[Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Oficální diskuze k nové generaci DrD, vydané v roce 2011.

Moderátoři: Bouchi, Pieta, Charles

Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

[Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Mistrovské povolání - Chodec

Obrázek

Neklan pozorně sledoval okolí zatímco se pomalu blížil k jeskyni. Běžnému člověku by zde nepřipadalo nic zvláštního, ovšem jeho zkušené oko všude kolem nalézalo stopy drakovy přítomnosti. Nenáviděl úkol, který mu byl uložen, ovšem věděl, že je nutno jej vykonat. Samotný sněm druidů jej pověřil konečným řešením této pochmurné záležitosti a Neklanovi bylo jasné, že pokud k už k takovému rozhodnutí dospěl zrovna Žrec tak nic jiného vážně již nepřicházelo v úvahu.
Zlatý drak, jeden z mála, kteří ještě na světě zbývali. Kdysi mocné, moudré a vznešené stvoření, nyní šílený bývalý otrok černokněžníka, který jej chtěl využít k pomstě vůči svému rivalovi. Alespoň že onen černokněžník je již po smrti, o což se postaral Neklan sám. Bohužel, škody které napáchal v drakově mysli byly trvalé. Šílený drak pustošil celé údolí a bylo třeba jej usmrtit pro dobro všech.
Vlezl do jeskyně, ve které se drak před ním ukryl. Krvavá rána značila místo, kam jej před pár minutami Neklan trefil šípem. Přímo do slabého místa, které nebylo zakryto šupinami. Již tehdy se mohl Neklan vrátit k druidům s tím, že úkol byl již splněn. Takové zranění nemohl přežít ani drak. Ovšem Neklan drakovi nepřál pomalou a bolestivou smrt. Stále slyšel slova svého otce. "Pamatuj chlapče, miř přesně a jistě. A nenechávej je trpět déle, než je to nezbytně nutné, dopřej jim rychlou smrt. Čistý úlovek je dobrý úlovek." Ovšem nyní nelovil vysokou zvěř, ale draka.
Drak funivě pozoroval vchod do jeskyně a očekával příchod svého pronásledovatele, ten se však neslyšně pohyboval podél stěny, téměř jakoby se s ní spojil a drak jej vůbec nepostřehl. Nakonec drak zavřel oči a pomalu očekával konec. Neklan s povzdechem opustil svůj úkryt a s taseným mečem se vydal ukončit drakovo trápení.


Pokročilá povolání: Válečník, Hraničář, Druid, Zvěd

Chodec je potulný dobrodruh, který se naučil plně splynout s přírodou a mohl by o ní vyprávět příběhy, která by ohromily i ty nejstarší Druidy. V lidových bájích často vystupují jako průvodci pocestných a ochránci slabých, což je z velké části založeno na pravdě. Často se vydávají na dlouhé cesty do neprobádaných krajů a i toho nejusedlejšího Chodce občas přepadne touha vyrazit na cestu a nezastavit, dokud nedojde až na samotný konec světa.
Díky svým znalostem a mnohaletým zkušenostem dokáží přežít i v těch nejkrutějších podmínkách a jako lovci a lukostřelci jsou vskutku nepřekonatelní. Chodcem by mohl být osobní strážce váženého Žrece, slavný lovec draků, nejvyšší velitel armádních zvědů či legendární zbojník, nepolapitelný lesní přízrak který nedá lidem v noci spát.

Zvláštní schopnosti

Skryté stezky

Zná tajemné stezky, kterými se dostane vždy tam kam potřebuje.

Hráč může určit, že se poblíž nachází skrytá chodba či tajná stezka, pomocí které se mohou například vyhnout pronásledovatelům, obejít stráže, dostat se do chráněné budovy či si značně zkrátit dobu cesty. Hráč musí vymyslet jak vznikla a proč se již případně nepoužívá. Je na průvodci hrou jaká konkrétní nebezpečí tato stezka skýtá, jestli vůbec nějaká. (aktivace: 1 Duše)

Bludný kořen

Nikdy není moudré jej pronásledovat. Jinak se totiž stanete jeho kořistí.

Chodec může určit, že jeho nepřátelé zabloudili a ztratili se. Aby mohli najít správnou cestu, musí uspět ve zkoušce s Náročností 2. (Aktivace: 3 Duše)

Nomád

Na koni jezdí, jako by se v jeho sedle již narodil – k velkému zděšení všech netvorů.

