N.O.S.- k čemu jsme zatím dospěli

N.O.S. je zkratka pro Nový, Originální Setting. Kolektivní snaha udělat společně svět, který by nebyl jako ty tucty stejných světů, které se válí po webu.
Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5910
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

N.O.S.- k čemu jsme zatím dospěli

Příspěvek od Fritzs » 15. 1. 2007, 15:08

N.O.S. 0.01

N.O.S. je projektem nového a originálního settingu do tabletop RPG vznikající v rámci RPGfora. Naším cílem je v současné době dát všem jednotlivým nápadů správnou podobu, aby co nejlépe podporovali zajímavou hru a jejich potenciál byl plně využit.

-inspirace: Stalker, Kaze no tani no Naušika, Warhammer fantasy, Burning Empires

Čím je N.O.S. tak zajímavý?

N.O.S. nemá za cíl být dalším generickým fantasy světem jakých už po internetu kolují stovky, naším cílem je se, alespoň částečně odlišit od oné nepřeberné hromady a nabídnout hráčům odlišný zážitek. N.O.S rovněž nechce být „pevným světem“ kde je vše popsáno, jako je například Forgotten Realms, ale namísto toho nabízí stavební dílce, které umožní svět N.O.S.u sestavit vždy tak, jak hráči sami chtějí a potřebují.

Struktura N.O.S.u

Svět N.O.S.u je tvořen z jednotlivých, více, či méně separovaných Městských států a Puistiny (toho co je mezi sídly). Zatímco sídla jsou svým způsobem pevná a mají vlastní statistiky ( a možná pro ně budou vytvořena i pravidla), tak Pustina je pevně daná jenom tím, že existuje a dělí se dle chaotičnosti a nebezpečnosti na několik stupňů. Výsledný příběh by se pak měl odehrávat v jednotlivých odlišných městech a v Pustině mezi nimi. To má umožňovat jednak příběh o cestě a dále o kulturní (jazykové?) bariéře.

Konflikt.

Zde je v současné fázi vývoje projektu několik možností, nicméně počítá se s tím, že hráči na sebe ve většině případů vezmou roli Poutníků, lidí schopných přežít cestu Pustinou (prostě Stalkerů), což by vedlo k hře typu PvE (player versus enviroment) kde je enviroment zastoupen Pustinou (se všemi jejími vlivy) a rovněž, protože Poutníci necestují většinou sami, tak i o jejich vzájemných vztazích v rámci „družiny“. Dále se dá uvažovat i o případné vyšší hře jednotlivých městských států proti sobě, tedy EvE, což by bylo nejspíše užito jako nepoviná pravidla.

What is what?

Pustina

Pustina je zjednodušeně řečeno středobodem N.O.S.u, je to hlavní a největší hrozba a současně jediný důvod proč vůbec hrát, Pustina jako tzaková umožňuje vznik konfliktu PvE, k čemuž je přímo určena.

Jak funguje?

Pustina sestává z anomálií , což může být technicky vzato úplně cokoliv, od levitujícího kamení přes Stalkerovské Masomlýnky až po ty nejbizarnější a nejnepochopilnější inteligentní entity. Rovněž má Pustina další neblahý vliv, způsobuje mutace a to ať už fyzického, tak i duševního charakteru a to na každé živé bytosti, co se tam kdy vyskytne. Pustina vyvěrá z nitra planety.

Jak se dělí?

-Velmi mělká pustina-prakticky na první pohled neodlišitelná od „stability“, z dlouhodobého hlediska se však pozvolna mění, občasné drobné anomálie. Obyvatelná.

-Mělká pustina-běžné drobné anomálie, občasné běžné anomálie. Je zde možné žít delší dobu, nicméně je třeba se neustále přesouvat, jakékoliv stavební práce nemožné.

-Středně hluboká pustina-permanetní drobné anomálie, běžné běžné anomálie, občasné vyšší anomálie, možný výskyt paradoxu, dlouhodobě zde přežívají jen ti nejodolnější a nejpřizpůsobivější tvorové

-Hluboká pustina-všechny stupně anomálií permanentní, paradox každých několik dní, není zde možné dlouhodobě přežít.

-Velmi hluboká pustina-všechny stupně anomálií permanentní, paradox každých několik hodin. Maximkální doložená délka přežití 4,5 hodiny.

-Propastná pustina-hypotetická oblast permanentního paradoxu, neslučitelné se životem.

Anomálie-malá, popřípadě i větší oblast změněné reality, nejsou stálé, pohybují se vznikají a zanikají.

-Drobná anomálie-většinou neškodné, nicméně otravné, drobné změny gravitace, místo pohlcující světlo, půda s malým elektrickým nábojem, oblast řidšího vzduchu apod.

-Běžné anomálie-větší a nebezpečnější, podstatné odchylky gravitace, drobné zakřivení prostoru, rozsáhlá oblast "tmy", plyn způsobující mutace, levitující koule chrlící pustinné motýly

-Vyšší anomálie-půda způsobující zkamenění, nerelálné „chodící pustinné pevnosti“, trhač duší, mlýnek na maso, desítky poletujících obrovských ohnivých koulí, „ztracené kobky“, „kreslená skutečnost“ a podobné více, či méně smrtící jevy.

-Paradox-Několik minut trvající otřesy samotné reality v pustině, vyvolané nahromeděním kritického množství anomálií… terén je v postižené oblasti permanentně změněn. Žádný paradox není stejný, jediné, co mají shodné je, že představují zhoubu pro všechno, co se v oblasti působenmí paradoxu nachází… krátce po skončení paradoxu, je postižená oblast prosta všech běžných a vyšších anomálií.

-Koridor-vše nasvědčuje tomu, že se jedná o zvláštní případ anomálie, propojující tenkým stabilním tunelem dvě, nebo více „stabilit“

„Stabilita“-oblast mimo pustinu, buď zcela prostá anomálií a připomínající svou podtsatou původní svět, nebo místo obsahující „pevnou anomálii“, většinou běžnou, nebo vyšší, která se ale na rozdíl od normálních anomálií nepohybuje a vytlačuje ostatní anomálie z jejího místa.Takovéto oblasti jsou téměř vždy obydlené.


Městské státy

Dějiny NOSských městských států se sestávají z nekonečného řetězce vražedných občanských válek, spiknutí a povstání. Mezi státy navzájem existují tradiční nepřátelství a všechny jsou prakticky ve stavu nevyhlášené a neustálé války všech proti všem. Jejich vzájemné vztahy jsou zakalené řadou krvavých válek o kontrolu nad jednotlivými městy a významnými koridory. Na denním pořádku jsou krátkodobě uzavírané aliance proti jednomu ze států, zrada spojenců i krvavé bitvy v Pustině, kde musí jednotlivé oddíly provázet Poutníci.

Přestože některé státy spoléhají na armádu verbovanou mezi občany města (jako demokratický Teras nebo Derseny, které jsou pod dědičnou správou Tyranů), většinu armád měst tvoří žoldnéři. Některá města na ně spoléhají úplně, většinou je ale doplňují menší oddíly z daného města a vlastní důstojníci, kteří je vedou. Námezdní vojáci a často i celé oddíly kondotiérů putují od města k městu Pustinou, aby mohli prolévat krev ve službách dostatečně solventního vládce. Nezáleží jim, zda budou bojovat pod praporem některého z tyranů, často kariéristů, vládnoucích svým městům tvrdou rukou, králů, dědičných vládců, náboženských vůdců, oligarchických vlád nebo republikánských měst. Měřítkem jejich věrnosti jsou peníze a za ně jsou ochotni bojovat pod praporem kteréhokoli z nich.


-městské státy vznikají ve stabilních oblastech (oblastech stabilních anomálií)
- každý má jiné podmínky (podnebí, rozloha, suroviny) a může zde v návaznosti na stálou anomálii působit stálá drobná mutace, která odliší jeho obyvatele (od převažující barvy očí nebo vlasů až po výrazné změny – barva pokožky, počet rukou, přítomnost křídel v celé populaci, atp.)
- v návaznosti na jiné podmínky se vyvinula v každém státě jiná forma vlády (republika, tyranie, oligarchie, teokracie, atp.), jiná kultura a zvyky, jiné formy náboženství a také jiná technologická úroveň (od polobarbarských států nestojících příliš nad úrovní mutantů z Pustiny, přes rozvinuté státy využívající parního stroje až po polofuturistické (a velice vzácné) výjimky založené na rozsáhlém užívaní magotechniky (tady by ale spíše než stabilní byla oblast silně nestabilní))
- státy spolu bojují o kontrolu nad jednotlivými stabilními oblastmi, nalezišti surovin a bezpečnými koridory
- nenávidí nebo pohrdají Poutníky bez jejichž pomoci se ale neobejdou

Magtech

Magtech jsou technologická zařízení, fungující v podstatě jako N.O.S.ská magie (kterou mají supovat.

Jak magtech vlastně vypadá...? Nejlépe by se daly připodobnit k elektronice... jsou to různě vypadající přístroje, které je nutné nostit přímo na tělěm aby se daly využít, některé vyspělejší jsou dokonce připojeny na tělní implantáty a existují dokonce magtechnologická zařízení, která slouží jako přímá náhrada části těla (toto se ovšem příliš nepoužívá, může to být poměrně dost nebezpečné), nejčastější jsou různé "pistolovité" přístroje, nebo brašny...

Jak se používá...? Magtech není na použití nijak jednoduchý, použití kýmkoliv kdo nezná základy práce s magtechem končí většinou vážným zraněním toho kdo se pokouší magtech ovládat... další omezení spočívá už v samotné podstatě funkce magtechu, magtech čerpá energii z Pustiny skrz jeho uživatele, což nejde u větších magtechových zařízení dlouho vydržet. není možné užívat magtechu bez nositele, prože je potřeba lidské mysli na formování energie z Pustiny, což teprve spolu s patřičným magtechem umožní dosáhnout požadovaného jevu. Jeden kus magtechu zvládne se hodí pouze na to, k čemu byl určen a nic jiného se z ním nedá udělat.

Co všechno dokáže... příklady: neprostupný štít (asi jako AT pole viz. NGE), tvoření Mrtvých (aji NOS si zaslouží trochu nekromancie) různé blesky fajrbóly a podobné nesmysly (což sice de, ale pušky sou z určitých důvodů prostě lepší), různé iluze (asi nejčastější užití), transmutace materiálů (jo de to), levitace (do sucha i do horka létající ponorka), léčení (přišel ste o oko... bžžžt... no vidíte teď máte čtyři v jednom důlku...), detekci (třeba anomálií, které sám detektor přitahuje) a spostu dalších fantazii se meze nekladou...

Havěť

Mutanti

Mutanti jsou lidé, kteří se buď v Pustioně narodili, nebo tak z jakéhokoliv důvodu strávili velmi dlouhou dobu bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Jejich způsob života se liší případ od případu, od velmi schopných Poutníků, přes žoldáky a lupičské bandy až po šílené náboženské kulty. Ve městech jsou obvykle obáváni a a na území mnohých z nich jsou pronásledováni, nicméně existují stability, které nejsou napojené na žádný koridor a které osídlili právě oni a jejich potomci. Co se vzhledu týče, tak je možné opravdu téměř cokoliv, žádný mutant není ani trochu podobný jinému mutantovi, nicméně to samé se dá říct o jejich psychice, jelikož většina z nich je v podstatě více, či méně šílená, což jim ale na druhou stranu nemusí zabraňovat v e funkci v jejich společnosti.

Mrtví

Někdy (a ne až zas tak vzácně) vznikna v čerstvé mrtvole anomálie, která do ní jakoby vlije nový život... výsledkem je nemyslící kráčející, nebo se plazící, popřípadě třeba i levitující zombie napadající postupně se rozkládajícími se údy všechno živé ve svém okolí, naneštěstí, anomálie, která je pohání se jakoby v mrtvole stabilizuje a díky tomu jim nehrozí skáza v nějaké smrtící anomálii, která by jinak byla otázkou hodin maximálně však dní... je velmi problematické s těmito nestvůrami bojovat, protože jediná možnost jak je zničit, pokud jsou přeseknuty vejpůl, každá polovina pokračuje dál v útoku, takže jediná možnost jak je zničit je rozsekat je na kusy příliš malé na to aby představovaly nějaké nebezpečí... nicméně, protože mají tendenci shlukovat se do skupin, je mnohdy lepší ustoupit do nějaké blízké stability kam tito netvoři nedokáží vstoupit...

Vědomá anomálie

Představují velice vzácný a velice nebezpečný jev, vyskytují se převážně v hluboké pustině, představuje rozsáhlé anomálie s vlastním, ale lidskou myslí nepochopitelným vědomím. Jejich reakce na přítomnost narušitele může být jakákoliv, od ignorování, po likvidaci, nicméně většinou je zvědavost žene k skoumání různýcj aspektů lidského chování, což je skoumanému subjektu málo kdy příjemné a málokdy bezrizikové. Téměř vždy se pokoušejí s lidmi, co se do nich dostali komunikovat, nicméně mysl anomálie je od lidské velice odlišná a proto není možné přijít s nějakou konkrétní výměnou informací, vše se většinou děje prostřednictvím velice nejasných náznaků... Vědomá anomálie dokáže na svém území vytvářet, či potlačovat menší anomálie a proto jsou některé z nich obydlené, často aniž by si jejich obyvatelé za celý svůj život uvědomili skutečnou povahu stability chránící je před Pustinou.

Zmutovaná zvířata

Tvarově a vzhledově cokoliv díky dlouhému vystavení působení Pustiny není možné poznat, o jaké živočichy se jednalo původně jelikož jsou už příliš pozměněni, menší se pohybují v obrovských hejnech, větší ve smečkách a ti největší žijí samotářsky, ale nic z toho samozřejmě nemusí být pravidlem... Tyto bytosti jsou téměř vždy všežravé a v případě hladu, nebo ohrožení neváhají napadnout i mnohem většího a silnějšího protivníka, většinou však nejsou nijak zvlášť nebezpeční... díky generacím života v pustině jsou schopni vycítit případnou nebezpečnou anomálii a proto jsou někdy cvičeni Poutníkya mutanty jako jejich pomocníci.

Zmutované rostliny

Cokoliv od krásných květin, po porosty žíravých bodláků, většinou nejsou nebezpečné, tedy do okamžiku, kdy se je někdo nepokusí sníst, protože nikdy není předem jisté jestli není daná rostlina smrtelně jedovatá... samozřejmě v pustině jsou i masožravé rostliny, obrovské masožravé rostliny. Co v Pustině chybí jsou lesy, spíš když už tam něco rozte, tak rychle rostoucí křoviny a vysoké, někdy i několikametrové byliny, které vyrostou přecejen mnohem rychleji než strom, který díky podmínkám v pustině nakonec dříve, či později skácí nějaké anomálie.

Nádor Pustiny Takový koncept úpotvory z hlubiné Pustiny... Amorfní a neustále kypící hmota, na které nelze poznat ani jestli se jedná původně o živočicha, nebo rostlinu, napadá všechno co vyhodnotí jako poživatelné... Praktivcky nezranitelný jakýmikoliv zbraněmi protože nemá žádnou pevnou vnitřní strukturu, tj. při přepůlení pokračuje každá polovnina v růsta a životě, i když se dokáží bez problému spojit ve větší... prakticky jediná možnost jak se Nádoru pustiny zbavit je spálit...

Jo a měl by se vyskytovat ve všech možných velikostech, čím větší tím horší... a každopádně by tadle věc neměla být nijak běžná, vrazil bych ju tam jenomj proto aby nebylo v hluboké pustině tak mrtvo...

-jesi tam něco chybí, nebo je něco špatně, napište Fritzsovi!!!
Naposledy upravil(a) Fritzs dne 17. 3. 2007, 08:58, celkem upraveno 4 x.

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5910
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Koncepty

Příspěvek od Fritzs » 15. 1. 2007, 15:14

Koncepty, ke kterým se zatím dospělo:

Bifi:Mne by sa páčil pochmúrny a zároveň viscerálny (jak sa to prekladá, kurňa) svet, v ktorom nebadane a plíživo prebieha koniec sveta, zánik, eschaton. Svet by bol relatívne technologicky vyspelý (vrátane steam-technológií a "vynálezov šialených vedcov"), avšak iba v opevnených "ostrovčekoch". Plný priepastných sociálnych a civilizačných rozdielov, vývojových nelogickostí a anachronizmov. Čosi medzi Wagnerovým Kaneom, viktoriánskym Anglickom, Warhammerom, Miévillovým Novým Crobuzonom a DeGenesis.

Ecthelion brothers:– první světová válka neskončila všeobecným mírem, ale v roce 1918 revoluce na severu Německa podnítily další povstání a postupně nejen Německo, ale i Francie, Rakousko-Uhersko a Rusko, vyčerpané bojem, se začaly zmítat ve vlně revolucí, povstání a bojů. Jednotliví generálové vypověděli poslušnost centrálním vládám a postupně ustavili na místě původních území nové státy nebo spíše oblasti pod svým vlivem, v naprosté většině soustředěné do měst, která byla dříve zásobárnami vojenského materiálu… většina civilního obyvatelstva se ukryla do město, protože oblasti mimo města, která jsou poslední baštou civilizace je země rozrytá výbuchy dělostřeleckých granátů, pokrytá nesčetnými kilometry zákopů a ostnatých drátů, kde proti sobě stojí vojáci jednotlivých drobných státečků a oblastí (užívají pořád původní uniformy svých států s jistým odlišeními – muži generála Fachaunetta mají na levé a pravé paži zelenou pásku, vojáci z Arbes užívají červené kalhoty původního francouzské uniformy, protože ve městě byly sklady těchto vyřazených uniforem, atp.), kteří jsou prakticky pořád mezi sebou ve válečném stavu…

V severní Francii vznikly státečky pod vlivem vzbouřených generálů britských expedičních sil, jinde spolu bojují města pod vlivem republikánů, postnapoleonistů i monarchistů, v Rusku státečky bělogvardějců a bolševiků… v Německu nástupci pruských států se státečky pod vlivem republikánských vzbouřenců…

A zatímco nad krajinu zamořenou bojovými plyny, rozrytou krátery a protkanou nekonečnými zákopy, bunkry a řadami ostnatých drátů vystupují černé siluety měst, obloha patří mohutným vzducholodím a dvojplošníkům… kromě armádních strojů brázdí oblohu i piráti a žoldnéři, ochotní sloužit za zisk…

Bifi:Cynický, racionálny a ateistický steam-dark svet. Osvietenci hľadali bohov, ale nikde ich nenašli. Vedci s mikroskopmi rozpitvali atómy, a ďalekohľadmi prepátrali vesmír. Bohovia nikde, zázraky sa nekonajú. Svet mýtov, povier a čarov skončil pred stáročiami, teraz žijeme vo veku osvieteného rozumu. Z hlbín džungle však prišla choroba. Epidémia. Má na svedomí tisíce màtvych a šíri sa, ako keď veterný vír nesie prach. Svet, ako ho poznáme, sa začína rúcať, vedci zúfalo hľadajú liek. Neúspešne. Horšia ako masová smrť je však táto vec: chorí majú "dar" vidieť niekam inam. Krátko pred smrťou šialene blábolia a božskej hierarchii, o páde do temnoty, o oceánoch plameňa. O trhaní dimenzií. Svet, ako ho poznáme, končí...

Ecthelion brothers: spojení pár myšlenek Bifiho a Fritzse:
svět kde se před hodně dlouhou dobou odehrála opravdu velká, a hnusná katastrofa, která ho nesmazatelně poznamenala. Tedy žádná povodeň co opadne, ale něco, co změnilo samotnou povahu světa (příkladem budiž Shadowrunovský návrat magie). Prostě svět byl kdysi jinej a to hodně jinej, těžko říct jesi lepší, nebo horší, ale hodně jinej a je to na něm pořád ještě znát (třeba jazykem vzdělanců je nějaký dávno mrtvý jazyk z doby před kataklyzmatem, některé národy, nebo možná lépe městské státy vyvozují svůj původ z předapokalyptických říší, které ona katastrofa smetla.) Nicméně svět už, aspoň ve svých civilizovabnějších koutech, není ruinou, ale funkční civilizací, se vším všudy, která je v mnoha ohledech i vyspělejší než civilizace předapokalyptické.

Svet by bol relatívne technologicky vyspelý (vrátane steam-technológií a "vynálezov šialených vedcov"), avšak iba v opevnených "ostrovčekoch". Plný priepastných sociálnych a civilizačných rozdielov, vývojových nelogickostí a anachronizmov.


Každopádně mimo civilizaci je dopad katastrofy stále velmi dobře znát a není tam bezpečno, jedná seo místa kam většina lidí (a popřípadě i příslušníků ostatních ras) nikdy necestuje a žijí tam jen ti nejodolnější, či nejšílenější.

A to není všechno, na temto svět se vkrádá nová hrozba, jiná než ta původní, ale možná ještě nebezpečnější. Některá vzdálené státy jsou ve válce s novým nečekaným nepřítelem, který se vynořil z ruin. Šíří se nová a neléčitelná nemoc neznámého původu.
citace:
Epidémia. Má na svedomí tisíce màtvych a šíri sa, ako keď veterný vír nesie prach. Svet, ako ho poznáme, sa začína rúcať, vedci zúfalo hľadajú liek. Neúspešne. Horšia ako masová smrť je však táto vec: chorí majú "dar" vidieť niekam inam. Krátko pred smrťou šialene blábolia a božskej hierarchii, o páde do temnoty, o oceánoch plameňa. O trhaní dimenzií. Svet, ako ho poznáme, končí..


A do toho ještě začala další z nekonečné série válek dvou největších svazů městských států o sporná území. .


Sirien: - Co takhle: Rok 1944, druhá světová válka na vrcholu, když se najedou stalo... něco. Zákony vyšší fyziky přestaly fungovat tak, jako předtím, zmizela energie skrytá v jádrech atomů, změnila se fyzikální podstata světla, elektřina... najednou začala fungovat a nefungovat podle klíče, který se jevil jako naprosto nesmyslný. Na lidstvo udeřily nové nemoce, sice léčitelné, ale jen velmi složitě, v ohromném množství. Různí proroci prohlašovali že jde o boží hněv z druhé války a prorokovali Armageddon... který ale nepřišel. Ani démoni z pekel, ani andělé z nebes, neobjevily se ani žádné náboženské symboly nebo prokazatelná zjevení.
Svět se octl v chaosu, ekonomiky padly a vlády s nimi. Různí generálové, organizace a sekty si přivlastňovaly moc, kterou rychle ztrácely. Chaos trval desítky let.

Od té doby uplynulo sto let. Současný svět se již smířil s novými přírodními zákony, nově si přerozdělil moc ve světě, kde se zcela posunulo klima a změnilo prostředí. Téměř celý obydlený svět je složen z různě se paktujících a válčících městských států, společnost se ve většině míst rozdělila na novou dědičnou aristokracii a lid. Většina světa je ale vybydlená.
Protože zmizela elektřina, lidé se naučili pracovat s tím, co zbylo - se zákony tlaku v plynech a kapalinách. Oblohu teď brázdí obří pancéřované vzducholodě a jednoplošná letadla (některá vypouštěná ze zmíněných vzducholodí), po zemi se prohání armády složené z jednotek jezdících koňmo i z tanků, po mořích se plaví bitevní lodě, v civilizovaných krajích jsou města spojena parními železnicemi.

Ecthelion brothers: Profesor Wilhelm Schneider v bílém plášti zahnal rukou všechny mechaniky, kteří dodělávali poslední úpravy na přístrojích a pokynul svému asistentovi, aby odstoupil. Nejraději by tam neměl ani toho zupáckého esesáka Hartmanna, který teď stál dva kroky za ním a leštil si nezaujatě svikr, ale byl to výslovný Führerův příkaz, aby byl přítomen závěrečnému experimentu.
Prohlédnul si naposledy stroj, který sestavovali během minulých dvou let v podzemních laboratořích ve Rheinchesgardenu, vytesaných ve skále a pak popošel k panelu a se zatajeným dechem stlačil páku, která uváděla celý mechanismus do pohybu...

Místo, kde dřív stával Rheinchesgarden je dnes kráter o průměru šesti kilometrů. Následná řetězová reakce, která změnila podstatu atomů a ukončila civilizaci tak jak jsem ji znali, byla prý podobná mohutné temné vlně, která vám vyhnala dech z plic...

Conlai: Kdysi jsem dělal takový postapokaliptický svět, který byl technologicky někde v době druhé světové (plus kombinace magie a technologie, takže vlastně vyspělejší). Magie v tom světě byla do určité doby velmi podobná magii v našem světě - esoterická věda, která fungovala častěji jako sugesce a placebo. Potom se ale někomu podařilo získat přístup k opravdové magii, k jednomu z 36 dekanů, které mají moc nad světem a rovnou jej přetížil a "odpálil". Následovala katastrofa (něco jako hvězda jménem Pelyněk), války úpadek lidskosti (ale vzestup technologie, před katastrofou to bylo něco jako ve viktoriánské době (proto vyšší zájem o esoteriku a magii) s už rozběhnutou průmyslovou revolucí - výsledná dislokace ale byla kvůli katastrofě mnohem silnější). Po nějaké době je společnost obnovena (na podivně demokraticko-totalistickém modelu, něco jako Sparta/nacistické Německo) a zvedl se zájem o magii.
Odpálený dekan totiž byl zrovna dekanem ovládajícím ochrannou magii. Jeho zničení mělo z nějakého důvodu za následek snazší přístup k ostatním dekanům. Magie nejprve byla studována jako potenciální nebezpečí, poté byla s určitými úpravami ustanovena jako vědecký obor. Vzhledem k možnému nebezpečí ale byla všem studentům vnucena Kompaktáta - magické kondiciování mající několik hieroglifů-odstavců, vypálených přímo na hruď. To jim znemožňovalo přečedrpat kapacitu dekanů a způsobit další katastrofu. Tedy k tomu by stačil jeden odstavec, ale už jsem psal, že se jednalo o totalitní společnost Jedinci disponující přístupem k dekanům ale bez kompaktát jsou loveni a jsou buďto zařazeni do studií (a budou kondiciováni), nebo "uzavřeni" (jediný hieroglyf uzamykající relaci s dekany) nebo zabiti (pokud se brání, nebo nechtějí přijmout jednu z předchozích možností (kondiciování musí být dobrovolné)).
Takže magie je omezena tím, že slouží systému, je to složitá věda (vycházel jsem z Trismegista, Crowleyho a Peršanů - pro flavor) a mágové jsou celkem omezeni v tom co mohou dělat. Technologie se vyvíjí a s pomocí okouzlování je ještě lepší (očarované pistole šeptají střelci kam zamířit, ale zároveň jsou strašně krvelačné - funguje to jako částečná podvědomá kontrola, atd). Pokud bys chtěl být mág, musel jsi se smířit s kompaktáty nebo s tím, že tě dřív či později najdou (studovaní mágové mají lepší výcvik a zdroje). Často také kvůli absenci 36. dekanu dochází k magickým vírům, vznikají anomálie a mutace.... klasika.

Fritzs:Existoval svět (normální, low-magic generic fantasy) s technologií na úrovni vrcholného středověku. Nejvýznamnější říší toho světa byla Říše, něco jako římská říše v době největší slávy. Tadle říše sílila, vzkvétala a potom nastal Zlom.

Zlom nic nepředcházelo žádné varování, nezmiňovala se o něm žádná proroctví, prostě jednou ze dne na den, z hodiny na hodinu, bylo vše jinak. Musela to být pro obyvatle onoho světa děsivá hrůza (wow, jak název pro teenagerskou vyvražďovačku), když náhle se náhle z vteřiny na vteřinu změnila barva oblohy z modré na rudou, což bylo provázeno zemětřesením, znenadání se zjevily všeničící magické víry silnější, než co si mágové toho světa před tím vůbec dokázali představit. Když kamená sochy bohů v chrámech počaly ronit krvavé slzy. Vše, co bylo do té doby vybudováno se v jediném okamžiku obrátilo v trosky a zdálo se, že nezbývá žádná naděje. Svět se z hodiny nas hodinu změnil v smrtelně nebezpečné místo, kde na určitých místech každý chybný krok znamenal jistou smrt, místo zamořené těmi nejstrašnějšími bytostmi, jaké si jen dokázala mysl představit. Brzy po změně se začaly oběvovat u velké části přeživšího obyvatelstva jak změny psychické, které lze připsat stresu, tak fyzické mutace a děti, které se krátce po zlomu narodily byly téměř v polovině případů mutanti, mnohdy neschopní samostného života.

Přesto však dokázalo rozumné tvorstvo přežít toto vše a nadále prospívat i v novém světě... Přeživší brzy po Zlomu zjistili, že v novém světě existují kromě smrtících a neustále se měnících oblastí i oblasti víceméně klidné a právě v těchto oblastech vznikly městské státy. Poté, co se vyrovnaly s okolním šílenstvím a začaly alespoň trochu prosperovat, došlo kvůli nutnosti oběvování nových zdrojů, potřebě bránit se efektivně proti hrozbám, které proti nim vrhal nový svět a také proto, že Zlom svrhl stará tubu, došlo brzy k velkému pokroku jak v technologii, tak v magii, které se zdála mnohem mocnější než před Zlomem a brzy došlo i k něčemu, pře zlomem nepředstavitelnému... kombinované aplikaci magie a technologie, což učinilo život v některých bohatých městských státech nacházejících se v stabilních oblastech snad až příliš snadným.

NIcméně, nesmíme zapomeniout na ona méně stabilní místa, Pustinu, oddělující jedno město od druhého... sice se díky úsilí a životům stovek prospektorů podařilo oběvit stezky, které umožňovaly takováto místa překonat, ale tyto stesky časem mění svoji polohu, nebo mohou na čas i zcela zmizet... a v hluboké Pustině žádné stesky nevedou... Rovněž pokusy o letecké překonání Pustiny se ukázaly jako beznadějné... Jenom velice schopný a odvážný tvor dokáže pusinu překonat, či v ní i žít a jen šílenec by kdy zavítal do hluboké Pustiny, kde se i sama realta vaří a přeskupuje do tvarů jejichž pouhé zahlédnutí dovede lidskou bytost na pokraj šílenství...

Jonka:stalo se nekdy 1930-2050 (mozno zmenit nektere historicke udalosti)
Lidstvo uz drive melo problemy (lokalni valky, oteplovani atd) vse se ale zacalo kazit, kdy v roce 197x byl vyvinut "obranny system zeme" proti meteoritum a pripadnym navstevnikum z vesmiru. V teze dekade se naskytla prilezitost tento system pouzit, kdy na zemi miril meteorit/kometa. Mnoho nezavislych vedcu nyni tvrdi, ze meteorit by sice ovlivnil drahu zeme, ale bylo by to jen na dekádu a nastala doba ledova by se dala prezit. Zle jazyky ovsem tvrdi ze to byly ty nejsilnejsi mocnosti, ktere rozhodly ze tento stav, kdy by ztratiliy veci z pod sve kontroly, se jim nehodi a tak se rozhodli meteorit "uplne" odklonit z jeho drahy. Bohuzel nepresne vypocty a odhad a nedokonalost systemu udelaly sve a exploze a odkloneni nedopadlo jak se puvodne ocekavalo. ...coz bylo puvodne brano za uspech, ne-li jeste vetsi nez mel byt, protoze kometa bezpecne minula veskere objekty ve slunecni draze. Zivot bezel dal, spojene staty kratce na to vyhraly "vesmirny zavod" a vyzkumy v oblasti biotechnoligií a dalsich disciplinach se behem par let zavratne urychlily diky tomu ze se na zemi zacaly rodit velmi nadane deti.

Vse narusil rok 199x kdy vedci propocitali, ze se kometa vlivem blizkeho pruletu okolo slunce vraci zpet, coz se take v roce 200x stalo a pro zemi to znamenalo vicemene katastrofu, nebot kometa zemi podletela a vlivem sve sily narusila jeji rotaci.
Ustaleni komety v nasi slunecni soustave jako planetky trvalo asi 20 let behem niz se obezna draha zeme stala malo stabilni a mesic zacal rotovat kolem sve osy. Vlivem toho se narusily lunarni cykly, den se neda merit s presnosti na minuty a rok se odvozuje od postaveni slunce a uranu.
Bohuzel se priliz priblizila slunci.

Tyto udalosti totalne zmenily zivot na zemi. Zeme zacala s erupcemi a zmenou klimatu. Zmenil se pristup ke zdrojum, a neco jako statni usporadani ztratilo svuj smysl. Na zemi se snesla Epidemie, coz dnes nekteri povazuji jako odvetu prirody vuci lidstvu. Lide na zahadnou epidemii nedokazali i prez hluboke medicinske znalosti najit odpoved a lide umirali. Tedy... umirali. Neumreli tak docela, jejich srdce se zastavilo, ale jejich organismus nepodlehal zkaze. Postupne by ale umreli docela, kdyby je nedokazala vskrisit zahadna sila. Nekteri mystici tu silu nazyvaji rozzlobena matka priroda, ale ti, kteri se s ni setkali by ji jako "prirodu" rozhodne nepopsali. Tito lide dostali druhy zivot a jejich tela a mysl zmutovala. vysledkem one mutace je mnoho ruznych stavu od paranormalnich schopnosti, obrovskou silu az po magicke schopnosti. (škála x-man / vampires) Temto lidem se rika deti Gaey nebo deti temna, podle toho ze nejradeji vyhledavaji temna zakouti prirody a neceho jako urbanismu se stiti (max zijou v nejakych chajdach a chatrcich nebo mestech s prirodnich materialu). Filozofie techto lidi je, ze priroda presla jen do dalsiho stadia vyvoje, nicmene neni jiste, jestli by bez one nestability dokazali prezit.

Druhym extrem predstavuji lide, kteri puvodne predstavovali "budouci etapu lidstvi". Jsou to lide "vylepseni" na bazi biologickych zasahu, do DNA a podobne. Jejich "duchovnimi" jsou vedci. Kazdopadne zmena celeho klimatu znamenala i velkou ranu pro tuto filozofii lidstvi jelikoz ze rapidne zmenil pristup k surovinam a tak nektere pokusy zalozene na urcitem prvku uz dale nejsou mozne. Vylepseni lide nejsou nutne "vylepseni". Zmena zastihla biologii v pred vrholem, kdy se podarilo vedcum prijit na to jak organismus ovlivnit, ale nebyly zname jeste veskere ucinky a tak je mozno mezi temito lidmi potkat i se "zmetky". U tohoto druhu lidi (zejmena u vedcu) prevazuji dve filozofie. jedna rika, ze je zapotrebi ziskat co nejvice puvodnich zdroju a pokusit se planetku zpusobujici zmenu ve slunecni soustave zneskodnit, nebo ji odsmerovat mimo slun. soustavu, druha se vyslovuje pro zachovani stavajiciho stavu s tim ze je nutno prozkoumat nove moznosti nove vzniklych organismu a latek. (nutno dodat ze mendelejevova tabulka prvku vlivem zmen z poloviny ztratila na platnosti)

Posledni vrstva lidi nezasanych epidemii ani biologickymi vychytavkami se vraci zpet k puvodnim hodnotam a rika ze cela zmena byla vlastne pomstou bohů. Tito lide se vraci k puvodnim nabozenstvim a bohum jako takovym. Mnoho z nich take pomoci meditaci a jinych stavu je schopno docasne ziskat nadnormalni vlastnosti, schopnosti nebo sílu. Tito lide se vicemene deli na dve zakladnejsi skupiny a to Skeptiky, kteri rikaji ze je potreba brat zivot a zmeny takovy jaky je, a druhou skupinu lidi, kteri se modli a veri ze buh, bohove se nakonec umirni a nasmeruji veci tam, kam by meli patrit. (opet nutno dodat ze urcite veci, ktere by se daly nazvat "bozi zasahy" a primy vliv bohu na svet maji v apokalypsou narusenem svete daleko vetsi vliv nez nyni)

Cely svet tak prosel zmenou, od zakladnich latek a surovin, zivot organismu, az po klima cele Zeme. Neco jako rocni obdobi v podstate prestalo existovat. Stava se ze velke sucho a ostre slunce vystrida treskuta tydny trvajici zima a vánice, následována měsíčním obdobím ideálního jara vystřídána dvoutýdenním obdobím deštů a záplav. Dny byvaji povetsinou šeré a zatažené, noci chladné a s mlhami.
Vlivem erupci a zemetreseni dostalo lidstvo jak jsme jej znali velkou ranu, jelikoz mnoho staveb bylo srovnano se zemi a na obnovu do puvodniho stavu ted nejsou suroviny. Co se tyce obydli vratilo se lidstvo ke klasickym stavebnim surovinam jako kamen, drevo a jine prirodni materialy, chemicko-technologicke upravy nejsou prakticky mozne a predstavuji luxus a plytvani se surovinami. Presto nektera mesta mohou i nadale prpominat mesta jak je zname z nynejska, jedna se ovsem pouze o regiony s velmi dobrymi zasobami surovin v blizkem okoli.
Zbrane doznaly zmen, to co se z novodobejsich zbrani pouziva bychm mohli z nynejsiho pohledu popsat jako muskety, pistole a bambitky. Zbrojni prumysl byl zasazen ze vseho nejvice, zejmena tim, ze zeme "spolkla" mnoha teziste uranu a kvalitni rudy. Z druhe strany se k tomu pripojil rozmach magie a paranormalnich schopnosti a tak kdyz se rozhodovalo o budoucnosti tohoto odvetvi tak se veskere dalsi vyzkumy a vyroba (i vlivem velmi silnych biologicko-vesmirnych loby) prakticky zastavila. Vojenstvi ma v tuto chvili jedinou nadeji ve vyzkumu novych neznamych surovin.

Nektere ne tak technologicky narocne zbrane zustaly, ale jelikoz i kulky neco stoji preslo se pomalu k davno zapomenutemu boji s meci a jinymi stredovekymi zbranemi. Jelikoz ztratilo na sile vojenstvi, ztratily na vyznamu i veci jako statni celky, a vlivem chaosu a mnoha umrtim se lidstvo rozdrobilo na ruzne mestske staty a statecky.

Kvuli obrovskym zmenam v celem klimatu, casove nestalosti a castym magnetickym erupcim je podezreni, ze dochazi obcas k ruznym casoprostorovym ukazum. Naproti tomu, nebo mozna i vyhledem k tomu lide prakticky zapomeli jak se jim zilo drive, nova generace uz prichazi s jinym myslenim, kdy vyrustaji v jinych podminkach a mnozi z nich se rodi uz jako zmutovani, nebo geneticky obvlivneni. O tom jak vypadal svet pred 100 lety uz mluvi malokdo a je to skoro jako neco co existovalo v jine realite.
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5910
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Systémy magie

Příspěvek od Fritzs » 17. 1. 2007, 21:14

Systémy magie, na které jsme zatím přišli:

SirienV tom případě bych navrhoval, aby měla dvě formy, zaprvé těžce rituálně-okultní, zadruhé divokou - kdykoliv někdo předvádí něco, co je na harnici možností, tak může svým extrémním vypětím přivolat magii na pomoc... jakoby mu rupne v bedně, kolem něj se to rozzáří jak u nasranýho solára v Exalted a jede to, nicméně on nekontroluje jak. K tomu ale musí být splněny dvě podmínky:
Zaprvé mu fakt musí přeskočit - musí se dostat do takovýho soustředění a musí mít takovou rozhodnost, aby to bylo hodně mimo normální myšlenkové pochody
Zadruhé musí být to, co provádí, opravdu něčím výjmečné. Třeba nějaký malíř může jednou zaživot takhle vytvořit opravdu dokonalé dílo, výborný voják elitního oddílu může uprostřed bitvy najednou bojovat jak ztělesnění Smrti, vojevůdce může před osudovou bitvou pronést dokonale motivační projev... ale neměl by to prostě dokázat každý a rozhodně by se to nemělo dít často, 99% lidí ani jendou za život...

Dále rozvinuto Sosackem: Jo. A potom co to clovek dokaze, tak uz nikdy nebude stejny. Spali vsechnu svoji energii, neco v nem vyhori. Sice dokaze neco naprosto uzasneho, ale jeho vnitrni ohen a jeho vule zmizi. zbydou z nich trosky, na ktere se pohlizi s uctou, ale porad trosky.

(postava dokaze neco naprosto uzasneho, ... a stane se z ni npc? )

ale tohle je hodne otazka epicnosti settingu. pokud ma postkytovat moznosti pro hrani postav ktere rozhoduji o osudech mest, a to na zacatku, je to fajn, ale davat eso do rukavu jen npc, s tim, ze postavy k tomu nebudou mit nikdy pristup, by mohlo hracum jen lezt na nervy.

Jinak dobry je vyvolavani. Myslim abstraktni vyvolavani, nejakejch cizich entit. Ale chce to dobre zaobalit, protoze kdyz hrac rekne "vyvolam ducha vzduchu a reknu mu, aby udelal mlhu", nebo "vyvolam ducha zeme, a reknu mu at udela zmateni", tak to ma uplne jinou atmosferu nez kdyz rekne "pozadam mlhu aby se zvedla" nebo "pozadam cestu, aby svedla moje nepratele ze stopy". Ale prosby k duchum, andelum straznejm, buzkum a tak, jsou celkem bezna vec, ani nemusi fungovat. Vizte nize.

Dalsi veci, a to spis "color" veci, je hroznemoc bezna magie, ktera ale ani nemusi fungovat. Postapo svet muze byt mnohem mene racionalni, a logicky nez ten nas, takze spousta lidi muze chodit oveseno provrtanejma kamenama proti demonum, amuletama proti carodejum, v kazdym baraku muze byt soska buzka ktery ho chrani, na stenach mest muzou byt svastiky ktere brani vstupu zlych duchu ...

zvlast zabavne to muze byt v momente, kdy ty svastiky (nebo nec jineho) sktuecne funguje, a zminovanemu mistu se vyhybaji veci, ktere jinak bloudi pustinami. a nikdo nevi proc. ani vypravec.

vlastne, nechat 'proc a nac" na konkretnich uzivatelich settingu mi tak nejak mnohem vic sedne. "chrane symboly na mestech obca skutecne odhaneji dravou zver, a zle duchy ztelesnene buhvi cim. ale nikdo nevi proc, a neda se na to moc spolehat" se mi libi mnohem vic, nez "ochrane symboly funguji diky lidem kteri v ne veri, takze kdyz v ne bude verit malo lidi, prestanou fungovat". to je ten duvod, proc se mi tukanova quintessence moc nelibi. neni proc, ne vsechno musi byt vysvetleno, a "velke tajemstvi jen pro GM" bych nechal na DrD+

podobne je to treba v Engelu. svetem se pohybuji kilometrove sloupy ohne sahajici az k nebesum, po kterych zustane navzdy zakourena zeme, ze ktere vylezaji zhmotnele nocni mury se sdilenym vedomim. ale nikde neni psano proc, jestli je to fakt bozi trest, nebo uprchla biologicka zbran ... ale misto toho tam maji 100 stranek o tom jak se v tom svete zije, nez aby se venovali nejakym ultimatnim pravdam.
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Uživatelský avatar
Fritzs
Příspěvky: 5910
Registrován: 9. 5. 2005, 21:47
Bydliště: Brno

Fritzsův koncept

Příspěvek od Fritzs » 22. 1. 2007, 18:51

Fritzs:

Tak sem nadále rozvíjel ten svůj koncept... tžeba, ona Pustina o které jsem tam psal funguje trochu jako Zóna (viz. Stalker), sice je většinou o dost méně smrtící, ale o to víc je chaotická, a jak už jsem zmínil, pokrývá celý svět, až na početné bubliny "stabilní bubliny" kde se dá žít a proto zde existují městské státy, či v těch menších jen vestice... (důležité je, že "stabilních bublin" je fakt hodně a různě velkých, od desítek kilometrů v průměru po pár metrů v průměru a prakticky všechny jsou obydlené), nicméně občas je mezi nimi nutné cestovat. A to se děje dvěma způsoby, buď existuje známý bezpečný koridor (čímž je míněno dostatečně bezpečný na to, aby se jím dalo pravidelně převážet větší náklad), nebo, a tento způsob je pro nás zajímavější, je třeba projít Pustinu, na což jsou najímáni Poutníci...

Kdo jsou to Poutníci...? Lidé, nebo častěji mutanti (Pustina fachčí, co se mutací týče stejně dobře jako warhammerskej warpstone), kteří za peníze, či z jiného důvodu opouštějí bezpečí "Stabilních bublin" a buď hledají nové koridory, či někoho doprovázejí t jedné "bubliny" do druhé, nebo se snaží nalézt nějaký bájný artefakt z Pustin... či jen tak cestují, aby poznali co nejvíc z jejich světa... Ať je to jak chce, jsou těmi, kdo se jako jedni z mála vydávají do Pustiny...

Takže jaký typ hry, nebo příběhu by todle podporovalo:

-Příběh o cestě
-MW-like příběh o důvěře v rámci skupiny

Další taková poměrně mimojdoucí myšlenka, na kterou jsem přišel, když sem jel šalinou ze školy...

Takže, jak už sem naznačil v předchozím postu, měly by ttam být "mutace", čímž jsem mínil "mutace" v warhammerovském symslu slova, které jsou v konečném důsledku v dost velkém množství případů pro mutanta svým způsobem výhodné (to, že ho upálí a že hnusně vypadá je věc druhá), takže to bych si představoval nějak podobně... ale přece jinak...

Tož, v Warhammeru postava zmutuje náhodně, čemuž bych se chtěl vyhnout, postava vystavená vlivu Pustiny (viz. můj předchozí post) se mění ve shodu se svojí povahou, a ne přímo nedobrovolným způsobem, ale ve shodě s tím jak se vnímá a jak vnitřně vlastně vypadá... a nechtěl bych s tím spojovat povahové rysy, postava se pomalu mění fyzicky (včetně třeba snížení, zvýšení inteligence) ale nemění se její povaha, spíš se ustálí protože ve výsledku je její nová podoba zpodobněnímj jejího charakteru (samozřejmě stejný osobnostní rys jde vyjádřit neomezeným množstvím "fyzických manifestací" jde taky o to jak postava vnímá určité charakteristiky... další věcí je, že postavě její proměna (byť sebenestvůrnější) nevadí (pokud daná postava nenávidí sama seba, pak teda vadí a výsledná podoba bude asi celkem humus...) ať už vypadá jak vypadá, nicméně je celkem nápovědou pro ostatní, s kým, že to mají tu čest a obyvatelé "stabilních bublin" nemají mutanty moc v lásce...

Co se mutací týče, tak možné je prakticky cokoliv, pokud to není příliš extrémní... od andělských křídel, přes obrovské hlavy až po oslizlá chapadla...

-V praxi si hráč sám vybere směr kterým se bude jeho postava "vyvíjet" i co se fyzického vzhledu týče... navíc je to prostě divný prvek, kerý sem nikde zatím nezaznamenal a proto IMHO zajímavý...
Ecthelion přichází s myšlenkou na mutagenní prach
Ecthelion: Jaj! To je vono!... Původní myšlenka byla, že mutace způsobuje pozvolna sma Pustina, ale ten prach je svým způsobem lepší, nicméně takováhle ochrana by neměla být absolutní... Mohla by zabránit nadýchání prachu, který by si pak nesli do konce života s sebou, nicméně pustina pomalu působí už jen svou přítomností...

Tak sem si sepsal takovou pojmologii k svému konceptu:

Pustina: Známo, pod mnoha dalšími názvy, kupříkladu jako Oblast nestabilní reality, Zóna, Peklo apod. Různě nebezpečná oblast pokrývající většinu planety, až na relativně bezpečné stabilní oblasti. Dělí se dle nebezpečnosti na několik stupňů, od velmi mělké až po propastnou.

-Velmi mělká pustina-prakticky na první pohled neodlišitelná od „stability“, z dlouhodobého hlediska se však pozvolna mění, občasné drobné anomálie. Obyvatelná.

-Mělká pustina-běžné drobné anomálie, občasné běžné anomálie. Je zde možné žít delší dobu, nicméně je třeba se neustále přesouvat, jakékoliv stavební práce nemožné.

-Středně hluboká pustina-permanetní drobné anomálie, běžné běžné anomálie, občasné vyšší anomálie, možný výskyt paradoxu, dlouhodobě zde přežívají jen ti nejodolnější a nejpřizpůsobivější tvorové

-Hluboká pustina-všechny stupně anomálií permanentní, paradox každých několik dní, není zde možné dlouhodobě přežít.

-Velmi hluboká pustina-všechny stupně anomálií permanentní, paradox každých několik hodin. Maximkální doložená délka přežití 4,5 hodiny.

-Propastná pustina-hypotetická oblast permanentního paradoxu, neslučitelné se životem.

Anomálie-malá, popřípadě i větší oblast změněné reality, nejsou stálé, pohybují se vznikají a zanikají.

-Drobná anomálie-většinou neškodné, nicméně otravné, drobné změny gravitace, místo pohlcující světlo, půda s malým elektrickým nábojem, oblast řidšího vzduchu apod.

-Běžné anomálie-větší a nebezpečnější, podstatné odchylky gravitace, drobné zakřivení prostoru, rozsáhlá oblast "tmy", plyn způsobující mutace, levitující koule chrlící pustinné motýly

-Vyšší anomálie-půda způsobující zkamenění, nerelálné „chodící pustinné pevnosti“, trhač duší, mlýnek na maso, desítky poletujících obrovských ohnivých koulí, „ztracené kobky“, „kreslená skutečnost“ a podobné více, či méně smrtící jevy.

-Paradox-Několik minut trvající otřesy samotné reality v pustině, vyvolané nahromeděním kritického množství anomálií… terén je v postižené oblasti permanentně změněn. Žádný paradox není stejný, jedioné, co mají shodné je, že představují zhoubu pro všechno, co se v oblasti působenmí paradoxu nachází… krátce po skončení paradoxu, je postižená oblast prosta všech běžných a vyšších anomálií.

-Koridor-vše nasvědčuje tomu, že se jedná o zvláštní případ anomálie, propojující tenkým stabilním tunelem dvě, nebo více „stabilit“

„Stabilita“-oblast mimo pustinu, buď zcela prostá anomálií a připomínající svou podtsatou původní svět, nebo místo obsahující „pevnou anomálii“, většinou běžnou, nebo vyšší, která se ale na rozdíl od normálních anomálií nepohybuje a vytlačuje ostatní anomálie z jejího místa.Takovéto oblasti jsou téměř vždy obydlené.

Ecthelion:Mě se to líbí - jsem pro. Je to jiné než většina settingů a navíc dostatečně atraktivní abych si to zahrál...

Moc mi neštymuje ta mutace (mě kdyby řekli, že když vylezu za hradby města, tak mi vyrostou křídla, tak bych byl venku a zplna hrdla se nadechoval prachu dřív než bys řekl švec... ) , ale to je na tobě...

Zkusím přidat trošku do mlýna ohledně městských států:

Dějiny NOSských městských států se sestávají z nekonečného řetězce vražedných občanských válek, spiknutí a povstání. Mezi státy navzájem existují tradiční nepřátelství a všechny jsou prakticky ve stavu nevyhlášené a neustálé války všech proti všem. Jejich vzájemné vztahy jsou zakalené řadou krvavých válek o kontrolu nad jednotlivými městy a významnými koridory. Na denním pořádku jsou krátkodobě uzavírané aliance proti jednomu ze států, zrada spojenců i krvavé bitvy v Pustině, kde musí jednotlivé oddíly provázet Poutníci.

Přestože některé státy spoléhají na armádu verbovanou mezi občany města (jako demokratický Teras nebo Derseny, které jsou pod dědičnou správou Tyranů), většinu armád měst tvoří žoldnéři. Některá města na ně spoléhají úplně, většinou je ale doplňují menší oddíly z daného města a vlastní důstojníci, kteří je vedou. Námezdní vojáci a často i celé oddíly kondotiérů putují od města k městu Pustinou, aby mohli prolévat krev ve službách dostatečně solventního vládce. Nezáleží jim, zda budou bojovat pod praporem některého z tyranů, často kariéristů, vládnoucích svým městům tvrdou rukou, králů, dědičných vládců, náboženských vůdců, oligarchických vlád nebo republikánských měst. Měřítkem jejich věrnosti jsou peníze a za ně jsou ochotni bojovat pod praporem kteréhokoli z nich.
-I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

-If violence isn't solving your problems then you aren't using it enough.

-Jestliže je hlad nejlepší kuchař, pak je smrt nejlepší lékař!

Zamčeno

Zpět na „N.O.S.“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti