UMG (v2.0)

Ambiciózní projekt, který si klade za cíl vytvořit univerzální herní svět, určený především hráčům, ale i dalším tvůrcům, vypravěčům nebo jen jako zdroj inspirace. Vycházíme z pravidel DrD+
Uživatelský avatar
Resurrection
Příspěvky: 5029
Registrován: 26. 9. 2006, 11:34

UMG (v2.0)

Příspěvek od Resurrection » 23. 11. 2008, 21:19

Ultrametagame - Orb

(Co je UMG? To je termín, za který vděčíme Vitusovi a znamená základní informace, příběh a linii herního světa - to co stojí za tím vším)

Motto: Orb je místem, kde se sny stávají skutečností.

Cíl: Komplexní herní prostředí napříč žánry RPG spojené univerzálním příběhem.

Hlavní myšlenka: Svět je sen. Je sněn Tvůrcem, který si však neuvědomuje, že sní. Tvůrce hraje ve světě hlavní roli (tak jako ve snu) a to prostřednictvím inkarnací v podobě důležitých osob příběhu snu (i více v jeden čas). Protože tento sen je v podstatě zhmotnění Tvůrcovi mysli, stav jeho inkarnací se promítá do stavu celého světa. Příběh snu je v podstatě Tvůrcovo hledání smyslu světa (respektive jeho místa v něm) a svět se vyvíjí tak, jak postupuje Tvůrcovo hledání. V momentě, kdy si Tvůrce uvědomí, že svět je pouhým snem, a zároveň, že on je Tvůrcem a svět sní, získá absolutní moc nad snem a může se i probudit (tím ovšem svět zanikne). V tu chvíli bude záležet na tom, co Tvůrce v příběhu snu prožil a podle toho bude vypadat jeho finální rozhodnutí.

Důsledky pro svět: Svět má dva hlavní prvky (části) – Snový a Skutečný. Snový prvek je odrazem všeho neskutečného, snového a fantastického. Naopak Skutečný prvek je souborem normálně fungujícího, logického a racionálního světa. Stav Tvůrcových inkarnací pak bude určovat, v jakém budou oba prvky vztahu a jak se budou vzájemně ovlivňovat.

Např. Pokud by byl Tvůrce hloupým šaškem na královském dvoře, bude svět plný mytických bytostí a magie. Pokud by však byl uznávaným fyzikem, magie téměř nebude fungovat. Pokud by ale byl šíleným vědcem, existovaly by vedle sebe magie i věda.

Důsledky pro hru: Hra na Orbu bude moci být vedena dvěma způsoby, podle způsobu využití hlavního příběhu. Buďto bude hra aktivní, což znamená, že Vypravěč hráče konfrontuje s Tvůrcovou inkarnací (přímo či nepřímo) a jejich akce tak či onak Tvůrce ovlivní, čímž se může změnit i charakter světa. Nebo bude hra pasivní, tedy bude využívat aktuálního stavu Tvůrcových inkarnací, ale nebude je ovlivňovat. I taková hra však může mít dopad na svět prostřednictvím ovlivnění Tvůrce (a Tvůrce na hru), ale pouze nepřímo.

Smysl hraní na Orbu: Jak vyplývá z výše uvedeného, smyslem hry je, aby se hráči dobrali pravdy o světě a s touto znalostí (či její částí) nějak naložili. Jejich rozhodnutí by v konečném důsledku měla být pro Tvůrce nakonec určující při jeho rozhodování. Je však možné směřovat hru i k méně epické variantě hráčů-pozorovatelů, či kombinací obojího. Orb je však možné hrát i volně a hlavní příběh nechat takříkajíc plavat. I pro tuto variantu je Orb vhodný.

Alternativně je možné hrát s otevřenými kartami. Hráči i Vypravěč znají skutečnou podstatu světa a hra pak spočívá v hledání a odhalování identit Tvůrce. Pochopitelně toto vyžaduje poměrně dobrý roleplaying.

