[AW-Postava] Česlav - The Brainer

O čem to celé je?
Ač se bude hrát ApocalypseWorld, Nesmrtelní nejsou postapo. Nesmrtelní jsou obyčejní lidé či neobyčejné bytosti, které se kdysi dávno setkaly s Vírem a od té doby jsou s ním svázání. Získali nesmrtelnost - někteří to považují za dar, jiní za prokletí - a my budeme sledovat a odehrávat jejich osudy napříč stoletími.

Moderátoři: MC-AW-Nesmrtelní, MarkyParky

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

[AW-Postava] Česlav - The Brainer

Příspěvek od Česlav » 23. 6. 2016, 15:51

Božský protektor Země, nebo také "Tyran" - The Brainer
CeslavPostApoNoMaskGlowing.jpg
Alexander Bertram I. Česlavský
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Z pohledu teologie je bytostí o jedné přirorzenosti a dvou podstatách - lidské a Božské. Byl člověkem, Česlavem, slovanským nájezdníkem. Byl Bohem, Prvním, pradávnou bytostí z dalekého světa. Teď je oběma zároveň a přitom žádným z nich. Je živoucím bohem, Krkavcem Víru. Sídlí v Pražské kotlině, protože právě tady se rozhodovalo o osudu Bohů, Vlků i lidí. A protože tady spí Dítě, které jen on může přivést na svět. Nejprve jen ukazoval lidstvu cestu k budoucnosti, ale nakonec byl pod tlakem svých vizí a predikcí nucen ujmout se vedení. Jako Protektor Země sjednotil roztroušené zbytky civilizovaného světa, přinesl do Pustiny řád a vybudoval Dominion, post-apokalyptické impérium, které má vládnout světu. Ale jeho úděl a vize ho začínají zmáhat. Doléhá na něj tíže hříchů, které musel spáchat, krve, kterou musel prolít. Zbytky jeho lidskosti zmítají výčitky. Stává se vzdáleným a nesoustředěným. A bez jeho přímého dohledu a tvrdé ruky se Dominion nebezpečně blíží rozpadu...

* Co ho drží při životě?
Je Bůh. Bohové neumírají. I kdyby neměl Božskou podstatu, jeho bio-syntetické tělo má schopnost dokonalé regenerace, může fungovat v měřítcích času, která jsou lidem natolik vzdálená, že jde prakticky o Věčnost. Vpřed ho ženou poslání, které přijal za své - vést lidstvo skrze nejlepší časovou linii, jaké bude schopen dosáhnout. Ale jeho úkol už ho začíná zmáhat. Přemýšlí o tom, jaké by to bylo přestat existovat...

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Má dvě sídla. V Pražské kotlině stojí obrovská megastruktura, která vyrostla z původního Vítkova. Pevnost. Na jejím vrcholku se pak nechází Palác Dominionu, sídlo Protektora Země. Samotný palác je vlastně malé město, samo o sobě. Druhým sídlem je vesmírný křižník, který je stále ve funkčním stavu, umístěný na orbitě kolem Země. Zbytek flotily je v žalostném stavu, ale tuto informaci se propaganda Dominionu snaží utajit. Česlav se také často toulá Pustinou, v otrhaných hadrech, nikým nepoznán. Dává mu to pocit svobody a klid přemítat nad svými myšlenkami.

Vzhled
Muž
honosné roucho v rudé, černé a zlaté barvě / otrhané pytlovité hadry tuláka
oči zářící jasným bílým světlem / oči skryté za svářečskýma brýlema
souměrná pohledná tvář / špinavá zarostlá tvář, skrytá pod kapucí
nepřirozeně vysoká postava / vysoká, ale shrbená postava

Staty
Cool +3
Hard +3
Hot +3
Sharp +3
Weird +3

Zkušenost a vylepšení

Level 3 Brainer

[+] [+] [+] [ ] [>]

1. get 2 new or replacement brainer gear (you choose)
2. get a move from another playbook (Driver: Reputation - už jsem si to měl vzít dávno)
3. get a move from another playbook (Maestro'D: Fingers i nevery pie)

Level 7 Faceless
1. get a move from another playbook (Driver: Daredevil)
2. get a vehicle (you detail) and combat driver
3. choose a new option for your holding
4. get a move from another playbook (Driver: My other car is a tank)
5. get a gang (you detail) and pack alpha (+ 1 gang option)
6. get a new faceless move (Norman)
7. change your character to a new playbook -> Brainer (In-brain puppet strings, Deep brain scan)

Level 10 Quarantine
1. get a move from another playbook (Faceless: Juggernaut)
2. unlock a stasis facility - Archives
2. unlock a stasis facility - Medlab
4. get a move from another playbook (Savvyhead: Bonefeel)
5. unlock a stasis facility - Ψ-isolation rig
6. beru Zlatuši
7. get +1 to any stat - hot (max stat+3)
8. get followers (you detail) and fortunes (+1 followers choice)
9. get a move from another playbook (Battlebabe: Perfects Instincts)
10. switch to another playbook -> Faceless (Oh yeah!, Rasputin, Scent of blood)

Level 10 Hocus - historie vylepšení
1. get a new hocus move (Divine protection)
2. get a move from another playbook (Brainer: Direct-brain whisper projection)
3. get a new hocus move (Frenzy)
4. choose a new option for your followers
5. get a move from another playbook (Battlebabe: Impossible reflexes)
6. advance other 3 basic moves - do something under fire, read a person, manipulate or seduce
7. get +1 to any stat - hot (max stat+3)
8. choose a new option for your followers
9. choose a new option for your holding
10. switch to another playbook -> Quarantine (Disciplined engagement, Inspiring)

Level 9 Hardholder - historie vylepšení
1. +1 hot
2. choose a new option for your holding
3. take a move from another playbook (Battlebabe: Merciless)
4. +1 weird
5. choose a new option for your holding
6. get +1 to any stat - cool (max stat+3)
7. advance 3 basic moves - open your brain, go aggro, read a sitch
8. take a move from another playbook (Child-Thing: The mother’s heartbeat)
9. erase holding option
XXX byl jsem na prahu smrti a zvolil change to another playbook - Hocus (Fucking whatnut, Seeing souls)XXX

Level 12 Chopper - historie vylepšení
1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING (po dohodě s MC se pro Hardholdera přetaví na +1 Holding option)
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
9. +1 weird
10. get +1 to any stat - sharp (max stat+3)
11. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
12. switch to another playbook -> Hardholder

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení
- sám o sobě budí respekt: SMALL GANG
- holé ruce: 4-HARM (2-HARM základ, 1-HARM BLOODCRAZED, 1-HARM MERCILESS)
- koncentrovaná psychická síla: 3-HARM AP (1-HARM AP základ, 1-HARM BLOODCRAZED, 1-HARM MERCILESS)
- božské tělo a reflexy: 3-ARMOR / 2-ARMOR proti energetickým (4/3 -ARMOR bude-li nahý nebo skoro nahý)
- "Keltská čelenka" (funguje jako DEEP EAR PLUGS, imunita vůči brainerovým tahům)
- Superkladivo: 6-HARM AUTOFIRE LOUD MESSY (4-HARM HAND AUTOFIRE LOUD MESSY základ , +1-HARM BLOODCRAZED, +1-HARM MERCILESS)
- Vlčí dýka: 4-HARM INTIMATE/HAND AP (2-HARM INTIMATE/HAND AP, +1-HARM BLOODCRAZED, +1-HARM MERCILESS)

Díky propojení Matky a Archivu jsou záznamy kompletní a Česlav mohl zrekonstruovat zbraň, kterou kdysi používal Bůh, jehož esenci teď v sobě nosí. Právě tato zbraň dala vzniknout pověsti o Thorově kladivu Mjöllnir. V současnosti je zároveň odznakem moci a úřadu Protektora Země a pána Dominionu.
Obrázek
Zesilovače psionických schopností
- projektor bolesti - dokážu ze sebe uvolnit vlny mučivé psychické bolesti (3-HARM ap area loud reload hi-tech)
- vstřikovač rezonujících nanobotů (tag hitech) - tomu, kdo je má v těle, působím o +1-HARM psionickými schopnostmi
- dálková anténa - pro potřeby psionických schopností, kdo vidí anténu, vidí mě (anténa jsou followeři jako celek)
- hmatové rozhraní - pro potřeby psionických schopností, pouhý dotek stačí namísto času a intimního kontaktu

Implantáty a vylepšení

Zdroj (náhrada srdce a zásobník Síly)
* nainstalované autonomním systémem v roce 1787 v tajemném zařízení pod Letnou
* Přednosti: silné, integrované do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: přepětí energie, Vlci ho cítí
(v případě extrémní fyzické nebo psychické zátěže může dojít k náhlému přepětí a následnému energetickému výboji, který může zranit Česlava i ty, kdo stojí příliš blízko něj)

Bio-syntetická zpracovávací soustava (náhrada dýchací, trávící a vylučovací soustavy)
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1891
* Přednosti: výkonný, integrovaný do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: vyžaduje zvláštní materiály
(pro správný provoz je potřeba jíst kovové věci, elektroniku, paliva etc.)

Bio-syntetické tělo (syntéza biologických a syntetických tkání)
* torso 100%, horní končetiny 100%, dolní končetiny 100%, hlava 100%
* Přednosti: odolné, integrované do tkání
* Vzhled: na povrchu nerozlišitelný, uvnitř nadpozemsky cizí
* Slabiny: cítí ho Vlci a jiné bytosti
(syntetika je dokonale integrovaná v organice, tvoří jeden hybridní organismus)

Augmentované torso
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1925
* torso
* Přednosti: integrované do tkání, dává +1 ARMOR
* Vzhled: nerozpoznatelný
* Slabiny: detekují ho detektory kovů
(původní synteticko-organická žebra byla pokryta vrstvou zpěvňujícího odolného kovu)

Imunizace proti Vlkům
* výsledek několika desítek let adaptace, nejprve nedobrovolná infestace a úspěšná léčba v roce 1890, následně v roce 1923 dobrovolná kontaminace oslabeným Vlkem a vyvinutí protilátek a mentálních zábran během rituálního transu

Augmentované paže
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1942
* paže
* Přednosti: integrované do tkání, dává +1 HARM při boji holýma rukama
* Vzhled: nerozpoznatelný
* Slabiny: detekují ho detektory kovů
(původní synteticko-organické kosti v horních končetinách byly pokryty vrstvou zpěvňujícího odolného kovu)

Augmentované nohy
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1972
* nohy
* Přednosti: integrované do tkání, dává možnost i pěšky házet některé vozidlové tahy co dávají smysl, SPEED+1
* Vzhled: nerozpoznatelný
* Slabiny: detekují ho detektory kovů
(původní synteticko-organické kosti v horních končetinách byly pokryty vrstvou zpěvňujícího odolného kovu, klouby byly modifikovány aby bylo sníženo tření a maximalizován potenciál biosyntetických svalových vláken)

Křídla
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1972
* křídla
* Přednosti: zatažitelné, umožňují létat
* Vzhled: černá metalická křídla, tvořená šupinkami, které připomínají krkavíčí pera
* Slabiny: náchylná k poškození
(vysouvají se z plasto-kovové nástavby na zádech, která je jinak nerozpoznatelná, pokdu není Česlav svlečený)

Augmentované smysly
* nainstalovány autonomním systémem Jeskyně v roce 2017
* mikroimplantáty ve smyslových orgánech
* Přednosti: precizní, zcela integrované
* Vzhled: nerozpoznatelný
* Slabiny: zvýšená citlivost na všechny druhy podnětů

Vidím i ve vlnových délkách člověku nedostupných, slyším frekvence běžným lidem neslyšitelné, dokážu nahmatat barvy, rozeznat přesné chemické složení látek chutí a také stopovat lidi čichem nebo doslova vyctítit jejich strach. Také mám GUI, které mi ukazuje zvýrazňuje přesné informace o tom, co vidím. Dokážu ve vteřině provést simulace a vypočítat nejefektivnější řešení.

Když jsem v situaci, kdy mi nehrozí bezprostřední nebezpečí a mám čas vyhodnotit všechna data, mám +1 SHARP.
Když jsem v situaci, kdy je potřeba jednat rychle, nadbytek informací mě rozptyluje a brzdí, mám -1 SHARP.


Živobytí a majetek
Majetek: 6-BARTER
4-BARTER je uloženo v Paláci, 2-BARTER má u sebe
Žije obrovském paláci z betonu, oceli a skla, jako suveréní vládce Dominionu a tedy i civilizovaného světa: - 5-BARTER
(z části ho živí HOLDING, tj. jako kdyby platil o 1-BARTER víc)

Gang: Černá garda
Elitní zásahová jednotka Dominionu, která je plně oddána ochraně a službě Protektorovi Země. Je složená z těch nejlepších a nejtvrdších nadlidí, kyberneticky vylepšených a vybavených nejmodernější válečnou technikou, včetně energozbrojí. Nezaleknou se před ničím a padnout ve službě Dominionu je pro ně výsadou a privilegiem.

* výzbroj: sonické pušky, automatické brokovnice, plazmové granáty
* výstroj: energozbroje
MEDIUM GANG, 3-HARM, 2-ARMOR RICH
* je jich okolo dvacítky a jsou drsní (= velikost MEDIUM GANG)
* mají kvalitní výcvik (= + 1-HARM)
* mají kvalitní výzbroj (= + 1-ARMOR)
* jako elita si žijí nad poměry (= + RICH)
* jsou hrdí a přesvědčení o své nadřazenosti, snadno podcení své soupeře (Vulnerable: reprisals)

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Obrázek
Followers: Kruh
Muži a ženy, kteří mají silný psionický potenciál ho mohou rozvíjet ve zvláštních školách, které Dominion provozuje. Ti nejlepší z nejlepších se pak mohou stát členy Kruhu, dvorních psychiků Protektora Země, kteří slouží přímo v Paláci a nebo ho následují, kamkoliv je třeba. Jejich úkolem je sloužit jako lidské počítače a poskytovat svému vládci vhled a informace, popřípadě sloužit jako anténa a zesilovač psychických vln. Je mezi nimi i řada mutantů, kteří skrze členství v Kruhu zcela unikají pronásledování a segregaci.

* jsou následovníci - dvůr/kult (+ 1-FORTUNES, + 1-BARTER)
* jsou oddaní, pracovití a zapálení pro věc (+ 1-FORTUNES)
* jejich predikce, prognózy a rady přispívají dobrému vládnutí (+ 1-BARTER)
* ochotně poslouží jako zesilovač psychických vln (+ augury)
* mají v hlavách uložené informace a také mohou sáhnout do Víru (+ insight)
* jako elita si žijí nad poměry a mnoho z nich je dekadentních a perverzních (+ savagery)
* Protektor se stává vzdáleným a přestává jevit zájem o vládu (+ desperation)
* Protektor skrze ně může manifestovat svou vůli, je s nimi psychicky spojený (fungují jako brainerské brain relay)

FORTUNES: + 2-FORTUNES
SURPLUS: + 2-BARTER, + augury, + insight
WANT: + desperation (Kruh je zoufalý z toho, že Protektor dává příliš volnou ruku Institucím)

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Obrázek
vzdušný transportér Valkýra (utility "other vehicle")
* SPEED=2, HANDLING=1, ARMOR=1, MASSIVE=5
* Přednosti: uveze celý výsadek Černé gardy, umí přistávat i vertikálně
* Vzhled: supermoderní, hlučný
* Slabiny: není vybavený zbraněmi, velká spotřeba paliva

- používá ho Černá garda k rychlým výsadkům, uveze i MECHa
Obrázek
MECH (combat vehicle)
* SPEED=0, HANDLING=0, ARMOR=3, MASSIVE=3
* Přednosti: odolný, těžce vyzbrojený
* Vzhled: děsivý, hlučný
* Slabiny: je pomalý, špatně se otáčí

- pilotovaný jedním operátorem, je vybavený těžkými kulomety (5-harm far area messy))
Obrázek
Abduktor (looted "other vehicle")
* SPEED=??, HANDLING=??, ARMOR=??, MASSIVE=??
* Přednosti: obrovská nosnost, létá i do vesmíru
* Vzhled: mimozemský, hi-tech
* Slabiny: ??

- pilotovaný celou posádkou, převážně Retikuliánských, operátorů, dokáže uvézt celou armádu a řadu bojových strojů
- disponuje vlečným paprskem a také zbraněmi hromadného ničení, schopnými srovnat se zemí celá města
Obrázek
Holding: Enkláva Dominionu Nova Praga:
• Enkláva je domovem pro mnoho lidí, ale život v nahloučených ubikacích může být tísnivý.
(surplus 1-barter, want: anxiety)
• Enkláva je dobře bránitelné a bezpečné místo
• celkově Enklávu obývá několik tisíc obyvatel - lidí, mutantů, Retikuliánů i jiných

Rozšíření (až 6):
• Agro dómy produkují dostatek čerstvých potravin, aby uživily celou Enklávu. Když selžou, bude hlad.
(surplus: 1-barter, want: +hunger)
• Industriální komplexy chrlí nové výrobky a opravují techniku z doby před Apokalypsou. Nesmí zahálet.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Enkláva je baštou civilizace, vybírá Tribut od primitivních osad v Pustině výměnou za ochranu. Je to závazek.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Pokračují i práce na obnovování a údržbě před-apokalyptické infrastruktury a sítí. Je to kritické pro hladký provoz.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Pod křídly Enklávy vyrostly mocné frakce, Instituce, přispívají k fungování kolonie, ale mají své vlastní požadavky.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Enkláva se stále rozrůstá a láká další a další obyvatele Pustiny, aby se připojili k Dominionu.
(surplus: + growth)

SURPLUS: +6-BARTER, +growth
WANT: tuto epochu nic

Přestože má Dominion svůj Zlatý věk za sebou, i přes hrozící problémy a napětí to nevypadá, že by prosperita výrazně klesala. Výrobní kapacity jedou na plné obrátky a stejně tak mašinérie, kterou rozjíždějí Instituce. Protektor je laxní a přestává jevit zájem o vládu. Toulá se, jen-on-sám-ví-kde a trůn zeje prázdnotou. Mezitím vliv Institucí sílí...

pohled na Enklávu, nalepenou na strmé stěny Pevnosti
Obrázek
Palác Protektora Země, na vrcholu Pevnosti
Obrázek
Facility: Mateřská loď na orbitě
Ochranné prvky:
• Utajená poloha
- loď se nachází na oběžné dráze okolo Země a není snadné jí detekovat kvůli jejímu maskování
• Ostraha
- loď stráží oddíl Černé gardy
- SMALL GANG, 3-HARM (plasma pušky), 2-ARMOR (energozbroje)
• Zákaz vstupu
- psychoaktivní materiál rezonuje Česlavův zákaz vstupu do mozku těch, kteří nenesou jeho znamení
(je třeba uspět v hodu DSTUF, aby se vetřelec mohl vůbec přiblížit k lodi)

Zařízení:
• Hibernační křídlo
Zařízení, které dokáže izolovat a udržet ve stázi živé bytosti. Nezbytné pro mezihvězdnou cestu.
• Zesilovač psychických vln
Zařízení pro +augury.
• Datacentrum
Mateřská loď obsahuje kopii dat z počítačů v Pevnosti a Orbu na Vítkově. Obsahuje vše, co bylo poznáno.
• Biologická laboratoř
Obsahuje zázračné mimozemské a Božské tecnologie pro regeneraci, léčení, ale i výzkum.
• Zakázaná komora
- úložiště, kde je uschovaná jaderná bomba a další artefakty
• Česlavova cela
- velmi prostě, jednoduše a účelně zařízená místnost

Mateřská loď je posledním pozůstatkem Velké flotily, se kterou měl Česlav v úmyslu napadnout domovský svět Retikuliánů. Většina flotily je však po Druhé invazi v nepoužtilném stavu, některé lodě jsou už jen vraky, jiné byly hermeticky uzavřeny a opuštěny. Dominionu zatím chybí zdroje k tomu, aby mohla být flotila opravena.
Obrázek
Tahy
* Nezpochybnitelná autorita: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům svých podřízených, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Uposlechnou rozkaz. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš nikoho disciplinárně potrestat. (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení (které by mohl mít gang u sebe), hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

* Krvežíznivý
-- V boji působí + 1-HARM

* Nelítostný
-- V boji působí + 1-HARM

* Pevné velení
-- Pokud vedeš svůj gang do boje, hoď+HARD:
-- 10+: plní rozkazy s vervou, mají +1 forward
-- 7-9: splní rozkazy bez reptání
-- 6-: splní rozkazy, ale budou naštvaní

* Bohatství
-- na konci epochy hoď +HARD, 10+ znamená, že se do další epochy jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tvé vláda je v ohrožení.

* Jmění
-- na konci epochy hoď +FOTUNES, 10+ znamená, že se do další epochy následovníkům jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tví následovníci trpí.

Pokročilé techniky - Nátlak
-- při hodu 12+, se musí cíl podvolit a udělat, co chceš. Tvá převaha je naprosto zjevná a zdrcující, neodváží se vzdorovat.

Pokročilé techniky - Odhad situace
-- při hodu 12+, se můžeš zeptat na tři libovolné otázky, bez ohledu na seznam.

Pokročilé techniky - Otevření mysli
-- při hodu 12+ dosáhneš skrze Vír k čemukoliv, co leží za ním.

Pokročilé techniky - Jednání pod tlakem
-- při hodu 12+ ti MC nabídne moment slávy, lepší výsledek nebo oslnivé vítězství.

Pokročilé techniky - Odhad osoby
-- při hodu 12+, se můžeš zeptat na tři libovolné otázky, bez ohledu na seznam.

Pokročilé techniky - Manipulace
-- při hodu 12+ změníš povahu cíle, stane se z něj spojenec se specifickým impulsem.
Přítel - impuls podporovat tě
Milenec - impuls poskytovat útočiště a útěchu
Pravá ruka - impuls následovat tvé cíle a záměry
Zmocněnec - impuls naplňovat a hájit tvé zájmy ve tvé nepřítomnosti
Ochránce - impuls bránit tě před nebezpečím
Rádce - impuls poskytovat rady, nadhled a rozhřešení

Tep Božského Srdce
-- když se uchýlíš do Víru, hoď +WEIRD, při 10+ vyber 2, při 7-9 vyber 1, při miss zůstaneš ve Víru a mezitím čas plyne...
… Můžeš stále vnímat, co se děje na místě, odkud jsi zmizel.
… Můžeš se vynořit na úplně jiném místě.
… Uzdravíš svá zranění.
… Můžeš někoho vzít s sebou.


Zasranej magor
-- dostáváš +1 weird (maximum +3)

Okno do duše
-- pokud někomu pomáháš nebo bráníš, použij + WEIRD místo + HX

Božské tělo
-- pokud nenosíš zbroj, počítáš si + 1-ARMOR

Šepot mysli
-- můžeš vyvolat efekt Nátlaku bez toho, abys fyzicky musel s někým interagovat, použij +WEIRD a tvá mysl se počítá jako zbraň 1-HARM AP, může být LOUD

Davová manipulace
-- když kážeš davu svou Pravdu, hoď + WEIRD, při 10+ máš 3 holdy, na 7-9 máš 1, 6 a méně znamená, že se dav obrátí proti tobě. Hold můžeš použít 1:1 a přinutit dav:
... nechat někoho ze svého středu předvést, bezmocného
... předložit všechny své cennosti
... sjednotit ho, aby bojoval jako gang (2-HARM, 0-ARMOR, velikost dle fikce)
... upadnout do stavu nekontrolovaného chování: sexu, nářku, násilí, sdílení, oslavování...jak se rozhodneš
... odejít poklidně zpět ke svým záležitostem


Božské reflexy
-- pokud nenosíš zbroj, počítáš si + 1-ARMOR, jsi-li nahý nebo téměř nahý, tak +2

Disciplinované nasazení
-- když udílíš HARM můžeš si určit, kolik udělíš až do tvého maxima, lze udělit i S-HARM.

