indie

Indie je zkratka od anglického slova "independent", nezávislý. Jde o hry tvořené a vydávané autory svépomocí, bez finančí podpory velkých nakladatelství.

Střepy snů

Česká nezávislá vyprávěcí hra s jednoduchým systémem zaměřeným na podporu příběhu a psychologii postav.
Matouš Ježek
2009

Střepy snů jsou česká nezávislá vyprávěcí hra zaměřená na podporu a rozvoj příběhu. Zaměřuje se na dramatické filmové příběhy, podporuje vnitřní rozvoj postav a příběhové zvraty. Má univerzální systém pro libovolný filmový žánr, který dává hráčům vypravěčské pravomoce a má za úkol je podporovat ve vyprávění. Od základů učí hráče, jak hrát. Nosným motivem této hry jsou lidské sny. Sny jako cíle, za kterými si postavy jdou, a také sny, které se jim v noci zdají. Hra je o prolínání představ a reality a o ztrátě pevné půdy pod nohama. Je to hra o cestě k lidskému cíli a překonávání překážek. V této hře mohou postavy dosáhnout prakticky čehokoliv, otázkou jen je, jakou cenu budou muset zaplatit.

Anima Prime

Príbehova spontánna hra inšpirovaná Final Fantasy
Christian Griffen
2009

Je to príbehová hra. Jej pravidlá podporujú tvorenie a rozvoj zaujímavých príbehov. Je vhodná na spontánne hranie, t. j. dá sa hrať aj bez veľkej predprípravy. Prostredie hry je inšpirované anime a Final Fantasy. Ale je možné si zvoliť iné prostredie. Zaujímavosťou hry je, že tam nie je PJ ale len moderátor. Hráči v tejto hre majú väčšie právomocie ako v klasických hrách. Počas hry si môže hráč napĺňať zásobareň šťastia, ktorú môže nasledne použiť v súbojoch. Táto zásobareň sa mu plní za dobré hranie postavy. Súboje v tejto hre sú veľmi akčné a pestré. Hráč v nich sám popisuje priebeh súboja a útoky (ako vo Wushu). Hra je ešte vo vývoji a testovani. Zataľ ešte nevyšla finálna verzia.

Cat: A Little Game About Little Heroes

Hra v ktorej sa v kožuchu mačiek staráte o svoju rodinu, riešite vlastné mačacie problémy a keď treba tak cestujete cez surreálny Svet snov.
John Wick
2006

Hra o mačkách v ktorej chránite úbohé a neschopné ľudské plemeno a to špeciálne vašu rodinu pred vražednými príšerákmi. Vďaka jednoduchému systému je vhodné pre deti, ale na prekvapenie aj dospelí si v nej niečo nájdu. Príšeráci nie sú totiž nič iné ako ľudské slabosti a chyby: závisť, sebaľútosť, apatia za TV a pod. Mačky však nie sú až tak bezmocné. Okrem svojich telesných možností dokážu voľne vstupovať do Sveta snov kde je všetko možné a kde su nočné mory rovnako vražedné ako príšeráci v realite. Scény a detaily majú možnost opisovať aj hráči a autor k tomu priamo vyzýva. Kniha je pekne spracovaná formou rozhovoru človeka s mačkou v Snovom svete.

Wilderness of Mirrors

Hra o superšpiónoch, zrade a časovom strese
John Wick
2006

Málopravidlová hra, ktorá si kladie za cieľ zachytiť atmosféru špiónskeho žánru a la James Bond, Alias či Mission Impossible. Autor identifikuje tri hlavné prvky (plánovanie, zrady a časový stres) a z nich vytvára mechaniky tejto jednoduchej hry. Postavy ako kompetentní špióni dokážu robiť aj veci mimo svojej oblasti špecializácie, stojí ich to však viac námahy. Vďaka unikátnej mechanike plánovania je už samotná príprava súčasťou hry.

Enemy Gods

Přijměte role mytických hrdinů a zároveň jejich božských patronů...
John Wick
2004

V této hře se hráči zhostí jak role hrdinů vyrazivších za dobrodružtvím a slávou, tak jejich patronů, bohů, kteří jeví velký zájem o životy smrtelníků. Každý hráč hraje roli jednoho hrdiny a zároveň jednoho boha. Hra má jednoduchý jednotný systém pro řešení konfliktů, do kterého zasahuje přízeň či nepřízeň bohů. Kdykoli hrdina riskuje, hráč se může rozhodnout, jestli se spolehne na vlastní schopnosti, nebo na přízeň bohů. Je ovšem jen na daném bohovi, kolik ze své přízně hrdinovi projeví.

Houses of the Blooded

Ambice. Touha. Pomsta. Hra o intrikách a cti v době před vzestupem Atlantidy...
John Wick
2008

Hlavní postavy této hry jsou šlechtici. Mají své území, své spojence a nepřátele, své aféry, své společenské a politické povinnosti... a prostě nemají čas lozit do zaprášených jeskyň a honit se za draky. Jde jim totiž o moc. Hra je původně postavená na systému FATE, který ale v mnohém rozvíjí a vylepšuje. Oproti mnoha "klasickým" hrám jsou ústředními elementy života postav věci jako styl nebo romance. Pravidla jsou propojená s herním prostředím machiavellistické civilizace "Venů", kterou kniha na více než 400 stranách velmi podrobně popisuje.

AGON

Staňte se řeckým hrdinou a získejte si slávu, která vás učiní nesmrtelným...
John Harper
2006

V této hře se stanete hrdinou řeckých legend... tedy, v této hře se budete snažit stát se hrdinou řeckých legend. Hráče čekají boje s nestvůrami, úkoly bohů a přátelské vzájemné soupeření. Za to vše mohou postavy získat body slávy, které určují, jak silná je jejich legenda a jak dlouho přetrvá. A nejlepší samozřejmě může být jen jeden. Hra má jednoduchá pravidla k řešení konfliktů využívající několika druhů kostek. Vypravěč (antagonista) má v této hře především roli nahravače, který podporuje vzájemné soupření hrdinů.

Dirty Secrets

Detektívna hra pre jedného hráča a dvoch až štyroch GMov, v ktorej preskúmate špinavé uličky svojho rodného mesta
Seth Ben-Ezra
2007

Korupcia, zrada, podvody a vraždy vo vašom meste. Preveďte jedného vyšetrovateľa zložitou pavučinou v hone za najťažšie uloviteľnou korisťou: pravdou... a možno budete sami prekvapení tým, čo nájdete. Hra obsahuje veľmi inovatívny spôsob, ako Vám umožniť hrať detektívku bez toho, aby bol vopred pripravený príbeh či známy páchateľ... zločiny Vám budú vznikať pod rukami samy priamo počas hry. Výsledkom sú zaujímavé príbehy o morálke a ľudských nedostatkoch.

Valedictorian's Death

Hra, kde rekonštruujete udalostí, ktoré spôsobili smrť absolventa ročníka, podľa skutočnej ročenky školy.
Paul Czege
2003

Skutočná ročenka školy slúži ako základ pre hru, v ktorej sa v retrospektíve snažíte zrekonštruovať udalosti, ktoré počas niekoľkých týždňov vyústili v nájdenie mŕtvoly prímusa, teda najlepšieho študenta. Každý hráč sa musí snažiť budiť dojem vraha, aby vo veľkom finále dokázal uniknúť obvineniu a ponechať konečnú vinu na niekom inom. Hráči spoločne vytvárajú scény, na čo majú k dispozícii obmedzený počet bodov plynúcich z atribútov postavy. Presvedčivé hranie a starostlivé rozdeľovanie bodov povedie hráča k víťazstvu, pretože v tejto hre sa naozaj vyhráva. Inovatívny prístup k veci vyniesol pozitívne posudky v Indie RPG Awards.

Carry: a game about war

Hra o tom ako vojna zmení človeka a ako si každý nesie svoje bremeno sám.
Nathan D. Paoletta (Hamsterprophet Productions)
2006

Nie je to vojnova hra ale hra o vojne. O tom ako meni postoje, ideály, vzorce správania tých ktorých sa dotkne. O jednom konkrétnom človeku a o tom čo je schopný spraviť aby prežil alebo aby si udržal svoj pohľad na svet v extrémnych situáciách. Ich bremeno v podobe spomienky na milú, zabijáckej a necitlivej povahe alebo strachu z telesnej ujmy im pri tom pomáha alebo ich potopí. V tejto hre budete nervózni a budete si neľahky vyberať medzi menším a vačším zlom a možno sa občas budete citiť nepríjemne. Práve také to má byť a možno pocítite ake to je: byť Sám tam von v džungli.

Donjon

Jednoduchá hra o prolézání jeskyní, zabíjení draků a podobných kratochvílích.
Clinton R. Nixon
2002

Donjon je jednoduchá hra o dobrodruzích plundrujících zapomenuté ruiny, zabíjejících draky a objevujících poklady. Stačí vytvořit si vlastní povolání nebo rasu, popsat v čem je vaše postava dobrá a vrhnout se do donjonu. Velkou část hry a dobrodružství obstarávají sami hráči: každý úspěch v hodu totiž znamená možnost stanovit jeden fakt týkající se dobrodružství nebo světa. Hra také obsahuje zajímavý systém magie postavený na kombinování magických slov.

Ratpack

Hra o predmestskom prežití svorky potkanov
Jared A. Sorensen
2005

Krátka hra o svorke potkanov, ktorí sa potýkajú s bežnými potkaními problémami. Potkany v tejto hre sú tvory inteligentné, schopné používať ľudské technológie a dokonca aj (občas) rozumieť ľudskej reči. Taktiež sú to však tvory demokratické - nemajú pevne stanoveného vodcu, pri prekážke sa každý potkan snaží získať pre svoj plán ostatných. Pravidlá sú veľmi jednoduché, ich vysvetlenie a tvorba postavy trvajú spolu max. 5 minút. Ak vás aj tento počin geniálneho Jareda Sorensena na prvý pohľad neláka, skúste mu dať šancu a možno s prekvapením zistíte, že sa veľmi dobre bavíte. Vhodné na "zaúčanie" začiatočníkov!

Best Friends

Hrajte za dievčatá, ktoré sú kamoškami, ale v skutočnosti sa neznášajú.
Gregor Hutton
2005

Minimalistická bezkocková hra. Hráči hrajú dievčatá, ktoré sú kamoškami, trávia kopu času a pomáhajú si, ale, medzi niektorými z nich panuje nenávisť. Hrajte za partiu dievčat na strednej alebo za babský kolektív niekde v práci. Inovatívnou je mechanika tvorby postáv založená na princípe „čím viac mi ostatné niečo závidia, tým lepšia som v tom!", kde hráčovu postavu vlastne vytvoria ostatní. Riešenie situácií je založené na odovzdávaní žetónov, kde hráči pomáhaním ostatných oslabujú seba. K dispozícii je preklad základnej volnej verzie, autor vydal aj komerčnú rozšírenú verziu.

Breaking the Ice

Vytvorte príbeh o vzniku vzťahu medzi dvoma ľudmi - od prvotnej iskry až po milostný vzťah
Emily Care Boss
2005

Dvaja hráči a netradičná téma - príbeh vznikajúcej lásky. Od prvého stretnutia, cez spoznávanie, zaľúbenie sa až k finálnemu rozhodnutiu. Bude z toho ľubostný vzťah alebo sa ich cesty rozídu? Postavy sú generované slovnou sieťou a tzv. výmenou (hráči si vzájomne vymenia niektoré črty postáv). Hráči sa potom striedajú pri vytváraní scén v rámci troch rande. Opismi prvotného dojmu, a zavádzania pozitívnych a negatívnych prvkov, ktoré postretnú jednotlivé postavy získavate kocky, ktoré rozhodnú, či je medzi vami niečo spoločné. Hra vyšla najprv vo voľne stiahnuteľnej verzii, neskôr vydala autorka tlačou rozšírenú a vylepšenú verziu.

Poison'd

Hra o brutálních, násilnických a nepřikrášlených pirátech z Karibiku.
Vincent Baker
2007

Hra označená nálepkou "pro dospělé", v níž se hráči vžijí do role krvěžíznivých pirátů. Ovšem ne těch s Disneyova filmu, ale těch hnusných, zlých a brutálních násilníků z historie. Přepadávají lodě, drancují města, mučí zajatce, vraždí se mezi sebou navzájem. Celým dějem se prolíná motiv křesťanské víry, hříchu a věčného spasení či zatracení duše. Hra má nápaditý systém, který jednak dokresluje brutální tvář pirátství, jednak podporuje aktivitu hráčů a Vypravěče staví do reaktivní polohy. Aby hráči mohli splnit své cíle, musejí sami vyvolávat konflikty. Vypravěč pak už jen čeří vodu pomocí kartiček s překážkami a nenadálými událostmi.

Syndikovat obsah