Městské státy

N.O.S. je zkratka pro Nový, Originální Setting. Kolektivní snaha udělat společně svět, který by nebyl jako ty tucty stejných světů, které se válí po webu.
Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Městské státy

Příspěvek od Ecthelion » 26. 1. 2007, 17:52

Dovolil jsem si založit topic o městských státech, protože to je celkem podstatná část světa. Hráči se sice většinu času budou pohybovat právě mimo tyto enklávy civilizace – v Pustině (která by možná stála za samostatný topic), ale podle mě je podstatné definovat stabilní oblasti (rád si definuji pozadí pro hru i když tam zasahuje třeba okrajově – netápu pak ve vzduchu).

Shodneme se na tom, že prozatím nebudeme vytvářet nějakou mapu a přesný popis, ale naopak necháme hráčům volnost ve vytvoření vlastní části světa v Pustině. Je proto třeba vytvořit city-burner, který by jim k tomu poskytl vodítka a jeden až tak tři příklady, které by jim ukázaly jeho možnosti.

Pokusil jsem se shrnout poznatky, které byly zatím napsány:

- městské státy vznikají ve stabilních oblastech (oblastech stabilních anomálií)
- každý má jiné podmínky (podnebí, rozloha, suroviny) a může zde v návaznosti na stálou anomálii působit stálá drobná mutace, která odliší jeho obyvatele (od převažující barvy očí nebo vlasů až po výrazné změny – barva pokožky, počet rukou, přítomnost křídel v celé populaci, atp.)
- v návaznosti na jiné podmínky se vyvinula v každém státě jiná forma vlády (republika, tyranie, oligarchie, teokracie, atp.), jiná kultura a zvyky, jiné formy náboženství a také jiná technologická úroveň (od polobarbarských států nestojících příliš nad úrovní mutantů z Pustiny, přes rozvinuté státy využívající parního stroje až po polofuturistické (a velice vzácné) výjimky založené na rozsáhlém užívaní magotechniky (tady by ale spíše než stabilní byla oblast silně nestabilní))
- státy spolu bojují o kontrolu nad jednotlivými stabilními oblastmi, nalezišti surovin a bezpečnými koridory
- nenávidí nebo pohrdají Poutníky bez jejichž pomoci se ale neobejdou

Snad jsem to shrnul všechno. Pokud s tím nebude mít nikdo žádný problém, můžeme to myslím považovat za obecnou charakteristiku městských států.
Kdyžtak se tenhle topic může smazat a obsah přesunout jinam, aby tady nebyl zbytečný zmatek...
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5904
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 28. 1. 2007, 07:22

City burner

Velokost:
Nepatrný- stovky metrů čtverečních
Malý-pár kilomerů štverečních
střední- několik desítek kilometrů čtverečních
Rozlehlý-mnoho desítek km čtverečních
třeba dořešit, nemám přesnou představu o tomjak by to mělo být velké

Počet obyvatel:

Nic- a tím pádem odpadají jakékoliv státotvorné volby
Velmi málo- pod 100
Málo- 100-1000
Dost-1000-10000
Mnoho-10000- 50000
Velmi mnoho-50000-200000
Neskutečně mnoho- víc než 200000
taky třeba dořešit

Povaha:

Stabilita-stabilní zóna, bez pevné anomálie.
Pevná Anomálie-jakákoliv pevná anomálie (udělat burner na Anomálie :wink: )
Velmi mělká Pustina-Město stojí ve vemli mělké Pustině... umožňuje rozsáhlé využití magtechu.

Tech level:

Doba kamenná-uzavřená komunita, bez přístupu k jakýmkoliv technologiím.
Středověk-komunitata, bez znalosti běžně dostupné techniky, tj střelných zbraní a parního stroje.
Vyspělý-střelné zbraně, parní stroje, jednodušší magtech
Magtech-průmyslové využití magtechu

Míra mutací

Žádné- mutanti prostě nejsou
Málo- 5%-15% jsou mutanti
Hodně- až 50% jsou mutanti
Většina- přes 75% populace jsou mutanti
Všichni- pouze mutanti

Druh stadnartní mutace- viz. mutation burner. :wink:

Zřízení-

Anarchie-co dodat, snad jen, že není možné zavést jinou míru kontroly, než žádnou
Demokracie-jakékoliv zřízení, kde se občané účastní aspoň voleb (de samozřejmě o definici občana :>;o) )
Diktatura-Vláda jedné strany, automaticky policejní stát
Teokracie-vláda nábožernských vůdců, není možná "žádná" míra kontroly

Míra kontroly-

Žádné-prostě nic, dělej si co chceš!
Běžné-prostě normál
Přísné-policejní stát

Hlavní náboženství-

Atheismus/Agnosticismus-co dodat
Běžné kulty-Uctívání místních bůžků
Kult Pustiny-uctívání Pustiny jako Boha
Kult Anomálie-Uctívání místní Vědommé Anomálie (pouze pokud je přítomna vědomá Anomálie)
Stará víra- Praktikování náboženství z doby před Pustinou (Pustina vnímána jako trst boží) napsat něco o původním stavu světa
Více směrů-prostě existuje více směrů vedla sebe nelze zavést jinoui volbu ve fundamentalismu, jak tolerantní.

