[Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Oficální diskuze k nové generaci DrD, vydané v roce 2011.

Moderátoři: Bouchi, Pieta, Charles

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

[Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 11. 3. 2015, 08:04

Zde je můj pokus o vytvoření nového mistrovského povolání. Pokud jej někdo použije budu jen rád :)
Vítám všechny komentáře, hlavně konstruktivní kritiku o tom, co je příliš slabé, co zase příliš silné, co je zase úplná pitomost a co změnit. 8) Popisy schopností jsou místy trochu zmatené no, zkusím je později trochu upravit. Děkuji všem, kteří mi už svůj názor vyjádřili a pomohli tak k tomu, aby se tak toto povolání dostalo do zdárného konce :) Tematicky se jedná o takového kněze. Povolání by to mělo být spíše podpůrné, snad jsem to v jeho schopnostech vystihl.

Mistrovské povolání - Prorok

Obrázek
(Jo, Praotec Čech z Necyklopedie :lol: )
Jarmila se třásla zimou na chladné kamenné podlaze. Koleno měla ještě krvavé z toho, jak ji vojáci knížete tvrdě hodili na vůz a nyní musela klečet, zatímco kníže Jindřich si ji pozorně prohlížel. Dost dobře věděla, že ji nečeká nic dobrého. Nakonec nebyla první a jistě ani poslední. Čas od času si nechal nějakou mladou dívku poslat k sobě na hrad a k rodině se vrátila již jen znetvořená mrtvola. Musela se však obětovat. Pokud by se pokusila uprchnout, kníže by dal popravit celou její rodinu.
"Vítej v mém hradě, děvče." přivítal ji kníže s krutým úsměvem na tváři. Nenáviděla jej, ten jeho úsměv i ty jeho oči, které spíše než člověku patřily démonovi. "Neboj se, pokud budeš poslušná a splníš vše, co po tobě žádám, vše bude dobré a-" Kníže najednou zmlknul, když se masivní dveře přijímacího sálu prudce otevřely a v nich stála osoba, kterou Jarmila poznávala. Starý poustevník Vracen. Čas od času jej vídala, když procházel její vesnicí. Jednou jejímu otci napravil zlomenou nohu. Rozhodně jej ale nečekala zde.
„Slyš má slova, kníže Jindřichu z Úbočí, tvé hříchy jsou mnohé.“ začal starý poustevník pevným, jistým hlasem. „Mnoha dívkám jsi zmařil život. Kvůli své chamtivosti jsi srovnal se zemí vesnici elfů, kteří zde žili od nepaměti a nebyli ti žádnou hrozbou. Vybíráš od svých poddaných nepřiměřené daně a králi posíláš pouze polovinu příslušné sumy. Zabíjíš, ničíš, kradeš.“
Nikdo se nepohnul, ani stráže, ani kníže. Všichni na Vracena hleděli s výrazem naprostého zděšení, ačkoliv nechápala proč. Starý poustevník jí rozhodně nepřipadal jako nějaká strašlivá hrozba. Sám kníže se najednou jakoby probral a strach na jeho tváři rychle vystřídal vztek.
"Jak se opovažuješ! Mě tu bude urážet nějaký žebrák co si sem jen tak nakráčí? Stráže, chopte se toho dědka a zavřete ho do hladomorny!" Jeho rozkaz však neměl takovou váhu, jak šlechtic očekával. Pár strážných neochotně vykročilo kupředu, stačil však jediný Vracenův pohled, aby se zase zděšeně vrátili zpátky. Na tváři knížete byla již jasně znát panika. Chystal se něco říct, ovšm Vracen jej jediným gestem umlčel.
"Tiše, Jindřichu z Úbočí. Slyš má slova a poslouchej dobře. Propustíš všechny, které jsi neprávem uvěznil. Rodinám dívek, kterým jsi zmařil život vyplatíš náležité odškodné a již nikdy nebudeš ve svých zločinech pokračovat ani se nikomu z nich nějakým způsobem mstít. A každou noc se budeš alespoň hodinu modlit k Nejvyššímu a žádat jej o odpuštění za své hříchy. Pokud tak neučiníš..."
Větu nedokončil. A ani nemusel. Ve starcových očích bylo vidět i tak již příliš. Ať už by se stalo cokoliv, všechno utrpení, které kníže plánoval pro ni by se tomu nevyrovnalo.
"Pojď děvče. Odvedu tě k rodičům." zašeptal jemně Vracen a položil jí ruku na krvavé koleno. Rána se najednou zázračně zahojila, ovšem Jarmile to už ani nepřišlo divné. Byla vyděšená, vyčerpaná a za tuto krátkou chvíli již viděla už dost neuvěřitelných věcí na to, aby se tímto dále zabývala. S Vracenovou pomocí se postavila na nohy a nechávala se poustevníkem vést, zatímco v duchu tiše děkovala nejvyššímu, že jí poslal Vracena na pomoc. Při cestě z hradu se však Jarmily najednou zmocnily pochybnosti. "Kníže, on... bude mu to jedno. Zabije moje rodiče. Za takovou urážku se pomstí nám všem!" šeptala vyděšeně. "O to se neboj, děvče." konejšil ji Vracen. "Ten má nyní svých starostí dost."


Pokročilá povolání: Šaman, Druid, Čaroděj, Mág

Kdejaká vesnická čarodějnice dokáže číst z dlaně a věštit budoucnost z křišťálové koule, ovšem pouze skutečný mistr dokáže předivo osudu měnit a ovlivňovat tak, jak se mu zlíbí. A ještě méně jich je schopno vykonávat zázraky hodné světců. Skutečný Prorok totiž tozhodně není jen tak někdo. Vidí věci, ze kterých by jiní zešíleli, podstoupil zkoušky, které před něj položil bůh či samotný osud. A často se po takových zážitcích změní. Běžným lidem se mohou někdy zdát šílení, ovšem prozření je za něj až příliš často zaměňováno.
Prorok totiž byl vyvolen. Uspěl tam, kde mnozí zklamali. A svůj úděl nejenom přežil, vrátil se mocnější než kdy předtím. Ať již je živoucí světec nebo krutý vyslanec temného boha, rozhodně se jedná o vyjímečnou osobnost. Už svou samotnou přítomností vzbuzuje strach a úctu, jelikož na jeho straně je samotný osud, bohové a víra sama. A těm se neodvažují postavit ani ti nejmocnější.
Nezáleží na tom, zda se jedná o váženého velekněze vyvoleného svým bohem jako jeho zástupce na zemi, prastarou elfí věštkyni, poustevníka hledajícího osvícení, podvodníčka, který štěstěnu dokázal učinit svým komplicem nebo i váženého mága, který se rozhodl studovat tajemné předivo osudu. Jedno je totiž jasné. Kdekoliv se objeví, tam se brzy budou dít vskutku podivuhodné věci.

Zvláštní schopnosti

Proroctví

Někdo vidí pustou lesní mýtinu, on vidí město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (šaman), Magie Iluzí (mág), Libovolná magie (čaroděj, druid)

Prorok získává schopnost využívat magii k pohlédnutí do budoucnosti využitím kterékoliv z podmiňujících dovedností. Prorok toto dosáhne provedením delšího rituálu, jehož přesná podoba se bude lišit v závislosti na použité magii. Při rituálu musí být buď položena otázka týkající se budoucnosti (např. jakým králem bude princ Jiří až usedne na trůn či jak zabránit tomu, aby se naplnilo temné proroctví, které předpovídá princovu smrt večer před jeho korunovací) na kterou Prorok žádá odpověď nebo vyjasněno čas, místo či událost, kterou chce zahlédnout. Pokud je rituál úspěšně proveden, Prorokovi je seslána vize budoucnosti.
Čím vzdálenější budoucnost či složitější otázka, tím těžší je do ní pro Proroka nahlédnout a tím více bude vize mlhavá, zastřená či jinak nepřesná. Může se místo toho také jednat o abstraktní symbolickou vizi, která se dá vyložit vyložit různými způsoby a je na Prorokovi, jak si ji vyloží a zda to bude správně (použití dovednosti typu Učennost či zvědovo Utajování informací by mohly pomoci navést Proroka správným směrem). To se většinou stává u nahlédnutí do budoucnosti tak vzdálené, že je nemožné podat úplně přesné události nebo u opravdu složitých, nejasných či magicky chráněných otázek. Součástí vize mohou být i slova. Stejně jako u ostatních součástí vize, čím záhadnější, složitější či nejasnější otázka či událost nebo vzdálenější budoucnost, tím nejasnějšími a nesrozumitelnějšími se stávají. Existují místa, jak v materiálním tak Snovém světě kde je nahlédnutí do budoucnosti lehčí a přesnější, ovšem taková místa jsou většinou střežena mocnými bytostmi. (Aktivace: 1 Duše)
Prorok také může přivolávat bytosti snového světa a cestovat do snového světa bez vynaložení surovin. (Bez aktivace, Duše)

Druhá šance

Rychlým zásahem zachrání sebe či své společníky před bídným osudem nebo jim dá šanci napravit své chyby.

