[Novelizace DrD] Vallunovo House rules for DrD

Diskuzní fórum věnované Dračímu doupěti, nejstarší české hře na hrdiny.

Moderátor: Bouchi

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

[Novelizace DrD] Vallunovo House rules for DrD

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:28

V rakci na Lemmyho zveřejnění vlastních pravidel jsem se konečně rozhoupal k tomu, abych sem hodil svou vlastní úpravu pravidel pro DrD.

Pravidla jsou stále ještě "ve vývoji" a probíhá testování.

Jakoukoliv konsturktivní kritiku přivítám:)

Ukázka ze hry.
Naposledy upravil(a) Vallun dne 10. 11. 2008, 13:39, celkem upraveno 3 x.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:29

Vlastnosti:

Obrázek
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:31

Vlastnosti se hází. Při hodech na hlavní vlastnosti povolání se hody 1 a 2 opakují.

Při přestupu na 6. úroveň včetně se vybraná vlastnost může zvýšit o 1. Dále se vlastnosti zvyšují každé 3 úrovně; pokud jde o zvýšení nad rámec maximální variace pro rasu a povolání je to za 4 postupy.

Životy – již na první úrovni získává postava házený bonus k životům (neplatí pro multiclass, u které se sčítají životy obou povolání).

Rodové zbraně:
Hobit – lehká kuše
Kudůk – sekera
Gnóm – dýka
Trpaslík – válečná sekera
Člověk – široký meč
Půlelf – dlouhý meč
Elf – dlouhý luk
Barbar – meč bastard
Kroll – těžký kyj

Postava má na začátku hry takové vybavení, jaké dokáže ve svém životopise dostatečně odůvodnit.

Hody na útok a na obranu se provádějí 2k6. Při hodu 6+6 se jedná o kritický útok, proti němu je možné stejným způsobem hodit tzv. kritickou obranu (rovněž 6+6). Některé postavy či zbraně mohou mít modifikátory (např. kritický útok/obrana je při všech shodných hodech; kritická kvalita +1 znamená, že kritického efektu bude dosaženo i při hodu 5+5). Úspěšný kritický útok nepřítele omráčí, případně rovnou usmrtí. Kritická obrana proti normálnímu útoku znamená, že obránce neutrpěl žádnou újmu, proti kritickému pak následuje běžné zranění.

Tabulka životů:

Válečník-----Paladin-------10------1k10
Hraničář-----Kněz-----------8------1k6+2
Alchymista--Strojetvůrce---7------1k6+1
Zloděj-------Warmonk------6------1k6
Kouzelník----Učenec--------6------1k6
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:32

Učenec
Učenec je osoba, která se více než ostatní zajímá o svět kolem sebe a snaží s porozumět jeho vztahům a zákonitostem. Při tom ale nevyužívá jen přímých pozorování, ale vychází i ze znalostí a poznatků druhých uchovávaných v knihách a pergamenech. Jelikož většinu času tráví ve studovnách a laboratořích, není schopen používat jiné, než lehké zbraně a lehkou kuši. Ačkoliv může zkoumat i magii, tak sám od sebe není nadán žádnými magickými schopnostmi. Naopak od třetí úrovně může učenec vyrábět nemagické alchymistovy předměty, pokud má k tomu potřebné odbornosti.

Za každou úroveň získává učenec 1+bonus za inteligenci bodů znalostí, které může rozdělit do odborností. Kategorie odborností jsou např. následující:

Astronauka – astronavigace, měření času, hledání štěstí ve hvězdách (bonusy k hodu kostkou)
Botanika – znalosti o rostlinkách
Geologie – znalosti o minerálech, půdách, kovech
Historie – znalost legend, rozpoznávání artefaktů,
Chemie -
Jazyky – znalost cizích jazyků a písem
Magie – jak funguje magie, rozpoznávání kouzel, magických předmětů
Matematika – počty, geometrie
Mořeplavectví – plavba na lodích, čtení map, předvídání počasí
Vztahověda – vyjednávání s lidmi, mezirasové vztahy
Zoologie – znalosti o zvířatech

Některé odbornosti se spíše uplatní v kombinaci s jinými (matematika + jazyky = šifrování; Zoologie a vztahověda umožňují odhadnout chování zvířat a posléze i osob; matematika a mořeplavectví = kartografické dovednosti; botanika + zoologie + chemie = výroba léčiv; chemie + geologie – rozpoznávání látek).

Po dosažení 4 bodů v jedné dovednosti, lze s pomocí dostatečně zkušeného a znalého učitele postoupit na vyšší stupeň ( 4 – Pokročilý; 8 – Expert; 12 – Mistr; 16(?) – Velmistr). Na pokročilého v nějaké dovednosti může povyšovat například vesnická bylinkářka; na experta v geologii, historii a vztahovědě např.Wrank; na Mistra například hlavní dvorní kouzelník; na velmistra např. sir Roger Bacon, Leonardo da Vinci…

Strojetvůrce
Strojetvůrce je osoba, která se více než ostatní zajímá o všelijaké technické přístroje a nástroje. Pozorováním světa kolem sebe se snažím odhalit ty zákonitosti, jejichž ovládnutí mu umožní zlepšit současné přístroje, nástroje a výrobní postupy a nebo vynalézt zcela nové, efektivnější.. Jelikož většinu času tráví v dílnách a laboratořích, není schopen používat jiné, než lehké zbraně a lehkou kuši, ale může nosit až kroužkovou zbroj. Strojetvůrci magií obvykle opovrhují, neboť se domnívají, že je to jen náhražka za jejich Techniku.

Za každou úroveň získává strojetvůrce 1+bonus za inteligenci bodů znalostí, které může rozdělit do odborností. Kategorie strojetvůrcových odborností jsou následující:

Architektura - stavitelství a pod.
Balistika - nauka o pohybu vzduchem a o střílení
Bleskozpracovatelství - základy práce s elektřinou
Dřevozpracování - řezbářství, truhlářství, tesařství, ale i textilie a kůže - zpracování základních surovin vyjma kovů
Chemie -
Kovotepectví - kovařina, hutnictví
Matematika – počty, geometrie
Mechanika - znalosti o jednoduchých strojích
Nekovohutnictví - sklo, keramika
Precizéřství - činnosti související s útočnými atributy - zlepšování zbraní, dobývání atd.
Tvrzéřství - činnosti související s obrannými atributy - zlepšování brnění, obrany atd.

Některé odbornosti se spíše uplatní v kombinaci s jinými (balistika + mechanika = stavba katapultů; chemie + nekovohutnictví = barvení skla; tvrzéřství a kovotepectví = vyrábění lepších zbrojí; ).

Po dosažení 4 bodů v jedné dovednosti, lze s pomocí dostatečně zkušeného a znalého učitele postoupit na vyšší stupeň ( 4 – Pokročilý; 8 – Expert; 12 – Mistr; 16(?) – Velmistr). Na pokročilého v nějaké dovednosti může povyšovat například vesnický kovář; na experta vyhlášený oblastní stavitel; na Mistra například hlavní dvorní stavitel lodí; na velmistra např. Leonardo da Vinci…

Paladin
Paladin ovládá zbraně téměř stejně dobře jako válečník, jako on může nosit všechny typy zbrojí, vyjma štítu. Jen výjimečně používá střelné zbraně, v takovém případě má k dispozici kuše, nepoužívá vrhací zbraně. Na důkaz zvolené životní cesty bojuje pouze obouručními zbraněmi, neboť sevření zbraně oběma rukama symbolizuje sepjetí duchovní a materiální cesty k Bohu/bohům. Paladin má rovněž některé zvláštní dovednosti válečníka – léčba vlastních zranění, vícenásobné útoky, osahání zbraně (+1..+X), zastrašování (kladným charisma) + ??? Paladin může přimět jakéhokoliv nepřítele s inteligencí větší než 1 k tomu, aby si za cíl útoků vybral jeho (2charisma-(inteligence+rozdíl úrovní).
Paladin má k dispozici magenergii závislou na svém charisma (tabulka jako u hraničáře) a ovládá tato kouzla:
Všechna kouzla mají dosah 50 stop, dobu vyvolání 1 kolo.
Nakloň – přiměje osobu, aby napomáhala zájmům družinky; (úroveň cíle+inteligence) -(úroveň paladina+charisma) = cena za minutu naklonění, pokud je negativní, pak je to počet minut*(-1) za jeden mág
Uspi – uspí osobu, (úroveň cíle+inteligence) -(úroveň paladina+charisma) = cena za kolo uspání, pokud je negativní, pak je to počet kol*(-1) za jeden mág (pokud cíl zuří či bojuje a pod, násobí se až 3*, naopak se dělí 2, pokud cíl jeví sám tendenci usnout).
Požehnání – zvýší útočné číslo a útočnost; magy 3+(počet osob*počet kol*zvýšení)
Zrychlení – zvýší iniciativu; magy 1+(počet osob*počet kol*zvýšení/6)
Svatý úder – jen paladin; útočné číslo +10, útočnost +10 + zranění (bonus charisma+úroveň)k4, následující 3 kola musí paladin odpočívat, automaticky ničí základní nemrtvé, cena je úroveň – bonus za charisma (minimálně vždy 1)
Svatá aura - zvýší obranné číslo; magy (počet osob*počet kol*zvýšení), zároveň dává imunitu na negativní jevy základních nemrtvých
Vyléč lehká zranění – jako hrana

Šance na úspěšné seslání je úroveň*10+charisma*{1+(počet seslání/2)}%.

Bojový mnich (Warmonk)
Bojový mnich je osoba, která se rozhodla k boji nevyužívat zbraně a zbroje, ale o to dokonaleji ovládat své tělo. Z bojového vybavení používá Warmonk toliko vrhacích zbraní. Jinak bojuje jen svým tělem, které má na první úrovni sílu zbraně 1 útočnost 1 obranu zbraně 1; na třetí úrovni 2/2/2 a na páté úrovni 3/3/3. Za každou další úroveň se jeden z atributů dle výběru hráče zvýší o jedna. Warnmonkovo tělo má na první úrovni sílu zbroje 1, na třetí úrovni 2; na páté úrovni 3; na desáté 4, na šestnácté 5; na dvacáté třetí 6; a na třicáté první 7. Při boji s fyzicky zranitelnými a zároveň fyzicky útočícími protivníky způsobuje Warmonk zranění i úspěšnou obranou a sice stejně, jako kdyby vyhrál útok, ale způsobí pouze ½ stínových zranění. Warmonk má bonus k iniciativě rovný své úrovni.

Kněz
Kněz smí používat jen lehké a střední tupé zbraně, může nosit všechny typy zbrojí, vyjma rytířské (plná plátová), vždy by měl používat štít se symbolem své víry. Ze střelných zbraní používá lehké kuše nebo praku. Kněz umí odvracet nemrtvé stejně jako kouzelník neviděné.
Kněz má k dispozici magenergii závislou na svém charisma (tabulka jako u kouzelníka) a ovládá tato kouzla:
Všechna kouzla mají dosah 50 stop (není-li uvedeno jinak), dobu vyvolání 1 kolo.
Nakloň – přiměje osobu, aby napomáhala zájmům družinky; (úroveň cíle+inteligence) -(úroveň paladina+charisma) = cena za minutu naklonění, pokud je negativní, pak je to počet minut*(-1) za jeden mág
Uspi – uspí osobu, (úroveň cíle+inteligence) -(úroveň paladina+charisma) = cena za kolo uspání, pokud je negativní, pak je to počet kol*(-1) za jeden mág (pokud cíl zuří či bojuje a pod, násobí se až 3*, naopak se dělí 2, pokud cíl jeví sám tendenci usnout).
Požehnání – zvýší útočné číslo a útočnost; magy 3+(počet osob*počet kol*zvýšení)
Zrychlení – zvýší iniciativu; magy 1+(počet osob*počet kol*[zvýšení/6])
Svatá aura - zvýší obranné číslo a přidá +2 k iniciativě; magy (počet osob*počet kol*zvýšení), zároveň dává imunitu na negativní jevy základních nemrtvých (odpovídá síle zvýšení)
+ Všechna léčivá kouzla jako hraničář
Vyvolání strážce – Kněz dokáže přivolat spojence pro boj, strážce má za každý mag použitý na vyvolání +1 k obrannému a útočnému číslu, k iniciativě a k životaschopnosti (1k8 životů), další kola stojí každé 2 magy bez ohledu na sílu povolaného strážce. Lze povolat i více strážců, ale čím více strážců tím jednodušší příkazy poslechnou…
Píseň míru – nepřátelské jednotky (ale i přátelské) nemohou provádět nepřátelské akce. Kouzlo lze seslat buď necíleně (1 mag za kolo a 30 stop průměru, středem je vždy kouzelník). Nebo cíleně na konkrétního tvora (2 magy za kolo, středem je cíl). Při cíleném seslání je však stále riziko, že se cílení nepovede – 20% - úroveň sesilatele. Kouzlo je slyšet a lze jej snadno rozeznat.
Svatý plamen – útočné kouzlo, lze vyvolat jedno za kolo, stojí 2 magy + 1 mag za každý 1k6 zranění (minimálně tedy 3 magy); za dvojnásobek pak lze určit, jaké zranění svatý plamen způsobuje (na jakou kategorii zranitelnosti působí); za trojnásobek kouzlo samo vybere nejefektivnější kategorii.
Posílení svatou mocí – zvedne na jednu směnu jeden atribut o 1 za každých 5 magů, dosah - dotek.
Retribuce – Klerika obklopí stěží viditelný rosolovitě vypadající vzduch, který způsobí útočníkovi 1/5 jím způsobených zranění, vždy však alespoň 1 žt. Cena je 2 magy za kolo; za 4 magy za kolo lze odvrátit 1/6 zranění, které se odečítá od zranění způsobeného obránci (klerikovi); za 6 magů je to 1/5; za 8 magů 1/4 atd. Funguje pouze na zranění způsobené zbraněmi.
Zpětná rána – Kouzlo přiměje útočníka, aby útok zbraní provedl proti sobě, útočník se svému útoku nebrání! Dosah 200 stop; cena 4 magy (lze takto obrátit jen jeden útok za kolo), past rozdíl úrovní+bonus za charisma/8.

Šance na úspěšné seslání je úroveň*charisma*{1+(počet seslání/2)}%.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Argonantus
.
Příspěvky: 16598
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 10. 11. 2008, 12:33

No, nešlo by opravit alespoň ten nadpis, když už nic jiného...?

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:38

Argonantus píše:No, nešlo by opravit alespoň ten nadpis, když už nic jiného...?
Děkuji za připomínku, zda byla konasturktivní si ještě rozmyslím...:)
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Argonantus
.
Příspěvky: 16598
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 10. 11. 2008, 12:43

Byla silně destruktivní... sorry, nedalo mi to.

Jinak, jestli jsem správně pochopil, jádrem pudla je pět nových povolání - Učenec, Strojetvůrce,Paladin, Kněz, Bojový mnich.

1) Jsou to úplně nová povolání, bez jakéhokoli vztahu k původním?
2) Dotkly se změny i předchozích povolání?
3) Přehlédl jsem multiclass - jaké máš zkušenosti s "dvopovoláními"?

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 12:53

Dvojpovolání (v systému BG II je to ale mutliclass, obě se vyvíjí současně) byla zavedena v moměntě, když hrozil malý počet hráčů, a taky proto,že každý chtěl být kouzelník:) Ale byli ochotní k tomu hrát ještě jedno další povolání, ovšem aby to bylo snažší pro roleplay, tak nikoliv další postavu... Zkušenosti zatím dobré máme dva dualisty - kouzleníka zloděje a kouzelníka učence.

Ty povolání nějaký ideový vztah mají, ale měly by být mezi sebou ve stejném vztahu jako původní povolání.

Žádné zásadní změny u původních povolání neplánuji, i když do budoucna nevylučuji.

Ta povolání vznikla proto, že 5 základních vlasntostí v DrD umožňuje deset kombinací hlavních vlasntostí a mne to přišlo ochuzené, navíc jsem v reakci na debatu o kreativních povoláních chtěl něco takového zkusit vymyslet. Problém je,že mám pro ně připravené úkoly téměř na míru, ale nikdo strojetvůrce nehraje:)
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Argonantus
.
Příspěvky: 16598
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 10. 11. 2008, 13:13

Ta povolání vznikla proto, že 5 základních vlasntostí v DrD umožňuje deset kombinací
Tahle matematická podivnost mne taky okouzlila, a uvažoval jsem o variantě 10 povolání, pokud vím, trochu jinak.

Nakonec jsem se na to vykvajznul, protože mi nejde o napravení matematických nedokonalostí systému, a spíš jsem se vydal tím směrem, co právě potřebuji.

Takže jsem oslabil kouzelníky (včetně čaroděje a mága), posílil střelbu (vynálezem lukostřelce mutací z hraničáře a střelce mutací zloděje), vynalezl velitele (mutací válečníka) a nechal tiše zesnout druidy a sicca, respektive je nechal jako vděčné NPC (protože je asi nikdo hrát nebude pro nedostatek univerzálnosti).

Multiclass v plné slávě povoluji jen NPC. NP/C vůbec mohou dělat celkem jakékoli povolání, co se hodí (aktuální jsou stavitel, námořník, mlynář).

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 13:28

Druidy hodlám trochu rozšířit - na pechy (druidy kamenů), zoodruidy a mořské druidy, což se v dobrodružství odehrávajícím se u moře snad neztratí;)

Sicca by to taky upravit chtělo, ale zatím mám jen obrysy a hlavně nevím název, představoval bych si něco jako "agenta", sběrače informací, infiltrátora.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Argonantus
.
Příspěvky: 16598
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Příspěvek od Argonantus » 10. 11. 2008, 13:31

Já ho upravil hodně, nicméně nezměnila se ta základní věc, že funguje dobře až od určité koncentrace obyvatelstva.

V lese nebo na poušti je druid celkem k ničemu a moc si nezahraje (asi jako druid ve městě).
To je fatální vada těchto povolání od počátku.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 13:41

Ukázka ze hry.

Já vím, ale kdybys to orpavdu vedl jako "rozvědčíka", tak by i v lese měl co dělat, hledat detektivní stopy, být dokonalý v přestrojování, sbírat informace, vraždit.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Lemmy
Master Discussion Killer
Příspěvky: 4136
Registrován: 17. 10. 2008, 08:37

Příspěvek od Lemmy » 10. 11. 2008, 15:16

Popis povolání jsem zatím jenom zběžně projel, vypadá to ale na první pohled zajímavě (k ucelenějšímu pročtení se snad dostanu během zítřka).

Rozhodně je slibný nápad multiclassování, toto kdysi chybělo jednomu mému hráči.

Zatleskal bych nápadu - postava vlastní vybavení, které hráč dokáže okecat podle její historie. V nynější hře jsem to řešil podobně, ale jinak: Postava měla daný počet zlatých, který měla podle původu (bojovník, vyrůstající v slušných městských poměrech měl cca 45 zlatých, seveřan z pohanské vesnice zhruba 20 zlatých), přičemž u některých věcí jsem podle původu cenu upravoval (bojovník měl o hodně levnější široký meč a zbroj, seveřan měl zase zdarma lovecké náčiní, zimní oblečení-kožešiny apod.).

Jinak se mi moc osobně nelíbí výraz Warmonk (nemám rád anglické výrazy v českých hrách), Bojový mnich je lepší, co takhle Templář :)

O povolání Templáře jsem kdysi taky uvažoval.
Základ kněz, dělí se na templáře (bojově zaměřen, přemýšlel jsem o magickém palcátu či jiné tupé zbrani) a akolytu(zaměřen na duchovní magii).

O multiclassu jsem taky tehdá uvažoval, jediné, co si pamatuji je povolání Loupežník jako mix mezi Válečníkem a Zlodějem (hrál jsem tehdy Stín meče, tím jsem se inspiroval).
Naposledy upravil(a) Lemmy dne 10. 11. 2008, 15:24, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 26854
Registrován: 14. 5. 2008, 09:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Vallun » 10. 11. 2008, 15:24

Lemmy - Odolnost a Charisma jsou vlastnosti Kněze:) Warmonk, bojový mnich je povolánív vzešlé z kombinace síla + obratnost. Teplář by byl možná lepší název, ale to je moc blízké paladinům.
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Lemmy
Master Discussion Killer
Příspěvky: 4136
Registrován: 17. 10. 2008, 08:37

Příspěvek od Lemmy » 10. 11. 2008, 15:27

Upravil jsem předchozí příspěvek:
O povolání Templáře jsem kdysi taky uvažoval.
Základ kněz, dělí se na templáře (bojově zaměřen, přemýšlel jsem o magickém palcátu či jiné tupé zbrani) a akolytu(zaměřen na duchovní magii).


O multiclassu jsem taky tehdá uvažoval, jediné, co si pamatuji je povolání Loupežník jako mix mezi Válečníkem a Zlodějem (hrál jsem tehdy Stín meče, tím jsem se inspiroval).

Tak to dopadá, když člověk píše rychleji, než myslí a vzpomíná :)


Síla a obratnost mi víc sedí na jiné povolání. Bojový mnich by podle mě měl potřebovat charismu, alespoň na určité schonosti. A odolnost mi k němu pasuje víc, než obratnost, ale to už je otázka vkusu.
Jako kombinaci síly a obratnosti bych viděl spíš Sapkowského zaklínače, nějakého bukanýra, hřmotnějšího zloděje nebo Žoldnéře (opět inspirace Stínem meče :P ).

Odpovědět

Zpět na „Dračí doupě“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host