[AW-META] Vlci a Vír

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Odpovědět
Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

[AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 2. 7. 2016, 15:30

Jak vypadají opravdu?
... tedy podle Potomka...

Ptáci - z kovu a plastu - skřípavé hlasy

... a jak to vidí ostatní?

Marcus Flavius: Andělé v potrhaných římských zbrojích - lidské tváře - nemají oči
Gabryas: Ptáci - z oceli a plastu - bez obličejů
Česlav: Andělé - nemají tvéře - skřípavé zvuky
Jasna: Andělé - mají vlčí hlavy - vyjí
Dalibor: Andělé - nemají tváře - zjevují se a zase mizí
Grgur:Stroje - s lidskými tvářemi - a vznášejí se
Tibor:Hmyz - s dírami místo očí - vznáší se

Lokace spjaté s Vírem
- Potomkovo doupě - uprostřed mapy, má nějakou alien-hi-fi část. Vojtěch, kterému zasadila Jasna do mozku Vlka, si tam byl vyzvednout ocelové tělo. Potomek tam bydlí.
- Keltská mohyla nedaleko Bojmic - prastarý druid kdysi uložil do tohoto místa svůj kmen bojovníků, aby v budoucnu bojovali s tím, co přinese Vír. Zvrtlo se to. Fiona tam bydlela, když vypustila duchy keltů, odstěhovala se. Vlk Vojtěch tam nesl Potomka, nevíme proč.
- Davlický vrch ve starém hvozdu - je tam uložené zlo - nepovedení "synové" andělské bytosti, která stvořila jedno dokonalé dítě (a na ostatní zbylo jen zlo). Nebezpečný je zejména tím, že starý lešij do toho zla prorostl a teď skrze něj uniká ven. Jasna ho stráží.
- Černá věž Pražského hradu - je tam místo, dávající život. Dalibor tam míval léčebnu, než ho vyhnali. Místo vdechlo život drakovi
- Vrcholek na Vítkově - bývala tam věštírná Jákobitů, usadil se tam drak. Stále tam leží zmrzlí ptáci ze 7. století. Jákobové tam donesli, uložili a pak zanechali sošky všech Nesmrtelných, včetně Potomka. Svou pak odnesli pryč, zbylé odnesl Marcus a část rozdal.

Dále nám Fiona řekla, že kdysi dávno, za času druidů, tu byly obrovské hodiny, které odpočítávaly příchod Víru, ale že zároveň přitahovaly Vlky nebo že je Vlci zkusili zničit.

Křídla
Jaký má kdo křídla:
Vlaštovka - Vlaštovčí
Zlatuše - Zlatá křídla ptáka Ohniváka
Garbyas - Ohnivá křídla fénixe
Jasna - Soví křídla
Fiona - Labutí křídla
Janek - holubí křídla
Česlav - krkavčí křídla
Grgur - havraní křídla (neplést si s krkavcem, není to to samý!)
Potomek - netopýří
Květoslava - paví
Vukmar - straka
Dalibor - vrabčák


Další zajímavé skutečnosti
* Kult s hůlkami a peřím vznikl ve starém egyptě a původně měl pomoci narození a chránit nového Boha s ptačí hlavou. Se to zvrtlo.
* Tichá pošta způsobila, že současný Jákobův kult sice stále řeší hůlky a peří, ale už vůbec neví proč a naopak se upíná k Marcovi a myslí, že Marcus by mu to mohl vysvětlit.
* Vlci jsou tu proto, aby zabili Boha. A pak zbaví všechny Nesmrtelné kletby.


Vlčí tahy:
Perversion of birth (craves overthrow, chaos, the ruination of all)
• Push reading a person.
• Display the nature of the world it inhabits.
• Display the contents of its heart.
• Attack someone from behind or otherwise by stealth.
• Attack someone face-on, but without threat or warning.
• Insult, affront, offend or provoke someone.
• Offer something to someone, or do something for someone, with strings attached.
• Put it in someone’s path, part of someone’s day or life.
• Threaten someone, directly or else by implication.
• Steal something from someone.
• Seize and hold someone.
• Ruin something. Befoul, rot, desecrate, corrupt, adulter it.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] Vlci

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 2. 7. 2016, 15:33

Vlk Vojtěch

Daliborův otec Vojtěch
Obrázek
- Vlčí duši získal, když v 9. stol Jasna zkoušela skrze Vír zjistit, jak to bylo s vraždou Vlaštovky.
- Vlčí tělo získal, když v 13. stol navštívil Potomka doma.
- Potomek mu zničil koleno, které mu provizorně opravil Gabryas
- v 15. století mu Vukmar dal na budku a nechal ho ochutnat porážku
- v 16. století se znovu potkal s Vukamrem, když Tibor hrál o rodině a Jasna byla odpojená, takže se Vlci drali na tento svět. Skočil z hradeb (a zranil se) a pak se - pozdě - dostal na místo, kde Vlci utíkali ....

-2HP - Jedna noha, poškozená skokem z hradeb
-1HP - Druhá noha, prostřelená Potomkem
-1HP - Jasnina kudla v zádech

Vlk Chiméra
TUHÁ

Chiméra spoutaná Vratimirem+Gabryasem+Česlavem a ovládnutá Chvalem
Obrázek
- Vlčí duši získala, když jí v 13. století ze 4 zvířat sešili rozhněnaví duchové Keltů
- Poprvé zkusila získat vlčí tělo na letné, ale Česlav ji trefil podmiňovacím projektilem a Chval si ji pak odvedl ovládnutou
- Chval s ní jezdil po Evorpě a vystupoval s ní
- Potomek našla Chvala s chimérou ve městě v 15. století
- přemluvila chvala, ať chiméru poštve proti křižákům, doufala, že jí kŕižáci zabijí
- těžce zraněná chiméra utekla pod Grgurovým vozem
- když Jasna vůz převrhla, utekla k Bubnům
- nakonec se vrátila do Potomčího doupěte a tam se pokusila získat mechanické tělo, ale to moc nešlo. Ve zranitelný moment jí Potomek dorazila psychickým úderem.

Vlk Křižák
TUHÝ

Křižácký kušník Obrázek

- Vlčí duši získal, když ho těžce zranil Česlav na Dawelském vršku, pak ho nechal odvézt do útočiště a tam ho Zlatuše nechala u podivného léčivého pramene.
- Po probuzení zapálil Útočišté
- Potom si pořídil mechanické tělo v Potomkově jeskyni
- Aby byl následně zajat a odvlečen do Mohyly
- Fiona mu povyměňovala zpět lidksé čáti a vrátila kus lidské duše - Vlka Ludwig (původní majitel) se spolu střídali o ovládání
- Dovedli Vlka ke kameni mudrců a tam ho Česlav zastřelil.


Vlk Fáma

Česlavův kůň Fáma
Obrázek
- v 16. století Česlav brodil řeku v místě, kde vtéka do Vltavy potůček, který vytéká z Kobyliského zdroje - takže tam byla stečená esence uprchlých Vlků. Takže koník zvlčil.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Fiona
Příspěvky: 480
Registrován: 24. 7. 2016, 17:24

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od Fiona » 29. 7. 2016, 09:30

Fionina Mohyla
Znovu jsem doma. Znovu se cítím svá a mou myslí proudí jazyk, kterému rozumím. Ach, skoro jsem zapomněla, jaké myšlenky můžu zformovat, jakou bolest je možné utopit v jazyce, který pro ni nemá slova!

Zde, před dávnými časy, dříve, než naši hrdinové bojovali s Vlky, před bitvou, před válkou a ještě před Vírem, stála na vrcholu světa svatyně. Střed moudrosti, poznání a krásy, naplněná šepotem bohů. Prastaří druidové tam procházeli pod hvězdnou oblohou, a my jsme chránili jejich klid. Ach ty časy! Svůj meč hvězdného svitu jsem nosila po boku, abych chránila klid jejich myšlenek, zatímco popíjeli jiskrné víno provoněné bylinami přinášejícími vize.

Rozhlédnu se kolem a bodne mě u srdce. Tolik jsme ztratili! Tolik padlo v bitvě, kterou jsme nemohli vyhrát! Zbývají jenom ruiny v místech, které bylo naší největší pýchou, a prázdnota tam, kde byly vzpomínky. Vše zničené, tak jako svět ničí všechno krásné.

