Třídit články podle tématu

Nejčastější témata:

srdcolam

Srdcolamy fantasy

Ron Edwards sa v tomto článku zamýšľa nad fenoménom heartbreaker hier - teda tých, ktoré zvyčajne predstavujú prachsprostý klon niektorého zo svojich predchodcov (typicky D&D) pokúšajúci sa o márne plátanie ich chýb, a sú už vo svojej podstate odsúdené na zánik. Napriek tomu ich však neodsudzuje, priam naopak - nejedenkrát sa stane, že pod hlušinou sa nájde zlatý nuget, ktorý je hoden viac než zvyšok hry.

Ďalší z legendárnych článkov z The Forge, ktorý sa oplatí prečítať.

Chcete vydať vlastnú RPG? ...alebo ako sa vyhnúť zlomenému srdcu

Videl som už niekoľko fantasy RPG-čiek tvorených fanúšikmi z Čiech a Slovenska a neviem sa ubrániť porovnávaniu a vyhľadávaniu podobností. Podobne ako vlna tzv. „fantasy heartbreakers“ založených na nespokojnosti hráčov so systémom DnD (presnejšie prvej a druhej edície D&D a AD&D) zasiahla v 80. a 90. rokoch anglicky hovoriace krajiny, tak podobná vlna vzniká u nás na základe nespokojnosti s DrD od druhej polovice 90. rokov.

Syndikovat obsah