Postava je schopná podstoupit výzvu související s jezdectvím či jezdeckou akrobacií (včetně jízdy a ovládání leteckých netvorů a letecké akrobacii, pokud tuto dovednost ovládá) bez toho, aby musela použít svou akci. (bez aktivace, tělo)
Chodec se také stává mistrem v Jízdním boji proti netvorům (zblízka i zdálky, ve vrhu i střelbě) a v pěším vrhu proti netvorům. V jízdním boji zblízka proti netvorům si může přičíst vyšší ze svých úrovní Válečníka a Hraničáře, v jízdní střelbě či vrhu proti netvorům vyšší ze svých úrovní Zvěda a Hraničáře a v pěším vrhu proti netvorům vyšší ze svých úrovní Kejklíře a Hraničáře. (bez aktivace, tělo)

Ostrostřelec

Často stačí jen jedna dobře mířená střela.

Chodec může při střelbě nebo vrhu použít krutý manévr. Krutý manévr záleží na použité zbrani. S lukem je možno použít ukrutně přesně, s kuší ukrutně mocně a s vrhacími zbraněmi ukrutně lstivě. Aby postava mohla krutý manévr použít musí splňovat podmínky pro mistrovství.

(bez aktivace, Tělo)

Trefa do černého

S lukem dokáže hotové divy.

Chodec získává dovednost, pomocí které dokáže při vrhu či střelbě provádět až neskutečné výkony. Hozený nůž se k chodci může vrátit podobně jak bumerang, šíp se může odrazit od stěny a zabodnout se do skřeta za rohem či například probodnout tři nepřátele najednou, dokáže střílet bez postihu i v husté mlze atd. Chodec také dokáže dostřelit či vrhnout zbraň mnohem dále než by mělo být možné. (bez aktivace, Tělo)
Chodec navíc získává jednu OBRANU zdarma, ovšem musí při ní nějak využít vrh či střelbu. (bez aktivace, Tělo)

Městské brány

Všude dobře, ve městě nejlépe.

Podmiňující dovednost: Magie kamene, Magie dřeva (druid)

Pomocí kterékoliv podmiňující dovenosti může Chodec provést delší rituál nepoužitelný v boji, kterým se přemístí poblíž bran či vchodu do nejbližšího města/vesnice. Chodec při rituálu podrobně zkoumá okolí, rozhlíží se do dáli na všechny strany, až nakonec najde směr, kterým je cíl jeho cesty. Může sebou vzít i další osoby, ovšem za každého musí zaplatit navíc 1 zdroj Duše. Schopnost nedbá na to, zda je místo po postavy bezpečné nebo jsou jeho obyvatelé vůči nim nepřátelští, záleží jen na vzdálenosti. Pokud je nejbližší město/vesnice dál než den cesty, schopnost automaticky neuspěje. (Aktivace: 2 Duše)
Pokud Chodec vlastní ZS Paměť dřeva či Paměť kamene, může použít tento rituál ve městě či vesnici, čímž se přemístí k nejbližšímu východu z města či vesnice. Platí podobná omezení a pravidla jako výše, tedy i to, že Chodec sebou může vzít více osob, ovšem za každého zaplatí 1 zdroj duše navíc. (Aktivace: 2 Duše)

Vnitřní kompas

Les zná lépe než své boty.

Podmiňující dovednosti: Přežití v divočině (Lovec), Přežití ve městě (Kejklíř), Magie dřeva, Magie vody, Magie kamene (Druid)

S pomocí Přežití v divočině (V přírodním prostředí) nebo Přežití ve městě (V městském prostředí) dokáže Chodec získat mapu okolí z ptačí perspektivy ve Velmi Rozsáhlé oblasti kolem Chodce. Schopnost nelze použít v uzavřeném prostředí, Chodec se musí nacházet venku nebo alespoň blízko povrchu. Vše, co je záměrně skryto se na mapě nezobrazí. (bez aktivace, Duše)
S pomocí Magie dřeva, vody či kamene dokáže Chodec vyvolat mapu oblasti, se kterou má rozšířený symbolický dotek (např. mapu souvislé vodní plochy, mapu celého lesa, mapu celé stezky do vzdálenosti dne cesty), zde je ovšem limit na vzdálenost Den cesty namísto Hradiště. Vše, co je záměrně skryto se na mapě nezobrazí. (aktivace: 1 Duše)

Silná nátura

Snadno vydrží i uštknutí mantikory a večer v hostinci přepije i trpaslíka.