Teď jsem ale zpátky a obnovím naši slávu. Jsem možná jenom obyčejná bojovnice, které tajemství nebyly zjeveny, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Musím obnovit tolik z naší slávy, kolik jenom zvládnu. Proč je jenom má paměť tak prázdná? Kam zmizely všechny vzpomínky? Pokusím se nemyslet na svůj poslední pokus, který skončil katastrovou, a znovu obnovím Ciarnův dolmen. Formule si žádá toto pořadí.

Kreslím runy na mrtvé kameny ve snaze je oživit. Nekonečný smutek zaplňuje celou mou mysl.[/color]

The Past, Fiona:2D6+1 → 6(2 +3 + 1)#sharp
Fiono, druidi vás zakleli do mohyly, abyste přežili skrze nebezpečí, které sem za vašich časů přišlo a později se mu dokázali i postavit a porazili jej.

Nebezpečí, jehož důsledkem či průvodním jevem je přítomnost Víru, Nesmrtelných, Vlků, čtyř, resp. pěti zvláštních míst a vše ostatní, co se nyní děje.

Čí vina/chyba byl jeho příchod?Čí vina to byla? Bylo to naše pochybení.

Když druidové zjistili, že příchod Víru jde předvídat, rozhodli se nejmoudřejší z nich, že postaví stroj ukazující čas jeho příchodu, aby se na něj mohli připravit. Hluboko v zemi jej sestrojili z kovu a hmot, které jsou přírodě cizí, takže odolají věčnosti. Stroj tikal, hučel, plazily se k němu podivné pletence provazů a vytékala z něj ohavně mazlavá, černá tekutina. Zvuk jeho chodu zaplnil naše síně a tehdy poprvé byla v našem skrytém království věc, která nebyla krásná.

Vír sílil a brzy začali přicházet Vlci. Nejdříve skrytě, pak otevřeně a nakonec jsme přešli do otevřené války. Prohrávali jsme. Když se můj řád, který přísahal chránit nás svět, rozhodl obětovat nejmocnějšího druida stroji, aby si jej usmířil, zjistili jsme, že už je pozdě, neboť i on byl Vlk. Bojovali jsme na vrcholu stroje a naše krev a to, co teklo v jeho žilách, stékalo do stroje, kde započaly podivné proměny.

Bylo jasné, že je konec. Zavřeli jsme do hrobek času tolik z našeho lidu, kolik jenom šlo před tím, než se šílenství uvězněné? vybudované? strojem rozšíří do světa. Stroj byl rozmetán a nic z něj nezbylo.


...
Odpověď krápníku z Potomkovo jeskyň, když se jej Fiona zeptala na své tři otázky: Jak se cití, co hodlá udělat, a jak jej přimět k pomoci.
* Cítím ztrátu. Ačkoliv ten trojživot byl složitý, nebyl žádný rozumový důvod pro jeho ukončení. Měla jsem ho stabilizovaný. Nerozumím tomu, proč skončil.

* Chci se zavřít. Chci zavřít své lůno. Alespoň na chvíli, než zjistím, co tomu tvorovi ublížilo. Pokud jsem nemocná, musím se uzdravit, zahubit případné červi, kteří se mi prohlodali do těla.

* Kdo jsi vlastně ty? Jsi tím červem? Ale pokud jsi červem, jaktože ti rozumím? Ani svému Dítěti nerozumím. Možná znáš správná slova. Víš jaké kreslit runy. Nesmím zastavit Stvořitele. Ne proti jejich vůli. Ale ty hovoříš mým jazykem, tebe budu muset poslechnout. Když nakreslíš správné runy.


... Fiona prorokovala, že když Vlk umře ve zdroji, stane se něco hrozného. Vojtěch z jeskyně utekl, křižák byl odtažen, ale chimére zemřela přímo při výměně svého vnitřku.


16. století
Fiono, přežila jsi v mohyle, kdes byla zavřená, abyste přečkali věky mimo čas a jednoho dne povstali a bojovali s Vlky.

Ale byla to jediná cesta? Mohli jste bývali Vlky zastavit?


"Pojď sem, maličká! Musím ti rychle něco říct, než to znovu zapomenu," říkám orbu. Má jméno a je čímsi důležitá, zatím jsem si ještě nevzpomněla jaké, a jaká je její role. "Vlka necháme spát, a aby se mu líp spalo, řeknu mu pohádku o tom, jak jsme bojovali s Vlky dříve, než se naši nepřátelé stali skutečnými vlky a jak ten boj přivedl na svět Vlka prvního."