Různé žánry: Stav světa a Tvůrce je vzájemně přímo propojen. Jeho vývoj kráčí kupředu tak, jak se vyvíjí Tvůrce, respektive jeho podvědomá znalost světa. Zpočátku bude Tvůrce velmi ovlivněn svou neznalostí světa, a proto budou snové prvky velmi převažovat. Postupně však se stoupající znalostí budou ustupovat a nakonec se znovu objeví, až Tvůrce pronikne k samotné podstatě a tím začne vznikat rovnováha mezi oběma částmi. Hlavní žánrové skupiny tedy budou tři: fantasy, alternativní skutečnost, sci-fi. V rámci těchto skupin je samozřejmě možné si hru stylizovat (například dark fantasy, cyber punk apod.), ale je nutné respektovat určité limity a omezení plynoucí z charakteru světa a jeho myšlenky.

Podoba herního světa: Dvě části světa jsou reprezentovány svými vlastními „světy“. Snový prvek je fantaskním světem sfér, astrálních bytostí bez jasně daných omezení či pravidel. Skutečný prvek je reprezentován vesmírem, ve kterém platí fyzikální zákony a jasná pravidla. Oba světy existují zároveň vedle sebe, či spíše „přes sebe“. Hranicí mezi nimi jsou Stíny, které oba světy od sebe oddělují. Stíny jsou však také nazývány Zrcadlem světa, protože odrážejí vše v obou světech zároveň, a proto také podléhají Tvůrci a citlivě na něj reagují. Rovnováha je tak ve Stínech v podstatě neustále porušená a oba světy se tak vzájemně ovlivňují, což se do nich obou zpětně promítá. Dalo by se vlastně říci, že Stíny jsou tím „skutečným světem“.

Pro názornost: Ve vesmíru existuje planeta Orb, na které se bude odehrávat většina hlavního děje. Naproti tomu ve Snovém světě může být tato planeta reprezentována obrovskou deskou, kterou nese na zádech gigantická želva. Nemusí tam však vůbec být, ačkoliv takovéto analogie jsou poměrně časté a právě ty způsobují různé zvláštnosti a podivnosti v obou světech, když se ve Stínech tyto dva obrazy střetnou a vzájemná interference se pak promítá zpět do obou světů.

Projít mezi oběma světy skrze Stíny je také proto neuvěřitelně obtížné až nemožné. Pro bytosti z obou částí je to i extrémně nebezpečné. Hrozí jednak, že psychicky Stíny nevydrží, protože kombinace obou světů do jednoho je zcela nepochopitelná a neuchopitelná. Ale hlavně hrozí, že dojde k interferenci s protějškem z druhé strany (pokud existuje) a pak může být dotyčný okamžitě zabit, hrůzně deformován či jinak poškozen (tak aby se přiblížil svému „ideálu“ ve Stínech). Přesto to za určitých okolností (a zejména s pomocí z druhé strany) možné je.

Dominance jednoho světa neznamená absenci toho druhého, ale pouze silnější či naopak slabší projevy obou světů k sobě navzájem.