Prorok dokáže rychlým zásahem změnit osud. Smrtelná rána mečem na poslední chvíli mine, paklíč najde správnou cestu do útrob zámku či kejklíř nakonec dokáže zpočátku krkolomné vystoupení zachránit ohromujícím závěrem. Tato schopnost nestojí žádnou akci a lze ji použít kdykoliv, ovšem na každý střet či zkoušku pouze jednou a Prorok ji může použít pouze jednou za kolo. Prorokem vybraná postava si hodí znovu, buď zvýhodněný nebo znevýhodněný hod. Počítá se buď ten lepší nebo ten horší hod, podle Prorokovy volby. (Aktivace: 2 Vlivy)

Osudové setkání

Když někdo zvolá jaká je to náhoda, že se znovu setkali, jen se tajemně usměje pod vousy.

Prorok může určit, že se určitá osoba bude nacházet na v určitý čas na určitém místě. Situace musí mít logické vysvětlení. Může jít o konkrétní osobu (např. elfího druida Liernase) nebo o obecnou (např. nějaký elfí druid). (Aktivace: 2 Vlivy)

Příklad: Poustevník Vracen byl zajat služebníky kostěje Darthara. Podařilo se mu uniknout ze své cely, ovšem Dartharova pevnost je velice zrádné a nebezpečné místo plné jeho nemrtvých služebníků a Vracen si není jistý, jestli by dokázal utéci sám. Vracen se tedy krátce pomodlí k Nejvyššímu a požádá jej o pomoc v této těžké chvíli. Najednou si v sousední cele všimne trpaslíka, kterého Darthar zajal také. Jedná se o vědmáka, který v okolí Dartharovy pevnosti lovil nemrtvé a Darthar sám jej chtěl i s Vracenem obětovat svému temnému bohu. A jelikož jsou oba ve stejné situaci je pro Vracena lehké přesvědčit jej, aby si navzájem pomohli k útěku.

Příklad: Věštkyně Betmiel byla vážně zraněna při střetu s vojáky vladyky Zdislava. Jakžtakž se dobelhala ke svému příteli mastičkáři Neplachovi, který žije v chalupě u lesa. Ovšem s hrůzou zjistí, že je chalupa prázdná. Vzpomene si, že měl Neplach vlastně dnes v plánu vydat se do vsi pro čerstvé zásoby. Jelikož na něj nechce s krvácející ranou čekat a jít mu naproti je nad její síly, začne místo toho spřádat osud, který by je svedl dohromady. Sotva skončí, z lesa vyjde Neplach. Plánovanou cestu do vsi nakonec odložil a nyní si jen nachvilku odskočil nasbírat pár léčivých bylin. Také by se mohl Neplach jednoduše vrátit ze vsi dříve. Ať tak či onak, zraněné Betmiel jistě hned pomůže.

Příklad: Arcimág Zoltan zatoužil po učedníkovi, ovšem nemá čas nějakého si najít, jelikož se musí věnovat svým experimentům. Upraví tedy linky osudu tak, aby nějaký alespoň trochu vhodný kandidát přišel k němu. Za nějakou dobu na Zoltanovy dveře zaklepe mladý Franta z nedaleké vesnice, který se přišel zeptat, jestli by pro něj Zoltan neměl náhodou nějakou práci. Chlapec toho moc neumí a je i trochu nemotorný, zato je ale bystrý a učenlivý. Pro Zoltanovy potřeby postačí.

Chráněnec osudu

Jen málokdo může tvrdit, že nad ním drží ochrannou ruku vyšší moc.

Prorok může při platbě za vyčerpání částečně či úplně zaplatit příslušnou cenu svými zdroji Vlivu. (Bez aktivace, Vliv)

Vzkříšení

Jako zázrakem přivede mrtvé zpět k životu.

Podmiňující dovednosti: Magie ohně (čaroděj), Hadačství (šaman), Magie vody, Magie dřeva (druid)

Prorok pomocí dlouhého rituálu přivede mrtvého zpět k životu pomocí jedné z podmiňujících dovedností. Jedním rituálem může přivést k životu více cílů najednou, jsou-li jejich těla položena dostatečně blízko u sebe, za každou osobu je ale potřeba samostatně zaplatit aktivaci schopnosti.
Vzkřísit některé osoby může být i nad Prorokovy síly, například pokud byl již dotyčný moc starý či přímo stářím zemřel nebo není tělo v dostatečně dobrém stavu (spáleno na prach, roztrháno na kusy atd) nebo již uplynul delší čas než tři dny od okamžiku smrti.
Vzkříšený začíná kompletně bez zdrojů/sudby, se všemi Jizvami, které měl v okamžiku smrti a navíc s duševní jizvou 3. úrovně, která se dá léčit běžnými prostředky. Prorok může tuto jizvu snížit, ovšem za každou sníženou úroveň si musí zvýšit úroveň jizvy, kterou pro aktivování této schopnosti zaplatil. Za dokonalé vzkříšení by tedy musel zaplatit jizvou 6. úrovně. (Aktivace: Jizva 3 Duše)

Bystrozraký

Jeho oči vidí vzdálené kraje o kterých většina lidí ani neslyšela.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (Šaman), Magie vody, Magie kamene (druid), Magie větru (čaroděj), Magie lidské mysli, Magie iluzí (mág)

Pomocí Magie vzduchu, Magie lidské mysli, Magie kamene či Hadačství může pomocí této schopnosti prorokův pohled cestovat po světě a zahlédnout místa, kam by jinak bylo příliš náročné se dostat. Prorokův pohled je schopný pohybovat se rychlostí letícího havrana. Prorok sám v tuto dobu není schopný ničeho náročnějšího než pomalé chůze, pokud je jeho pohled zaměřen na místo, které je vzdálenější než pár kroků. Tímto způsobem může prorok vidět, i kdyby nějakým způsobem oslepnul. Prorok může procházet skulinami a dostat se všude tam, kam se může dostat vzduch a okolí dokáže vnímat stejným způsobem, jako kdyby se tam sám nacházel. V jakémkoliv případě nemusí využívat všechny své smysly a může je i na nějaký čas potlačit. Některá magicky chráněná místa jsou mu však tímto pohledem zapovězena. Pokud se na taková místa přesto vydá, bude se to řešit střetem. Tímto způsobem může na dané místo sesílat kouzla s dosahem Dohled, ovšem každé takové seslání je Náročné. Jiní kouzelníci mají možnost vycítit prorokovu přítomnost a kouzlo zlomit, pokud ovládají použitou magii. Tomu se dá do jisté míry zabránit, pokud Prorok použije schopnost Skrytá kouzla od Divotvůrce. Inkvizitoři se ZS Magický rukopis mohou navíc určit i Prorokovu přibližnou polohu, pokud vyhrají ve střetu. (Aktivace: 2 Duše/Vlivy)
Pomocí Magie Iluzí, Hadačství, Magie vzduchu či Magie vody může vytvořit na jakémkoliv zrcadlícím se povrchu (zrcadlo, vodní hladina, křišťálová koule, vyleštěný kovový štít atd) obraz pozorovaného místa, takže jej mají možnost zahlédnout i ostatní. Aktivací výše zmíněné schopnosti lze s obrazem manipulovat a zkoumat tak různá místa jako výše uvedeným způsobem, se všemi výše zmíněnými omezeními. Skrz obraz je možno sesílat kouzla s dosahem Dohled, ovšem stále platí, že každé takové seslání je Náročné. (Aktivace: 2 Duše)

Ruce léčitele

Cestuje krajem a kudy prochází, tam chromí začínají zase chodit a slepcům se vrací zrak.

Podmiňující dovednosti: Léčení lidského těla (mastičkář), Léčení lidské duše (zaříkávač), Léčení zvířat (šaman), Obnovování lidského vlivu (zvěd)

Prorok získává mistrovství v léčení tělesných, duševních a vlivových jizev. Zároveň získává okamžitě vyléčit jizvu kdekoliv a kdykoliv, podmínkou je ovšem dotek nebo symbolický dotek s léčeným. Počet zdrojů potřebných k vyléčení jedné úrovně jizvy se snižuje o 1. Po aktivaci ZS Mystický ranhojič je možno léčit i jizvy nadpřirozených tvorů (nemrtvé, běsy, netvory atd). (bez aktivace, Duše/Vliv)
Prorok také získává po zaplacení aktivace schopnosti možnost vyléčit jinak neléčitelnou jizvu. (aktivace: 10 Duší/Vlivů)

Mučedník

V případě potřeby předá svou sílu těm kdo ji potřebují více či jim zajistí příznivý osud na úkor vlastního štěstí.

Podmiňující dovednosti: Léčení lidského těla (mastičkář), Léčení lidské duše (zaříkávač), Magie lidské mysli (mág), Kletby a požehnání (zaříkávač), Hadačství (šaman)

Prorok po aktivaci schopnosti získává možnost jiné postavě okamžitě předat své zdroje libovolného typu, nutný je symbolický dotyk. Pomocníkům a cizím postavám se přenesené zdroje připočítají k jejich sudbě. Pomocí Léčení lidského těla lze předat zdroje Těla, pomocí Léčení lidské duše je možno předat Duševní zdroje a pomocí Magie lidské mysli je možno předat zdroje Vlivu. (Bez aktivace, Duše/Vliv)
Pomocí dovednosti Kletby a požehnání nebo Hadačství dokáže Prorok svým společníkům přinést příznivý osud, ovšem za cenu svého vlastního štěstí. Po aktivaci schopnosti Prorok může utratit libovolný počet zdrojů Vlivu k získání Výhody v hodnotě dvojnásobku utracených zdrojů. Celková výhoda jde rozdělit mezi všechny osoby, se kterými má Prorok zprostředkovaný Symbolický dotek. Prorok sám tímto způsobem žádnou Výhodu získat nemůže. (aktivace: Jizva 1 Vliv/Duše podle použité dovednosti)

Kazatel

Následují jej celé davy uchváceny zázraky, které svou vůlí přivádí ve skutečnost.

Podmiňující dovednosti: Magie lidské mysli, Magie iluzí (mág)

Prorok může po zaplacení aktivace schopnosti použít manévr Velmi rozsáhle na Magii lidské mysli. Kouzlo ovšem nejde zacílit na konkrétní tvory, pouze na konkrétní oblast. (aktivace: 1 Vliv)
Prorok také může po zaplacení aktivace schopnosti použít manévr Velmi rozsáhle na Magii iluzí, ovšem pouze pokud vytváří jednu konkrétní iluzi (postupující nepřátelskou armádu, pohádkový zámek, vesnici v dáli atd.). (aktivace: 1 Duše)

Boží vůle

Vzepřít se jeho vůli znamená vzepřít se sám sobě.

Podmiňující dovednosti: Magie lidské mysli, Magie iluzí (mág)

Prorok zcela ovládne mysl člověka, který mu nemůže odporovat a splní jakékoliv jeho příkazy, i ty sebevražedné. (aktivace: 1 Vliv)
Prorok také získává schopnost vytvořit iluze, které jsou hmotné a působí i na hmat, pokud je na ně ovšem vynaložena větší fyzická síla, celá iluze se roztříští. Hmotné iluze nemohou nikomu vážněji ublížit nebo jej zabít či snad něco vážněji poškodit. V případě, že by tak hrozilo se celá iluze rozpadne a oběť vyvázne s lehkým škrábancem či modřinami. (aktivace: 1 Duše)

Klatba

Na hříšníky se snese jeho hněv. Buď se napraví nebo je stihne boží trest.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (šaman), Kletby a požehnání na lidi a zvířata, Ochranné obrazce (zaříkávač)

Prorok získá schopnost trvale potrestat hříšníka pomocí dovednosti Hadačství nebo Kletby a požehnání jeho uvrhnutím do Klatby. Prorok nahlas obviní hříšníka ze zločinů, které spáchal, nejlépe před svědky. Pokud jsou vyřčené zločiny dostatečně vážné, na hříšníka je uvalena Klatba. Takto prokletý člověk se stává vyvrhelem. Zvířata před ním prchají nebo na něj naopak výhružně syčí, lidé k němu cítí přirozený odpor, nikde nenajde útočiště a je nucen žít mimo společnost. Pravidlově se to projeví tím, že na veškeré vlivové akce bude mít postihy CHABĚ, NEPŘESNĚ a HLOUPĚ. Prokletý také začne být citlivější k bolesti ostatních a (mnohdy i poprvé) se v něm probudí svědomí. Tuto kletbu nelze lámat a ani Prorokova smrt ji nezruší. Z této kletby se dá vysvobodit pouze jediným způsobem: prokletý musí skutečně litovat svých činů a provést příslušné pokání, které stanoví sám osud či Prorokův bůh a v momentě, kdy začne litovat svých činů je mu prozrazeno ve snu. (Aktivace: 1 Jizva Vlivu)
Pomocí Ochranných obrazců má Prorok možnost ke kletbě připojit speciálního Strážce Proroctví. Tento obrazec je možno vytvořit pouze v okolí magického zřídla a nepočítá se do limitu obrazců. Prorok sám nad ním nemá žádnou kontrolu, nemůže do něj ani přidávat zdroje. Ty si obrazec doplňuje sám vždy v magických okamžicích až do hodnoty maximální hranice Prorokova Vlivu v době, kdy byl obrazec vytvořen. Obrazec začíná s polovinou maximálního počtu zdrojů. K jeho vytvoření je potřeba do obrazce vložit věc, která Strážci Proroctví zprostředkuje symbolický dotek k prokletému. Pouto k člověku takového předmětu v obrazci nezaniká se slunovratem či rovnodenností a naopak je každým tímto okamžikem obnovováno.
Strážci proroctví Prorok může určit podmínky, za kterých se má aktivovat. Počet podmínek, které Prorok může uložit je roven jedné za každé 3 hranice jeko Vlivu, vždy ale aspoň jednu (V případě, že má Prorok hranici Vlivu 9 by tedy bylo možno uložit podmínky 3). Podmínky musí být splnitelné, smysluplné a mít co dočinění s hříšníkovými zločiny, především by mu měly zabraňovat v páchání dalších zločinů. Vždy, kdy by se prokletý pokusil porušit pravidla, která Prorok v kletbě stanovil (např. nemstít se za kletbu na vesničanech, nekrást, nikoho nezabíjet, pokud se nejedná o sebeobranu atd.) se jej osud sám pokusí krutě potrestat nebo dokonce usmrtit, v závislosti na vážnosti porušené podmínky (drobná krádež týdnem žaludeční nevolnosti, větší krádež již ztrátou ruky a za pokus o vraždu by již mohla nastat smrt). Tato hrozba může být prakticky jakákoliv. Na prokletého může spadnout z nebes hvězda, najednou zakopne a zřítí se do strže, sní zkažené jídlo po kterém má týden průjmy, stane se obětí nešťastné nehody... Zvlášť v oblibě má osud hrozby, které mají co dočinění s porušeným pravidlem (např. pokud prokletý vydá příkaz, aby vojáci zaútočili na civilisty, obrátí se vojáci místo toho proti němu). Pravidlově se jedná o nástrahu se silou rovnou počtu zdrojů, které má k dispozici Strážce Proroctví. Pokud prokletý přežije, ztrácí Strážce Proroctví všechny zdroje a musí je časem získávat zpět z magických okamžiků. Pokud je obrazec nalezen, je možné jej magicky zrušit. Jedná se o střet se Strážcem Proroctví, jehož charakteristika je rovna Prorokově úrovni v dovednosti Ochranné obrazce. Pokud však ve střetu kouzelník neuspěje, Strážce Proroctví tento pokus zaregistruje jako porušení podmínek. Zničením obrazce je znemožněn trest za porušení podmínek (dokud jej Prorok neobnoví), kletba samotná však zůstává. (Aktivace: Jizva 1 Vlivu)

Tkadlec Osudu

Dokáže naklonit osud na vaši stranu či jej naopak proměnit ve vašeho nejhoršího nepřítele.

Podmiňující dovednosti: Kletby a požehnání (zaříkávač), Hadačství (šaman)

Prorok s touto schopností může na někoho seslat přízeň osudu. Takto požehnaný pak nalézá provádění určité činnosti lehčí, jakoby si sám osud přál, aby postava uspěla. Herně se to projeví přidáním slevy 1 na vyčerpání pro určitou činnost. Může jít například o "jezdectví", "pěší boj zblízka proti netvorům" atd. Nutný je symbolický dotek. Přízeň osudu trvá až do nejbližšího soumraku či úsvitu. S použitím Divotvůrcovy ZS Věčná kouzla by toto požehnání mohlo být věčné. (1 Vliv/Duše dle použité dovednosti)
Prorok také naopak získává i možnost někoho potrestat nepřízní osudu. Takto prokletý pak nalézá provádění určité činnosti těžší, jakoby mu sám osud stál v cestě. Herně se to projeví tím, že je provádění zvolené činnosti pro prokletého Náročné (náročnost 1). Touto činností může být například "jezdectví", "pěší boj zblízka proti netvorům" atd. Platí zde pravidlo největšího účinku. Pokud by tedy prokletý měl již nějaké jiné omezení, které by mu způsobovalo náročnost na zvolenou činnost, postihy se nesčítají a uplatní se nejvyšší z nich. Nutný je symbolický dotek. Nepřízeň osudu trvá až do nejbližšího soumraku či úsvitu. S použitím Divotvůrcovy ZS Věčná kouzla by tato kletba mohla být věčná. (3 Vlivy/Duše dle použité dovednosti)

Dodatečné schopnosti:

Schopnosti, které mě napadly později. Snažím se, aby byly vybalancované a nebyl problém je kdyžtak do hry přidat :)

Tohle je možná tak trochu OP no, ale lepší řešení mě zatím nenapadlo.

Předurčení

Sám osud se přizpůsobí jeho vůli a bude se vyvíjet podle jeho přání.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (šaman), Kletby a požehnání (zaříkávač)

Prorok vynese proroctví, které určité bytosti či předmětu přiřkne určitý osud a vyšší moc se bude snažit o to, aby se skutečně naplnil. Mechanicky se to projeví tak, že každá akce, která by byla výrazně důležitá k naplnění osudu uloženého Prorokem je automaticky Přesná, Mocná a Lstivá, v případě, že dotyčný ovládá posílené či kruté manévry jsou posíleny i automatické manévry. Průvodce hrou určí, kdy se toto uplatní. K přiřknutí osudu musí mít Prorok s cílem zprostředkován symbolický dotek a jedná se o dlouhý rituál nepoužitelný v boji.
Proroctví zůstane aktivní, dokud se osud nenaplní, není zrušen nebo dokud někdo nějakým vhodným a hrdinským, ba přímo legendárním činem tento osud popře. V tomto případě získá dotyčný výhodu do nejbližšího konfliktu (nebo do nynějšího knofliktu) podle vážnosti dotyčného proroctví (většinou od 1-3) a Prorok získá jizvu na Vlivu nebo Duši (podle použité podmiňující dovednosti) o stejné výši. Pokud naopak někdo dotyčné proroctví naplní, získá Prorok výhodu do nejbližšího konfliktu (nebo nynějšího konfliktu) podle vážnosti dotyčného proroctví.

(Aktivace: Jizva 3 Duše/Vlivu)

Příklad: Zlá čarodějnice Nerissa prokleje rytíře Radvana a předpoví mu, že v bitvě najde svou smrt rukou černého rytíře. Radvan je v bitvě veden až do té nejlítější bojové vřavy, kde dotyčného černého rytíře skutečně potká. Následující boj je tvrdý, jelikož rytíř má vlivem vědmina proroctví mnohé akce automaticky přesné, mocné a lstivé. Ovšem Radvan se nedá a přímo hrdinským kouskem se mu podaří nad rytířem zvítězit, čímž zruší proroctví, které jej svazuje a určí si sám svůj vlastní. Po zbytek bitvy je osud na jeho straně a temná vědma Nerissa má na nějakou dobu svých starostí dost.
Pokud by Radvan před rytířem například zbaběle utekl nebo jej dokázal porazit bez toho, aby zrušil svůj osud, potkal by v další bitvě znovu černého rytíře, jemuž by bylo souzeno jej zabít.


Příklad: Poustevník Vracen přiřkne meči osud, který jej označí jako zbraň předurčenou usmrtit temného pána Ragnara. Pokud by jej poté nějaký hrdina v boji s Ragnarem použil tak by každá patřičně důležitá akce používající onen meč byla automaticky přesná, mocná a lstivá. A vyšší moc se postará o to, že onen meč se do rukou někoho vhodného dostane, pokud někdo takový existuje. Ragnar sám by však tomuto osudu mohl vzdorovat tím, že by onen meč i přes všechny obtíže dokázal zlomit.

Relikviář

Vydává se na cesty v honbě za starobylými relikviemi, které schraňuje pro zvětšení své moci.

Prorok získává nadání na svou magii, pokud k seslání dotyčného kouzla použije mocnou a vzácnou relikvii spjatou s dotyčným kouzlem či druhem magie (Žezlo z holenní kosti světce pro požehnání, symbol temného boha pro prokletí, srdce prastarého upíra pro magii lidské mysli, amulet s essencí můry pro kradení vzpomínek, zrcadlo bledé paní pro vytváření obrazů pomocí předlohy s magií iluzí atd.) Čím vzácnější a mocnější relikvie, tím všestrannější by měla být. (Bez aktivace, Duše)

Poustevník

Léta strávená rozjímáním mimo společnost mu umožnila lépe snášet strasti života.

Na hojení jakéhokoliv typu Jizev stačí postavě vynaložit o 2 zdroje méně.

(bez aktivace, Duše)

Úcta

Pro posla božího je každý člověk jen dalším z jeho stáda a na mnoha místech jsou pro něj dveře otevřené.

Samotná Prorokova přítomnost vzbuzuje v lidech to nejlepší a jeho silné osobní charisma automaticky vzbuzuje v lidech úctu a příznivý vztah k němu, pokud tedy nemají důvod jej nenávidět. Také to znamená, že Prorokovi sami od sebe lidé často nabídnou pomoc či menší laskavosti, i pokud by to normálně neměli v povaze, ať již jej znají či ne. Například lapkové se tak mohou rozhodnout, že Proroka nechají volně projít a neokradou ho, chamtivý hostinský mu může dát nocleh na noc zdarma čistě sám od sebe a skřeti se mohou rozhodnout Proroka ušetřit, pokud je jeho propuštění nějak výrazně neohrozí.
Prorok navíc zíslává slevu 1 na vyčerpání při jakémkoliv konfliktu s lidmi, ať se již jedná o tělesný, vlivový či duševní konflikt. (bez aktivace, Vliv)

Svatá pouť

Dokáže z každého dne vytvořit přímo magickou událost a místa jím posvěcená přitahují poutníky široko daleko.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (šaman), Magie ohně, Magie větru (čaroděj), Magie vody, Magie dřeva, Magie kamene (druid), Prokletí a požehnání, Rituální předměty (zaříkávač)

Prorok získá schopnost pomocí dlouhého rituálu využitím kterékoliv podmiňující dovednosti zvýšit sílu určitého magického okamžiku pro všechny, kteří splňují smysluplnou podmínku určenou Prorokem (například všichni, kdo jsou v katedrále nejvyššího boha, všichni pocestní v nouzi, členové Řádu Zlatokřídlých atd). Za tuto schopnost zaplatí 3 duševní zdroje za každou úroveň, o jakou zvýšil sílu dotyčného magického okamžiku, tedy pokud by chtěl Prorok zesílit moc slunovratu z 5 na 8, zaplatil by 9 Zdrojů Duše. Konečná síla magického okamžiku však nesmí přesahovat hranici Duše dotyčného Proroka před zaplacením aktivace schopnosti (takže např. Prorok s Duší 9 by tedy mohl zvýšit sílu magického až na 9.
Samotný magický okamžik může být jakkoliv časově vzdálený, ovšem Prorok v jednu chvíli může mít posvěcen pouze jediný magický okamžik a pokud chce posvětit jiný, tak musí buď počkat až onen magický okamžik uplyne nebo posvěcení zrušit. Jeden magický okamžik může samozřejmě být vysvěcen libovolným množstvím proroků, například by jeden prorok mohl zesílit nejbližší slunovrat pro členy řádu Zlatokřídlých, zatímco další Prorok by jej zesílil pro všechny, kdo se nacházejí v katedrále nejvyššího boha. Pokud by více proroků například vysvětilo stejný okamžik a zadali pro něj stejnou podmínku tak se zvýšené síly nesčítají a pro dotyčné platí ta vyšší hodnota. Stejná situace nastane i tehdy, pokud někdo splňuje najednou více podmínek (např. člen řádu Zlatokřídlých, který se nachází v katedrále nejvyššího boha), tedy si dotyčný pro onen magický okamžik počítá tu vyšší hodnotu. Prorok takto může zvýšit například i sílu magického okamžiku ze ZS Vůdce Posvátné Pouto, pokud dotyčnou schopnost přímo ovládá nebo je členem Vůdcovy organizace. (aktivace: 3 Duše za každý stupeň přidaný magickému okamžiku)
Prorok také může zvýšit sílu již existujícího magického zřídla do nejbližšího slunovratu či rovnodennosti až do hranice Prorokovy Duše. Za aktivaci zaplatí duševní jizvou stejné úrovně, o kolik zvýšil sílu magického zřídla, například za zvýšení síly zřídla z 2 na 5 by Prorok zaplatil duševní jizvou třetí úrovně. Narozdíl od magických okamžiků zde Prorok neurčí podmínku, při jejímž splnění platí zvýšená síla. Takto posílené zřídlo má tedy pro všechny stejnou sílu. Prorok může takto v jednu chvíli posílit pouze jedno magické zřídlo. Pokud by se rozhodl posvětit jiné zřídlo tak to předchozí přijde o moc, která mu byla Prorokem propůjčena a jeho síla znovu klesne na původní hodnotu. Takto může zvýšit třeba i sílu zřídla vytvořeného Paladinem nebo zřídla ze ZS Vůdce Posvátné pouto. (aktivace: Jizva Duše dle síly přidané magickému zřídlu)
Prorok také získává schopnost znovu otevřít znesvěcená místa pomocí vhodné podmiňující dovednosti, ale lze to provést pouze při nějakém magickém okamžiku. (aktivace: 3 Duše)

Kostky jsou vrženy

Při kostkách hází šestky jako po másle a z balíčku karet tahá samá esa.

Díky přízni osudu a svému jasnozřivému talentu je prorok mistrem v hraní her, ve kterých je značným prvkem štěstí a náhoda i při hraní deskových her (jako např. šachy), kdy dokáže předvídat protivníkův tah několik tahů dopředu. Prorok získává mistrovství v hraní hazardních her a může při něm používat kruté manévry. Také v těchto situacích získává výhodu o výši 2. (bez aktivace, duše)
Prorok také může určit, že se poblíž nachází místo, kde jsou hrány hazardní hry a také jaké hry jsou v tam v oblibě a kdo se tam případně schází. (Aktivace: 1 Vliv)

Věštec

Znamení osudu jsou všude kolem nás a on je dokáže správně vyložit.