Tehdy ještě byla naděje, protože mezi námi byli tací, co Vír nemilovali. První mezi nimi byla Sidheag, nejvyšší kněžka. V nejbezpečnějších, nejhlubších a nejtišších chodbách, kde ten strašlivý hluk hodin nepřehlušil zvuk jejich srdce, vedli svůj tajný, stínový sněm, na kterém hovořili o čemsi na hranici vnímání, o čemsi kvílícím, všudypřítomném, plném nenávisti a hrůzy, o podivné apatii druidského kruhu a mnoha dalších věcech. Na tom místě přísahali prastaré sliby svému lidu a zavázali se zastavit zlověstný vliv Víru.

Pozvedli své meče, které se třpytily svitem hvězd, a vydali se svrhnout druidský kruh, aby svůj lid očistili od těch, kteří uctívali Vír. Jejich vzpoura však neuspěla. I když prokláli většinu členů druidského kruhu, láska Sidheag k Ciarnovi byla příliš velká a ona nedokázala v osudnou chvíli zasadit smrtící úder. Byla poražena a proměněna. Z ní vznikla první ze zrůd, kterým na její památku říkáme Vlci.

Pokusili jsme se Vír zastavit, a přitom přivedli do našeho světa Vlky.


18. století
Fiono, jaká byla první znamení, signály či předzvěsti toho, že svět jak jsi ho znala skončí?

"Povím vám příběh, mí drazí," říkám, zatímco klečím pod výklenky, za kterými jsou zpoza průhledného závoje vidět tváře spících mužů. "Příběh o tom, jak se to všechno stalo. Dobře mě ve svém spánku poslouchejte, vězte, že nebude věčný, a ani tak dlouhý, jako spánek mých lidí."

"Byly časy, kdy naše království bylo dokonalé a žili jsme v jednotě. Ano, vzpomínali jsme na doby ještě dokonalejší, ale našemu rozumu není dáno, aby poznal dva různě dokonalé světy a neztratil sám sebe v labyrintu myšlenek."

"Náš život byl dokonalý, to ano. Ale přesto v touze po ještě větší dokonalosti začali někteří z nás otevírat svou mysl bohům a spatřili tu věc. Jako první si něčeho všimli umělci. Slyšeli ji ve své mysli, nejdříve prchavou a nejasnou, jako hlas dítěte v lůně matky promlouvající k ní své podivné myšlenky. Byl podivný, neskutečný a krásný a cizí. Mluvili o něm, malovali jej jako ohromný vír kroužící všehomírem a do světa zpívali podivné tóny, které v něm slyšeli. Ze začátku jsme to považovali za pouhé šílenství, za onen druh vznešeného šílenství, protože zasahovalo ty nejlepší z nás, a ti nejlepší bývají zahaleni v roztrhaný šat a temné předivo svých snů. Ale bylo to šílenství, bylo to šířící se šílenství, protože jej vidělo stále více a více z našeho lidu a v momentě, kdy dosáhlo i druidský kruh, už mělo i jméno. Dostalo jméno Maelström."

"To ale nebyl konec, i když v tu chvíli jsme jeho příchod už mohli tušit. Konec samotný jsme na sebe přinesli mnohem, mnohem později. Dokud ten podivný vír viděli pouze umělci a blázni, nebyl nebezpečný. Ve své pýše jej ale vyhledávali i druidi. Nestačilo jim však jenom tiše se dívat a naslouchat. Chtěli jím vládnout a tak sestrojili strašlivý stroj. Myslíte si, že jej vymysleli ve své moudrosti? Kdepak. Návod na jeho tvorbu ležel uvnitř Víru. A také tam byla ta strašná pravda - aby Víru porozuměli víc, musí se proměnit."

"Na moment se odmlčím. "Víc vám teď nepovím, přátelé. Ráda bych, ale dlouhý spánek mi ukradl příliš mnoho vzpomínek. Hned, jak z mé paměti padnou další okovy, řeknu vám víc. Řeknu vám, jak z touhy přiblížit se bohům, kterým jsme tolik ublížili, přišli na svět Vlci, proč se Maelström stal vůči nám nepřátelský a také o tom, jak se podle legendy mělo ve Vlčím doupěti narodit Dítě bohů, být kojeno Vlčicí a přijít mezi nás, o tom ale zase jindy. Navíc mě volá Górdan, musím jít."

