[DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Sekce, v níž se věnujeme našemu hraní. Můžete zde poprosit o pomoc s přípravou kampaně nebo dobrodružství, konzultovat svou postavu, a samozřejmě se podělit o zápisy z her, které už máte za sebou.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

[DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 12. 3. 2014, 16:22

Nemám nejmenší tušení, jak to kněží boha tajemství Amkhy dělají, ale vždy, když se zapomenutá pravda dere na povrch, oni jsou poblíž a soudí, jestli vyjevena být může, nebo nesmí.
Dnes rozhodli, že vyjevena být nesmí.
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 13. 3. 2014, 13:37

V metropoli vybudované v zapomenuté době nyní mrtvými stroji ze rzi a kostí
se rozhořelo drama.

Podaří se kněžce uchránit strašlivá, zapomenutá tajemství?

Nalezne paladin zdroj temné síly, která k němu promlouvá ve snech?

Zachrání bojovnice nevinné lidi, jejichž šťastná budoucnost je překážkou kněžce i mocichtivé čarodějce?

Sledujte poslední události na Dungeon World!

Obrázek
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 13. 3. 2014, 15:57

Rosaline s rostoucí nedůvěrou hlídala základní tábor expedice. Příliš mnoho lidí a trpaslíků sestoupilo do hlubin rokliny, která byla objevena při nedávném geologickém průzkumu, ale nikdo se nevrátil, a jenom divoké spekulace naznačovaly, co se tam může dít. Halwyr svou pevnou rukou držela veškeré informace pod pokličkou, i když nebylo jasné, jaká je na této misi její funkce.

Po dlouhé a únavné cestě se Lenor, kněžka boha tajemství Amkhy, a Titanius, paladin stejného boha, dostali na dohled základního tábora. Na smluveném místě se mimo dohled ostatních setkali s Halwyr, elfskou kouzelnicí, která stejně jako oni přísahala, že bude ve jménu Amkhy střežit tajemství tohoto světa.

=== Cesta do hlubin
"Musíme rovnou vyrazit, tady máte zásoby," řekla Halwyr těm dvěma spiklencům, a hodila každému batoh se zásobami. Provedla je táborem tak, aby nikdo neviděl, že přichází stoupenci zakázaného boha, a u vstupu jim představila Rosalin, které se podle jejích slov dá "plně věřit". Rosalin odvalila kámen hlídající vchod a zapálila pochodně.

Před hrdiny se rozprostírala krátká chodba končící širokou propastí, na jejíž dno nedohlédli. Cestou se Halwyr po celou dobu vyhýbala odpovědi na otázky kněžky, která začínala být netrpělivá.

Halwyr hodila do propasti konec lana a začala sestupovat, když v tom Lenor vytáhla dýku a položila ji k lanu. "Buď mi řekneš, co chci vědět, nebo se dolů dostaneš rychleji, než se ti bude líbit." Halwyr celou dobu hrál na její jemné tváři lehký úsměv, ale teprve teď se rozesmála: "Tak teď už vím, proč mě velekněz varoval, že si na tebe mám dávat pozor, šplhej dolů opatrně," řekla, trochu povolila sevření svých kožených rukavic a sjela po laně do hlubin. Dole se rozzářilo magické světlo.

Dolů sešplhali i Lenor a Titanius, a jako poslední šplhala Rosalin. Když byla Rosalin v polovině cesty a ostatní na kraji dalšího tunelu, země se zachvěla, lano s sebou škublo a Rosalin proti své vůli sklouzla o pár metrů. Když se podívala nahoru, viděla, jak se uvolnil několikatunový blok kamene, který se teď houpá na okraji propasti. Pustila se, zbytek skočila a spolu s ostatními se rozhodla spasit útěkem dále do tunelu. Za nimi se zřítil blok skály a zasypal cestu zpět. Když pak obklopeni oblakem prachu vyběhli ven, odkryla se před nimi nad míru neobvyklá podívaná.

=== Most
Obrázek
Stáli na kraji rezavého mostu vedoucímu přes propast. Na druhé straně byly vidět neuměle vytesané jeskyně ve skále, které postupně přecházely ve město z kamene. V dálce, téměř skryta mlhou a šerem, se výhružně tyčila kovová brána, která ničím nepřipomínala kamenné město.

"Myslím, že nám máš co vysvětlovat, Halwyr," zamračila se kněžka, ale Halwyr jenom pokrčila rameny. "Dějí se tady divné věci. Asi se něco v Metropoli probudilo," řekla a odešla mezi vojáky, kteří opřeni o kopí hlídali okraj mostu a kamenné obydlí vytesané do kamene na této straně mostu.

Rosalin se vydala za Ozrukem, trpaslíkem, se kterým se spřátelila v základním ležení. Poptala se zbědovaných lidí, kteří na rezavém mostě rozprostřeli své stany z kůží, které zavěsili za bílé výrůstky, co z něj trčely. Snad to kdysi byly pilíře. Ozruk v jedné z vydlabaných místností montoval destilační přístroj, aby mohl zpracovat houby, co nedávno vypěstoval. "Jak to jde?" zeptala se dobře vychovaná Rosalin, třeba vám někdy řekne, kde k tomu přišla. "Nahovno," řekl Ozruk, ale to by trpaslík řekl, i kdyby zrovna našel žílu adamantinu, "vůbec to nesedí," nadával a montoval jednu ze součástí obráceně. "To vidím," soucitně řekla Rosalin, "a co tvůj bratr, ten je taky někde tady?" Ozruk se na ni krátce podíval a začal zase montovat: "Ten je taky někde v prdeli, byl v první - a jediné - výpravě za Bránu, ze které se nevrátil nikdo, kromě starého Baileyho, a ten se taky nevrátil celý."