Náboženský Fundamentalismus

Agresivní-přímé napadání okolních "nevěřících" států
Přísný-likvidace nevěřících na vklastním území
Omezující-snakce pro nevěřící.
Nízký-Běžný člověk nedůvěřuje nevěřícím
Tolerantní- Jiné náboženství je tolerováno.

Armáda-

Žádná-nic
Malá-co dodat
Větší-dost vojáků,plno kasáren
Vojenský stát-všichni obyvatelé sou vojáci

todle by mělo nějak ovlivňovat pravidlo pro válku mez státy, jesi ho tam teda chceme...?

Vzah k cizincům-

Izolace-cizinci vyháněni, stříleni.Aspoň malá armáde je potřeba na něco takového, pokud není zřízení anarchie a lidi nejsou ozbrojení.
Kontrola-vizinci pod neustálým policejním dohledem (vyšší míra kontroly než "žádná")
Nedůvěra-Obavy a možné útoky ze strany běžného obyvatelstva
Přijetí-otevřená komunita, bez výraznějších předsudků

Vzah k mutantům

Střilet!-likvidace mutantů na potkání (max. míra mutací: "žádná")
Zákaz vstupu-mutanti vyháněni do Pustiny (max. míra mutací: "žádná")
Tvrdá perzekuce-Mutanti slouží jako otroci (max. míra mutací: málo)
Perzekuce-Mutanti jsou občany druhé kategorie (max. míra mutací: hodně)
Tolarance: Mutanti tolerováni (jakákoliv míra mutací)
Mutanti sobě!: Nemutanti perzekuováni (min. míra mutace: hodně)
Nic než mutace!!!: Nemutanti likvidováni, odvlékáni do Pustin aby byly "obdarováni" mutací (min. míra mutace: všichni)

Vztah k magtechu

Spálit!-Magtech likvidován, uživatelé trestáni (max. tech level: vyspělý)
Ignorován-Magtech není využíván, ale není zakázán (max. tech level: Vyspělý)
Omezen-Na využití magtechu je třeba mít zvláštní povolení (magtech level: cokoliv)
Průmyslové využití-co dodat (tech level:magtech)
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 28. 1. 2007, 13:37

Tak já si dovolím hodit pár návrhů:

Velikost:
- udělal bych je spíš stísněné, tak do rozlohy těch několika desítek km čtverečních maximálně

Počet obyvatel:
- osobně bych dal na jedno město tak do sto tisíc maximálně (jsem minimalista... $D)

Tech level:
- možná Vyspělý rozdelit na jeden dva stupně - do tohoto stupně bude spadat většina států a nebylo by od věci trošku to ještě rozdiferenciovat

Zřízení:
Anarchie - hmm.... podle mě je anarchie krátkodobý stav, který je dlouhodobě neudržitelný - většinou se transformuje do nějaké formy vlády tvrdé ruky, ale klidně ho tam můžeme nechat.
Demokracie - jde o systém, ve kterém se plnoprávní občané podílejí svým hlasováním na státním zřízení
a) plnoprávnými občany jsou všichni obyvatelé státu zde usazení
b) pouze všichni muži (od určitého věku)
c) omezená skupina obyvatel (ať již je tato skupina určena rodovou nebo jinak dědičnou formou, může jít o plnoprávné občany určené historicky, kde většinu budou tvořit obyvatelé druhé kategorie nebo může být tato skupina určena majetk)
Diktatura - ať již vláda jednotlivce (monarchie, tyranie) nebo vláda několika jedinců uzurpujících si moc (skupina aristokracie, nějaká forma Triumvirátů, Tetrarchie, atp.)
Teokracie - buď faktická (formálně je hlavou státu někdo jiný, hlavní slovo má však kněž nejvyššího náboženství nebo prorok) nebo statutární (vládne nejvyšší kněz, prorok nějakého kultu nebo je nejvyšší vládce zároveň veleknězem)
Kolonie - městský stát založený jiným státem, který je pod jeho přímou kontrolou; kolonie mohla být založna pro obsazení nově objevené stabiln oblasti, k rozšíření politického vlivu původního státu, k získání nerostných surovin, ochraně důležitého koridoru nebo k ohrožení jiného státu; může se jednat o město (nebo městečko) v mírné Pustině
Oligarchie - město je pod kontrolou několika nejvýznamějích občanů (může se jednat o nějaký Sněm aristokracie, několik nejbohatších magnátů nebo vojenských velitelů; rovněž se může jednat třeba o vládu širšího rozsahu (vláda Tří tisíc (nejvýznamější občané), kteří si vyberou užší skupinu vládců))
Obsazené město - město, které je pod přímou kontorlou některého z okolních států; bylo dobyto, kapitulovalo nebo bylo obsazeno díky zradě, ale jsou zde přítomny okupační jednotky a prosazuje se zde správa vítězného města; vládcem může být původní vládce a může být zachováno jeho původní zřízení, častěji však je pod vojenskou správou nebo je zde násilně zavedeno zřízení vítězného státu