Podmiňující dovednosti: Hadačství (Šaman), Učenost (Zaříkávač)

Prorok získává nevyhrazenou dovednost Věštění (věštění z dlaně, z ohně, podle letu ptáků, z křišťálové koule, pomocí karet, astrologie atd.), k této dovednosti si připočítává vyšší z úrovní Šamana a Zaříkávače. Tuto dovednost lze použít ke správnému výkladu budoucnosti či zodpovězení určitých otázek, ať už sledováním vnějších podnětů jako jsou například například mraky nebo pomocí pomůcek jako jsou tarotové karty či křišťálová koule. Takovéto způsoby jsou nepřesnější a slabší než opravdová jasnozřivost či brázdění snového světa pomocí Hadačství, jsou ovšem přístupnější, snažší a levnější než vyvolávání snových bytostí a také méně nebezpečné než výpravy do snového světa. Mimo jiné se tato dovednost může použít i pro přesnější vyložení abstraktních či nejasných vizí ze ZS Proroctví a to i tehdy, kdy by se k tomu žádná jiná dovednost nehodila. Prorok je zároveň zběhlý ve Věštění. (bez aktivace, Duše)

Duchovní čistota

Jeho moc je darem shůry. Dryáky či kouzelné amulety potřebují jen šarlatáni.

Prorok s touto zvláštní schopností již nemusí být pod vlivem essence, aby mohl používat dovednosti a zvláštní schopnosti, které to vyžadují. Po zaplacení aktivace schopnosti je možno používat příslušnou magii až do nejbližšího úsvitu či soumraku. Schopnost se vztahuje i na povolání, která z Proroka přímo nevycházejí. (Aktivace: 2 Vlivy)
Prorok také může přivolávat bytosti snového světa a cestovat do snového světa bez vynaložení surovin. (Bez aktivace, Duše)

Příklady postav:

Poustevník Vracen

Hranice: Tělo 3, Duše 7, Vliv 9
Rasa: Člověk (Lidé království)
Povolání: Bojovník 1, Lovec 2, Kejklíř 1, Mastičkář 4, Zaříkávač 5, Čaroděj 3, Mág 4, Šaman 2, Prorok (5 ZS)
Nástroje pro magii:

Věštkyně Betmiel

Hranice: Tělo 6, Duše 6, Vliv 8
Rasa: Elf (Lesní elfové)
Povolání: Lovec 5, Mastičkář 2, Zaříkávač 3, Druid 4, Šaman 2, Prorok (3 ZS), Inkvizitor (2 ZS)
Artefakty: Koule ze snového křišťálu

Arcimág Zoltan

Hranice: Tělo 4, Duše 9, Vliv 6
Rasa: Trpaslík (Osamocení trpaslíci)
Povolání: Bojovník 1, Lovec 1, Mastičkář 5, Zaříkávač 5, Čaroděj 3, Šaman 3, Alchymista 3, Divotvůrce (3 ZS), Prorok (2 ZS)
Naposledy upravil(a) Rodario dne 18. 1. 2016, 00:59, celkem upraveno 62 x.

Uživatelský avatar
T.T
Příspěvky: 27
Registrován: 7. 2. 2015, 20:09

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od T.T » 16. 3. 2015, 21:21

Líbí se mi to, dobrá práce! Škoda, že zatím nikdo nereagoval. Píšu níž nějaké svoje připomínky, ale jde jen o moje názory. S Hrou mocných zatím nemám tak (velmi) rozsáhlé zkušenosti, abych mohl nápady plnohodnotně posoudit.

Druhá šance - omezil bych použití jednou za kolo
Osudové setkání - přijde mi, že se to moc kříží se schopností Paladina - Boží soud. Možná by to chtělo nějak omezit, jinak formulovat?
Poustevník - působí na mě jako strašně slabá schopnost. Ale můžu se mýlit.
Vzkříšení - otázka: bude mít vzkříšená postava jizvy, které dostala před smrtí?
Bystrozraký - opravdu výborný nápad! Líbí se mi moc.
Duchovní čistota - tahle schopnost by možná měla patřit spíš pod Divotvůrce, ale to by se asi dalo říct o spoustě ostatních schopností. Jen taková moje náhodná myšlenka.
Boží vůle -
Prorok zcela ovládne mysl člověka, který mu nemůže odporovat a splní jakékoliv jeho příkazy, i ty sebevražedné. (aktivace: 1 Vliv)
Není to moc levné? Vím, že Žrec to má taky (na zvířata), ale jde tady jde o lidi.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 17. 3. 2015, 01:52

Ahoj, moc díky za komentáře. Už sem si myslel, že to tu umřelo :D

Druhá šance - Taky sem o tom uvažoval, ale nemyslím si, že je to až tak nutné. Podle mě stačí limit jednou na jeden střet/zkoušku, aby sis ji nemohl znovu házet dokud máš zdroje. Pokud někdo chce vyházet všechny zdroje za to, aby zvrátil všechny neúspěchy v jednom kole tak bych mu v tom nebránil. Potom mu třeba budou chybět.

Osudové setkání - S Božím soudem moc podobnost nevidím. Tohle je čistě obsahová pravomoc. Inspirace je Stínova ZS Černý trh. Potřebovalo by to příklad, vím. Tak tady jich pár je:

Příklad: Poustevník Vracen byl zajat služebníky kostěje Darthara. Podařilo se mu uniknout ze své cely, ovšem Dartharova pevnost je velice zrádné a nebezpečné místo plné jeho nemrtvých služebníků a Vracen si není jistý, jestli by dokázal utéci sám. Vracen se tedy krátce pomodlí k Nejvyššímu a požádá jej o pomoc v této těžké chvíli. Najednou si v sousední cele všimne trpaslíka, kterého Darthar zajal také. Jedná se o vědmáka, který v okolí Dartharovy pevnosti lovil nemrtvé a Darthar sám jej chtěl i s Vracenem obětovat svému temnému bohu. A jelikož jsou oba ve stejné situaci je pro Vracena lehké přesvědčit jej, aby si navzájem pomohli k útěku.

Příklad: Věštkyně Betmiel byla vážně zraněna při střetu s vojáky vladyky Zdislava. Jakžtakž se dobelhala ke svému příteli mastičkáři Neplachovi, který žije v chalupě u lesa. Ovšem s hrůzou zjistí, že je chalupa prázdná. Vzpomene si, že měl Neplach vlastně dnes v plánu vydat se do vsi pro čerstvé zásoby. Jelikož na něj nechce s krvácející ranou čekat a jít mu naproti je nad její síly, začne místo toho spřádat osud, který by je svedl dohromady. Sotva skončí, z lesa vyjde Neplach. Plánovanou cestu do vsi nakonec odložil a nyní si jen nachvilku odskočil nasbírat pár léčivých bylin. Také by se mohl Neplach jednoduše vrátit ze vsi dříve. Ať tak či onak, zraněné Betmiel jistě hned pomůže.

Příklad: Arcimág Zoltan zatoužil po učedníkovi, ovšem nemá čas nějakého si najít, jelikož se musí věnovat svým experimentům. Upraví tedy linky osudu tak, aby nějaký alespoň trochu vhodný kandidát přišel k němu. Za nějakou dobu na Zoltanovy dveře zaklepe mladý Franta z nedaleké vesnice, který se přišel zeptat, jestli by pro něj Zoltan neměl náhodou nějakou práci. Chlapec toho moc neumí a je i trochu nemotorný, zato je ale bystrý a učenlivý. Pro Zoltanovy potřeby postačí.

Poustevník - A já se bál, že to bude příliš silné a chtěl to omezit jen na Duši a Vliv :D Obecně sem přemýšlel, jestli to nenahradit něčím zajímavějším, ale hodí se to k představě asketického duchovního, pokud někoho takového bude někdo chtít hrát. Jak bys tu schopnost případně posílil?

Vzkříšení - To je dost dobrá otázka, na kterou neznám odpověď :D Tak jak je to myšlené teď by se probudila jen s tou jizvou Duše (pokud by ji Prorok kompletně nepřevzal na sebe) a kompletně bez zdrojů/sudby. Když teď tak o tom přemýšlím tak to ale nedává moc smysl co se týče jizev Vlivových. Možná bych to změnil tak, že tělesné jizvy zmizí a k Duševním se přidá nová. Nevím, jestli je povoleno mít víc Jizev než je příslušná Hranice, případně bych to ale řešil tak, že by v případě někoho třeba s Hranicí Duše 2 by Prorok musel zaplatit právě tou větší jizvou a snížit tak potřebnou Duševní Jizvu na oživovaném, aby ho mohl vzkřísit.

Původně bylo místo maximálně hodiny od smrti možné tělo oživit do nejbližšího úsvitu/soumraku, nevím ale, jestli by to zase nebylo až moc času. Co myslíte?

Bystrozraký - Díky :)

Duchovní čistota - To je fakt, jak ale říkáš, to se dá říct o hodně schopnostech magických povolání.

Původně tahle ZS byla bez aktivace, ale prý by to tak bylo moc silné, tak sem to změnil na aktivaci za 2 Vlivy. Asi to ale přejmenuju, protože mi ten název nesedí. Co třeba Dar shůry?

Boží vůle - No, Neviditelný jezdec a Neviditelný loutkář taky stojí stejně, tak jsem prostě dal stejnou cenu i tomuhle. Nevím no.

Uživatelský avatar
T.T
Příspěvky: 27
Registrován: 7. 2. 2015, 20:09

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od T.T » 17. 3. 2015, 20:48

Druhá šance
Spíš mi přišlo pro hru zajímavější, aby se Prorok musel rozmýšlet, kde chce pomoci. Když si představím nějaký kritický moment, kdy jde opravdu o kejhák více postavám družiny v kole, pak tu atmosféru momentu nabušený prorok nacpaný zdrojema celkem naruší. Ale jak říkám, to je jen můj názor.

Osudové setkání
Jo, paráda, když to takhle dáš do příkladů, tak je to hned o něčem jiném. Dobrý, už chápu jak je ta schopnost myšlena.

Boží vůle
Jasný, spíš by se to chtělo podívat na Mága a Šamana, srovnat jestli tam jsou stejné "platby", když vezmeme v úvahu nutnost aktivovat esenci u Šamana.

Duchovní čistota
Mně se ta čistota celkem líbí. Možná Duševní čistota? Neposkvrněný? Těžko říct, dobrý název schopnosti je to poslední :)

Vzkříšení
Podle mě by bylo nejlepší, kdyby byl znovuzrozený se všemi jizvami co utržil + jizva Duše 3. úrovně. Kdyby to šlo přes jeho hranici, řešil bych to jak navrhuješ (Prorok by musel zaplatit právě tou větší jizvou a snížit tak potřebnou Duševní Jizvu na oživovaném, aby ho mohl vzkřísit).
Díky všem těmhle omezením bychom si mohli dovolit nechat možnost oživení do nejbližšího úsvitu/soumraku.

Poustevník
V kombinaci s ostatníma schopnostma Proroka to možná není tak slabý. Nebo to přidat do jedný z ostatních schopností (Ruce léčitele, Mučedník)? Zajímavé vylepšení samotné schopnosti mě nenapadá.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 17. 3. 2015, 21:18

Druhá šance - To je pravda. Vlastně si vzpomínám, že to tam původně být mělo, jen sem to tam nenapsal a potom sem na to už zapomněl úplně. Neměla by to být schopnost, která by se dala "spamovat". Změním to, díky. :)

Osudové setkání - To jsem rád :)

Boží vůle - No, Šaman a Mág mají v základních pravidlech všechny podobné schopnosti stejně drahé, proto sem i tuhle schopnost ocenil jako podobnou schopnost u Žrece.

Duchovní čistota - Pravda :D Ještě se rozmyslím. Zatím mi asi nejlepší připadá Čistá duše nebo něco takového.

Vzkříšení - Jo, to je dobrý nápad. Taky by to odstranilo případný problém typu "Mám moc jizev, tak mi postavu zabij a potom ji oživíme, bude to tak levnější." Místo hodiny tam dám do nejbližšího soumraku/úsvitu, vždycky alespoň jednu hodinu (to kdyby někoho zabili minutu před úsvitem).

Poustevník - Možná by to tak asi bylo lepší. Stejně má 13 schopností. Víc by se to asi hodilo do Mučedníka. Nebo to rovnou vypustit, aby to nebylo moc překombinované. To ještě uvidíme. Snad se vyjádří ještě někdo :)

Maro

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Maro » 19. 3. 2015, 22:45

Tohle se mi opravdu líbí - hrátky s osudem, vliv díky inspiraci a (a)morální převaze, naslouchající ucho vyšší moci - to všechno mi trochu u expertních postav chybělo. Všechna mají sílu díky sobě a služebníkům, než díky kontaktu s absolutnem.

Druhá šance Trochu si nejsem jistý názvem - možnost přinutit nepřítele si hodit znova a tentokrát to pokazit. Zní to divně - sem se mi boží vůle hodí víc, co třeba kostky osudu? Jiná možnost je připojit k tomu rituál - udělat z toho plnohodnotnou (vlivovou) akci, kde o výsledku rozhodne poustevníkův hod (ale s jakým povoláním a na co?).
Mimochodem jak je ta tom tahle schopnost co se akcí a protiakcí týče? Dá se reagovat i bez akce (jako třeba Rameno na rameno)?

Poustevník vystihuje smysl dokonale, až na jeden drobný detail - jako kombinace Vznešenosti, Nezdolnosti a Dobré nálady nepřináší nic nového. Pokud někdo hraje takovým způsobem odolnou postavu, tak už tu schopnost nejspíš má a třetina je mu zbytečná. Co to zvednout na 2? - Paladin nebo Černokněžník si zase doplňují zdroje skoro průtokově, tak proč nedat ohromnou schopnost je ušetřit?
Taky mi přijde vtipné, když člověka léta strávená rozjímáním mimo společnost dobře připraví na společenské otřesy (léčení vlivových jizev).
K vylepšení mě napadlo jestli nepřidat nějakou schopnost spojenou s rozjímáním a meditací:
S delší (půldenní?) přípravou dokáže pro sebe prorok zvednou sílu nejbližšího magického okamžiku o úroveň zaplacené jizvy (aktivace: Jizva x Duše).

Ruce léčitele a částečně Mučedník - to je zajímavá myšlenka, že co se vlivu týče je Mág skoro tak schopný jako Zvěd. Válečníci se na svém písečku asi brzo budou taky hlásit o pravomoce.

Duchovní čistotu bych trochu rozšířil jako protiváhu k Tkalci Osudu - schopnost zrušit působení jakékoliv magie (vyjma substancí) sebe (nebo jinou bytost?). (aktivace: jizva 1 podle druhu magie)

Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2169
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Fafrin » 19. 3. 2015, 23:55

Strašně dlouho jsem chtěl odpovědět, ale hledal jsem si čas.

Úvodem chci dílo pochválit za jeho koncepčnost. Plně zapadá do konceptu Mistrovských povolání, pracuje s jinými aspekty moci než ostatní mistrovská povolání což je super.

Nebudu řešit úvodní fluff, jako pravidlofil to moc nečtu. Zastavím se u pravidlových aspektů povolání a rozeberu ty. PAk si přečtu diskuzi.

1) Podmiňující dovednosti: Pokud je primární rozvíjenou schopností povolání magické získávání (a vytváření) informací, imho by bylo na místě do jejich schopností začlenit i magii vody, případně země a rostlin, které umějí také přinášet informace. (Což znamená přidání druida, vím)

2) Proroctví:
Jaksi mi zde chybí věta o tom, že "Prorok převypráví vizi, dávné nebo nové proroctví a hráč určí, že část z něj je pravdivá." (Tedy "Jaj se konkrétně Zvláštní schopnost používá.") Taky bych řekl, že se jedná spíše o obsahovou pravomoc, než o dovednost, takže není na co házet a podmi¨ˇnující dovednosti jsou na nic.
Je otázkou, jestli neurčit nějakou minimální vzdálenost splnění proroctví, jako je omezená elfí ZS Paměť rodu, ale to je asi spíš návrh na jinou ZS (Kdy by s pomocí Hadačctví mohl pronést prorok zastřené proroctví, které se v neurčité budoucnosti delší než 12 měsíců("Do roka a do dne!") celé splní.)

3) Druhá šance - tohle je věc, která honě vybočuje ze současných pravidel. Ale v zásadě proč ne; možná bych zvolil jinou mechaniku, jako možnost libovolně zapůjčit své zdroje vlivu na Vyčerpání, nebo nekonečně propůjčovat manévr velmi přesně + velmi nepřesně.
Otázka gusta

4) Opět bych omezil časovou vzdáleností (abych si někoho nemohl přivolat teĎ a tady.) Nevidím důvod, proč dávat tak vysoké vyčerpání. Obsahové pravomoce (což toto opět je) stojí většinou jeden Vliv. Tato není úplně slabá, mohla by být za 2. Ale hlavní cenou by mělo být, že "hráč musí poskytnout logické zdůvodnění proč se postava na daném místě nachází.", jak se tu obsahových pravomocí občas dělá. (viz krolli ZS Kořeny magie)

5) Postevník - Ok, tady je spíše otázkou na běžná pravidla, jak se to sčítá s ostatními slevami na léčení vlivových Jizev.

6) Vzkříšení - jak řekli jiní, je třeba se vypořádat s otázkou co Postihy, Požehnání a zejména příčina smrti. Jinak fajn, IMHO vyvážené.

7) Bystrozraky - sesílání zkrze pohled je zajímavé, v zásadě proč ne (jde to myslím u ovládnuté zvěře, ne?), ale zní to jako samotatná dovednost/akceschopnost. Nevím, je to dost silné, umožňuje to sesílat cokoliv kdekoliv.
(V revizi bychom to řešili možná podobně jako elixíry - bude to umět jen neposílenou(= základní) magii).
Odstavce!

8) Duchovní čistota - vzhledem k tomu, co plánujeme udělat s Esencemi v revizi, se mi první část schopnosti těžce nelíbí (leda by stáli Suroviny; možná kdyby to jen odstraňovalo materiální potřebu esence, ale zachovávalo její efekt? Jo, to zní fajn.)
Druhá část je fajn, pokud přivoláváním bytostí považujeme pouze za účelem pokládání otázek, a nikoliv nějaké vyvolávání Pomocníků, které se určitě někde pohybuje.

9) Ruce léčitele - schopnost spočívá v okamžitosti, nebo i anuluje potřebu vynaložení 5ti zdrojů léčeným na snížení jizvy? Pokud první, je zbytečně drahá, pokud druhé, je levná. Lezení do zelí co se vlivových Jizev týče se mi úplně nelíbí, ale to je ještě taky otevřená otázka.

10) Mučedník - Zdroje Vlivu bych přenášel pomocí něčeho jiného, třeba Magie Mysli nebo Zvířat. Jinak velmi dobré.

11) Kazatel - bez problému
12) Boží vůle - bez problému

13) Klatba - hm,hm, toho strážce bych možná řešil jinak co se zdrojů a efektů týče. (Za zdro jprostě zranitelnost k porušení pravidel a basta, nebo tak.) Je to otázka síly a vyvážení, nemám u sebe mistry, abych to plně porovnal.

14) Tkadlec osudu - Ok, velmi pěkné řešení.
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Kahla o.s.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 20. 3. 2015, 03:56

Jsem rád za vaše komentáře. Jak je asi z popisu některých schopností jasné, tak to ještě není úplně hotové a je to spíš taková pozdní betaverze. Teď to hlavně potřebuje odladit ceny a nedostatky a za vaše připomínky vám moc děkuji :)

Maro:

Díky :) Taky mi tu takové povolání chybělo, i když se něktéré části dají najít třeba v paladinovi nebo inkvizitorovi. Snažil jsem se taky aby to povolání bylo i tématicky univerzálnější a nebyla z něj "svítivá žárovka" jak tu někteří nazvali paladina :D

Druhá šance - Přemýšlel sem jestli to nepřejmenovat na Kolo štěstěny, ale nějak mi to až moc bilo do očí. Druhá šance je podle mě v pohodě, i když Boží vůle by taky seděla.

Navíc se ta schopnost dá použít i na přátele a tam to sedí dokonale :)

A jak se tam píše, nepotřebuje to žádnou akci.

Poustevník - Souhlasím, že to navenek působí divně, ale je to myšleno takhle: získáš přirozený klid, zodpovíš si na otázky, které tě kdysi trápily, pohybuješ se jistě a vzbuzuješ přirozenou autoritu (tedy se z tebe nestane ten typ poustevníka, který je popisován v bestiáři :D). Navíc to je jen popis, nemusíš strávit pár let sám v jeskyni aby sis mohl tuhle schopnost vzít. Může se to pojmout různě.

A jo, je to v podstatě kombinace těch tří ZS. Zvednout to na 2 by asi bylo příliš silné, možná to změnit tak, že si po výběru téhle schopnosti vybereš jeden typ jizev, na které se to uplatní. Ale nevím, celkově bych tuhle schopnost možná i vypustil.

To s posílením magických okamžiků pomocí meditace je ale zajímavé, zkusím o tom popřemýšlet :)

Ruce léčitele a Mučedník - Tohle byly nejhorší schopnosti na vybalancování a stále ještě nejsou úplně v pohodě no :D

Duchovní čistota - To by se podle mě spíš hodilo k Inkvizitorovi. Myslím, že Magický rukopis dělá něco podobného.

Fafrin:

Díky :) Úvodní fluff je podle mě už hotový takže tam asi ani nemá cenu moc co řešit. Maximálně popis samotného povolání by asi chtěl přepsat, protože mi přijde, že tam opakuju stejnou větu různými způsoby, ale to je to nejmenší.

1) Druid tam měl být a dost sem ho tam chtěl, ale nejdřív jsem jeho magie nacpal jenom do dvou ZS a měl jsem problémy vymyslet další do kterých by se hodil tak sem ho nakonec vyškrtnul. Později sem na něj už zapomněl úplně :D. S radostí ho tam ale přidám, jenom budu muset popřemýšlet jak přesně. Nějaké nápady? Mě samotného zatím napadlo akorát přidání Magie kamene do Bystrozrakého a Magie vody do Vzkříšení.

2) Bože, já sem tam dal tu úplně starou verzi, která kombinuje různé nápady a má to ještě název jiné schopnosti :D Později to vyštrachám a opravím. Původně to byla obsahová pravomoc, teď je to v podstatě ale hadačství rozšířené o budoucnost. S tím, že čím vzdálenější budoucnost, tím zahalenější, nepřesnější a abstraktnější se vize stává. Mohla by se například třeba proměnit v symbolickou vizi, která se dá vyložit různými způsoby.

Do roka a do dne samozřejmě mám taky rozpracované a zrovna to má mít název Proroctví :) Jenom zatím není hotové a je to teď v podstatě Paladinova Přísaha v bleděmodrém.

3) Může se to brát jako takové vylepšené Přesně. Navíc to může Propůjčování Velmi přesně/nepřesně mi přijde o dost méně zajímavé. Navíc by se to asi ani moc nevyužilo, jelikož na takové úrovni už hráči většinou Mistrovství v nejčastěji používaných dovednostech mají sami.

4) Tady je to už obsaženo tím "logickým vysvětlením". Samozřejmě si nemůžeš hned přivolat Pepu k sobě, když s ním před pár vteřinami mluvil na druhém konci města jiný hráč, protože až tak moc ohýbat osud normálně nedokážeš :) Mohl by se objevit třeba za hodinu nebo jak dlouho by mu tam trvala ta jeho cesta. A stojí to 3 Vlivy protože sem se bál, že je to příliš silné :D Změním to na 2 Vlivy.

Je to v podstatě schopnost na vytváření CP nebo ovlivňování již existujících. Něco jako Styky.

5) Jak už říkal Maro, je to v podstatě Dobrá nálada, Nezdolnost a Vznešenost v jednom. Tudíž se to s nimi nesčítá, pokud se jedná o ZS.

6) Je otázka, jestli taková kouzla končí smrtí toho, kdo je očarovaný. Jestli ne, tak by na jeho těle přetrvávala dál. Osobně se mi líbí spíš možnost, že kouzla stále přetrvávají a možná přestanou doopravdy působit až s okamžikem, kdy se touto schopností už tělo nedá vzkřísit (tudíž za nejbližšího soumraku/úsvitu či po uplynutí hodiny.

Jinak jsem se bál, že to bude ohodnoceno jako nejvíc OP věc ze všech :D

7) Náročnost tam je, protože lepší omezení nenapadlo. Hlavně aby Prorok nemohl jen dřepět ve věži 50 km daleko a stejně kouzlit jako pominutý a úplně stejně, jako kdyby tam vážně byl (a kdyby to vážně chtěl, tak by si musel vytvořit artefakt).
A ano vím, blbě se to čte :D Psal sem to všechno v na noťasu v notepadu, proto ten pitomý formát. Zlepším to.

8) Tohle je druhá schopnost u které nevím, jestli ji nenahradit něčím jiným (první je Poustevník). Sám jsem ani nevěděl, jak to přesně udělat. První verze prostě způsobovala, že essence nezpůsobují jizvy. Druhá zase umožňovala čarovat úplně bez essencí a zadarmo jako třeba mág. Změnil sem to na tohle potom co mi řekli, že je to tak brutálně silné. Celkově by asi bylo lepší změnit samotný systém essencí, což se zřejmě stane v revizi. V současné podobě je moc rád nemám :D
Vztahuje se to na základní použití hadačství, tedy cestování do Snového světa a povolávání bytostí za účelem zodpovězení otázek, kdy na obě věci je potřeba za každou osobu/otázku zaplatit suroviny. Tohle tu nutnost eliminuje.

9) Léčený nemusí platit nic. Byla to pro mě nejtěžší schopnost na vybalancování. Původně to stálo 3 zdroje :D Taky to původně používalo různé typy magie (Magie ohně na tělesné, Magie mysli na duševní atd.) namísto , dokud mi to známý nedoporučil :) Stačilo by zdražení na 5 zdrojů? Má to výhodu okamžitosti a také to, že to může léčit i nevyléčitelné jizvy. Tak by to nemuselo být i levnější.

Vliv tam je, protože je to inspirované Paladinovou schopností Sebeobětování. Ten taky dokáže na sebe přenést i Vlivovou jizvu někoho jiného a ještě ji o úroveň snížit :)

10) To je relikt z doby, kdy to byla součást ZS Ruce léčitele :D Nevím, podle mě by tam mohlo být obojí. Chtěl sem se vyhnout tomu, aby magie nahradila všechny dovednosti (jak jsem byl už varován). A když už má mág sociální dovednost tak proč ji nevyužít. Tahle stránka mága je podle mě trochu opomíjena :)

13) No, s vydáním revize se ta druhá část stejně asi bude muset změnit, protože se v ní prý přepracuje mechanika Nástrah (což sem rád, protože se mi v základních pravidlech moc nelíbí). Nějaké konkrétní návrhy jak to zatím změnit? Je to omezeno tím, tedy i jak jak bůh/osud/průvodce hrou rozhodne. Navíc potřebuje k případným zločinům Prorok shromáždit i nějaké důkazy a prezentovat je příslušné "Vyšší moci" (Což v popisu není, doplním). Nemůže si jen tak nakráčet do trůnního sálu, obvinit krále ze všeho na co si vzpomene a doufat, že král vážně aspoň něco z toho udělal. Kdyby to někdo chtěl vážně nechutně zneužívat tak bych se nebránil možnosti, že je postižen Klatbou on sám :D