Lenor se věnovala mostu. Obcházela jej, zkoumala, ale všímala si i lidí a okolí. Pak se krátce pomodlila k Amkhovi, aby jí prozradil, co je tam zlého. Odpověď ji zasáhla velmi prudce: zlé tam bylo snad úplně všechno. Lidské utrpení a zoufalství volalo po zoufalých řešeních, vojáci udržovali své pozice jenom za cenu značných krutostí, Halwir prostupovala nějaká temná touha a ani Lenor nebyla bez hříchu. Co ale přímo zářilo temnotou, byl most. Bílé výrůstky zářily velmi intenzivně, ale ne všechny stejně, a kov - teď už spíš rez - byl temnotou prosycen též. Pak si našla chráněné místo za jedním ze sloupů, a modlitbou přivolala kouzlo. Dotkla se jedné z bílých kostí a přivolala si ze záhrobí duši, která v ní dříve cítila. Duše byla slabá, ale na otázky musela odpovědět. "Kdo jsi byl?" zeptala se. "Byl jsem lovec, který se toulal těmito jeskyněmi, lovil, vraždil, mučil a užíval si života." Lenor se pak zeptala: "Jak jsi zemřel?" Duše odpověděla: "Byl jsem pohlcen něčím větším, než jsem já." Duše se pomalu ztrácela, ale Lenor stihla ještě jednu otázku: "Je tady uvězněno tvé tělo, nebo tvá duše?" "Mé kosti zůstávají v tomto těle navždy zality v kovu, má duše byla už téměř celá pozřena Městem."

Titanius se také věnoval mostu. Dýkou vydloubl kus kosti, rozemnul mezi prsty a ochutnal. Chutnala úplně stejně, jako jakákoli jiná ztrouchnivělá kost. Málokterý kostlivec, se kterým ale doposud bojoval, byl tak starý. Zatímco se snažil dostat zbytky kostěného prachu z prstů, věnoval se procházením vytesaných místností. Všechny byly dávno před příchodem lidí opuštěné, nicméně mnohem, mnohem mladší než most. Obydlí neprošel všechny a je možné, že někde dál ještě někdo stále žije. Bylo mu zcela jasné, že nejsou stejného původu, jako kovový most. Někdo tady žil, ale pak se někam ztratil. Asi je vhodné zmínit, že na cestu dostal od velmistra kus podivného kovu. Byl stejný, jako ten v mostu, ale nezrezlý a bez viditelné kosti uvnitř.

=== Jediný přeživší
Společně se naši hrdinové znovu sešli v improvizované trpasličí hospodě, kde nasávalo pár lidí a většina trpaslíků, co zrovna nepracovala. Jejich pozornost upoutal trpaslík v rohu, který zachmuřeně seděl v rohu a ruka položená na stole se mu třásla. Jistotu nabral jenom tehdy, když do rukou vzal korbel. Ostatní prozradili, že je to starý Bailey, co se jako jediný vrátil z expedice za bránu.

Starý Bailey dělal, jako že je nevidí a díval se do korbelu. Pod nátlakem hrdinů se ale rozpovídal o tom, jak bojovali s nepopsatelnými monstry, o celém městě ze rzi a kostí, která je vábila, o ztracené bitvě, ve které se oddělil od skupiny a porazil svého protivníka. Pak zmínil vizi, která ho přepadla uprostřed souboje… v tu chvíli ale obrátil oči v sloup, korbel s pivem se vylil na podlahu a on spadl hned za ním. Začal s sebou zmítat a křičel cosi o černém srdci.

Pověrčiví trpaslíci se snad i chystali něco udělat, ale duchapřítomný Titanius přiskočil a přidržel Baileyho u země, aby si neublížil. Přitom se pokusil jeho noční můru odehnat s pomocí svého boha. Trpaslík s sebou přestal škubat, ale Titania plnou silou přepadla vize. Naštěstí díky moci svého boha se uchránil před tím, aby dopadl, jako trpaslík. Nicméně se mu před očima na moment objevilo černé tlukoucí srdce, které jej volalo a něco slibovalo v zapomenutém jazyce. Paladin mu rozuměl díky daru řeči propůjčenému od boha.

Když někam uklidili Baileyho, promluvili si s ostatními trpaslíky o legendách. Vyprávěli jim o tom, jak je jako malé trpaslíky strašili, že jestli se ztratí v chodbách, něco je unese, zabije, a z jejich kostí postaví město. Tehdy jim to přišlo směšné. Lenor došlo, že o něčem takovém četla. Trpasličí pevnost Plné stropy kdysi dávno prosperovala, pak se ale trpaslíci prokopali příliš hluboko a z následné výpravy do hlubin se skoro nikdo nevrátil. Odnesli si noční můry a podivný kus kovu prorosteného kostí. Poslali po karavaně zpět do své domoviny dopis na rozloučenou, zapečetili vchod a nikdo o nich už nikdy neslyšel.

