Fantasy magie podle Jersona

Tvůrčí sekce zabývající se designem, rozborem RPG her, ale i jejich samotnou tvorbou. Zamyšleními nad pravidly a jejich vlivem na hru, způsobem psaní knih, tvorbou ilustrací, atd. V neposlední řadě naše rozpracované projekty.
Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 17860
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Jerson » 10. 5. 2019, 13:36

Tohle téma zakládám proto, že se občas na svůj princip magie odkazuju, ale nikde není sepsaný v ucelené podobě, tak to stručně zkusím zda - jako inspiraci a téma k diskusi.

Mé pojetí fantasy magie pro RPG je postavené na tom, že magie je ovlivňování reality pomocí mentálních sil kouzelníků. Tato síla vychází přímo z kouzelníka, i když je možné ji posilovat fyzickou realitou okolo, nebo naopak posilovat tuto realitu.

Základní rozdělení magie je: magie živlů, duševní magie, (tele)kinetické magie a vitální magie.

Kouzelník dokáže nejsnáze ovlivňovat realitu v dosahu své aury, která dosahuje několik cm až málo desítek cm nad povrch těla. Na větší vzdálenost už musí působit "na dálku", tedy nějakým způsobem vytvářet kanály, napojení, nebo jen posílat určitý druh energie prostorem. Tady dodám, že nic jako "magická energie" neexistuje, kouzla se projevují v jedné z výše popsaných forem, a ani uvnitř těl nemají kouzelníci nějakou manu, magenergii nebo nějaký speciální zdroj síly, kterou by jiné organismy nedisponovaly.

Elementální magie
Magie živlů je téměř "fyzikální" - kouzelník ovlivňuje, používá či vysílá jednu ze čtyř forem hmoty - oheň, vodu, vzduch, zemi. Vždy dva živly jsou v plném protikladu a dva napůl komplementární a napůl v opozici - oheň (plasma, včetně blesků) je v plné opozici k vodě (kapalinám) a v poloviční opozici ke vzduchu (plynům) a zemi (pevným látkám), a podobně. Kouzelník ovládá naplno jeden živel, a obvykle jeden vedlejší, přičemž to nesmí být opoziční živel. Oheň + vzduch, země + voda, země + oheň, vzduch + voda. Dost často to vychází z prostředí, ve kterém se kouzelník pohybuje, protože to dost výrazně ovlivňuje jeho možnosti působení na živly.
Těla organismů se skládají se všech čtyř živlů v různých poměrech, a život jako probíhající proces je pro elementární magii rušivý až blokující. Tedy elementární magie neumí využívat životní síly, spíše působí "kolmo" na ně, a obvykle jí život jako takový překáží. Naopak silné působení jednoho elementu je pro život obvykle hodně škodlivé.

Při sesílání používá kouzelník příslušný živel ze svého těla, nebo z okolí, pokud se v něm vyskytuje. Kouzlit ve vhodném prostředí je snazší, přesněji kouzlit v nevhodném prostředí je mnohem náročnější a kouzla mají zkrácený účinek. Vodní kouzla na vyprahlé poušti, ohnivá kouzle ve vlhku, dešti nebo dokonce pod vodou, vzdušná kouzla vysoko v horách nebo pod zemí, zemní kouzla při silném větru nebo jen při nedostatečném kontaktu s pevnou zemí, to vše je komplikované.

Elementární magie také působí na svého nositele, takže ohniví mágové mají rádi teplo, vodní mágové bývají neustále navhlí, atd. Zemní mágové častěji než ostatní používají magické pomůcky, obvykle prach, kameny a podobné věci. Energie na Fireball se dá vzít z vlastního těla, které se pak zahřeje, aby dodalo vydanou energii ohně, ale vytrhnout si kus těla, aby bylo čím zaútočit na dálku ve vzdušném prostředí by bylo dost náročné, takže zemní mágové spíše vrhají oblázky, do kterých dodávají (živel) zemi, takže jsou jakoby těžší a ničivější. Také často nosí magickou hůl (dlouho mrtvé dřevo, nejlépe napůl zkamenělé, s velkým obsahem živlu země, pomocí které kouzlí třeba když stojí na husté trávě (to je živá hmota, která je odděluje od země jako takové), takže hůl zabodnou do zem, tím vytvoří spojení, a pak využívají zemi - hlínu, či kamení, jako kanál / vodič pro svá kouzla. U vzdušné magie je vodič jednoduchý, vzduch je obvykle všude okolo, takže vítr se vyvolává snadno (ale zase vzdušná magie nemá dost síly, aby přímo zabíjela), voda se dá nosit s sebou a i lidské tělo jí obsahuje docela dost (vodní kouzelníci hodně pijou), podobně s ohněm - navíc sluneční světlo je také forma živlu ohně (takže za slunečného dne jsou některá kouzla snadná na rozdíl od bezměsíčné noci, kdy jsou velmi náročná, což třeba vzdušné nebo zemní kouzelníky nijak neovlivňuje.