Nerostné suroviny
Nulové (musí všechny získávat bojem, krádežemi, přepady nebo obchodem)
Slabé
Průměrné
Nadpůměrné (může přebytky prodávat a profitovat z toho, stále ale musí pokrývat nedostatek některých surovin)
Absolutní

Specifické (naleziště unikátní suroviny, které je hlavním dodavatelem)

... na válce zapracuju večer, pak to sem hodím...
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5904
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 28. 1. 2007, 14:22

Ecthelion: Tak bych navrhoval rodělit tech level "vyspělý" takto:

"Předindustriální"-existují drobné, mnohdy ještě cechovní manufaktury, ne však větší továrny továrny, využívá se pouze jednoduchých parních strojů a to víceméně výjimečně. Typické zbraně představují jednoduché pušky a zastarávající děla.

"Industriální"-existují tovární komplexy, plné využití páry a případně první nasazení ropných produktů, elektřina je známa občas i využívána, ve válkách jsou nasazovány strojní pušky, Spolu s pokrokem ve vědě dochází k oběvům magtechu (nebo k skoumání dovozového magtechu...)
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 28. 1. 2007, 15:15

Fritzs: :clap: Přesně tak jsem si to představoval.
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

jonka
Příspěvky: 1977
Registrován: 13. 12. 2006, 23:14
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od jonka » 28. 1. 2007, 17:10

Politika a Frakce

Tohle by melo priblizit predstavu o zivote ve meste jako takovem z hlediska politiky, mocenskych sil a typu vlady. Existuji mesta, kde se zije "normalne" a nejaka politika se moc neresi, ale jsou mesta ve kterych to vre, probihaji boje a revoluce a podobne.

Co se tyce technologie a frakci nemaji na danou frakci vliv, respektive Roajaliste stejne jako Horda muze pouzivat strelne zbrane, vse zalezi na danych podminkach, nekde muzou porad vladnout mece a nejlepsi technologicka vymozenost bude bambitka a parni stroj. Takze technologie spis zalezi na samotnem meste nez na frakci.
Kazde frakci jde o to, aby prosadila svou formu vlady, za frakci stoji lide, sympatizanti i primi ucastnici, nekteri obyvatele jsou "neutralni", nerozhodnuti takovych lidi muze byt klidne i vetsina. Co je vsak rozdil oproti soucasnemu svetu je to, ze lide, kteri tvori frakci nebo ti kteri s ni sympatizuji, jsou presvedceni o tom, ze dany smer, styl zivota je spravny. K tomu je (mozna) potreba pochopit rozdil mezi soucasnym svetem a onim svetem s pustinou je ten, ze v nasem svete mame v podstate "globalni mir", nic nas neohrozuje zvenci-zadna prirodni hrozba. Naproti tomu NOS svet je v akutnim ohrozeni Pustiny a lide v pripade ohrozeni maji tendence panikarit, spolcovat se a delat ruzne jine nam divne veci. Kazdy ma ruzny nazor jak se v ohrozeni zachovat ale vsichni maji spolecne to, ze jsou skalopevne presvedceni ze by to "takhle" melo byt.
Svet NOS je surový (ve smyslu cerstvy, cisty energicky) a lide jsou zvykli delat veci naplno, malokdo si rika nejak bylo nejak bude, vetsinou je potreba delat veci okamzite a na nejake slozite rozjimani neni cas.

Frakce jsou popsany ve sve nevyraznejsi forme, konkretni situace a chovani by mela zalezet misto od mista. Cizinci jsou mysleni, "dobrodruzi" a ti co tam nejsou doma, minoritni forma znamena to, kdyz neni frakce v dominantni pozici jake ma tendence se chovat, pripadne jejich typicti presdstavitele.
...

K myslence frakcí a stalejsiho konfliktu v nekterych mestech me privedl post od Ectheliona, kde popisuje boj zastance krale s rebely, coz se mi libilo a tak sem to rozvedl : )
Souboj Roajalistu s Rebely by mel byct charakteristickym prikladem boje frakcí a je to takovy souboj dvou "klasickych" nepratel.


Popis frakcí

Roajalisté
Roajalisté jsou lidé tihnouci k vlade skrze monarchu, krale, cisare nebo jineho vudce s "neomezenou" vladou. Roajalisté mijuji tradicni hodnoty a to ze "veci jsou tak jak vzdycky byly" a pouzivaji spojeni jako "stare dobre casy" a podobne. Po vladci (casto dedicny post) je druhou nejvyznamnejsi slozkou slechta, slechtici zaujimaji ruzne vyznamne pozice ve meste at jde o spravu mesta az po vojenske slozky.
Spokojeni roajaliste jsou loajalni svemu vladci, nespokojeni roajaliste chteji vladce vymenit, pripadne chteji vymenit nepohodlnou slechtu, vzdy vsak chteji kralovstvi/cisarstvi zachovat. Roajaliste maji radi pevne struktury a jistoty.

Cizinci
nemaji ve statni strukture prilis moznosti uplatneni, ale pokud nejsou nepratelsti jsou akceptovani. Vyjimkou jsou pripady kdy jsou soucasti dvora "odbornici" kteri nejsou z puvodni linie. Vzdy vsak musi prokazat loajalitu vuci vladci a vladci musi mit vuci danym lidem sympatie. Marco Polo by mohl byt prikladem takove osoby, casto jsou najimani (natrvalo) magove, inženýři, vědátoři. Zoldneri jsou akceptovani ve vojenstvi, zastavaji vsak pozici rovnou muzstvu, roajaliste nelibe nesou pokud jsou nezavisli zoldneri vojensky uspesnejsi nez jejich vlastni jednotky a muze to vest ke konfliktum.

Prirozeni nepratele
(ne nutne se vzdy vede valka, vztahy jsou vsak vzdy minimalne slozite, konfliktni)
Rebelove, Horda, Korporace. Roajaliste dobre spolupracuji s Legionari, Pacifisty a obcasne Teokraty.

Minoritni forma
Vladce a slechta maji spise formalni charakter, jsou zachovany tradicni hodnoty.
Charismaticka osobnost, recnik, diplomat jsou take projevem minoritniho Roajalismu.


Rebelové
Rebelove touzi po zmene. Jsou to revolucionari plni novych myslenek. Jejich cilem povetsinou byva vytvorit statni uskupeni zalozene na vlade lidu, tzn republika nebo demokracie nebo chteji zachovat/vytvorit urcitou formu anarchie

Cizinci
jsou vitanymi spolecniky rebelu, dulezite je ze sdileji stejnou myslenku jako sami rebelove

Prirozeni nepratele
Roajaliste, Legionáři, z casti Teokrate nabo Pacifiste

Minoritni forma
Anarchisticke spolecenstvi, nebo spolecenstvi rebelu nemajici jeste dostatecnou silu menit beh veci.
Rebel, volnomyslenkar, odpadlík.


Legionáři
Legionari je vojenske uskupeni mesta. Je zalozeno na to, ze mestu vladne vojensky nejvyse postavena osoba. Forma legionarskeho mesta se muze ruznit od spartakovskeho vzhledu az po policejni stat, muze klidne jit jen o to, ze vojensky vliv je ve meste natolik silny, ze nedava prilezitost ostatnim k uplatneni. Legionarska vlada, lepe receno vojensky zalozena vlada vznika vetsinou na mistech kde dochazi k velkym bojum s Pustinou, pripadne vznikne jako "neutralne" ladene vycvikove mesto kdyz je v okoli mnoho znesvarenych mestskych statu. Cest, slava, disciplina, vitezstvi jsou klicove slova v Legionarskem slovniku.

Cizinci
opet nemaji prilis uplatneni, neradi jsou videni tuláci a nuzáci, takovym lidem je pak doprano "pomoci" ve forme zarazeni do muzstva, vycviku, boje, protoze jedno z legionarskych prislovi rika "kdyz jsi slaby tak jaky je duvod tveho byti? kdyz nam nepomahas tak proc tady jsi?". Akceptovani jsou obchodnici, diplomate, vojaci. Neni vyjimkou ze ve vojensky zalozenem meste se utvari legie z najemnych bojovniku, sluzba v legiich je vsak delsi. Co se tyce uspechu nezalezi zda jste cizi nebo "vlastni".

Prirozeni nepratele
Rebelove, Horda, Moderniste

Minoritni forma
Dobre vycviceni, bojem zoceleni legionari s vlastnim nazorem na svet, rebelujici nebo vyslouzili se casto oddeluji od puvodni legionarske kolonie, a byvaji vitanou pomoci jinych jednotek v ostatnich mestech. "Zoldnerska praxe" je beznou soucasti zivote v Pustine i mimo ni.
Jako minoritni legionarske(vojenske) spolecenstvi muze spolupracovat s jinymi frakcemi, v pripade loajality s Roajalisty je asi nejbeznejsi, vyjimkou neni ani spojeni s Rebelskou frakci, takove mesto byva velmi bojove ladene


Teokraté
Teokraté jsou velmi verici lide, kteri jako sve autority prijmaji jen bohy pozehnane, nebo "bohy pozehnani" se urcuji lidem jako autority. Teokraticke spolecenstvi byva casto rigidní a vira je vyzadovana. Casto je teokraticke spolecenstvi úžeji svazano s magii. Teokrae se neboji vyuzivat ostatni frakce ke splneni vlastnich cilu byvaji silnymi ale nevyzpytatelnymi spojenci.

Cizinci
pokud nemaji stejne vyznani to maji v teokraticke spolecnosti slozite a prinejlepsim jsou vykazani pryc. Akceptovani jsou lide z obchodnich a diplomatickych sfer ale i je "bedlive strezi oko bozi". Slova jako kacíř, inkvizitor nejsou v teokraticke spolecnosti nicim neznamym.

Prirozeni nepratele[/í]
Rebelove, bezverci nezavisle na frakci

Minoritni forma
Umirneni teokrate jsou casto dobre schopni spolupracovat s jinou frakci, staci aby teokrate dostali dostatek prostoru pro uctivani sve viry. Obvyklou minoritni formou teokraticke frakce jsou tez misionari, nebo knezi a mnichove na volne noze.


