlav je opravdu tím, kým vždy býval, ale Vír s tebou chce smýknout kamsi pryč.
Česlave, vyhodnoť si prosím Do Something Under Fire. Hrozí ti, že tě Vír vyvhrne do Skutečného světa někde jinde a tvůj návrat a zjednání si pořádku se zkomplikuje.

Mužský hlas patří
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Dalibor
Příspěvky: 843
Registrován: 10. 6. 2016, 17:59

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od Dalibor » 26. 11. 2016, 13:29

... V rádiu...

"... A konečně k hlavní části vysílání, Vrabčákovým zprávám a odpovědím na vaše otázky. "

Otázka na Vrabčáka: „Je v Sovětském svazu cenzura médií?”
Odpověď: „V principu ne. Bohužel se ale této otázce nemůžeme blíže věnovat.”

Breaking now! Dalibor:2D6+3 → 12(3 +6 + 3)#sharp
Kde je x a co kuje za pikle? Vukmar a obě hokejové reprezentace.


Vukmar
Nejdříve tady mám novinky ohledně... hygieny a... nacistů ukrývajících se mezi námi. Jistý muž známý jako Vukmar je relikt oné epochy, snaží se ale obnovit její slávu v podobě uvadající doktorky Shumman. S detaily vás seznámí kolega Čáp.

Dále vím o tom, že se snaží ovládnout entitu, kterou se snažili ovládnout už nacisti. Čí pomoc se snaží získat? Koho je pro to ochotný unést? Co se s nasazením vlastního života dozvěděla Poletucha, se dozvíte za moment.

A poslední informace ohledně této osoby vám přinesu já. Jistě víte, že epidemie dětské obrany byla ve světě úspěšně potlačena. Sovětský svaz šel příkladem a dokonce i v prohnilém USA tato nemoc prakticky vymizela. Ale u nás? U nás se zvedl masivní odpor proti tomuto očkování, a za jakou cenu? Stačí, aby se na koupališti v Ládví objevila podivná nemoc, která ale jde zastavit očkováním proti obrně, aby se nemoc rozšířila mezi populaci. Cítíte se podivně a slabě? Máte pocit, jako byste ve své hlavě nebyli sami? Máte podivné sny? Tohle jsou všechno příznaky! Pokud jste byli někdy na koupališti v Ládví, nebo máte podezření, že vás mohl někdo infikovat, vyhledejte svého lékaře a žádejte očkování! Sami se zamyslete nad tím, kdo tohle způsobil.

Rally, Dalibor:2D6+2+1 → 7(3 +1 + 2 + 1)
Nehotoví Vlci nepůjdou plnit bod 0, ale půjdou žádat doktora o očkování, které jsme s Verou kontaminovali protiVlčím sérem.


A teď něco dočista jiného.

Otázka na Vrabčáka: „Co bylo dříve, vejce, nebo slepice?”
Odpověď: „Dříve? Dříve bylo všechno - vejce, slepice, maso, cukr...”

Vukmare, potvrď prosím, kde své vylomeniny provádíš. Poprosil bych MC, ať sám určí, jak moc velké detaily váš oblíbený špion Vrabčák svým tahem zjistil, rád bych ale, aby aspoň ti, co jsou Vukmarovým cílem věděli, že cílem jsou.

Kde je a co dělá Ruská hokejová reprezentace?
Je mi jasné, že vás ale zajímá něco jiného, protože máme dnes šanci ukázat našim utlačovatelům, že i když oni přinesli komunismus k nám, tak jejich pokřivená forma komunismu porostlá stalinistickou hnilobou nemůže přežít bez reforem, které jsme u nás započali, ale byly násilím potlačeny. Co dělá jejich hokejová reprezentace? Je pravda, že někteří jsou podezřelí z dopingu? To vše a mnohem víc se dozvíte za okamžik!

Co dělá naše reprezentace?
Ale nejdřív, jak je na tom vlastně nás tým? Co jejich tréning? Myslí si, že máme šanci zvítězit?