=== Halwyr
Podle toho, co Rosalin vytáhla z trpaslíků, tak když našli bezvědomého Baileyho za bránou, svíral podivný pařát, který předali Halwyr na analýzu, a Rosalin na něj byla zvědavá. Asi profesionální zájem. Na Halwyřině straně mostu byli svědky toho, jak nešťastný "osadník" prosil vojáky o trochu jídla, ale ti byli neoblomní - Halwyr rozkázala zásoby pečlivě střežit, a to platí pro všechny!

Konfrontace s Halwyr nicméně předcházelo to, že nešlo nezaslechnout řev ze strany mostu, která byla obsazená vojáky a hrdinové byli svědky toho, jak jeden z vyslanců "obyčejných lidí" šel žádat, neúspěšně, o zásoby vody a jídla. I když měli hrdinové volný průchod, nebylo jim dovoleno prozkoumat zadní místnosti vyryté do skály, ze kterých se řev ozýval. Lenor už vyhlížela, kudy by se tam dalo proplížit, když Titanius předstoupil před stráže a oficiálně se prohlásil se za paladina boha tajemství, před kterým nesmí být nic skryto, a ukázal znak vidoucího oka. Strážci se na sebe podívali a pustili jej dál. Mají sice rozkazy od Halwyr tam nikoho nepouštět, ale kdo by se protivil božímu poslu?

Vojáci hlídali klece. Klece plné zuřivých goblinů, kteří s nenávistí pozorovali hrdiny a snažili se dostat z klecí, i když jim už dávno mělo být jasné, že se z nich sami nedostanou. Poblíž nich byly zásoby jídla. Vzhledem k tomu, že všichni na špatné straně mostu hladověli, Lenor si šla promluvit s Halwyr.

Halwyr nebrala naše hrdiny na vědomí, dokud na ni nepromluvili. Ve svém stanu pracovala na stole pokrytém magickými runami, a po lokty krvavýma rukama se v něčem hrabala. "Proklatě, další skalpel," zamumlala pro sebe a odložila kus kosti, do kterého zarostla špička skalpelu.

Lenor obvinila čarodejnici snad úplně ze všeho. A v máločem jí křivdila. Snad nám to někdy povypráví. Na konci rozhovoru byla Halwyr tak naštvaná, že se nechala vyprovokovat a naši hrdinové se v doprovodu mocné čarodějky vypravili na průzkum Metropole.

=== Brána
Rosalin vedla postup, protože měla nejvíce zkušeností v pohybu v neznámém prostředí. Bezpečně je provedla městem vyrytým do kamene, samotnou bránu ale obloukem obešli, nevypadala bezpečně a to, jak byla několik desítek metrů vysoká brána jenom na škvírku otevřená, vypadala trochu výhružně. Snad proto se Rosalin rozhodla vylézt na jednu z hlásek na okraji brány a nejdříve pořádně obhlédnout situaci, ale v tu chvíli ji instinkty zklamaly.

U brány se nic nedělo. Jako by tam bylo vše mrtvé. Zatímco ale hlídala, něco poblíž se pohnulo. A v tu chvíli jí cosi ostrého vystartovalo přímo proti oku. Jenom taktak uhnula a pařát podivného tvora se zaryl do kamene v místě, kde měla ještě před momentem hlavu. Paladin po něm sekl mečem, ale ten jenom bezmocně sklouzl po rezavém krunýři. Rosalinin meč ale prošel skrz tvora. Ten sebou zaškubal a přestal se hýbat. S trhnutím Rosalin svůj meč vyrvala z těla tvora, ten se ale odkutálel a chystal se na nový útok. Situaci zachránila Lenor, která se svou kněžskou mocí pokusila odvrátit zlo v této podivné bytosti. Nebylo to jednoduché, ale bytost se za moment podvolila; snad byla její část nemrtvá? Bytost se nehýbala, ale zdálo se to našim hrdinům, nebo se její rána pomalu zacelovala? Rosalin pro jistotu vzala tuto podivnou bytost, a shodila ji z okna na nádvoří, kde se roztříštila. Ještě nikdy neviděli nic podobného. Nejenom, že byla celá pokrytá či zakutá do rezavého kovu, nebylo ani jisté, co byla ta bytost před svou proměnou. Nic takového se nemohlo zrodit. Halwyr se během celého souboje chránila obrannými kouzly a s obdivem pozorovala tuto neobvyklou, obdivuhodnou bytost.

Podivný tvor vylezl z průchodu, který byl bočním vchodem do Metropole a hrdinové jím vstoupili dovnitř.

Stěny z rezavého kovu prošpikovaného kostmi se pod dotykem rozpadaly, ale některé spoje byly podezřele nové. Sloupy, které místy zpevňovaly struktury byly zcela bez poskvrny a jejich kosti byly stále pevné. Ze stěn pravidelně vycházely tlumené zvuky a sloupy budily dojem, jako by pulzovaly, mnohem pomaleji, než lidské srdce.

Hrdinům se otevřel výhled na město. Bylo vystavěného z černého kovu a bělostných kostí, jeho periferie už byly skoro kompletně zrezlé a rozpadající se, blíž centru ale vypadaly méně poškozeně. Bloky podivných struktur se táhly do dálky a vábily hrdiny je prozkoumat.

Tentokrát měla Rosalin lepší oko a zpozorovala, jak se k nim po rýze ve stěně vysoko nad jejich hlavami tiše spouští další tvor. Z rozpadající se stěny vytrhla kus rzi a kostí a hodila jím po té bytosti. Trefila se naprosto přesně a tvor se po úderu pustil a spadl. Z okolních chodeb se vyřítili další tvorové, Lenor je tentokrát ale dostala rychle pod kontrolu a Rosalin jich většinu vyřídila.

Jeden z tvorů vypadal jako goblin zarostlý do zrezlého kovu. K němu přistoupil Titanius s kusem podivného kovu, který dostal na cestu od velekněze, pomodlil se k Amkhovi a promluvil ke goblinovi. A goblin mu porozuměl. Titanius jej vyzýval, aby odešel s nimi, ale goblin tvrdil, že se musí vrátit zpátky do Města, kterému slouží. Goblin zjistil, že už neslyší hlas města. Sloupy přestaly pulzovat a Lenor cítila, že jsou nadobro mrtvé. Titanius mu daroval svobodu a goblin ji ochotně přijal. "Půjdu zpět ke svému kmeni, budu se zase toulat těmito jeskyněmi, lovit, vraždit, mučit své nepřátele a užívat si života. Děkuji."


=== Vzpoura
Mrtvá metropole volala k prozkoumání, ale Halwyr náhle řekla - musím se vrátit, vypukla vzpoura. Lenor prohlásila, že jí nevěří, protože to nemá jak vědět. Hádaly se, až Lenor na Halwyr přivolala Strach - a Halwyr nebyla schopná kouzlo odvrátit. Lenor jí připomněla poslání, která má od boha, kterému obě slouží a Halwyr utekla a neodvážila se jí postavit. Ale její hněv proti Lenor jenom narůstal.

Metropole volala po odhalení tajemství, ale hrdinové si nebyli jistí, jestli je správný čas. Lenor požádala svého boha o ukázání cesty a ten vyjevil, že je jí třeba jinde, někde před branami města, jak usoudila z toho, kam se dívalo oko, které se objevilo na kameni před ní.

Když hrdinové vyšli před brány Metropole, viděli před sebou kouř stoupající nad mostem. I když se Amkhovo oko dívalo jinam, rozhodli se vyrazit nejdříve prozkoumat stav osadníků.

Na mostě se seběhli všichni osadníci a pod vedením Ozruka, který postaven na krabici štval ostatní proti vojákům a čarodějnici. Uprostřed mostu probíhala nerovná bitva mezi vojáky a špatně ozbrojenými "osadníky". Byl to masakr.

Rosalin zpacifikovala Ozruka a domluvila mu, aby měl rozum. Lenor spolu s Titaniem šli zatím domluvit Halwyr. Ve vyhasínajícím boji Lenor slíbila bojujícím, že zajistí, aby vojáci dali jídlo osadníkům, ale s podmínkou, že se hned s nějakým vrátí. Lenor jim to slíbila a vyrazila za Halwyr.

Halwyr nejdřív nechtěla slyšet o tom, že by měla vydat nějaké jídlo a vodu obyčejným lidem, protože je potřebovala pro vojáky a své pokusné jedince. Diskuze byla poněkud vyhrocená tím, že Halwyr byla ochotná zničit všechny zásoby pitné vody v barelech, ale nakonec byla přesvědčena bez toho, aby musel někdo umřít, a Titanius odnesl bednu jídla a barel vody osadníkům.

Bez toho, aby musel zemřít někdo další. Osadníci se postarali o své zraněné a mrtvé, ale jeden zraněný měl problém. Nepříčetně křičel a začal se kolem něj srocovat dav. Nějaký voják mu usekl nohu a odhalenou kostí se dotkl mostu. A most přijal jeho kost za svou a on začal pomalu přirůstat k mostu. Titanius vyprosil u boha milost pro toho nešťastníka, položil ruce na jeho ránu a odtrhl jej od mostu, který se už těšil na novou bytost, kterou by pohltil a předal tak další duši Metropoli.

Lenor pronesla modlitbu za mrtvé a shodila je z mostu do propasti. Nejdříve se z hloubky ozvalo žblunknutí, pak bylo chvíli ticho. Potom se začala čeřit voda, něco stáhlo mrtvoly pod hladinu a znovu se rozhostilo ticho.

=== Noc
Obrázek
Na jeden den toho bylo příliš moc, proto se hrdinové rozhodli přenocovat u Ozruka. Noc byla klidná, snad jenom paladina tížily sny, ve kterých jej volala Metropole a tlukot srdce vyprávěl o radostech, které jej čekají v Metropoli. Pak Rosalin probudilo tlučení na dveře, které nebylo určeno jí.

"Otevři, bratře, to jsem já, vrátil jsem se!" Ozývalo se za dveřmi. Rosalin probudila všechny, včetně Ozruka, a otevřela dveře. Ozrukův bratr vypadal jinak, než dřív. Jako by srostl se svým brněním a jeho kůže získala kovový nádech. "Bratře, vrátil jsem se, abych tě přivedl do Metropole! Pojď se mnou" Ozruk se v děsu skryl za našimi hrdiny.

Lenor se pokusila o vyzkoušený trik - s pomocí svého boha odstínit temnou moc, která sídlí v bytostech, které vyšly z metropole. Ale uspěla jenom částečně - Ozrukův bratr si uvědomil, co se děje a pokusil se kněžku zničit svou dvoubřitou sekyrou. Čím jiným. Paladin se pokusil jej zastavit, ale pouze způsobil, že trpaslíkova sekyra ještě za běhu prosekla jeho brnění. Chtěla jej zastavit i bojovnice, ale zastavila ji obsidiánová dýka, kterou Ozrukův bratr za běhu hodil. Prošel jejím brněním bez zpomalení.

Sebeobětování našich bojovníků ale kněžku částečně ochránilo a nakonec se jí přes značné nebezpečí podařilo zachytit trpaslíkovu sekyru. Chytila ji do rukou, podívala se mu do očí, jejichž bělma byla pokrytá tenkou vrstvou kovu a pronesla rychlou modlitbu. Pak se zeptala, jestli se musí opravdu vrátit do Metropole. Ozrukův bratr pravil, že jeho osud je teď v Metropoli a nemůže jinak. Jenom by tam chtěl přivést i svého bratra. Lenor ale pokračovala ve snování kouzla a zeptala se, jestli by se nechtěl vrátit za svým bratrem, tedy tam, kam patří. V Ozrukově bratrovi se něco zlomilo, stále odolával, ale svého bratra pozoroval s jakýmsi zábleskem citu. Nakonec Lenor trpaslíkovi řekla, že by měla zůstat aspoň proto, že jej jeho bratr potřebuje, vždyť nedokáže poskládat ani destilační přístroj, řekla, a kývla na hromadu šrotu v rohu. To rozhodlo. Ozrukův bratr hodil svou sekyru na zem a bělmo jeho očí ztratilo kovový lesk.

V tom šero prořízl nějaký hlas: "Goblini, goblini utíkají!" Hrdiny to ani nehnulo. "Konečně od nich bude pokoj, a budeme mít dost jídla pro nás a pro lidi," řekla Lenor. Titanius vyšel ven, dost brzy na to, aby mohl s povděkem pozorovat, jak kovem prorostlý goblin, kterého nedávno zachránil, šplhá po spodní straně mostu, zatímco osvobození goblini skákají šipku ze srázu.

=== Vítězství
Amkhovo vidoucí oko ovšem stále ukazovalo někam do kamenného města a Lenor jej nechtěla dále ignorovat. Spolu s ostatními se vydali do ruin a brzy zaslechli zvuk boje - to osvobození goblini ozbrojení kamennými sekeromlaty bojovali s kovovými tvory. Snad by se jim dařilo dobře, ale bojovali proti přesile. Odněkud z dáli se ozýval dunivý zvuk.

Bojovníci se připojili do boje na straně goblinů a kněžka začala připravovat kouzlo k odvrácení nemrtvé části těchto strojů. Rosalin přeskočila obrannou linii těchto nevysokých tvorů či strojů, jeden rovnou zabila a druhý poškodila. Paladin zatím svou halapartnou držel v šachu zbytek, chráněn nejen dosahem své zbraně, ale i svým bohem, který jej zaštítil proti ostnům těchto tvorů. A odněkud z dáli se ozýval dunivý zvuk.

Rezavé stroje či snad mrtví goblini prorostení kovem rychle ztrácely převahu, a když kněžka naplno rozvinula své propojení s mocí boha, tak padl i zbytek. Odněkud z blízka se ozýval dunivý zvuk.
Zachránění goblini se na sebe podívali a naskákali do oken kamenného domu. Zpoza rohu vystoupila několik metrů vysoká kovová zrůda poskládaná z různých bytostí. Spíš teda vyběhla se smrtí v mnoha očích a rozmachovala se sekyrou, než vyšla.

Kněžka viděla, že její moc je příliš slabá, než aby najednou odvrátila zlo ve všech bytostech a nechtěla nic riskovat a následovala příkladu goblinů. Paladin rychle následoval ji. Rosalin se neohroženě pokusila udělat kotoul stvůře pod nohama, aby se jí dostala do zad, ale stvůra byla, i na svou výšku, hodně rychlá. Naštěstí ji zasáhla jenom tupou stranou sekery a odhodila na blízkou budovu, po jejíž stěně se Rosalin svezla k zemí. Bojovnice nečekala, až ji stvůra dorazí sekerou, vběhla do domu, a vylezla na jeho střechu. Potvora frustrována nepřítomností svých protivníků rozbila pěstí kamennou stěnu a kus jí hodila na dům, ve kterém se hrdinně skrývali uctívači Amkhy.

Rosain se rozběhla po střeše a skočila monstru za jednu z hlav a začala systematicky likvidovat hlavy bytostí, které jí připadaly zajímavé, paladin vyrazil před stvůru, aby ji zaměstnal a kněžka se pokusila obnovit své kouzlo. Rosalin i Titanius si užili své kvůli sekeře nestvůry, když vtom stvůra sáhla svou třetí rukou na záda, nahmatala vlka, který tvořil součást jejího těla a hodil jím po Lenor. Říkal jsem, že měla ta potvora tři ruce?

Lenor se podařilo bez problémů slabou sílu držící vlka při životě umlčet, a rychle přemýšlela, jestli někdy něco četla o podobných zrůdách. Četla. Nejdou zabít, pokud jim člověk nezničí srdce, které mají uložená v hrudi. A tento konstrukt má zjevně tak silné kovové hrudní pláty, že k úplnému zabití té stvůry budou potřebovat trpasličí kovodělné nástroje, trhavinu nebo něco podobného.

Lenor s paladinem už prakticky vyřadili stvůru z boje, ale ta pořád ne a ne padnout. Klopýtala ke kněžce a polomrtví bojovníci už ji skoro nebyli schopní zastavit. Kněžka v sobě sesbírala všechnu svoji moc… ale kouzlo bylo stále příliš slabé. V poslední zoufalé snaze pronesla přísahu svému bohovi.

Kněžka zvolala: "Přísahám, že tajemství tohoto města ukryji před zraky nepovolaných. Výměnou za to mi pomoz v boji!" A bůh ji poslechl. Kouzlo nabralo na síle a jeho moc se rozprostřela po celém bojišti. Stvůra padla k zemi a přestala se hýbat. Rána po useknuté ruce se ale jí ale pomaličku začínala potahovat rzí a zacelovat se.

=== Útěk
I ostatní usoudili, že si Metropole užili víc než dost a rozhodli se pomoct kněžce splnit přísahu. Halwyr z dálky sledovala souboj, a přivítala nabídku získat srdce toho tvora, které jí jistě zajistí moc, kterou hledá. Většina vojáků se tam vydala s ní, zbytku paladin nabídl, že za ně vezme službu v hlídání zásob před osadníky. Nevěřili, že by to dokázal, protože všichni hrdinové byli víc mrtví, než živí. Když mu zničehonic paladin přiložil zbraň k hrdlu, nechal se přesvědčit, že to zvládne.

Ti dva uctívači Amkhy rozmístili trhaviny, které Halwyr zkonfiskovala trpaslíkům a Rosalin je s hrůzou pozorovala. Naštěstí je přesvědčila, že osadníci vůbec nic neví, protože v Metropoli nikdy nebyli a Halwyr všechny informace držela pod zámkem. S pomocí Ozruka bleskurychle evakuovali nevinné lidi a shromáždili je na straně mostu, kde býval východ. Jenom Ozrukův bratr se rozloučil a řekl, že jeho místo je na druhé straně. Lenor by ho jinak asi musela shodit do propasti, protože trpaslík vrostlý do kovu by jistě vyvolával otázky.

Hrdinové se s pomocí ostatních pokusili znovu prorazit východ, a díky zručnosti zachráněných trpaslíků byla cesta hned volná. V tu chvíli vybouchly trhaviny uložené uprostřed mostu. Most se rozlomil v půli a se zaskřípěním se propadl hlouběji. Byl ale stále dost pevný na to, aby po něm šlo přejít. V tom se z propasti vymrštila chapadla, která obmotaly most a pokusily se jej strhnout do hlubin, ale bez výsledku. Město příliš pevně hlídalo svůj kontakt s venkovním světem. Další chapadla se vymrštila vzhůru a obří chobotnice se vlastní silou vytáhnula až k hrdinům. Když se podívali do jejího oka, tak se chobotnice zhoupla, což už most nevydržel a zhroutil se do propasti i s chobotnicí. Chobotnice nepoužívají kovové nástroje, nemají kosti a jejich sny jsou příliš podivné. Město nad nimi nemá žádnou moc.

Když všichni bezpečně vylezli do horní části tunelu, Lenor se s pocitem zadostiučinění podívala do šachty a hodila do ní zbytky trhaviny. Venku rozehnala všechny přeživší i lidi ze základního tábora a přikázala jim, ať odejdou a zapomenou.

Rozejděte se, tady není nic k vidění.

=== Epilog
Halwyr získala srdce stvůry, co s ním ale teď udělá?
Kdo vůbec postavil Metropoli, a co se v ní skrývá?
Kam se ztratil Bailey a jeho rostoucí kult uctívačů Metropole?
Co ta armáda, která se blíží k ruinám základního tábora, kterou vede Rosalinin starý známý?
A co ty sny, Titanie, přestane se ti někdy zdát o černém srdci, které tě volá?
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Raven
Příspěvky: 4216
Registrován: 6. 11. 2006, 07:40
Bydliště: Brumov

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Raven » 13. 3. 2014, 16:24

zapomněl jsi na legendární vyslýchání goblinů v teple domku, kde si kněžka s paladinem poshověli, jakoby venku nebylo Frankensteinovo monstrum a bojovnice visící za jílec meče zabodnutého do zmíněného monstra :-)=
Celé to vůbec popisuješ hrozně hrdinsky. Já myslela, že tam všichni málem umřeli.
Ale to je asi ta pověstná umělecká licence
R
"Make BDSM, not war, sister."

Uživatelský avatar
Lorwyn
Příspěvky: 652
Registrován: 30. 8. 2011, 13:17
Bydliště: Krajina snů

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Lorwyn » 13. 3. 2014, 17:08

Pěkný zápis.
Ještě mi tam chybí můj povolaný skřítek, ale na toho možná lepší zapomenout :)
Raven píše:Celé to vůbec popisuješ hrozně hrdinsky. Já myslela, že tam všichni málem umřeli.
To je právě to, že historii píše vítěz...a vůbec, Amkha tě zachránil, nechceš přecejen konvertovat?
Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 13. 3. 2014, 17:17

Heh, na skřítka jsem opravdu zapomněl, ale nebyl špatný. Jinak jsem tam pár věcí vynechal a pár zapomněl. Už tak je to moc dlouhé. V tom boji třeba pomáhali goblinové, ale nic moc nedělali, protože... mookové na vaší straně? Jak to probohy vedu, že máte gobliny na povel?
Hodně volného prostoru jsem nechal Lorwin pro její hádky s tou praštěnou elfkou. Ty byly super.

Zpětně vidím, že byla velká chyba nedat nějaký velký souboj už na začátek, ale nebylo moc kam a byl vlastně při první příležitosti. Ale měl jsem ho tam nacpat násilím.

"Celé to vůbec popisuješ hrozně hrdinsky. Já myslela, že tam všichni málem umřeli."
Počkat, ony jsou ty dvě věci oddělitelné? Nebo jako jo, můžete umřít nehrdinsky, ale můžete být hrdinové bez toho, abyste nebyli skoro pořád skoro mrtví?
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Lorwyn
Příspěvky: 652
Registrován: 30. 8. 2011, 13:17
Bydliště: Krajina snů

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Lorwyn » 13. 3. 2014, 17:24

Faskal píše:Heh, na skřítka jsem opravdu zapomněl, ale nebyl špatný. Jinak jsem tam pár věcí vynechal a pár zapomněl. Už tak je to moc dlouhé. V tom boji třeba pomáhali goblinové, ale nic nedělali, protože... mookové na vaší straně? Jak to probohy vedu, že máte gobliny na povel?
Hodně volného prostoru jsem nechal Lorwin pro její hádky s tou praštěnou elfkou. Ty byly super.
Měkký ííííí!Né! Ale jinak díky :)

Ad goblini, to byli přece jediní normální tvorové široko daleko. V boji to byli hrdinové, pokud se dobře pamatuji, tak nějakému z nich stála Rosaline na hlavě, když se věšel na tu plechovou abominaci.
Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 13. 3. 2014, 18:39

Jejda promiň. Mně vyjmenovaná slova nikdy nešla.

To s těmi gobliny je vlastně pravda. To, jak po něm lezli, kousali jej do kovových plátů a vůbec byli otravní, mu srazilo bonus na útok, což zachránilo Rosalin a nejspíš i Titania.
I když hlavní důvod, proč jste přežili, byl ten perfektní moment, kdy paladin rozpůlil poškození tím, že rozpůlil tu potvoru, co na tebe letěla. To mu ve fikci vyřadilo jeho hlavní útok sekerou. Nechtěl jsem to už rozepisovat, ale nechceš to kdyžtak zmínit?

A teď... Mapa v příloze!
(Zase jsem tomu vytáhl kontrast, ať je tam něco vidět.)
Přílohy
Mapa_rez&kost001.jpg
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Lorwyn
Příspěvky: 652
Registrován: 30. 8. 2011, 13:17
Bydliště: Krajina snů

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Lorwyn » 13. 3. 2014, 18:54

Faskal píše: To s těmi gobliny je vlastně pravda. To, jak po něm lezli, kousali jej do kovových plátů a vůbec byli otravní, mu srazilo bonus na útok, což zachránilo Rosalin a nejspíš i Titania.
I když hlavní důvod, proč jste přežili, byl ten perfektní moment, kdy paladin rozpůlil poškození tím, že rozpůlil tu potvoru, co na tebe letěla. To mu ve fikci vyřadilo jeho hlavní útok sekerou. Nechtěl jsem to už rozepisovat, ale nechceš to kdyžtak zmínit?
Právě přemýšlím, co s tím zápisem. Přesné rozhovory už z hlavy nedám a jinak jsi tam napsal vlastně všechno...
Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 13. 3. 2014, 20:36

Tak to napiš z jiného úhlu pohledu. A u rozhovorů si můžeš vymýšlet, dávám ti volnou ruku.
A bude za to +1 exp 8)
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Raven
Příspěvky: 4216
Registrován: 6. 11. 2006, 07:40
Bydliště: Brumov

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Raven » 14. 3. 2014, 00:05

Rosaline, bojovnice
původ: vyrůstala na polozapomenutém panství v šlechtickém sídle, které patřilo jejímu rodu a jehož zdi porůstaly růže.
Když se dozvěděla o proroctví nebo možná kletbě, že se jí trny stanou osudnými, opustila dům v růžích, snad ve snaze uniknout před tím, co je jí určeno. Dala se na válečnou stezku s rozhodnutím chránit životy těch, kteří ještě nejsou ztraceni a o jejichž osudu není doposud rozhodnuto.

přesvědčení: chránit slabé, propůjčit svůj meč dobru
vzhled: dlouhé vlasy spletené do copu, tetování růží, šupinová zbroj
charakter: na rozdíl od většiny běžných válečníků není mlčenlivá kvůli nedostatečné slovní zásobě, ale prostě se jí nechce dělat si přátele. Stejně by to nejspíš nebylo na dlouho

motivace pro sestoupení pod povrch: mocní přesunující po šachovnici obyčejné lidi - nejspíš chtějí vědět, jestli dole v podzemí někdo přežije a na obyčejných lidech se to zkouší nejlépe. Podaří se je ochránit?
Trpaslík Ozruk, který k válečnici chová nepochopitelné sympatie (dokonce ji nechal přihlížet, když montoval destilační zařízení), postrádá svého bratra. Ten se teď nachází za branou tajemného města z kamene, kostí a rzi, do nějž se vypravil s geologickou výzkumnou výpravou trpaslíků. Podaří se ho najít?


Obrázek


Pouta k ostatním

Lenor owes me their life, whether she admits it or not:
Kněžka hlásající slovo boží v té nejpochybnější čtvrti? Myslela si, že pobudové padnou k nohám jejího boha a jí a nepokusí se ji rozsápat? Ještě že jsem šla kolem (no dobře, stála jsem v davu, abych si poslechla, s čím novým šílení proroci přijdou, ale nikdo si nezaslouží být roztrhán na kusy jen proto, že je hlasatel pochybného učení.
Ale když o tom teď přemýšlím.... a vím o kněžce to, co vím..... možná že jsem ji tam tehdy měla nechat.

I worry about the ability of Titanius to survive in the dungeon:
fanatičtí služebníci jakékoli pravé víry jen těžko rozpoznají cenu vlastního života, když je žene vidina zavděčit se bohu. A to jsem si myslela, že paladini mají trochu víc rozumu než kněží...

Obrázek
(ilustrace trochu divné, ale najít slušnou válečnici-Šípkovou Růženku fakt nejde
---------------------------------------------

Takový návrh: nemůžeme hrát radši play by post? Stejně se tu každý jednou za den dva tři objeví a nebyl by problém, to tak táhnout. Já bych tak hrála ochotně a šťastně.
Ale paladin by se musel zaregistrovat
R
"Make BDSM, not war, sister."

Uživatelský avatar
morech11
Příspěvky: 3935
Registrován: 28. 11. 2011, 18:47
Bydliště: Žltá ponorka

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od morech11 » 14. 3. 2014, 00:13

ba nie, tá prvá ilustrácia, alebo čo to je, je dosť dobrá ;)

hlášky asi nie sú, keď sa Faskal sústredil na GMovanie, čo?

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 14. 3. 2014, 18:20

Hlášky!!!

Moc jich není. Ve většině her GM potřebuje občas říct "potřebujete tři úspěchy", tady není ani to, takže je čas. Ale bez Sosáčka není hlášek, bez hlášek není Sosáčka.

F: "Prostě si hoď, já to budu řešit, až failnete."
F: "Je to tak hnusné, že se ti ani nechce věřit, že je to pára."
L: "Netvářím se nepřátelsky, jenom mám za sebou dva ozbrojence."
L: "To je jediná hra, kde můžu odvracet celé baráky."
F: "Kdo by vás [ve spánku] měl podřezat?" L: "No, mě napadlo hned několik lidí."
Leverage, aby Ozrukův bratr neodcházel: "Vždyť ani neumí sestavit destilační přístroj."
Jo, a všude napište místo Ozrukův bratr => Drik.
F: "Slyšíte, jak někdo volá: 'Goblini, goblini utíkají!' Co děláte?" L: "Nic. Konečně jsme se jich zbavili."
Někdo: "To je ten zmrdeček, co jsme ho zabili už asi dvakrát." Někdo: "Ne, to je ten náš ochočený."
F: "Co děláš?" L: "Turn undead. Konec experimentů [s HnS]"
Někdo: "Víte, co dělat." Někdo jiný: "Jo, utíkat."
F: "Jak to rozpůlení dmg uděláš?" T: "Prostě rozpůlím toho barbara, [co na ní za chvíli přistane]."
Nestalo se: "Rozejděte se, tady není nic k vidění."
R: "Slíbil jsi, že nebude žádný Lovecraft!" F: "A taky že ne. Tady máte Gigera."
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Lorwyn
Příspěvky: 652
Registrován: 30. 8. 2011, 13:17
Bydliště: Krajina snů

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Lorwyn » 20. 3. 2014, 18:50

Pěkný příběh Rosaline :clap:
Když si to tu tak čtu, tak z toho moje postava opět vychází temněji, než jsem čekala. Obrázky jsou náhodou pěkný, ani nechci vidět ty haldy kterými ses musela probrat, abys je našla...

Ad play by post, mě se to moc nezdá, pbp nemám moc ráda. Krom toho trefit další termín by nemuselo jít až tak zle.
Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.

Uživatelský avatar
Faskal
Příspěvky: 8511
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: [DW] Adventurers high as fuck, hiding secrets and shit.

Příspěvek od Faskal » 20. 3. 2014, 19:31

No, asi se teď chvilku nesejdeme, ledaže by ten 30. březen byl opravdu potvrzený, v tom případě bych si mohl udělat čas, i když jsem napsal, že čas nemám.
Jak to bude vypadat v dubnu záleží na tom, jak vyplníte tabulku. 8)

K tomu PbP, jak jsem říkal Raven: slíbit můžu cokoli, slibem nezarmoutíš. Ale vzhledem k tomu, jak stíhám ten svůj hlavní PbP, tak to asi není moc reálné.
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Odpovědět

Zpět na „Vaše hry - příprava, rady, zápisy a PbP“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host