Pacifisté
Pacifiste touzi po tom zit v miru, harmonii a souladu s okolim. Nelibe snaseji konflikty. Sami nevytvari zadne dominantni uskupeni, jelikoz pokud je dosazeni miru jsou spokojeni. Pacifiste byvaji casto spise jako spojenci a to věrní (avsak ne nutne silni).
Pacifiste radi rozvijeji tvurci potencial a jsou tolerantni. V pripade ohrozeni se pacifiste mohou priklonit bud k rebelii nebo voli "mensi zlo". Oblibenou formou vladnuti pacifistu je demokracie.

Cizinci
jsou vitani v pacifisticke spolecnosti do te doby pokud nevytvareji cinnost, ktera by mohla spolecnost ohrozit

Prirozeni nepratele
konfliktni, tyranisticke a prilis dominantni frakce a uskupeni. Obecne se Pacifiste dobre prizpusobuji svemu frakcnimu partnerovi

Minoritni forma
Volnomyslenkari, vedci, lide ktere nezajima politika a frakce, nezavisli.
Jako skupina je to spolecenstvi spokojenych lidi, ti co jsou v pozadi, nevyrazni.


Modernisté
Moderniste jsou lide, kteri jsou fascinovani obevy, technologii, umenim a vsim novym a zvlastnim. Jako politicke uskupeni jsou pomerne roztristeni, ale vzhledem k tomu ze se venuji vyzkumum a zdokonaluji a vynalezaji nove postupy a reseni mohou byt silnym hracem. Boj neni jejich primarnim cilem, ale pokud je nutnost jsou radi za to, ze si mohou ucinky svych obevu overit v praxi, ovsem nesetrvavaji v nem dlouho a tak nejsou prilis strategicky dobrym partnerem. Zivot v modernisticke spolecnosti je jakoby jste spolkli bonbon s mnoha prichuti, vse je barevne a vonave, lide se predhaneji ve vynalezani stale novejsich a dokonalejsich (a neuzitecnejsich) veci a postupu a jakoby neexistuje pevne dana struktura.

Cizinci
V modernisticke spolecnosti se pomerne snadno zaclenite pokud jste necim zvlastni, neco dobre umite v necem vynikate. Ti kteri jsou prumer tvori ve spolecnosti povl. I tak je ale dostat se vyse v modernistickem zebricku obtizne, nebot ti, kteri jsou na vyssich pozicich si je velmi dobre chrani. Moderniste nemaji radi, kdyz se ukaze ze nesdilite jejich "nadseni" a davaji si pozor na ty, kteri by chteli jejich system nabourat.
Co se tyce mutace je modernisticvka spolecnost spolu pacifisty jedny z nejtolerantnejsich mestkych frakci vzhledem k mutaci.

Prirozeni nepratele
frakce, ktere nedavaji prilezitost vyniknout modernistum v jejich nadseni pro vec a brzdici je. Povetsinou Teokrate a Legionari. Moderniste naopak pomerne dobre spolupracuji s Rebely a Pacifisty.Pro rebely je spojeni modernistickeho pojeti volneho tvoreni spolu, umenim a chaosu jednou z vysnenych forem "zijici" anarchie.

Minoritni forma
Modernistum casto staci, kdyz dostanou svuj prostor k vyziti a prizpusobi se druhe frakci v oblasti mocensko-politicke.
Blazni, sileni vedatori, potrhli umelci, bardove a hudebnici jsou take projevem minoritniho modernismu.


Korporace
Korporace je vlada nejcasteji finance nebo mocensky silne skupiny. Korporace ma sva jasne stanovena pravidla, strukuru a spolecensko-mocensky zebricek. Korporace casto kontroluje (mocensky pusobi na) sama sebe aby sama sebe zachovala. Korporace ma tendenci byt dominantni a nekdy i expanzivni.
Korporace vytvari sama sobe sveho nepritele a tou je mafie, i kdyz je nutno rict ze obe dve jsou casto soucasti jednoho celku a vztahy mezi "cistou" korporaci a mafii jsou mnohdy velmi nejasne, nekdy by se dokonce dalo mluvit o mafii jako o skryte armade korporace. Byrokracie, korupce, kontrola, policejni stat byvaji casto vysoko v korporacnim slovnicku.

Cizinci
to u korporace nemaji lehke a ve vetsine pripadu je na cizincich "prilepen" alespon jeden agent, nebo očko, neustale se sleduje, jestli nevyvadi neco podezreleho. Mit kontakty nebo zname je u korporace pro cizince velmi dobre.

Prirozeni nepratele
Rebelove, vsechny frakce, ktere maji tendenci byt dominantni. Korporace dobre spolupracuje s Legionari, Teokraty a za urcitych podminek i s Roajalisty.

Minoritni forma
Mafie a mocenska skupina, vetsinou financne nebo i vojensky dobre zalozena skupina. Minoritni korporace vetsinou zna velmi dobre sve sily a moznosti a nepousti se nikdy otevrene do konfliktu ktere nevyhraje. Pro ucel splneni svych cilu jsou ochotni spojit se s kymkoliv.
Mafian, mocny obchodnik, agent jsou take zastupci minoritni korporace.


Horda
Horda je jedina frakce, ktera neni primo mestska. Horda jako takova vznikla uskupenim lidi a tvoru zijicich v Pustine na mistech kterym se Pustina bud zahadne vyhnula nebo se lide Pustine ubranili, utekli. Misto zivota takovych lidi mohou byt skalni utvary, podzemni prostory, hlubsi lesy, nebo jen mista, kde Pustina nemela devastujici vliv. jednotlive hordy mezi sebou casto bojuji, hlavnim duvodem je boj o zivotodarne uzemi nebo suroviny, stava se tez, ze Horda nebo nekolik kmenu napadne mesto, hlavne kvuli surovinam, vyjimecne se stava, ze horda mesto obsadi aby preckala nejakou dobu, to vsak znamena vetsinou zanik mesta i co se tyce staveb.
Co se tyce mutace je horda velmi benevolenti, mnozi jeji clenove jsou zmutovani jedinci, i kdyz nemusi to byt pravidlem v mistech kde neni Pustina tak silna, jsou Horda jen obycejni lide nezijici ve mestech. Jako sve stavby vyuzivaji zejmena prirodniho prostredi, ale staveji si i decentni stavby z prirodnich materialu.
Soucasti hordy jsou i zvirata, jini inteligentni tvorove, a prirozena magie je take v poradku.
Za ucelem rabovani mest nebo jinych hord se obsac slucuje vice spolecenstvi. Nelze rici ze by horda byla zla nebo dobra, vse zavisi na podminkach ve kterych se vyskytuje, na nebezpeci ohrozeni a na tom kdo je vede.
Je velka pravdepodobnost, ze Poutnik pochazi z hordy a vyclenil se z ni jako "sedy vlk" ze smecky.

Cizinci
vyjimecne. Horda mezi sebe tezko vstrebava nekoho ciziho. Diplomate, obchodnici ale ani zoldneri se u nich moc dlouho neohreji jelikoz po case byva horda velmi nevrla na jejich pritomnost. Vyjimecne priopady existuji, ale spise na bazi spojenectvi-pratelstvi-uznani sily, nikdy vsak hordu nesmi zradit. U nepratelsky zamerenych Hord je pritomnost nekoho ciziho temer vyloucena. Obcas se stava, ze nekteri lide prchaji z mesta smerem k horde, takovi lide jsou pak prijati, jelikoz je Horda jako spolecnost "prirodne tolerantni vuci bytostem obecne". Nicmene kdo se nedokaze sam o sebe v divocine postarat ma to tezke, ne-li neprezije. V pripade Poutniku velmi zalezi, nebot ti jsou nekdy brani jako zradci, spis ale zalezi na konkretnim kmeni a na tom za jakych podminek se poutnik od hordy oddelil

Prirozeni nepratele
Horda nesnasi veskere umele vytvorene struktury, takze Korporace, Roajaliste a Moderniste jsou tradicnimi neprateli, dobre se dokaze snest nebo spolupracovat s principy Pacifistu, Rebelu nebo Legionaru tedy za urcitych podminek.

Minoritni forma
Male spolecenstvi vyskytujici se v Pustine muze spolupracovat s mestem, velmi zalezi na tom,kdo mesto vede. I mala spolecnost Hordy je vitanym spojencem vzhledem k tomu ze jsou dobri valecnici a znaji Pustinu.
Jako osoby jsou minorintim prikladem svobodni valecnici, prirodne zalozeni tulaci, bojovnici nebo osoby ovladajici zvirata, mluvici nelidskymi jazyky, Poutnici.
Horda muze byt i jako mestska frakce a to vetsinou tam, kde doslo k vytlaceni lidi z prirody Pustinou. Takovi lide maji tendenci zachovavat si sve puvodni mysleni a filozofii a vyrazne to ovlivnuje chod mesta.


Zvlastni pripady
mest, nemajici primou vazbu na frakce, prakticky nemajici svou vlastni vladu

Kolonie (by Ecthelion)
městský stát založený jiným státem, který je pod jeho přímou kontrolou; kolonie mohla být založna pro obsazení nově objevené stabiln oblasti, k rozšíření politického vlivu původního státu, k získání nerostných surovin, ochraně důležitého koridoru nebo k ohrožení jiného státu; může se jednat o město (nebo městečko) v mírné Pustině

Obsazene mesto (by Ecthelion)
město, které je pod přímou kontorlou některého z okolních států; bylo dobyto, kapitulovalo nebo bylo obsazeno díky zradě, ale jsou zde přítomny okupační jednotky a prosazuje se zde správa vítězného města; vládcem může být původní vládce a může být zachováno jeho původní zřízení, častěji však je pod vojenskou správou nebo je zde násilně zavedeno zřízení vítězného státu

Vazal
Mesto ktere je dlohodobeji podrobeno, nebo jeji obyvatele obdivuji jine velke mesto, a neciti se dostatecne silni na to mit svou vlastni vladu a radeji ziji v podruci silnejsiho. Vetsinou je to spojeno s financnim, mocenskym, surovinovym nebo lidskym vazalstvim, tzn odvadeni zdroju vymenou za bezpecnost.
..a jestli si myslíte že jsem vás přišel jenom prudit tak vězte, že vaše sklenice je jen z poloviny plná

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 28. 1. 2007, 19:39

jonka: Dobré, mohli bychom v tom případě pozměnit výber zřízení. Co třeba takhle: Vybralo by se vládnoucí zřízení a poté by se určil počet minoritních frakcí, které ve městě jsou a jejich sílu.

(např. - mám město, pro které zvolím státní zřízení Diktatura a určím, že zde vládne vojenský velitel - Stratég; pak si zvolím, že bude město politicky nejednotné - vojáci i šlechta stojí zatím za velitelem (přitomné jsou frakce Roajalisté (Aristokrati) a Legionáři, zatím podporují vládce - obě skupiny se proti sobě vymezují a podporují se mezi sebou), existuje zde apokalyptický kult, jehož prorok hlásá zkýzu nevěřícím (Teokraté) a potajmu plánuje převzetí moci a demokratický opozice (Rebelové) plánující převrat
Pak už mám politickou situaci a už jen určím vliv jednotlivých skupin...)

Válka

Pro určení vztahů bude třeba nejprve určit případné sousedy, kterých se může dotýkat (půjde tak o 5-6 městkých států v nebližší blízkosti) - pro každý z nich se určí jeden z následujících vztahů:

- spojenec (buď podřízený stát nebo rovnoprávný spojenec)
- mír (buď uzavřený nebo nevyhlášený - žádné přímé bojové akce)
- napjatý mír (diplomatické incidenty, malé roztržky, armáda v pohotovosti, případné malé srážky ve sporných oblastech, narušování nepřátelských hranic zájmů, obchodních sfér, výběr daní od obchodníků druhého města, internace jeho občanů)
- válka (určí se dále)

V případě, že mezi dvěma státy existuje válečný stav, musí se určit několik věcí - délka dosavadního trváníválky a druh války.

Délka (určí se konkrétní číslo):
- několik dní
- několik týdnů
- několik měsíců
- půl roku
- několik let
- několik desítek let
- několik generací

A jako poslední je třeba určit současnou formu vedené války:
- boje o město - síly jdné strany prorazily hradby a obranu druhého města a bojuje se nyní v jeho ulicích, dům od domu
- obléhání - síly jedné strany dokázaly oblehnout druhé město a odříznout jej od okolí; obránci se snaží uhájit hradby města, zabránit útočníkovi v jejich překonání, několik vojáků pod vedením Poutníka se může pokusit proklouznout obranou a přivést pomoc
Obránci jsou odříznuti od zásobování a brzy trpí hladem, nemocemi a nedostatkem zásob. Ani útočníci na tom nejsou nejlépe - musí zdolat hradby nepřátelského města a udržet obklíčení. Často na jejich ležení působí prach změny z Pustin a i pro ěn je zásobování obtížné, navíc hrozí nebezpečí útoku i z druhé strany (loajální vojska města, která nebyla obklíčena, spojenci).
- zuřivá válka - obě strany posilují své armády, najímají další žoldnéře a pokoušejí se o velké akce (obležení nepřátelského města, obsazení koridorů, zničení armád); na denním pořádku jsou krvavé bitvy mnoha bojovníků a drobné srážky mezi rozptýlenými skupinami; válka se přenáší z velké části do Pustin
Záleží na zdrojích (materiálních i lidských) jsou města schopna vést takto vyčerpávající boje - může se vést i léta, ale také může velice rychle dojít k rozhodující bitvě, po které už jedna ze stran nebude mít síly k vítězství a dojde k uzavření míru.
- stabilní válka - obě strany udržují tlak na nepřítele a znepokojují ho drobnými přepady a útoky, může dojít i k bleskovému přepadu města; větší akce jsou spíše výjimkou - ať již proto, že oběma stranám dochází dech nebo proto, že naopak soustředí síly; mohou být také zaměstnány jinde (boj proti jinému městu) a snaží se pouze udržet tlak na nepřítele bez velkých ztrát na svojí straně
- sporadické boje - válka se sestává ze sporadických srážek, malých přepadů a nájezdů a pohraničních incidentů; ani jedna ze stran se nepouští do větších operací ať již proto, že vyčerpala své síly, bojuje jinde nebo jde o dlouhodobý spor a obě strany chcou té druhé dokázat že na ni nezapomněly

Ohledně počtu vojáků bych řekl, že armáda by běžně neměla ani u vělkých států přesáhnout 10 000 mužů, možná u vojenských režimů - víc se v poli (Pustině) nedá prostě uživit (a už těch 10 000 je logistický problém prvního řádu).
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 15537
Registrován: 18. 6. 2003, 21:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 28. 1. 2007, 22:13

Pořád mi tam haprují ty vaše "demokracie"... historicky je demokracie zřízení spíše z období stability a blahobytu, navíc mi to moc nesedne do toho, jak chcete ten svět ladit (myslím, že má být krutý, nemilosrdný, beznadějný a všechno). Jistě, mohou tam být jisté idealistické skupiny, ale neřekl bych, že by bylo dobré, kdyby jejich vliv překročil mez...
Nazi lives don't matter!
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5904
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 28. 1. 2007, 22:20

Eleshar_Vermillion: Prostě tam sou jako možnost, nic víc... není sice nijak dobře, ale zas tak strašně špatně není... navíc městské státy sou dost malé na přímou demokracii... Tož z těch všech důvodů bych demokracii nezavrhoval...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 28. 1. 2007, 22:28

Eleshar: No, vezmi si to třeba jako athénskou demokracii - hlasovat měla možnost malá část obyvatel, volili si stratégy na dobu nebezpečí, kdo se jim nelíbil nebo měl moc úspěchů - šup s jeho jménem na střep a dotyčný se pakoval....
Fungovalo jim to i v době krizí... $D (jasně, vím že srovnávat Řecko, kde se každý občan povinně flákal, protože opovrhovali prací a NOS je trochu mimo, ale i tak :wink: ) Jak říká Fritzs - jsou tam jako možnost, podle mého názoru v daných podmínkách i realizovatelná. Pokud tobě se nebudou líbit, prostě je nezařadíš. $D
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Eleshar_Vermillion
černá eminence
Příspěvky: 15537
Registrován: 18. 6. 2003, 21:31
Bydliště: Praha

Příspěvek od Eleshar_Vermillion » 28. 1. 2007, 22:49

Dobře, myslel jsem, že jde o nějaký jistý jednotný feeling celého settingu (bleurgh, už od vás chytám to zvrácené lexikum), který demokracie zrovna nepodporuje. Měla by vždycky být alespoň nějak silně pokřivená, ne?
Nazi lives don't matter!
\\[T]// PRAISE THE SUN! \\[T]//

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 29. 1. 2007, 18:47

Eleshar: Dobrá připomínka. Jasně že to nebude naše forma demokracie - bude hodně pokřivená. :-)= Ale podle mě je i v podmínkách NOSu realizovatelná (např. - demokratická práva má tak třetina obyvatel a ostatní jsou občany druhé kategorie nebo přímo nevolníci žijící pod vojenským právem).
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Ecthelion
Moderátor
Příspěvky: 11100
Registrován: 13. 7. 2004, 15:19
Bydliště: Brno/Rezno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Ecthelion » 26. 2. 2007, 15:08

Nuže, city burner bude obsahovat věci výše uvedené, které určí povahu města:

- velikost
- počet obyvatel
- povaha
- technologický level
- nerostné suroviny
- míra mutací (vztah k mutantům)
- míra kontroly
- hlavní náboženství (míra fundamentalismu)
- vztah k cizincům, vztah k magtechu
- armáda
- válka
- politika a zřízení (viz níže)

Bude vše k výběru nebo vytvoříme i pravidla pro náhodný výběr? A nezapomněli jsme na něco podstatného?

Ad. politika - systém frakcí se mi líbí, nicméně s odstupem času bych je tak striktně nepojmenovával - místo "Roajalisté" bych dal normálně "roajalistická frakce", místo "Legionáři" spíše "legionářská frakce" (ale tady možná použít výraz "vojenská frakce") - každá bude asi mít vlastní jméno, tak proč užívat ještě toto.
Zní mi prostě lépe užití "rebelská skupina Plamen pod vedením Anaknavara Hara" než "Rebelové zvaní Plamen pod vedením Anaknavara Hara"...

Postup pro výběr politiky:

1) Výběr výsledného státního zřízení (tím i převažující frakce)
2) Určení významu a počtu minoritních frakcí
3) Výběr konkrétních minoritních frakcí a vymezení jejich vlivu
"Stay firm and die hard!" Colonel-Comissar Ibraim Gaunt, Tanith First-And-Only
Obrázek

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5904
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Příspěvek od Fritzs » 26. 2. 2007, 15:23

Ecthelion: Náhodný výběr dle mého názoru postrádá smysl... planet burner v BE taky nemá náhodnou variantu (nebo sem ji přehlédl) a fachčí to i bez ní... takže, proč tam přidávat něco, co nemá smysl...

Se systémem frakcí souhlasím, líbí se mi a momentálně v něm nevidím žádnou díru...
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Allathay
Příspěvky: 295
Registrován: 29. 1. 2006, 13:15
Bydliště: Stupava / BA
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Allathay » 26. 2. 2007, 18:50

Paci sa my myslienka, ze GM si moze vytvorit vlastne oblasti - tym odpaada akasi "cudzost" settingu, ako tu uz nikto poznamenal (btw co mimochodom aj mne niekedy vadi).
Proste sa nahodia zakladne realie sveta, urci sa nejake pomocne voditko pre GM ako si vytvorit oblast - hodia sa nejake priklady a hura hrat...
Nejde o uz hotovy setting, ale o akysi navod ako si postavit vlastny...
Text uvedeny vyssie ma sluzit ako hlboke intelektualne posolstvo, ktore chcem odovzdat vsetkym pozornym citatelom. Dufam, ze som ho vyuzil spravne...

Zamčeno

Zpět na „N.O.S.“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host