[AW-META] První Koncil Nesmrtelných

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Uživatelský avatar
Marcus Flavius
Příspěvky: 294
Registrován: 11. 6. 2016, 09:02

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Marcus Flavius » 12. 8. 2016, 07:10

Příjezd
Nepřicházím ani první ani poslední. Ještě před příchodem prohodím několik slov s Česlavovými/Zlatušinými muži, kteří lehce poblednou, ale nakonec s pár výhradami kývnou. Přicházíme s Květoslavou společně a s každým se osobně pozdravíme. Koho jsme neměli tu čest ještě potkat, těm se i představíme a potřeseme si rukou. Mám snahu si rozumně promluvit i s Jákobem, dokonce i domluvit se na nějaké schůzce před vlastním koncilem, ale kdykoli otevřu ústa, bere do ruky růženec a udělá nade mnou kříž.

Usedneme s Květoslavou vedle sebe a čekáme, až na nás přijde řada. Úmyslně čekám, až domluví Jákob, abych věděl, co vlastně přišel koncilu říci. Nečekal jsem ho tu.

Vyjádření - Vlci a Vír
"Někteří z Vás mě znají, někteří mě vidí poprvé. Stal jsem se nesmrtelný stejné noci, jako většina z vás, ale pocházím z jiné doby. Z doby, kdy lidé vzývali tucty bohů a Hospodin teprve přicházel na scénu. Z doby, kdy Řím a svět jedním byly. Z doby, kdy moc měl v rukou lid a jeho volení zástupci.

Řád a právo ale bylo pošlapáno. Tajemný Kult zarazil otrávenou dýku do srdce civilizace. Svět se obrátil v chaos, ze kterého jsme se všichni zrodili. Věřil jsem, že musím Řím chránit. Věřil jsem, že musím Řím obnovit.

Hledal jsem stopy Kultu, snažil jsem se zjistit důvod jeho existence a odhalit jeho plány. Ze všech dostupných pramenů je zřejmé, že kult provází lidstvo od jeho počátků. V každé epoše, na každém vrcholu, vždy kult zasáhl a lidstvo oslabit, společnost pošlapal, lidi obrátil proti sobě, bratra postavil proti bratru. Kdykoli měli lidé navrch, Kult je rozeštval proti sobě. Civilizace se hroutily, ideje upadaly, naděje nás opouštěla. Egypt, Čína, Řecko, Řím - kolébky civilizací a vzdělaností, pošlapané Kultem.

Ale to se nyní změnilo. Kult zeslábl. Té noci, kdy jsme se stali nesmrtelnými, prošel i Kult proměnou. Z Kultu zbyli jen Jákobové. Sami se hrdě hlásí k jeho odkazu, sami se snaží naplnit jeho osud. Přestože osud Kultu neznají, minulost zapomněli a účel je jim skryt. Věřil jsem a věřím, že Jákobové jsou schopni rozpoznat křivdy, které Kult napáchal. Věřím, že až poznají minulost, uvidí, že v budoucnosti pro Kult není místa."

"Nyní mi dovolte, abych vyvrátil spekulace a fámy, které se šíří Prahou," a pokynu rukou na Česlavovi muže a ti otevřou dvoukřídlé dveře do sálu dokořán. Ve dveřích se objeví Golem, který nakráčí doprostřed místnosti.

"Představuji Vám Golema. Jákob měl pravdu, Golem je stvořen rukou člověka, ale nyní mluví a jedná sám za sebe a žije svůj vlastní život. Kdo jsme, abychom rozhodovali, komu život náleží a komu ho smíme vzít. Nikdo zde nemá právo takto rozhodovat. Už vůbec ne někdo, kdo nezná svoji minulost a tápe ve své budoucnosti.

Golem nám nabídl svou pomoc. Dobrovolně nám předá veškeré informace, které ví o Vlcích, Víru a Kultu. Nemá smysl mučit jeho tělo, trýznit jeho vědomí a zabít jeho duši."

"Žádám tímto sněm o uznání Golema jako živé bytosti s právem na vlastní existenci a svobodnou vůli."

"Nevím, jakou přesně mají Vlci roli v příběhu. Viděl jsem Vlky ve vizích. Ve vizích, které se týkaly minulosti, současnosti i budoucnosti. Nevím, na jaké straně konfliktu stáli, ani zda mají možnost stranu zvolit. Vím jen, že mají spojitost s Kultem. Možná jsou jejich mistry, možná jsou jejich nástrojem, možná jsou jejich nepřítelem, to vize jasně neříkaly."

"Během svých cest, kdy jsem hledal odpovědi na otázky kolem Kultu, se mi podařilo nashromáždit velké množství informací. Ukryl jsem Svitky od mrtvého moře v klášteře Jákobů a společně s Jákoby jsme informace studovali a opisovali. Věřil jsem, že Jákobové jsou dostatečně osvíceni, aby jim informace pomohly ukázat směr a odhalit jejich minulost. Věřil jsem, že Jákobům pomůže poznání minulosti najít správnou cestu v budoucnosti. Stále tomu věřím, věřím, že ta doba přijde, ale nyní ještě nenastala."

"Nabízím všem nesmrtelným možnost kdykoli do svitků a jejich opisů, včetně informací, na které jsme s Jákoby přišli, nahlédnout. Svitky hrají klíčovou roli v pochopení úlohy Vlků a Kultu."

" Žádám koncil, aby převzal nad Svitky ochranu a přesunul Svitky a jejich opisy na neutrální chráněné místo, kam budou mít všichni nesmrtelní přístup."

Vyjádření - Staré spory
"Několikrát se stalo, že nesmrtelní stáli na různé straně barikády. To se nesmí opakovat. Naše role je příliš důležitá, než abychom mohli stát proti sobě."

Vyjádření - Jasna a její role
"Jasna mi byla přítelem i učitelkou. Její pohnutky byly vždy čisté. Pomáhala mi Kult najít, pochopit události a učila mě hledat v nich odpovědi. Nevěřím, že by hrála v našem příběhu negativní roli."

Vyjádření - Mrtvoly smrtelníků
"Žádný nesmrtelný nemá vyšší právo vzít komukoli život. Smrt by měla být až posledním, nejzazším řešením. Měli bychom se postarat o to, aby svět nepotřeboval žádné Grgury."
Římský centurion, vyslaný do střední Evropy zastavit kult, který se snaží ovládnout Řím. Zrazen, zabit, znovuzrozen.

Osobní deník

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Česlav » 12. 8. 2016, 09:24

Mohlo mi to být jasné. Většina Nesmrtelných nevidí dál, než na příští zatáčku, někteří si nedohlédnou ani na špičku nosu. Jak může někdo trávit věčnost prostým životem v blažené ignoranci? Někteří ale přinesli opravdu zajímavé informace. Zejména to, s čím přišli Dalibor, Vera, Gabryas, Jákob a Markus. Tak přeci jen celý tenhle podnik nebyl ztráta času.

Závěrečný postoj k tématu "Vlci a Vír"

"Vyslechl jsem si tady mnohé názory a myšlenky. Jistě mi odpustíš, mistře Gabryasi, ale jak jsi pravil, nežijeme tak dlouhý život, jako ty. A proto některé z nás ještě neomrzel. Není tedy v našem zájmu Vlkům v jejich snažení pomáhat. Krom toho, nevíme jaký je jejich skutečný účel, jaké jsou jejich úmysly a co by Vlci dělali, kdybychom tedy nebyli. Dokud se to nedozvíme, tápeme ve tmě a můžeme se dopouštět chyb z neznalosti. Oceňuji a plně podporuji Daliborův návrh, ohledně pitvy a studia Vlků. Doufejme, že nám nějaký přijde pod ruku již brzy. Poznejme svého nepřítele."

"Také se tímto utvrzuji v tom, že svolat koncil, vyjasnit nesrovnalosti a sdíelt informace je dobrá věc. Upřímně je mi líto, že jsem v té nepřehledné situace zastřelil toho Fionina Vlko-člověka. Neměl jsem nejmenší tušení, že něco takového vůbec jde - viděl jsem v něm jen tu zrůdu, která pozabíjela zajatce a zapálila Útočiště. A naneštěstí nebyla Fiona schopná situaci vysvětlit, hrození zbraní Gabryasovi tomu nepřidalo. Budu rád, když se příště podobných věcí vyvarujeme. A děkuji ti velice, Vero, za poznatky, které jsi nám sdělila - teď všichni víme, že si musíme na Vlčí krev dávat pozor a být při střetu s Vlky opatrní a brát ohled nejen na své bezpečí, ale i na své okolí. Bylo by také dobré zjistit, jak si to železné tělo obstarávají a možná tomu nějak preventivně zabránit. Teď po lesích běhá Vlk-kůň a je tedy jen otázkou času, kdy se o to pokusí. Doufám, že ho mí lovci vystopují dříve, ale něco mi říká, že mít štěstí nebudou."


Závěrečný postoj k tématu "Jasna a její role"

"A když mluvím o chybách z neznalosti, události poslední Noci dokazují, že hovořím z vlastní zkušenosti. Věděl jsem, že Jasna má zájem o to cosi, co je uloženo pod Vrchem. Ale že je strážkyní toho místa a drží zlo uvnitř...a ne, že se ho snaží dostat ven...to jsem nevěděl. Její činy v minulosti mi daly spíše opačný dojem - a stále si její motivací nejsem jistý. Minulá noc však ukázala, že odstřihnout jí od Víru je nám všem ke škodě a nebezpečné. Nevěděl jsem, co to způsobí - kdybych to věděl, nikdy bych s tím nesouhlasil. A jsem si jistý, že i Vlaštovka mi dá za pravdu - jedna věc je někoho potrestat za křivdu, druhá věc je ohrozit tím i nevinné. Doteď si nejsem jistý, jestli únik Vlčí esence není spíše následek toho, že jsi, Dalibore, rituál narušil - možná je to tedy i tvá vina, ale to přenechám tvému svědomí."

"Já upřímně lituji následků, které mé činy způsobily a žádám o odpuštění ty kteří jsou toho schopní. K mým činům mě vedla touha pomoci mé milované napravit křivdu a nevěděl jsem, co všechno mé činy způsobí. Pokud to něčemu pomůže, zavazuji se, že budu-li povolán, nasadím všechny své síly k ochraně Vrchu a k boji s Vlčí hrozbou. Stačí jen říct a odvolat se na má dnešní slova."

"Uvěznění Jasny navrhuje výrazná menšína. Odpusť, Vlaštovko, ale tady nemohu, než konstatovat, že k němu nedojde. A nebylo by to ani spravedlivé, ve světle svědectví, která dnes ostatní přednesli. K Jákobově návrhu se vyjádřím jen toliko, že dle mého názoru je pro Nesmrtelné zcela nepřijatelný a jen dokládá, že se mu nedostává moudrosti věků a podléhá tak vrtochům smrtelníků a tmářství."


Závěrečný postoj k tématu "staré spory"

"Pokud je tvé přání, Jasno, abych tě nechal na pokoji, pak věz, že je to vzájemné. Nedáš-li mi záminku k nepřátelství, nebudu tě pronásledovat. To neznamená, že si o tobě nemyslím své. Ale není to důvod k tomu, abych ti ztrpčoval život."

"Chvale...dlouho jsme se neviděli...až příliš dlouho. Věz, že Chiméru jsem ti nechtěl vzít ze zištných důvodů, ale protože jsem jí považoval za hrozbu. Jestli souhlasíš s tím, že staré spory je zbytečné přiživovat, hoďme tu věc za hlavu. Rád bych zase jednou, po stovkách let, viděl nějaké tvé představení."

Závěrečný postoj k tématu "Mrtvoly smrtelníků"

"Smrtelníci umírají. Ať už tomu přispíváme nebo tomu bráníme, umírají. Kola se budou dál točit a Grgur bude dál dělat, co musí. Tím bych to uzavřel."

Závěrečný postoj k tématu "Golem"

"Marku, tohle je vskutku překvapivá žádost. Já si nejsem jistý, nakolik je Golem skutečně živý a nakolik je uvědomělý, aby mohl rozhodovat sám za sebe. Dokud to nebude přezkoumáno, budu na tebe nahlížet jako na jeho opatrovníka a tím tě taky budu považovat za zodpovědného za jeho činy. Potud svobodná vůle. Zároveň, budeš-li na mém území, ti garantuji, že budu hájit Golemovo právo na existenci. Jen tě prosím, buď opatrný a neděs s ním vesničany, smrtelníci jsou často nevědomí a jednají zkratkovitě. Každopádně, velmi rád si vyslechnu, jakékoliv informace nám může dát."