Druidi
"Toto je Górdan, strážce. Má mnoho očí, které nikdy nespí. Teď zůstaň stát, ukloň se a představ se mu, podobně jako já. Górdane, jsem Fiona, dcera hvězd. Přivádím s sebou muže, který bude mým hostem. Není hrozbou."

"Zde je Eónan, strážce. Neboj se ho. Ostatní vypadají na pohled stejně jako já, někteří pak jako Conchar, toho ti ještě představím. On na sebe jenom bere podobu nočních můr. Sama se před ním nezdržuji ráda, ale on to chápe."

Nechám ho chvilku zkoprněle stát před tvářemi mých předků a rychle uzavřu jeden z průchodů do hlubin království. Nečekala jsem, že budu provádět návštěvu a mám u sebe trochu nepořádek.

"Ještě je zde Dunléibhe, strážce, ale ten se ukrývá. Starče! Ukaž se nám! Musíš chvilku počkat. Už je starý a nevrlý a nerad si povídá. Víš co, druide? Klidně zůstaň schovaný!... To on má na svědomí tu mlhu, kvůli které jste se ztratili," říkám šeptem, zatímco se kolem snáší mlha.

"U tohoto kamene držel stráž druid Ciaran, ale ten je mrtvý. Nejspíš. Nevzpomínám si." Omluvně se usměju. "Namísto něj je... na jeho jméno si nevzpomínám. Ano, cítím se trochu hloupě. A tam na stole, tam je Conchar. Chudák, už má něco za sebou. Ale pokouším se jej vyléčit. Většinu věcí mám, ale potřebovala bych spoustu stříbra, trochu platiny a hlavně bezchybné rubíny. Na těch záleží nejvíc. Nebudu tě ale zdržovat podružnostmi, pokračujme."

"Podívej se nahoru. Mlha už opět opadla, tak můžeš vidět hvězdy. Každá z nich představuje někoho z našeho lidu, ze strážců. Lidí jako já. I když mé místo bylo trochu jinde, podívej." Ukážu mu místo blízko nad horizontem, kde jsou rudě svítící hvězdy. "Tam je zbytek dalších válečníků. Měli probudit druida, ne mě." Jákob nereaguje. "Aha, vidím, že mi nerozumíš. Tamti druidi nahoře jsou jako já. Tady ti" ukážu na Conchara a mého pomocníka,"jsou... to je složité, pojďme dál."


Druidi:
Górdan, strážce, smrtítící orb vně brány (4harm, energy). RIP?
Eónan, strážce, způsobuje strach. Žere strach a bolest a zásobuje tak chod mohyly energií
Dunléibhe, strážce, skrývá mohylu i sebe, tajnůstkář

Ciarran, Stavitel mohyly, osud neznámý, teď pravděpodobně strážce Zdroje
Biorach, němý druid, přišel o hlas, aby bylo možné přetnout propoje, stará se o mohylu
Cónchar, maličký orb kdysi zničený blíže neurčenou katastrofou, přítel a rádce

Disclaimer:
Credit where credit's due, Fionina minulost je z podstatné části ve skutečnosti Polaris Bena Lehmana i s chlupama.

Uživatelský avatar
Potomek
Příspěvky: 747
Registrován: 21. 6. 2016, 21:17

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od Potomek » 30. 7. 2016, 12:15

Velká Vlčí a Vizionářská Inventura 1. část

7. století

*Jasnovize
Marcus v Římě mluví s nadřízeným a něco plánují. Pak střih na Prahu v minulosti. Na kopci velký tábor a chrám. Marcus mluví s mužem v otrhaných hadrech zdobených brky. Druhý prajákob Marca probodne kopím. Ten první ho seřve: "Proč's ho zabil tady! Může se vrátit a zastavit vlky"

*Marcovize
Přeskakující obrazy:
- chrám z minulosti
- ruiny chrámu z přítomnosti
- ruiny chrámu zcela zarostlé, s velkým stromem, který kořeny trhá oltář
- mýtinu v lesíku na které jsou Jákobovci
- trosky věže a chaotický boj vedený podivnými kouzly, plný ohně, kouře, hluku
- holý vrcholek na kterém se polonazí lidé rvou s Vlky