Zůstaňte naladění! Pokud se mi to podaří, pokusím se zprostředkovat živou reportáž přímo z ledu!

Ale tím se pomalu loučím a předávám slovo svému týmu.


Otázka na Vrabčáka: „Naši politici tvrdí, že v blízké budoucnosti předeženeme Spojené státy. Zároveň se v novinách stále píše, že USA míří mílovými kroky do propasti. Můžete se vyjádřit k tomuto protimluvu?”
Odpověď: „Náš vysílací čas je bohužel u konce.”
Dalibor, muž s přátelskou tváří, starostlivýma očima a nadšeným hlasem.
Kdysi doktor, pečovatel o Zdroj a jeho lid, a nyní šiřitel zpráv.
Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 15:26

Dalibore, už když jsi končil vysílání, slyšel jsi na ulicích sirény. Tu tam jsou ty doby, kdy Němci dlouhé hodiny zaměřovali vysílání pomocí pojízdných vozů a ručně počítali triangulační. Goniometry, které používá StB jsou rychlé, přesné a analogové obvody k nim připojené pomáhají příslušníkům odhadnou pozici vysílače s přesností jednoho malého bloku domů. Za chvíli jsou tady, obklíčí to tu a začnou prohledávat oblast dveře po dveřích. Navíc cítíš, jak Vír sílí...

Co uděláš? A kde vlastně jsi?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Dalibor
Příspěvky: 843
Registrován: 10. 6. 2016, 17:59

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od Dalibor » 26. 11. 2016, 19:15

Nechám zmizet všechny ostatní a odmontovat všechny součástky, co nejsou nezbytně nutné pro vysílání samotné. Sám tam počkám do poslední chvíle, abych dokázal odvysílat, co je potřeba.

DSuF,Dalibor:2D6+3 → 8(2 +3 + 3)#cool

Jsme na Žižkově.
Dalibor, muž s přátelskou tváří, starostlivýma očima a nadšeným hlasem.
Kdysi doktor, pečovatel o Zdroj a jeho lid, a nyní šiřitel zpráv.
Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 19:32

... v činžovním domě na náměstí Říjnové revoluce v Dejvicích...

Potomku, s obavami posloucháš Vrabčákův pořad v rádiu. Nedá si pokoj, určitě po něm zase půjdou estébáci. Nervózně přecházíš po místnosti.

Pak tvůj pohled padne na kolonu, která právě vyjíždí z Leninovy tříd na kruhový objezd. Vzpomeneš si, jak jsi tu před pár desítkami let bravurně prokličkovala prostředkem náměstí mezi nastoupenými vojáky a německým samohybným stíhačem tanků. Se zaujetím kolonu sleduješ, zamíří do ulice Československé armády. Je to kolona stavebních a demoličních strojů, takových je poslední dobou v Praze vidět desítky. Jenže tyhle nemají obvyklou žlutou nebo oranžovou barvu, jak to na stavbách bývá.

Tyhle jsou zelené či khaki a mají na kapotách rudé hvězdy. V předu kolony jede GAZ 69, má staženou svou plátěnou střechu a na zadní sedačce sedí nějaký postarší muž s bílými vlasy a knírem. Těžko ho odsud poznat, ale něco na něm přitahuje tvou pozornost. Nevydržíš to a skočíš do šuplíku, vytáhneš starý triedr a přiložíš ho k očím. Gabryas v uniformě důstojníka KGB. Jakmile si všimneš, že kolonu uzavírají dva Uraly 375D, plné sovětských vojáků, uvědomíš si, že na ulici Československé armády navazuje ulice Pod Kaštany a za ní je Korunovační a z ní je to co by kamenem dohodil do domu, ve kterém je ukrytý vchod do tvé Jeskyně.

Vrabčákovo vysílání končí, vtip na konci už říkal docela chvatně...