Inspirující
-- pokud někdo háže Hx aby ti pomohl, dostává EXP

Nezastavitelný
-- když hážeš na suffer harm, házej s -2

Předzvěstný smysl
-- na začátku Epochy hoď +WEIRD, při 10+ drž 1 HOLD a máš +1 FORWARD, při 7-9 drž 1 HOLD, ty nebo MC můžete využít HOLD, abys byl na správném místě, ve správný čas a se správnými nástroji a vybavením, při 6- drží MC HOLD a může ho využít, abys někde byl, ale v pasti a uvíznutý

Pokročila heuristika
-- pokud analyzuješ situaci a jednáš podle rad MC, máš +2 místo +1

Noční můra
-- pokud na někoho jdeš a jsi děsivý jako sama smrt, máš +1-ARMOR

Z cesty!
-- hoď + HARD, pokud se chceš dostat skrze překážky k něčemu, nebo pryč od něčeho.
-- 10+: překážka je rozbita nebo odstraněna, dostaneš se tam, kam chceš
-- 7-9: překážka je rozbita nebo odstraněna a dostaneš se, kam chceš, ale...
... dostáváš 1-HARM AP a jsi dezoriantovaný (DSTUF) v následujících akcích
... nebo na místě něco necháš
... nebo si otamtud něco odneseš navíc
-- 6-: uvízneš

Pach krve
-- na začátku Epochy hoď +WEIRD, při 10+ drž 1 HOLD a máš +1 FORWARD, při 7-9 drž 1 HOLD, ty nebo MC můžete využít HOLD, abys byl na místě bitvy či masakru, při 6- drží MC HOLD a může ho využít, abys tam byl, ale v pasti a uvíznutý

Kaskadér
-- pokud se bez rozmyslu vrháš do nebezpečí máš +1-ARMOR, pokud vedeš gang nebo konvoj, také má +1-ARMOR

Extrémní pilotáž
-- když používáš vozidlo jako zbraň, dáváš +1-HARM
-- když způsobíš v-harm, tvůj cíl háže s +1
-- když utrpíš v-harm, hážeš s -1

Spojení s Matkou
-- když hledáš radu u Matky, hoď + WEIRD a zjistíš, jaká je její vůle.
-- 10+: máš +1 FORWARD, pokud uděláš, co chce
-- 7-9: máš +1 FORWARD, pokud uděláš co chce, jednej navzdory nebezpečí, pokud ne
-- 6-: Matka má vlastní plány, jednej navzdory nebezpečí, pokud je nechceš naplnit


Hluboký mozkový scan
-- když máš čas a můžeš s někým navázat intimní kontakt - vzájemný, jako když držíš někoho v náručíči a nebo jednostranný, jako když je připoutaný ke stolu, můžeš číst v jeho mysli.
Hoď + WEIRD, při 10+ máš 3 HOLDy, při 7-9 máš 1 HOLD. Při 6- způsobíš cíli 1-HARM AP bez žádného dalšího efektu.
-- Zeptej se na následující otázky 1 za 1:
-- Kdy se dotyčný cítil nejhůř?
-- Od koho touží dotyčný po odpuštění a za co?
-- Co dotyčného tajně trápí?
-- Jakým způsobem je mysl a duše dotyčného zranitelná?


Indoktrinace
-- když máš čas a můžeš s někým navázat intimní kontakt - vzájemný, jako když držíš někoho v náručíči a nebo jednostranný, jako když je připoutaný ke stolu, můžeš do jeho mozku vložit příkaz.
Hoď + WEIRD, při 10+ máš 3 HOLD, při 7-9 máš 1 HOLD. Při 6- způsobíš cíli 1-HARM AP bez žádného dalšího efektu.
-- kdykoliv uznáš za vhodné, můžeš utratit svůj HOLDy 1 za 1:
-- Způsobíš 1-HARM AP.
-- Dostanou -1 k hodům, hned teď.
-- Pokud vyplní tvůj příaz, přicházíš o všechny HOLDy.


Pověst
-- když potkáš někoho důležitého (dle tvého názoru), hoď + COOL, při úspěchu popiš, co o tobě slyšeli.
-- 10+: máš +1 při jednání s nimi
-- 7-9: budou reagovat v souladu s tím, co o tobě slyšeli
-- 6-: MC určí, co o tobě slyšeli a jak budou reagovat


Vliv a moc Dominionu
-- pokud něco chceš, může to být osoba, věc, třeba i něco unikátního, hoď + HOT.
-- 10+: tví podřízení to ihned seženou, jako zázrakem
-- 7-9: všichni se ti snaží zavděčit a vynakládají na to značné úsilí...a seženou alespoň něco podobného
-- 6-: to, co jsi chtěl se ukáže, ale zároveň s tím i komplikace, která všechno mění


Zvláštní tah při sexu
-- pokud máš s někým sex, automaticky používáš Hluboký mozkový scan, hoď jako normálně, ale otázky vybírá MC.

Vztahy
 • Dalibor / Vrabec +3
  - je drzý a má sklony dělat se větším, než je, ale osud nás často svedl dohromady jako spojence
  - sdílím s ním přinejmenším některé zájmy - boj s Vlky, ochrana Matky, ochrana Very, slíbil pomoc s pozdvihnutím lidstva, ale pak se nechal zabít, tak jsem si musel poradit bez něj
  - pošetile se zapojuje do lidských sporů a konfliktů
  - zabránil mi zmocnit se Veřina prstenu tím, že mě spolu s Tiborem rozptyloval
 • Marcus Flavius / Orel +1
  - mrhá svým potenciálem a citově se fixuje na Květoslavu, je příliš opatrný a nerozhodný, zahálí
 • Grgur / Havran +1
  - oklamal mě, celé věky jsem si myslel, že je neškodný a nebo že může být užitečný spojenec
  - místo toho se proti mě obrátil, vyhrožoval mi, zabil několik lidí a vtrhl do Pevnosti
  - jeho jendání mě dohnalo k tomu, abych ho zabil
  - jeho utajená vzdoro-osada je Dominionu trnem v oku, já jí sleduji se zvědavostí
 • Fiona / Labuť +1
  - je těžké s ní vycházet, ale zdá se, že jsme na dobré cestě ke spojenectví
  - pomohl jsem jí s jejím projektem, zdá se, že se chystá probudit spící Kelty
  - získal jsem od ní cenná data k výzkumu, také mi dala složení keltského nápoje života
  - po Apokalypse jsem se pokusil zmocnit Zdroje, ale Fiona se mi postavila do cesty se svou armádou oživených druidů
  - uzavřeli jsme příměří a já jí přenechal status autonomního území, spolupracujeme, válka by byla nákladná
 • Jasna / Sova +1
  - arogantní, panovačná a pomstychtivá, úsudek jí zastírají emoce
  - měla strážit Zdroj, ale příliš dobře svou roli neplní, její vědomí střídá těla, zajímá mě proč, něco za tím musí být
  - přiblížila Apokalypsu a celkově mi v minulosti křížila plány, ale už je bezvýznamná
 • Tibor / Slavík +1
  - dlouho ignoroval svůj potenciál a upínal se k marnotratným činnostem, ale změnil se a objevil v sobě jisté kvality
  - nechal si voperovat vylepšení z Matky, pomohl jsem mu
  - vzdal jsem se dobrovolně moci nad ním a vrátil mu jeho figurku
  - minulé noci mi zabránil vzít Veře prsten a pak se mě pokoušel odradit od cesty, kterou jsem se vydal
 • Vera / Netopýr +1
  - myslel jsem si, že jí musím ochraňovat,že ona je naše naděje a budoucnost
  - ale mýlil jsem se, ona není pravé Dítě
  - nepřál jsem jí nic zlého, ale potřeboval jsem, aby mi nestála v cestě, ale ona mi pošetile vzdorovala...
  - musel jsem jí zabít a vzít si úlomek dýky násilím, doteď mě pronásledují výčitky kvůli tomu, jak jsem jí zradil
 • Vukmar / Straka +3
  - má svojí nezastupitelnou roli a jeho zdánlivá zkaženost není nic jiného než nástroj, jakým jsme testováni a zkoušeni, jistě, objektivně napáchal mnoho zlých skutků, ale měly svůj účel, ještě bude možná užitečný
 • Zlatuše / Ohnivák -1
  - doufal jsem, že bude stát při mě a pomohu jí odhalit její Božský potenciál, ale ona se místo toho od všeho odvrátila a utíká od zodpovědnosti ke světským radovánkám
 • Gabryas / Fénix (ally:confidante)
  - byl narušený, chtěl zničit svět a spolu s ním i Bohy, i za cenu vypuštění Vlků, věznil jsem ho
  - Jasna mu pomohla uprchnout a dala mu figurku, díky splynutí s figurkou naštěstí změnil názor na Vlky
  - teď tvrdí, že chce ochránit živé bytosti před radioaktivitou, jeho výzkum se mi hodí, takže opět spolupracujeme
  - nikdy ale nezapomenu, že byl ochotný vyhladit lidstvo a že přiblížil Apokalypsu
  - je jedním z mála, kteří mnou otevřeně nepohrdají a možná můj jediný spojenec
 • Květoslava / Páv
  - další, kdo mrhá časem a ignoruje svůj potenciál, ale má velký vliv na Marka a jeho rozhodování
 • Janek / Holub
  - pošetilý hlupák, co se pokusil jít proti mě, dostal lekci a snad mu to stačilo
  - lekce mu nestačila, "pomstil" se mi tím, že mi znetvořil obličej kyselinou, utekl a teď se skrývá...krysa
 • Wilhelm / Jestřáb (ally: representative))
  - vytáhl jsem ho z prachu a bídy, dal mu účel a prostředky, svěřil mu část svého obchodního impéria
  - ale on promarnil příležitosti, zahálel a dokonce mě i zradil, když umožnil Gabryasovi uniknout
  - navzdory svým chybám má i přednosti a díky němu jsem dokončil projekt pozdvihnutí lidstva, to nezapomenu
 • Chval / Papoušek
  - pošetilý a dětinský hlupák, co jen mrhá časem
  - snažil se zabít Veru, možná mě díky tomu nebude nenávidět tak jako ostatní
 • Vlaštovka
  - po nekonečných peripetiích se mi podařilo utlumit vliv jejího srdce na její psychiku
  - pořád mě milovala, pomáhala mi uvědomit si, že i já mám pořád ještě nějaké city
  - ale to, co jsem udělal Veře byla poslední kapka, po minulé noci už mě nechce vidět
 • Jákob / Ibis
  - měl vést Kult, který nás měl chránit a připravit podmínky pro náš návrat, ale něco se pokazilo, chyběla mu paměť
  - Fiona obnovila jeho souvislou paměť a zdá se, že ho to mohlo vrátit na správnou cestu, čas ukáže
SHRNUTÍ 20??
-

BARTER 20??
-
Naposledy upravil(a) Česlav dne 24. 2. 2017, 09:02, celkem upraveno 452 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 23. 6. 2016, 15:51

Česlav - The Chopper
Obrázek
Prolog
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě tuto noc v Pražské kotlině?
Lapka, co se se svou bandou rozhodl, že bohatá a nechráněná kotlina bude tím pravým rejdištěm pro něj a jeho chlapy.

* Co se stalo téhle noci, že jste jako jedni z mála přitáhli sílu Víru?
Přepadl vesnici, ale muži, co měl s sebou byli pobiti Sámovými bojovníky. Byl zajat, pokusil se uprchnout a na útěku dostal šíp mezi lopatky v ten pravý magický moment. Do vody udeřil blesk a Česlav znovu povstal...

* Co drží vaši postavu při životě?
Je opilý svou nesmrtelností a touží po moci. Věří, že jeho nesmrtelnost je požehnání Peruna.

* Kde se vám to stalo? A kde se jinak vaše postava pohybuje/bydlí/žije?
Na brodu v zátočině řeky na jihu.

Vzhled
Muž
Kožená vesta přes dráťenou košili
Plnovous, baňatý nos, jizva, helma
Pronikavé vychytralé oči
Trochu při těle, ale chlapák

Vybavení
Masivní válečná sekera: 2-HARM HAND MESSY FORCEFULL 1ruč (suvenýr ze života mezi vikingy, refluff Válečného kladiva)
Kopí: 2-HARM SWING 2ruč
Kroužková košile: 2-ARMOR proti chladným, 1-ARMOR proti palným

Zázemí
Kůň - Bouřlivák
* SPEED=1, HANDLING=0, 0-ARMOR, MASSIVE=0
* Je: Agresivní, rychlý
* Vypadá: Svalnatě, leskle
* Slabina: Nespolehlivý (divoký)

Obrázek


Lapkové - Krkavci:
Banda lapků na koních: GANG SMALL 2-HARM, 1-ARMOR RICH
Mají sekery, kopí, meče 2-HARM
Mají prošívanice 1-ARMOR
- mají disciplínu (= nejsou SAVAGE)
- uživí se raidy a lootováním, vždy mají na nějakou tu útratu (= výhoda +RICH)
- koně jsou v mizerném stavu (= slabina BREAKDOWN)

Arnulf (seveřan, pravá ruka, neochvějně věrný), Jaromír/Jarek/Jaro (iniciativní, chtěl by být pravá ruka), Branislav/Braňo/Braněk (prostořeký, dělá průsery, zlomil jsem mu nos), Milan (mladý, moc nepřemýšlí, zbrklý), Slavobor/Slavo (mohutný zádumčivý bručoun), Bořislav/Bořek (plešatý rtuťovitý chlapík s tikem v levém oku)

Základna je jen pár stanů v rokli, srub a stáj (zatím tajná).

Obrázek


Jak si vedl mezi epochami

7.-9. století

Obrázek

Opojen svou nově objevenou nesmrtelností, Česlav působil v České kotlině potíže celá desetiletí. S tlupou hrdlořezů si bral co chtěl, loupil a plenil. Dokonce se pokoušel podrobit si několik osad, ale místní vladykové se ale vždy proti němu spojili a podařilo se jim jeho bandu rozprášit. Několikrát. Nakonec byla jeho tvář a reputace natolik nechvalně proslulá, že měl čím dál větší potíže udržet bandu pohromadě a odvracet snahy o zradu a polapení. Proto po dlouhých letech odtáhl do cizích krajů, kde se střídavě přidával k pohanským nájezdnickým bandám a střídavě snažil vést vlastní. Dokonce se plavil po moři na seveřanské dračí lodi. Do České kotliny se vrátil teprve před deseti lety. Sice si v cizině pomohl k lepšímu vybavení a přivedl si sebou pár zkušených kumpánů, ale ani tak mu v České kotlině pšenka neroste - konkurence je silná a místní velmožové také posílili. Bude to chtít lepší plán...a nebo je čas na změnu?

Česlav jen nelibě nese vzestup nového náboženství a úpadek starých pořádků. Sám sebe považuje za požehnaného Perunem a trochu se bojí, že s úpadkem starých bohů přijde i o svou nesmrtelnost. Považuje proto za svůj zájem, aby nové náboženství nezapustilo kořeny. Právě proto si uctívače ukřižovaného boha vybírá jako nejčastější cíl svých loupeživých výprav kdykoliv se mu naskytne příležitost.

SHRNUTÍ 9. STOLETÍ
- Vlaštovka ho bodla do nohy!
- nechal se přesvědčit Daliborem, aby se vykašlal na loupežnictví a stal se obráncem starých pořádků ve službách Strojmíra
- slíbil Chvalovi na Pragu, že mu zajistí bezpečí, kdyby byly na slvanosti problémy, výměnou dostal dar pro Strojmíra a pár rad k tomu, nechal Chvalovi 3 jezdce na výpomoc a ostrahu
- když byl na Pragu, na chvilku zadržel Potomka, ale nechal ho nakonec jít a ani nezjistil, že se jedná o nesmrtelného
- vstoupil do služeb Strojmíra za 1 BARTER a další 2 BARTER slíbených po dobytí Pragu
- seznámil se s Fionou, vzala ho do své Mohyly a vyléčila ho
- vyplenil Jákobovu poustevnu, kvůli odboru Jákobitů se to zvrhlo v masakr, Fioně se to nelíbilo, ale podíl si stejně vzala (5 BARTER rozděleno takto: 1 Fioně, 1 Krkavcům, 1 mělo být na oběť, 2 Česlavovi)
- na Pragu se zvrtlo, co se mohlo, Jasna rozpoutala chaos a podplatila Fionu, aby zabila Vojtěcha, Daliborova otce během obřadu, Krkavci ho spolu s Daliborem ubránili, zmatená Fiona obvinila Česlava ze zrady...a bodla ho do nohy!
- Bořislav se stáhl na hradiště, Jasna se tam dostala také a přesvědčila Tibora, aby uvolnil svou moc (to vše viděli Krkavci, co byli s Chvalem), následkem toho se situace ještě víc zhoršila a napětí mezi pohany a křesťany vyústilo v bitku
- Česlav, poblouzněný kouzlem Tiborovy hudby nařídil svým můžúm útok a zaútočili na křesťany
- Jasna se nechala pokřtít (!) a pokusila se dav uklidnit
- útok Krkavců ale pokus o uklidnění zhatil a Bořivoj musel vyjet z hradiště
- Krkavcům selhala morálka a nechali Česlava za sebou, Strojmír bitvu jen sledoval z povzdálí a také Česlava opustil, ten se jen tak tak probil pryč...
- epilog: Česlav navštívil Fionu v mohyle a vysvětlili si to nedorozumění, Česlav jí dal 1 BARTER a dluží jí laskavost, ale usmířili se a Fiona mu řekla vše o tom, co se stalo té noci na Pragu
- epilog: Česlav navštívil zraněnou Vlaštovku a řekl jí o tom, co udělala Jasna (taktně vynechal část, kde zmasakroval dav křesťanů)
- epilog: Kdosi přepadl na cestě knížete Strojmíra a jeho družinu, knížete našli se sekerou zaraženou v lebce

Měl 2-BARTER
-1BARTER za živobytí
-1BARTER za "Polepšil sis": MC:2D6+1 → 9(4 +4 + 1)
* vylepšil zbraň - pořídil kladivo a kroužkovku
* vylepšil zázemí - jeho chlapi mají zbroje a běžné zbraně, v rokli mají srub a stáj
Zbylo mu 0-BARTER[/quote]

+1 BARTER platba od Strojmíra za to, že jsem se k němu přidal
+2 BARTER podíl z lupu u Jákobovy poustevny
+1 BARTER podíl z lupu, co měl být obětován bohům, ale nestalo se tak
-1 BARTER platba Chvalovi za propašování do hradiště (nestalo se to, budu ho chtít zpátky!)
-1 BARTER handlování s Finou o informace
= celkem 3 BARTER na konci epochy
Naposledy upravil(a) Česlav dne 4. 9. 2016, 16:07, celkem upraveno 1 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 3. 7. 2016, 14:14

Jak si vedl mezi epochami

9.-13. století
Obrázek
Česlav ještě desítky let terorizoval Českou kotlinu jako mstitel a hlas starých bohů, kteří se nechtěli tak snadno smířit se svým úpadkem. Nenáviděl Bořivoje a jeho rodinu a snažil se jim stavět na odpor, kde to šlo. Naneštěstí pro něj, pohanství začalo upadat a ztrácet půdu pod nohama. Msta vůči Strojmírovi se také nevyplatila, z dlouhodobého hlediska. Nejednotní pohanští velmožové byli snazžší cíl pro konverzi.

Situace přestala být únosná poté, co byla kněžna Ludmila zavražděna Česlavovými hrdlořezy. Místo zdrcujícího úderu novému náboženství přišel pravý opak - z Ludmily se stala světice a nová víra jen posílila. Česlav, znechucený celkovým vývojem, přísahal sám sobě, že se do České kotliny už nikdy nevrátí. Odtáhl na východ, mezi Varjagy do Kyjevské rusi, kde ještě stará víra mohla zůstat silná. Ale i sem se začalo křesťanství šířit, jeho nástup byl nezastavitelný a i Česlavův názor se měl brzy změnit...

Brzy zjistil, že je čím dál těžší před lidmi skrývat nesmrtelnost a proto se na jednom místě nezdržoval příliš dlouho a vždy po několika desítkách let se vydal do dálky, někam, kde ho lidé neznali. Díky tomu se někdy před sklonkem milénia nechal naverbovat do Varangijské gardy, elitní žoldnéřské jednotky složené z Varjagů, která sloužila jako osobní stráž Byzantinského císaře. Tak se Česlav dostal do Konstantinopole a pohled na nádheru největšího a nejbohatšího město světa v něm zanechal hlubokou stopu.

Naučil se řecky a vypracoval se na významnou pozici v gardě. Bojoval s nájezdníky z východu a pomáhal tak oddálit úpadek Byzance. Zamiloval se do ženy z významné a bohaté rodiny a aby si jí mohl vzít, musel přijmout křest. Spolu s ním přijal jméno Alexandros. A přestože se zpočátku snažil udržet si víru ve staré bohy, nakonec přijal Krista do svého srdce a opustil víru svých předků. Staří bohové umírali - a bylo tomu tak správně, protože představovali temnou minulost a barbarství. Život v civilizovaném světě Česlava-Alexandra, naučil vážit si kultury a vzdělání a prohloubil jeho neuhasitelnou zvědavost po tom, co leží za obzorem.

Jako křesťan si začal uvědomovat, kolik zla napáchal v minulosti a krev, kterou má na rukou. A že jeho nesmrtelnost mu dává alespoň malou naději odčinit je. Jeden lidský život by na to nestačil. Na nějaký čas zanechal válečnického způsobu života a pokoušel se žít život bez násilí, věnoval se dobročinnosti, vzdělávání a vykonal pouť do Jeruzaléma, Antiochu i na jiná místa. Po deseti letech bez toho, aniž by prolil něčí krev, začal pociťovat příznaky stárnutí - objevily se vrásky, šedivé vlasy. Začínal se obávat nejhoršího - ztratil nesmrtelnost, protože to bylo přecijen mocí starých bohů. Rozhodl se ale, že v tom případě jejich nečisto usílu odmítne a přijme Boží soud. A poté přišly Křížové výpravy. Římský patriarcha - papež - sliboval očištění od všech hříchů každmu, kdo pozvedne zbraň, aby dobyl Svatou zemi od nevěřících.
Obrázek
Česlav-Alexandros tedy pozdvihl zbraň na obranu víry a zúčastnil se desítky let trvajících válečných tažení. S mečem v ruce a novou vírou v srdci, doufal, že smyje své hříchy, ale jediné, co našel bylo další krveprolití. Tehdy si uvědomil, že jeho stárnutí se opět zastavilo. Možná to bylo znamení od Boha? Ale zabít je hřích. Možná, že zabít nevěřícího a nebo smrtí trestat zlé a proradné není hřích. Možná je to to, co po něm Bůh chce. Během křížových výprav proto vstoupil do čerstvě založeného Řádu chudých rytířů Krista a Šalamounova chrámu (též známí jako Templáři), rozhodl se, že zasvětí svůj život pomáhání potřebným a obraně bezbranných. Protože nechtěl vzbudit podezření, každých pár desítek let musel "zemřít" a přestěhovat se, procestoval tak značný kus Evropy, naučil se italsky a latinsky, francouzsky i německy. A pokaždé, když začal nový život, obnovoval své členství v Řádu a začínal znovu od začátku.

Roku 1230 přišel nečekaný rozkaz - bratr velitel Alexandre byl povýšen do hodnosti převora a pověřen misí vypravit se do království Českého a založit zde novou komendu řádu. Jejím úkolem je držet stráž nad místem, kde se podle dávných záznamů každých co několik let projevuje tajemná magická síla. A také vyšetřit co je pravdy na zkazcích o raně křesťanském kultu, který mohl podle některých pramenů v této oblasti působit. Údajně zde sídlil nějaký tajemný kult již v dobách slávy Římské říše - a byla zde ztracena celá centurie legionářů, která se vypravila tento kult najít...