*Daliborova při vytahování úlomku z Janka:
Kus černého kovu dokonale splývající s temnotou kolem, je ostrý, ale dokonalá koule. pomalu mě vtahuje. Vidím černou kouli, ve které se ztrácí mé ruce, koule do sebe natahuje světlo a plameny. Ptačí snění. Naběhlé žíly na tvé ruce jsou úplně černé a podivně pulzují, z konečků tvých prstů však vedou tenká bílá vlákna k Jankově ráně. Jak Janek vstává, vlákna pulzují směrem k tobě a obalují temnotu ve tvé paži bělobou. Stlačují ji a smrskávají. Černota zšedne a přestane pulzovat. Vědomí toho cizího, černého kdesi v tvém těle tě straší, ale zároveň máš naději - právě se ti podařilo to na čas zastavit a tušíš jak.

*Daliboro-Gabryosovská Vize
Ruka svírá dýku, plápolající temně rudým světlem. Má ulomený hrot. Kolem ní pulzuje rudo-černá záře, stejně jako kolem posvatného háje. Kolem jsou stíny Vlků a natahují se po dýce.

========================================================================================
9. století

*Potomčí vize
Grgur vysává krev z Vírodělohy

*Hvozd vyvražďuje Jákobovce

*Jasnovize
Vidíš velký rozložitý strom, stovky můžu s kříži odsekávají kořeny. Strom spustí jeden silný kořen přímo pod sebe. Najednou nasaje nějakou velkou sílu. Jeho koruna potemní a začne temně skřípat. Najednou má sílu. A jeho doposud zkracované kořeny se najednou chamtivý roztahují zpět do kraje.

*Gabrovize
Vidíš oslavu, hledáš vlky. Nevíš jak mají vypadat, ale tušíš, že až jednoho uvidíš, poznáš to. Postava ti uniká. Natáhneš ruku a kápi strhneš. Ne, není to vlk, není pod ní nikdo. Kápě je prázdná a sesune se na zem. Jen vzduchem zvolna klesá osamělé ptačí pírko...Postava v rudém. Má obří roh a přikládá ho k ústúm. Zaduje. Zem pukne.

*Fiona povídá
"Já jsem jediná opravdu zdejší, můj klan obýval toto údolí před dávným věkem. Náš druid, Ciaran, měl kdysi vizi. Vizi, ve které keltští bojovníci zachraňují toto údolí před Běsi vládnoucími železem i ohněm. S pomocí kouzel stvořil mohylu , ve které měl náš kmen přečkat a vyjít ven v čase této bitvy.Cosi se však pokazilo a Vír mne, " krátce si povzdechem a v koutku oka se jí zaleskne slza, která s prvním mrknutím zmizí, "jedinou probudil. Stalo se to té samé noci, co Vír povolal zpět i tebe."

*Česlavovská vize
V kostele před sochou ježíše. Před ní Jákobové ve stříbrných maskách se zobákem, kápí, roba připomíná křídla. Modlí se nad kolébkou, ze které se ozývá pláč.Vlci natahují ruce k děcku. Jákobovci je spoutají stříbrnými řetězy a přikovají. Jákobovci hůlkami z nich sosají temnou pulzující mlhu.

*Jasna držela Vojtěcha za ruce a otevřela mysl Víru aby zjistila jeho minulost. Vojtěch zvlčel. Těsně než zvlčel, řekl že "Vlaštovka je znamením..."

*Potomčí vize
Vlkovojtěch maluje na obřadní kámen nějakou runu. Je to zlá runa. Chce ti ublížit.
Nová, zdokonalená verze Potomka, která se zkouší vyrovnat se vzpomínkami svého předchůdce. Deník postavy

Uživatelský avatar
Potomek
Příspěvky: 747
Registrován: 21. 6. 2016, 21:17

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od Potomek » 10. 10. 2016, 21:05

Protože některé vize jsem hledala už několikrát a hledají se blbě, tak si tu odložím odkazy na pár, co mě teď napadly a možná se k nim budu ještě vracet. Kdo je dost mocný uživatel, může sem směle nějaký odkaz přihodit.

Cestopis Matky a Bohů procházka naprosto božím hřbitovem
Vločkovize
Vize usmažené Jasny a vlčího dvojníka
Nalezení figurek
Gabča povídá o dýce

vznik figurek


Vlčí algoritmus (platil pro zvlčeného Česlava):
- Když potkáš Veru, pokusíš se jí unést do Mohyly, zavřít jí do komory a nahradit Vlčetem. Vzdorovat tomu je DSuF
- Když není okolo Vera, ale je kolem Fiona, pokusíš se jí zabít. Vzdorovat tomu je DSuF
- Když není okolo Vera ani Fiona, ale je kolem Gabryas, pokusíš se mu pomoct s tím, co zrovna dělá. Vzdorovat tomu je DSuF
- Když není okolo Vera ani Fiona ani Gabryas, ale jsi poblíž Jeskyně, nech si předělat zbytek těla (s Vlčí krví uvnitř to dáš naráz), Vzdorovat tomu je DSuF. Až to uděláš, tahle instrukce se změní.
- Když není splněno ani jedno z výše uvedeného, jsi sám sebou a máš svobodnou vůli
Naposledy upravil(a) Potomek dne 14. 11. 2016, 20:36, celkem upraveno 1 x.
Nová, zdokonalená verze Potomka, která se zkouší vyrovnat se vzpomínkami svého předchůdce. Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 7. 11. 2016, 07:48

Inventura figurek

Česlav - spojený se svou figurkou
Dalibor - má svojí figurku
Fiona - má svojí figurku
Gabryas - spojený se svou figurkou
Grgur - Česlav má jeho figurku
Chval - Česlav má jeho figurku
Jákob - Česlav má jeho figurku
Janek - má svojí figurku
Jasna - spojená se svojí figurkou
Květoslava - má svojí figurku
Marcus - má svojí figurku
Potomek - má svojí figurku
Tibor - má svojí figurku
Vlaštovka - má svojí figurku
Vukmar - Česlav má jeho figurku
Wilhelm - spojený se svojí figurkou
Zlatuše - má svojí figurku
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 15. 11. 2016, 18:37

Obnovená vlákna:

Kód: Vybrat vše

      Matka | Mohyla | Kámen | Černá věž | Vítkov
Matka   |  -- | ANO  | NE  | NE    |  ANO
Mohyla  |    | --  | ANO | ANO    |  ÚZCE
Kámen   |    |    | --  | NE    |  NE
Černá věž |    |    |    | --    |  NE
Vítkov  |    |    |    |      |  --
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od Česlav » 17. 11. 2016, 23:13

Bohové

Obecně z historie, co už ve hře zaznělo
- původně byli Jedna bytost
- během putování po různých světech se postupně oddělily různé osobnosti a učily se novým konceptům
- Jedna bytost, ze které se vydělili je Potomkova Jeskyně (je Matkou a zároveň Sestrou) a zároveň "Loď", která přepravovala Bohy na cestách mezi světy
- z Matky se vydělilo dalších pět sester a bratrů, staly se z nich specializované části Lodi
- na Mars Bohové přišli, když hledali transcendenci (a zdá se, že částečně uspěli)
- na Marsu se střetli s Vlky a ti poškodili jejich loď, původní Bytost, ze které se vydělili
- Vlci nedokázali polapit esenci Bohů
- Bohové utekli z Marsu na Zemi, ale Loď byla těžce poškozená a spojení mezi Matkou a ostatními přerušeno
- Bohové dohromady stvořili Dítě (Veru), je v něčem jiná než oni (čí přesně to byl nápad nevíme)
- Bohové ukryli část svého vědomí a vzpomínek do figurek a měl je opatrovat kult (Ibis - Jákob, byl tojeho projekt)
- Bohové měli na Zemi každý svůj projekt a připravovali se každý po svém na příchod Vlků (Daliborovy objevy na Sibiři a v Austrálii?)
- Bůh-Fénix nevědomky způsobil, že dávní Keltové přivolali Vlky

Jak se stát Bohem
- je potřeba splynout se svou figurkou
- k dokonalé transformaci je potřeba si i vylepšit tělo

Jak se Bohové liší od ostatních Nesmrtelných
- mají vzpomínky na dávnou minulost, ale zastřené
(hypotéza: chce to čas aby se víc rozvzpomenuli, také pomůže mít vylepšené tělo, lépe zvládá pojmout Božskou podstatu)
- oči jim mohou zářit vnitřním světlem (viděno u Česlava)
- už nepřemýšlí jako lidé
(hypotéza: kvůli tomu mohou s nimi ztrácet empatii a přestávají některé koncepty chápat)
- preferují telepatii před běžnou mluvou (hypotéza: mohou mít potíže se složitěji vyjadřovat v lidském jazyce)
- zacházení s Božskou technologií nebo jejími deriváty (např. Keltská technologie) je pro ně přirozené
(pravidlo: pro hráčské postavy platí, že pokud nějaký druh technologie použili v minulosti díky OYB, mohou docílit téhož výsledku i bez hodu)
- Vera je pro ně z nějakého důvodu důležitá a budou jí chránit za každou cenu
(Česlav naznačil, že to, že se Vera vystavila Vlčí krvi je "v pořádku" a také zmínil, že "toho bude víc".)

Znovuzrození Bohové a co zaznělo o jejich minulosti...

Krkavec Česlav
- byl uctíván severskými národy jako Týr/Ódin/Thor (jen se to lidem časem pomíchalo)
- Ragnarok je jeho vize budoucí války Bohů s Vlky, kde se rozhodne o osudu světa (ale lidé to opět popletli)
- je První, protože byl prvním, kdo se oddělil od Matky, vždy šel kupředu rychleji než ostatní a rychle si osvojoval nové koncepty

Jestřáb Wilhelm
- ?
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-META] Vlci a Vír

Příspěvek od Česlav » 8. 12. 2016, 20:36

Augmentace těla v Matce
Obrázek
Co je potřeba udělat, aby bylo možné zahájit operaci?

Je nutné komunikovat s Matkou a vyjádřit svůj úmysl podstoupit operaci.
To se dělá podobně jako při interakci s jinou Božskou technologií - OPEN YOUR BRAIN.
Částečný úspěch má za následek výběr implantátu podle předdefinovaného pořadí.
Při úplném úspěchu si lze vybrat, jaká komponenta má být nainstalována.

Kolik operací lze podstoupit?

První operace v Epoše je automatická a její výsledek 100% úspěšný.
Každá další operace znamená zátěž pro tělo a automatický HARM AP.
Jedná se o zvláštní tah: hoď + HARM (který jsi ochotný strpět, max +3)
10+ - operace se zcela zdařila, 7-9 - implantát má malou vadu, 6- operace selhala, připrav se na nejhorší

Jaká vylepšení jsou k dispozici?

1) ZÁKLADNÍ: náhrada srdce za malý Zdroj
- předpoklad pro správné fungování pokročilých implantátů
- odebírá nutnost spánku, stačí jen na pár hodin deně meditovat

2) ZÁKLADNÍ: náhrada trávící, vylučovací a dýchací soustavy za umělou
- nutná pro příjem a zpracování látek pro správné fungování těla v dluhodobém horizontu
- umožňuje konzumovat nezvyklé věci (jako Child Thing)

3) ZÁKLADNÍ: biosyntetická úprava těla
- základní platforma pro porkčoilé implantáty
- nutný předpoklad pro křídla (bez toho nemohou správně fungovat)

4) POKROČILÉ: božské smysly
- jako skinnerový brýle, vyber smysl a kdy máš +1 a kdy -1 k SHARP

5) POKROČILÉ: božské paže
- tvé ruce dávají v základu 2-HARM

6) POKROČILÉ: božské nohy
- můžeš používat některé vozidlové tahy i když jsi pěšky, máš rychlost +1

7) POKROČILÉ: božská žebra
- máš +1-ARMOR proti střelným zbraním i zbraním na blízko, nesčítá se s klasickou zbrojí, ale s jinými tahy ano

8) POKROČILÉ: božská křídla
- můžeš létat, co sis myslel?
- jsou zatahovatelná

Jsou nějaká omezení?

Platí, že (pokud nejsi Vera nebo jiná biosyntetická bytost), můžeš mít jen omezený počet POKROČILÝCH implantátů.
- pokud máš 1 ZÁKLADNÍ, můžeš mít 1 POKROČILÝ
- pokud máš 2 ZÁKLADNÍ, můžeš mít 3 POKROČILÉ
- pokud máš všechny 3 ZÁKLADNÍ, můžeš mít všechny POKROČILÉ

Něco dalšího?

Pokud jsi Vlk, můžeš dostat všechny ZÁKLADNÍ implantáty najednou během jedné operace.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host