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 19:53

... na Hvězdárné v Ďáblickém háji ...

Jasno, časně ráno, ještě během snídaně, tě vyrušilo zaklepání nad dveře tvého služebního bytu. Když otevřeš, stojí tam Zuzana, uklízečka.

"Čest práci, soudružko Jasná. Před hvězdárnou stojí černá Volha. Soudruzi, co z ní vystoupili, vyjádřili přání, abyste jela s nimi." Trochu ztlumí hlas: "Já teda nevím, ale možná jsou od státní bezpečnosti. Asi by bylo lepší nenechat je moc dlouho čekat."

Poodhrneš záclonu a vyhlédneš. Opravdu tam stojí černý GAZ-24 a o její kapotu se opírají dva muži v kabátech s cigaretami.

Zuzana vypadá, že by ráda odešla, přesto čeká, až ji jako ředitelka hvězdárny propustíš. A ty cítíš, jak Vír sílí...

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 20:28

... v budově FEL ČVUT na chodbě ...

Fiono, dnešní pracovní den bude nejspíš stát za houby. Studenti budou roztěkaní kvůli večernímu šampionátu v hokeji a s Jákobové pořádně nemají do čeho píchnout a protože je samotné hokej až tak nezajímá, tráví celé poslední dny pokusy napíchnout se na telemetrii mise Apollo 16. Tvrdí ti, že je potřeba prověřit, zda náhodou nejsou Vlci také na Měsíci, ale máš takový pocit, že to dělají prostě protože mohou.

Když ale přicházíš na studijní oddělení, cítíš pro tebe nový pocit. Jak sílí Vír. Je to poprvé, co tenhle pocit zažíváš od začátku. A pak, když už se chystáš otevřít svou přepážku a spražit prvního studenta, který přijde řešit ztracený index nebo nějakou podobnou pitomost, na druhé straně skla se objeví hlava jednoho z Jákobů, jde o doktoranda Petra Jakuba z katedry spojovací techniky.

"Soudružko referentko, mohli bychom si prosím pohovořit o výši diet na vědecké konferenci v Leningradu?" osloví tě domluvenou větou, která značí naléhavý problém. Ihned zavřeš okýnko a pozveš ho do malé kanceláře. Jakmile se za vámi zavřou dveře a ty zapneš rušičku odposlouchávacích zařízení - jeden z produktů zdejších laboratoří - ihned spustí:

"Fiono, máme problém. Víš jak byl včera den otevřených dveří a byli tu svazáci a pionýři? Tak dneska na katedru přišel tenhle dopis. Rychle si ho přečti, já pak půjdu vrátit na sekretariát. Petruška," trochu se začervená, "mi ho půjčila, ale musím jí ho vrátit. Nesmí se ztratit."

Rychle ho přelétneš očima a čteš:

>>Věc: Využití volných kapacit FEL ČVUT v zájmu ochrany socialistického smýšlení a míru."

Vážený pane docente,
na včerejším dní otevřených dveří jsme se znepokojením shledali, že kapacity některých kateder FEL ČVUT a pozornost výzkumných pracovníků fakulty jsou upřeny zcela nevyhovujícím směrem. Jedná se zejména výzkum v oblasti pátrání po radiových vlnách a signálech.

Během naší návštěvy nám bylo vysvětleno, že pracovníci katedry spojovací techniky trestuhodně plýtvají socialistickým majetkem ve snaze sledovat nepotřebná data naprosto zbytečných pilotovaných letů na Měsíc, jejichž propagací se Američtí imperialisté snaží odvrátit pozornost od problémů, kterými je jejich země zmítána, např. neustálé utlačování černošského obyvatelstva a žen, agrese ve Vietnamu a další...

Je navýsost znepokojující, že i vědečtí pracovníci v Československé socialistické republice podlehli tomuto nastrčenému pozlátku a namísto pomoci s domácími problémy rozhazují naše společné bohatství při propagaci imperialistické snahy ovládnout vesmír a zavést kapitalismus na Měsíci.

Dovolujeme si zdůraznit, že pokud by Vaše katedra v této činnosti pokračovala, mohlo by na to být nahlíženo jako na rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Protože jsme si ale vědomi, že kritiku je potřeba vést konstruktivně, dovolujeme si ve jménu Socialistického svazu mládeže rovnou předložit alternativní program, kterým se vědečtí pracovníci BUDOU zabývat.

V ulicích hlavního města řádí agent západu, štvavý živel a kontrarevolucionář Vrábčák. Věříme, že jako spořádaný občan jste jeho vysílání doposud nevyhledával a nezachytil, proto si dovolujeme shrout, že se jedná o sprostou imperialistickou propagandou, vysílání podobné, ne-li horší, než relace takzvané Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. Bohužel na rozdíl od obou zmiňovaných stanic, které se našim telekomunikačním odborníkům daří zdárně rušit, tento Vrabčák vysílá přímo z Prahy a velmi krátkých vlnách. Proto je jeho rušení v tento moment nemožné a on může dále vnášet svár a rozkol do našich socialistických srdcí.

Důrazné na Vás, pane docente, apelujeme, aby vědečtí pracovníci zaměřili svou pozornost tímto směrem. Dnes v odpoledních hodinách Vaši katedru přijdeme navštívit a očekáváme, že nám bude představen přinejmenším výzkumný tým doktorandů a studentů, který se bude problematikou zabývat, případně že uvidíme první výsledky.

Za mír a za Vlast
Ján Gazala - předseda Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže
Saša Orlovová - předsedkyně Socialistického svazu mládeže<<


Pod jmény jsou dvě malé vlnovky, které by mohly být podpisy. Z dáli vypadají jako >>Čuk<< a >>Gek<<.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 20:55

... na koupališti v Ládví...

Vukmare, s trochou vzteku vypneš rádio, když skončí ta sprostá reportáž. Navíc se zdá, že Vrabčák chce nějak skrze jakési vakcíny sabotovat váš výzkum. Snad jediné štěstí je, že tuhle stanici neposlouchá zas až tolik moc lidí. Ale i tak.

Z rozčileného zadumání tě vytrhne Gitin káravý hlas. Vyjdeš před plavčíkův domek a rozhlédneš se. Před vchodem do koupaliště stojí modrobílá Jawa veřejné bezpečnosti. Gita stojí před stánkem s občerstvením a před ní zkoprněle postává pár příslušníků v zelených uniformách.

"Doßtanete aspoň pifo a baßta," slyšíš Gitu až sem. Za ta leta se naučila česky, ale německého přízvuku se nedokázala zatím zbavit. Ještě že v dubnu po ránu je koupaliště prázdné a tihle dva sem zabloudili omylem. Nebo ne? "Pivo si odneseme, ale vypijeme si ho později, soudružko," pronese pevným hlasem jeden příslušník, "teď jsme ve službě."

Vzpomeneš si na tu Vrabčákovu reportáž. Ale že by příslušníci na motorce poslouchali zakázanou rozhlasovou stanici? Anebo sem zajeli jen náhodou na rutinní kontrolu? Či někdo nahlásil podivné zvuky, co se občas ozývají v noci areálem když venčíte Objekt 19?

Inu v tomhle státě je možné všechno. Co je ale důležitější je fakt, že tihle dva chtějí porušit tvá pravidla, nechtějí si tu dát občerstvení. A oba tví zaměstnanci, Gita i Libor, se pozorně dívají a čekají na tvou reakci. A do toho cítíš, jak sílí Vír ...

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 21:19

... nevíš kde a nevíš s kým ...

Zlatuše, bolí tě hlava. Nevíš, zda je to víc nastupujícím Vírem nebo kocovinou. Probudíš se a rozhlédneš se kolem sebe. Malá místnost, uzoučká. Spartánsky vybavená, ale vyzdobená plakáty se západními interprety. Beatles. Beach boys. Mamas & papas.

Na židli leží pohozené tvoje spodní prádlo a košile. Sukni máš na dveřích od skříně. Podíváš se vedle sebe, v limbu tam leží dva kluci a děvče. Všichni nazí, těla mají pomalovaná. Není poznat čím, barva je rozpitá potem a rozetřená, jak se v noci o sebe těla třela, ale nejspíš to bude tvoje práce.

Pokusíš se vstát, ale šlápneš na nějakou lahev, ta ti podklouzne a odkutálí se do kouta, kde s cinkáním narazí do dalších.

"Souško, co to bylo?" ozve se dětský hlásek z chodby.
"Co by to bylo, nějak študák si dává pivo," ozve se jiný hlas, o něco starší, nejspíš mladý chlapec.

"Ale no tak, kde by se na studentské koleji vzalo pivo," odpoví oběma hlas dospělý ženský hlas. "Studenti jsou přece svazáci a svazáci pivo nepijí. A ty bys jako vzorný pionýr neměl malým jiskřičkám motat hlavu, Petře," pokračuje vyčítavým hlasem soudružka učitelka.

Nějak se ti nechce přemýšlet, co dělají jiskry a pionýři na vysokoškolské koleji, ale pak si vzpomeneš, že když ses včera seznamovala s pár sympatickými študáky z VŠCHT, jeden z nich zmínil něco o tom, že teď zrovna je týden otevřených dveří a každý den je jiná vysoká škola otevřená veřejnost. Včera to bylo ČVUT, dneska je asi na řadě VŠCHT. Ostatně - celý rozhovor o otevírání všeličeho - dveří, lahví, srdcí - vedl nakonec k tomu, že ti nabídli společnou ochutnávku výsledků jejich studentských prací. Kdo mohl tušit, že v rámci dne otevřených dveří pustí pionýry a jiskry i na koleje?

"A co když to fakt bylo pivo, souško?" zeptá se znovu zvídavá jiskřička.
"Dobrá, tak zaklepeme, otevřeme dveře a uvidíte, že to nejspíš cinkaly baňky, jak si nějaký ze studentů dělá domácí úkol," odvětí paní učitelka. "Aspoň uvidíte, jak poctiví studenti tráví i svůj volný čas prací pro blaho naší socialistické vlasti."

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 70. léta 20. století - Dystopická urban fant

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 11. 2016, 21:52

... na Žižkově ...

Dalibore,

Vukmar provádí své rejdy na nově postaveném koupališti v Ládví.

Oba dva hokejové týmy budou mít dopoledne k dispozici sportovní halu na krátký trénink.
* Sověti budou trénovat jako první, začínají už teď a budou tam do desíti
* Čechoslováci budou trénovat jako druzí, začnou v deset a budou mít halu k dispozici do oběda
* Je docela možné, že se Sověti pokusí začátek tréninku Čechoslovákům zkomplikovat

Obědvat budou oba týmy v poledne, potom je čeká odpočinek
* Sověti bydlí v hotelu Internacionál
* Čechoslováci bydlí na vysokoškolských kolejích v Dejvicích
* Je docela možné, že se Sověti pokusí Čechoslováky přiotrávit

Zápas začíná v pět odpoledne
* Sověti budou hrát drsnou ostrou hru a nejspíš se pokusí nejlepší Česchoslováky zranit na ledě
* Sověti budou dopovat
* Čechoslováci budou hrát čistě, technicky


Dalibore, podaří se ti odvysílat zbytek zpráv jedině tehdy, pokud vydržíš i když už v ulicích kolem budou policejní hlídky.
Jak vyjdeš z domu, pokusí se tě zastavit příslušník Veřejné bezpečnosti a strhne se zběsilá honička.

Prosím vyhodnoť si příslušný tah z hrozby SNB a pokud uspěješ, tak nám popiš, jak unikáš a vyhodnoť další případné tahy....
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host