Databáze RPG her

Nejnovější hodnocení

Krpaslik Bestiář
5
02.12.2020, 01:21
Markus If Looks Could Kill
2
Balast, balast, railroad, balast a pár fajn nápadů 01.12.2020, 23:46
Krpaslik Dračí doupě II (základní příručka, přepracovaná)
5
Super system, ale jiný než klasika 01.12.2020, 23:04
Bombis Fate (4.0)
5
01.12.2020, 14:16
Bombis Wushu
3
01.12.2020, 14:15
Bombis Dungeons & Dragons (5e)
4
01.12.2020, 14:12
Bombis Stín meče
1
01.12.2020, 14:09

Nové přírůstky v databázi

Falešná apokalypsa

Vložil(a) Milosh1 dne 25.11.2020, 21:03
4
Průměr: 4 (1 hlas)
2003
Pojednání o magii na Asterionu a pravidla psioniky pro Dračí doupě

Další rozšiřující modul pro svět Asterion pojednává o zdejší magi. Rozebírá její čerpání a používání, způsoby sesílání kouzel a jiné projevy magie (magické anomálie, zřídla a talenty, stvořené artefakty, magické nemoci, apod.), magické instituce, magii různých ras. Rozšiřuje pravidla Dračího doupěte o nové povolání psionika. Modul obsahuje:

 • Hlavní text (80 stran)
 • Klíč bytostí astrálních (16 stran) - pomocníci magiků, 15 myšlenkových bytostí.
 • Čarodějův učeň (44 stran) - dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel DrD 1.6 (24 stran) - popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte. Představuje nové povolání psionik. (Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňky: Obal s černobílou mapou zahrady Univerzity magie v Albireu, barevným i černobílým plánkem věže mága Etuxberta a jejím popisem.

Obloha z listí a drahokamů

Vložil(a) Milosh1 dne 24.11.2020, 19:20
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2002
Geografický modul popisující hvozdy Asterionu

Další geografický modul pro DrD svět Asterionu. Obsahuje rozsáhlé kapitoly o elfech z Červeného lesa, lesních skřítcích ze Zlatého lesa a jejich horských bratrech z Khelegových hor, o trpaslících z Bergondu, Seliaku, o jejich kultuře, sídlech a historii. Modul rovněž popisuje multikulturní město Minkor, kde spolu žijí v harmonii zástupci všech možných ras. Obsah:

 • Hlavní text (100 stran)
 • Klíč bytostí astrálních  (20 stran) - bytosti hvozdu a hor, 15 myšlenkových bytostí.
 • Skřítci srdce  (40 stran) - dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel DrD 1.6 (28 stran) - popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte(Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňky: 8 kartiček erbů, mapa města Minkor, Barevná mapa A2 všech oblastí (Lesa padajících stínů, Khelegových hor, Červeného lesa, Zlatého lesa a Skřítčích vrchů), obal s černobílými mapami podzemní části Minkoru a center skřítčích měst Imchejly a Pakvašína

Zlatá pavučina

Vložil(a) Milosh1 dne 24.11.2020, 17:48
4
Průměr: 4 (1 hlas)
2002
Modul světa Asterion pojednávající o obchodu, městech a zlodějích

Rozšiřující modul pro svět Asterion zabývající se obchodem a životem v městech: právem, soudnictvím, zloději, pašeráky, bankami, peněžnictvím.

Budete-li chtít, můžete navštívit některé z doupat neřesti, dát se najmout jako lodní dělník, nosič nákladu, vyvolávač na tržišti nebo dokonce jako katův pacholek a budete vědět, kolik vám to hodí. A že na penězích není nic moc zajímavého a akčního? Jen zkuste třeba v Erinu ukrást někomu jeho měšec. Nebo na moři někomu přepadněte loď s nákladem koření. A jestli se vám i tohle zdá málo, ponořte se znovu do hlubin a zkuste si uzurpovat plantáž raísi. Že to je něco jiného? Samozřejmě, že není! Vždyť je to všechno o penězích, o zisku a ušlém zisku!

Obsah modulu:

 • Hlavní text  (100 stran) – text je rozdělený do čtyř hlavních kapitol s různými tématy. Ráno – hlavní téma obchodníci. Poledne – hlavní téma právo a soudy. Večer – hlavní téma ekonomika. Noc – hlavní téma zloději.
 • Klíč bytostí astrálních (24 stran) – strážci a sběrači pokladů
 • Obří jeskyně  (40 stran) - dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel DrD 1.6 (12 stran) - popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte(Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňky: 8 kartiček mincí a platidel, obal s ceníkem, barevná mapa A2 všech oblastí

Z hlubin zelené a modré

Vložil(a) Milosh1 dne 23.11.2020, 18:33
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2001
Geografický modul ze světa Asterion popisující džungli na severu Tary a Vnitřní moře

Další geografický modul pro svět Asterion. Obsahuje podrobný popis severní části Tary, oblasti pokryté z větší části divokou a jen málo probádanou džunglí, a také kapitoly o tom, co se odehrává pod i nad hladinou oceánu. Skládá se z:

 • Hlavní text (80 stran) – popis Erinu, Džungle padlých stromů, Duhového pralesa, Severních Dálav, ostrovů a námořnictva a podmořské říše. Taky osobnosti, cizí postavy, společenstva a organizace.
 • Klíč bytostí astrálních (20 stran) – 9 myšlenkových bytostí číhajících v hlubinách.
 • Kouzlo moci (40 stran) – dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel pro DrD 1.6 (22 stran) – popis reálií z tohoto modulu pomocí pravidel Dračího doupěte(Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňky: 8 kartiček znaků a erbů, barevná mapa A2 všech oblastí, obal s černobílými mapami Erinu a Jižní Dálavy.

Vzestup temných bohů

Vložil(a) Milosh1 dne 22.11.2020, 19:34
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2001
Pojednání o bozích, náboženstvích a církvích na Asterionu + povolání kněze pro Dračí doupě

Ve světě Asterionu se začínají dít opravdu velké události. Objevují se noví bohové slibující moc a ochranu a staří ustupují do pozadí, přestože po dlouhé věky vládli. Nikdo není spokojen se současnou situací, každý se snaží připravit si co nejlepší pozice v nadcházející bitvě. Bohové hledají své šampióny, hrdiny, kteří by bojovali v jejich jménu, a nabízejí velikou moc. Samozřejmě je třeba platit i protihodnotu, ale o té se obvykle mlčí, protože její cena může být příliš veliká. Svět se mění a za chvíli nebude nikoho, kdo by zůstal neutrální, mimo boje v božské sféře.

Rozšiřující modul pro svět Asterion, popisující jeho bohy, náboženství a církve. Modul se vyznačuje mimo jiné tím, že rozšiřuje pravidla Dračího doupěte o povolání kněze. Obsahuje:

 • Hlavní text  (116 stran) – pojednání o bozích, náboženstvích a církvích na Asterionu, popis jednotlivých bohů.
 • Klíč bytostí astrálních (28 stran) – 27 myšlenkových bytostí sloužících jednotlivým bohům.
 • Potřeba boha (36 stran) – dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel DrD 1.6 (32 stran) – povolání kněz a popis dalších skutečností z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte(Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňky: obal s černobílými plánky církevních budov a barevným plánkem k dobrodružství.

Písky proroctví

Vložil(a) Milosh1 dne 22.11.2020, 19:13
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2001
Geografický modul ze světa Asterion popisující pouštní část Tary

Další geografický modul světa Asterion. Popisuje západní část Tary. Její dominantou je rozsáhlá poušť Rychlé duny, kterou za svůj domov považují temní elfové. Pod jejich ochranou se nachází Derteon, knížecí město z dávných dob. O jeho poklady svádějí dosud nerozhodný boj Zylovi skřeti s Řádem eldebranských rytířů. Přistěhovalci ze severu jsou zastoupeni především danerskými šlechtici, kteří zakládají nová panství na pobřeží moře a podél řeky Duren. Modul obsahuje:

 • Hlavní text (100 stran) – popis oblastí severozápadní Tary, Derteon, postavy, společenské a politické uspořádání, historie, kronika, články z Dechu Draka za minulé období.
 • Klíč bytostí astrálních (20 stran) – pojednání o tvůrcích živlů a 20 myšlenkových bytostech.
 • Stínová dýka (32 stran) – dobrodružství pro Dračí doupě.
 • Aplikace pravidel DrD 1.5 (16 stran) – popis reálií z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte(Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů.)
 • Doplňy: barevná mapa severozápadní Tary formátu A2, obal s černobílými mapami Rilondu a povrchu Derteonu.

Nemrtví a světlonoši

Vložil(a) Milosh1 dne 22.11.2020, 10:53
5
Průměr: 5 (1 hlas)
2000
Rozšiřující modul pro Asterion popisující umrlčí království

Druhý rozšiřující geografický modul pro svět Asterion, zaměřený na část světa obývanou nemrtvými a nekromanty. Modul se skládá z několika brožur a dalších doplňků:

 • Hlavní text  (72 stran) – popisuje Umrlčí království, Ostrovy zářícího slunce, organizace, cizí postavy, dodatky.
 • Klíč bytostí astrálních (48 stran) – popisuje 36 nemrtvých myšlenkových bytostí, světlonošů a upírů.
 • Temné dny Železných dolů (32 stran) – dobrodružství pro DrD.
 • Aplikace pravidel DrD 1.5 (32 stran) – povolání nekromant a popis dalších skutečností z tohoto modulu pomocí mechanismů Dračího doupěte. (Aplikace pro Dračí doupě plus je volně dostupná na webu autorů).
 • Další doplňky: barevná mapa Umrlčího království formátu A2, obal s černobílou mapou Ostrovů zářícího slunce a plánkem k dobrodružství

V roce 2015 vyšel obsah tohoto modulu v novém, revidovaném a pozměněném vydání pod názvem Sedmý živel.