Také to asi z popisu až tak nevyplývá, ale definice "zločinu" by se měla řídit podle Prorokova božstva (jestli teda nějakého má) nebo jeho víry. Hustodémonsky krutopřísný temný bůh zla by asi zločinem nazval něco jiného (např. mě napadá ničení zlých nemrtvých a běsů a šíření "dobra" na zemi) než bůh míru a lásky. Pro případné bezvěrce by tím "božstvem" byl právě osud.
Naposledy upravil(a) Rodario dne 20. 3. 2015, 15:55, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2169
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Fafrin » 20. 3. 2015, 11:09

ad 1) Jak začlenit druida:
(a) Přidat Magii vody a Magii Kamene do ZS Proroctví (dvě magie - možnost použití jiných posilujících ZS nebo pomůcek)
(b) Přidat Magii vody do ZS Vzkříšení (voda života je poměrně tradiční obraz), lze přidat i Magii rostlin
(c) Přidat Magii země do ZS Bystrozraký (případně i magii vody nebo magii rostlin)

ad 2) ok
ad 3) Šlo mi o současné provedení velmi přesně a velmi nepřesně a to dodatečně případně.
ad 4) ok
ad 5) hm... já bych sčítal, ale to sem prostě nepatří.
ad 6) hm, není limit soumrakem/úsvitem a současně hodinou duplicitní? Anení hodina nějaká divná jednotka? Ta se nikde jinde nevyskytuje.
ad 7) a 8) ok
ad 9) Jestli léčený neplatí nic, tak je to divně levné. Musel bych si to porovnat s jinými léčícími mistráky.
ad 10) mno, tvůj prorok, já bych použil magii zvířat/mysly
ad 13) počkám jak se to vyvine
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Kahla o.s.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 20. 3. 2015, 18:56

Fafrin:

1) Ok, to jsou dobré nápady :)

5) No, kdyby se to sečetlo tak by to snad až tak silné nebylo. Nebo to teda zlepšit na 2, ale nevím, jestli by to teda nebylo až dost silné.

6) Když někdo umře pět minut před soumrakem tak na započetí rituálu má po soumraku Prorok ještě 55 minut. Ale tak můžu to zrušit.

9) Ono ani moc není s čím srovnávat, protože nic takového tam není :D Nejbližší je Paladinovo Sebeobětování a Alchymistova Živá voda.

10) Ještě o tom popřemýšlím, asi tam tu magii skutečně dám. Mohl bych tak zapojit i Druida.

13) Uvidím no, teď to snad jakžtakž funguje. :) S první částí problémy nejsou?

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 21. 3. 2015, 00:45

Pár změn:

1) Přidal jsem Druida.

Proroctví - Magie kamene a magie vody

Vzkříšení - Magie vody a magie dřeva

Bystrozraký - Magie kamene k první části, magie vody k druhé

Pokud vás napadne ještě něco tak řekněte :)

2) Změny v ZS:

Proroctví - Správná verze, nakonec nechám tenhle název.

Poustevník - Změnil jsem zatím slevu na hojení jizev na 2, mělo by to být podobné jako Černokněžníkova Krvavá daň, až na to, že tohle zdroje šetří.

Ruce léčitele - Zdraženo na 5 zdrojů

Mučedník - Přidána Magie lidské mysli k Vlivu v kouzelnictvu či duchovenstvu.

Duchovní čistota - Zatím jsem to vyřadil ze základních ZS a přidal to k dodatečným. Takhle má Prorok 12 základních ZS jako mají všichni kromě Stína (ten jich má 11).

Otázka 1): Myslíte, že je rozdělení příslušných povolání dostatečně dobré? Šaman má třeba 7 schopností, Mág 5, zatímco Druid a Čaroděj 3. Nepočítám schopnosti bez podmiňovacích dovedností.

Otázka 2): Nějaké nápady na zmíněnou schopnost typu Do roka a do dne? Z originální verze vznikla Klatba a teď mám tohle: Tedy, Prorok pronese nějaké neurčité, tajemné a symbolické proroctví, které se nejméně do roka splní. Osud sám se bude snažit o to, aby se tak stalo. Veškeré akce, které by výrazně zabránily naplnění proroctví jsou Náročné.

Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2169
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Fafrin » 21. 3. 2015, 19:55

ad 5) To bych zase nezvyšoval, to by činilo příslušné tři slevové ZS v danou chvíli nadbytečnými.

ad 9) a) Schopnost léčit okamžitě či běžně neléčitelné věci bez potřeby lektvaru či obecně substance je Imho sama o sobě dobrá ZS, resp. její část. Srovnatelnou schopností je ZS Živá voda a její aktivace stojí 12 surovin.
Takže bych se pro tuto schopnost (aktivace schopnosti léčit nezhojitelné jizvy) nebál nasadit pořádnou cenu.
b) Jinou věcí je schopnost okamžité léčby obecně léčitlené Jizvy, tam to v zásadě není tak silné, a bude to mít uplatnění i po revizi, takže aktivaci bych viděl na pár zdrojů, max 3. (Možná tolik, kolik je velikost jizvy kterou léčím...)
c) A poslední věcí je obecná sleva 1 na Léčbu cizích Jizev, a to zní jako (bez aktivace, duše).
d) Pokud by se jednalo o schopnost přiložením rukou okamžitě zhojit cizí Jizvu o 1, vzhledem k tomu, že u Paladina to stojí 2 zdroje, s tím, že si to se vším všudy vezme na sebe a již to nejde opakovat, viděl bych to asi na 3 zdroje, s tím, že to trvá delší dobu (nelze v boji). S možností opakování si nejsem jist.
A tím se dostáváme k tomu, že u Mistrů mám spoustu problémů s naceněním některých schopností.

ad 6) A minuty měří kdo, když v době, o které se bavíme, pokud vůbec v obci byly hodiny, tak byly nastaveny na čas obce posunutý o pár minut proti obci vedlejší a nikoliv na nějaké jednotné časové pásmo?

ad 13) Trošku se tam do sebe míchají pravidla a fluff a nevím, kde udělat čáru. A kombinaci chabě, nepřesně a hloupě se říká Zranitelnost.
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Kahla o.s.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 21. 3. 2015, 21:02

5) To je pravda no. Možná prostě určit, že se s nimi sčítá a nechat ji na 1 nebo prostě určit, že si hráč po výběru té schopnosti sám vybere dva typy jizev, na které se sleva vztahuje.

6) Co já vím, to už bychom se mohli bavit třeba o přesných rozměrech Vědminy chýše. :D Můžu to změnit na "den a noc", jako je u Žrece nebo prostě tu hodinu odstranit.

9) Možná by bylo lepší rozdělit tuhle schopnost na dvě části. Jedna pro léčení obecně léčitelných jizev a jedna pro léčení neléčitelných jizev s různými cenami (a možná i různými délkami rituálů).
Co se živé vody týče, tak jestli to chápu správně tak je jizva okamžitě vyléčená, na nic se nehází (max. na podávání lektvaru) a žádné zdroje to nestojí ani od léčeného (má sice časový limit, na tom ale až tak nezáleží pokud se to bude týkat jizev hráčů). Takže to tahle schopnost určitě nenahradí.
A Paladin si může celou jizvu vzít na sebe a tím někomu značně ulehčit život. To je někdy velká výhoda. :) I když souhlasím, že by to mohlo být levnější. A bez možnosti opakování bych to nedával. To radši dát větší cenu.
Teď to stojí 5 zdrojů. Pokud bude mít dotyčná postava třeba 9 Duše a Amulet s pěti zdroji, tak může vyléčit Jizvu druhé úrovně a potom jí zbydou už jen 4 zdroje duše a prázdný amulet.

13) Zranitelnost sem našel jen v bestiáři a tam jen značí akce, které jsou proti této nestvůře automaticky a zdarma PŘESNÉ, LSTIVÉ a MOCNÉ. Bral sem to z popisu Přísahy u Paladina, kde to je taky rozepsané.

Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2169
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Fafrin » 22. 3. 2015, 13:08

ad 9) Živá voda - já ji chápu tak, že za 12 Surovin dostanu možnost vytvořit lektvar, který dokáže okamžitě zhojit jinak nevyléčitelnou jizvu. čili samozřejmě do lektvaru ještě vrazím nějaký vhodný počet zdrojů na léčení(x 5 Surovin), jako u standardního lektvaru, specifikuji jakou jizvu je schopen léčit (Pokud si nezaplatím Všelék +1 Surovina). A při podání lektvaru házím na léčbu tělesných Jizev úplně standardně.
Schopnost bohužel není diskutovaná v části o magii, takže obecně i interpretace, že 12Surovin je vše co je potřeba je asi možná, ale pak je na libovolnou jizvu větší něž 3 včetně (a někdy se to může vyplatit i na dvojce) výhodné použít Živou vodu. Což nedává moc smysl.

ad 13) Aha, takže potřebujeme terminus, který tento stav popíše. Píšu si.
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Kahla o.s.

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Prorok

Příspěvek od Rodario » 22. 3. 2015, 16:47

9) Aha :D Tak jak je ta schopnost popsaná to ale zní právě tak, že stačí jen těch 12 surovin. To by podle mě potřebovalo dovysvětlit v části o magii, protože my sme to třeba tak doteď hráli...

13) Aspoň sem pomohl :)

Odpovědět

Zpět na „Dračí doupě II“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host