Závěrečný postoj k tématu "Uložení svitků na neutrální půdě"

"Tvůj návrh na uložení svitků na bezpečném neutrálním místě plně podporuji. Urči to místo a nechť je jeho strážcem Golem a ty jeho poručníkem. Pokud to bude v mých silách, pokusím se tomu místu zajistit klid a bezpečí udržováním pořádku v celé oblasti. A pokud by někdo z Nesmrtelných chtěl neutralitu toho místa narušit, se zlou se potáže.", při mé poslední větě se zadívám na Jákoba. Jen tak, mimoděk.

Prohlášení

"Gabryas hovořil o tom, že svými činy způsobujeme utrpení smrtelníkům. Já nesouhlasím. Smrtelníci vedou války, páchají zvěrstva ve jménu bohů a dopouštějí se zločinů jeden na druhém i bez našeho přičinění. Právě naopak, myslím si, že naše dlouhověkost nám může dát vhled a moudrost k tomu, abychom smrtelníky ochránili před nimi samými a naopak podobným věcem bránili. Můžeme být pastýři toho lidského stáda. Myslím si, že je jen přirozené, pokud někteří z vás budou následovat mého příkladu a společně můžeme nenápadně vést lidstovo do zářivější budoucnosti a pomoci vybudovat civilizaci, která se vyrovná těm dávným. K tomu ale musíme prohloubit svou spolupráci, najít společnou řeč a určit si zákony, kterými se budeme řídit. Je to břímě a zodpovědnost, ale neměli bychom se bát ho přijmou. Když ne my, tak kdo?"

Závěr

Všem poděkuji za účast a potřesu si s každým ruku. I s Jasnou. Wilhelmovi popřeju hodně štěstí a vyjádřím lítost nad tím, že mě nenavštívil ani nepožádal o pomoc. Býval bych mu jí i poskytl. Vyjádřím přání, abychom podobné setkání zopakovali i v budoucnu. Poté se bez dalších formalit a okolků rozloučím a vydám se zpátky domů. Pokud bude Jákob dál něco blábolit o figurkách, klidně mu řeknu, co o nich vím - vůbec nic.
Naposledy upravil(a) Česlav dne 12. 8. 2016, 10:43, celkem upraveno 2 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Potomek
Příspěvky: 747
Registrován: 21. 6. 2016, 21:17

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Potomek » 12. 8. 2016, 10:21

Během Česlavova proslovu jsem se musela několikrát štípnout, jestli se mi to nezdá. Nevím, zda se opravdu změnil nebo jestli se umí tak skvěle přetvařovat. Né že by nebyl nabubřelý, nebo né že by netoužil ostatním rozkazovat, ale uznal svou chybu... Neuvěřitelné!

Závěrečný postoj k tématu "Vlci a Vír"

Gabryasi, Vlci neškodí jen nám, ale i smrtelníkům. Navrhnout uvěznit Jasnu a nechat Vlčí krev, aby otrávila řeky a lidi, kteří kolem žijí. To myslíš vážně? Opravdu bys obětoval tolik nevinných lidí tomu, abys zemřel?

Jákobe? O jaké sošky se jedná? Kdo je vytvořil? Nikdy jsem o ničem podobném neslyšela. A co mají umět, když říkáš, že je někteří Nesmrtelní používají k vlastním účelům?

Závěrečný postoj k tématu "Golem"

Marcu, s Golemem nemám žádný problém, pokud už nebude mít poruchy a nebude zabíjet jeptišky. Vlastně je živá bytost jsi říkal ... takže chtěla jsem říct, pokud nebude mít stavy nepříčetnosti a nebude zabíjet jeptišky. Věřím, že ty na něj dohlédneš a zaručíš také, že to jeho právo na vlastní existenci a svobodnou vůli nebude jen prázdný pojem.

Závěrečný postoj k tématu "Uložení svitků na neutrální půdě"

Souhlasím, předpokládám ale, že budou existovat i opisy těch svitků.

Závěr

"Na shledanou. Znova se setkáme asi za více napínavých událostí." Pak si dám ještě nějaké to pivo. Sezobnu občerstvení a pokecám s pár lidma. Najdu si i Wilhelma a řeknu mu, že pro jistotu budu v následujících pár týdnech dohlížet na jeho bývalé lidi, kdyby se Vukmar rozhodl, že jim bude chtít ještě ubližovat. Přece jen jsem se celkem zastyděla, když řekl, že je nám osud smrtelníků ukradený.
Nová, zdokonalená verze Potomka, která se zkouší vyrovnat se vzpomínkami svého předchůdce. Deník postavy

Uživatelský avatar
Grgur
Příspěvky: 664
Registrován: 10. 6. 2016, 20:56

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Grgur » 12. 8. 2016, 12:41

Závěrečný postoj ke všem jmenovaným tématům

"Vážení, jsem zklamán. Myslel jsem, že tu konstruktivně vyřešíme nějaké praktické problémy každodenního života nesmrtelných, a tady se místo toho budují a boří vzdušné zámky."

S těmito slovy odcházím.
Potřebujete útočiště a nemáte na zaplacení nic než své tělo? Chcete se stát hrobníkem? Potřebujete si najmout nemrtvé? Grgur, nemrtvý šerif s Mrtvopolí, k službám.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Tibor
Příspěvky: 440
Registrován: 27. 7. 2016, 14:17

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Tibor » 12. 8. 2016, 12:45

Závěrečný postoj k tématu "Vlci a Vír"

Když se probírají Vlci a dozvím se, že chiméra byla taky Vlk, projevím rozhořčení, proč mi to tenkrát nikdo neřekl. Že už jsem dávno o ní mohl zpívat a teď už si nevzpomenu.

Pak se zeptám Česlava, jestli neví, kde je teň nový VlkoKůň, že bych vzal aspoň jako náhradu.


Golema chci živého, ke zbytku se nevyjadřuju.
Pěvec, se stal opravdovým hrdinou.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Jasna
Příspěvky: 409
Registrován: 12. 6. 2016, 21:24

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Jasna » 12. 8. 2016, 14:58

Závěrečný postoj k tématu "Vlci a Vír"

Nechám všechny ať se vymluví a nic k tomu nedodávám. Snad jedině když se Jákob zmíní o soškách projevím trochu zájmu. Na tohle se budu muset vyptat. Může to být důležité.

Závěrečný postoj k tématu "Jasna a její role"
Spokojeně se usměji. Jsem ráda, že většina přítomných tu má více rozumu. Česlavova omluva mě pravda trochu překvapí, ale stejně si to hned zkazí tím jak mluví o tom, že je nám souzeno vládnout a podobné nesmysly. Ne každý je takový mocichtivý blázen jako on.

Závěr

O golemovi nehlasuji, ani jinak se do toho nevměšuji. Pokud mají ostatní pocit, že se budou cítit lépe když ho prohlásí za živého je to jejich věci. Stejně na tom nezáleží a je to vše v rukou Božích.

Jakmile je jasné, že je konec okamžitě se vracím domů.
Reinkarnující se čarodějka a zmije jedovatá.

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 10:47

Vlaštovka

Ve věci Jasna:

Poté co vyslechne skutečnost, uzná objektivně, že Jasna je v tom nevinně a že sama nese část viny. Poté je sama ochotná předstoupit před tribunál, ale když zjistí, že se k ustanovení nějakého stejně nikdo nemá, tak nakonec pokrčí rameny a nechá to být.

V ostatních věcech:

Rozhodla se, že ještě asi čas nedozrál k tomu, aby Nesmrtelní ustanovili svůj vlastní soud. Rozhodla se, že tedy dokud se tak nestahe, bude shromažďovat a vyšetřovat všechny spory a konflikty, aby - až jednoho dne soud bude ustanoven, měl z čeho vycházet a neřešil věci po letech jen ze vzpomínek.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 10:51

Květoslova

Odkýve všechno, co bude v závěru říkat Marcus.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Dalibor
Příspěvky: 843
Registrován: 10. 6. 2016, 17:59

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Dalibor » 14. 8. 2016, 14:01

Závěrečné vyjádření k jednotlivým mluvčím.
Po většinu času se snažím mlčet, i když v mé tváři je můj názor často čitelný.

Zlatuše: smutně ji poslouchám. Pak se přihlásím o slovo. "Zlatuše, je mi líto, že ses tak rozhodla. Útočiště je pro smrtelníky i pro nás velmi důležité. Pokusím se ti to po sněmu rozmluvit, ale pokud se mi to nepodaří, budu tvé rozhodnutí respektovat a nabízím ti spolupráci, či pomoc do začátku."

Jákob: Ostře nesouhlasím, že by Golem měl přejít pod vaši kontrolu. Jestli je mezi nesmrtelnými někdo rozumný, komu je možné Golema svěřit, je to právě Marcus."

Vera :
"Pokusím se na Veřinu žádost objasnit osudy Vojtěcha, ale obávám se, že do problematiky moc světla nevnesu. Jak víte, Vojtěch je - nebo spíš byl - můj otec. To on mě přivedl sem, veden vizemi, které jsem později začal vídat sám, ale pouze mlhavě a později se vytratily. Ukazovaly různé věci, vždy jiné a vábily nás do Prahy. Otec přestával být sám sebou a toulal se přes tehdy neprostupné lesy, nikdy ale nepřiznal, že by něco našel. Změna přišla té noci, kdy jsem přivedl prokletí na Vlaštovku, Janka a sebe. " Na moment se smutně odmlčím. "Zjistil jsem to až mnohem později, ale on byl ten, který oné noci zabil Vlaštovku. Po staletí se choval relativně normálně, pak jednoho dne odešel a už jsem jej nikdy neviděl.
jeho případ je v mnohém neobvyklý. Jednak sem byl přivolán z daleka, jednak u něj změna zřejmě probíhala postupně. Také mám pocit, že Nesmrtelným se měl stát původně on, ale nedošlo k tomu, protože v něm už sídlil Vlk. "

Gabryas: "nesouhlasím s tím, že bychom měli Vlkům pomáhat, když neznáme jejich skutečné motivace."

Wilhelmovu řeč nekomentuji, pokud ale dostanu příležitost, pokusím se ho vyhledat a srdečně se s ním rozloučit.

Marcus
"Stran Golema jsem ochoten uznat, že má lidská práva a svobodnou vůli. Za předpokladu, že budeš jeho poručníkem, nevidím důvod, proč by měl být jakkoli omezován na svých svobodách. Musím ale ostře protestovat proti tomu, aby byl označen za živého! Jedná se - a to nemůžu dostatečně zdůraznit - o stroj! "Na chvíli se zamyslím. "To ale v tento moment není důležité."
"Dále pak chci ocenit tvé gesto nabízející nám svitky ke studiu. Navrhuji, aby byly provedeny opisy a originály by měly zůstat pod tvou kontrolou, Marcusi, na místě dle tvého určení."

Jankovi poděkuji za vedení zápisu a požádám jej, aby shrnul výsledky jednání. Česlavovo shrnutí označím za tendenční.
Dalibor, muž s přátelskou tváří, starostlivýma očima a nadšeným hlasem.
Kdysi doktor, pečovatel o Zdroj a jeho lid, a nyní šiřitel zpráv.
Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 18:53

Wilhelm

Závěrečné vyjádření ve věci Vlci a Vír:

Dokud jsou mezi námi tací, co ubližují jiným nesmrtelným, ať už z pohnutek dobrých či zlých, nemá smysl řešit Vlky a Vír. Zameťte si nejprve před vlastním prahem, pak se s čistým štítem můžete ptát po pohnutkách Vlků.

Já sám za sebe tak činím právě teď - vzdávám se svého panství a své minulosti a jen s hrstkou věrných odjíždím do světa.

Závěrečné vyjádření ve věci Starých sporů:

Staré spory nechte spát a hleďte si, aby nevznikaly nové. Jen za ten krátký okamžik, co tu spolu sedíme, jste dokázali jakš takš utišit spor o roli Jasny, abyste vyvolali nový o golema. Takhle své Vlky nevyřešíte.


Závěrečné vyjádření ve věci Golem:

Pokud dobře rozumím tomu, co se o Rabi Löwim vykládalo, tak dokud je šém vyjmutý z jeho hlavy, je ten tvor neškodný. Proto mé konečné slovo zní - vyjměte šém, ale nesvěřte ho Jákobům, nýbrž někomu neutrálnímu. Tak bude golemova duše v bezpečí a přitom nikoho neohrozí, přinejmenším do doby než dokončíte své filozofické disputace o tom, zda má právo na život.

Třeba bude přiveden k životu do lepších časů.


Ke zbytku vašich žabomyších sporů se nehodlám vyjadřovati, přeji hezký věčný čas.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 19:00

Chval

Svá předhozí vyjádření nezmění, k novým tématům dodá:

Golem
Golema rozhodně nezabíjet. Je něco jako chiméra - užitečný, když je zkrocený. Možná by to ale chtělo poprosit mistra Gabryase, jestli by nedokázal vymyslet něco podobného jako tenkrát stvořil černokněžník Vratimir pro chiméru. Možná by to uklidnilo všechny nervózní. Pokud to nepůjde, pak je Marcova zodpovědnost, jako majitele, aby udržel golema pod kontrolou a bude na něj tak pohlížet.

Prastaré svitky
Nabízím své divadlo jako neutrální místo - má slušné zabezpečení, takže si na mě jen tak někdo nepřijde a přitom na nich sám nemám žádného zájmu. Zajistím, že jak Marcus, tak Jákobové, tak jakýkoliv jiný Nesmrtelný, který přijde po dobrém, bude moct do svitků nahlédnout. Kdo přijde po zlém nebo se pokusí svitky odnést, se zlou se potáže.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 19:18

Zlatuše

Děkuji všem zúčastněným, že se tak vehementně rýpají v minulosti - je sice pravda, že jste na to měli svolení, ale čekala jsem, že sami zkusíte držet trochu respektu a proberete jen to nejnutnější. Ne, že vytáhnete KAŽDOU křivdu, co se kdy odehrála.

No a pak - to bylo jediné pravidlo, na které jsem dala výjimku. A vy tu najednou chcete řešit spory nějakými soudy a podobně, místo toho, abyste - podle mých pravidel - použili ordál.

A navíc nejméně třetina z vás nežere, i když je to tu pravidlem.


Jak už jsem dříve zmínila, já to tady balím a nashledanou, zničili jste svorně Útočiště.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 19:31

Jákob

Svá původní vyjádření nechávám bezezměny.

Golem

Je nečistá věc, co nepochází od Boha a jako taková musí být zastavena. Navíc obsahuje vědění důležité pro NÁS (opět podivná dvojznačnost tohoto termínu) a proto je potřeba ho zkoumat. Teologicky i vědecky zároveň, to je jedno, ale bez toho, aby tu mohl chodit na tomto světě.

Jsme ale ochotni ustoupit k nedestruktivnímu zastavení golema - a pokud teologický výzku ukáže, že by bylo možné získat pro takovou bytost požehnání pána, později, až se tak stane, přikročit k znovuoživení a křtinám.

Svaté svitky

Souhlasíme s uložením starých a svatých svitků do úschovy ke Chvalovi za podmínek, které nastínil.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 14. 8. 2016, 19:50

Gabryas

Taktéž nemíním změnit nic na tom, co jsem vyřkl, i když vidím, že jsem zde jediný, kdo má oči otevřené a jehož úsudek není zatížen strachem a fóbií z neznámého.

K tématu Vlci a Vír

Apeluji na vás ještě jednou, zvažte, zda to, co vás žene proti Vlkům není ve skutečnosti temný Vlk ve vás. Vlci nejsou ovládání emocemi jako mi lidé, jsou to svým způsobem nástroje s vlastním vědomím, ne nepodobným tomu, které má například Vlaštovka.

A chce te snad Vlaštovku zahubit? Označujete jí za Vlka?

Možná se já, stařec mýlím a vlci tu nejsou od toho, aby nás zabili všechny. Doufám, že mají zabít alespoň mě, ale třeba i to je omyl. Ale ať už je můj soud jakýkoliv, má mysl je otevřená a nebudu jim bránit v chození po tomto světě.

Ale co děláte vy? Nejste nic, než skupina nezkušených prokletých mladíků, kteří se setkali s životem starším, než jsou oni sami, životem, pro který nemají pochopení, protože jeho účel i smysl přesahuje jejich chápání. A místo toho, abyste se pokusili s tím životem komunikovat, spřátelit se s ním, vyměnit si informace či alespoň z povzdálí jej zkoumat, reagujete zbrkle a ze strachu.

Jasna je za hlasitého potlesku ostatních drží zavřené pod horou, Vera je vraždí na potkání a vede proti nim štvavou kampaň. Chval by je zase nejradši používal na nucené práce, jako otroky a Tibor by rád dělal umění z jejich utrpení. Snad jen Vukmar, všemi tak opovrhovaný, pochopil, poté co se jednou Vlkovi postavil, že jsou něco víc než materiál určený k povraždění a teď hledá, jak jim porozumět, jak ses stát jedním z nich.