Chodec získává slevu 2 na vyčerpání proti účinkům jedů, omamných látek a ochromujícím zvláštním schopnostem nestvůr.

(bez aktivace, Tělo)

Král lesa

Les je jeho královstvím a zvířata v něm jsou jeho poddanými.

Divočina sama uzná Chodcovu svrchovanost a podřídí se mu. Zvířata na Chodce neútočí pokud je sám nevyprovokuje, trnité houštiny nijak nezpomalují Chodcům pohyb ani jej nebodají, lesní půda je pro něj stejně pohodlná jako péřová postel a sluneční žár, prudký liják či mrazivý chlad mu v rozumné míře neublíží. Chodec se také může bez jakýchkoliv následků živit například i syrovým masem či dokonce i trávou, listím, šiškami nebo čímkoliv čím se živí lesní zvěř stejně dobře jako normálním jídlem. Jedovaté plodiny Chodce však stále otráví. (bez aktivace, Tělo)
Chodec také získává slevu 1 na vyčerpání v konfliktu se zvířaty, ať už se jedná o tělesný, duševní či vlivový konflikt. (bez aktivace, Vliv)

Šelest padajícího listí

Houštiny, kameny i zurčící potok jej skryjí před nepřáteli a odhalí mu ty, kteří by se před ním snad snažili zůstat skryti.

Podmiňující dovednosti: Magie dřeva, Magie kamene, Magie vody (druid), Přežití v divočině, Smysly (lovec)

Pomocí Přežití v divočině, Magie dřeva, Magie vody či Magie kamene dokáže Chodec splynout s okolím tak, jakoby do něj neodmyslitelně patřil. Pokud Chodec chce splynout s prostředím, které bylo přetvořeno lidskou rukou musí použít Magii dřeva, vody či kamene a zároveň aktivovat i ZS Paměť dřeva, Paměť kamene či Paměť vody. Jakýkoliv pokus o jeho odhalení je nemožnou akcí. Chodec také za sebou nezanechává stopy, pokud si je tedy zanechat nepřeje a je tedy nemožné jej vystopovat. (bez aktivace, Duše)
Chodec také získává schopnost vystopovat i ty, které by jinak bylo vystopovat nemožné (např. i pokud dotyčný přebrodil řeku, stopa je již vychladlá atd.) a nalézt i ty, které by jinak bylo nemožné nalézt (např. Mstitele se ZS Utajení přítomnosti). Chodec si tedy normálně hodí na střet či zkoušku. (bez aktivace, Duše)

Útočiště

Lidem v nouzi poskytne dokonalý úkryt, kam nepronikne žádné zlo.

Podmiňující dovednosti: Ochranné obrazce (zaříkávač), Magie dřeva, Magie kamene (druid)

Pomocí kterékoliv z podmiňujících dovedností dokáže Chodec vytvořit magický obrazec, díky kterému bude daná oblast pod jeho ochranou. Jakýkoliv pokus o proniknutí do chráněné oblasti je nemožnou akcí a jakékoliv akce zvenčí které by měly ovlivnit chráněnou oblast jsou automaticky CHABÉ, NEPŘESNÉ a HLOUPÉ. Chodec může určit heslo, po jehož vyřknutí je umožněno dané osobě vstoupit či přímo určit osoby, na které se ochranné kouzlo nevztahuje. Chodec sám vždy může na chráněné místo vstoupit a ovlivňovat jej bez omezení. Z chráněné oblasti lze volně vystoupit, takže touto schopností Chodec nemůže nikoho vevnitř uvěznit. Veškeré pokusy o zrušení ochranného obrazce jsou Náročné. Chodec sám může samozřejmě obrazec automaticky zrušit kdykoliv se mu zachce. (aktivace: 2 Duše)

Píseň meče, šepot luku

Píseň i šepot, meč i luk, člověk a netvor, oba spojeni v dokonalé harmonii.