Magie živlů špatně pracuje s přetavenými materiály, a lidmi zpracovanými materiály (protože lidská práce a úsilí věnované jednomu předmětu mu postupně dodává "duši", tedy ho jistým způsobem oživuje. Není to pravý život, ale elementární magii to dost komplikuje. Vodní mágové těžko působí na lidmi připravené chemikálie, zemní mágové mají potíže s výrobky z kovu a skla. Pokud nemůžou nosit oblečení přizpůsobené svému živlu (zemní mágové mají často zaprášené a špinavé oblečení, vodní mágové nasákavé oblečení, vzdušní ho nosí co nejméně, ohniví mívají jednotlivé části snadno zápalné), tak se alespoň snaží mít takové, které se pohodlné, jako by to byla jejich druhá kůže, nepřekážející. Takže dobře a přitom jednoduše zpracované plátno či kůže, kterou dlouho nosí, aby přes ni procházela jejich aura.

Některá kouzla mají různé živly podobné, některá mají specifická. Každý živel umí nějakým způsobem útočit a bránit se, jak aktivním odrážením úderů (jako štítem / pláštěm), tak pasivním pohlcováním (jako zbroj), pomocí každého živlu se dá cítit jeho okolí, které daný živel obklopuje (ohnicý kouzelník na světle vnímá vše, co je osvíceno stejným zdrojem světla, i za rohem, vzdušný vše co obklopuje stejná masa vzduchu, zemmí vše co stojí na pevné holé zemi (nebo v ní), vodní to co se nachází ve vodě / v bažině. Vodní mág umí vytvářet mlhu, zemní mág umí vytvářet kouř, vzdušný mág umí bodavý vichr, což vše snižuje viditelnost. Ale jen ohnivý mág umí zapálit oheň a vytvořit světlo, jen vzdušný mág umí létat na proudu vzduchu, jen zemní mág umí procházet zdmi (či lépe skalami), atd.

Protože tahle magie působí v součinnosti s fyzickým světem, je jím také ovlivněna. Vzdušnou neviditelnost tvoří obal vzduchu ohýbající světlo v auře okouzlené osoby (s dostatkem cviku a soustředění umí kouzlo seslané kouzelníkem na sobě udržet i jinak nekouzlící člověk), ale je dost náchylné na poprášení moukou nebo popelem. Zemní neviditelnost funguje tak, že se cíl posype prachem, čímž vypadá jako kámen, když se skrčí, ale je náchylné na silnější proud vzduchu, třeba i jen při běhu. Vzdušná neviditelnost bude tedy fungovat i ve chvíli, kdy bude neviditelný nehybně stát uprostřed místnosti plné lidí. Zemní neviditelnost bude sice fungovat taky, ale dotyčný bude vypadat jako socha, takže si ho snadno všimnou - pro něj bude třeba se spíše skrčit někde venku, využívat prašné prostředí, plazit se, a tak. Ohnivá magie nemá žádnou neviditelnost, neexistuje kouzlo, které by dokázalo lokálně energii snížit (neexistuje kouzlo vyvolávající tmu na světle ze stejného důvodu, jako neexistují "tmomety" vedle světlometů), ale kouzelník se může silně lesknout až oslepovat, takže bude k nepřehlédnutí, ale přitom on sám nebude vidět a bude jen těžko zaměřitelný.