Investuji 3 BARTER, hod: 2d6+3 = 7 (3 + 1 +3)
- Zastarávají mi zbraně, ale za posledn ístaletí se nic významně nezměnilo (číselně není moc co zlepšovat, jen jsem vyměnil sekeru za meč a změnil se vzhled zbroje)
- Podařilo se mi získat lepší zázemí: místo tlupy banditů mám k ruce oddíl rytířů v plných zbrojích - mají těžké zbroje a štíty, místo polodivokého vraníka mám válečného koně ve zbroji, místo postavení psance jsem provinčním velitelem nové komendy Řádu (která zde má se svolením krále vzniknout)
- Podařilo se mi něco ušetřit. +2BARTER (prostředky věnované Řádem na cestu)


- po odečtení za obživu (-1 BARTER) mám 1 BARTER, Řád Templářů dostal výsadu zbudovat si sídlo na vhodném místě, ale ještě nebylo vybráno a rytíři tak prozatím spí ve stanech (do budoucna: obživa stále -1 BARTER)

Dále:
- dluží laskavost Fioně
- Chval mu dluží 1 BARTER nebo službičku (diskutabilní)

Také vypadá trochu jinak a vystupuje pod jménem bratr Alexandr:
Vzhled
Muž
Bílý varkoč s červeným křížem přes kroužkovou zbroj, kbelcová přilba (typická Řádová výzbroj)
Upravené vousy, zlomený nos, jizva (začal dbát trochu o svůj zevnějšek, nos mu někdo musel zlomit, dřív či později)
Pronikavé zamyšlené oči (vychytralost nahradila zvědavost a touha po poznání)
Ramenatý, šlachovitý (zhubnul kvůli střídmosti a dodržování půstu, ale pořád má mohutnou kostru)
Naposledy upravil(a) Česlav dne 14. 7. 2016, 08:36, celkem upraveno 2 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 14. 7. 2016, 08:29

převor Alexandre de Feraqua (původním jménem Česlav) - The Chopper
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a krvavou minulost, kdy jako pohanský nájezdník proléval krev. Po stovkách let se ale stal služebníkem Božím, je členem Řádu chudých rytířů Krista a Šalomounova chrámu a jako čerstvě jmenovaný převor má ve zdejším kraji založit novou komendu.

* Co ho drží při životě?
Smrt se od něho drží dál, dokud je jejím spojencem a koná její dílo. Pokud by nezabíjel, začne pomalu stárnout.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Prozatím má se svou družinou ohrazený stanový tábor na volném prostranství pod Pražským hradem. Až najde vhodné místo, může tam Řád vybudovat stálou komendu.

Vzhled
Muž
Bílý varkoč s červeným křížem přes kroužkovou zbroj, kbelcová přilba
Upravené vousy, zlomený nos, jizva
Pronikavé zamyšlené oči
Ramenatý, šlachovitý

Staty
Cool +2
Hard +3
Hot 0
Sharp +2
Weird 0

Zkušenost a vylepšení
Level 6
[ ] [ ] [ ] [ ] [>]

1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING
6. +1 sharp

Harm
0-3: Psychický feedback, ouch!
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení
Palcát: 2-HARM HADND 1ruční MESSY AP
Štít: +1 ARMOR
Prošívanice: 1-ARMOR proti chladným, 1-ARMOR proti palným

Zázemí
Kůň - Sivák
* SPEED=0, HANDLING=0, 1-ARMOR, MASSIVE=0
* Je: Agresivní, mohutný
* Vypadá: Obrněný, nebezpečný (a kouše!)
* Slabina: Nenasytný apetit
Obrázek
Jednotka - chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu:
Rytíři na koních: GANG medium 2-HARM, 3-ARMOR
Mají kopí, meče a štíty 2-HARM
Mají kroužkové zbroje a přilbice, mají štíty 3-ARMOR
- mají disciplínu (= nejsou SAVAGE)
- rytíři jsou elitní válečníci a doprovází je i jejich panoši (= velikost MEDIUM)
- jsou věrní Řádu a podléhají jeho rozkazům (= slabina OBLIGATION)

Základna je jen pár stanů a přístřešků v podhradí pod Pražským hradem.
Obrázek
Živobytí a majetek
Majetek: 5-BARTER
Stanový tábor: -1BARTER.
- FIoně dlužím službičku

Tahy
* První mezi rovnými: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti přesvědčení rytířů, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Udělají co chceš. (jinak odmítnou)
-- Nikdo nebude rozkaz disputovat a žádat o souboj do první krve. (jinak bude)
-- Nemusíš nikomu uložit pokání či udělit trest. (jinak je to potřeba)
-- 6-: Někdo ze skupiny může rozporovat tvé vedení - zaslat stížnost nadřízeným nebo tě vyzvat na souboj.

* Zásoby Řádu: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Jeden z panošů dokáže obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Jeden z panošů dokáže sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

Vztahy
* Dalibor +1
* Marcus Flavius +2
* Grgur +2
* Jasna 0
* Potomek -1
* Gabryas -1


SHRNUTÍ 13. STOLETÍ
- setkal se s rádcem Vratimírem a ten mu zařídil audienci u krále, slíbil, že se pokusí zabít draka
- prozkoumal Vratimírovu laboratoř a zjistil, že on může za to, že drak ožil, také zjistil, že si Vratimír zahrává s pohanskou magií
- slíbil Vratimírovi že králi nic nepoví, když mu Vratimír půjčí přívěšek, který ho ochrání před dračím dechem
- setkal se s Daliborem a společně jeli sledovat draka, drak si jich všiml a zaútočil, útoku se podařilo odolat (i díky přívěšku), kůň ztratil zbroj a má paniku z ohně
- drak se ve vzduchu střetl s létajícím Grgurovým kočárem a byl zraněn
- Dalibor odlákal draka od města do bažin, kde drak jeho i Česlava vyzval na souboj ve večerních hodinách, souhlasili
- drak se nám ztratil, tak se rozdělili
- Česlav jel do Ljubině, přijal úkol od Zlatuše a Chvala pobít nemrtvé, co zaútočili na vesnici a ukradli zásoby a zvířata z Chvalova cirkusu
- Česlav při stopování nemrtvých narazil na polomrtvého Grgura, aby nevzbudil podezření u templářů, snažil se předstírat, že Grgura zabil - a málem ho zabil doopravdy
- Templáři pobili nemrtvé a získali zpět zásoby, Česlav holýma rukama přemohl chiméru, templáři jí zajali
- Vypravil se s Chvalem (a chimérou) ke Gabryasovi, ale mezitím, co rytíři brodili, zajel se podívat k Daliborovi
- pomohl Daliborovi s léčením Jasny, Grgura a zraněných měšťanů
- chtěl se jet podívat k drakovi, ale zaslechl Tiborovu Hudbu u brodu
- poté, co byl svědkem toho, jak rozbouřená voda hnaná Hudbou smetla rytíře dostal amok a jel zabít Tibora
- Tibor s Jasnou prchali, TIbor křičel, že za to může Jasna, Česlav je pronásledoval
- všichni tři spadli do řeky u mlýna, Česlav ztratil meč, ale i takJasnu málem utopil, na poslední chvíli si to rozmyslel a místo toho jí vytáhl na břeh a chtěl jí vyzpovídat, do toho přišel Dalibor a dožadoval se vysvětlení, Česlav mu ho dal
- Dalibor přesvědčil Česlava aby mu pomohl Jasnu stabilizovat, ale nepovedlo se
- Dalibor použil Moc Víru, aby Jasnu stabilizoval a zažil u toho vizi, Česlav se s ním spojil a zažil jí také a ještě jasněji (viděl jak Vojtěcha posedl Vlk-Anděl když hleděl na Jasnu)
- s Jasnou si toho moc nevyříkali, projevila se jako *****, naštěstí se rytířům nic nestalo a chiméra je pod kontrolou, Česlav nechal Jasnu být (poté co jí varoval, aby ho a jeho chráněnce nechala na pokoji)
- Česlav se znovu shledal se svými muži, s Chvalem a s Grgurem, který vezl dračí hlavu, zjistil, že Vratimír si nechal od Gabryase postavit obří balistu
- pokusil se Gabryase a Vratimíra přesvědčit, aby Chiméru nestříleli, ale odekleli, Gabryas začal být nepřátelský a hrozilo, že se vše pokazí
- nařídil Tiborovi, aby hrál o rodině, ve snaze přivést všechny k rozumu a sjednotit je, stal se pravý opak
- tak jako tak, Tibor ho začal považovat za svého pána
- templářům se podařilo zabránit krveprolití, když od sebe oddělili davy řemeslníků z různých cechů
- Česlav balistou sestřelil chiméru (protože hrozilo, že uteče) a spustil tak nechtěne Vratimírovo kouzlo, které Chiméru zkrotilo
- musel si vybrat, jestli nechá Chvala zmocnit se chiméry a nebo zabrání Gabryasovi zastřelit Vratimíra, rozhodl se pro to druhé
- pokusil se Chvala pronásledovat a rozmluvit mu, aby si Chiméru nechal (a aby jí zkusil odeklít), ale neuspěl
- Chval mu hrozil, že na něj poštve chiméru a své kejklíře, Česlav se rozhodl nebojovat s ním, zavřeli se ve stodole
- pokusil se dojet pro rytíře a zjistil, že zatímco byl pryč, Jasna ho očernila u velitele královských rytířů a Vratimír její obvinění podpořil
- podařilo se mu rytíře přesvědčit, aby nejprve jeli zajistit chiméru a že obvinění jsou nepodložená, Jasna skončila v šatlavě
- chiméru se nepodařilo najít, Chval umístil jen past/návnadu a utekl, Česlav ztratil reputaci a musel jít ke králi vysvětlovat
- soud byla fraška a Česlav byl zbaven obvinění, přišel ale o dobrou pověst a královu přízeň, Jasnu a Vratimíra vyhnali z Prahy

BARTER
- měl 1-BARTER
- od Zlatuše a Chvala dostal 4-BARTER
- zaplatil Grgurovi 1-BARTER za odvoz dračí hlavy na Leteň
- od Chvala +1-BARTER za Chiméru
- živobytí -0BARTER (má holding)
- živobytí za Tibora -2 BARTER
- Holding vydělal 3-BARTER
= 6 BARTER
- 3 BARTER investuje: Polepšil sis? 2d6+3 = 9 (4 + 2 +3 BARTER)
- vylepšil výzbroj
- vylepšil zázemí

- zbývají 3-BARTER - po inflaci 1/2 tedy 2-BATER

HOLDING (pro další Epochu)
• for gigs, scavenging, crude farming, and some minor trade (surplus: 1-barter, want: anxiety)
• a relatively secure house or small compound (malá tvrz či spíše opevněný dvorec v Kobylisích)
• your population is kind of big, around 100 souls. Surplus: +1barter, want: +hunger.
(je zeman Kobylis a menších usedlostí v okolí, např. Malého Holešova)
• for gigs, add protection tribute. Surplus: +1barter, want: +obligation.
(lidé platí daně svému lennímu pánovi)
• your population is filthy and unwell. Want: +disease. (protože je středověk a válka)
SURPLUS: +3-BARTER
WANT: anxiety, hunger, obligation, disease

- WEALTH: 2d6 = 5 (2 + 3 + 3 HARD)
- you have surplus but choose 1 want
- SURPLUS: 3-BARTER
- NEED: volím OBLIGATION

VÝBAVA
- ztratil kroužkovou zbroj kvůli Vratimírově protikouzlu (reakce na fail při open brain)
- ztratil meč (reakce na fail při suffer harm při pádu do řečiště, když pronásledoval Jasnu)
- získal palcát
Naposledy upravil(a) Česlav dne 15. 7. 2016, 23:59, celkem upraveno 3 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 14. 7. 2016, 16:15

Jak si vedl mezi epochami

13.-15. století
Obrázek
Templáři přestavěli rotundu svatého Vavřince, která stála ve Starém městě, na kostel, který se pak stal jejich sídlem v Praze. Mimo to ale postupem času získali i pozemky mimo Prahu. Česlav usiloval o trvalé získání pozemků nad Kobylisy a chtěl na vrchu, kde kdysi sídlil Lešij vybudovat hrad, ale tyto záměry se nikdy nepodařilo naplnit i přestože měl pozemky již nejednou propůjčené ve správu. Přesto na onen kopec templáři často chodili a pátrali po starodávných tajemstvích, ukrytých pod zemí. Čast ose však stalo, že se z výpravy někdo nevrátil a nebo skupiny celé dny bloudily po lesích či se proti nim obrátil sám les. Česlav vždy podezíral Jasnu, ale jen málokdy vystupovala dost otevřeně na to, aby jí mohl pronásledovat, skrývala se před jeho hněvem dobře. Naneštěstí, záhy poté, co Česlav musel změnit identitu, řád předal pozemky církvi a Česlavovi se je již nikdy nepodařilo získat zpátky. Česlav se přesto snažil Řád ovlivňovat z dálky a usiloval o vytvoření silné pozice u dvora českých králů.

Za vlády Přemysla Otakara II. byl dokonce královým prvním rytířem a rádcem. Svého panovníka neopustil ani ve chvíli jeho smrti - bohužel byl sám přemožen přesilou nepřátel a probodnut několika dřevci, nedokázal krále zachránit před smrtí. Když se probral zpět k životu, bylo už dávno dobojováno a na mrtvých hodovali krkavci - jen nad ním se skláněl Dalibor. Snažil se pomáhat i ve službách Přemyslovým potomkům, ale nepodědili sílu ani moudrost svého předchůdce.
Obrázek
Po smrti Václava III. se Česlav vrátil do řádu Templářů jen aby s hrůzou zjistil, že je v rozkladu a prorostlý korupcí. Zdá se, že tajemství, která templáři objevili pod Vrchem je přivedla ke zvláštním schopnostem, ale i uctívání zvrácených sil Víru. Zkaženost prorůstala nejen Řádem, ale i Církví. Česlav se dlouho a marně pokoušel se zkažeností bojovat, v čemž mu vydatně pomáhal Markus, ale nakonec si museli přiznat, že Řád nelze zachránit. Právě jejich zprávy a důkazy, které zaslali Francouzskému králi Filipovi byly tím posledním trumfem, který umožnil králi vyvinout nátlak na Papeže aby roku 1312 řád rozpustil a jeho představené nechal stíhat. Česlav se alespoň postaral o to, aby získal některé pozemky, které dříve patřily Řádu do svého vlastnictví.
Obrázek
Vláda Lucemburků přinesla mnohé změny, ale nakonec si Česlav oblíbil i krále Jana, vstoupil do jeho služeb a doprovázel ho do bitev, včetně té poslední - bitvy u Kresčaku. Shodou okolností tou dobou cestoval opět s Daliborem. Po bitvě se Dalibor vydal do Anglie a Česlav zůstal nějakou ve Francii - prý v tom byla žena. Nakonec se ale přecijen vrátil do Čech během vlády císaře Karla IV. Díky tomu, že se Praha stala centrem Římské říše zažila nebývalý rozvoj a Česlavovi se podařilo rozmnožit majetek a dobře využít rozlehlé pozemky, které v okolí Prahy vlastnil. Jeho syn Václav byl však mnohem méně úspěšný panovník a nedokázal udržet v zemi pořádek. To spolu s morovou epidemií koncem 14. století způsobilo velký propad a i Česlav ztratil mnohé z toho, co se mu podařilo vybudovat.

Nepokoje a husitské povstání zastihly Česlava v době, kdy se snažil konsolidovat svůj majetek - a o většinu jej připravily. Česlavovi zůstalo jen okolí Kobylis a malá tvrz. Tím spíš se jich ale nehodlal vzdát. Vytrvale odmítal vybrat si stranu a žárlivě si své území střežil - krutě trestal zločince a dezertéry, kteří táhli krajem a osady v okolí Prahy byly jejich častým cílem. Na stromech v okolí Kobylis viseli vedle sebe husité i katolíci a brzy se v táborech obou armád rozšířila pověst o ukrutném zemanovi, jehož území je lepší se vyhýbat. Urputné prosazování pořádku a tvrdé tresty mu vysloužily přezdívku "Veličenstvo Kat". Přesto obě strany doufají, že jej zlákají právě pro svou věc - protože "Veličenstvo Kat" má na povel bandu neobyčejně zkušených a dobře vyzbrojených hrdlořezů a i když se o to pokoušeli mnozí, nebyl zatím nikdy poražen v boji. Pod jeho ochranou je také Malý Holešov, což dělá z jeho území strategické místo, kde se dá přepravit z jednoho břehu řeky na druhý. Pokoušet se ho zničit by si vyžádalo příliš mnoho sil a v současném stavu by to mohlo dát druhé straně zlatou příležitost k útoku. Naopak získat ho pro svou stranu by mohlo představovat velkou výhodu...
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 27. 7. 2016, 13:34

zeman Aleš z Česlavi "Jeho veličenstvo Kat" - The Chopper
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a krvavou minulost, jako pohanský nájezdník loupil a vraždil, jako žoldnéř cestoval po světě, jako templář se snažil odčinit své zločiny službou Bohu. Po událostech poslední Noci a následujícího staletí propadl zklamání a deziluzi. Stal se cynickým a trochu zahořklým, pochybuje o Bohu a přestal věřit v ideály. V současné době vládne železnou pěstí na území Kobylis, Holešova a blízkému okolí. Odmítá se přidat ne jednu či druhou stranu konfliktu a nekompromisně hájí svou doménu. Okolí Kobylis lemují stromy plné viselců - lapků, dezertérů a jiných zločinců, kteří se odvážili škodit lidem v Kobylisích. Visí tam vedle sebe královští i husité.

* Co ho drží při životě?
Smrt se od něho drží dál, dokud je jejím spojencem a koná její dílo. Pokud by nezabíjel, začne pomalu stárnout. Co se jeho týče, klidně by zemřel. Ale osud to vždy zařídí tak, že pošle Česlavovi do cesty někoho, kdo si smrt zaslouží.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Žije na tvrzi v Kobylisích, odkud vládne blízkému okolí jako zeman.

Vzhled
Muž
Plná plátová zbroj, kožešinový plášť
Upravené vousy, dlouhé vlasy, zlomený nos, jizva
Pronikavé chladné oči
Mohutná postava

Staty
Cool +2
Hard +3
Hot 0
Sharp +2
Weird 0

Zkušenost a vylepšení
Level 8
[+] [+] [+] [ ] [>]

1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení
Řemdih: 1+3-HARM HAND 1ruční MESSY AP VALUABLE
Samostříl: 1+2-HARM CLOSE 2ruční FORCEFULL RELOAD(1)
Štít: +1 ARMOR
Plná plátová zbroj: 3-ARMOR proti chladným, 1-ARMOR proti palným, HEAVY

Zázemí
Kůň - Čert:
* SPEED=0, HANDLING=0, 1-ARMOR, MASSIVE=0
* Je: Agresivní, mohutný
* Vypadá: Obrněný, nebezpečný (a kouše!)
* Slabina: Nespolehlivý
Obrázek
Žoldnéřská jednotka - Sebranka:
Rytíři na koních: GANG MEDIUM 3-HARM, 2-ARMOR
Mají píšťaly jako zbraně na dálku: 2-HARM CLOSE RELOAD LOUD
Mají směsku různých těžkých zbraní: 3-HARM HEAVY
Mají těžké zbroje, kroužkovky a lehčí pláty, 2-ARMOR
- mají dobrou výstroj (= +1 ARMOR)
- mají dobrou výzbroj (= +1 HARM)
- je jich okolo třiceti (= velikost MEDIUM)
- je to banda prospěchářských žoldnéřů, každý má své cíle (= slabina DESERTION)
- nejsou příliš disciplinovaní (= SAVAGE)

Harm
0-3: potlučení od rytířů
4-6: a zase
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:
Obrázek
Základna: Tvrz v Kobylisích:
• farmáři a řemeslníci produkují nějaké zboží (surplus: 1-barter, want: anxiety)
• malá tvrz či spíše opevněný dvorec s kamennými základy a dřevěnou nadstavbou
• populace je vcelku velká, kolem stovky duší (surplus: +1barter, want: +hunger)
• lidé z vesnice a blízkého okolí platí daně za ochranu svému pánovi (surplus: +1barter, want: +obligation)
• všude je bahno, špína a mrtvá těla...válka (want: +disease)
SURPLUS: +3-BARTER
WANT: anxiety, hunger, obligation, disease
- v současné době je okolí sužováno nájezdy lapků či marodérů z jedné či druhé strany, je povinností zemana proti nim zasáhnout a zajistit svým lidem bezpečí
Obrázek
Živobytí a majetek
Majetek: 8-BARTER
Žije na tvrzi jako pán: 0 BARTER (živí ho HOLDING)
platí obživu za Tibora 2-BARTER


Tahy
* Vůdce smečky: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům žoldnéřů, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Udělají co chceš. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš z nikoho udělat odstrašující příklad (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část žoldnéřů se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

Vztahy
* Dalibor +2
- vážím si ho a rád bych ho považoval za svého přítele
* Marcus Flavius +2
- respektuji ho jako válečníka a případně i důstojného soupeře, příliš mu nevěřím kvůli jeho vztahu s Jasnou
* Grgur +2
- mám pro něj slabost, umí být užitečný a je s ním dobrá domluva
* Fiona +2
- přestože jsem se s ní snažil sblížit a poznat jí lépe, neotevřela se mi, zkoušel jsem jí ukázat jinou tvář, ale zdá se, že vždy viděla právě jen tu, co jsem se snažil skrýt, tvář nemilosrdného zabijáka
* Jasna +1
- její motivace jsou pro mě záhadou, chovám k ní zášť kvůli nepřátelství, které mi projevila a problémy, které mi způsobila
* Vera -1
- vůbec jí neznám, vyhýbá se mi...možná se mně bojí?
* Vukmar +1
- když jsem ještě býval lapka, před stovkami let, chvíli jsme byli v jedné bandě, ale naše cesty se rozdělily poté, co jsem zjistil, že je to ještě horší řezník než já a jde mu jen o pomstu a působit druhým utrpení, neviděl jsem ho víc než půl milénia a ani k tomu nemám důvod, jen ať se drží dál, já jsem se někam posunul, on ne

Gabryas
- mám k němu úctu jako k velkému učenci a vynálezci, ale je to tvrdohlavý paličák a nerad s ním jednám
Květoslava
- je milá a mám pro ní slabost, ale její vrtochy a změny nálad by mně rozčilovaly, kdybych s ní musel trávit víc času
Janek
- je užitečný a nic za to nechce, rád mu nabídnu zázemí nebo zaměstnání na svém panství, pokud bude chtít
Zlatuše
- oficiálně má poddaná, ale ve skutečnosti jsme dobří partneři, Zlatuše dokáže ocenit klid a neutralitu tak jako já, starám se o bezpečí jejího hostince a na oplátku mají mí muži kde levně pít a Zlatuše mně může zásobovat informacemi i materiálem
Wilhelm
- byli jsme dlouhý čas dobří sousedé a jako dva nesmrtelní vládci jsme drželi spolu, ale teď si vybral stranu a já ještě nevím, jak to poznamená naše vztahy
Chval
- byli jsme přátelé a já byl jeho dobrý štamgast, ale po událostech poslední Noci jsme se nerozešli zrovna v dobrém, hrozil že na mě poštve chiméru a svojí tlupu, to jsem nezapomněl...a jestli bude chtít ode mně pomoc, nebude to mít snadné, ale možná mu dám šanci
Vlaštovka
- moc spolu nevycházíme, ale zdá se, že mi přestala jít po krku, nevím jak Dalibor může žít s někým tak chladným (a vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby byla frigidní)
Tibor
- docela jsem si na toho chlapíka zvykl, je můj "dvorní minstrel", dávám mu zázemí a on mi dává podíl ze zisku, potřebuje pevnou ruku a dohled, jinak dokáže natropit nepříjemnosti - naštěstí si to sám uvědomuje
Jákob
- sice jsem na něj zaútočil neprávem, tehdy před stovkami let, ale to co jsem o něm zjistil způsobilo, že toho vůbec nelituju, Jákob je hrozba a je potřeba s ním zatočit kdykoliv začne mít příliš velký vliv

SHRNUTÍ 15. STOLETÍ
- bránil Kobylisy před oběma stranami
- odmítl se podvolit křižákům a poslat jim píci, ale poslal jí později sousednímu zemanovi, aby dali pokoj
- odmítl Daliborovi "vypůjčit" Fionu a snažil se ho přesvědčit, aby mu Dalibor vyzradil, pokud by se husité chystali vytáhnout proti Kobylisům
- odmítl požadavky husitských marodérů projet jeho územím (a možná si i nabrat zásoby)
- střetl se s husitskými marodéry na cestě u Kobylis a drtivě zvítězil
- pokusil se vyjednávat s křižáky a byl přísný, křižáci zvolili "force your hand"
- rozdrtil křižáky a pronásledoval prchající střelce, vyhnul se pasti jejich velitele Řehoře
- pobil střelce, ale Řehoř unikl, zraněné střelce vzal zpátky do Kobylis na ošetření
- zpátky ve vesnici vybral pomocí Tibora prachy na válku (6-BARTER)
- pokusil se přesvědčit Fionu aby neodcházela - neúspěšně
- nechal se zviklat od Zlatuše, aby jel na pomoc Husitům, protože to je jediný způsob jak zachránit vesnici před odplatou křižáků
- po cestě potkal Vlaštovku a zkoušel jí zviklat ke spolupráci, ale dostal ledovou sprchu
- podařilo se mu nadjet křižákům na Vítkově a přichystat past
- během toho si všiml, že od Kobylis jde kouř, otevřel mysl a měl vizi toho, jak Vlk-křžák zabil ostatní křižáky a zapálil Útočiště
- když byli křižáci napůl nahoře a napůl na svahu, poručil Česlav Tiborovi zahrát HUDBU a sesunout svah
- rozmetal zmatené křižáky na hřebeni a s pomocí husitských posil, které přivedli Jákob, Dalibor, Marcus a Vera rozdělil a přemohl celé východní křídlo
- křižáci se poté dali na ústup a Tibor jim k tomu ještě zahrál, ústup se změnil v paniku a husité s Řezníky křižáky ještě pronásledovali a nahnali je do Vltavy
- Česlav se vrátil do Kobylis a čelil vzpurným náladám a rozpadu odhodlání mužstva, ale pomocí autority sem u podařilo udržet kázeň
- odjel zkontorlovat Malý Holešov a potkal Vlaštovku, první konfrontace byla nepřátelská, ale potom zjistil, že toho mají víc společného, než si myslel a když Vlaštovka začala plakat, objal jí a utěšil, z nepřátel se tak stali milenci...

WEALTH: Ceslav:2D6+3 → 11(5 +3 + 3 hard)
- jen SURPLUS: + 3-BARTER

Měl 8-BARTER
+ 3-BATER za WEALTH
- 2-BARTER za živobytí Tibora
- 2-BARTER za to, že si mezi epochami polepší a bude žít jako šlechtic v paláci a bude zván ke dvoru
- 3-BARTER investuje


JAK SI VEDL MEZI EPOCHAMI: Ceslav:2D6+3 → 7(1 +3 + 3)
- věnoval se rozvoji svého majetku (upgrade gangu a holdingu)
- výhodně investoval a vyhnul se tak inflaci

Do další epochy má 4-BARTER
- 1-BARTER za mecenášství Gabryasovi v budoucí epoše
= 3-BARTER
Naposledy upravil(a) Česlav dne 28. 7. 2016, 09:13, celkem upraveno 1 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 27. 7. 2016, 19:38

Jak si vedl mezi epochami

15.-17. století

Poslední Noc Víru byla nocí plnou zvratů a překvapení - a tím největším z nich byl jeho nový vztah s Vlaštovkou. Opravdu, její srdce roztálo a Vlaštovka tak znovu, po stovkách let mohla zažít hluboké city. Česlav to přisuzoval oné magické noci a zvláštnímu hnutí osudu, teprve mnohem později zjistil, že se mýlil a přeci jen nebyl příliš daleko od pravdy. I pro něho to bylo jako probuzení do nového dne - byly to už stovky let, co naposledy pocítil k nějaké ženě skutečně lásku a ne jen chtíč. Kvůli Vlaštovčině minulosti a zapletení s Daliborem bylo s léčitelem těžké vyjít a proto se ho začal Česlav trochu stranit. Vlaštovce se Česlav otevřel, tak jako nikomu - byla nejeho milenkou, ale i více než rovnou partnerkou v diskuzi i na bojišti. Jak plynul čas, mohli oba poznat jeden druhého a zjistit, že nejsou až tak rozdílní. Vlaštovka bez ledového srdce dokázala Česlava přijmout jaký je a pochopit, co se skrývá za maskou přísného vládce a válečníka. Mírnila jeho sklony k pragmatismu a tvrdým rozhodnutím a pomáhala mu zůstat na dobré cestě.

Oba také sdíleli katolickou víru a touhu ukončit válku, kterou se u Wítkowa podařilo jen oddálit na následující roky. Už v následujících letech začali společně pracovat na zformování umírněného křídla mezi husitskou šlechtou a jejich pilná práce a vyjednávání měla vyústit v uzavření míru. Něco se ale pokazilo (Možná v tom měl prsty někdo jiný z Nesmrtelných?) a místo toho došlo k rozkolu, který vyvrcholil bitvou u Lipan, ve které Česlav i Vlaštovka bojovali proti radikálům. Mír byl tedy přesto uzavřen, jen za větší a krvavější cenu.
Obrázek
Zhruba čtyřicet let od Wítkowa začala Vlaštovka pociťovat, že se jí pomalu vrací její schopnosti a spolu s nimi spojení s Vírem. Šlo to velmi pozvolna a nebylo to jediné, co se vracelo - vracela se i její netečnost k emocím a chladnokrevnost. Samotnou Vlaštovku návrat schopností nejprve potěšil, ale když si uvědomila, že za nějakou dobu přestane cítit emoce a možná i lásku, vyděsilo jí to. Nechtěla přijít o to, co s Česlavem cítili jeden k druhému, nechtěla přijít o tu blízkost a důvěrnost, o ten pocit, že není sama.

V následujících letech společně hodně cestovali a do Čech se vraceli zhruba jednou za deset či dvacet let. Bylo tak snadné předávat panství na smyšleného syna, co se vracel z ciziny. Cestovali nejen po Evropě, ale i po severní Africe, středním východě, středoasijských stepích. Dokonce i do chladných krajů na severu a na východě. Společně pátrali po způsobu, jak by zastavili chlad, který se Vlaštovce pomalu, ale neodvratně šířil zpátky k srdci. Doufali, že by s tím mohl pomoci Dalibor, ale z nějakého důvodu nebylo možné ho najít, pokusy vystopovat ho byly převážně ztrátou času, která vedla jen k dlouhým cestám po exotických místech, ale nepřinesla žádné ovoce. Přestože našli způsoby, jak ho zpomalit a odkládat jeho vítězství, chlad postupoval.
Obrázek
V posledním zoufalém pokusu se vypravili na dalekou zámořskou výpravu až do Nového světa, ale ani pátrání v té divoké a zvláštní zemi nepřineslo kýžené výsledky. Česlav si přesto všechny objevy zapisoval a schraňoval objevená tajemství v naději, že jednou díly skládačky zapadnou na místo. Neodvratně došlo k plnému návratu schopností a Vlaštovčino srdce opět nejprve zahalila jinovatka a později ztuhlo úplně. Přesto z nějakého důvodu s Česlavem zůstávala - i když už to nebylo jako dřív. Jeho její netečnost a chlad plnily zármutkem, přál si jí opět takovou, jaká byla po poslední Noci. Uzavřel se do sebe a věnoval se rozvoji svého panství a podnikání. Rozhodl se zůstat v Praze, dokud nepřijde další Velká Noc v naději, že do té doby snad vypátrá i Dalibora. Snad až zase osud svede všechny nesmrtelné do Prahy a znovu zesílí Vír, najde se způsob, jak Vlaštovku vysvobodit z ledového prokletí.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Chopper

Příspěvek od Česlav » 9. 8. 2016, 17:39

hrabě Alexander von Tschaslau - The Chopper / Hardholder
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a krvavou minulost, jako pohanský nájezdník loupil a vraždil, jako žoldnéř cestoval po světě, jako templář se snažil odčinit své zločiny službou Bohu. Sloužil králům českým i cizím, jako zeman Kobylis se přidal na stranu Husitů, bojoval v mnoha bitvách a pomáhal formovat dějiny. Na konci 16. století je z něj šlechtic s mnoha pozemky a čestnými tituly. Nedaleko Prahy, v Libni, vlastní zámek, vinici, mlýn a k nelibosti Pražských cechů i manufakturu. Je známý svou vášní pro cestování, knihy a učennost a krom toho také častým hostem u dvora císaře Rudolfa II.

* Co ho drží při životě?
Smrt se od něho drží dál, dokud je jejím spojencem a koná její dílo. Pokud by nezabíjel, začne pomalu stárnout. Nezabíjí zbytečně a už vůbec ne proto, aby záměrně oddálil stárnutí - jen to osud vždy nějak zařídí, že pošle Česlavovi do cesty někoho, kdo si smrt zaslouží.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Žije na zámku v Libni, odkud spravuje své pozemky a manufaktury nebo vyjíždí na lov do své honitby nad Kobylisy, čas od času je hostem i u dvora císaře Rudolfa II. a tak nezřídkakdy pobývá v Praze.

Vzhled
Muž
Zdobený, černě kalený kyrys
Upravené vousy, krátce střižené vlasy, zlomený nos, jizva
Pronikavé pozorné oči
Atletická postava

Staty
Cool +2
Hard +3
Hot 0
Sharp +3
Weird +1

Zkušenost a vylepšení

Level 0 Hardholder

[+] [+] [ ] [ ] [>]

Level 12 Chopper - historie vylepšení
1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING (po dohodě s MC se pro Hardholdera přetaví na +1 Holding option)
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
9. +1 weird
10. get +1 to any stat - sharp (max stat+3)
11. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
12. switch to another playbook -> Hardholder

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení
Těžký palaš v kombinaci s dýkou: 1 + 3-HARM HAND/SWING 2ruční FENCE HEAVY VALUABLE
2x Křesadlová pistole: 1 + 2-HARM THROW 1ruční RELOAD(1) LOUD střelná
Zdobený kyrys a chrániče: 2-ARMOR proti chladným, 1-ARMOR proti palným, VALUABLE

Zázemí
Kůň - Fáma:
* SPEED=1, HANDLING=0, 0-ARMOR, MASSIVE=0
* Je: rychlý, dobře reaguje na povely
* Vypadá: lesklá srst, bujná hříva
* Slabina: vyžaduje zvláštní péči
Obrázek
Osobní garda:
Do konce Epochy zůstává:
Pistolieři na koních: GANG MEDIUM 3-HARM, 2-ARMOR
Pro střelbu mají každý dvě křesadlové pistole (1+2-HARM THROW 1ruční RELOAD(1) LOUD střelná)
Pro boj z blízka mají jezdecké palaše (1+2-HARM HAND 1ruční FENCE)
Mají kyrysy a přilby, 2-ARMOR
- mají kvalitní výstroj (= +1 ARMOR)
- mají kvalitní výcvik (= +1 HARM)
- jsou disciplinovaní a věrní (= + DISCIPLINED, - SAVAGE)
- je jich okolo čtyřiceti (= velikost MEDIUM)

Nově bude:
Pěchota s mušketami doplněná lehkou jízdou se šavlemi a pistolemi.
V základu MEDIUM GANG, 3-HARM, 1-ARMOR, UNRULY
- jsou disciplinovaní a věrní (= + DISCIPLINED, - UNRULY)
- je jich okolo stovky (= velikost LARGE GANG)

[centerObrázek[/center]

Panství: renesanční zámek v Libni:
• V základu panství vynáší něco málo na obživu, ale je třeba se starat o to, aby bylo dost zásob na zimu.
(surplus 1-barter, want: hungry)
• Renesanční zámek je pohodlné a výstavní sídlo, dá se i celkem dobře bránit.
(+ 1-ARMOR pro GANG při obraně)
• K dispozici má válečné koně i užitkové povozy a kočáry.
(4 battle vehicles, 4 utility vehicles)

Rozšíření (až 5):
• Pro Česlava pracuje kolem tří stovek lidí, ve velké populaci je těžší zabránit šíření nemocí.
(surplus: 1-barter, want: +disease)
• Na panství funguje prosperující manufaktura, je potřeba zajistit, aby práce nestála.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Panství je rušným centrem obchodu, pořádají se zde trhy, které lákají prodejce z širokého okolí.
(surplus: 1-barter, want: +strangers)
• Česlav zodpovídá za bezpečí svých poddaných a vymáhání práva, také vybírá daně.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Panství má vlastní hřebčín, kde se cvičí váleční koně.
(7 battle vehicles + couple more utility vehicles)

Problémy:
• V Praze a okolí řádí mor - víc netřeba dodávat.
(want: +disease)
• Časté trhy a festivaly a také nedaleké vinice znamenají, že lidé často holdují alkoholu a potom nepracují.
(want: +famine)
SURPLUS: + 5-BARTER
WANT: -
Obrázek
Živobytí a majetek
Majetek: 9-BARTER
Žije v renesančním paláci jako šlechtic: - 2-BARTER (z části ho živí HOLDING)
platí obživu za Tibora - 2-BARTER


Tahy
* Vůdce smečky: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům svých podřízených, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Udělají co chceš. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš z nikoho udělat odstrašující příklad (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

* Krvežíznivý
-- V boji působí + 1-HARM

* Stratég a velitel
-- Pokud vede své muže do bitvy, mají vždy o 1 CHOICE navíc.

* Bohatství
-- na konci epochy hoď +HARD, 10+ znamená, že se do další epochy jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tvé vláda je v ohrožení.

Vztahy
* Dalibor +2
- vážím si ho a rád bych ho považoval za svého přítele, ale co je Vlaštovka se mnou je nějaký kyselý
* Marcus Flavius +2
- respektuji ho jako válečníka a případně i důstojného soupeře, příliš mu nevěřím kvůli jeho vztahu s Jasnou
* Grgur +2
- mám pro něj slabost, umí být užitečný a je s ním často dobrá domluva
* Fiona +2
- přestože jsem se s ní snažil sblížit a poznat jí lépe, nepodařilo se a odcizili jsme se, odešla ode mně v době kdy jsem jí nejvíc potřeboval, o sto let později si to napochodovala s Vlkem ke Gabryasovi a ohrožovala mě zbraní, neobtěžovala se nic vysvětlovat (= nebezpečná, nepředvídatelná, nedá se s ní vyjednávat)
* Jasna +1
- její motivace jsou pro mě záhadou, chovám k ní zášť kvůli nepřátelství, které mi projevila a problémům, které způsobila mě i Vlaštovce
* Tibor +2
- můj "dvorní minstrel", živím ho na svém panství už stovky let a pořád potřebuje pevnou ruku a dohled, jinak může natropit nepříjemnosti - naštěstí si to sám uvědomuje, držet si ho u dvora bylo prozíravé a vyplatilo se mi to
* Vera 0
- myslí si, že zabíjím nevinné a ohrožuju lidi (to tak!) a ve svém rádobyspravedlivém hněvu se chová jako malicherný škodolibý spratek, má nějaké nadpřirozené schopnosti, způsobila mi pohledem bolest hlavy a krvácení z nosu (= dát si na ní pozor)
* Vukmar +1
- ještě století a bude to tisíc let, co jsem s ním mluvil naposledy, dříve to byl nemilosrdný hrdlořez, ještě horší, než já, nevím, jestli se změnil, ale něco mi říká, že ne

Gabryas
- mám k němu úctu jako k velkému učenci a vynálezci, ale je to tvrdohlavý paličák, přesto jsem ho finančně podporoval v naději, že mi pomůže najít řešení pro Vlaštovku, také jsem ho zachránil před Vlkem, Fionou a Verou, kteří mu chtěli ublížit, vzal jsem ho k lékaři a zaplatil mu ošetření
Květoslava
- Markova žena je milá, ale její vrtochy a změny nálad mně spíše rozčilují, naštěstí s ní netrávím moc času
Janek
- je užitečný a nic za to nechce, rád mu nabídnu zázemí nebo zaměstnání na svém panství, pokud bude chtít
Zlatuše
- se Zlatuší dobře vycházím už od doby, kdy jsem byl pánem Kobylis, děláme spolu nějaké obchody a v Útočišti jsem vždy vítaným hostem
Wilhelm
- byli jsme dříve dobří sousedé a jako dva nesmrtelní vládci jsme drželi spolu, ale potom nás rozdělila válka, teď spolu moc nemluvíme
Chval
- byli jsme přátelé a já byl jeho dobrý štamgast, ale po událostech poslední Noci jsme se nerozešli zrovna v dobrém, hrozil že na mě poštve chiméru a svojí tlupu, to jsem nezapomněl...a jestli bude chtít ode mně pomoc, nebude to mít snadné, ale možná mu dám šanci
Vlaštovka
- dříve jsme spolu nevycházeli, ale podivným řízením osudu jsme se sblížili a já zjistil, že vůbec není frigidní, poznal jsem jí tak, jako nikdo jiný, protože jsem byl s ní, když její srdce na čas roztálo a ani poté co začalo znovu chladnout jsem jí neopustil, s bolestí si uvědomuji, že jí možná brzy ztratím úplně a jsem odhodlaný hledat způsob, jak její ledové srdce nechat roztát navždy
Jákob
- sice jsem na něj zaútočil neprávem, tehdy před stovkami let, ale to co jsem o něm zjistil způsobilo, že toho moc nelituju, Jákob je neznámá a je potřeba si na něj dát pozor, přestože se zdá, že není jako my ostatní, nemá souvislou paměť a musí si události zapisovat do kroniky

SHRNUTÍ 16. STOLETÍ
- dopoledne mu přišla depeše, že se má dostavit na hrad k audienci u nejvyššího komořího
- po prohraném cvičném duelu musel slíbit Vlaštovce, že jí pomůže pomstít se Jasně, no, stejně to měl v plánu udělat
- proplížili se s Vlaštovkou do Kostela sv. Klimenta a nikým nepozorováni vtrhli na Nejvyššího Jákoba a donutili ho ke spolupráci, Česlav si na chvilku půjčil nějaké spisy, Vlaštovka se hloupě nakazila morem
- rituál se povedl a Jasna byla odstřižená, ale na poslední chvíli tam vrazil Dalibor a pokazil to, rituál má vedlejší účinky
- Dalibor dostal přes hubu, ale pak si s Česlavem pokecali, Vlaštovka zůstala na léčení
- Česlav odjel a poslal chlapy, aby pátrali po Jasně a doprovázeli Vlaštovku
- Česlav chtěl jet na Hrad na audienci, ale po cestě potkal Tibora a před Gabryasovým domem narazil na krvavé stopy
- šel to prozkoumat a sledoval stopy do věže, kde sledoval Gabryase jak se snaží uzdravit se u Kamene-asi-mudrců
- potom tam vtrhli Vera (Potomek), Fiona a Vlk-Křižák, co vypálil Útočiště, Vera prolétla rovnou dolů a začala hrozit Gabryasovi zbraní, Fionu zastavil Česlav a hrozil, že zastřelí Vlka, když se budou tlačit dál
- tlačili se dál a Česlav Vlka zastřelil, dole Vera střelila po Gabryasovi ale netrefila a rozbila Kámen
- Česlav vyrazil dolů, Tibor měl hlídat Fionu s puškou v ruce
- Fiona sebrala Tiborovi pušku, potom sebrala i Tibora a sešla dolů
- nastala patová situace a Vera se pokusila donutit Česlava vzdát se psychickým útokem, Česlav se nevzdal a přetrpěl bolest, ale neopětoval útok, jen jim pohrozil, že ještě jeden krok a nebude se držet zkrátka
- nakonec ho nechali odejít i s Gabryasem, Česlav spolu s ním a Tiborem vyrazili hledat ošetření
- zatímco Česlav vzal Gabryase do pokoje jednoho z hostinců, aby se na něj podíval lékař, Tibor hraje dole v lokále
- Tibor v té hospodě vydlal celé jmění! (10-BARTER)
- Tiborovi dávám bonus (2-BARTER), dále platím doktorovi za léčení sebe a Gabryase (2-BARTER) a Gabryase mám také v plánu zasponzorovat (další 1-BARTER)
- Gabryas přišel s návrhem, jak Vlaštovce vrátit city, srdce by jí měl rozehřívat malý parní stroj...
- Česlav se konečně dostal na audienci na Hradě, dostal za úkol pročistit Zlatou uličku od šarlatánů, úkol přijal, ale s tím, že jej splní až zítra (vzal tedy prozatím jen 1-BARTER)
- otevřel svou mysl a vydal se hledat Vlaštovku...a Jasnu.
- potkal Dalibora, nasměroval ho za učencem a pověděl mu i o Gabryasově nápadu, také souhlasil, že když potká Vukmara navede ho špatným směrem
- vyrazil ke Kobylisům přes Letnou a brod u Malého Holešova, ale nevšiml si Poskvrny, která vodu znečistila, posedla jaho koně a proměnila ho ve zrůdu, sám Česlav se jen tak tak zachránil z ledové vody, sehnal si ve vesnici suché oblečení a vyrazil do Kobylis pěšky
- zjistil, že Vlaštovka se zasekla u Zlatuše a chce aby jí vydala Jasnu, jenže jí uniklo, že Zlatuše jí tam vůbec nemá, potom se ozval výstřel a Česlav, Vlaštovka i s jezdci vyrazili za výstřelem
- našli mrtvého Vojtěcha, Fionu, co se snesla z Víru a stopy, kudy běžela Jasna a Vera, část mužů zajistila tělo a část pronásleduje uprchlé
- Česlav chytil Jasnu i Veru celkem rychle, nezraněné nakonec šly "po dobrém"
- potom měl malý proslov na mýtině (krom Jasny a Very tam byla i Fiona, Vlaštovka a Zlatuše), kde všechny Nesmrtelné pozval k Prvnímu Koncilu Nesmrtelných
- nechal se Verou a Zlatuší přesvědčit, aby přesunul Koncil do Útočiště namísto toho, aby se konal na zámku v Libni
- Jasna nechtěla odpovědět, jestli se zúčastní nebo ne, tak jí Česlav nechal odříznout cestu, dokud nedostane odpověď

WEALTH: Ceslav:2D6+3 → 10 (5 +2 + 3 hard)
- jen SURPLUS + 5-BARTER


Majetek: 9-BARTER
+ 5-BARTER za Wealth
Žije jako vysoce postavený šlechtic: - 2-BARTER (z části ho živí HOLDING)
platí obživu za Tibora - 2-BARTER
platí obživu za Vlaštovku - 2-BARTER
investuji 3-BARTER
= 5-BARTER

JAK SI VEDL MEZI EPOCHAMI: Ceslav:2D6+3 → 8 (2 +3 + 3-BARTER)- - upgrade zázemí
- chytře jsem investoval a můj majetek neztratil na ceně


Do další epochy má 5-BARTER
Naposledy upravil(a) Česlav dne 10. 8. 2016, 18:51, celkem upraveno 1 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hardholder

Příspěvek od Česlav » 9. 8. 2016, 21:57

Jak si vedl mezi epochami

17.-18. století

Po Koncilu Nesmrtelných se Česlav na čas stáhl z veřejného života a věnoval se rozjímání a rozmýšlení dalších kroků. Celé měsíce jeho lovci naháněli po lesích Fámu, ale nepodařilo se jim monstrum vypátrat. Jako kdyby se po něm slehla zem.
Výsledky Koncilu nebyly tak špatné, jak se obával - zúčastnili se všichni až na Vukmara a Fionu, která alespoň za sebe poslala Veru se vzkazem. Sjednotit Nesmrtelné se sice nepodařilo, ale někteří přinesli zajímavé informace a leccos se tak vysvětlilo. Bohužel, většina Nesmrtelných nesdílela jeho vizi o nutnosti ovlivňovat vývoj smrtelníků a usměrňovat jejich počínání. Jsou tak krátkozrací a zahledění sami do sebe a svých malicherných každodeních problémů. Alespoň částčnou útěchou se stala možnost studovat svitky, které přivezl Markus z Alexandrie a po Koncilu byly uloženy u Chvala. Česlavovi sice mnohé nedávalo smysl, ale přesto se ukázaly pozoruhodným zdrojem znalostí o Víru.

Česlav se začal mnohem více věnovat politice a díky úspěšným investicím znásobil svůj majetek i vliv. Dokonce díky jeho intervenci došlo u něho na zámku k podepsání Libeňského míru a ukončení nepřátelství mezi císařem Rudolfem a jeho bratrem Matyášem. Zajímavý zvrat přišel v době Stavovského povstání, kdy se hrabě Von Tschaslau nejprve připojil a pokusil se přesvědčit stavy, aby jej vybraly za Českého krále. Jeho záměry ale nevyšly a zhrzený Česlav se kvůli tomu obrátil na Albrechta z Valdštejna a pomohl mu shromáždit armádu i prostředky. Albrecht měl být jeho figurkou, která mu nakonec pomůže k nepřímé vládě nad celou Svatou říší Římskou. Opatrně mu pomáhal hromadit moc, zatímco upevňoval svůj vliv. Několik válečných tažení a Albrecht měl být připravený jako starověký César vrátit se do své domoviny jako dobyvatel. Plány překazila Albrechtova nemoc - syfilis. Přestal být snadno ovladatelným a stal se nespolehlivým, nakonec bylo pro Česlava nemožné ho jakkoliv ho využít, takže svůj plán musel vzdát. Protože zanechal Valdštejna jeho osudu, události, které se tím daly do pohybu vedly k jeho pádu a smrti. Přesto, jeho sny o velkém Impériu, které by si podmanilo celou Evropu, ho neopustily.
Obrázek
Poté se Česlav dostal do kolotoče válek a mocenských bojů - světská a politická moc totiž přichází i se zodpovědností a závazky. Třicetiletá válka a vleklé války Habsburků s Turky. Cestoval tak sice po Evropě, ale nikoliv jako objevitel a dobrodruh, ale v doprovodu armád. Vleklé války ho vyčerpávaly, proto vzal za vděk klidným životem na zámku, pokud byl zrovna mír. Teprve počátkem osmnáctého století měl trochu víc klidu a mohl si dovolit na delší dobu odcestovat. Volání dálek ho hnalo do orientu a ještě dál. Bohužel byly podobné výpravy krátké, ale o to více fascinovaný byl tamní kulturou, mýty a historií. Povinnosti ho ale táhly zpět do Čech. Z cest si ovšem přivezl zálibu v kouření tabáku, které se dosud nezbavil, k nelibosti Dalibora, jakožto majitele hostince U Kamene.

Bojoval ve válce o dědictví Rakouské, kde se rozhodl podpořit Marii Terezii. Bohužel přecenil její síly, když doufal, že osvícená panovnice dokáže Prusko nejen odrazit, ale i porazit a podrobit a vytvoři tak velkou německou říši. Jako graf von Lieben získal pověst vychatralého stratéga a vojevůdce. Mnozí ho však považovali za blázna, když se, po vzoru dávných vojevůdců, vrhal do největší vřavy, místo aby řídil bitvu z dálky. V posledním konfliktu, válce o dědictví Bavorské, si pod svým současným jménem a titulem vysloužil pověst brilantního vojevůdce a hodnost generála, stejně tak i vyznamenání vojenským řádem Marie Terezie třetího řádu. Přesto mělo vítězství hořkou pachuť, protože řadu jeho zásluh si připsal Ernst Gideon von Laudon, současný nejvyšší velitel a polní maršál rakouských vojsk. A právě na jeho pozici si Česlav brousil zuby.
Obrázek
Během věků se stýkal se jen s tím málem Nesmrtelných, kterým věřil. Kromě Vlaštovky a Tibora se tak občas vídal jen s Gabryasem a vzácně i s Daliborem, když se ho rozhodl navštívit v jeho novém hostinci. Začal být zasmušilejším a uzavřenějším, trudomyslnějším. Pomalu ho přestalo trápit i Vlaštovčino ledové srdce. Nakonec na tom pramálo záleželo. Život je nekonečný boj, povinnosti a zklamání. Štěstí je jen prchavé a láska přináší zklamání. Chladná Vlaštovka alespoň představuje vypočítavou jistotu, pevný bod uprostřed moře změn. Naučil se jí respektovat a vycházet s ní podivným způsobem, jakým mu náklonost oplácela ona - zdvořilou ohleduplností, intelektuálním porozuměním a jen s vlažnými projevy náklonosti.

Česlav jako by zestárl - doléhá na něj tíha staletí a zápal, s jakým dříve postupoval vpřed a hromadil moc ho přechází, zájem uvadá a sny o Impériu ovládaném Nesmrtelnými se mu stále více zdají jako pošetilé přání. Snad je i znuděný životem v přepychu - přestože si svou pozici vybudoval z ničeho a tvrdou prací, začíná být život aristokrata hodně jednotvárný. Ve svém srdci tajně touží po nějaké velké změně, něčem, co by znovu zamíchalo kartami a vneslo do vleklé a předvídatelné hry trochu vzrušení. Snad i proto holduje všelijakým kratochvílím, které ho rozptylují od starostí všedního dne - divadlu, opeře, kartám a alkoholu.
Naposledy upravil(a) Česlav dne 6. 9. 2016, 10:51, celkem upraveno 1 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hardholder

Příspěvek od Česlav » 4. 9. 2016, 13:41

Graf Alexander Erhard von Lieben - The Hardholder
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a krvavou minulost, jako pohanský nájezdník loupil a vraždil, jako žoldnéř cestoval po světě, jako templář se snažil odčinit své zločiny službou Bohu. Sloužil králům českým i cizím, jako zeman Kobylis se přidal na stranu Husitů, bojoval v mnoha bitvách a pomáhal formovat dějiny. Už několik stovek let hromadí moc a majetek, jeho postavení roste a s ním i vliv na politiku v Českých zemích. V roce 1787 je známý jako graf Alexander Erhard von Lieben, vyznamenaný vojevůdce, hrdina a generál Rakouské armády ve výslužbě.

* Co ho drží při životě?
Smrt se od něho drží dál, dokud je jejím spojencem a koná její dílo. Pokud by nezabíjel, začne pomalu stárnout. Nezabíjí zbytečně a už vůbec ne proto, aby záměrně oddálil stárnutí. Přesto na jeho rukách dříve či pozděj iněčí krev ulpí. Život Nesmrtelného vládce už je takový.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Žije na zámku v Libni, odkud spravuje své rozlehlé pozemky a kam se vrací z dlouhých cest. Hodně času tráví i v Praze.

Vzhled
Muž
Zdobený, pozlacený kyrys
Upravený plnovous, krátce střižené vlasy, velký nos, nezřetelná jizva
Pronikavé pozorné oči
Mohutná postava

Staty
Cool +2
Hard +3
Hot +1
Sharp +3
Weird +2

Zkušenost a vylepšení

Level 4 Hardholder

[+] [ ] [ ] [ ] [>]

1. +1 hot
2. choose a new option for your holding
3. take a move from another playbook (battlebabe: Merciless)
4. +1 weird

Level 12 Chopper - historie vylepšení
1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING (po dohodě s MC se pro Hardholdera přetaví na +1 Holding option)
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
9. +1 weird
10. get +1 to any stat - sharp (max stat+3)
11. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
12. switch to another playbook -> Hardholder

Harm
0-3:
4-6:
7-9:
10:
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení
Těžká jezdecká šavle v kombinaci s dlouhou dýkou: 2 + 3-HARM HAND/SWING 2ruční FENCE HEAVY VALUABLE
Šest křesadlových pistolí: 2 + 2-HARM THROW 1ruční RELOAD(1) LOUD střelná
Zdobený kyrys a chrániče: 2-ARMOR proti chladným, 1-ARMOR proti palným, VALUABLE

Zázemí

Osobní garda:
Vojáci Rakouské armády.
- pěchota - bílé uniformy, pušky s bodáky, samostatně MEDIUM GANG (nebo 2x SMALL)
- kyrysníci - uniformy s kyrysem, pistole + šavle, samostatně SMALL GANG, používají jezdecké koně
- obsluha artilerie - bílé uniformy, pistole + šavle, samostatně SMALL GANG, používají děla v zápřahu
LARGE GANG, 3-HARM, 1-ARMOR
- jsou disciplinovaní a věrní (= + DISCIPLINED, - UNRULY)
- je jich okolo stovky (= velikost LARGE GANG)
Obrázek
Osobní kůň - Bucefalus (utility vehicle)
* SPEED=1, HANDLING=0, 0-ARMOR, MASSIVE=0
* Přednosti: mohutný, dobře reaguje na povely
* Vzhled: lesklá srst, bujná hříva
* Slabiny: vyžaduje zvláštní péči, má velkou spotřebu
Obrázek
Osobní kočár (utility vehicle)
* SPEED=0, HANDLING=1, 1-ARMOR, MASSIVE=3
* Přednosti: dobře ovladatelný, bytelný
* Vzhled: zdobený, čtyřspřeží jsou mohutní bělouši
* Slabiny: neohrabaný, těžkopádný
Obrázek
Koně pro kavalerii (utility vehicles)
* SPEED=1, HANDLING=0, 0-ARMOR, MASSIVE=0
* Přednosti: dobře reagují na povely, rychlí
* Vzhled: lesklá srst, svalnatí
* Slabiny: vyžadují zvláštní péči, mají velkou spotřebu
Obrázek
Artilerie - děla na lafetě s koly(combat vehicles 7x)
* SPEED=0, HANDLING=1, 1-ARMOR, MASSIVE=2
* Polní dělo 3-HARM FAR MOUNTED MESSY RELOAD(1) AOE FORCEFULL LOUD střelná
* Přednosti: dobře ovladatelný, bytelný
* Vzhled: tažené silným valachem,
* Slabiny: pomalý, těžkopádný
Obrázek
Panství: Zámek v Libni a přilehlé okolí:
• V základu panství vynáší něco málo na obživu, ale je třeba se starat o to, aby bylo dost zásob na zimu.
(surplus 1-barter, want: hungry)
• Zámek je nejen pohodlné a výstavní sídlo, ale dá se i celkem dobře bránit.
(+ 1-ARMOR pro GANG při obraně)
• K dispozici má válečné koně i užitkové povozy a kočáry.
(4 battle vehicles, 4 utility vehicles)

Rozšíření (až 6):
• Pro Česlava pracuje kolem tří stovek lidí, ve velké populaci je těžší zabránit šíření nemocí.
(surplus: 1-barter, want: +disease)
• Na panství funguje prosperující mlýn a velkopekárna, je potřeba zajistit, aby práce nestála.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Panství je rušným centrem obchodu, také díky přístavu. Kvůli tomu je tu také hodně cizinců.
(surplus: 1-barter, want: +strangers)
• Česlav zodpovídá za bezpečí svých poddaných a vymáhání práva, také vybírá daně.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Součástí panství je i les, ale jsou spory, kde přesně jsou hranice a kde už začíná cizí panství.
(surplus: 1-barter, want: +reprisals)
• Panství má vlastní hřebčín, kde se cvičí váleční koně, krom toho je posádka vybavena artilérií.
(7 battle vehicles + couple more utility vehicles)

Problémy:
• Doba a životní styl nepřeje hygieně a prospívá nemocem.
(want: +disease)
• Lidé mají přístup k rozmanitému zboží a požitkům, pokud se nechají unést a příliš jim holdují, nepracují.
(want: +famine)
SURPLUS: + 6-BARTER
WANT: -
Obrázek
Živobytí a majetek
Majetek: 15-BARTER
5-BARTER uloženo v bance, na zámku jsou v trezoru bankocetle, 2-BARTER cennosti někde na zámku, 7-BARTER kořisti ukryto v lesíku u Kobylis, 1-BARTER v portmonce
Žije na zámku jako zámožný šlechtic: - 2-BARTER (z části ho živí HOLDING)
platí obživu za Vlaštovku - 2-BARTER


Tahy
* Nezpochybnitelná autorita: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům svých podřízených, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Uposlechnou rozkaz. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš nikoho disciplinárně potrestat. (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

* Krvežíznivý
-- V boji působí + 1-HARM

* Nelítostný
-- V boji působí + 1-HARM

* Stratég a velitel
-- Pokud vede své muže do bitvy, mají vždy o 1 CHOICE navíc.

* Bohatství
-- na konci epochy hoď +HARD, 10+ znamená, že se do další epochy jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tvé vláda je v ohrožení.

Vztahy
 • Dalibor +2
  - i když mi někdy leze na nervy, pořád si ho ve skutečnosti vážím i přes to, že kvůli mémo vztahu s Vlaštovkou naše přátelství...ochladlo, pokud kdy nějaké bylo, byl mi často nápomocný a já nebudu váhat, abych mu to oplatil
 • Marcus Flavius +3
  - dříve jsem ho respektoval jako válečníka a zároveň mu příliš nedůvěřoval kvůli jeho vztahu s Jasnou, ale čím dál víc mám pocit, že je to zkrátka jen příliš velký dobrák, který nevidí za masky, kterými lidé zakrývají svá pravá já, jeho měkké srdce je jeho slabina
 • Grgur +2
  - umí být užitečný a je s ním často dobrá domluva, je pro mě prvním mezi hrobníky, na Nesmrtelného je pozoruhodně krátkozraký a přízemní, ale kdo jsem já, abych ostatním říkal, jak mají trávit věčnost?
 • Fiona +2
  - nerozumím jí a často se s ní dostávám do sporu, ale přesto nekončíme vyloženě jako nepřátelé, je tak trochu záhadou, jak s ní dál vycházet, ale vždycky to nějak zkouším, asi pro ní mám pořád ještě slabost
 • Jasna +1
  - zmije jedovatá a vzpupná, hromadí si svá tajemství a spřádá pletichy, odmítá spolupracovat a hýčká si své křivdy...ať se jimia zadusí, Jasnou se prostě nehodlám zabývat, ať si táhne ke všem čertům, nechci o ní vědět, nechci o ní slyšet, ať táhne ke všem čertům
 • Tibor +3
  - celá staletí byl po mém boku jako můj dvorní bard a já si bláhově myslel, že je i můj přítel, jenže potom se z ničeho nic obrátil proti mě a umřeli u toho neviní lidé, navíc odmítl přijmout zodpovědnost a hodil své chyby na mě, je to rozmazlený fracek a pošetilý hlupák
 • Vera 0
  - soudí mě na základě střetnutí před tisícem let, to jsem opravdu býval parchant, na jednu stranu mě to mrzí a chtěl bych jí dokázat, že se ve mě mýlí, na druhou stranu se chová arogantně a přezíravě a to nemůžu vystát, uvidíme, co přinese budoucnost, na Koniclu mě její vystoupení zaujalo a potěšilo
 • Vukmar +1
  - záhada, výjimečně ho někde spatřím, ale jeden se duhému vyhýbáme, přesto jsem vůči němu ostražitý, nezapomněl jsem, jaký býval bezohledný mordýř a nevím, jestli se změnil, nejspíš ne, když odmítl účast na Koncilu
 • Gabryas
  - mám k němu úctu jako k velkému učenci a vynálezci a investoval jsem do něj nemalé peníze, nezdá se však, že by mi byl nějak extra vděčný, navíc má nebezpečné názory, co se Vlků týče
 • Květoslava
  - už několik set let Markova žena, je milá, ale její vrtochy a změny nálad mně spíše rozčilují, naštěstí s ní netrávím moc času, další z extrémně krátkozrakých Nesmrtelných, kteří žijí pro okamžik a nemyslí na budoucnost
 • Janek
  - je užitečný, možná bych ho mohl zaměstnat a rozšířit své podnikání i na tisk, ale to by nesměl být jedním z těch poblázněných "buditelů", ať nechají češtinu zaniknout, koho to vůbec zajímá...
 • Zlatuše
  - se Zlatuší jsem vždy dobře vycházel, je sice paličatá, ale upřímná a poctivá, rád jí uvidím
 • Wilhelm
  - kdyby nebýval tak paličatý, mohl mě v minulosti požádat o pomoc, ale to se nestalo, takže přišel o své panství, teď je zahořklý a viní všechny okolo, jen ne sebe, vím ale, že to byl rovný chlap a schopný správce, možná bych mu mohl pomoci postavit se zpátky na vlastní nohy, kdyby chtěl
 • Chval
  - byli jsme přátelé a já byl jeho dobrý štamgast, ale už je to dávno, neviděl jsem ho stovky let a nerozešli jsem se v dobrém, nicméně, rád bych to hodil za hlavu, vzpomínám s nostalgií na jeho představení a rád bych zase nějaké viděl
 • Vlaštovka
  - přestože je chladná, pořád k ní mám city a udělal bych pro ty její modré oči skoro cokoliv na světě, pořád doufám, že jí jednou získám zpátky, takovou jaká byla, ale začínám se smiřovat i s její chladnějším já, koneckonců, její pragamtismus mi pomáhá a podporuje mě při mých mocenských plánech
 • Jákob
  - jsem vůči němu ostražitý, má nebezpečné plány a aspiruje jít po stopách dávného Kultu, který rozvrátil starověké civilizace, jeho pošetilost podtrhuje fakt, že není jako my ostatní a nemá souvislou paměť, ale musí své znalosti předávat výukou, stává se tak obětí tendenčních vlivů mezi smrtelníky
SHRNUTÍ 18. STOLETÍ
- odmítl předat část svého mužstva pod cizí velení (dle rozkazu F.J. Kinského)
- když zjistil, že si to Tiborův student rozdává se služkou v jeho a Vlaštovčině ložnici, studenta i služku vyhodil
- Tibor se za ně přimlouval - agresivně - Česlav ho usadil a řekl mu, že jestli chce studenta zpátky, musí se omluvit a přinést dar a nebo bude vyžadovat satisfakci (souboj)
- Vlaštovka chtěla ú§jčit za 1-BARTER koně, Česlav jí ho půjčil doživotně
- Tibor studenta zastrašil a přesvědčil, aby se Česlavovi omluvil, dal mu dar (za 1-BARTER) A POTOM ho vyzval na souboj
- Česlav umožnil studentovi, aby si sám vybral zbraň, ten vybral závod na koních, Česlav souhlasil
- závod vyhrával Česlav, ale Tibor se utrhl ze řetězu a použil sílu Víru, aby mu to zkomplikoval - neúspěšně
- Tibor pokračoval ve svém běsnění a kromě rozpoutání šílenství mezi publikem také přeměnil část zahrady ve furnance
- Česlav dojel závod (a vyhrál) a začal komandovat vojáky, aby zajistili bezpečí, obklíčili perimetr a zajali Tibora a jeho studenty
- studenty se podařilo pochytat a zavřít na zámku, většinu civilistů se podařilo zachránit, ale byly nějaké ztráty a zranění
- Tibor upláchnul, i když hodně těsně
- Česlav seřval zřízence z blázince, co se mu snažili odvézt poddané a poslal je Tiborovi na stopu
- mimo jiné po Tiborovi zůstalo na zámku 2-BARTER
- když na Libeň dorazil hrabě Kinský, Česlav ho zkusil manipulovat, ale udělal špatný dojem
- ale naštěstí ho napravil, když nabídl, že povede lov na banditu osobně
- pomocí Víru zjistil, že je Vukmar (kdo jiný) někde na Letné, takže se tam vydal
- cestou potkal zřízence z blázince, kteří vezli Tibora, překecal je, aby ho nechali s ním promluvit
- Tibor se zachoval jako rozmazlený zmetek a všechnu vinu a zodpovědnost hodil na Česlava, řekl mu ať mu zmizí z očí, Česlav to tedy udělal (přestože původně chtěl Tibora nechat osvobodit)
- Česlav vyrazil s jezdci přes Bubny na Letnou pátrat po Vukmarovi
- Vír ho zavedl až k záhadné jeskyni (Potomkovo doupě), ale rozhodl se jí prozkoumat později a vyrazit po stopách kopyt
- viděl, jak Vukmar projel do města, pustil se za ním
- pokusil se přesvědčit stráže, aby ho pustili okamžitě dovnitř, ale neoblomný velitel trval na kontrole, Česlavovi ruply nervy a seřval ho
- velitel ho vylákal dovnitř, oddělil ho od jeho mužstva a řekl si o úplatek, jinak, že Česlava zavře
- Česlav se na něj utrhl a chtěl odejít, ale stráže ho chytili a vlekli do šatlavy
- u šatlavy se jim vytrhl a holýma rukama je pomlátil, vytrhl jim svoje zbraně a skokem přes zídku ze svahu uprchnul
- při dopadu do Vltavy ale přišel o pistole, zachránil jen šavli
- když lezl z vody, nechal se na oko sbalit nevěstkou, aby se dostal někam do ústraní a mohl se usušit
- nevěstka ho zavedla do hampejzu, kde si s ní užil, ve skutečnosti to ale byla upírka a když se jí nepodařilo ho vysát, poštvala na něj své sestry
- díky léčce se mu podařilo uniknout zastřelení, když upírkvy vpadly do místnosti a potom je posekal šavlí
- upírky se změnily v netopýry a unikly oknem, střelba přilákala vojáky z ulice
- Česlav posbíral pistole, proběhl hampejzem a vyskočil na druhé straně z okna, kde se pak schoval v kůně
- než vojáci odešli, otevřel mysl Víru a měl vizi, jak do vůdkyně upírek vstoupil Vlk a chce vést upírky ke zdroji Vlčí krve (Davelský vrch?), rozhodl se, že je musí zastavit stůj co stůj
- ukecal rybáře, aby mu dal svůj kabát a klobouk a šel odlákat strážného, potom ukradl pramici a zamířil do Malého Holešova
- potkal Grgura, ten od něho vysomroval jednu pistoli, Česlav mu jí dal a na nic moc se ho neptal
- po cestě k vrchu šel kolem hospody U Kamene a když ho zmerčil Dalibor, přizval ho k rituálu uctění Zrdoje
- byl svědkem toho, když Zdroj promluvil a také otevřel svou mysl, takže se o něm dozvěděl něco víc
- varoval Nesmrtelné, že k vrchu míří upírky, Markus mu nabídl pomoc (a s ním i Květoslava a Golem)
- přesvědčil Marka, aby nechali upírky nejprve odčerpat esenci, než je pobijí, ale plán zhatila Jasna, výstřelem do tmy
- spolu s Markem pobili upírky, ale Česlava strhly na zem a když se pokoušel odkulit, dostal se moc daleko po svahu, Markus zůstal s madamme sám
- když se Česlav vracel zpátky, byl svědkem toho, jak Markus madamme rozdrtil hlavu holýma rukama, v tu chvíli zažil závan dávných časů a uvidel v Markovi jeho skutečný potenciál, potenciál stroje na zabíjení
- Markus měl výčitky svědomí, ale Česlav ho chtěl přesvědčit, aby se na takovou morálku vykašlal a přijal sám sebe takový, jaký je = krvežíznivý zabiják, Markovi se to nelíbilo a odešel
- Česlav natahal těla mrtvých upírek na hromadu a zapálil, napřed je ale obral o cenností (7-BARTER)
- potom poklad zakopal v lese u Kobylis a zamířil přes Bohnitze k brodu, cestou ale potkal Jákoby u bezvládného Grgura, přibodnutého vidlema k zemi
- po krátkém dohadování Grgurovi zachránil život, vytáhl vidle a kauterizoval ránu na krku, potom ho odvezl v kočáře ke kameni
- po cestě mu Grgur prozradil své tajemství, že experimentoval s Vlčí krví, Česlav se rozhodl, že spolu s dluhem za život to stačí k tomu, aby si Grgura uvázal, souhlasil, že nic neprozradí a může sem tam Grgurovi vypomoci, když mu bude hrobník donášet informace o Vlcích, Víru a plánech jiných Nesmrtelných
- U Kamene zaplatil za Grgurovu léčbu ( - 1-BARTER), dal si panáka a vyrazil přes Malé Holešovice na Letenfeld, konečně prozkoumat tajemnou jeskyni, Grgur mu navíc prořekl, že patří Veře
- do jeskyně se dostal bez problémů, jen musel vytáhnout žebřiňák, který blokoval vchod, když už byl uvnitř, pokusil se otevřít mysl Víru a hledat odpovědi na otázky
- Vír ho navedl na operační sál, kde ho autonomní systémy Komnaty připoutaly a zdrogovaly, pokusil se vytrhnout, ale marně, Komnata mu darovala Železné srdce...

WEALTH: Ceslav:2D6+3 → 9 (5 +1 + 3 HARD)
- you have surplus but choose 1 want
- SURPLUS: 6-BARTER
- NEED: volím Obligation


JAK SI VEDL MEZI EPOCHAMI: Ceslav:2D6+3 → 11(4 +4 + 3)
- vylepšil jsem si zázemí
- vylepšil jsem svoje vlastní vybavení
- chytře jsem investoval a můj majetek neztratil na ceně


Majetek: 15-BARTER
+ 6-BARTER za Wealth
Žije jako bohatý průmyslový magnát (ale přesto skromně, s minimem služebnictva, bez opulence a okázalosti): - 1-BARTER (z části ho živí HOLDING, tj. jako kdyby platil 2-BARTER)

Půjčky a investice:
investuji 3-BARTER na přestup mezi epochami
za výkup parcely u vchodu do Jeskyně a stavbu domu pro Veru mezi epochami 1-BARTER (může si počítat jako živobytí)
za Daliborovy služby posílám 2-BARTER
za zadaný projekt platím Grgurovi 1-BARTER (čímž za něj platím náklady na živobytí)
za dobrý obraz v novinách platím Jankovi 1-BARTER
Zlatuše 2-BARTER, z minula má dluh 1-BARTER, úrok je 1-BARTER (= dluží v hodnotě 4-BARTER)
Gabryas 2-BARTER, vrátí formou předplacených služeb, neplatí úrok, pomáhá s továrnami (= dluží v hodnotě 2-BARTER)

= 8-BARTER

Zlatuše po přestupu vrátila 2-BARTER ( = dluží ještě v hodnotě 2-BARTER)

= 10-BARTER
Naposledy upravil(a) Česlav dne 12. 9. 2016, 14:40, celkem upraveno 5 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hardholder

Příspěvek od Česlav » 5. 9. 2016, 11:48

Jak si vedl mezi epochami

18.-19. století

Několik dní poté, co odezněla Noc Víru se za Česlavem zastavila Vera. Přisla s prosíkem, jestli by jí nepomohl zaplatit opravu vchodu do Jeskyně a její zabezpečení. Setkala se s překvapivě vlídným přijetím - Česlav nabídl, že se postará o výkup pozemku a stavbu domu, který by vchod do Jeskyně zakryl. V domě může Vera bydlet, pokud chce. Vera na oplátku nabídla, že Česlava do Jeskyně pustí, bude-li potřebovat - což se mu náramně hodí, ona ani neví jak moc. Za nějaký peníz je i ochotná pro Česlava pracovat, v rámci možností. Česlav jí také vyložil, že k Jeskyni sledoval Vukmara a také, že tam viděl Grgurova utopence, ale to už Vera nejspíš věděla. Každopádně to vypadá na začátek zajímavé spolupráce.

Mezitím U Kamene proběhla operace Vlaštovky. Česlav jí daroval své vlastní nesmrtelné srdce. To, že patřilo jemu ale Vlaštovka neví. A snad se to ani nikdo jiný nedozví. Operaci provedl Dalibor se Zlatuší, Gabryasovy služby již nebyly potřeba. Nějakou dobu trvalo, než se Vlaštovka zotavila, ale podařilo se. Získala zpátky své staré já a schopnost cítit emoce. Přesto - a nebo právě proto - už nedokázala s Česlavem být, prý sama neví, co teď cítí. Snad během těch staletí vztah ochladl z obou stran - a koneckonců ani jeden z nich už není stejný člověk, jako před stovkami let. Česlav to předvídal a předpokládal, nezlobil se. Rozešli se s Vlaštovkou v dobrém, ujistil jí, že mu na ní stále záleží a mohou zůstat přáteli.
Obrázek
Poté se musel postarat o převod vlastnictví přes prostředníky na novou identitu, "Graf Von Lieben" se stal nepohodlným, se svou pošramocanou pověstí a vyšetřováním na krku. Události minulé Noci byly pro Česlava definitivním impulsem opustit život vysoce postaveného šlechtice a hromadit moc jinými prostředky. Na šlechtu se upírá příliš velká pozornost a zároveň ztrácí skutečnou moc a privilegia, zůstává jen pozlátko a humbuk. Nepotřebné. Pokud se chce člověk stát něčím víc, je potřeba zbavit se všeho, co ho poutá k zemi, všeho nepotřebného. Během té doby také navštívil několikrát Fionu v její mohyle a dlouze spolu mluvili o Vlcích, Bozích, dávné minulosti Fionina lidu. A také o tom, co přichází, o Víru a o tom, jak se dny mezi Noci Víru krátí. O apokalypse, která je na dosah.

Jakmile zajistil převod majetku, rozhodl se na čas Čechy opustit a nechat kotlinu i vše co zažil na chvíli za sebou. Cestoval po celém světě - po tajemném orientu, exotické Indii, stále ještě divoké Africe, neprostupných džunglích Jižní Ameriky. Dokonce zavítal i do Číny a Japonska. Do Čech se vracel jen krátce, kontrolovat, jak se daří jeho podnikům. Věnoval téměř celé století poznávání sebe sama a svého nového srdce. Znovu, po dlouhé době, zažíval nové věci, setkával se s cizokrajnými kulturami, čelil útrapám a nebezpečím. A právě to potřeboval, pro svou očistnou pouť. Nejprve v Egyptě a později v Mesoamerice zkoumal dávné riuny a pyramidy, pátral po střípcích znalostí o zaniklých civilizacích. V Indii kráčel ve stopách Budhy a dokonce několik let rozjímal v buddhistickém klášteře v Himalájích. Dalších deset let cestoval po Japonských ostrovech a trénoval do úmoru s tamními mistry upadající tradice mistrů meče. Vrátil se jako jiný člověk.
Obrázek
Do záležitostí smrtelníků nezasahoval, rozhodl se držet si odstup a pozorovat, hodnotit. Pro vnějšího pozorovatele by se mohlo zdát, že přehodnotil své postoje, ohledně vládnutí, ale to je jen zdání. Veřejné dění začal znovu ovlivňovat, když v roce 1871 založil První Česlavského továrnu na stroje v Praze (též známá jako Českomoravská), se sídlem v Libni. Už z minula měl v Libni značné pozemky a vybudovanou infrastrukturu. Nyní byl ten pravý čas jí zužitkovat. Brzy získal přízvisko "železný baron". Jedni říkají, že je to symbolické označení, že pan Alexej je vznešený jako šlechtic a zároveň je průkopníkem strojírenského průmyslu. Druzí říkají, že přezdívka vypovídá o jeho povaze - před nikým se nesklání a drží se pevně svých zásad, je obtížné s ním vyjednávat a nemá problém jednou rukou dávat a druhou nemilosrdně trestat. Přestože se mohou jeho metody řízení zdát tvrdé, snaží se Česlav být ke svým dělníkům spravedlivý a dodržovat podmínky, které stanovil. Ačkoliv si u něj dělníci nevydělávají o moc víc, než v jiných továrnách a směny nejsou kratší, zajišťuje Česlav nejchduším dělníkům nocleh a stravu, platí zemřelým dělníkům za pohřeb a vdovám či sirotkům odškodné. Také nepodporuje dětskou práci a ženským dělnicím vyplácí mzdu přímo, ne jejich mužským příbuzným, jak praktikují jiní továrníci.

Česlav je velkým podporovatelem hnutí Sokol. Sám cvičí a příležitostně se účastní Sokolských sletů a dělníkům v jeho továrnách, kteří jsou členy Sokola poskytuje placené volno a zkrácení směn (aby se mohli věnovat tělocviku). Také je velkým obdivovatelem literárních děl Julia Verna, jeho vizionářství mu dává inspiraci. Ze soudobých filosofů ho nejvíce zaujal Friedrich Nietzsche. Dokonce se s ním i několikrát setkal a vedli spolu dlouhé hovory o Bohu, lidství, vůli a dalších tématech. V knize "Tak pravil Zarathustra" se myšlenky vzešlé z těchto diskuzí promítly asi nejzřetelněji. Zpráva o jeho nervovém zhroucení Česlava silně zasáhla. Smutné, jak svět přichází o význačné myslitele. Škoda, že Nesmrtelní nemají schopnost svůj dar rozšířit i na druhé. Ale možná, že Bohové to dovedli.

Pomalu, ale jistě se mu také daří budovat síť vlivu mezi Nesmrtelnými. Grgur mu dluží za život a léčení a krom toho na něj ví Česlav hromadu věcí, které by mohly hrobníkovi pošramotit vztahy s jinými nesmrtelnými. Dokud svůj dluh nesplatí, je Grgur Česlavovýma ušima a očima. Další vstupují do jeho služeb dobrovolně - Zlatuše, u Česlava pracuje jako podniková lékařka a odpracovává si staré dluhy. Přestože se na to ostatní továrníci dívají skrze prsty, Česlav se nestydí za to, že je jeho hlavním lékařem žena. Koneckonců, se Zlatuší má dobré vztahy a ani na splácení dluhu Česlav příliš netlačí. Finančně podržel i Gabryase, aby nepřišel na mizinu, vynálezce na oplátku pomohl s budováním Česlavových strojíren a do budoucna má Česlav předplacené další projekty. V neposlední řadě je tu Janek - tomu Česlav dopomohl k lepšímu živobytí a předplatil si u něho positivní články v novinách. Do budoucna má v plánu nabídnout Jankovi investici a obchodní partnerství. Chvalovi, který teď vede cirkus, poskytl, ze staré známosti, investiční rady - a do budoucna se ho chystá přesvědčit, aby se usadil a vedl kabaret, do kterého by Česlav zainvestoval. Dalším perspektivním podnikem by mohlo být odkoupení Daliborovy hospody, ale zdá se, že ten mizera vždycky někde vyštrachá pár korun, aby nezbankrotoval a přestože to U Kamene vypadá pořád stejně jako před sto lety, hosté stále chodí.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hocus

Příspěvek od Česlav » 27. 9. 2016, 13:14

"železný baron" Alexej Česlavský - The Hardholder / The Hocus
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a krvavou minulost, jako pohanský nájezdník loupil a vraždil, jako žoldnéř cestoval po světě, jako templář se snažil odčinit své zločiny službou Bohu. Sloužil králům českým i cizím, jako zeman Kobylis se přidal na stranu Husitů, bojoval v mnoha bitvách a pomáhal formovat dějiny. Už několik stovek let hromadí moc a majetek, ale poslední desítky let si uvědomuje, že společnost se mění. Proto se přestává orientovat na šlechtu a dvorské intriky a rozhodl se ovládnout rozvíjející se průmysl a s ním spojené podnikání. Možná za to může i jeho Železné srdce...

* Co ho drží při životě?
Jeho těla i mysli se v dávné minulosti dotknul Vír a učinil jej nesmrtelným. Dlouho si myslel, že je to prokletí a že musí prolévat krev, aby nestárl, ale později zjistil, že ani to není potřeba. Stárnutí Nesmrtelného způsobuje jen stav mysli. A tu teď dokáže ovládat lépe, než kdykoliv dřív.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Žije na svém sídle v Libni, postaveného dle vlastního návrhu. Stojí nedaleko jeho továren a výrobních závodů.

Vzhled
Muž
Praktický a zároveň stylový vyztužený kabátec
Upravený knír a licousy, krátce střižené vlasy, velký nos, nezřetelná jizva na levé tváři
Pronikavé znepokojivé oči
Vysoká šlachovitá postava

Staty
Cool +3
Hard +3
Hot +1
Sharp +3
Weird +3

Zkušenost a vylepšení

Level 1 Hocus

[+] [+] [ ] [ ] [>]

1. get a new hocus move (Divine protection)

Level 9 Hardholder - historie vylepšení
1. +1 hot
2. choose a new option for your holding
3. take a move from another playbook (Battlebabe: Merciless)
4. +1 weird
5. choose a new option for your holding
6. get +1 to any stat - cool (max stat+3)
7. advance 3 basic moves - open your brain, go aggro, read a sitch
8. take a move from another playbook (Child-Thing: The mother’s heartbeat)
9. erase holding option
XXX byl jsem na prahu smrti a zvolil change to another playbook XXX

Level 12 Chopper - historie vylepšení
1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING (po dohodě s MC se pro Hardholdera přetaví na +1 Holding option)
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
9. +1 weird
10. get +1 to any stat - sharp (max stat+3)
11. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
12. switch to another playbook -> Hardholder

Harm
0-3: trochu
4-6: potlučený
7-9: jehlice
10: v krku
11: AU!
12: už ne!
Stabilizovaný: ANO

Vybavení při sobě
Vycházková hůl 2+1-HARM HAND/SWING 1ruční
- dlouhá čepel skrytá v holi 2+2-HARM HAND 1ruční FENCE
Revolver (v pouzdře v podpaží) 2+2-HARM CLOSE 1ruční RELOAD(6) LOUD střelná
Brokovnice (nechává ve vozidle nebo na popruhu přes rameno) 2+3-HARM THROW/CLOSE 2ruční RELOAD(2) LOUD střelná
Vyztužený kabátec: 1-ARMOR proti chladným i palným, VALUABLE

PROJEKT: Vylepšení kabátce: na 2-ARMOR proti chladným i palným, + HI-TECH
* Zadáno: Grgur
* Cena: 1-BARTER (placeno předem, jako náklady na živobytí za minulou epochu)
+ dal jsem mu dynamo ze svého auta (a následkem toho ho trochu omlátil po cestě)
* Nutné komponenty a další výdaje: Získat pavoučí vlákna (vystavit se riziku), zapaltit švadleně (2-BARTER)
- slíbil zbylé komponenty zařídí sám


Vybavení ve zbrojnici
Jeho používání může vyvolat tah "do something under fire", protože jejich používání není běžné.

Zachovalý středověký samostříl 2+2-HARM CLOSE 2ruční FORCEFULL RELOAD(1)
Puška předovka s vrtanou hlavní z osmnáctého století 2+2-HARM CLOSE/FAR 2ruční RELOAD(1) LOUD střelná
- bajonet +(2-HARM 2 ruč HAND/SWING)
Autentický obouruční meč z 15. století 3-HARM HAND/SWING 2ruční FENCE HEAVY VALUABLE
Švýcarská halapartna ze 14. století 2+2-HARM SWING 2ruční BURST CHOICE(jízda)
Řemdih z Husitských válek 2+3-HARM HAND 1ruční MESSY AP VALUABLE
Pravý samurajský meč 2-HARM HAND 1ruční FENCE VALUABLE
Požárnická sekera 2+3-HARM HAND 2ruční HEAVY
Puška opakovačka, karabina 2+2-HARM CLOSE/FAR 2ruční RELOAD(8) LOUD VALUABLE střelná

Plná plátová zbroj ze 16. století 3-ARMOR proti chladným, 1 proti palným HEAVY

Implantáty

"Železné" srdce (náhrada srdce a zásobník Síly)
* nainstalované autonomním systémem v roce 1787 v tajemném zařízení pod Letnou
* Přednosti: silné, integrované do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: přepětí energie, Vlci ho cítí
(v případě extrémní fyzické nebo psychické zátěže může dojít k náhlému přepětí a následnému energetickému výboji, který může zranit Česlava i ty, kdo stojí příliš blízko něj)

"Olověný" žaludek (náhrada trávící a vylučovací soustavy)
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1891
* Přednosti: výkonný, integrovaný do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: vyžaduje zvláštní materiály
(pro správný provoz je potřeba jíst kovové věci, elektroniku, paliva etc.)

Bio-syntetické torso (syntéza biologických a syntetických tkání)
* probíhá tvorba skrze propojení Srdce a Žaludku
* vyžaduje vodu ze Zdroje k uspíšení tvorby
* bude hotové v příští Epoše

Živobytí a majetek
Majetek: 10-BARTER
5-BARTER uloženo v bance, 3-BARTER je uloženo v trezoru ve vile, 2-BARTER v peněžence
Žije ve vile jako průmyslový magnát (ale přesto skromně, s minimem služebnictva, bez opulence a okázalosti): - 1-BARTER (z části ho živí HOLDING, tj. jako kdyby platil 2-BARTER)

Gang:
"Železná garda"
* výzbroj: opakovací karabiny, brokovnice, obušky, nože, sekery
* výstroj: vyztužené bojové kabátce, vycpávané vesty, archaické kyrysy (obecně 1-ARMOR)
LARGE GANG, 4-HARM, 1-ARMOR
* jsou disciplinovaní a věrní (= + DISCIPLINED, - UNRULY)
* je jich okolo šedesáti (= velikost LARGE GANG)
* mají kvalitní výcvik a výzbroj (= + 1-HARM)

Do příští epochy:
"Lovci"
* výzbroj: opakovací karabiny, brokovnice, obušky, nože, sekery (změní se dle doby a možností)
* výstroj: vyztužené bojové kabátce, vycpávané vesty, archaické kyrysy (změní se dle doby a možností)
MEDIUM GANG, 3-HARM, 2-ARMOR
* je jich okolo dvacítky a jsou drsní (= velikost LARGE GANG)
* mají kvalitní výcvik (= + 1-HARM)
* mají kvalitní výzbroj (= + 1-ARMOR)
* mají své vlastní životy a Česlava následují dobrovolně, nic je tam nedrží (Vulnerable: desertion)
* jsou zároveň následovníci - učedníci (+ 1-FORTUNES, + 1-BARTER)
* podílí se na údržbě a fungování usedlosti (+ 1-FORTUNES)
* mohou spojit své síly k rituálu a umožnit svému mistrovi manipulovat s Vírem (+ augury)
* Česlav je pro ně nejen učitel, ale i vzor, nesmí zklamat jejich důvěru (+ judgement)
* Jejich živobytí a bezpečí zcela závisí na Česlavovi (+ desperation)

FORTUNES: + 2-FORTUNES
SURPLUS: + 1-BARTER, + augury
WANT: ?
Obrázek
Parní tricykl (combat vehicle 1x)
* SPEED=2, HANDLING=1, 0-ARMOR, MASSIVE=1
* Přednosti: rychlý, ovladatelný
* Vzhled: stylový, hlučný
* Slabiny: vyžaduje častou údržbu, má velkou spotřebu
* Zbraň: Strojní puška 3-HARM CLOSE/FAR MOUNTED BURST LOUD střelná
Obrázek
Parní kočár, bojová modifikace (combat vehicle 1x)
* SPEED=1, HANDLING=1, 1-ARMOR, MASSIVE=3
* Přednosti: dobře ovladatelný, bytelný
* Vzhled: těžkotonážní, masivní
* Slabiny: neohrabaný, těžkopádný
* Zbraň: nárazník s točícími se ozubenými koly ( + 1-HARM pokud používám vozidlo jako zbraň)

Nákladní parní kočár (utility vehicle 4x)
* SPEED=0, HANDLING=1, 0-ARMOR, MASSIVE=3
* Přednosti: dobře ovladatelný, bytelný
* Vzhled: těžkotonážní, masivní
* Slabiny: neohrabaný, těžkopádný
Obrázek
Bojový parní samohyb Predátor II. (combat vehicle 4x)
* SPEED=2, HANDLING=0, 1-ARMOR, MASSIVE=2
* Přednosti: rychlé, obrněné
* Vzhled: stylové, pancéřované
* Slabiny: špatný výhled řidiče, má velkou spotřebu
* Zbraň: Gatlingův kulomet 3-HARM CLOSE/FAR MOUNTED BURST LOUD střelná
Obrázek
Soukromý vlak (combat vehicle 1x)
* SPEED=1, HANDLING=0, 3-ARMOR, MASSIVE=5
* Přednosti: vytrvalý, obrněný
* Vzhled: ocelové kouřící monstrum
* Slabiny: jede jen po kolejích
* Zbraň: Houfnice (moderní) 5-HARM FAR MOUNTED MESSY RELOAD(1) AOE LOUD střelná
* 2. zbraň: Gatlingův kulomet 3-HARM CLOSE/FAR MOUNTED BURST LOUD střelná
Obrázek
Panství: vila v Libni a přilehlé pozemky, několik výrobních závodů a továren:
• V základu panství vynáší něco málo na obživu, ale je třeba se starat o to, aby bylo dost zásob na zimu.
(surplus 1-barter, want: hungry)
• vila je nejen pohodlné a výstavní sídlo, ale dá se i celkem dobře bránit.
(+ 1-ARMOR pro GANG při obraně)
• K dispozici má několik garáží i s dílnami
(4 battle vehicles, 4 utility vehicles)

Rozšíření (až 6):
• Pro Česlava pracuje kolem tří stovek lidí, ve velké populaci je těžší zabránit šíření nemocí.
(surplus: 1-barter, want: +disease)
• Pro bezproblémový chod je klíčová produkce výrobních závodů, je potřeba zajistit, aby práce nestála.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Práce v továrnách táhne zoufalce, kteří jsou ochotní pracovat za menší mzdy. Proto je tam stále někdo nový.
(surplus: 1-barter, want: +strangers)
• Česlav zodpovídá za bezpečí svých dělníků a zajištění slušných pracovních podmínek.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Na druhou stranu, dělníci jsou pořád vykořisťování, takže odbory se bouří.
(surplus: 1-barter, want: +reprisals)
• Součástí výrobních závodů jsou i další garáže a dílny, kde se montují nová moderní vozidla.
(7 battle vehicles + couple more utility vehicles)

Problémy:
• Znečištěné pracovní prostředí plné výparů a chemikálií může vést ke zdravotním komplikacím dělníků.
(want: +disease)

SURPLUS: + 6-BARTER
WANT: +reprisals

Mezi dělníky vzrůstá podpora odborových hnutí. Už dokonce provedli několik stávek a protestovali proti tvrdým podmínkám a nízkým mzdám. Zatím se je vždy podařilo rozehnat a přimět k poslušnosti. Ale co dnes?

Do příští epochy:
Zázemí: usedlost v lesích na samotě, akcie Českomoravské-Kolben:
• V základu majetek vynáší něco málo na obživu, ale je potřeba úzkostlivě hlídat účetnictví.
(surplus 1-barter, want: anxiety)
• dům je relativně bezpečné a bránitelné místo
• celkově pro Česlava nějakým způsobem pracuje asi 60 lidí, část přímo na samotě (překrývá se s jeho učedníky), část v kancelářích ČKD ve městě (ale to jsou zaměstnanci ČKD, jeho podřízení jsou jen papírově)

Rozšíření (až 4):
• Dokud nikdo příliš nezahálí, dá se uživit z toho, co dává malé hospodářství.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Sousedé v okolí mají plno práce a lidé z usedlosti jim za penze mohou vypomáhat.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Česlav se stále musí čas od času starat o své akcie, účastnit se zasedání správní rady a podobně.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Akcie ČK vynáší, ale pokud by byl podnik v problémech, Česlav se bude muset začít starat.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)

SURPLUS: + 5-BARTER
WANT: ?
Obrázek
Obrázek
Tahy
* Nezpochybnitelná autorita: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům svých podřízených, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Uposlechnou rozkaz. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš nikoho disciplinárně potrestat. (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

* Krvežíznivý
-- V boji působí + 1-HARM

* Nelítostný
-- V boji působí + 1-HARM

* Stratég a velitel
-- Pokud vede své muže do bitvy, mají vždy o 1 CHOICE navíc.

