[AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Zamčeno
Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

[AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 1. 7. 2016, 06:06

1232 n. l. – Založení města Pražského, panny a zlato v ohrožení
Žánr - Hrdinská fantasy
Nad kotlinou se tyčí hrad. Zatímco osady rostou a domy bují jak houby po dešti a velké obce u kamenného mostu volají po nových právech a chtějí se stát městy. Zhlédly se v městech německých a po jejich vzoru chtějí získat městská práva. Což ve skutečnosti znamená především to, že chtějí některá práva jen pro sebe a sebrat je všem, co ve vznikajících městech nežijí.
Praha.jpg
V kraji je navíc hodně práce pro hrdiny, kteří se nezaleknou všelijakého nebezpečenství. V lesích se to hemží přízraky, mantikorami a bazilišky, uhlíř jménem Trut před nedávnem s velkou slávou přivezl mršinu draka, kterého porazil a vysloužil si tím rytířský titul a mezi lidmi se proslýchá, že nejméně jeden královský rádce je prý černokněžník.
HighFantasy.jpg
Potenciální konflikty pro postavy.....
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy - příprava

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 1. 7. 2016, 11:52

Politika
Před čtyřmi lety byl mladý král Václav I. korunován biskupem z Mohuče a je to poprvé, co korunovace neproběhla podle starých tradic. Mezi lidmi se povídá, že duchové předků se zlobí a právě proto se v poslední době začaly v lesích množit monstra.
O dva roky později, když Přemysl Otakar umírá, ujímá se mladý Václav vlády a mezi své poradce zve mnoho moudrých lidí z daleka. Mezi lidem sprostým se však šušká, že mezi nimi je nejméně jeden černokněžník, který si pohrává s královskou myslí.
Politika.jpg
V údolí živelně roste několik osad - říkají si hrdě Pražská města, přestože žádný oficiální statut měst nemají. Nové, jinak zvané Malé město na břehu levém, Hradčany před branami Hradu a Staré, jinak zvané Větší město, Havelské město, Židovské město a Poříč na břehu pravém.

Řemeslníci, kteří se do těchto obcí stahují, zakládají cechy a jejich zástupci skrze sílu cechů tlačí na krále. Chtějí získat privilegia podobná těm, která mají města ve Svaté říši Římské na západě.

Víra
Christianizace kraje probíhá jen velmi pozvolně. Šlechta, král i řemeslníci a trhovci ve městech jsou křesťané a víra v Hospodina se pomalu vkrádá do každodenního života. Na venkově je situace jiná. Lidé ve vesnicích se odmítají vzdát svých model a obřadů a i když přijmuli Ježíše Krista či Hospodina také jako boha, je to pro ně stále jeden z mnoha. Církev se tak snaží protlačit křesťanské motivy do rituálů, z místních bůžků dělat patrony a svaté, zkrátka starou víru asimilovat.

Křesťané také začínají stavět stále větší svatostánky, krom kostelů také baziliky a také se objevují mnišské řády a první kláštery. V honosnějších stavbách se také vedou honosnější obřady. Opouští se staroslověnská liturgie a mše jsou vedené v latině. Prostý lid přijímá pouze hostii, mešní víno je vyhrazené kněžstvu. Zpívá se gregoriánský chorál, ale latinsky a prostý lid se do zpěvů přestal zapojovat.
Víra.jpg
Místem odpočinku mrtvých se stávají hřbitovy a žeh zcela ustupuje pohřbívání v rakvích.

Právo
V kraji vládne komplikovaný systém práva.
* Právo zemské platí pro šlechtu a svobodný lid. Pochází od krále či jím jmenovaných soudců a soudních dvorců. V zemi se pomalu rodí dvojí šlechtický stav, nižší šlechta - zemani, rytíři a svobodný lid - a vyšší šlechta. Teoreticky pro ně zemské právo platí pro všechny stejné, praxe se dost liší.
* Právo měšťanské teprve vzniká. Lidé z města shromažďují požadavky a chystají se je předložit králi. Pokud je schválí, vznikne tak samostatné právo pro města a jejich bezprostřední okolí.
* Právo církevní se používá ve věcech víry, manželství a obyčejného lidu. Na venkově, kde stále mají autoritu nižší šlechtici, kteří přebrali roli vojvodů, je tak často toto právo v konfliktu se zvyky.

Oblíbeným nástrojem práva jsou ordály - boží soudy. Jsou dvojího druhu. Může jít o zkoušku zvládnutelnou pouze s boží pomocí - např. podezřelý je vhozen do vody spoutaný či je přinucen chodit po žhavém uhlí, a pokud mu Bůh pomůže, je nevinen. Anebo se může také jednat o rozhodnutí sporu soubojem. Zpravidla do první krve, ale nezřídka i na život a na smrt.
Právo.jpg
Tresty za porušení práva jsou hlavně tělesné, popravy, vyhnanství případně pokuty. Je povolena msta. Některé hrady či osídlení mají šatlavy, avšak neslouží k výkonu trestu - mají pouze zadržet podezřelého do konání soudu.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy - příprava

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 1. 7. 2016, 12:59

Život, bydlení, domácsnost
Na venkově se objevují roubenky o dvou až třech místnostech. Velkým vynálezem je oddělení temnice a světnice. V jedné místnosti se vaří a topí, stále na otevřeném ohni a je plná dýmu a temna, zatímco v druhé, vyhřívané přes tenkou stěnu, je čistý vzduch a světlo. Ve vznikajících městech se staví kamenné románské domy. Často jsou to uzavřené dvorce, domy mají charakter věží a průchozí místnosti. Všude jsou vidět tlusté kamenné zdi a klenby, stavitelé neumí zatím spočítat nosnosti materiálu a tak vše neuvěřitelně předimenzovávají.
Domácnost2.jpg
Domácnost2.jpg (45.39 KiB) Zobrazeno 775 x
Aby se odvedla část kouře z temnic, používají se dýmníky - trychtýře zavěšené nad otevřeným ohništěm a chytající většinou kouře. Bohužel také většinu tepla.

Místnosti se začínají zařizovat nábytkem. Oddělilo se truhlářské a tesařské řemeslo a truhláři krom truhel dělají i skříně, židle, trůny a lůžka na vysokých nohou, aby byla daleko od studené podlahy. Objevují se jednoduché klíče, byť soukromí se člověk dočká jen v truhlicích a skříních - průchozí charakter sídel toho víc nedovoluje.

Velké osady kolem kamenného mostu už jsou charakterem i uspořádáním opravdu městy, avšak městská práva doposud nezískaly. Vyšší šlechta si staví hrady, nižší alespoň tvrze, stále je totiž mezi některými v módě loupeživé rytířství.

Vzhled oblečení, hygiena
Na venkově se stále nosí oblečení praktičtější, jednoduché rubáše, sandály, kožené pásky. Ve městech se však začíná prosazovat móda. Oblíbené jsou dvě tuniky - cotte a surcot, kalhoty a plášť. Oblečení je barevné a pestré, na nohou nesmí chybět dlouhé škorně nebo kožené boty.
Odevy.jpg
Muži i ženy se začínají starat o své vlasy, muži i vousy. Je slušné mít oholenou tvář nebo pěstěný vous. Muži nosí lokny, ženy na veřejnosti své vlasy skrývají - například tak, že zapletené copy zavinou a přikryjí rouškou.

Ve velké míře se rozšiřují líčidla a voňavky a osobní světský život se dává cestou čistoty. Jinak tomu však je v životě veřejném. Odpad se stále pohazuje okolo domů, kanalizace neexistuje, na ulicích je smrad a špína. A zatímco světský život je čistotný, církev vidí ve špíně pokání. Řády žebravých mnichů se nemyjí, neholí, oblékají v hadrech a doufají, že tím budou blíže Bohu, neboť skromnost je ctnost.

Jídlo, pití, zábava
Zatímco žebraví mniši se přibližují Bohu chroupáním plesnivých kůrek, světské pokrmy prožívají nebývalý rozmach. Ryba, tvořící donedávna hlavní součást stravy, ustupuje do pozadí a stává se z ní postní jídlo, protože mnohem chutnější pokrmy jsou čím dál dostupnější.

Maso se jí vařené, pečené, dělají se masové knedlíčky. Už dávno neplatí, že si každý nosí na hostinu svůj nůž, naopak hostitelé se předhánějí i v doplňcích u stolu a tak se objevují krom nožů pro hosty i kovové lžíce, misky na vodu, ubrousky. Etiketa velí jídlo svírat jemně, mezi dvěma prsty a často si ruce mýt, aby šaty při hostině nedošly újmy. Při stolování se však velmi dbá na hierarchii, neexistuje aby například svobodný pán seděl blíže purkrabímu než zeman s vesnicí a půdou.

S rozvojem zemědělství se rozšířilo zpracování mléka - sýry, máslo a smetana patří na každodenní tabuli. A také vaření piva a výroba kořalky. Pivo válcuje všechny ostatní nápoje vyjma vína a je označováno za zdravý nápoj, proto ho pijí i děti. Obsah alkoholu je nízký, ale jeho hlavní předností je, že se při výrobě vaří a tedy neobsahuje choroby a nemoce.

Také zábava začíná být organizovanější. Jako veřejná vystoupení jsou oblibená jsou rytířská klání, na kterých se mladí muži zároveň cvičí v boji a jiných rytířských dovednostech, doma či po krčmách lidé hrají šachy, kostky nebo mlýn.
Hra.jpg
Krom toho jsou velmi oblíbenou zábavou vystoupení trubadůrů, minesengrů a jiných potulných pěvců. Na venkově je ještě stále nedílnou součástí zábavy i veselic sex. Ve městech však církev neřest z veřejnosti vytlačuje do domácností a začíná se přes prsty dívat i na samotnou nahotu. Doma však stále nic takového neplatí a nezřídka se stává, že služebnictvo na hradě poklízí či připravuje pokoj, zatímco si v téže místnosti hradní paní dopřává s hradním pánem chvíle rozkoše.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy - příprava

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 1. 7. 2016, 13:22

Zbraně a válčení
Rozjely se závody ve zbrojení mezi kováři a platnéři. Důmyslnější zbraně proti důmyslnějším zbrojím a naopak. Nastupují těžké chladné zbraně, schopné prorazit i železný plát a naopak zbroje složené z plátů chránících proti slabým zbraním.

Páteří vojsk se stávají rytíři a těžká jízda, z boje se stává záležitost cti.

Obdobný závod ve zbrojení také probíhá mezi opevněním a dobývacími stroji. Hliněné valy a palisády vystřídaly vysoké kamenné zdi, věže a hradby. A žebříky a beranidla nahrazují dobývací věže, katapulty a balisty, trebuchety. Zde zatím opevnění má náskok, opevněné hrady není snadné dobýt a proto se obléhání a snaha protivníka vyhladovět, stává vyhledávanou taktikou.
Válčení.jpg
Hospodářství a obchod
S hodnotou peněz to jde od desíti k pěti. Když se poprvé objevily stříbrné mince, bylo v nich tolik stříbra, že tři větší mince stačily na krávu. Panovníci ovšem stále snižovaly obsah stříbra v mincích či dokonce nechávali razit mince jen měděné. Hodnota takové mince tedy prudce poklesla.

1-BARTER = 1 kráva nebo 30 slepic = 3 kopy (cca 180) brakeátů nebo denárů
brakeat.jpg
Jinak ale hospodářství samotné vzkvétá. Na venkově objevili trojpolní systém, jedna část půdy se osévá na jaře, druhá na podzim a až třetí se nechává ležet ladem. Dochází ke klůčení lesů kolem vesnic a zakládání lánových vesnic - každé usedlosti náleží vlastní lán. To, že se lidé starají o majetek, co jim byl svěřen, prudce zvýšilo efektivitu, s jakou s ním nakládají.

Na keramice se objevuje glazura, pálí se dlaždice. U řeky práci, kterou dříve zastávali lidé nebo zvířata, přebírá voda, lidé budují mlýny, hamry, katry.

Už není v silách každého řemeslníka aby ovládal všechny drobné niance svého řemesla a řemeslníci se specializují. Také se stahují do vznikajících měst, zakládají cechy, dožadují se svých práv, zejména pokud jde o omezení práv někoho jiného. Pekaři a řezníce, kováři, platnéři kovolitci, tkalci a soukeníci, to jsou všechno nově vzniklá bohatá řemesa.

Každá obec aspirující na město má trh, na kterým průběžně probíhá každodenní obchodování. Velká města ale čas od času pořádají i tzv. jarmark. Začíná se s hlubinou těžbou železa, stříbra, kamene.

Dopravu stále zastávají hlavně soumaři s koši a vaky, vynález chomoutu, podkov a loukoťového kola ale posunul koně na přední příčky oblíbenosti v dopravě mezi šlechtou. Obyčejný lid se i nadále spoléhá na volky.
Vůz.jpg
Vůz.jpg (23.06 KiB) Zobrazeno 771 x
Vzdělanost
Mezi lidem prostým se zkušenost stále předává z otce na syna nebo z mistra na učedníka. Lidé jsou negramotní. Šlechta a budoucí měšťanstvo však chce být vzdělaná a tedy na svých dvorech často mají učence, který číst a psát umí a hlavně i učí. Bohatí lidé občas mají vázané, ručně psané knihy na pergamu, jedná však o velké bohatství. Také v klášterech církev začíná poskytovat vzdělání, většinou však pouze příslušníkům řádu.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 3. 7. 2016, 22:28

... v ulicích, na návsích i v samotách ...

Je vlahé jarní ráno léta páně 1232. Na venkově budí lidi do práce kokrhání kohoutů, zpěv ptáků a vůně květin. V rozrůstajících se osadách kolem kamenného mostu pak štěkot psů, drkotání prvních vozíků mířících na tržiště a městský smrad.

Nesmrtelné však krom těchto běžných aspektů každodenního rána probudil i silný pocit. Už tu nebyl přes 300 let. Když ho ucítili poprvé, stali se Nesmrtelnými a na tento svět vstoupilo Dítě Víru. Když ho ucítili podruhé, na svět se dostal Vlk Víru, byť většina z nich to ještě neví. Co se probudí na tomto světě tentokrát?

Návsemi i ulicemi i nádvořími prochází Zbyněk, Janoš a Svitava - Jankovi pomocníci a vyvolávači zpráv. Je to zase tak jak tenkrát? Ten parchant Janek sice nemá co do huby a dluží služby, kde může, ale vždycky všechno ví o něco dřív, než ostatní. Jak to vůbec dělá?

"Slyšte urozené panstvo, svobodní páni, velectění kněží i prostý lide, před naším Hospodinem tato připomenutí, které vám zasílá Janek, muž zpráv a novinek." Když se lidé seběhnou na doslech, začínají vykřikovat krátké zprávy.

"U Kamenného mostu dnes bude shromáždění lidu, který žádá si na dnešní den slyšení u krále Václava. Řemeslníci na východním břehu Vhltavy ustanovili si sobě cechy a radu Starého města Pražského a požadují od krále zavedení práv a privilegií městských." Mezi většinou lidu tahle zpráva vyvolá nesouhlasné mručení a šumění. Kdo jsou tihle řemeslníci, že si dovolují žádat privilegia na něco, co se v kraji dělalo vždy. Proč by se pivo či kovářské práce nesměly dělat jinde než v Praze? Co je to za nové pořádky?

"Nedívím se vám, že se čertíte a nejste sami," pokračují vyvoláváči. "Kovářské rodiny z Předních Ovenců nesou tuto zprávu také nelibě. Ruda těžená v kraji již je plná hlušiny, rodina Wilhelmů začala podporovat víno a mlýn a mistři i tovaryši kovářští tak mají málo práce. A i tu jim teď chtějí právem mílovým nově vzniklé cechy sebrati." Lidé brblají čím dál hlasitěji a tak se muži se zprávami pokusí situaci trochu uklidnit: "Velemoudrý rádce Vratimir prý bude s rozhodováním králi nápomocen, proto předpokládejme, že rozhodnutí bude moudré. Vratimir však bude muset králi také vysvětlovat, proč ve věži jeho obří díra zvící vozu po dnešní noci vězí."

Lidé se při poznámce o velemoudrém Vratimirovi rozesmějí. Co je u dvora, provází ho nejedna patálie. Napjatá nálada je však díky tomu tu tam.

"Budete-li cestovat kolem Čimic a Bojmic, zdržujte se jen na cestách a jen ve dne," pokračují vyvolávači, "neb hvozd je ještě neklidnější než dřív a byly spatřeni v něm nemrtví, duchové, mantikory a vyverny. Obzvláště se pak vyhněte cestám do míst, kde kdysi stávalo hradiště Zámka a dále vrchol Dawlického hvozdu. Jeden takový ješterec, zvící rozměrů olbřímích byl dnes v noci na nebi viděn, kterak létá nad kotlinou pražskou a oheň do vzduchu chrlí."

"Zamíříte-li však cestami skrze hvozd k Teutonské cestě, nezapomeňte se stavit v Kobylýsajích. Útočiště, vyhledávaný to zájezdní hostinec, kde každý může nechat břímě minulosti za sebou a jíst a pít, co hrdla ráčí, vás přijme s otevřenou náručí." Někteří lidé se uchechtnou, tuhle zprávu v různé formě a úpravě slýchají pokaždé, to opravdu není žádná novinka, přesto ji vyvolávači nikdy nevynechají.

Další zpráva vyvolá v lidech nadšení: "V Ljubini se dnes zastavuje principál Chval se svým kejklířským ansáblem. Je to poslední vesnická zastávka a představení, předtím, než rozbalí stany na pláních před Hradem. Není to však jediné vystoupení, které se chystá. Mezi venkovskými děvčaty se proslýchá, že Tibor, potulný minnesänger, v jehož rodu se hudba předává z otce na syna již po mnoho generací, bude také brzy hrát pro potěšení mladých dívčích srdcí."

"V Poříči udeřil hlad a lidé jsou nespokojení," pokračuje další zpráva. "Žebraví mniši svatého Klementa v minulosti přesvědčovali věřící, že jen skrze zavrhnutí všech světských radostí Boha dosáhnouti mohou. Ač jejich duším možná toto strádání svědčí, jejich tělům nikoliv. Mlýn se netočí, lidé mají hlad a strádají. A pokud i o právo vařit pivo a mlít obilí přijdou, pokud je jako výhradní dostane Staré město Pražské, pak je čeká nelehká budoucnost. Mnoho mužů z Poříče už se nechalo slyšet, že vrchního Jákoba, jak se představený žebravého řádu nechává titulovat, je třeba vyměnit a kostel sv. Klementa do správy svěřit jinému řádu."

S poslední zprávou se lidé začínají rozcházet. Ve vzduchu je cítit posílení Víru.
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 4. 7. 2016, 22:59

... v jeskyni nedaleko staré Hájenky ...

"Netopýýýr, obrovský netopýýýr." Potomku, ležíš si v klidu a spokojeně na příjemně chladném kameni v tvé jeskyni, zdá se ti, že novinky, které přináší tví noční přátelé a najednou tohle. Hrůzna a panika mezi tvými služebníky, strach z něčeho, co potkali dnes v noci a před čím se letěli schovat sem, do tvé jeskyně.