Pochva z mrtvého přírodního materiálu u nohy, nejlépe pod přírodním pláštěm, tedy uvnitř aury, se dá různými způsoby zneviditelnit celkem snadno i s mečem uvnitř. Ale vytasený meč v ruce, který z aury trčí a který nelze obalit ani vzduchem, ani prachem, prostě bude vždy nápadný.

Z podobného důvodu dokáže zemní kouzelník protlačit své tělo zdí, pokud je z kamene, nepálených cihel a pokud vždy dokáže mít alespoň část těla venku, aby uvnitř neuvízl (takže dokáže projít jen tak silnou zdí, jaké má rozpětí paží, i když více kouzelníků by dokázalo vytvořit řetěz), ale nedokáže touto zdí protáhnout žádnou ocelovou zbraň, a ocelové nebo skleněné střepy ve zdi jsou pro něj zraňující až neprůchodné. Tedy proti elementální magii se dá bránit i nemagickým prostředky. Kromě běžných zbraní dobře funguje polévání a topení ohnivých mágů, pálení ohněm u vodních mágů, zasypávání popelem, prachem a kamínky u vzdušných mágů, a zvednutí do vzduchu u zemních mágů (protože ztratí spojení se zemí, živý člověk je "izolant" a mág tak bude obklopen vzduchem. Samy o sobě tyto efekty mágům neubližují o moc víc než jiným lidem, ale ruší jim to kouzla či znemožňuje jim to kouzlit daný živel.

(Tele)kinetická magie
Druhá oblast je telekinetická magie. Ta je celkem jednoduchá, jde o působení vůle na dálku i na blízko přímo na určité předměty, nicméně není dost silná, aby dokázala předměty rozpohybovat sama od sebe, spíše různými směry dodává energii jejich pohybu či proti němu. Proti elementální magii má výhodu, že je neviditelná a nezávislá na přítomnosti živlů, funguje stejně dobře v řídkém vzduchu jako pod vodou, ale také veškerá dodaná energie prochází z kouzelníka a okolí mu v tom nemůže nijak pomoci. Navíc je podstatně méně variabilní. Při boji jde prakticky jen o to, že kouzelník je schopen do svého úderu pěstí nebo zbraní vložit více síly, než by odpovídalo jeho fyzickým dispozicím, je schopen pomocí hole či manipulace pláštěm odrážet či spíše odklánět údery protivníků a jejich projektily od šípů po kopí, takže spíše kloužou po jeho těle pryč, než aby je nějak zastavil (i když mu to v extrémních případech umožňuje třeba zachytit čepel sevřením mezi dlaněmi). Na dálku je omezen na urychlování vržených projektilů, obvykle malých kamenů, šipek či vrhacích nožů, kterým je schopen dodat dosah a razanci podobnou šípům z kuše. Velmi složitě to umí i u svých společníků, pokud se oba připraví a spolupracují.

Dokáže shazovat různé předměty a nechávat je zakutálet se do potřebných míst, ale neumí třeba přímo cokoliv zvednout z podlahy do vzduchu a držet to tam. Tedy může nechat vyklouznout nedostatečně upevněný háček s klíčemi ze zdi, o kterou se někdo silně opře, ale nemůže je z toho háčku sundat. Dokáže to použít i na větší objekty, takže může skákat výše a dále než jiní lidé, ale neumí létat, a ani nemůže zvedat do vzduchu své nepřátele.
Telekinezí se dá i klamat, třeba mírně formovat plameny do určitých tvarů, nebo rozeznívat vhodné kovové předměty zvuky i řečí, ale možnosti jsou třeba proti vytváření vizuálních a zvukových iluzí z ohně (světla) či vzduchu více omezené. Na vhodných materiálech dokáže vyvolávat dojem jiného povrchu (pokud ho někdo nedrží v ruce, tedy ho nemá uvnitř aury. Lze na látce vytvořit dojem dračích šupin a nechat ji jiné lidi osahat, ale jen těžko lze vytvořit dojem slizu na náramku, který má cíl na ruce. (i když pomocí vhodného kanálu se dá obejít i toto omezení).

Mentální magie
Třetí oblastí je mentální magie, kterou se obvykle učí i telekinetici (a naopak), i když druhý obor mívají jako doplněk. Mentální magie funguje na způsobu blízkého ovlivňování aury cíle, čímž mu způsobuje změny nálady, myšlenek, nebo je naopak umí zjišťovat. Při působení na vzdálenější cíle je třeba vytvořit nějaký kanál, obvykle pomocí předmětu, který je cílové osobě (nebo jinému tvorovi) blízký, do kterého vložila část svých pocitů, emocí, úsilí, a který má v držení kouzelník. Podobně lze spojení vytvořit pomocí částí těl cíle, ale tohle spojení poměrně rychle mizí s tím, jak části těla ztrácejí své vitální schoposti. Jde obvykle o vlasy, nehty, případně krev. Větší části těla obvykle nejsou použitelné, jedině snad při zesilování pocitů boleti a utrpení, protože vyvolávání pocitů u cíle, kterému je vyvolává nějaký stav jeho vlastního těla, je dosti obtížné. Mezi lidmi (a dalšími inteligentními tvory) a zvířaty není principielně rozdíl, pocity lze vyvolávat i poznávat u všech, myšlenky vyžadují znalost mentality daného tvora, což zahrnuje i jazyk (a obvykle i způsob myšlení, protože humanoidi obvykle myslí mnohem rychleji a méně lineárně, než když mluví). Může také zachytávat z paměti obrazy, zvuky a pachy. U spolupracujícího cíle jsou všechny takové věci mnohem snazší než u cíle, který odolává, zejména pokud odolává vědomě, nebo je dokonce školen v mentálních praktikách. Nenápadnost, klam, návodné otázky, obrazy a podobně jsou velmi užitečné. V boji je použitelné hlavně vyvolávání či lépe posilování strachu, který byl zaset jiným způsobem. Mentální kouzleník sám o sobě obvykle nedokáže odradit zkušenéího bojovníka v útoku na svou osobu, i když ho může dost účinně znejistět (a snížit mu tím šance na úspěšný útok), ale pokud jeho kolega usekne hlavu veliteli stovky vojáků, dokáže (zkušený) mág následně onu stovku vojáků od útoku na jejich dvojici zcela odvrátit. Mistři sugesce dokážou fanatizovat davy stovek tisíc lidí, prakticky všechny, které nějakým způsobem dokážou oslovit, zejména pokud připraví celou shov a zaměří se na více smyslů a primitivní pocity jako euforii, strach, či nenávist.

Sugescí se dají vyvolávat o vizuální, sluchové, čichové nebo hmatové vjemy, a dá se jí i maskovat, že cíl vidí kouzelníka jako neživý objekt. Hodně závisí na prostředí a náladě cíle - v temném hradě plném soch a zbrojí je snadné vypadat jako neškodný věšák na pláště a obrátit pozornost cíle na zdánlivě se pohybující rytířskou zbroj, skrýt uprostřed trůnního sálu stovce lidí na očích už vyžaduje určitou přípravu, vyrušení diváků, odvedení pozornosti, prostě eskamotérské triky.


Odbočka - metafyzika živých tvorů, duší a smrti
Všichni živí tvorové jsou duální, tedy mají hmotné tělo v hmotném - elementálním světě, a nehmotnou duši v duševním - astrálním světě. Tělo i duše se vyvíjí postupně od početí, principielně je možné oddělovat části duše a vytvářet napodobeniny života, ale skutečný život, tedy provázané živé tělo a duši lze získat jen "přirozeně", tedy početím. Ani nejlepší kouzelníci to jinak neumí, i když se tomu z různých směrů dokážou dost přiblížit.

Tělo je část tvora, která se prakticky neustále mění a probíhají v ní různé procesy, které souvisí s okolním světem. Fyzicky je tělo poměrně dobře oddělené od okolí, ale přitom je s ním neustále provázání přes dýchání, přijímaní potravy, zahřívání a další elementální výměny. Tělo díky pevnému spojení s duší také tuto duši mění - jak pocity, tak i myšlenky, paměť (včetně zapomínání), názory, postoje - všechny tyto změny probíhají v těle a přenáší (ukládají se) v duši.