* Bohatství
-- na konci epochy hoď +HARD, 10+ znamená, že se do další epochy jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tvé vláda je v ohrožení.

Pokročilé techniky - Nátlak
-- při hodu 12+, se musí cíl podvolit a udělat, co chceš. Tvá převaha je naprosto zjevná a zdrcující, neodváží se vzdorovat.

Pokročilé techniky - Odhad situace
-- při hodu 12+, se můžeš zeptat na tři libovolné otázky, bez ohledu na seznam.

Pokročilé techniky - Otevření mysli
-- při hodu 12+ dosáhneš skrze Vír k čemukoliv, co leží za ním.

Tep Božského Srdce
-- když se uchýlíš do Víru, hoď +WEIRD, při 10+ vyber 2, při 7-9 vyber 1, při miss zůstaneš ve Víru a mezitím čas plyne...
… Můžeš stále vnímat, co se děje na místě, odkud jsi zmizel.
… Můžeš se vynořit na úplně jiném místě.
… Uzdravíš svá zranění.
… Můžeš někoho vzít s sebou.


Zasranej magor
-- dostáváš +1 weird (maximum +3)

Okno do duše
-- pokud někomu pomáháš nebo bráníš, použij + WEIRD místo + HX

Božské tělo
-- pokud nenosíš zbroj, počítáš si + 1-ARMOR

Vztahy
 • Dalibor +2
  - současný strážce Zdroje, nevypočitatelný, má tendenci mi křížit cestu, bylo by dobré s ním zůstat za dobře, ale je potřeba stálá ostražitost
 • Marcus Flavius +1
  - stroj na zabíjení, má velký potenciál, ale odmítá ho, řídí se zastaralou morálkou a emocemi, citově vázaný na Květoslavu, chci-li ho využít nebo mu pomoci objevit jeho potenciál, musím to udělat skrze ní
 • Grgur +3
  - dal jsem jeho neživotu smysl a náplň, můj informátor, zároveň je zvídavý a provádí experimenty, na jejich výsledky jsem zvědavý
 • Fiona +1
  - její lid vybudoval technologické zázraky v éře, která nás předcházela, Fiona musí mít přístup k nesmírným znalostem, bylo by dobré si jí získat jako spojence, za každou cenu zabránit, aby se spojila s Jákoby
 • Jasna +1
  - mocné psychické schopnosti, nevypočitatelná, hraje roli ve věznění Vlků (a Zdroje) pod Vrchem, nepodceňovat, bylo by dobré si jí získat jako spojence, ale je to málo pravděpodobné
 • Tibor +3
  - velká moc a potenciál, nespolehlivý, špatně ovladatelný, nedisciplinovaný, zrádný, je potřeba před ním být na pozoru, ideálně si ho znovu uvázat, tentokrát na mnohem pevnější vodítko, nebo spíše řetěz
 • Vera +3
  - "Dítě Víru", teď, když mám nové srdce s ní cítím jakési spojení, přesto, ona sama je nevědomá svého údělu, možná se naše cesty mají provázat?
 • Vukmar +1
  - mohl by mít pro mě potenciál, ale zatím mě nic nepřesvědčilo, že jeho akvizice bude jednoznačně přínosem
 • Gabryas (dluží 2-BARTER nebo nějaké projekty)
  - studnice moudrosti a zalostí, tvrdohlavý, kriticky užitečný, je potřeba s ním udržovat dobré vztahy, než zjistím, jak si ho koupit nebo jinak uvázat, prozatím jsem si u něj předplatil služby do budoucna a on mi pomohl s rozvojem průmyslu
 • Květoslava
  - sociální motýlek, povrchní, slabá a pošetilá, žádná hrozba, velký potenciál mít vliv na Marka a jeho rozhodování
 • Janek
  - jeho doba teprve přichází, užitečnost novinářů vzrůstá, je potřeba si ho koupit nebo jinak uvázat, v této epoše mi slíbil zařízení dobré pověsti u svých čtenářů
 • Zlatuše (dluží 2-BARTER nebo nějaké léčení)
  - užitečný spojenec, tvrdohlavá, ale spolehlivá, její služby jsou cenné a krom toho mi dluží
 • Wilhelm
  - kde je mu konec, může mi být vůbec nějak užitečný?
 • Chval
  - nostalgie, povrchní zábava, přežívá z epochy na epochu, postrádá hlubší smysl, možná bych mu mohl nějaký najít
 • Vlaštovka
  - teď už je zase sama sebou a mé lidské srdce bije jen pro ní, poslední gesto milované osobě, ironie, že jsme kdysi byli nepřáteli, stále k ní něco cítím, tím zvláštním způsobem jakým dovedu, ale už s ní nemůžu být tak, jako kdysi
 • Jákobové
  - velké vize, velké řeči, stále si ukusují příliš velká sousta a neví, kde je jejich místo, nebezpeční jen pokud se s někým spojí a získají skutečné znalosti a moc
SHRNUTÍ 19. STOLETÍ
- na začátku Epochy měl vizi o tom, že je Vera v nebezpečí
- potom si všiml, že se v továrně svítí, podle bouchačů to jsou dělníci, co chtějí v továrně přespat, aby v noc inikdo nepracoval
- Česlav k dělníkům promluvil a...odsouhlasil jim jejich nápad, jen je upozornil, že je to neplacené, vyvolal tím nechtěně rebelii od marxistických příznivců, kteří začali ničit stroje
- srovnal je ale do latě, napáchali jen kosmetické škody, loayální dělníky si zavázal a rebely vyhodil
- část bouchačů zůstala hlídat továrnu a vilu, druhá část s ním vyrazila ke Kameni, Česlav chce ke Zdroji
- po cestě potkali četníky a vyslechli si zprávu o řádění Helgy Schwalbe, také se z toho Česlav dovtípil, že je poblíž Dalibor
- četníkům půjčil nákladní vůz, aby je odvezl na stanici, potom vedl krátký rozhovor s Daliborem, který sice nepovolil přístup ke Zdroji hned, ale slíbil, že když bude U Kamene i on, tak Česlava ke Zdroji vpustí
- Dalibor před setkáním s četníky otevíral mysl Víru, následkem toho se Česlavovi zjevil pomstychtivý duch válečníka, kterého zabil v sedmém století, Česlav se s ním utkal v souboji a zahnal ho, aniž by utrpěl zranění
- U Kamene jen nechal své lidi a jel se podívat za Grgurem, aby zjistil, jak pokročil projekt neprůstřelné zbroje
- Grgura našel o kus dál za Bohnicemi, jak šikuje svoje Nemrtvé, o projektu se moc nedozvěděl, ale zjistil, že Vera je ve Fionině mohyle, protože se Grgurovi vymkli Psi z kontroly a zkusili jí tam odvléct
- Grgur Česlava uprosil, aby mu dal dynamo ze svého vozidla, Česlav souhlasil, pokud mu Grgur nechá dovézt náhradu za nefunkční světla, potom se vydal za Verou
- u vstupu do mohyly vyběhl proti Česlavovi jeden z Grgurových Psů a Česlav pojal podezření, že něco udělali Veře, takže ho chytil pod krkem...
- naštěstí se objevila Vera a zjistilo se, že je v pořádku, Česlav Psa pustil a vysvětlil Veře, proč jí hledá - přišel jí varovat před vizí, kterou měl
- po cestě zpátky přišli rovnou do zmatku, který způsobili opět Grgurovi Psi, co se mu opět vymkli
- sice se je podařilo zklidnit, ale i tak dospěl Česlav k rozhodnutí, že je potřeba, aby s tím Grgur přestal
- Grgur souhlasil, za podmínky, že ho Česlav zbaví závazku, tak se i stalo
- každý si jel svou cestou, Česlav otevřel svou mysl a snažil se spojit s vědomím keltských válečníků v mohyle, jeden se mu zjevil a varoval ho před nebezpečím, které hrozí "Matce", Česlavovi došlo, že jde o Jeskyni
- navzdory špatnému terénu a viditelnosti dojel ke Kameni, nabral své lidi a pak rychle do Libně, kde si nechal přistavit svůj vlak a po krátkém dohadování po telegrafu vyrazil k Veřině domku
- tam se setkal jen s chabým odporem Vlčí smečky (těch, které stvořil Grgur minulou epochu)
- potom prozkoumával Jeskyni a mnoho se toho dozvěděl o minulosti, podstatě Jeskyně i Nesmrtelných a o cizích světech
- také podstoupil další operaci a nechal si nahradit většinu vnitřních orgánů, zejména trávící soustavu
- když vyrazil pryč (ke Zdroji), doběhla ho Vera a nejprve na něj "omylem" zaútočili netopýři
- po krátkém slovním duelu bylo beztak jasné, že ví o tom, že Česlav podstoupil operaci, zapírat bylo marné, tak jí to zkusil vysvětlit a vyložit svůj pohled, Vera to "nějak" vzala, potom zmizela
- Česlav nechal chlapy, aby mu vylovili loďku z Vltavy, potom ho přepravili na druhý břeh a odešli do Libně
- Česlav zamířil ke Kameni, ale nepodařilo se mu přesvědčit Dalibora, aby ho pustil ke Zdroji samotného
- ze žárlivosti se pokusil "napojit" na Daliborovo spojení se Zdrojem, Dalibor byl ale zároveň rozhozený, protože se snažil odhadnout, co se Česlav chystá udělat...a tak si ani jeden z nich nevšiml, že je Zdroj podvedl
- Česlav nevědomky vypil Vlčí krev a ta ho ovládla, sice se jí několikrát pokusil vzdorovat, ale nikdo mu nebyl schopný zabránit, aby nevyděsil Jasnu a nepřizabil Fionu, Veru a málem i Dalibora, na poslední chvíli se ovládl a pokusil se sám sebe zabít
- ale Dalibor ho zachránil z prahu smrti, už delší dobu pracoval na protivlčím séru a byl téměř u konce
- zatímco ležel na ošetřovně zdrogovaný, sváděl Česlav uvnitř své mysli boj s Vlkem i se stíny ze své minulosti, zažíval stav změněného vědomí a tři části jeho osobnosti se rvaly o kontrolu, během jednoho Vlčího záchvatu zlámal ruku Tiborovi, který ho dráždil
- Fiona mu šeptala nějaká slova a povzbuzovala ho v jeho boji
- jen tak tak unikl smrti, když si pro něj přišel duch zabitého válečníka, díky lsti ho přemohl, ale Vlk získal kontrolu
- pokusil se ho zkrotit, ale to se podařilo až když Fiona odešla, aby Vlka nedráždila
- když přišel Dalibor se sérem, byl při vědomí a nechal si ho píchnout, když Dalibor otevřel mysl, byl Česlav vtažen také, k tomu se přidala Vera
- ve Víru museli Dalibor s Verou čelit Vlkovi, Česlav byl schopný jim jen radit, přesto uspěli a vpíchli mu protivlčí sérum
- zatímco se probírali ze spojení s Vírem a utrpěného šoku, Česlav nenápadně setřel Vlčí esenci, která ho opustila a schoval si jí
- potom na něj Dalibor držkoval a tahal z něj peníze, Česlav ho zkusil zmanipulovat, aby se chstil za nos, ale Dalibor měl jen další a další obvinění, Česlavovi to přišlo spíš smutné, tak odešel
- v bezpečí své kanceláře otevřel svou mysl a pátral po majiteli figurek, naposledy toho dne, protože Vír už slábl...

Na konci Epochy mám 10-BARTER

FORTUNES: Ceslav:2D6+2 → 12(4 +6 + 2 FORTUNES)
- SURPLUS + 1-BARER, +AUGURY


WEALTH: Ceslav:2D6+3 → 9 (1 +5 + 3 hard)
- SURPLUS: + 5-BARTER
- WANT: 1 - vyberu po dohodě s MC


Budu mít k dispozici 16-BARTER
- 4-BARTER posílám Daliborovi
- 1-BARTER budu platit za živobytí
- 1-BARTER budu platit za to, abych měl k dispozici dobové nákladní vozidlo
- 1-BARTER platím živobytí za Wilhelma, bude mi dělat řidiče
- 3-BARTER budu investovat na přestup
+ 2-BARTER vrací Zlatuše dluh
- 1-BARTER platím živobytí za Zlatuši, bude mi dělat medika

Před inflací zbývá 7-BARTER

POLEPŠIL JSEM SI?: Ceslav:2D6+3 → 9 (5 +1 + 3 investováno)
- sebe nevylepšuji, zázemí vylepšovat nemusím, protože jsem ho kompletně switchoval
- beru +2-BARTER a vyhnu se inflaci


Po inflaci zbývá 9-BARTER
Naposledy upravil(a) Česlav dne 3. 10. 2016, 11:05, celkem upraveno 2 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hocus

Příspěvek od Česlav » 27. 9. 2016, 16:09

Jak si vedl mezi epochami

1890 - 1923

Krátce poté, co skončila Noc Víru, ucítil Česlav neobvykle silné nutkání opustit na čas svět smrtelníků. Během několika málo dnů uzavřel své záležitosti, včetně zaplacení dlužné částky Daliborovi, převedl akcie První Česlavského na určené správce a podílníky a postaral se, aby jeho majetek zůstal v dobrých rukou. Poté sehrál divadlo, že odcestoval do zahraničí, ale veskutečnosti se odebral do rodinné krypty Česlavských. Tam se, nikým nerušen, pohroužil do spánku mezi životem a smrtí, zatímco jeho mysl vstoupila do Víru. Roky se toulal ve svých myšlenkách, prožíval útržky vzpomínek Boha a Vlka, rozjímal a plánoval. Mezitím se po něm slehla zem.

Vrátil se až na přelomu století, pod novým jménem, a přihlásil se jako dědic Alexeje Česlavského. Nechtěl se dál aktivně věnovat rozvíjení průmyslu, takže vedení První Česlavského přenechal jiným. Podnik měl dobře nakročeno a stačilo ho jen usměrňovat z povzdálí. Koupil odlehlý starý statek kus cesty od Troji - útočiště, místo, kde mohl v klidu připravovat svůj další plán bez zbytečného ruchu města. Následujících deset let se intenzivně věnoval hledání smrtelníků, kteří se narodili s myslí otevřenou Víru, nebo jim byla mysl otevřena po střetnutí s něčím nadpřirozeným. Takových, kteří svůj stav dokázali přežít a nezešíleli. Česlav jim mohl nabídnout to, co jim nemohl dát lékař ani kněz, skutečné odpovědi a vedení.

Tak vznikli Lovci Vlků, Česlavovi vlastní "Strážci". Po tisících letech první smrtelníci, kteří se měli pod vedením Bohů připravovat na blížící se Válku. Učil je tajemstvím Víru, způsobům, jak zpevnit svou vůli a proměnit lidskou mysl v nabroušenou zbraň. Naučil je nejen cítit Vír, ale i dokázat se ubránit jeho silám. Krom toho je cvičil v boji a podroboval tak nejen jejich mysli, ale i těla tvrdému výcviku. Právě z učedníků, které přijal před Velkou válkou, je dnes Adepti, elita mezi Česlavovými následovníky. Jako jediní jsou dokonale obeznámení s podstatou svého Mistra a ovládají některá tajemství Víru.
Obrázek
Velká válka ho zastihla nepřipraveného. Čekal Válku, ano, ale jinou a ne tak brzy. Neměl dost vlivu a ani peníze mu nepomohly, on i velká část jeho učeníků obdrželi povolávací rozkaz. Než se snažit tomu vyhnout, rozhodl se Česlav vzít válku jako příležitost, jak své učedníky dále rozvíjet - a získávat nové. Díky svému "původu" a majetku se dostal na důstojnickou pozici a netrvalo mu dlouho zařídit, aby se jeho učedníci ocitli právě v jeho jednotce. A Velká válka ho opět překvapila. Způsob vedení války se značně změnil, místo přímých střetů armád se válečné pole proměnilo v kilometry rozbahněných zákopů. Moderní dělostřelectvo, granáty, plamenomety, bojové plyny a obrněná pásová vozidla. Válka se stala děsivější, než kdy dřív, bojiště se stalo Peklem. A právě skrze peklo musel Česlav své učedníky provést. Mnoho jich zahynulo, přesto, mnozí další se našli. Dlouhé čtyři roky trvalo, než mohli složit zbraně na západní frontě a vrátit se domů, tentokrát už ne do Rakouska-Uherska, ale do Československa.

Po Válce měl Česlav ztíženou pozici, protože bojoval na špatné straně. Rozhodl se proto raději zůstat v ústraní a nechal se víceméně vyštvat z vedení firmy. Dokud bude dostávat pravidelný podíl, nevadilo mu to. V roce 1921 proběhlo sloučení První Česlavského továrny na stroje v Praze s Elektrotechnickou a.s., vznikl závod Česlavský-Kolben nebo též Českomoravská-Kolben. Česlav nechal věcem volný průběh. Doba kdy přímo řídil podnikání byla pryč. A i tak vydělávaly akcie více než dost, aniž by se musel výrazněji snažit.

O to víc se mohl soustředit na své učedníky. Ti, kteří přežili válečné peklo získali pěkně dobrou představu o tom, jak může vypadat svět, když se Vlci osvobodí. Válka roztřídila slabé od silných. Přesto, bylo stále potřeba přijímat nové a nové učedníky. Zčásti i proto se začal Česlav věnovat akademické činnosti, dokonce čas od času přednáší na univerzitě a je poměrně známý mezi akademiky jako znalec historie, flosofie a religionistiky. Čas od času mu někdo z akademické obce přinese zajímavý artefakt nebo si vyžádá odborný názor na nějaký nový objev. A mezi zvídavými studenty se dost často dají najít lidé s dostatečně otevřenou myslí...

META - STRUKTURA HOLDINGU/FOLLOWERŮ A GANGU
- pro "holding" celkem pracuje asi 60 lidí a spádá sem i GANG a FOLLOWERS
- z toho asi 10-20 jsou úplně nezasvěcení a jde o zaměstnance ČK nebo různé správce apod., takoví obvykle vůbec nezavítají na usedlost a žijí a pracují v Praze, tihle lidé neví nic o Víru nebo Nesmrtelných
- 40-50 je "zasvěcených", ví jen málo o Víru nebo nadpřirozenu, ale věří nej, dále ví, že Bertram je "Mistr" a vládne zvláštními schopnostmi, také věří, že Mistr je od toho, aby jim - a potažmo celému lidstu - pomáhal, s lidmi z vnějšku o tomhle nemluví, je to tajemství, mezi "zasvěcené" patří GANG, FOLLOWERS a jejich rodiny, dále lidé z holdingu, kteří přímo pracují na usedlosti
- cca 20-30 ze "zasvěcených" jsou "učedníci", lidé, které Česlav cvičí a mentoruje, tvoří jádro jeho následovníků, ví hodně o Víru a ví o existenci Nesmrtelných, Bertram je jejich Mistr, Nesmrtelný učitel a duchovní vůdce, sem patří celý GANG a FOLLOWERS
- 5-10 "zasvěcených" jsou "adepti", učedníci, kteří jsou s Česlavem už tak dlouho, že si vyvinuli silné nadpřirozené schopnosti (AUGURY), ví toho o Víru a Nesmrtelných nejvíc, ví o božské podstatě Nesmrtelných, Bertram je jejich Mistr a živoucí Bůh, toto jsou FOLLOWERS.

- pro jednoduchost lze předpokládat, že typičtí lidé z holdingu "ví něco málo" a lehké projevy nadpřirozena je nijak nevyvedou z míry (ale těžší kalibr může být problém, stejně tak probírat záležitosti Nesmrtelných příliš otevřeně), gang/followers "ví hodně" a nadpřirozeno je jejich denní chleba, lze před nimi řešit skoro cokoliv aniž by ztratili nervy
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hocus

Příspěvek od Česlav » 23. 10. 2016, 13:14

Bertram Česlavský - The Hocus
Obrázek
Shrnutí
* Kdo je vlastně vaše postava a proč je právě nyní Pražské kotlině?
Má za sebou dlouhou a rozporuplnou minulost. Krveprolití střídá snaha o odpuštění. Tyranii střídá upřímná snaha chránit a rozvíjet. Celou minulostí se táhne jedno silné téma - hromadění moci a prostředků. Posledních několik staletí je však ve znamení růstu osobní moci, znalostí a hledání cesty k Božství...

* Co ho drží při životě?
Jeho božská podstata, byť neúplná a rozdělená. Česlav býval člověk, ale zároveň je i První, jeden z celé řady pradávných bytostí, které kdysi přišly na Zemi a místní je přijali za své Bohy. Krom toho má vylepšené tělo, pomocí technologie ze Světa Kovových bytostí. To by samo o sobě dokázalo udělat člověka nesmrtelným, či téměř nesmrtelným.

* Kde se pohybuje, bydlí a žije?
Uchýlil se na usedlost nedaleko Troji, které se přezdívá "Krkavčí sad". Snad proto, že tam vždy v zimě vysedávají krkavci a jejich krákání se rozléhá celým okolím. Je to pěkný, ale skromný statek obklopený sady, loukami a lesíky. Patří k němu i několik hospodářských budov a ohrada s ovcemi. Česlav vystupuje jako dědic zesnulého Alexeje Česlavského, který žije v ústraní na svém statku a živí ho zejména podíl a akcie v podniku Česlavského-Kolben. Příliš se nestará o veřejné dění, ale má nějaké vazby na Pražskou akademickou obec. Je známý jako podivín, ale zároveň erudovaný filosof, historik a religionista. Čas od času přednáší na universitě jako externista a nebo ho u něj doma navštěvují profesoři či kurátoři muzea, aby s ním vedli učené rozpravy či mu donesli k určení nějaký ten historický artefakt.

Vzhled
Muž
Starý hnědý kožený kabát
Krátce zastřižený plnovous, velký nos, nezřetelná jizva na levé tváři
Pronikavé znepokojivé oči
Vysoká šlachovitá postava

Staty
Cool +3
Hard +3
Hot +2
Sharp +3
Weird +3

Zkušenost a vylepšení

Level 7 Hocus

[+] [ ] [ ] [ ] [>]

1. get a new hocus move (Divine protection)
2. get a move from another playbook (Brainer: Direct-brain whisper projection)
3. get a new hocus move (Frenzy)
4. choose a new option for your followers
5. get a move from another playbook (Battlebabe: Impossible reflexes)
6. advance other 3 basic moves - do something under fire, read a person, manipulate or seduce
7. get +1 to any stat - hot (max stat+3)

Level 9 Hardholder - historie vylepšení
1. +1 hot
2. choose a new option for your holding
3. take a move from another playbook (Battlebabe: Merciless)
4. +1 weird
5. choose a new option for your holding
6. get +1 to any stat - cool (max stat+3)
7. advance 3 basic moves - open your brain, go aggro, read a sitch
8. take a move from another playbook (Child-Thing: The mother’s heartbeat)
9. erase holding option
XXX byl jsem na prahu smrti a zvolil change to another playbook XXX

Level 12 Chopper - historie vylepšení
1. take a move from another playbook (Gunlugger: NOT TO BE FUCKED WITH)
2. +1 hard
3. +1 weird
4. +1 cool
5. HOLDING (po dohodě s MC se pro Hardholdera přetaví na +1 Holding option)
6. +1 sharp
7. take a move from another playbook (Gunlugger: Bloodcrazed)
8. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
9. +1 weird
10. get +1 to any stat - sharp (max stat+3)
11. choose a new option for your gang (po dohodě s MC platí i pro hardholderův gang)
12. switch to another playbook -> Hardholder

Harm
0-3: ošklivé
4-6: popáleniny
7-9: od
10: plamenometu
11:
12:
Stabilizovaný:

Vybavení při sobě
- nic nepotřebuje, ve své velikosti: SMALL GANG
- jeho zbraní jsou holé ruce: 3-HARM
- a nebo jeho vytříbená mysl: 3-HARM AP
- prostý šat halí božské tělo: 3-ARMOR (4-ARMOR bude-li nahý nebo skoro nahý)

Zbraně, které se dají najít v domě
Jejich používání může vyvolat tah "do something under fire".