Vy všichni ostatní se jen bojíte cizího. Tak jak se smrtelníci bojí židů. A pořádáte s jásotem své velké pogromy na Vlky, kdykoliv Vír zesílí. Budu jen doufat, že mezi vámi v budoucnu povstane alespoň jeden vůdce tak osvícený, jak byl mezi smrtelníky svého času Rudolf II, když uvolnil okovy, kterými židé v této zemi byli opakovaně spoutáni. Teď zrovna běhá po světě jeden svobodný Vlk. Jak dlouho bude trvat, než ho některý z vás zahubí? Do příštího vzestupu Víru?

Přemýšleli jste někdo o tom, zda se Vlci nestávají zlými právě kvůli tomu, jaké příkoří se na nich dopouštíte? Že právě to, že jsou drženi celá staletí v zajetí pod horou jim bere lidskost, kterou by třeba mohli v sobě mít, kdyby byli svobodní? Že jsou to právě vaše činy, které formují budoucnost Vlků a to, zda se jednou opravdu stanou zlem - znetvořeným právě těmi, kdo je po staletí mučili a zabíjeli ve jménu boje proti zlu?

Přemýšejte o tom, až budete spokojeně žít své životy mezi staletími a budete pomalu dohánět zkušenostmi mou pracně získanou moudrost a nadhled.

K tématu Golem

Goleme, jsem rád, že jsi tu. Můžeš žít dál svůj omezený život podle pravidel téchto pomatenců. I tebe stihne prokletí nesmrtelnosti, i když z jiného důvodu než je.

Na rozdíl od nich však máš i jinou cestu. Vlčí krev. Neboj se tou cestou vydat. Není zlá, jak ti budou oni tvrdit. Je jen jiná, mnohem starší a možná o trochu temnejší. Ale nic velkého nebylo dosaženo snadnou cestou a bez obětí - právě naopak, jednoduchá cesta bez útrap je cestou ke zkáze.

Až si to rozmyslíš, zlom zámek, který drží Jasna zavřený osvoboď vlčí krev a nech ji do sebe vstoupit. Slova, která máš napsaná v hlavě, spolu s jejich krví z tebe udělá bytost, kterou chceš být. Neboj se zaplatit cenu, která je k tomu potřeba - to, že budeš muset zabít Boha a možná i mě. Bez práce nejsou koláče.

Každopádně je naprosto nepřípustné, abyste tomuto svobodnému tvorovi odebrali jeho vůli - ať už to bude vůle žít dál jako nedokonalý Golem, anebo jako dokonalý VlkGolem. Nikdo z vás nemá právo mu tyto volby odpírat - ani ty Jákobe, ani ty Vero nebo ty Marku. Je to svobodná, živá bytost. Nezničte ho okovy, tak jak ničíte Vlky.

K tématu svatých svitků

Úschova u Chvala a svitky přístupné všem vyhovují i mě.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Marcus Flavius
Příspěvky: 294
Registrován: 11. 6. 2016, 09:02

Re: [AW-META] První Koncil Nesmrtelných

Příspěvek od Marcus Flavius » 15. 8. 2016, 06:39

K tématu Vlci a nesmrtelní
Provázanost vlků a Kultu je nezpochybnitelná. Jejich role je ovšem neznámá. Musíme Vlky i Kult sledovat a studovat. Jákobové by měli být pod trvalým dohledem.

K tématu Staré spory
Odpouštět, ale nezapomínat. Kdo zapomene na svojí minulost, je nucen opakovat své chyby.

K tématu Jasna
Její role strážkyně je nezpochybnitelná.

K tématu Golem
Děkuji koncilu, že uznává Golemovo právo na vlastní existenci. Stávám se poručníkem Golema a budu za Golema ručit. Věřím, že přijde doba, kdy koncil pozná, že Golem je živá bytost a má duši.

K tématu Svitků
Přijímám nabídku Chvala, svitky, opisy i knihy, které jsme nashromáždili s Jákoby, přesuneme pod jeho ochranu.
Římský centurion, vyslaný do střední Evropy zastavit kult, který se snaží ovládnout Řím. Zrazen, zabit, znovuzrozen.

Osobní deník

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host