Podmiňující dovednosti: Rituální předměty (zaříkávač), Práce se železem (válečník), Magie kamene, Magie dřeva (druid), Sběr trofejí, Práce se dřevem (hraničář)

Pomocí kterékoliv vhodné podmiňující dovednosti upraví Chodec svou zbraň (meč, sekeru, luk, sadu vrhacích nožů atd) takovým způsobem, že do ní vloží sílu netvora. Musí se jednat o netvora, kterého Chodec sám usmrtil. Do této zbraně Chodec musí vložit trofej z těla příslušného netvora a pomocí rituálu trvajícího několik dní do zbraně prostoupí síla netvora a Chodec si s ní vytvoří pouto. Zbraň tímto získává jednu zvláštní schopnost dotyčného netvora která se ke zbrani hodí (např. zbraň ze šupin baziliška by mohla získat schopnost proměnit nepřítele v kámen) a je možno ji použít při jakékoliv akci ve které je nějakým způsobem využita příslušná zbraň. Po aktivaci schopnosti zazní líbezná píseň či zlověstný šepot a síla netvora je uvolněna. K využití zvláštní schopnosti netvora prostřednictvím této zbraně Chodec nepotřebuje žádnou akci, musí však do zbraně vložit zdroje. Do zbraně je možné vložit nejvíce tolik zdrojů, kolik je hranice Chodcovy duše. Jedno použití zvláštní schopnosti stojí jeden zdroj vložený do zbraně a není možno k aktivaci schopnosti použít jiné zdroje než ty, které jsou vloženy ve zbrani, ani se zdroje ve zbrani vložené nedají využít k jinému účelu než k aktivaci příslušné zvláštní schopnosti. Zdroje je možno doplňovat podobně jako zdroje do rituálního předmětu. Zvláštní schopnost zbraně dokáže využívat pouze Chodec sám, nikdo jiný ji využít nedokáže i kdyby ovládal tuto zvláštní schopnost. Počet takovýchto zbraní, se kterými Chodec může mít podobné spojení se řídí podle Chodcovy hranice duše. Chodec může být propojen s jednou zbraní a za každé 3 body hranice duše může být propojen s další zbraní (Chodec s Duší 6 by tedy mohl takovéto zbraně vlastnit 3). Chodec může přerušit spojení se zbraní aby mohl vyrobit jinou. Takováto zbraň poté ztratí svou sílu a všechny zdroje v ní uložené jsou nenávratně ztraceny. Pokud by později Chodec chtěl znovu zbrani přiřknout sílu netvora a navázat s ní spojení, je zapotřebí znovu provést příslušný rituál. (bez aktivace, Duše)

Další zvláštní schopnosti:

To, co mě napadlo později. Abyste si mohli přidávat, měnit a odebírat schopnosti z povolání podle libosti, pokud se vám nějaká nelíbí.

Krycí palba

Déšť jeho šípů či oštěpů zažene nepřátele do úkrytu a nedá jim nejmenší možnost pokusit se o protiútok.

Pokud Chodec provádí jakýkoliv druh boje z dálky (jízdní i pěší, vrh i střelbu atd.) a má iniciativu, obránci (cíle útoku) mohou provádět jen pasivní protiakce, tj. nemohou reagovat protiútokem ani snahou o zvýšení Ohrožení. (bez aktivace, Tělo)

Skryté trny

Vždy byl toho názoru, že nejlepší obranou je rychlý a účinný protiútok.

Chodec který v protiakci úspěšně někomu pomůže (snížení Ohrožení, přidání Výhody, platí i pokud pomáhá a ochraňuje sám sebe) a ochrání jej, může současně aktérovi původního útoku zvýšit Ohrožení o 1. Toto zvýšení Ohrožení nemůže být posíleno manévry. (bez aktivace, Tělo)

Mistr cvičitel

Jeho pes toho umí více než většina lidí.

Postava dokáže svého pomocníka se zvířecí inteligencí naučit jednu nemagickou dovednost či zvláštní schopnost základních či pokročilých povolání, kterou sám ovládá a společník by se ji logicky mohl být schopen naučit za stejnou cenu, jakou by stálo zvýšení pouta o jednu úroveň.
Součet všech takto přidaných dovedností či zvláštních schopností nemůže přesáhnout hranici vlivu postavy. (aktivace: 1 Vliv)
Naposledy upravil(a) Rodario dne 16. 10. 2015, 18:52, celkem upraveno 30 x.
Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2356
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec - Work in Progress

Příspěvek od Fafrin »

Bludný kořen bych dělal spíše přes nástrahy. Ostrostřelec je velmi dobře udělaný.
Mistr cvičitel bych se musel podívat, jak jsou teď udělané výcviky obecně.
Trefa do černého je fajn, až na to "exaktní" zdvojnásobení dostřelu.
Městské brány jsou fajn, vyhodil bych délku provádění rituálu (minuta), Umožnil bych i obrácenou verzi, kdy je možno se pomocí rituálu přemístit k východu z města, vyžaduje to ovšem Paměť kamene/ Paměť dřeva :)
Silná nátura - "zvláštním schopnostem netvorů" je podivný termín, protože to jsou například i kopyta mlžného oře. Volil bych něco jako "přirozeným nástrahám netvorů", nebo "nadpřirozeným schopnostem/útokům netvorů", ale nejsem si jist jak to přesně pokrýt.
Král lesa je pěkný, ale říkám si, jestli by se více nehodil žreci.

Go on
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec - Work in Progress

Příspěvek od Rodario »

Hmm, zase ty nástrahy :D Dobře, popřemýšlím o tom. Stejně se to potom bude muset měnit až vyjde revize.

U Ostrostřelce sem se bál, jestli to nebude moc silné, ale myslím že ve srovnání se Záludnými Fintami až tak moc ne.

Mistr cvičitel je jako ta schopnost Válečníka. Přemýšlel sem, že bych to rozšířil i na lidi, ale to by se spíš hodilo Vůdci. To bych spíš dal Vůdci podobnou schopnost, co je použitelná jen na tvory s lidskou inteligencí a třeba Divotvůrci něco na učení magických dovedností a schopností. Pokud se teda v revizi neplánuje, že se z tohohle udělá obecná schopnost.

"Exaktní" zdvojnásobení dostřelu sem zrušil a místo toho tam dal poznámku, že Chodec dokáže vrhnout či dostřelit mnohem dále, než by mělo být možné.

Ta minuta u Městských bran tam už být neměla, ta mi tam nějak zůstala když sem to přepisoval tak už tam není.

Ano, to je problém no. Je tím myšlen třeba zkameňující pohled Baziliška atd.

Král lesa by se Žreci hodil, až jsem překvapený, že ho nemá :D Je to inspirováno kouzlem Láska lesa ze starého Drd spojené s Chodcovými kouzly pocestného. Podle mě se hodí k oběma no, nevím.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec - Work in Progress

Příspěvek od Rodario »

Doplnil jsem Šelest padajícího listí.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec - Work in Progress

Příspěvek od Rodario »

Přidáno Útočiště.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Přidána poslední schopnost Píseň meče, šepot luku. Povolání už není Work in Progress a nyní je už třeba to jen nějak doladit. Kdyžtak ta taky dejte do domácích pravidel pod Proroka :)
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Přidal jsem i nějaký popis povolání a úvodní příběh (který je teda o dost horší než ten u Proroka).
Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2356
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Fafrin »

U útočiště je otázka, jestli jej celé nepojmout jako Obrazec, ať už magie zažíkávačské, zemní či rostlin. Řešilo by to spoustu věcí kolem ceny a možností, které pokrývají ZS pro magické obrazce apod.
("Chodec může v divočině vytvořit magický obrazec, do něhož je nemožné vniknout a všechny pokusy o ovlivnění čehokoliv uvnitř obrazce jsou nepřesné, chabé a hloupé (cokoliv uvnitř je Nezranitelné?).")

Napadlo mě také mistrovství v používání obrazců v divočině, ale to si říká spíše o obecnou schopnost pro Divotvůrce.

U Píseň meče/Šepot luku si říkám (a) jestli mezi podmiňujícími dovednostmi nezmínit i Rituální předměty (b) jestli je nějak omezen počet těchto zbraní, které může Chodec mít.

Přidám Chodce k seznamu Houserules.
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Sám nevím, proč mě to nenapadlo :D Dobře, bude to obrazec. Pomocí Divotvůrce by jich tak mohl mít víc. Změnil jsem to. Taky sem zrušil možnost prodloužení, protože teď si k tomu může přidat i ZS Čarovné stráže a Pána obrazců.

Píseň meče, šepot luku: Rituální předměty jsem už přidal a taky jsem tam dal omezení na počet zbraní. Za každé 3 body hranice duše jedna, vždy minimálně alespoň jedna.

Co se týče Silné nátury, tak možná to napsat jako Zmutované tělo u vědmáka a dát tam tedy "ochromujícím zvláštním schopnostem nestvůr"?
Uživatelský avatar
Fafrin
Příspěvky: 2356
Registrován: 4. 3. 2010, 22:15
Bydliště: Olomouc

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Fafrin »

Sice budem možná Zmutované tělo předělávat, ale v zásadě je.
DrD 1.x od roku 1996, od 1997 jako PJ. Bývalý ORG, občasný LARPař. DrDII since beginning.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Dobře, tak jsem tam teda dal "ochromující zvláštní schopnosti nestvůr".
Uživatelský avatar
T.T
Příspěvky: 101
Registrován: 7. 2. 2015, 20:09

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od T.T »

Schopnost Městské brány mi přijde dost divná. Nejen, že moc nesedí k Chodcovi, ale snad žádné mistrovské povolání nemá podobné "teleportování", s výjimkou Divotvůrce, ale tam je to hodně omezené.
Nešlo by to nahradit něčím jako schopnost Průvodce, co by dávala Chodcovi a jeho družině sníženou náročnost pochodu terénem o 2?
(aktivace: 1 duše) - lze použít jenom jednou od úsvitu do soumraku, a náročnost nelze snížit na 0

Podmiňující dovednosti asi Lovec (Pohyb a přežití v divočině) nebo Druid (Magie Dřeva a Kamene)

Příklad: Chodec Vlado chce dnes zdolat s družinou pěti lidí vrchol hory Vlčí Zub, kde se dle pověstí stýká reálný svět s tím snovým. Není to daleko, ale jde o těžký horský terén, a tak PJ stanoví, že je celodenní výstup bude stát 7 zdrojů těla. Vlado ovšem použíje ZS Průvodce, řekne, že čas od času pomocí Magie Kamene vycítí, kudy je to dál nejlepší jít, vyseká schůdky ve skalní stěně atd...hodí si na Druida na zkoušku, uspěje, a tak celou družinku včetně Vlada bude výstup stát "jen" 5 zdrojů těla.

Příklad 2: O něco později chce Vlado provést hrstku královských zbrojnošů nejkratší cestou hvozdem k pevnosti Havran. PJ stanoví, že je cesta bude stát 2 zdroje těla. Vlado se pořádně zorientuje a použije ZS Průvodce. Hodí si na Lovce na zkoušku, uspěje, a tak celou skupinu bude pochod stát jen1 zdroj těla/sudby.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Tak Žrec se může spojit s nějakou řekou, stromem, místem atd. a namísto smrti se tam ihned "teleportovat" v novém těle. Tak jsem myslel, že Chodec by se tedy mohl umět "teleportovat" k nejbližší civilizaci. Chodec má být v podstatě průvodce divočinou, ochránce pocestných a strážce pohraničí. Takový Hraničář 2.0.

Navíc jsem potřeboval k Chodci přidat i další ZS, která využívá jeho Druidskou stránku a tohle mi přišlo jako fajn nápad. Původně tam bylo i Přežití v divočině a fungovalo to tak, že vás Chodec provede skrz nějakou magickou stezku, kterou k danému městu vytvoří.

Klidně ale přidám i nějakou alternativu pro ty, kterým to k Chodci nesedí. Co se týče náročnosti při přechodu terénem, tak ta je z drtivé většiny maximálně 2. Většinou 1. Takže by to podle mě nemělo moc uplatnění. Něco jako schopnost Průvodce bych ale rád přidal, třeba jako onu alternativu k Městským branám. Jen přijít na to, jak by měla fungovat.

Co se týče tvého příkladu, tak tam by mi to přišlo jako zkouška na Otužilost - dlouhé pochody (Pohyb v divočině, Lovec) s Ohrožením 7 (ale to už by ten Vlčí Zub musel být Mount Everest). A možná i náročností max 2.
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Zkusím teda Chodci vymyslet další zvláštní schopnost, aby se daly Městské brány případně bez následků vypustit. Nějaké nápady? Já sám jich zatím moc nemám no :D
Rodario
Příspěvky: 371
Registrován: 11. 3. 2015, 06:46

Re: [Nové Mistrovské Povolání] Chodec

Příspěvek od Rodario »

Tak první dodatečná ZS pro Chodce. Nějakou dodatečnou schopnost, která by mohla nahradit Městské brány se mi zatím nepodařilo vymyslet, ale snad se mi to podaří:

Krycí palba - V podstatě jeko Ničitelův Legendární bojovník, ale na boj z dálky.

Déšť jeho šípů či oštěpů zažene nepřátele do úkrytu a nedá jim nejmenší možnost pokusit se o protiútok.

Pokud Chodec provádí jakýkoliv druh boje z dálky (jízdní i pěší, vrh i střelbu atd.) a má iniciativu, obránci (cíle útoku) mohou provádět jen pasivní protiakce, tj. nemohou reagovat protiútokem ani snahou o zvýšení Ohrožení. (bez aktivace, Tělo)
Odpovědět

Zpět na „Dračí doupě II“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti