1 (1) 3 (1) A (12) B (6) C (9) D (31) E (6) F (13) G (3) H (6) I (5) J (1) K (3) L (7) M (12) N (1) O (4) P (13) R (7) S (19) T (12) U (2) V (5) W (9)

JAGS

Univerzálny a pravidlovo zložitejší systém so snahou o simuláciu reality, škálovateľnými postavami a dobrou autorskou podporou
Marco Chacon
2006

Jags Revised je voľne dostupný. To z neho činí vhodnú alternatívu platených systémov, ako je napríklad GURPS, ktorému sa JAGS veľmi podobá. Aj tu ide o univerzálny a realistický systém s komplexnými pravidlami. Postava je tvorená pomocou nákupu schopností a čŕt za charakterové a archetypálne body. Najväčšia časť pravidiel, viac ako tretina, je venovaná boju a s ním súvisiacimi otázkami a rozoberá ho vcelku detailne. Na stránkach tvorcu existuje veľké množstvo prostredí a aplikácií pre JAGS Revised, čo svedčí o oduševnenosti autora a podpore komunity.