Historie herního světa (hlavní příběh): Je v zásadě nepodstatné, jak přesně svět ve své podobě vznikl. Tvůrce si jej vysnil, ačkoliv některé části přišly dříve než jiné. Úplně první tak byl Snový svět sám. Jako protiváha k němu vznikl svět Skutečný a hranicí mezi nimi, tím vyvážením, se staly Stíny. Příběh, který Tvůrce prožívá, pak ovlivňuje charakter obou světů…
- Tvůrce prožíval fantastická dobrodružství ve Snovém světě, ale nedařilo se mu jej chápat.
- Proto podvědomě stvořil Skutečný svět, kam jako jediný dokázal skrze Stíny projít (a který měl nějaká pevná pravidla).
- Přišel na planetu Orb, kde po vzoru bytostí ze Snového světa podvědomě stvořil lidstvo.
- Tvůrce se stal jeho součástí a dařilo se mu poznávat s jejich pomocí tento svět (byl součástí lidské společnosti), který byl racionální a pochopitelný (na rozdíl od z principu nepochopitelného světa Snového).
- Přesto však bylo v této fázi lidské i tvůrcovo poznání světa velmi nedokonalé a dominoval proto Snový svět. Na světě existovala magie, bohové, mytické bytosti, ale i jevy, které byly v rozporu s pravidly Skutečného světa. Lidé se naučili využívat magii a nadpřirozeno ze Snového světa.
- Lidská civilizace tak dosáhla fáze, ve které se začala pomalu blížit rovnováze ve Stínech, či je dokonce zvrátit na druhou stranu. Proti tomu se postavili bytosti ze Snového světa a pokusili se lidi a jejich civilizaci zničit (lidé nezřídka povolávali snové bytosti v podobě démonů). Na jejich obranu však vystoupili bohové, kteří ze své podstaty znali podstatu světa (i to, že se jedná o sen) a chtěli naopak rovnováhy dosáhnout.
- V následné Válce bohů (jakási občanská válka Snových bytostí s bohy na obdobném existenciálním základě), jak jí lidé nazvali, byla však civilizace přesto vyvrácena. Rovnováha byla vychýlena ve prospěch Snového světa a Orb i celý vesmír zachvátil chaos. Přesto se bohům podařilo snové bytosti porazit, ale sami byli lidmi odvrženi a bez víry zanikli. Na jejich místo však nastoupili bohové noví.
- Byla ztracena i velká část tajemství magie a průchodu mezi světy, a tak se po mnoho tisíc let postupně mohla obnovovat rovnováha mezi oběma světy, jak lidstvo znovu s Tvůrcem objevovalo ztracenou moudrost.
- Až po dalších 12 000 letech vznikly civilizace nové, ale jejich rozvoj byl velmi pomalý (první na Velkém kontinentu). Svět byl na mnoha místech stále poznamenán Válkou bohů (nejvíce na Velkém kontinentě a na ostrovech, které zbyly z míst, kde válka zuřila nejvíce). Podivné úkazy, magie, nevysvětlitelné záhady a také bytosti z dávných dob. To vše bylo důkazem, že dominantní je stále Snový svět.
- Ale lidstvo bylo nakonec úspěšné. Trvalo přes 3000 let, než se začala situace pozvolna obracet. Věk magie končil a nastupoval věk vědy a poznání. Lidstvo znovu úspěšně osídlilo prakticky celý svět a hegemonem se stala civilizace na Severním kontinentě. Spolu s civilizací na Jižním kontinentě soupeřily o zbytek světa i mezi sebou. Ve válkách byl Sever úspěšnější.
- Novou éru již nemohl nikdo zastavit, a proto brzy magie zmizela téměř úplně. Tvůrce tak dosáhl zásadního poznání Skutečného světa. Lidstvo vstoupilo do průmyslového období a zdálo se, že to je již konečné vítězství a Snový svět je odsouzen.
- Ten však nikdy zcela nevymizel a lidé si po dalších 5 staletích začali znovu uvědomovat, že za jejich světem je zřejmě něco víc. Tím začala éra návratu Snového světa a cesta ke konečné rovnováze. Tvůrce začal pojímat myšlenku na spojení vědění obou světů.
- 200 let se svět vyrovnával se znovunalezením magie a nadpřirozena, než došlo ve Stínech ke skutečné rovnováze mezi světy. Magie se stala stabilní součástí Skutečného světa a ve Snovém světě zavládla určitá pravidla. Tvůrce tak mohl konečně pochopit Snový svět a uvědomit si skutečnou podstatu světa a svou roli v něm.
- A pak se rozhodl.

Orientační časová osa:
První lidská civilizace

Období devastace, pád zpět do pravěku, chaos vládnoucí světem

Fantasy, první stabilní civilizace, agrární společnosti, přítomnost magie, bohů, mytologických prvků, analogie: starověk a středověk

Renesance, definitivní odklon od magie (postupně mizí), kolonizace světa, rozvoj vědy

Steam punk průmyslová revoluce, magie téměř neexistuje, bohové jsou značně oslabeni, nadpřirozené prvky se téměř nevyskytují, nadvláda vědy, analogie: osvícenství až současnost

Cyber punk, počátek návratu magie a nadpřirozena a počátek jejich spojení s vědou, analogie: prosazování sci-fi prvků do současnosti

Sci-fi, vědecko-magická revoluce, mezihvězdné lodě, kolonizace dalších planet, objevení podstaty vesmíru a světa, analogie: Star-Trek? :D

Mapa Orbu:
Obrázek
By resurr3ction
Secrets are power.

Uživatelský avatar
Resurrection
Příspěvky: 5029
Registrován: 26. 9. 2006, 11:34

Příspěvek od Resurrection » 23. 11. 2008, 21:19

Inspirace řadou děl je zřejmá a nemusíte se namáhat psát něco ve stylu "To už vymyslel ten a ten v tom a tom". Moc dobře vím, co mě inspirovalo i bez toho :)

Jde mi zejména o doladění te historické části - dějin světa - kde poměrně hodně tápu a potřeboval bych vytvořit nějaký ucelený rámec toku dějin.

Samozřejmě všechny komentáře jsou vítány, jen se prosím ujistěte, že jste to pochopili, než dojde k vlně nedorozumění a vysvětlování (o to opravdu nestojím). Pokud si nejste jisti, není nic jednoduššího, než se zeptat a já vám rád odpovím!

Doufám, že se to bude líbit a někam s tím společně pohneme.
Secrets are power.

Uživatelský avatar
Goran
Don Quijote
Příspěvky: 3390
Registrován: 2. 5. 2006, 12:58
Bydliště: Litoměřice/Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Goran » 23. 11. 2008, 22:47

:clap:

Tohle se mi líbí, už by to mělo být něco jiného než "další fantasy svět". Což je dobře.

Mám pár dotazů:
- je jeden Tvůrce (měnící inkarnace) nebo víc Tvůrců?
- jak moc je skutečný Orb odolný vůči osobnostem/identitám/náladám tvůrců? Jestli hodně tak proč, a jestli málo, má smysl tvořit konkrétní detaily?
Nejsem trouba, ale snažím se a s pomocí Boží se jím brzy stanu!

R.I.P.

Uživatelský avatar
Bart
Příspěvky: 2472
Registrován: 8. 8. 2006, 20:06
Bydliště: Praha

Příspěvek od Bart » 24. 11. 2008, 16:13

Goran píše:Mám pár dotazů:
- je jeden Tvůrce (měnící inkarnace) nebo víc Tvůrců?
Tvůrce je jeden, ale je to tak velkej machr, že se nenechává omezovat takovejma přízemnostma jako je čas a prostor (který sou koneckonců jenom produktama jeho snění), takže se může vyskytovat na více místech současně. Otázka je, jestli může sám sebe potkat, jestli by se pak poznal a co by na to řikal.
Goran píše:- jak moc je skutečný Orb odolný vůči osobnostem/identitám/náladám tvůrců? Jestli hodně tak proč, a jestli málo, má smysl tvořit konkrétní detaily?
jak moc můžeš ty ovlivnit setting svýho snu? Orb sám o sobě neexistuje bez Tvůrce, takže proti němu nemůže bejt nějak odolnej. Teoreticky, kdyby si Tvůrce uvědomil, že je to všechno jenom jeho sen, moh by s tim nakládat úplně jak by se mu zachtělo, dokonce by se moh i "probudit" a tim celej svět zničit. Ovšem ve většině případů dochází jenom k lehkejm surreálnejm pokřivením běžný reality.
Aspoň tak sem to teda pochopil já.

Uživatelský avatar
Resurrection
Příspěvky: 5029
Registrován: 26. 9. 2006, 11:34

Příspěvek od Resurrection » 24. 11. 2008, 18:13

Bart má pravdu v obém a nastínil několik zajímavých otázek.

1) Tvůrce je jen jeden, ale v rámci svého snu existuje často vícekrát současně. Je to velmi podobné jako když se vám za noc zdá několik snů a vy nejste schopni říct, co bylo dřív, kdy, kde a v jákem byli vzájemném vztahu - ale ovlivňuje vás to jako celek. Když by se dvě tvůrcovi inkarnace potkali, tak by se zřejmě přímo nepoznal, ale bylo by to pro obě inkarnace velmi zvláštní zkušenost, která by se promítla. Ovšem ve snu se sami se sebou potkáte jen zřídka a tak je taková situace spíše hypotetická :-) Koneckonců může být i jen jedna inkarnace v daný čas.

2) Ovlivnění funguje jak jsem popsal v příkladu. Tvůrce například sní o tom (pro jednoduchost jen jedna inkarnace), že je šaškem na královském dvoře. Tento jeho sen ho úplně pohlcuje a tedy jeho světem jsou příběhy, nadpřirozeno, králové a intriky a další věci, co takový šašek může potkávat a zažívat. Podle toho pak vypadá celý svět. Jenomže to funguje i obráceně, sen (svět) šaška je ovlivňován společností, událostmi, vývojem a třeba i postavami. Když se nějaká taková konstanta změní (například dojde k revoluci a je svržen feudalismus), tak to šaška samozřejmě hluboce ovlivní a ten začne na svět nahlížet jinýma očima, čímž se opět promění sám svět. Tato změna může zapříčinit hladký průběh společenské změny nebo naopak pokus o resistenci proti změně a tím ke krvavému a násilnému provedení revoluce.

Konkrétní detaily smysl opravdu nemají, ale jde o ten základní rámec. Kdy proběhla neolitická revoluce, kdy vznikl feudalismus, kdy průmyslová revoluce atd. a samozřejmě i nějaký hrubý nástin toho, co k tomu vedlo (Akce postav? Společenský vývoj? Nějaká válka? apod.)
Secrets are power.

Uživatelský avatar
Goran
Don Quijote
Příspěvky: 3390
Registrován: 2. 5. 2006, 12:58
Bydliště: Litoměřice/Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Goran » 24. 11. 2008, 22:23

Jo, to se mi líbí. Držím palce. :P
Nejsem trouba, ale snažím se a s pomocí Boží se jím brzy stanu!

R.I.P.

Uživatelský avatar
Elrick
Příspěvky: 70
Registrován: 1. 11. 2007, 22:01
Bydliště: Michalovce

Příspěvek od Elrick » 11. 12. 2008, 15:09

Tak mi napadlo že hráčom a taktiež nám neostáva nič iné než dúfať že tvorcovi sa nezačnú snívať nočné mory. To si potom neviem dosť dobre predstaviť.

1, K tej histórii neviem či je 200 rokov na ustaľovanie situácie dosť- berme v úvahu že v tomto období by boli ludia dosť zmetení a neznalí. 15000 rokov predtým začal nastupovať vek vedy. Napr. u nás pred 2000 rokmi sa vraj v izraeli diali zázraky a ja nemám ten pocit že by bolo ľudstvo schopné rozumne sa dohodnúť na tom či sa zázraky dejú alebo nie. Samozrejme pre uvedomelú civilizáciu by to problém asi nebol ale tu sa nam ukazuje nový problém. Ak by sa v priebehu 200 rokov objavilo niečo tak radikálne nové čo bolo naposledy realne videné pred 15000 rokmi asi by nastali nielen politické konflikty a spory v ideologii ale podla mna by došlo i na nože.
Ak sa niečo nedá, nesnažíme sa dostatočne.

Zamčeno

Zpět na „Orb“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host