Duše je astrální část tvora, která se ho pokouší zachovat neměnného, v daném stavu, nejlépe v "ideálním". funguje jako brzda při změnách nálady kvůli okolí, jako etalon pro uvádění těla do ideálního stavu (léčení), dlouhodobě uchovává myšlenky, vzpomínky a vazby, které do ní byly vtištěny. V astrálním světě je také duše provázána s mnoha dalšími tvory a předměty, ke kterým získala nějaké vazby, a tyto spojnice jsou dlouhodobé. Samy od sebe nemizí, můžou být jen překrývány dalšími spojeními, ale jen živá těla je můžou skutečně měnit - vytvářet, posilovat, zeslabovat, rušit, trhat, převracet.

Pokud dojde o přerušení vazby těla a duše (což není úplně snadné), nastává smrt, nebo spíše smrt je tento proces přerušování vazeb. nejčastěji se to stane změnami těla, které přestane fungovat a duše není schopna zajistit jeho návrat do potřebného stavu - jsou to vážné nemoci, zranění, poškození. Některé mechanismy způsobí téměř úplně odtržení duše od těla, takže vzájemné spojení zůstane jen malé - to jsou třeba stavy, kdy člověk vnímá, ale nemůže ovládat své tělo. Také to jsou stavy, kdy byla duše už téměř odpojena od těla, ale ještě to spojení bylo obnoveno, ať přirozeně, nebo uměle. Pak vznikají přirození nebo umělí "nemrtví" - jejich těla fungují sama o sobě, ale díky slabému spojení se do duše promítají jen momentální stavy, které rychle odeznívají. Naopak z duše se vybavují staré vzpomínky a zážitky, které tělo už neblokuje. Takoví lidé pak moc nevnímají, co se okolo nich děje, ale často jakoby žili ve svém světě, obvykle hluboko ve své minulosti, oslovují své okolí jmény známých z dětství, nepamatují si, co se stalo před minutou, ale dokážou si vybavit detaily z doby před 60 lety, atd. Jejich okolí si změny všimne, ale nepovažuje je za nemrtvé.
Někdy se stane, že je spojení přerušeno úplně, tělo umírá, ale duše k němu zůstane navázána, nemůže se oddělit, ale nemůže ovládat své tělo. Také nepodléhá změnám. K tomu může dojít, pokud tvor zemře při silných emocích, které fungují jako nepřetržený kanál, nebo pokud jsou vazby na jiné živé tvory nebo na nějaká místa či předměty příliš silné. Pak vznikají duchové míst, duchové předmětů či dokonce duchové navázaní na lidi, obvykle posedlí poslední intenzivní myšlenkou nebo pocitem, kterého se duše bez vazby k tělu nedokáže zbavit. V takových případech je obvykle potřeba duši dočasně navázat na živého tvora, a změnit její stav, obvykle vykonáním nějakého činu, případně uklidněním. Je to nebezpečné, protože i když na jedno tělo může být plně propojeno jen s jednou duší, tak na něj může být více duší navázáno a síla spojení těla k jednotlivým duším se může měnit. Tak vznikají různé posedlosti duchy či "démony", ale třeba i rozpolcené osobnosti.

Z toho důvodu je ideální, když živý tvor umírá (= přerušuje vazbu mezi tělem a duší) v klidu, smířen se vším, bez nevyřešených závazků, u lidí i v kruhu rodiny a přítomnosti kněze, tedy kouzelníka, který dokáže případné problémy při přerušení spojení vyřešit. Mrtvé duše zůstávají v astrálním prostoru (o něm později), v ideálním případě uzavřené do sebe, s vazbami na jiné lidi, které se postupně na straně těch lidí překrývají novými vazbami na jiné lidi, místa a věci. Zároveň to umožňuje jistou nezřetelnou komunikaci s mrtvými, ať v podobě povídání nad hrobem, kdy může mít živý člověk slabé spojení s emocemi a vzpomínkami mrtvého, nebo přímo v cíleném vyvolávání určité duše a dočasném navázání na tělo média.

Také to znamená, že pokud někdo vytvoří za života silné vazby mnoha lidí přímo k sobě, nebo přes věci, které stvořil, tak dokud si ho tito živí lidé pamatují, má mrtvá duše určité spojení s živým světem a může se - velmi málo, pomalu a složitě - měnit i po smrti, ale hlavně může ovlivňovat životy jiných i dlouho po své smrti, třeba i tisíce let. Budovy, vynálezy, knihy a další věci nesoucí jméno svého tvůrce a známé mnoha lidem zajišťují trvalý vliv.

Uměle vytvoření nemrtví vznikají spojením už uvolněné duše a těla, které může fungovat, ale i nemusí (případně může být tvořeno i jiným nosičem - jiným tvorem, elementálem, umělým konstruktem, nebo i výrobkem). Změny těla nebo absence změn se na navázané duši nijak neprojevují, a duši je při navázání vnucen obvykle nějaký imperativ, třeba poslouchání rozkazu, nebo přímo nějaká myšlenka.

- pokračování zanedlouho -

Vitální magie
Astrální svět
Naposledy upravil(a) Jerson dne 16. 5. 2019, 10:44, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 17860
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Jerson » 10. 5. 2019, 15:07

Tak už můžete komentovat. Vysvětlení pro různé druhy neviditelnosti jsem tam napsal.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 11666
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od OnGe » 10. 5. 2019, 16:11

Proč je to zrovna takhle? Jako proč zrovna tyhle kategorie magie, proč se aura chová tak jak se chová, proč je problém s přetavenými materiály... Co znamená, že síla vychází přímo z kouzelníka a že živly bere ze svého těla?
Punk is dead, long live the shit!

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 17860
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Jerson » 10. 5. 2019, 16:23

Protože jsem začal s nějakou představou, jak by měla magie fungovat, vytvořil jsem pro to fungující rámec, zjistil jsem, že některé věci se projevují jubsk, než jsem chtěl, tak jsem upravil pár výchozích prvků, a smířil se s tím, jak mi zbytek vyšel (třeba že nemrtvým nemůže škodit sluneční světlo, pokud nechci říct, že je slunce živé).
Na nekuete otázky ti dá odpověď popis dalších druhů magie, na jiné je odpověď "protože nějak to být musí, a takhle mi to odpovídá na nejvíce otázek".

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 11666
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od OnGe » 10. 5. 2019, 16:38

nj, ale takhle se v tom dá těžko orientovat, protože ty věci nějak jsou, nikdo neví proč, prostě tak jsou a těch věcí je hrozně moc. A jejich pochopení je zjevně důležité k tomu, aby to celé dávalo smysl. Protože mě to třeba teď celé nedává smysl.
Punk is dead, long live the shit!

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 17860
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Jerson » 10. 5. 2019, 18:31

Tak mi dej příklad magického systému v RPG, který podle tebe dává smysl.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 11666
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od OnGe » 10. 5. 2019, 19:19

Takový, kde je jasné, co to dělá. Třeba ten v DrD, DnD, Warhammeru a další. Chápeš, jde o to, že pokud tady v tom máš nějakou vnitřní logiku, tak prostě není vidět.
Punk is dead, long live the shit!

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
Log 1=0
Příspěvky: 1316
Registrován: 20. 7. 2017, 14:06

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Log 1=0 » 11. 5. 2019, 00:56

Vy někdo OnGemu rozumíte? Já tedy ne. Má tu magii s vnitřními zákony vetkanými do settingu, který je poměrně dobře uchopitelný, a nevidí v něm logiku. Ale zato vidí logiku v DnD magii, jejíž vnitřní logika je postavená čistě na gamistickém principu (nebo já alespoň za tři roky hraní na jinou nenarazil). A dokonce v DrD magii, která nemá ani tu gamistickou logiku (OK, tohle jsem hrál jen dvakrát).
You are lords. We are slaves. But slaves of our lords are mightier than lords of your slaves.

Uživatelský avatar
Bifi
Motivátor; Moderátor
Příspěvky: 5277
Registrován: 3. 3. 2005, 12:24
Bydliště: Prešporok 1673

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Bifi » 11. 5. 2019, 15:34

Tiež sa divím.

Inak ten rozdiel mi tiež pripomína wargamingové koncepty "design for cause" a "design for effect". Design for cause modeluje príčiny a faktory smerujúce k nejakému rozuzleniu. Design for effect začne tým, čo v hre má existovať ako výsledok a potom mu dáva (niekedy umelý) flavour a ingame zdôvodnenie.
Polaris/Singularis:  \/()!|)_6()|)|)355
Divné Uhorsko: blog o mojom OSR projekte z divného Horného Uhorska 17. storočia a starej škole hrania // "We don't explore characters; we explore dungeons."

Uživatelský avatar
York
Příspěvky: 13160
Registrován: 24. 2. 2012, 17:31

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od York » 11. 5. 2019, 16:58

Bifi píše:
11. 5. 2019, 15:34
Inak ten rozdiel mi tiež pripomína wargamingové koncepty "design for cause" a "design for effect".
To jo, ale každej herní magickej systém se pohybuje někde na škále mezi těmihle dvěma extrémy. Magie ve hře nemůže bejt úplně arbitrární, vždycky je svázaná nějakou mechanikou (byť je za tím příběhová logika místo gamistické). A když je magie svázaná nějakou mechanikou, tak tím pak automaticky získává i nějakej princip na pozadí. Navíc i ta DnDčková/Dračáková magie má underlying principle - existují jen kouzla, která kdysi dávno vymysleli staří mágové, a s těmi teď mohou kouzelníci operovat.

Pointa ale je, že když se přikloníš k jednomu z těhle designovejch konceptů, tak ti z toho vyleze množina magických systémů s určitou "příchutí". Dračákovou (oDrD) magii prostě nevyrobíš tak, že vymyslíš nějakej princip na pozadí, jako třeba tady ten Jersonův. Z toho ti prostě zákonitě vyleze něco jinýho.

m4jk
Příspěvky: 23
Registrován: 19. 10. 2011, 17:54
Bydliště: Brno

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od m4jk » 14. 5. 2019, 12:59

Jsem zvědav na další druhy magie, pak si na to udělám nějaký hlubší názor. Možná to v mých očích nahradí systémy z Ars Magica a odvozenin.
Jen k tomu fireballu. Osobně by mi dávalo větší smysl, že by teplota těla ohnivého kouzelníka naopak poklesla, jelikož se energie spotřebovala na fireball.

Uživatelský avatar
Jerson
Inženýr z Ocelového města
Příspěvky: 17860
Registrován: 11. 2. 2003, 16:39
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Jerson » 14. 5. 2019, 15:18

m4jk píše:
14. 5. 2019, 12:59
Jen k tomu fireballu. Osobně by mi dávalo větší smysl, že by teplota těla ohnivého kouzelníka naopak poklesla, jelikož se energie spotřebovala na fireball.
Tak je to myšleno - ohnivý mág má rád teplo a oheň, teplo nasává a při kouzlení ho vydává z těla, takže chladne a při větším kouzlení se potřebuje zahřát. Podobně vodní mág se kouzlením vodních kouzel dehydruje, a vzdušný mág se pak potřebuje vydýchat. Jen zemní mágové se prostě unavují, jako kdyby to kamení nosili, protože jejich kouzla se dost často bez nějaké materiální složky vůbec nedají seslat, protože živel ze svého těla moc použít nemůžou. Možná tak si vytrhnout vlasy.

m4jk
Příspěvky: 23
Registrován: 19. 10. 2011, 17:54
Bydliště: Brno

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od m4jk » 14. 5. 2019, 18:48

Tak to jsem jen špatně pochopil význam věty :)

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 27078
Registrován: 14. 5. 2008, 10:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od Vallun » 14. 5. 2019, 20:25

m4jk píše:
14. 5. 2019, 18:48
Tak to jsem jen špatně pochopil význam věty :)
+1

OnGeho ale taky chápu dobře...prostě Jersonovi vrací jeho připomínky, jak je vnímá on...:)
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 11666
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Fantasy magie podle Jersona

Příspěvek od OnGe » 14. 5. 2019, 20:46

No ne, já tomu fakt nerozumim.

Kdybych chtěl trollit Jersona, zeptám se, pro koho je ten systém určen a odkud berou vodu.
Punk is dead, long live the shit!

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Odpovědět

Zpět na „RPG tvorba a design (aneb Kreslicí prkno)“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti