[AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Odpovědět
Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

[AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 9. 2016, 10:45

1923 n.l. - Pražská galerka, sériový vrah, kult jehož hvězdy jsou správně a rádio, které dosáhne všude
Žánr - Hororová detektivka
První republika, vysněný samostatný stát národa Čechoslováků, zmítaný všemi problémy mladé demokracie a nedořešených problémů s národnostními menšinami. Přesto však hrdý, prosperující, strmě stoupající na přední příčky v průmyslové vyspělosti, vzdělanosti. Navzdory drobným detailům jako je cenzura či nedostatečná odluka církve od státu jinak vzorová demokracie.

I Praha se rozvíjí. Sjednocená s okolními městy a předměstími ve Velkou Prahu, stává se moderním průmyslovým městem , ve kterém domy rostou jako houby po dešti a žije v něm tři čtvrtě miliónu obyvatel.
Praha2.jpg
Velké město však má velké problémy a jedním z největších je kriminalita. Pražský policejní rada má co dělat, aby udržel na uzdě pražskou galerku, ať už se jedná o pověstné žižkovské kasaře, josefovské kuplíře nebo nacionalisty, kteří vyvolávají pouliční půtky.
Detektivka.jpg
Do toho se mezi lidmi šušká, že v ulicích města řádí sériový vrah, který by dokázal zabít i nesmrtelného a policie je na něj krátká. Ve městě kolují historky o tajemném kultu, který čeká, až budou hvězdy správně a pak se stane velké neštěstí. A mezi některými opatrnými občany je také s nelibostí vnímáno připravované spuštění celostátního vysílání rozhlasu. Mají totiž obavy, že takový vynález by mohl být zneužit k ovládání prostých lidí. Jenže zatímco jedni se v tomto případě bojí spíš propagandy a zneužívání rádia k ovlivňování veřejného mínění, najdou se i tací, kteří poukazují na vědecké studie, nacházející souvislosti mezi elektromagnetickým vlněním a fungováním lidského mozku. Ti se bojí mnohem přímějšího zneužití všudypřítomných rádiových vln.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka -

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 9. 2016, 11:54

Politika:

Nové vzniklé Československo je unitární demokratický stát svobodného národa Čechoslováků. Národ Čechoslováků je v tomto případě trochu umělý konstrukt, vytvořený zejména proto, aby se ospravedlnilo uspořádání ve kterém je německy mluvící obyvatelstvo národnostní menšinou, přestože početně jich v zemi žije víc než Slováků. Proto je také úředním jazykem ustanovena českoslovenština, byť menšiny mají právo používat i pro styk s úřady vlastního jazyka.

Jedná se o parlamentní demokracii, poslední volby proběhly v roce 1921. V zemi platí všeobecné volební právo a to včetně žen. Prezidentem republiky je přední osobnost jejich zakladatelů, Tomáš Garique Masaryk.
Masaryk.jpg
Předsedou vlády je Antonín Švehla, který vede všelidovou koalici sociálních demokratů, národních demokratů, agrárníků, lidovců a národních socialistů. V opozici pak jsou komunisté a německé strany. Všelidová koalice je však ve skutečnosti jen zástěrkou. Faktickou moc ve státě drží stínový útvar, zvaný "pětka". Vysocí představitelé koaličních stran se scházejí mimo půdu parlamentu, neformálně a určují, co se bude dít, a jak bude parlament hlasovat. V paralementu místo nich pak pracují a s lidmi komunikují loutkoví politici, kteří slouží jako hromosvod v případě nespokojenosti voličů a zajišťují tak členům "pětky" setrvání u moci.

Co se týká Prahy samotné, tak došlo k vytvoření Velké Prahy. K hlavnímu městu bylo připojeno celkem 37 dalších měst, předměstí a obcí a stávají se městskými částmi a čtvrtěmi. Jediné dvě samostatné obce na mapě jsou Suchdol a Čimice, vše ostatní už patří k Velké Praze.

Víra
Osvobození českého národa je v nacionalistické propagandě zároveň prezentováno jako konečné vítězství české reformace po třech stech letech katolického útlaku. Protože se habsburkové po celou dobu své vlády snažili katolickou církev ovládat a skrze ní ovládat i obyvatelstvo, v rámci principu "jednoty trůnu a církve", novým heslem je nyní "pryč od říma". Ústava garantuje rovnost všech vyznání.

Veliké politické spory se vedou ohledně toho, jakým způsobem by měla být v ústavě formulována odluka církve od státu. Slovenští poslanci blokují ostré formulace, hlavně z obavy aby maďarští biskupové nezískali v zemi moc, pokud církev nebude kontrolovaná státem. Socialističtí poslanci naopak blokují měkké formulace, protože ve svém programu požadují čistě sekulární stát. Proto se nakonec odluka do ústavy nedostává a vedou se jednání s Vatikánem, která by měla formální uspořádání a vztahy mezi církvemi narovnat obdobně, jako rovnost vyznání narovnala vztahy mezi jednotlivými věřícími.
Kostel.jpg
Lid ze setrvačnosti v matrikách stále uvádí příslušnost ke katolické víře, prakticky ale v podstatě víru nepraktikují. A sám prezident se otevřeně hlásí k tomu, že je nositelem a aktivním šiřitelem agnostických myšlenek. Nepopírá existenci něčeho vyššího, ale propaguje myšlenku, že není třeba institucializované církve k tomu, aby bylo ono něco vyšší uctěno či poznávání. A nevěří v tom, že by snad nějaká vyšší moc zasahovala do dění a svobod lidského konání - neexistují pro něj zázraky, posmrtný život, předem daný osud či události dané Boží vůlí.

Právo:
V Čechach je převzato právo Rakouské, hlavně proto aby byla zajištěna kontinuita a nevzniklo bezpráví. Změny tak probíhají postupně a pozvolně, jak se v pomalém demokratickém systému daří nacházet kompromisy.

Je ustanoveno domovní právo, neboli příslušnost každého občana k obci. Je zakázáno kočování a každý musí být někde přihlášen k pobytu. V případě nouze je to pak právě jeho obec, kdo řeší jeho chudinské dávky.

Seznam protirakouských politických trestných činnů nahradil seznam protičeskoslovenských trestných činů. Jsou mírnější, ale v zásadě se stále jedná o možnost, jakým stát může věznit obyvatele za politické prohřešky.

V trestním právu se připravují změny zahrnující dělení nezákonných skutků na přečiny a zločiny či zavádění podmínečného odsouzení.

Československé četnictvo přijalo rakousko-uherský model, kdy četníci vykonávají dozor a jsou výkonnou složkou pro obecní policii. Částečně se navrací princip polovojenského uspořádání četnictva a četnictvo se tak stalo spolehlivým ochráncem státního systému, zakročuje při národnostních a sociálních bouřích, pomáhá soudům při kriminálních pátráních, zajišťuje bezpečnost při státních návštěvách, řídí silniční dopravu, vede evidenci pohřešovaných a další.
S tím, jak roste dostupnost technického vybavení, má četnictvo najednou k dispozici auta, telefony, dokonce i letadla a uniknout zákonu by tak teoreticky mělo být mnohem těžší než dřív. Bohužel město roste tak rychle, že opak je spíš pravdou a všechny tyto technické vymoženosti v podstatě jen umožňují četníkům nezaostávat za zločinem příliš.
Četnictvo.jpg
Státní policie má velmi řídkou síť, v podstatě existuje jen ve velkých městech. Pod polici pak spadá také takzvaná "zpravodajská ústředna", neboli kontrašpionáž. Řeší zejména vážné prohřešky proti zákonu, jako vraždy, politické přečiny či hospodářskou kriminalitu.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka -

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 9. 2016, 14:42

Život, bydlení, domácnost
Přestože se Praha rozvíjí neuvěřitelnou rychlostí, poprvé v její historii to není živelný a chaotický proces, ale řízené rozšiřování, které kontrolují městští urbanisté.V Bubenči, Holešovicích, Bubnech i při asanaci Josefova, stejně tak při rozšiřování Karlína, Žižkova, Vinohrad či Smíchova jsou plánovány široké bulváry s alejemi a předzahrádkami. Budované ulice jsou dostatečně kapacitní, aby pojmuly jak tak nastupující automobily, tak samostatná tramvajová tělesa. Nově stavěné činžovní a utilitární domy jsou projektovány v uzavřených blocích, jejichž vnitrobloky mají být osázeny zelení. Stavební předpisy zakazují tyto dvory zastavovat, přesto se tak ale na mnoha místech děje, protože jde o užitečný prostor pro nejrůznější dílny, garáže a podniky.
Bydlení.jpg
V architektuře doznívá secese, která nazdobila mnoho pražských domů nádhernými ornamenty a v duchu přístupu "z extrému do extrému" ji nahrazují nastupující modernistické směry, zejména pak purismus, na rtech nesoucí heslo "ornament je zločin". Tento trend je zřejmý zejména mezi nově vznikajícími úřady a jinými polyfunkčními budovami. Mezi těmito dvěma extrémy pak na několika místech vznikají unikáty - Praha je jediné město na světe, ve kterém vyroste několik málo kubistických domů.

Ve vnitřní Praze jsou stále hlavním způsobem bydlení nájemní domy. Stavebním materiálem zůstává cihla, jen dřevěné stropy začínají být nahrazovány železobetonem. V domech roste počet podlaží, běžné je stavět až šestipodlažní domy, vybavené výtahy či páternostery. Zvětšují se plochy oken, naopak snižují se výšky místností. Dobrý měšťanský nájemní byt má kromě pokojů a kuchyně také halu, pokoje pro služku a lázeň, neboli koupelnu. U třítraktových domů se zavádí světlíky, které řeší problémy s odvětráváním prostředních místností.

U rodinných domů a vill se centrem domácnosti stává hala se schodištěm. Domy bývají často přímo napojené na zahradu a krom běžných místností a lázní bývá také často k dispozici velký ateliér. I nižší střední třída ale začíná dosahovat na možnost postavit si rodinný domek a tak se v okrajovějších částích Prahy objevuje nový typ zástavby - řadové domy.

Zatímco bytnému bydlení stále ještě dominuje secese a cihla, u nových polyfunčních domů, jako jsou úřady, obchody, sídla velkých podniků, jednoznačně převládá modernismus a železobetonový skelet.

Zásadní změnou v domácnostech je dostupnost elektřiny. Střídavý proud zvítězil nad stejnosměrným, hlavně protože je jednodušší jej přenášet na dlouhé vzdálenosti a odpadá nutnost stavět elektrárnu každých několik bloků od sebe. Nová norma stanovuje, že střídavý proud v domácnostech bude 50Hz 380/220V, standard používaný výrobci po celé Evropě. Ještě do nedávna elektřina proháněla nejvýše světla, výtahy, vzduchotechniku, případně na ulicích tramvaje. To se mění. Mechanické pračky na kliku jsou nahrazovány elektrickými, obří průmyslové ledničky, doposud dostupne jen velkým podnikům, dostávají malé domácí sestřičky a pražským ledařům zvoní umíráček. Elektrická žehlička byla již nějaký čas známa, ale teď je vybavená termostatem a sama si hlídá teplotu. A zatímco ještě před pár lety se dalo těm nejbohatším závidět, že ve svých villách mají drahé centrální, parním či spalovacím motorem poháněné centrální vysavače, elektřina umožnila pořizování malých, skladných domácích luxů.

Z plynu se postupně stává energetická surovina vhodná pouze na vaření na sporácích. Jak je v domech zaváděn etážové, centrální či dokonce dálkové vytápění, plynová kamna mizí. A kde není teplovodní vytápění možné, tam je také nahrazují kamna elektrická, akumulační.

Moderní domy již mají řádně rozvedenou vodu. V lázních a koupelnách tak můžeme najít vany, umývadla, bidety či sprchové kouty a v kuchyních své místo získává dřez.

Vzhled, oblečení a hygiena
Jednou nastartovaný trend neustále se měnících módních vln už nejde zastavit. Co deset, patnáct let je v módě něco nového a i když přechody jsou pozvolné, díky fotografiím je možné je sledovat. V posledních letech jsou u žen v módě rovné linie a soudkovité oblečení. Snížená linie pasu má zcela schovat hýždě či poprsí, neznamená to ale, že by erotický náboj z oblečení zmizel. Naopak, šaty se zkracují, sukně sahají jen pod kolena a některé mladé dívky schválně zkouší takové střihy, které v klidu kolena zakrývají, ale v pohybu už je provokativně odhalují.