Už už se chystáš vyzvídat víc, když tu uslyšíš bušení na dveře svého domku. "Háló, je tam někdó.." ozývá se hrubý mužský hlas, "háló, můsíte mi otevřít, musíte mi pomoct ..., je tu vlk!"

Co uděláš?

....

... v Hájence ...

Dalibore, dnes v noci se ti zdálo o vlcích. O tom, jak jsi opět mladý, s otcem na širé stepi. Jak vlci kolem vyjí. Jak tě otec učí, jak je zahnat. Jak rozdělat oheň, jak cílit první úder zapálenou větví na vůdce smečky. Náhle ti otec zmizel vprostřed věty. Zbyli tam jen vlci, oheň, hořící větev a tvůj strach.

Když uslyšíš troubu, kterou v nedalekém Předním Ovenci svolává Zbyněk lidi k poslechu správ, nevěnuješ tomu příliš pozornosti. Raději požádáš Vlaštovku, aby zjistila co se děje a sám se věnuješ svému otci. Sen tě zneklidnil, ale otec teď leží na svém lůžku, leží na boku zády k tobě a klidně oddechuje. Když ho zkusíš probudit, jde to velmi ztuha - až když s ním pořádně zatřeseš, otočí se. Na malý moment ti přijde, že nemá tvář - otřese tebou nejistý pocit, že už jsi takovou věc někdy viděl, ale nemůžeš si vzpomenout kde. Promneš si oči a jeho tvář je tam, kde vždycky byla. Promluvíš na něj dvě tři slova, ale nereaguje, asi má opět jednu ze svých chvil, možná jsi ho měl nechat spát.

"Felčare, Dalibore, honem, kde jsi," ozve se před hájenkou. Vyběhneš před dům uvidíš přicházet vlaštovku a muže, který již z dálky volá. "Honem, vstávej, je potřeba tvých šikovných rukou. A vem si něco na popáleniny. Až se mi jednou Vukmar dostane do rukou, já mu ukážu." Začínáš pomalu poznávat hlas, je to Wilhelm z Ovenců, zeman blízké osady.

Když přijdou blíž, uvidíš, že Vlaštovka se mračí ještě škareději než Wilhelm. O křivdách, které pravidelně páchá Vukmar na obyvatelích Ovenců si myslí svoje. Místo aby ti pomáhala s balením tvé torny s léky, sama balí kopí, kuši a obléká zbroj. Něco ti říká, že bys měl zkontrolovat i Vojtěcha. Nahlédneš do chatrče. Vojtěch stojí v rohu, dopíná si kazajku jako za mlada a vedle něj stojí opřený luk a toulec se šípy.

Co budeš dělat?

....

... v Maringotce nedaleko čimické tvrze ...

Jasno, začátek tohoto rána se ti vůbec nezamlouvá. Po svítání tě probudil ten podivný pocit, co jsi už tak dlouho necítila. A pak, chvilku po druhém zakokrhání, přiběhly ty vesnické pipiny. "Mistře Tibore, že nám dnes zahraješ" nebo "Mistře Tibore, sehnaly jsme pár džbánků vína" nebo dokonce přidrzlé "Mistře Tibore, pokud bys potřeboval před svým vystoupením nabrat síly, stav se u nás na seníku." Ještě že musely všechny zachvilku zpátky domů za dobytkem. Kdyby tak věděli jejich tátové. A hlavně - kdyby tak ty jelimanky věděly, jak nebezpečná je Tiborova hudba a že jen díky tobě a tomu, jak ho držíš zkrátka, se od událostí na Pragu nestalo další velké neštěstí.

Tibor to ví také, přesto když děvčata odejdou, otočí se na tebe a říká: "Jasno, cítíš, jak silný je den? Dneska nelze hudbu odmítnout. Dneska budu muset těm děvčatům vyhovět. Musíš mne ohlídat, musíš mne udržet zkrátka. Říkám to teď, dokud jsem střízlivý a moc teprve sílí - odpoledne už možná budu hovořit jinak. Je to celé ve tvých rukou."

Jeho monolog ukončí Janoš, který sem do kopce vyšplhal od Bojmic a trubkou svolává lidi k poslechu zpráv.

Už je skoro na konci a vykládá o hladu v Poříčí, když tu jej přeruší mečivé poplašené bečení. Všichni se rozhlédnou a dívky, které ještě předchvílí pištěly radostí nad mistrem Tiborem, nyní piští hrůzou. Od lesa kousek na jihovýchod od vaší maringotky vidíte prchat stádo ovcí, splašeně míří k cestě. Jedna z ovcí však utéct nestihla. Z křoví vyskočila podivná bytost, která ji strhla na zem a teď ji svými pařáty trhá. Hlava divoké kočky, nebo možná rysa, vlčí tlapy, velká kožená křídla a hadí ocas.