Vycházková hůl (ve stojanu s deštníky, hned u věšáku) 2+1-HARM HAND/SWING 1ruční
- v holi se skrývá elegantní meč 2+2-HARM HAND 1ruční FENCE
Revolver Remington 1856 (pečlivě vyčištěný, ve vitrínce v pracovně) 2+2-HARM CLOSE 1ruční RELOAD(6) LOUD střelná
Dvouhlavňová brokovnice (uložená v podkroví za komínem) 2+3-HARM THROW/CLOSE 2ruční RELOAD(2) LOUD střelná

Implantáty

"Železné" srdce (náhrada srdce a zásobník Síly)
* nainstalované autonomním systémem v roce 1787 v tajemném zařízení pod Letnou
* Přednosti: silné, integrované do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: přepětí energie, Vlci ho cítí
(v případě extrémní fyzické nebo psychické zátěže může dojít k náhlému přepětí a následnému energetickému výboji, který může zranit Česlava i ty, kdo stojí příliš blízko něj)

"Olověný" žaludek (náhrada trávící a vylučovací soustavy)
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1891
* Přednosti: výkonný, integrovaný do těla
* Vzhled: nadpozemsky cizí
* Slabiny: vyžaduje zvláštní materiály
(pro správný provoz je potřeba jíst kovové věci, elektroniku, paliva etc.)

Bio-syntetické tělo (syntéza biologických a syntetických tkání)
* torso 100%, horní končetiny 25%, dolní končetiny 25%, hlava 25%
* Přednosti: odolné, integrované do tkání
* Vzhled: na povrchu nerozlišitelný, uvnitř nadpozemsky cizí
* Slabiny: cítí ho Vlci a jiné bytosti
(syntetika je dokonale integrovaná v organice, tvoří jeden hybridní organismus)

Augmentované torso
* nainstalované autonomním systémem Jeskyně v roce 1925
* torso
* Přednosti: integrované do tkání, dává +1 ARMOR
* Vzhled: nerozpoznatelný
* Slabiny: detekují ho detektory kovů
(původní synteticko-organická žebra byla pokryta vrstvou zpěvňujícího odolného kovu)

Živobytí a majetek
Majetek: 6-BARTER (! -poslat Grgurovi 5-BARTER !)
6-BARTER je uloženo v trezoru v domě, 0-BARTER v peněžence
Žije na své usedlosti (skromně, s minimem služebnictva, přestože v domě bydlí i pracovníci popř. přespávají Lovci): - 1-BARTER (z části ho živí HOLDING, tj. jako kdyby platil o 1-BARTER víc)

Gang:
"Lovci Vlků"
Česlavovi učedníci. Muži a ženy, kteří byli vystavení projevům Víru a zjistili, že existuje nadpřirozeno. Mezi nimi je i řada lidí, kteří jsou na Vír citliví a Česlav dokázal rozvinout jejich potenciál a schopnosti. Střeží Prahu před Vlky a jinými projevy Víru. Ví o Nesmrtelných a jsou oddaní sloužit jejich věci. Někteří žijí s Česlavem na statku, jiní žijí své životy v Praze či okolí a fungují jako informátoři. Pokud se sdružují, vystupují jako myslivci či vesničtí lovci, co loví škodnou.

* výzbroj: opakovací karabiny, brokovnice, obušky, nože, sekery
* výstroj: vyztužené bojové kabátce, vycpávané vesty, archaické kyrysy
MEDIUM GANG, 3-HARM, 2-ARMOR
* je jich okolo dvacítky a jsou drsní (= velikost MEDIUM GANG)
* mají kvalitní výcvik (= + 1-HARM)
* mají kvalitní výzbroj (= + 1-ARMOR)
* mají své vlastní životy a Česlava následují dobrovolně, nic je tam nedrží (Vulnerable: desertion)
* jsou zároveň jeho následovníci - učedníci (+ 1-FORTUNES, + 1-BARTER)
* podílí se na údržbě a fungování usedlosti (+ 1-FORTUNES)
* díky pilné práci dokonce vydělávají peníze a přispívají na společnou věc (+ 1-BARTER)
* mohou spojit své síly k rituálu a umožnit svému mistrovi manipulovat s Vírem (+ augury)
* Česlav je pro ně nejen učitel, ale i vzor, nesmí zklamat jejich důvěru (+ judgement)
* jejich živobytí a bezpečí zcela závisí na Česlavovi (+ desperation)

FORTUNES: + 2-FORTUNES
SURPLUS: + 2-BARTER, + augury
WANT: tuto epochu žádný
Obrázek
Nákladní automobil Praga V (utility vehicle)
* SPEED=1, HANDLING=1, 0-ARMOR, MASSIVE=3
* Přednosti: uveze hodně a udrží se dobře i v terénu
* Vzhled: otřískaný, hlučný
* Slabiny: pomalý rozjezd, není nejspolehlivější
Obrázek
Zázemí: osamělá usedlost "Krkavčí sad" v lesích nad Trojou, akcie Českomoravské-Kolben:
• V základu majetek vynáší něco málo na obživu, ale je potřeba úzkostlivě hlídat účetnictví.
(surplus 1-barter, want: anxiety)
• dům je relativně bezpečné a bránitelné místo
• celkově pro Česlava nějakým způsobem pracuje asi 60 lidí, část přímo na samotě (překrývá se s jeho učedníky), část v kancelářích ČKD ve městě (zaměstnanci ČKD - jeho podřízení jsou jen papírově), dále jeho učedníci, co si žijí své životy (a působí jako informátoři)

Rozšíření (až 4):
• Dokud nikdo příliš nezahálí, dá se uživit z toho, co dává malé hospodářství.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Sousedé v okolí mají plno práce a lidé z usedlosti jim za penze mohou vypomáhat.
(surplus: 1-barter, want: +idle)
• Česlav se stále musí čas od času starat o své akcie, účastnit se zasedání správní rady a podobně.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)
• Také se musí starat o své učedníky, "Lovce", když bude mít někdo problému, musí Česlav pomoci.
(surplus: 1-barter, want: +obligation)

SURPLUS: + 5-BARTER
WANT: + anxiety

Přichází Vír a mí lidé to tentokrát cítí také. Krom toho přichází neobvykle brzy. Napětí by se dalo krájet.
Přišel den, posledního zúčtování? Vypukne právě dnes Apokalypsa? Budeme připravení?

Obrázek
Tahy
* Nezpochybnitelná autorita: Pokud se snažíš prosadit svou vůli proti zájmům svých podřízených, hoď +HARD.
-- 10+: Vše z následujících:
-- 7-9: Vyber z:
-- Uposlechnou rozkaz. (jinak odmítnou)
-- Nestrhne se hádka a rvačka. (jinak strhne)
-- Nemusíš nikoho disciplinárně potrestat. (jinak je to potřeba)
-- 6-: Část se může vzbouřit a odejít a nebo se tě pokusí zabít.

* Prohledejte zásoby!: Pokud se sháníš po nějakém kusu vybavení, hoď+HARD:
-- 10+: Dokážeš obstarat přeně to, co hledáš, nebo něco hodně podobného.
-- 7-9: Dokážeš sehnat něco celkem podobného, pokud nehledáš něco extra cenného
(v tom případě máš smůlu).
-- 6-: Zjistíš, že něco takového mělo být v zásobách, ale z nějakého důvodu to chybí.

* NECHCEŠ MĚ NASRAT
-- V boji vydá za malou jednotku. (proti jedinci: +1 harm done, -1 harm suffer)

* Krvežíznivý
-- V boji působí + 1-HARM

* Nelítostný
-- V boji působí + 1-HARM

* Pevné velení
-- Pokud vedeš svůj gang do boje, hoď+HARD:
-- 10+: plní rozkazy s vervou, mají +1 forward
-- 7-9: splní rozkazy bez reptání
-- 6-: splní rozkazy, ale budou naštvaní

* Bohatství
-- na konci epochy hoď +HARD, 10+ znamená, že se do další epochy jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tvé vláda je v ohrožení.

* Jmění
-- na konci epochy hoď +FOTUNES, 10+ znamená, že se do další epochy následovníkům jen daří (jen surplus), 7-9 znamená prosperitu za cenu malých problémů (surplus a vyber 1 want), miss znamená jen problémy a nepřízeň osudu (jen want) a tví následovníci trpí.

Pokročilé techniky - Nátlak
-- při hodu 12+, se musí cíl podvolit a udělat, co chceš. Tvá převaha je naprosto zjevná a zdrcující, neodváží se vzdorovat.

Pokročilé techniky - Odhad situace
-- při hodu 12+, se můžeš zeptat na tři libovolné otázky, bez ohledu na seznam.

Pokročilé techniky - Otevření mysli
-- při hodu 12+ dosáhneš skrze Vír k čemukoliv, co leží za ním.

Pokročilé techniky - Jednání pod tlakem
-- při hodu 12+ ti MC nabídne moment slávy, lepší výsledek nebo oslnivé vítězství.

Pokročilé techniky - Odhad osoby
-- při hodu 12+, se můžeš zeptat na tři libovolné otázky, bez ohledu na seznam.

Pokročilé techniky - Manipulace
-- při hodu 12+ změníš povahu cíle, stane se z něj spojenec se specifickým impulsem.
Přítel - impuls podporovat tě
Milenec - impuls poskytovat útočiště a útěchu
Pravá ruka - impuls následovat tvé cíle a záměry
Zmocněnec - impuls naplňovat a hájit tvé zájmy ve tvé nepřítomnosti
Ochránce - impuls bránit tě před nebezpečím
Rádce - impuls poskytovat rady, nadhled a rozhřešení

Tep Božského Srdce
-- když se uchýlíš do Víru, hoď +WEIRD, při 10+ vyber 2, při 7-9 vyber 1, při miss zůstaneš ve Víru a mezitím čas plyne...
… Můžeš stále vnímat, co se děje na místě, odkud jsi zmizel.
… Můžeš se vynořit na úplně jiném místě.
… Uzdravíš svá zranění.
… Můžeš někoho vzít s sebou.


Zasranej magor
-- dostáváš +1 weird (maximum +3)

Okno do duše
-- pokud někomu pomáháš nebo bráníš, použij + WEIRD místo + HX

Božské tělo
-- pokud nenosíš zbroj, počítáš si + 1-ARMOR

Šepot mysli
-- můžeš vyvolat efekt Nátlaku bez toho, abys fyzicky musel s někým interagovat, použij +WEIRD a tvá mysl se počítá jako zbraň 1-HARM AP, může být LOUD

Davová manipulace
-- když kážeš davu svou Pravdu, hoď + WEIRD, při 10+ máš 3 holdy, na 7-9 máš 1, 6 a méně znamená, že se dav obrátí proti tobě. Hold můžeš použít 1:1 a přinutit dav:
... nechat někoho ze svého středu předvést, bezmocného
... předložit všechny své cennosti
... sjednotit ho, aby bojoval jako gang (2-HARM, 0-ARMOR, velikost dle fikce)
... upadnout do stavu nekontrolovaného chování: sexu, nářku, násilí, sdílení, oslavování...jak se rozhodneš
... odejít poklidně zpět ke svým záležitostem


Božské reflexy
-- pokud nenosíš zbroj, počítáš si + 1-ARMOR, jsi-li nahý nebo téměř nahý, tak +2

Vztahy
 • Dalibor +2
  - současný strážce Zdroje, má tendenci mi křížit cestu z nevědomosti či malichernosti, bylo by dobré s ním zůstat za dobře, ale jeho namyšlenost, arogance a předsudky to komplikují
 • Marcus Flavius +1
  - mrhá svým potenciálem, drží se zkrátka a je citově vázaný na Květoslavu, v minulosti to vypadalo, že je na dobré cestě, ale ustrnul ve vývoji
 • Grgur +3
  - většinu času se pošetile honí za vlastním stínem, ale čas od času přijde se zajímavým objevem, co se dal na cestu poznání, roste i šance na to, že prozře, dluží mi peníze nebo projekt
 • Fiona +1
  - je jiná než ostatní, ví víc, než říká, činí víc, než je zjevné, bude rozumět, bude naslouchat
 • Jasna +1
  - celá staletí měla osvícení na dosah ruky, přesto ten čas promrhala, chce být tajemná, ale ve skutečnosti ví jen málo a slepě následuje tradice, přesto, její podstata je stále svázána s pečetí, která drží Vlky ve Zdroji
 • Tibor +3
  - míval velkou moc a potenciál, ale ztratil jí, pošetilý hlupák, ale možná mu bude pomoci
 • Vera +1
  - "Dítě Víru", "Božské Dítě"...naše dítě, musím jí ochraňovat, navzdory jejímu pohrdání, ona je naše naděje a budoucnost
 • Vukmar +1
  - ztracený případ, zdá se, že pokud by nabyl Božství, obrátí se proti nám
 • Gabryas (dluží 2-BARTER nebo nějaké projekty)
  - býval studnice moudrosti a zalostí, ale jeho tvrdohlavost a nadutost ho zaslepily a přestal se věnovat vědě, navíc vím, že je Zrádce, který pomáhá Vlkům, dluží mi peníze
 • Květoslava
  - sociální motýlek, povrchní, slabá a pošetilá, žádná hrozba, velký potenciál mít vliv na Marka a jeho rozhodování
 • Janek
  - může mít velký vliv na lidi, ale postrádá smysl a cíl, pošetilý, ale snad ne ztracený
 • Zlatuše (pracuje pro mě jako medik)
  - užitečný spojenec, tvrdohlavá, ale spolehlivá, její služby jsou cenné a krom toho mi dluží, má naději
 • Wilhelm (pracuje pro mě jako řidič)
  - když byl úplně na dně a bez prostředků, nabídl jsem mu útočiště, teď je po mém boku a oficiálně pracuje na statku jako řidič vozidel, snažím se v něm nenápadně probudit jeho božské já, ale prozatím bez úspěchu, je příliš zaměřený na hmotný svět a fixovaný na svou pseudolidskou minulost, chybí mu vize
 • Chval
  - nostalgie, povrchní zábava, přežívá z epochy na epochu, postrádá hlubší smysl, pošetilý a dětinský
 • Vlaštovka
  - snad jí mé srdce povede tou samou cestou, kterou jsem se vydal já sám
 • Jákobové
  - Kult, který nás měl chránit, ale zcela selhal, z nevědomosti a zoufalství sledují špatnou cestu
SHRNUTÍ 1923
-

BARTER
- 1-BARTER za úhradu léku proti pavoučímu kousanci
- 3-BARTER cena materiálu na keltskou čelenku
- 2-BARTER cena Grgurovy práce
- 2-BARTER cena materiálu na neprůstřelnou vestu
+ 3-BARTER jsem našel v Gabryasově laboratoři
= zbývá 4-BARTER

WEALTH: Ceslav:2D6+3 → 9 (1 +5 + 3 HARD)
- SURPLUS: + 5-BARTER
- WANT: 1 - vyberu po dohodě s MC


FORTUNES: Ceslav:2D6+2 → 12(6 +4 + 2 FORTUNES)
- SURPLUS + 2-BARER, +AUGURY


Budu mít k dispozici 11-BARTER
- 1-BARTER budu platit za živobytí
- 3-BARTER budu investovat
- 1-BARTER živobytí Zlatuše
- 1-BARTER živobytí Wilhelma
- 1-BARTER živobytí Vlaštovky

Před inflací zbývá 4-BARTER

POLEPŠIL JSEM SI?: Ceslav:2D6+3 → 6 (2 +1 + 3 investice)
- ne, ani v nejmenším, přišla bída
- Havránka zůstává tak, jak byla, výzbroj Lovců se nijak závratně nezlepšila, sám jsem si nic nového nepořídil


Po inflaci zbývá 2-BARTER
Naposledy upravil(a) Česlav dne 24. 10. 2016, 08:38, celkem upraveno 2 x.
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Uživatelský avatar
Česlav
Příspěvky: 865
Registrován: 23. 6. 2016, 14:13

Re: [AW-Postava] Česlav - The Hocus

Příspěvek od Česlav » 23. 10. 2016, 13:21

Jak si vedl mezi epochami

1923 - 1942

Po poslední Noci Víru se zdálo, že si věci půjdou svým tempem a vše se opět uklidní. Nebyla to pravda. V lidech dřímalo napětí a Česlav cítil, že brzy přeroste v něco horšího. Možná to zapříčinil i únik Vlčí esence ze Zdroje. Česlav později litoval, že neposlal nějaké síly Zdroj zabezpečit. Kdo mohl vědět, že Vukmar způsobí takovou pohromu? Nikdy se o Zdroj nezajímal. Tak či onak, Strážcem Zdroje měl být Dalibor a Strážcem Vrchu zase Jasna. Ani jeden z nich mě nežádal, abych Zdroj zabezpečil. Vlastně, ve většině případů nebyli rádi, když jsem se o něj příliš staral. Byla to jejich práce, jejich zodpovědnost. Jejich selhání.

Za několik týdnů se probudila Vlaštovka. A Česlav k ní promluvil. >>Má drahá sestřičko. Poslouchej mě dobře. Jsem tady pro tebe. Nezapomínej. Můžeme být spojenci, tak jako kdysi. Až si budeš chtít vyřídit účty s Vukmarem, přijď nejdřív za mnou. Vukmar je nebezpečný pro nás pro všechny a musí být zastaven.<<
Krátce na to a pak ještě mnohokrát v průběhu let se Česlav uložil ke spánku, procházel Vírem a zkoumal minulost i budoucnost, znovu prožíval své minulé životy a hledal odpovědi na nevyslovené otázky.

Během následujících let udeřila na Československo hospodářská krize. Česlavského-Kolben se v roce 1927 spojila s Akciovou společností Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol. a vznikla Česlavského–Kolben–Daněk (ČKD). Přísunem dalších akcií se ještě víc umenšil Česlavův podíl a ostatní akcionáři vycítili slabinu a pokusili se ho připravit i o ten zbytek kontroly, který mu zbyl. Dokonce odhlasovali přejmenování na Českomoravská-Kolben-Daněk. Taková urážka. Přesto, zbavit se Česlavova vlivu zcela se jim nepodařilo - už měl své lidi na správných místech.
Obrázek
Mnoho Lovců přišlo o práci a uchýlili se tak na usedlost. Rozpočet začal být napjatý, protože krátce před vypuknutím krize Česlav odvedl značné prostředky na tajnou výstavbu komplexu pod Vítkovem. Tajný vstup do šachty vede přes sto metrů pod povrch a prozatím se podařilo dokončit část ubikací a budoucích veřejných prostorů, skutečně důležitá zařízení jsou stále ještě nedokončená. A do toho přišla okupace Československa a začtek války.

O co Česlava nepřipravila krize, to mu sebrali nacisté. Podnik, který téměř sto let pečlivě budoval mu teď vpodstatě vyrvali z rukou a zůstala mu jen formální funkce. Nyní se "Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG" soustředila na výrobu válečného materiálu pro Wehrmacht, zejména tanků a tankových stíhačů. Přesto se Česlavovi podařilo díky svým nadpřirozeným schopnostem odsunou část financí na výstavbu "protileteckého krytu" pro zaměstnance ČKD - a zdroje šly ve skutečnosti na výstavbu Komplexu, kterýse nachází hluboko pod hrubými štolami, co mají být oním krytem.
Obrázek
Česlav se na veřejnosti příliš neukazuje a snaží se do veřejného dění zasahovat jen nenápadně. Obecně není známý jeho postoj k okupaci. Ve skutečnosti je Třetí říší fascinován. Má za to, že pokud by Německo vyhrálo válku a utvořilo v Evropě despotickou říši, bylo by to daleko lepší prostředí pro sjednocení lidstva proti Vlkům a budování lepšího světa, než Evropa plná malých rozhádaných sátečků, kde se vlády střídají co pár let. Sjednocená Evropa s jednou vládou, kde se mluví jedním jazykem - to je to, co se v minulosti nepodařilo vybudovat, ale pro budoucnost do bude klíčové.

Nietzscheho filosofie byla sice nacisty pokroucena, ale přesto, dalo by se s tím pracovat. Idea zdokonalování lidstva a oddělování zrna od plev je přesně to, co budoucnost potřebuje, ale nacisté jsou v mnoha věcech pomýlení. Například pronásledování židů je narostá ztráta času a prostředků. Nebo vyzdvihování "árijské rasy" jen na základě povrchových vnějších znaků. Takový nesmysl. Ano, je potřeba podporovat zdokonalování lidského druhu - ale aby lidé byli silnější a chytřejší, žili déle nebo rozvíjeli parapsychické schopnosti, ne aby byli blonďatí a modroocí.

Třetí říše má velký potenciál změnit svět, ale je zoufale zapotřebí, aby se jejího řízení ujmul někdo, kdo dokáže využít její potenciál správně. Možná by se dalo využít fascinace některých nacistů starým germánským folklorem. Poklonili by se jednomu z dávných bohů, kdyby k nim promluvil?

Jak se žije za Protektorátu?

Většina lidí, co nějakým způsobem pro Česlava pracovala, musela nastoupit do Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, vyrábět výzbroj pro Wehrmacht. Část už tam ale pracovala a to i na vyšších a vedoucích pozicích. Toho Česlav využil a část z nich odklonil na výstavbu "protileteckého krytu". Do skutečně důležitého komplexu pod "krytem" se také daří propašovávat nějakou výzbroj a jeho existence je velmi dobře utajena.
Část populace holdingu buduje Pevnost, zbytek pracuje v bývalém ČKD. V Pevnosti jsou také uschovávány zbraně - pušky, brokovnice, pistole. A nějaká munice. Jsou tam zásoby i pro případ uzavření. Ale asi jen na týden.

Lovci museli odložit výzbroj, aby nepřitahovali pozornost Gestapa. Ve sklepě pod Havránkou jsou bezpečně uložené pušky a brokovnice, Lovci si dovolí u sebe nosit jen pistole a nože - a to jen, když mají jít do akce. Větší část Lovců bývá v Pevnosti, kde pod vedením Aloise řídí výstavbu. Menší bývá na Havránce pod vedením Magdy.
GANG má obvykle jako výzbroj jen pistole a nože. Aby se vybavili puškami, musí do Pevnosti nebo do Havránky.

Na Havránce mohlo zůstat jen kolem desítky lidí. Z toho je jen pár Lovců. Česlav samotný prozatím zájmu okupantů spíše uniká. Je pro ně vcelku nezajímavý - starý podivínský akademik, co už léta nepřednášel. A teď ani nemá kde, když jsou školy zavřené. Jeho vlasnitcví v ČKD je ve své podstatě titulární. Čas od času po něm někde chtějí účast na schůzi nebo podepsat papíry - což Česlav vyřizuje prostřednictvím správce, Aloise. Alois je zároveň účetní, takže pomáhá Česlavovi realizovat jeho plány. Zatím se okupanti nemuseli obtěžovat s vyvlastněním, protože Česlav zůstává potichu a nedělá problémy. Na druhou stranu, pro ty nacisty, kteří jsou fascinovaní historií a germánskou mytologií by "starý profesor" mohl být zajímavý jinak...
Znovuzrozený Krkavec Víru.
Deník postavy

Odpovědět

Zpět na „[AW] {PbP} Nesmrtelní“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti