Eberron

Herní světy pro Dungeons & Dragons II Alef0 21.08.2009, 16:15

V minulom čísle sme sa venovali niekoľkým vybraným herným svetom, ktoré sú neodmysliteľne späté s Dungeons&Dragons. Spomenuli sme vyprahnutý Dark Sun, hororový Ravenloft, astrálne odcudzený Planescape a udatný Dragonlance. Pred nástupom tretej edície bolo vtedajším vydavateľom Advanced Dungeons and Dragons podporovaných neprieberné množstvo svetov, z ktorých si zrejme každý hráč mohol vybrať ten svoj. Lenže blahobyt fanúšikov len málokedy ide ruka v ruke s finačnými záležitosťami. Množstvo svetov bolo jednou z príčin nešťastného pádu vydavateľa... Z celej plejády ostal pod ochrannými krídlami Wizards of the Coast zachránil len jediný svet – Forgotten Realms – ktorý bol dostatočne prepracovaný a zároveň všeobecne prijímaný. O niekoľko rokov neskôr (možno nečakane) dokonca pribudol druhý, úplne nový svet Eberronu, ktorý priviedol do fantasy D&D svieži vzduch akcie. A práve o týchto dvoch svetoch si povieme v tomto čísle.