Co děláte?

......

... na louce pod Pražským hradem ...

Česlave, i tebe probral ráno neklid. V noci se ti zdálo o tom, že jsi uprostřed dobývání Jeruzaléma. Na obloze jsi viděl létat zapálené smolné koule, vrhané trebuchety proti hradbám, slyšel jsi hluk řítícího se kamení, jak pukají věže hradního opevnění.

Až ráno si začínáš uvědomovat, že to asi nebyl sen. Možná jsi opravdu probuzen hlukem a rozespalý v noci vylezl ze stanu a sledoval podivnou bitvu. Jinak si nedovedeš vysvětlit, že první, na čem tvůj pohled spočine, když vylezeš ze stanu, je obrovská díra v boku jedné z věží na severní straně hradního opevnění.

Pak uslyšíš trubku. Jakási žena navštívila tvůj tábor a troubí jako na poplach. Když konečně zjednáš pořádek, zjistíš, že jde o Svitavu, jednu ze zvěstovatelek zpráv, které pracují pro Janka, jednoho z Nesmrtelných. Vyslechneš ji a poté ji necháš odejít dál k městu.

Pak tvůj pohled přitáhne drobná postava, zkoumající otvor ve věži. Na tuhle dálku nejsi schopen rozpoznat, co je zač, ale i odsud vidíš, že máchá rukama u zdi a kolem něj poletují a přeskládávají se kameny, ze kterých je opevnění tvořeno. Většina kamenů končí v příkopu pod Hradem.

Co budeš dělat?

.......

... na dvoře jednoho z domů ...

Grgure, probudíš se, ležíš na trávě, je ti zima a strašně zle. Otevřeš oči a vidíš kousek nad sebou prkna a škvírami mezi nimi prochází paprsky slunce. Aha, to je stůl. A kus vedle taky někdo leží. Začínáš si pomalu vybavovat včerejší večer. Byl nějaký pohřeb. Sice ses bránil, ale skoro násilím tě taky odtáhli na smuteční hostinu, to se ti teda mockrát za ta léta nestalo. To jídlo se nedalo žrát, zelná polívka, obilné placky, maso zničené uzením a pečením. Moc jsi toho do sebe nedostal i když tě rozjaření hostitelé vytrvale pobízeli. A pak bylo: 'Hrobníku, ještě se s námi napij.' "Hrobníku, už se ti někdy vzbudil nebožtík?" "Hrobniku, chutná ti víno?" "Hrobníku, pochováváš rád hezké holky?" Hrobníku, přece nás neurazíš!" Pak už máš okno.

Z ulice sem přes zeď jde hlasitý zvuk. Nějací lidé hlasitě hulákají, mlátí do železných tyčí, tleskají a skandují. To nejhorší, co tě může potkat po silné pitce je hluk. Ne, to nejhorší, co tě může potkat po silné pitce je zvuk trouby, kterou Svitava oznamuje, že bude hlásit zprávy. Začíná pod oknem deklamovat, co je nového a zdá se, že tím asi vzbudí i tvé spolustolovníky ze včerejška.

S bolestí v hlavě se po nich rozhlédneš a pak si uvědomíš, že jeden z mnoha tvých kumpánů včerejšího večera, ležící jen kus od tebe, nedýchá a má úplně ohlodanou ruku až na kost. Pod ním je zaschlá kaluž krve. To asi bude tvoje práce. Ostatní hosté se začínají budit.

Co uděláš?


Marcovi vstup dopíšu, až budu vědět, kde přesně bydlí....
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Jasna
Příspěvky: 409
Registrován: 12. 6. 2016, 21:24

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od Jasna » 5. 7. 2016, 10:07

... v Čimicích ...

Jsou tu znovu. Snad není dne aby za Tiboren nedolézaly. Ne, že bych žárlila. Beru ho jako bratra, nic víc v tom není. Jen mě popouzí to jejich věčné hašteření a že se chovají tak nezodpovědně. A Tiborovi se to samozřejmě líbí. Pořád je jako děcko. Rozpustilé a stále toužící po pozornosti a to i přesto, že je starší než osady v okolí.

Novinky si vyslechnu s kamennou tváří. O tom, že je v okolí nebezpečno vím dlouho a ostatní mě příliš nezajímá. Co si dělají ve městě je jejich věc. Já musím krotit našeho muzikanta a ještě se starat aby moc lidí nedošlo k úrazu.

Jako právě teď. Tušila jsem, že dnešní den bude všechno možné jen ne klidný. Popadnu hůl a rozběhnu se příšeře.

"Nestůjte tu! Schovejte se do domů!" křičím na všechny okolo. Možná se tvor spokojí s ovčím masem, ale je tu možnost, že dostane chuť na člověčinu a také se jich tu v okolí může pohybovat víc.

"Tibore, varuj lidi v tvrzi," pobídnu ho a když minu poplašeně bečící stádo ovcí zpomalím a rozhlížím se okolo. Nechci aby mi něco skočilo na záda.

Read a sitch:Jasna:2D6 → 10(5 +5)
Který nepřítel je tu nejnebezpečnější?
Jaká je jeho pravá pozice?
Na co bych si měla dát pozor?
Reinkarnující se čarodějka a zmije jedovatá.

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 13:13

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od Česlav » 5. 7. 2016, 10:46

... na louce pod Pražským hradem ...

"Bratře Bernarde, buď té dobroty a zkus ještě dohnat tu ženu, co vyvolává zprávy. Místní řeč ovládáš lépe než ostatní, tak od ní zkus vyzvědět, zda ví něco o muži jménem Markus Flavius, kde se zdržuje a jakou má pověst.", požádám jednoho z bratrů-služebníků, který je rovněž původem z Čech.

Než sluhové připraví snídani a rytíři se ustrojí a shromáždí ke společnému jídlu a modlitbě, dojdu na kraj tábora a zkoumavě pozoruji, co tam ta záhadná postavička dělá. Zamračím se. Zdá se mi to, nebo se pokouší tu pobořenou věž opravit pomocí magie? Tohle je malicherné a nebezpečné, podstata magie je svázána s Vírem a dnes ráno cítím jeho sílu vzrůstat. Prostí lidé by si s takovými silami neměli zahrávat, studium Víru by měla být záležitost speciálně vyškolených duchovních - a i tak je potřeba velká opatrnost. Praktikování magie bez božího vedení znamená čarodějnictví - a čarodějnictví je hřch.

Půjdu se podívat trochu blíž ke hradu, abych si lépe prohlédl tu postavu a koneckonců i tu poničenou věž...nejsem si jistý, jestli byla opravdu poničena zvenčí...a nebo zevnitř. Nepřibližuji se ale až tak blízko, aby na mě spadly kameny. Zajímá mě, co je to za člověka a jestli to není někdo z Neumírajících.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Potomek
Příspěvky: 747
Registrován: 21. 6. 2016, 21:17

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od Potomek » 5. 7. 2016, 13:13

... v jeskyni pod vrchem, který obtéká Whltava ...

Rychle vyskočím na nohy. "To bude jen obyčejný vlk z lesa, jen obyčejný vlk z lesa" opakuju si pro sebe a snažím se uklidnit. Hm, ale obyčejní vlci z lesa loví ve smečkách, ti málokdy chodí sami. Odsunu co nejtišeji truhlu a vlezu do chalupy. Zatím truhlu ale nevracím zpět, nechávám vchod do jeskyně otevřený pro případ, že bych musela rychle utíkat. Nahlídnu škvírou ve dveřích ven na toho muže.
Nová, zdokonalená verze Potomka, která se zkouší vyrovnat se vzpomínkami svého předchůdce. Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 7. 2016, 18:25

Potomku, vidíš vyděšeného fousatého muže v béžové haleně, přes rameno má troubu. Už jsi ho párkrát viděla, chodí po vsích, troubí na trubku a vyhlašuje, co se v kraji událo. Málokdy ho slyšíš hlásit něco, co jsi zatím nevěděla od svých netopýrů.

Když se podíváš za něj, na kraji malého plácku před chatrčí, sedí velký bílý vlk s šedo-rudou skrvrnou na pravém boku. Má pokrčenou hlavu, muže si prohlíží a má vyplazený jazyk.

Muž znovu zabouchá, těsně vedle tvé hlavy, "háló, prosím, pomozte mi, ta stvůra mě pronásleduje už od Bubnů".

Vlk se ani nehne.

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 7. 2016, 18:37

... na louce pod Pražským hradem ...

Dojdeš až na okraj rokle, kterou je hrad ze severu chráněn a kterém protéká strouha malého potůčku. Odsud už muže vidíš lépe - pořád mu není vidět do tváře, ale má na sobě oranžovou róbu a vysoký špičatý klobouk, jen špička už nedrží vzhůru a splihle visí do strany. Zuřivě máchá rukama a těžké kamenný bloky se zpožděním sledují dráhu jeho gest.

Zpoždění a váha bloků má zjevně na svědomí to, že se mu práce nedaří a většina kamenů končí ve strouze, takže potůček se v rokli pomalu rozlévá.

Když si prohlížíš věž, nic nenasvědčuje tomu, že by byla zničena zvenku, ba přímo naopak. Jakoby se nějaká velká síla drala tudy z věže ven. Většina kamení leží pod věží nebo na svahu, jen pár kamenných bloků popadalo dovnitř. Z téhle vzdálenosti také pořádně nevidíš dovnitř, ale jsi si skoro jistý, že jednou nebo dvakrát, když zrovna slunce nezakrýval mrak, paprsky se odleskly na obrovském řetězu, který visel uvnitř věže.

Bratr Bernard se vydal za vyvolávačkou, určitě se brzy vrátí. Hned jak budu vědět víc o Marcovi.

Co budeš dělat?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 7. 2016, 18:56

... v Čimicích ...

Je jasné, že největším nebezpečím je teď ta mantikora. Čím blíž k ní jsi, tím víc poznáváš, že tvor je spíše děsivou karikaturou zvířat, kterými sis jej v první okamžik popsal. Rozšklebená morda plná zubů ve znetvořené kočičí tváři, přerostlé vlčí tlapy porostlé vředy, kožnatá křídla velká jako orlí, ale připomínající spíše netopíra a na konci šupinatého ocasu se zježilo několik ošklivých ostnů.
Obrázek

I když nejnebezpečněji na první pohled vypadá ta rozšklebená tlama, rozhodně by sis měla dáva pozor na ocas, ten bude skutečným nebezpečím - jsi si téměř jistá, že bude jedovatý.
MANTIKORA:
- zubatá kočičí morda: 3-HARM
- vlčí tlapy: 2-HARM FORCEFULL MESSY
- jedovatý ocas: 1-HARM AP + jed


To, že se mantikora objevila ve zdejším kraji je překvapivé. To, že se vydala lovit do blízkosti lidských příbytků a dokonce i tvrze, je krajně znepokojivé. Něco jí muselo vyhnat z jejího loviště. Nějaký jiný netvor? Nebo už tam nemá co jíst a vyhnal jí hlad? Každopádně dneska ji možná ovce bude stačit, kdo ví, jak to bude příště...

Co uděláš?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Potomek
Příspěvky: 747
Registrován: 21. 6. 2016, 21:17

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od Potomek » 5. 7. 2016, 21:20

... u Potomkovy jeskyně ...

Kdyby ho ten vlk chtěl sežrat, už by to dávno udělal. "Hned to bude" Přisunu zase truhlu na své místo, ujistím se, že nůž mám u boku a zdvihnu závoru na dveřích. Otevřu pomalu dveře, abych příliš nepolekala ani jednoho z návštěvníků. Lituju, že jídlo mám v chladu v jeskyni, aby se nekazilo, takže nemůžu vlkovi nic dát.

Na chlapa kývnu, že může vlézt dovnitř, dveře nechám pootevřené a čekám co ten vlk. Snažím se stát naprosto uvolněně a klidně. Nechci vypadat jako někdo, kdo je ztuhlý strachy a je připravený v případě jakéhokoli prudkého pohybu vytáhnout nůž a zuřivě s ním mávat kolem sebe. Což já tak nějak jsem.
Nová, zdokonalená verze Potomka, která se zkouší vyrovnat se vzpomínkami svého předchůdce. Deník postavy

Uživatelský avatar
MC-AW-Nesmrtelní
Příspěvky: 2917
Registrován: 9. 6. 2016, 13:12

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od MC-AW-Nesmrtelní » 5. 7. 2016, 21:33

Vlk popojde, opatrně, o trochu blíž. Trochu pajdá na zadní nohu, přemýšlíš, jakým tempem asi tak muž z troubo utíkal, když mluvil o pronásledování.

Když dojde až ke dveřím, na malý moment se vaše pohledy setkají. Oháňka mu dvakrát třikrát kmitne zprava doleva. Pak se stočí do klubíčka před vchodem a zírá na otevřené dveře.

"Ježíši, Maria, on si tam lehl! Jak se teď dostaneme ven? A ty jsi jenom holka, myslel jsem že takhle hluboko v lese žije nějaký silný chlap, co mě té šelmy zbaví... co tu budeme dělat? Já ještě nebyl v Bubnech a Ljubni, musím tam doručit zprávy... už vím, budeme se modlit, třeba nás Pán vyslyší a odvede ho pryč.... nebo nemáš tu nějaký jiný východ?"

Co budeš dělat?
10. léta 21. století Apokalyspy přichází

Uživatelský avatar
Jasna
Příspěvky: 409
Registrován: 12. 6. 2016, 21:24

Re: [AW-EPOCHA] 13. století - Hrdinská fantasy

Příspěvek od Jasna » 5. 7. 2016, 21:46

... v Čimicích ...

Rychle se ohlédnu za sebe. Zdá se, že všichni jsou v bezpečí a mantikora nevypadá, že by měla chuť vrhnout se na další kořist. Což je dobře. Protože ta hůl je chabá zbraň proti jejím drápům a tesákům.

Zatím z bezpečné vzdálenosti sleduji tu potvoru a její komíhající se ocas. Neodvažuji se přiblížit víc a čekám až se nažere. S plným břichem by nemusela být tak zuřivá a možná i do té doby přijdou zbrojnoši. Pokud Tibor zvládne doručit vzkaz.
Reinkarnující se čarodějka a zmije jedovatá.

Zamčeno

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host