Časté je používání asymetrických prvků, barevnych vzorů. Krom šatů také ženy nosí oddělené sukně a halenky moderního střihu a objevují se i kostýmky - většinou kombinace sukně plus saka, napodobující pánské vzory. Bohatší dámy samozřejmě doplňují kostýmky kožešinami. V zimních měsících si pak dáma oblékne svetřík nebo pulover.

Poprvé v historii jsou u žen v módě kratší vlasy - mikáda s patkou či vlnou. Klobouky, které se nosí, tvar mikáda dokreslují a splývají přes hlavu. Žena, která nemá klobouk, má alespoň čelenku a na krku žádné dámy nesmí chybět populární korále. Líčení je střídmější, zdůrazňuje řasy, obočí a rty, občas je doplněné tmavšími stíny nad okem, naopak tvář má být nenápadná.
Móda.jpg
U mužů dochází k mírnému uvolnění. Stále je nezbytné nosit pokrývku hlavy, ale vysoké cylindry a buřinky jsou nahrazovány praktickými klobouky a čepicemi, oblíbenými obzvlášť u chudších vrstev. Pevnou součástí obleku zůstává košile, při slavnostní příležitosti bílá se škrobeným odnímatelným límečkem, avšak čím méně formální je činnost, kterou muž zastává, tím spíše bude mít košili třeba barevnou, kostkovanou či jinak vzorovanou. Krk má být stále zapnutý a ozdobený doplňkem, motýlky však vytlačuje kravata. Oproti dřívějšku je možné nosit sako bez vesty, ale nosit vestu bez saka je považováno za znak příslušnosti k chudině a lépe postavený muž tak tedy nečiní. Saka rozšiřují ramena, občas i absurdními vycpávkami a zkracují se, sahají do půli zadku. Oblíbené jsou proužkované či kostkované vzory, vyjadřující volnost.

Na oblibě také získávají svetry a je společensky zcela přijatelné na běžné nošení svetr přes košili s kravatou obléci. Kalhoty mají volné nohavice, důležité jsou nažehlené puky, ukazující, že o muže je pečováno. Vzor nohavic by měl sedět k saku nebo svetru. Jako čerstvá novinka se pak objevují pumky s vysokými punčochami. Ač Baťova továrna ještě nepřešla na pásovou výrobu, už teď zcela drtí ševce a příštipkáře. Jeho nízkonákladový styl kombinovaný s vysokou rozmanitostí nabízených bot zkrátka nemá v československu konkurenci.

Když přijde zima, muž oblékne dlouhý kabát obdobného střihu, jako má sako. K pánským doplňkům pak patří rukavice, hůlky, dýmky či doutníky.

Poprvé se také objevuje samostatná dětská móda. Děti už nejsou zmenšené napodobeny dospělých, ale mají vlastní styl oblékání. Oblíbené jsou zejména "námořnické oblečky".

Jídlo, pití, zábava
Základ české kuchyně se v zásadě nemění. Nacionalistickou propagandou je považována za národní poklad. Přesto jí ovlivňují hned čtyři velké vlivy. V první řadě je to přesun vaření od služebnictva k ženám v domácnosti. Recepty se tedy zjednodušují, hledají se jiné cesty jak dosáhnout podobné chuti bez nutnosti strávit dlouhé hodiny u plotny. Druhým vlivem je pokrok v lékařské vědě. Strava se začíná sledovat, přichází první náznaky racionální výživy. Zelenina se opět dostává na přední místa, ale tentokráte nikoliv kvůli chudobě strávníků, ale protože je prostě zdravá. Dalším vlivem je nástup cizokrajných kuchyní – některé pražské restaurace přidávají na menu cizokrajná jídla. A poslední věc je onen všudypřítomný čechoslovakismus, který do české kuchyně míchá slovenské vlivy.

Pivo se pevně etablovalo jako národní nápoj a Česká republika je jedna z mála evropských zemí, která se nepřipojila k zákazu absintu a tento je vyhledávanou pochoutkou návštěvníků pražských podniků.

V umění se střídá jeden sloh za druhým, jako by umělci neustále hledali jen nové a nové cesty, jak se vymezit vůči předchůdcům Různé umělecké směry mnohdy působí souběžně vedle sebe či se vzájemně ovlivňují. Končí éra impresionismu v malířství a básnictví a secese ve stavitelství, plakátnictví a užitém umění. Na krátkou chvíli se objevuje kubismus, krom malířství i v sochařství a stavebnictví. Sochařství je ovšem zmítáno rychlými proměnami, novoklasicismus napodobující novými metodami antické i jiné klasiky střídá konstruktivizmus, pracující se strojovými křivkami a světelnými objekty. Ve stavebnictví nastupuje éra modernismu. Jako první se na stavbách projevuje purismus se svým důrazem buďto na čisté zpodobnění napodobovaného slohu či dokonce pouze na čisté linie. V jeho šlépějích se ovšem začínají objevovat první náznaky funkcionalismu, kdy forma následuje funkci, kterou objekt má mít. V básnictví se pak objevuje také vliv dadaismu a v malířství a sochařství prosakuje na českou uměleckou scénu i futurismus.
1177145-438359.jpg
Vážná hudba je zmítána podobnými trendy. Neoklasicismus či neofolklorismus experimentují s hudebními formami, netradičními zvuky, nástroji, rytmy a to takovým způsobem, že v podstatě přestávají zajímat široké masy. Ty, zejména díky vynálezu gramofonu, znovuobjevují dávno zapomenutou formu skladby - píseň. Pravda, protože na deskách je málo místa a producenti toho chtějí prodat co nejvíce, píseň je trochu pokřivená uspěchaností, ale ostatně taková je celá doba, takže lidem to zas tolik nevadí. Opereta přestává být oblíbená, operetní písně však zůstávají. K nim se přidávají kuplety, kabaretní písně, dechová hudba, nahrávky sokolských a vojenských kapel. A také první trampské písně či rádoby-jazzové úpravy lidových písní či známých skladeb.

Jazz je sám o sobě trochu záhadou. Občas se hraje v kabaretech a na tanečních zábavách, ale poměrně málo a pro hodně lidí je to tajemná a neznámá hudba z daleka, proto se často stává, že naletí umělcům či prodejcům nahrávek, kteří o jazzu jen slyšeli z doslechu.

S hudbou také souvisí nástup tance. Tutam jsou doby, kdy byl valčík považovaný za hříšný a nemravný tanec. Tango a foxtrot již za sebou mají svojí horečku a tam, kde nové rytmy muzikanti opravdu umí zahrát, si oblibu získává swing či charlestton.

Další novou oblíbenou kratochvílí je biograf. Film je němý, ale zatímco před pár lety ještě stačila na nalákání diváka do promítacího sálu krátka groteska, dnes už lidé požadují celovečerní filmy z domácí i zahraniční produkce. Domácí produkce je silně zasažena nacionalistickou nótou a myšlenkou čechoslováctví, oblíbené jsou proto filmy s historickou tématikou. Jenže v zejména v Americe už se natáčí na mnohem kvalitnější filmy a diváci prahnou po kvalitním obrazu, proto je velký hlad po cizí, hlavně americké produkci.

Na dveře klepe nové médium. Rozhlas. Už proběhlo několik zkoušek vysílání na nečist a na dlouhých vlnách je možné chytit vysílání z Velké Británie. Nyní se chystá pravidelné rozhlasové vysílání i v československu - z letiště ve Kbelích. V rozhlase se nechystají vysílat nic tak pokleslého, jako reprodukovanou hudbu. Program bude obsahovat zejména zprávy, živě čtené rozhlasové hry a knihy, případně živá vystoupení hudebníků.

Poprvé v historii tak začínají být hvězdami výkonní umělci, ať už jde o herce, zpěváky nebo muzikanty.

Mimo uměleckou sféru je další sloužkou zábavou hlavně sport. Oblíbený je fotbal, začíná klubové fandovství. Sokol a Orel zajišťují lidem organizované sportování. Lidé se věnují nebo sledují lehkou atletiku, lyžování, veslování, cyklistiku, zápasy a box, velké očekávání pak vyvolává připravovaná olympiáda, na kterou Čechoslováci vyrazí reprezentovat národ.

Co se týká nejpokleslejší zábavy, tak oblíbené kabarety a šantány sice stále fungují, ale uzavírají se. Už to není široce akceptovaná zábava, mizí z hlavních ulic do postranních uliček a jejich návštěvy už nejsou manželům emancipovanými ženami tolerovány tak jako dřív.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka -

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 26. 9. 2016, 19:46

Zbraně a válčení

Jak prudký rozvoj techniky téměř všechny aspekty lidské činosti zrychlil, ve válce se stal pravý opak. Pokrok v mechanizaci dal člověku těžký kulomet. Industrializace dala člověku nekonečné nábojové pásy a ostnaté dráty. Pokrok v chemii přinesl dělostřelecké granáty a chemické zbraně. A tohle všechno dohromady zastavilo boje v zákopech. Hodiny a hodiny dělostřelby, následované marnými útoky skrze pole pole plná ostnatých drátů proti kulometné palbě vedly k takzvané opotřebovávací válce.

Až ke konci války se ukázalo, že na bojiště nastupují noví králové, letadla přizpůsobená konkrétním bojovým úkolům a tanky. Jejich úspěchy jsou předzvěstí toho, že příští válka co přijde, již bude mobilní.
Valka.jpg
Nové zbraně, které válka přinesla jsou všeho možného druhu. Kulomety se zdokonalily, zmenšily. Lehké varianty je schopná pěchota přenášet s sebou, jen pro vedení palby je potřeba je postavit na trojnožku. Těžké kulomety se pak montují do pevných pozic nebo na vozidla. Objevila se nová, lehká dělostřelecká zbraň - minomet. Přestože i tu je nutné před použitím rozložit, lehčí kusy dokáže přenášet pěchota a uvezou je lehká auta. Ničivost těžkého dělostřelectva také roste, namísto pevných střel či šrapnelů se objevují výbušné granáty. Krutou novinkou je také používání chemických zbraní, proti kterým existuje jediná obrana - včasné nasazení plynové masky a proti agresivnějším plynům i nutnost používat neprodyšných plášťů a rukavic. Jiným druhem nové chemické látky je zápalná směs stříkaná proti okopům z plamenometů. Opět se jedná o poměrně těžkou zbraň, ale velmi účinnou, neboť plameny proniknou do kdejakého zákoutí, kam puška nedostřelí.

Zkušenosti ze závěru války se samozřejmě snaží jednotlivé armády zúročit a s tím, jak roste síla a spolehlivost motorů, tak se to čím dál více daří. Ve výzbroji se tedy objevují obrněná auta a tanky, tahače dělostřelectva i nákladní vozy pro převoz pěchoty. A také letadla, která se přizpůsobují různým rolím v boji, prozatím se profilují hlavně těžká bombardovací a obratná a rychlá stíhací letadla. Výzbroj tvoří lehké pumy a těžké kulomety.

Pokrok ale zažívají i ruční zbraně. Přichází samonabíjecí pistole a pušky. Vojáci nemusí zbraň ručně natahovat, jako u opakovaček a revolverů a místo toho se o vsunutí dalšího náboje do komory stará mechanismus poháněný tlakem vystřelené nábojnice. K tomu také vynález zásobníků, které stačí přebít najednou, jedním nebo dvěma pohyby ruky, bez nutnosti zasouvat do zbraně jeden náboj za druhým, to umožňuje pěchotě vést téměř nepřetržitou palbu i bez kulometů.

Na slabé pancíře obrněných vozů a prvních tanků a tančíků se navíc vyrábí i průrazná munice, která si s libovolným lehkým pancířem poradí.

Hospodářství a obchod
Československo se celkem rychle vzpamatovává z válečných hrůz. Hlavně česká část země v sobě soustřeďuje velké množství rakouského průmyslu. Velmi záhy po rozdělení provádí ministr financí měnovou reformu - nechává kolkovat bankovky v oběhu a tisknout nové, československé koruny. Přetože díky válce se inflace rozběhla, měnu toto opatření stabilizuje a zastaví trend vyvolávaný neustálými dotisky a devalvacemi maďarských a rakouských korun.
1koruna.jpg
1-BARTER = 1500 Korun československých = 150 000 Haléřů
1 Koruna československá = 100 Haléřů


Velmi se řeší problém německého a rakouského vlastnictví průmyslu. Chvilku se zvažuje zestátnění, ale nakonec zvítězí nacionalismus nad socialismem a provede se nostrifikace. Většina podniků majících provozovny na území československa se musí ze zákona stát československými a musí mít v československu své sídlo a ředitelství. Opatření sice vyvolá další vlnu národnostních třenic a německy mluvícím obyvatelstvem je neseno nelibě, ale nakonec se zrealizuje.

V následujích letech pak nastává nebývalá konjunktura a malá zemička v prostřed Evropy se stává desátou nejvýkonnější ekonomikou na světě a některé firmy nemají ve světě konkurenci.

V průmyslu se v dílčích provozech začíná objevovat pásová výroba. Zatím to není hlavní koncept, tak jak to má třeba Henry Ford v Americe, ale někteří čeští průmyslníci zvažují její zavedení. Obrovským krokem kupředu pak je elektrifikace - nahrazení komplikovaných řemenových převodů od parních strojů elektromotory výrazně zjednoduší stavbu nových továren.

S tím, jak stoupá efektivita průmyslové výroby i životní úroveň obyvatelstva, čím dál větší část trhu si začínají ukusovat služby, které už dávno neznamenají jen pohostinství. Na jednu stranu jsou vyhledávané všemi, co si to mohou dovolit. Na druhou stranu obzvláště levice na tento trend nahlíží s nelibostí, protože tento segment trhu vlastně nic nevyrábí. Zajít ke kadeřnici nebo do biografu je zkrátka stejně jednoduché, jako navštívit hokynáře.

V Praze koňku nahradila elektrická dráha a síť intenzivně roste. Celkem 20 linek obstarává značnou část Velké Prahy.

* 1 * Z Břevnova, podél hradeb na most Svatopluka Čecha, přes Staroměstské náměstí k Masarykovu nádraží a dále mimo mapu přes Vinohrady do Vršovic.
* 2 * Okružní od Masarykova nádraží kolem Prašné brány, přes Štefánikův most a Bubny, dále mezi Letenské stadióny a zpět k řece, přes Mánesův most a dále mimo mapu po nábřeží, přes Nové město, Vinohrady a Žižkov zpět k nádraží.
* 3 * Od Holešovické elektrárny, kolem Výstaviště, přes Štefánikův most k Prašné bráně a dále mimo mapu přes Nové město do Nuslí
* 4 * Od Čechovy třídy na Letné do Bubnů a po nábřeží k Čechovu mostu, na Staroměstské náměsti, ke Karlovu mostu a dále mimo mapu po nábřeží a Novým městem do Nuslí
* 5 * Z Vysočan a dále po mapě skrze Libeň, kolem Invalidovny k Denisovu nádraží, Prašné bráně a dále mimo mapu přes Nové město na Smíchov.
* 6 * Od nádraží Bubny, přes Hlávkův most, kolem Denisova k Masarykovu nádraží a dále mimo mapu přes Nové město na Smíchov.
* 7 * Z Žižkova na Nové město, Smíchov a dále po mapě a přes Malostranské náměstí k Mánesově mostu.
* 8 * Od Holešovické elektrárny, kolem Uranie, kolem Ústředních jatek, přes Hlávkův most, kolem Denisova nádraží a k Prašné bráně, a dále mimo mapu na Nové město.
* 9 * Z Ohrady na Žižkově k Masarykovu nádraží a dále mimo mapu přes Nové město a Smíchov do Košíř.
* 10 * Z Vinohrad přes Nové město na Smíchov a dále po mapě a přes Malostranské náměstí kolem hradu na Pohořelec.
* 11 * Ze Strašnic, přes Vinohrady a Nové město a dále po mapě kolem Prašné brány, přes Štefánikův most, skrze Bubny a mezi Letenskými stadióny, kolem nádraží Bruska a do Střešovické remisy.
* 12 * Od Uranie kolem Centrálních jatek, po nábřeží k mostu Svatopluka čecha, přes Mnáměstí a dále mimo mapu na Smíchov
* 13 * Z Ohrady na Žižkově k Masarykovu nádraží, Prašné bráně a dále mimo mapu přes Nové město pod Vyšehrad a do Podolí
* 14 * Z Kobylis do Libně, Karlínem k Masarykovu nádraží a dále mimo mapu přes Nové město a Smíchov do Košíř
* 15 *Z Vysočan a dále po mapě skrze Libeň, kolem Denisova a Masarykova nádraží a dále mimo mapu přes Nové město na Smíchov
* 16 * Z Vinohrad přes nové město na Smíchov
* 17 * Ze Stromovky kolem Výstaviště na Štefánikův most, k Prašné bráně a dále mimo mapu přes Nové město, pod Vyšehradem, skrze Podolí do Bráníka
* 18 * Od Uranie kolem Centrálních jatek, přes Hlávkův most k Denisovu a Masarykovu nádraží, a dále mimo mapu přes Nové město do Nuslí
* 19 * Z Libně, kolem Invalidovny, skrze Karlín k Denisovu nádraží, Prašné bráně a dále mimo mapu přes Nové město a Vinohrady do Nuslí
* 20 * Z Josefova po nábřeží kolem Karlova mostu a dále mimo mapu přes Nové město a Vinohrady do Vršovic

Krom pravidelných osobních linek se pražská tramvajová síť také hojně využívána k nákladní dopravě. Tramvajové elektromotory stále svou kvalitou předstihují dostupné benzínové a naftové motory a tak je dnes a denně možné spatřit na kolejích nákladní tramvaje.

U železnice bylo rozhodnuto, že bude zestátněna. Byla založena společnost České státní dráhy, na kterou jsou postupně převáděny jednotlivé železnice provozované soukromníky. U společností, které byly zdevastovány válkou, je tento proces rychlý, u prosperujících tratí probíhají zdlouhavá jednání o tom, za jakých podmínek majitelé své podniky státu převedou. Výkony lokomotiv rostou a přestože na rýsovacích prknech už leží plány na elektrifikaci pražského železničního uzlu, je to právě pára, která trhá rekordy. Rychlíkové soupravy běžně dosahují rychlosti 100km/h na tratích Masarykovo nádraží - Libeň - Kolín a Masarykovo nádraží - Bubeneč - Kralupy je tak hustý provoz, že byla postavena souběžná druhá kolej.
640px-38_2267_Hoentrop_2011-04-17.jpg
Na silnice a ulice si proráží také cestu auta. Jezdí se vlevo, provoz je slabý, mnoho strojů má nespolehlivé motory. Pokus z roku 1909 zavést v Praze autobusové linky, aby se ušetřilo na budování kolejí, však byl pražany odmítnut - stroje smrděly, byly věčně špinavé nebo rozbité, s komfortem a spolehlivostí tramvajového vozu se to nedalo srovnat.

V Praze Kbelích bylo vybudováno letiště, prozatím sloužící armádě. Od podzimu letošního roku se ale chystá zavedení leteckého spojení do Bratislavy pomocí stroje A.14 Brandenburg, který s pilotem uveze jednoho pasažéra a spěšnou poštu.

Vzdělanost a věda
Negramotnost v podstatě neexistuje. I ty nejslabší sociální vrstvy umí číst, psát a počítat. Zůstává zachován rakouský systém. Základní školy i nadále představují především školy obecné a měšťanské. Po jejich povinném absolvování se pak paleta možností výrazně rozšířila. Krom historických druhů škol, jako jsou klasická a reálná gymnasia či reálky je také možné studovat na obchodních akademiích, hospodářských a průmyslových školách, které připravují studenta na konkrétní obor. Kdo na střední školu nestačí, stále může pokračovat někde v učení.

Universita Karlova v Praze má 5 fakult - bohosloveckou, právnickou, lékařskou, filosofickou a přírodovědeckou. České vysoké učení technické se stalo plnohodnotnou se dokonce šesti fakultami - stavebního inženýrstvím, architektury a pozemního stavitelství, strojního a elektrotechnického inženýrství,
chemicko-technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk. Kromě nich v Praze působí také Německá universita v Praze a Německá vysoká škola technická v Praze a vysokou školou se nově stala také Akademie výtvarných umění v Praze.

Kromě vysokých škol universitního typu se jako houby po dešti rodí vyšší odborné školy konzervatoře, pedagogické akademie a další.

Věda učinila v posledních letech několik zásadních objevů. Zásadní jsou zejména tím, že zlomily dosavadní přesvědčení o tom, že v podstatě všechno už je objeveno a člověk se blíží konečnému poznání. Teorie relativity a kvantová teorie - dvě navzájem neslučitelné vědecké představy o fungování světa, u kterých bylo dokázáno, že platí obě zároveň. Mechanická představa světa založená na Newtonowské fyzice se zhroutila. Neznamená to, že by se zastavily všechny lokomotivy a automobily. V běžném světě stále všechno funguje jako dřív. Ale ukázalo se, že člověk stojí teprve na počátku velké cesty.

Byla objevena radioaktivita a rentgenové záření, které si razí svou cestu v medicíně. Výsledkem mnohým experimentů s tím, co lidské tělo snese přineslo střívkové stehy, které není třeba vytahovat, neboť je tělo vstřebá.
Lidé se naučily vyrábět první umělé hmoty - bakelit, polystyren, polyvinylchlorid. A umělá barviva. Silnoproudou elektřinu ovládl střídavý proud, ale rozšiřuje se používání elektřiny o malých proudech - lampy a elektronky. Telegraf nahradila radiotelegrafie a v posledních letech se úspěšně experimentuje s radiofonií pro komunikaci a také rádiovým vysíláním. Gramofony přestávají být čistě mechanické.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 16:04

Jarní slunce se pomalu chýlí k západu a hodiny na věžích odbíjí šestou hodinu. Je 15.3.1923. V Pražských ulicích se sice válí chuchvalce mlhy a smogu, ale na svazích v okolí, kde celý den vál svěží jarní větřík, je nádherně. Obloha je jako vymetená a na obloze svítí hvězdy.

Většina Nesmrtelných vyhlíží nadcházející noc napůl s obavou, napůl s očekáváním, všichni jsou si však jistí jedním. Konečně bude zase jednou noc Víru za hezkého počasí. Po všech těch mlhách, povodních, lijácích a sněhových závějích je to příjemná změna. A nejsou jediní, kdo vzhlíží k obloze s očekáváním. Desítky dalších očí v Pražské kotlině se otáčí k prvním vycházejícím hvězdám s otázkou: "Budou dnes večer hvězdy správně?"

Jsou však i místa, ve kterých lidé hledí na noc s obavami. Karlínské i Žižkovské ulice tak zamořené zločinem, že by se rozumný člověk neodvážil do nich vstoupit. A zároveň tak plné nejrůznějších nerozumných lidí, kteří se do nich bezhlavě vrhají, za výdělkem, který často nebývá schvalován muži zákona nebo za zábavou. A najdou se mezi nimi i tací, pro které jsou tyhle noční rejdy spojením příjemného s užitečným. Nebo užitečného s příjemným?

Zločin se ale neomezuje na tyto špinavé části města. Série sedmnácti podivných nevysvětlitelných vražd, která se odehrála před půl rokem, vyvolala přímo bouři v tisku i kavárenských debatách. Vrah doposud nebyl odhalen a oběti, zdá se, neměli nic společného. Dokonce i vraždy byly provedeny každá jinak a jediné, co je spojuje, je fakt, že vrah nechal na místě malé pírko. U každé oběti jiné. Jenže zatímco intelektuálové a amatérští i profesionální detektivové se marně snaží přijít na kloub této záhadě, Nesmrtelní moc dobře dokáží tenhle signál přečíst. Sedmnáct není náhodné číslo. A pírka až příliš blízce připomínají obrazy, které občas vídají ve svých vizích. Někdo si nanečisto na obyčejných smrtelnících vyzkoušel sedmnáct vražd. Kdy jindy by je tak měl provést doopravdy, než o noci Víru? Jaká škoda, že policejní rada zakázal tisku informovat o jakýhkoliv detailech a tak, krom počtu a detailu s pírky, není vůbec známo, kde a za jakých okolností byla ta těla nalezena.

Každopádně ať už jsou starosti lidí jakékoliv, dnešní večer je očekáván nejen kvůli hvězdné obloze. Mnoho lidí sedí doma nebo v hospůdkách u lampových přijímačů a s napětím očekávají devátou hodinu večerní, kdy má poprvé začít pravidelné vysílání rozhlasové stanice Radiojournal. Všichni tak napjatě očekávají první rozhlasové zprávy - a někteří nedůvěřivci přemýšlí, jak chránit své mozky před zkázonosnými a všeprostupujícími elektromagnetickými vlnami.

Jedno je však jisté. Sluneční kotouč rudne a chýlí se k obzoru a Vír sílí.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 16:23

... za humny usedlosti Havránka ...
... některými také nazývané Krkavka, protože ty obrazy v hale rozhodně víc připomínají Krkavce než Havrany ...


Česlave, sedíš si v poklidu na křesílku za humny své usedlosti a díváš se na západ slunce. Odsud je krásně vidět, nechal jsi vykácet pár stromů, aby ti v téhle podívané příliš nestínily. Cítíš, jak Vír sílí a přemýšlíš, jaké šílené události tě vtáhnou do osudu nesmrtelného tentokrát.

Zaslechneš z usedlosti hlasy. Někdo se hádá. Zpozorníš, protože zaslechneš své jméno. Rozhovor bohužel neslyšíš úplné celý, i tak jsou ale útržky zajímavé. Zjevně se hádá Majdalenka, tvoje kuchařka, s Martinem, mladým účetním.

Ona: "... nikam nepůjdu... tady mám dobrou prác .... by tomu řekl pan Bertram ... "
On: "... ale .... správné, chápeš co to znamená? .... jestli přijdou sem ..."
Ona: ".... najdou všude. Nedá se tomu uniknout. Vždyť viš, co říkal kmotr ... "
On: ".... je jedno. Na vezmi si tohle .... hlídačům v továrně ....Jindřich a Waldemar říkali ...."
Ona: "Martínku ..... zbláznil dozajista ... co s ..."
On: "..... do lesa, dneska ...... budeme učit ...."
Ona: "Ale večeře ještě ...."

Potom se rozhovor začne pomalu vzdalovat a už ho neslyšíš.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 16:41

... v zaplivané muzikantské špelunce na Žižkově třídě v Karlíně ...
... některými také nazývané tajné hrdinské doupě ...

Fiono, Tibor šel zase někam za svým jazzem, chameleona si vzal s sebou. Zůstala jsi doma sama a cítíš, jak Vír sílí. Blíží se ten správný moment ke znovuzískání Mohyly. Proč se jen ten muzikant zase někde fláka?

Uslyšíš vrzání prken na pavlači. Zastaví se před vašimi dveřmi. To by mohl být on. Zvedneš se a přísně se podíváš na dveře. Ozve se nesmělé zabouchání. Tak to nebude on. Uděláš pár kroků a rychle otevřeš.

Stojí tam jeden z Jákobů. Mladý chlapec, na sobě řeznickou zástěru, mírně zavánějící směsí hovězího a vepřového. Kde jsou ty časy, kdy Jákobové nosily čisté kutny.

Dívá se na tebe provinilým pohledem. A pak potichu pronese. "Fiono. Má paní. Nesu důležitou zprávu. Zprávu, která tě bude jistě zajímat. Ale prosím, slituj se nademnou. Nehněvej se, že jsem tu. Nehněvej se, o co tě požádám. Už nějaký čas ti sloužím a myslím, že si zasloužím nějakou jistotu, že tomu bude tak i nadále. Když ti povím, to co ti chci říct, slíbíš mi něco? Blíží se velké neštěstí. A já mám mladé děvče, je to kadeřnice. Chceme se vzít. Vím, jak bys byla ráda, aby se za tebe každý z nás obětoval. Ale myslíš, že bys mohla tentokrát udělat výjimku? Všechno co vím a co je pro tebe důležité, ti povím. Ale prosím, slib mi, že mě neobětuješ. Že mě ochráníš. Že až to skončí, budu se moct k Haničce vrátit?" Ruce se mu třesou a má na krajíčku.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od Česlav » 3. 10. 2016, 18:01

... za humny usedlosti Havránka ...

O co jde? To se brzy dozvím, kuchařka přinese večeři. Brzy.
Zatím mám čas. Nahlédnu do Víru.

OPEN YOUR BRAIN: Ceslav:2D6+3 → 10 (6 +1 + 3 weird)

Zklidním dech, zavřu oči a potlačím běžné smyslové vjemy. Má mysl, ta bude volná, vznášet se na krkavčích křídlech.
Co mi dnes Vír přichystal? Ne, dnes ještě Válka nepřijde, tím jsem si skoro jistý, ale hrozí nějaké jiné nebezpečí? Kde jsou ostatní Nesmrtelní a co dělají? Je dnes ten správý čas utkat se znovu s Vlkem?
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 18:15

... na Žižkově, v činžovním domě mezi Poděbradovou třídou a železnicí ...

Vukmare, venku je zas nějakej kravál. Zvedneš se a vykoukneš z okna. Tenhle činžák tví chlapi zabrali celej právě proto, abyste měli klid. Žádný sousedi, žádný votázky.

Jenzě teď nějací pepící v kšiltech a kalhotech s kšandama hážou láhve a dlažební kostky na váš barák. Tví chlapi jim odpovídají nadávkama, občas něco mrksknou zpátky - skoro normálka.

Pak uvidíš zápalnou lahev. Nějakej páprda s takovým pupkem, že mu kšandy vobtahujou břiho ze strany, mrsknul zapálenou lahev do přízemí. A řval u toho něco jako že "To máte za to, co ste včera provedli holkám vod Kulatý báby."

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 18:27

... v Česlavově vizi ...

Česlave, sedíš na svém překrásném křesílku, už je noc a tma a díváš se na oblohu. Podíváš se na hvězdy a dnes, zrovna dnes ti přijdou neobvykle seskupené. Pak si uvědomíš, že je mezi nimi stín. Stín obrovské hrozivé bytosti, která pochází z jiného světa, kde se rovnoběžky protínají a tři pravé úhly se složí do trojíhelníka. Snad v jeho stínu zahlédneš ta obrovská chapadla a křídla ...

... v tu chvíli tě něco vyruší. Tvůj účetní Martin. "Pane, pane, vaśe akcie, uložené v trezoru Živnobanky byly ukradeny." Podíváš se na něj a celý se třese. Na uších má sluchátka a od nich vede někam vzůru drát, ne to není drát....

.... je to anténa. Vidíš Vlny, které na ní dopadají a rozkmitávají. Sleduješ je kamsi na oblohu a uvidíš i druhé, jak míří kousek od domu, do hustého křoví, zakrývajícího svah pod usedlostí. Vlny tam dopadají a i tam je proti nažloutlé noční obloze nad Prahou vidět anténa....

... připojená ke sluchátkům muže, který na tebe míří. Stiskne kohoutek, vystřelí, s tebou to škubne a rudá barva zalije tvůj zrak.

... zpět na zápraží ...

Probereš z vize v pohodlí svého křesla. Obloha je krvavě rudá, jako ve tvé vizi, ale je to jen zapadajícím sluncem. Majdalenka, kuchařka kterou si předtím slyšel, ti na tácu nese vývar s játrovými knedlíčky a svíčkovou s pěti. A k tomu vychlazené plzeňské pivo, tak jak to máš rád.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Fiona
Příspěvky: 480
Registrován: 24. 7. 2016, 17:24

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od Fiona » 3. 10. 2016, 18:50

... v tajném hrdinském doupěti na Karlíně...
"Pojď dál, Jákobe. Jsi milý."

*Fiona jej pustí dál a zavře dveře. Vytáhne z kapsy malý orb.*

"To je Conchar, velký druid. Slábne a hladoví, nepotřebuje mnoho. Stačí mu malá duše. Jako ta tvoje. Nepotřebuje mnoho, i kadeřnice potřebuje víc."

*Orb se jakoby začal na dlani neznatelně vznášet. Fiona udělá krok k Jákobovi.*

"Dokaž mi, že máš víc duše, než Conchar sní najednou. Budeš mi sloužit. Pro začátek něco malého. Sundej tu zástěru. A krvavé oblečení.
Go Aggro, Fiona:2D6+2 → 11(6 +3 + 2)#hard

*Fiona nabíjí svou brokovnici. Pak se přehrabuje v Tiborových věcech. Něco říká.*

"Conchare, vybrala jsem si služebníky nešťastně. Raději jsem měla probudit spící strážce, i když u nich hrozí, že se můžou vzbouřit. Nevěděla jsem, že je to vlastně dobře, podívej se na Jákoba. Měl se vzbouřit, a přitom se podvolil."


*Conchar se na dlani natočí na jednu stranu, a pak na druhou. Skutálí se ze dlaně a spadne do kapsy. Fiona hodí Jákobovi Tiborovo oblečení.*

"Budeš mi soužit. K tomu jsi byl zrozen. Půjdu ale po tvém boku, abys našel odvahu. Nejdřív nalezneme unesenou Seŕrlaid. Pak vyrveme hlídači tvůj osud. Budu tě při tom ochraňovat. Před Concharem."

*Fiona otevře dveře. Na zemi leží kusy Jákobova oblečení.*
"Doufám, že máš rád jazz. Měl bys jít s dobou. Jako já."

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 19:00

Fiono, bojí se, oblékne se, následuje tě. Celou dobu nespustí orb z očí, dokud to jde.

Kam půjdete?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Fiona
Příspěvky: 480
Registrován: 24. 7. 2016, 17:24

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od Fiona » 3. 10. 2016, 19:08

*Fiona se s Jákobem vydá projít blízká doupata, kde Tibor hrává jazz. Je to tam nebezpečné, ale je tam nejlepší atmosféra. Conchar je schovaný v kapse.*

"Nejdůležitější je zachránit unesenou Seŕrlaid. Mezitím vymysli, jaký je nejlepší způsob, jak najít Chvala."

Musí odpovědět upřímně.

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 10. 2016, 19:12

... v hostinci u Kamene ....

Dalibore, díváš se na spoušť ve svém hostinci. Většina stolů a židlí pozvracená, štamgasti se drží za své žaludky a koulí očima. Zabloudíš očima přes místnost na rozhlasový přijímač. I když je vypnutý, jasně jsi viděl, jak se ručička měřící sílu signálu před chvílí zachvěla. Zase testovali vysílací frekvenci.

Není pochyb, asi to bude mít něco společného se Zdrojem, ale jestli se hosti tvé hospody s každou zkouškou rozhlasu okamžitě poblijí, tak přijdeš na buben natotata. Obzvlášť, jestli má rozhlas každý den vysílat od deváté do jedenácté, vždyť to jsou hosté normálně v nejlepším!

Tohle je pro podnik větší pohroma, nežli ten článek o krysách před třiceti lety. A to už vůbec nemluvíš o tom, že taky bude svatba, kde jsi chtěl přípitek provést právě mokem od Zdroje. Jako Vera není žádná fajnovka, ale asi ani ty ani ona nechcete na svatebních fotkách být od zvratků!

Štamgasti se pomalu zvedají a Kateřina s očima obrácenýma vsloup bere kýbl, koště a hard. Hlavně aby tě nepodmetla, jinak se neoženíš.

Co s tím budeš dělat?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-EPOCHA] 20. léta 20. století - Hororová detektivka

Příspěvek od Česlav » 3. 10. 2016, 19:14

... za humny usedlosti Havránka ...

Jídlo voní krásně. Lákavě. Už mu sice neholduji tolik, co v minulosti, ale bude dobré se na dnešní noc posilnit.
Kvůli sílícímu Víru jsem přerušil půst, aby mělo tělo dost síly.

"Vypadá to nádherně.", poznamenám, když jídlo přinese, "Magdo, dítě, co tě trápí? Vypadáš ustaraně. Martin? Pověz."

Jídla se zatím ani nedotknu, sedím, nohu přes nohu, bradu opřesnou do dlaně. Obrátím na kuchařku pohled mých pronikavých očí. Nemá mi co tajit, vždyť každý, kdo žije pod mou střechou se dovolává mé ochrany. Možná se ostýchá, nebo prožívá vnitřní konflikt. Nebo na ní někdo tlačí? Měla by se mi svěřit, pokud o nic nejde, mávnu nad tím rukou.

READ A PERSON: Ceslav:2D6+3 → 10 (2 +5 + 3 sharp)
• Is your character telling the truth?
• What’s your character really feeling?
• How could I get your character to tell me?
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host